2014. május 10., szombat

Hazudnak a környezetvédők, felszámolnák a magyar méztermelést

Háborút hirdetett a Nyugat a magyar gazdaság maradványai ellen is - ezt a következtetést vonhatjuk le az Európai Parlamentben zajló vitát kísérő Greenpeace jelentésből.
Korábban az Európai Unió kilátásba helyezte az Európától idegen növényfajták kiirtását Európa területén, aminek áldozatul esett volna az a fehér akác, ami a magyar méztermelés 50%-át adja és az ország faállományának mintegy 34%-át jelenti, emellett tűzifaként az egyik legmagasabb fűtőértékű fafajta. Miután Magyarország megvétózta az ezt célzó törvényt az Európai Parlamentben, a vita átmenetileg háttérbe szorult.
Úgy tűnik azonban, hogy az Európai Unió nem tett le a magyar ipar utolsó maradványainak megsemmisítéséről. A magyar méztermelés most más oldalról lett tűz alá véve. Megjelent egy Greenpeace jelentés, ami azt állítja, hogy a Magyarországon kapható mézek kétharmada növényvédő szert tartalmaz, vagyis mérgező. A Greenpeace ezt a vádat összesen 107 mintavétel alapján állapította meg, vagyis a vizsgálat önmagában is nevetséges.
Felmerül a kérdés; milyen mézet vizsgáltak meg, és hogyan sikerült abban növényvédőszert találni? Ha a Greenpeace értelmes választ tud adni arra, hogyan kerül az akácmézbe növényvédő szer, az az akác inváziós fajként betiltása alól már önmagában kihúzza a talajt. Az akác az egyik legszívósabb fafajta, éppen ezért nem kell se permetezni, se más vegyszerrel elősegíteni az egészséges faállomány fejlődését. Nevetséges, hogy növényvédő szerről beszélnek egy olyan növényfajta esetében, amit éppen amiatt akarnak kiirtani, mert életképes és agresszívan hódítja el a területeket más fajtáktól. Ezen felül, a méhészek okkal vannak felháborodva már magán a jelentésen is; a növényvédőszerek érzékenyen érintik a méhállományt, ami előbb pusztul ki a vegyszertől, mint hogy a mérgezett területből méz lenne. Ha a Greenpeace az akácmézben növényvédőszert talált, azt utólag tették bele. Hogy mi célból hamisítanának meg egy ilyen mintavételt, az pedig egyértelmű: a Greenpeace is pénzből tartja fenn magát.
A magyar méz az európai piacon versenyképes, sok nyugati országban termelt méz híg műanyag lötty a magyar akácmézhez képest. A rosszabb minőségű méz termelőinek pedig érdeke, hogy a minőség eltűnjön a piacról. A saját, rosszabb minőségű termékre így tudják növelni a keresletet, vagyis növelni a profitot. A Greenpeace pénzből tartja fenn magát, és egyes lobbicsoportok a magyar méztermelés megsemmisítésére használnák fel a magát környezetvédőnek nevező szervezetet.
Az Európai Unióban a vita háttérbe szorulhat a magyar akácerdők kivágásáról, de ez nem jelenti azt, hogy letettek az utolsó életképes és versenyképes magyar iparág megsemmisítéséről. A "környezetvédők" által végzett vizsgálat eredménye nem a magyar mézek káros voltát támasztja alá, hanem azt, hogy a környezetvédelem elkurvulásának képviselője lett a Greenpeace, ami hamis, tudományosnak látszó érveket akar felsorakoztatni arra, miért kell újabb uniós szabályozásokat bevezetni a magyar méztermelőkkel szemben. A Greenpeace vizsgálata azt hivatott alátámasztani, hogy ha a magyar EP-képviselők vétója miatt a haza méztermelést nem tudják az akácerdőink kivágásával megsemmisíteni, újabb szabályozásokat hozhassanak, ami megfojtja a termelőket.
Az Európai Unió célja a magyar méztermelés megsemmisítése, hogy hazai termelés híján mi is piac legyünk a franciáktól, németektől érkező, húgyszínű lötty felvásárlására, amit ők méznek neveznek. Vegyük végre észre, ez a 10 év EU tagság semmilyen pozitívumot nem hozott az országnak. Felszámolták a magyar ipart, és most megsemmisítenék a termelés azon ágazatait, ami eddig véletlenül elkerülte a figyelmüket.
Ha a Magyarországon kapható mézekben növényvédő szer van, akkor az ellenőrzéseket a határon kell folytatni. Be kell vizsgáltatni minden, a nyugati országokból érkező mézszállítmányt, hogy a magyar fogyasztókat ne növényvédő szerekkel etessék. Nincs határellenőrzés? Akkor vissza kell állítani. A nyugati mézeket pedig a jelenleginél szigorúbb szabályozásnak alávetni, extra forgalmi adót kivetni rá, hogy a hazai termelő előnybe kerüljön. Ez a mi országunk, a mi mézünk. El a kezekkel tőle!
Molnár István
Akác - áldás vagy átok?


Az utóbbi hónapokban, az Európai Bizottság új természetvédelmi szabályozása kapcsán a nyilvánosság számos fórumán fellángoltak az indulatok az akáccal kapcsolatban. Van, aki a természetért aggódik, van, aki az akác nyújtotta gazdasági előnyökért száll síkra. Egy ilyen kérdésben azonban nem az indulatoknak, véleményeknek és érzelmeknek kell dönteniük, hanem a józan gondolkodásnak és a száraz tényeknek. Írásunkban igyekszünk áttekinteni az akáccal kapcsolatos legfontosabb tényeket, hogy minél tisztább képet kaphassunk arról, mi lenne az ésszerű megközelítés az akác magyarországi helyzetével kapcsolatban. Legelőször is egy kérdés megválaszolásával kell kezdenünk. A kérdés a következő:
Van-e a számunkra fontossága annak, hogy Magyarország igazi természetes élőhelyeit, életközösségeit, az itt őshonos eredeti pannon élővilágot megőrizzük a jövő számára?
Némelyek számára esetleg úgy tűnhet, hogy a kérdésnek vajmi kevés köze van a témához, pedig az akác helyes megítélésével kapcsolatban ez bizony az egyik legfontosabb kérdés. Miért? Az akác helyes megítélésével kapcsolatos egyik legfőbb problémát az jelenti, hogy az átlagember – akinek ez nem szakmája – szinte semmilyen ökológiai (vagyis az élőlények együttélésével, élőhelyeikkel kapcsolatos) ismerettel nem rendelkezik. Az ő számára egy akácerdő épp olyan természetes erdőnek tűnik, mint mondjuk egy tölgyerdő; egy szépen „berendezett” park ugyanolyan természeti értékkel bír, mint egy természetes, emberi befolyástól mentes gyepterület. Pedig ez sajnos távolról sincs így. Általánosságban elmondható, hogy egy élőhely (legyen az egy erdő vagy egy rét) állapota minél inkább közelít ahhoz, ahogyan emberi befolyástól mentesen, természetesen, „magától” birtokba veszi a területét, minél inkább az adott területre természetes módon jellemző, őshonos növények népesítik be, annál többféle élőlénynek nyújt táplálékot, életteret, annál nagyobb a fajgazdagsága, biológiai változatossága. Az ilyenfajta természetes, élettől nyüzsgő területek pedig sajnos ma már csak apró szigetekként léteznek az ember által alakított környezet tengerében. Ezek azok a területek, amelyek még őrzik a ma már eltűnőfélben lévő, hungarikumnak számító magyar növényeket, mint például a magyar kikericset, a magyar nőszirmot vagy a pilisi lent – hogy csak néhányat említsünk. A fentiek fényében tekintsünk át néhány tényt az akáccal kapcsolatban. Fontos észben tartanunk: az alábbiak tények, nem vélemények; nem az a kérdés, hogy igazak-e, hanem hogy mit kezdünk velük. - Az akác nem őshonos növény Magyarországon; eredetileg Észak-Amerikában honos. Ezzel az a probléma, hogy az az elmúlt néhány száz év, amióta Magyarországra az akácot betelepítették, messze nem volt elég arra, hogy az akác bármilyen módon beilleszkedjen az itteni természetes életközösségekbe. Más szóval: az akác nálunk nem része a természetes táplálékláncnak, nem nyújt táplálékot az élőlények sokaságának, ahogyan azt egy őshonos fafaj teszi. Emiatt az akácosok élővilága rendkívül szegényes a természetes erdőkhöz képest; mondhatjuk, hogy „kiszorítja” magából az élőlények nagy részét. - Az akác agresszív terjedésre hajlamos növény. Mind gyökérsarjairól, mind tuskójáról, mind magról erőteljesen képes terjedni, magja a földben 50 évig is csírázóképes marad. Ez azt jelenti, hogy ahová az akác „beteszi a lábát”, onnan gyakorlatilag nem lehet többé kiirtani. Ezért nem helytálló az a megállapítás, amely szerint „a burgonya, kukorica, paradicsom sem őshonos, ennyi erővel szabaduljunk meg azoktól is” – a burgonya, kukorica vagy a paradicsom ott marad, ahová ültetik, és nem terjed tovább a helyéről, kiszorítva az eredeti, fajgazdagabb növényzetet, az akác viszont igen. - Az akác gyökerében olyan baktériumok élnek, amelyek képesek megkötni a levegő nitrogéntartalmát. Emiatt idővel a talaj nitrogénben feldúsul, megváltozik a talaj tápanyagainak összetétele, ami az eredetileg ott élő növényfajok eltűnését okozza. Nézzünk csak körül egy akácosban: a bodzán (amely a nitrogénben gazdag talajt kedveli) és néhány igénytelen gyomnövényen kívül az akácfák alatt mást nemigen találunk. Emellett az akác lehulló levelei olyan anyagokat juttatnak a talajba, amelyek gátolják más növényfajok növekedését. Ezek miatt, ha az akác elkezd terjedni egy természetes állapotú élőhelyen (amely otthont ad számos ritka vagy védett, a pannon élővilágra jellemző növénynek és állatnak), akkor terjedésével párhuzamosan a biológiai változatosság drasztikus csökkenésével, vagyis a fajok folyamatos eltűnésével kell számolni.
Az akác ezért, főként a még természetes állapotú élőhelyek közelében, kifejezetten veszélyt jelent őshonos élővilágunkra. - De lássuk a pozitív oldalt is: az akác fája értékes tüzelő és faipari alapanyag, virágjából ízletes akácméz készül. Ezek olyan gazdasági tényezők, amelyek miatt az akácnak nyilvánvalóan helye van a magyar gazdaságban. Mi lenne hát az ésszerű megközelítés az akáccal kapcsolatban? Fontos szem előtt tartanunk, hogy az akác gazdasági haszonnövény, nem része a természetnek Magyarországon – ekként kell kezelni. Egy akácos valójában (a szó biológiai értelmében) nem erdő, hanem mezőgazdasági ültetvény. Az akácnak mint „magyar fának” hungarikummá minősítése – ahogyan ez a médiában már szóba is került – a hungarikum fogalmának erős hígítását, degradálását jelentené.
Gyakori félreértés, hogy az Európai Unió új szabályozásának célja „az akác kiirtása” Európából. Ez akkor sem lenne lehetséges, ha akarnánk, de a szabályozás nem is erről szól. Arról szól, hogy akadályozzuk meg az agresszíven terjedő élőlények (pl. az akác) további spontán térnyerését, így előzzük meg az ez által okozott további gazdasági és természetvédelmi károkat. Ültessék tehát az akácot mezőgazdasági művelésre szánt területeken, lehetőleg távol a természetes, védett vagy védendő területektől. Termesszék fájáért, nektárjáért és egyéb előnyeiért. Az ültetvény tulajdonosának ugyanakkor törvényi kötelezettséget kellene vállalnia arra, hogy az akácot nem engedi a területről terjedni, és ennek megakadályozására minden szükséges lépést megtesz.
Nincs okunk lemondani azokról az előnyökről, amelyeket egy idegen táji növény termesztése jelent közösségünk számára. Ám legalább ekkora figyelmet kell, hogy kapjanak az – európai szinten – még mindig egyedülállóan gazdag, de mára már oly sebezhetővé vált természeti értékeink, amelyeknek csodájára járnak Európából, és amelyekre joggal lehetünk büszkék. A mi felelősségünk, hogy ezt a pótolhatatlan kincset örökül tudjuk hagyni utódaink számára.


Dobos János - a Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület vezetőségi tagja


Beszállítási tilalmat rendelt el Oroszország gyakorlatilag a teljes magyar húsiparral szemben –

Gyakorlatilag a teljes magyar húsexport fogadását letiltotta Oroszország saját és az orosz vámunió területén állategészségügyi okokra hivatkozva - írja a hvg.hu egy orosz rendeletre hivatkozva, amit a Roszszelhoznadzor, az orosz élelmiszeripari- és mezőgazdasági termékek állami felügyelete adott ki.

A dokumentum azt írja, május 14-től húsimport korlátozást léptet életbe 14 magyarországi céggel szemben. A listán a legnagyobb magyar húsipari cégek és Oroszországba szállító húsexportőrök szerepelnek.

Oroszország január végén a Litvániában bejelentett afrikai sertéspestis miatt tiltotta meg az élősertés, a sertéshús és a feldolgozott sertéshústermékek beszállítását az EU tagállamaiból. Február elején Kardeván Endre, a Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkára február elején még arról beszélt, hogy Oroszország márciusra remélhetően feloldja az Európai Unió tagállamaira, így Magyarországra is vonatkozó behozatali tilalmat – írja a lap.

Akkor azt mondta, elérték, hogy a Roszszelhoznadzor, az orosz élelmiszeripari- és mezőgazdasági termékek állami felügyelete egy hét múlva megkezdje 21 magyarországi sertéshús üzem, exportőr cég és húsfeldolgozó, valamint sertéstelep ellenőrzését. A két hetes ellenőrzéstől a tilalom feloldását várták, de a jelek szerint ennek az ellenkezője lett az eredmény. A hvg.hu megkereste a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (NÉBIH) az orosz lépéssel kapcsolatban, de egyelőre nem érkezett válasz.

Kardeván: átmeneti intézkedés az orosz húsbeviteli tiltás
Kardeván Endre, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) államtitkára szerint szó sincs arról, hogy az orosz hatóság a Magyarországról származó teljes húsbehozatalt megtiltotta volna, 14 üzem esetében ideiglenes, átmeneti intézkedés történt.
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkára, Kardeván Endre az MTI-nek elmondta, hogy az orosz ellenőrök Magyarországon 20 állati eredetű élelmiszer-feldolgozó üzemet auditáltak, ebből 14-nél hiányosságot találtak, ezért ezeket átmenetileg kitiltották az Oroszországba szállító cégek közül addig, amíg az előírt feltételeket nem teljesítik.
Az államtitkár hangsúlyozta: átmeneti intézkedésről van szó, ha a jelzett hiányosságokat pótolják, a hibákat kijavítják az üzemek, a magyar partner ezt auditálja, akkor ismét visszaengedik őket a piacra.
Kardeván Endre szerint a hibákat, hiányosságokat 1-1,5 hónap alatt ki lehet javítani, a magyar auditot ő személyesen, mint országos főállatorvos fogja igazolni az orosz fél számára, és ezt követően az érintett cégek ismét szállíthatnak az orosz piacra.
Az orosz hatóság honlapján közzétett tájékoztatás szerint 2014. május 14-étől a Hungerit Baromfifeldolgozó, a Master Good, a Her-Csi-Hús, a Darius Hús, a Hungary Meat, a Pápai Hús, a Pick Szeged több cége, az Ász-Kolbász, az Alföldi-Hús Zrt., a Tamási-Hús, a Prima Enten és a Pannontej cégek érintettek.

HVG

Ismét leleplezi a csalókat – a Fehér Kéményseprők

Segítséget kérő közlemény!

A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségét mélységesen felháborítja hogy a „deviza alapú” hitelnek csúfolt és az egész társadalmat érintő problémára, – rátelepedtek a szakmai tudás és végzettség nélküli gombamód elszaporodott un. „MEGSEGÍTŐK”.
Sajnálatos módon megszagolták a „megsegítő” hiénák, hogy pénz van a „hitel megsegítésben,” gyűlnek a vérszagra és mint mindenhol, ahol pénz van, megjelenik a bűnözés is, – de sajnos, nemcsak a bankok, pénzbehajtó követeléskezelők oldaláról.
Segítséget kértünk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központtól, az alábbiak szerint, de sajnos süket fülekre találtunk.
1. Közérdekű bejelentésünkben, név szerint megnevezve jeleztük, azon szervezetek, személyek, vállalkozások nevét, akik visszaélnek a pénzügyi törvényekkel egész pontosan: „engedély nélküli pénzügyi szolgáltatási, így különös pénzügyi szolgáltatás közvetítése körébe tartozó alkuszi tevékenységet végeznek.”
2. Közérdekű bejelentésünkben, név szerint megneveztük, azon szervezetek, személyek, vállalkozások nevét, akik visszaélnek a pénzügyi törvényekkel és Önöknek, mint hatóságnak, annak igazgatójának, törvényi kötelessége vizsgálni, hogy a megnevezettek rendelkeznek-e a törvényben meghatározott engedélyekkel, a tevékenységük végzéséhez.
Tettünk bűntető feljelentést is, de sajnos nem rendeletek el nyomozást az ügyekben.
Nem marad más lehetőségünk, mint hogy a nyilvánosság segítségével hívjuk fel minden érintett figyelmét; Ne dőljenek be a pénzéhes csaló „megsegítőknek” mert szakmailag nem értenek hozzá, – s tudáshiányukkal, sokkal nagyobb kárt okoznak. Évekkel ezelőtt feltártuk ugyanezen probléma körben a Vár Holding Kft. több mint 200 000 fő sértettre kiterjedő pénzlehúzását, ahol a hatóságok egyszerre tudták tenni a dolgukat és felszámolták a csaló céget, kezdeményezésünkre. Mostanra viszont annyira elszaporodtak a pénzéhes csalók, hogy már nem győzzük egyedül, feltárni mindegyik nevét, ezért fordulunk tisztelettel a MÉDIA segítségét kérve, hogy a nyilvánosság előtt mondhassuk el és védjük meg a pénzlehúzó hiénáktól a hiszékeny embereket.
Kérjük, biztosítsanak műsoridőben lehetőséget arra, hogy felhívjuk a hitelt felvett emberek figyelmét, hogy ne dőljenek be az ígérgetéseknek.
Budapest, 2014. május 10.
KÖSZÖNETTEL: Dabasi Tamás Elnök
9600. Sárvár, Akácfa út 33. feherkemenyseprok@gmail.com Tel.: +36-20-399-5821.

Donyeck: ‘Célunk a függetlenség! – Megtartjuk a népszavazást’


Szent György szalag

- A Pravda interjúja Roman Lyaginnal, – a Donyecki Népköztársaság Központi Választási Bizottságának elnökével -

Nem kis zavart okozott a délkelet-ukrajnai Donyeckben, – Putyin elnök azon kérése, hogy halasszák el a május 11-ére kiírt függetlenségi referendumot. Az emberek aggódtak és azt kérdezték: “Hogyan lehetséges ez?”

A helyi független közigazgatás egyik tisztségviselője egy tanárnő, a meglepő hír kézhezvétele után a felállított barikádok tövében azt mondta:

“Nincs min gondolkodnunk! Népszavazás kell! Én ugyan ukrán nemzetiségű vagyok, ám egy orosz férfi felesége és nem érzek semmiféle közösséget azokkal az ukránokkal, akik embereket élve égettek meg Odesszában. – Nincs szándékunkban visszavonulni, eredeti tervünket nem adjuk fel és iskolánkban készen állnak a szavazó helységek a népszavazásra.”

***
Úgy néz ki tehát, – hogy a donyecki emberek azt akarják, hogy 11-én mindenképpen megtartsák a függetlenségről szóló népszavazást.
Ezzel kapcsolatban, a Komszomolszkaja Pravda munkatársa Daria Aslamova, – a helyszínen készített interjút Roman Lyaginnal, – a Donyecki Népköztársaság Központi Választási Bizottságának elnökével, – hogy tudósítsa az olvasókat arról; miképpen vélekednek itt az emberek Donyeckben az orosz elnök azon kezdeményezéséről, hogy halasszák el a népszavazást.
Roman Lyagin
Roman Lyagin, az interjú közben
- A népszavazás mindenképpen meg lesz tartva – mondta a tudósítónak Roman Lyagin. – Mert az emberek ezt akarják. Számunkra ez élet-halál kérdés, – s ez egyáltalán nem túlzás.
Igaz, az ukrán kormány nemrég bejelentette az ideiglenes fegyverszünetet, – de nem hiszünk nekik, egyszerűen azért, mert ezek csalók és gazemberek.
(SzRTI megjegyzés: Az interjú felvétele után eltelt majd 2 nap eseményei bebizonyították, hogy Lyaginnak és a donyeckieknek mennyire igazuk van. A ruvr.ru információ szerint; Az illegitim ukrán kormány csapatai folytatják és folytatni is fogják a katonai agressziót a Donyecki Népköztársaság ellen, – függetlenül attól, hogy az emberek hogyan döntenek a hétvégi referendumon, népszavazáson).
- Viszont Putyin elnök helyesen cselekedett, hogy kért bennünket a referendum elhalasztására és a tárgyalások megkezdésére. – folytatta Lyagin. – Ő jót akar, és politikailag is megalapozott a kérése, ám az itteni helyzet, az itteniek számára nagyon nehéz. Viszont az elnök kiváló érzékkel elérte azt, hogy a lakosság a Donyeck régió legtávolabbi sarkában is figyeljen az eseményekre.
Nos, ami az ő részéről egy diplomáciai lépés, az számunkra ingyen reklám. És csak azt tudom mondani; Oroszország lényegében nem segít nekünk, s nem vagyunk kötelesek elállni a népszavazástól.
- Mennyibe kerül a népszavazási kampány és maga a referendum?
- Kevesebb, mint 2 ezer dollárba.(!) Bár sok papírmunkájába kerül a regionális közigazgatásnak. De sok a politikailag öntudatos önkéntesünk, akik terítik a nyomtatott hírleveleket és a meghívókat az eseményre. Mindenki örül és lelkes, s így valóban nem kerül sokba. És sikerül is eljuttatnunk minden ház, minden postaládájába a referendumra szóló meghívást.
Magát a népszavazást, a megszokott szavazó helységekben és helyeken fogjuk lebonyolítani. Iskolákban, óvodákban és kórházakban. A szavazókról szóló listáink frissnek mondhatók, bár vannak még 2012-es adataink is. A lakosság a megszokott okmányokkal igazolhatja magát a szavazáson, de lehetséges a tartózkodási engedéllyel és az érvényes útlevéllel való részvétel is.
Mintegy 3.198.000. lehetséges szavazónk van. Több, mint 1200 helyről. Úgy véljük, hogy ebből több, mint 2 millió választópolgár vesz részt a szavazáson, a szavazásra jogosultak mintegy 70 százaléka.
Ha hivatalos megfigyelők figyelemmel akarják kísérni a referendumot, ezt nem tagadjuk meg. Mi nem hívtuk meg őket, de ennek ellenére szívesen örömmel adunk akkreditációt mindenkinek. Több száz újságíró már be is jelentkezett. A nemzetközi elismerésben maximálisan érdekeltek vagyunk, s meg is akarjuk mutatni mindenkinek, hogy mi nem vagyunk terroristák!
Fontos feladatunknak tartjuk, hogy bebizonyítsuk a világnak; itt nem pár száz összeesküvő akciójáról van szó. Hanem hivatalos választásokról, melyeket felügyelünk, s irányítunk mind a 22 választási bizottságban a donyecki területen.
A Népköztársaság admiisztrációüját őrző milicisták Reuters
A Népköztársaság admiisztrációüját őrző milicisták – Reuters
- Melyek a fő kérdések a szavazólapon?
- A következők: “Támogatja-e ön annak a törvénynek a megalkotását és kihirdetését, mely a Donyecki Népköztársaság függetlenségéről szól?” Ezt a kérdést két nyelven is feltesszük a szavazóknak.
Ám a függetlenség egy dolog, megfelelő önrendelkezési jogokat biztosít nekünk. De nem jelenti azt, hogy csatlakozunk Oroszországhoz. Később fogjuk eldönteni, hogy mit is teszünk majd ezzel a függetlenséggel.
A Luganszk régióban ugyanezek a kérdések lesznek föltéve a szavazópolgárok számára. Csak más névvel: “Támogatja-e ön annak a törvénynek a megalkotását és kihirdetését, mely a Luganszki Népköztársaság függetlenségéről szól?”
- Hogyan kívánják a szavazólapokat eljuttatni Szlavjanszkba és Mariupolba?
- Már ott vannak. Szlavjanszk volt az első város, ahová eljuttattuk az ezzel kapcsolatos dokumentációkat, meghívókat, hírleveleket. Az embereket ott kifejezetten érdekli a népszavazás, sokkal jobban, mint azokon a békésnek mondható foltokon, melyeket eddig elkerültek a harcok.
Ha mi oda akarunk juttatni valamit Szlavjanszkba, – akkor odajuttatjuk, az ukrán hadsereg ellenére is. Az egy csőcselék. Ellenünk nincs esélye. A népszavazás nincsen veszélyben.
El fogunk söpörni a földünkre támadó minden ellenséges hadsereget. Hiába tartja fogva az ellenség a kijevi börtönben Donyeck általunk megválasztott kormányzóját Pavel Gubarjevet, mi akkor is harcolunk.
Jelenleg ez a föld már nem tartozik Ukrajnához. A kijevi kormány csak kapkod, sokszor nem tudja mit tegyen. A világ számunkra kétfelé vált; egyik része a miénk, a másik része pedig nem, az az ellenség.
Mi Szent György-szalagot hordunk, mely számunkra a szabadságot és a békét jelenti. Donyeck-megye minden önkormányzata mellettünk áll. Kitűzték a Donyecki Népköztársaság zászlaját. A rendőrség, a bűnüldöző szervek, szintén hűséget fogadtak a Népköztársaságnak.
Ellenőrző pont Donyeck utcéin  REUTERS
Ellenőrző pont Donyeck utcáin – REUTERS
- Nem fél a haláltól? Végül is már egyszer megpróbálták elrabolni önt.
- Nos azt, amit csinálok, azt, amit képviselek azt a kijevi hatóságok 15 év börtönnel fenyegetik. Ám, ahogy észre is vehette, ide az interjúra is védelem nélkül jöttem, nincs nálam fegyver és nincs rajtam páncél. Minden reggel elviszem a kutyámat sétálni, majd megveszem a friss kenyeret. Persze tudom, hogy veszélyben vagyok, hogyne tudnám. Ahogyan itt mindenki. De megvédenek az elvtársaim, ahogyan mindannyiunkat.
- Milyen tevékenységet fejt ki az ellenség Donyeckben?
- SBU ügynökök vadásznak a mi aktivistáinkra. Itt vannak a megyében a ‘Jobb Szektor’ fegyveresei, valamint a nyugati magánhadseregek képviselői. Egy szlavjanszki barátom mondta, hogy az ellenőrző pontoknál dúló csatákban 22 idegen zsoldost öltek meg.
- Mit fog tenni a népszavazás után?
Az a feladatunk, hogy szakadjunk le egy ellenséges államról; Ukrajnáról. Mi, Zaporozsje, Odessza és Harkov. Miután itt Donyeckben megtörténik a népszavazás a függetlenségről, megyünk Harkovba, hogy ott is elkezdjük a népszavazás előkészítését.
Később, ezek a most függetlenedő népi köztársaságok (Délkelet-Ukrajna volt területén), mind egybeolvadnak majd. Nem fogjuk ezt megállítani – fejezte be a beszélgetést Roman Lyagin, – a Donyecki Népköztársaság Központi Választási Bizottságának elnöke.
***

Közben az ellenség mindenáron meg akarja akadályozni a népszavazást – Történések Délkelet-Ukrajnában az elmúlt 36 órában:

RIA NovosztyiNatalija Szeliversztova
A Jobb Szektor emberei több mint 1 millió népszavazási lapot semmisítettek meg Donyeckben
A radikális Jobb Szektor karszalagját viselő emberek május 8-án éjszaka Donyeckben felgyújtották azt a nyomdát, ahol népszavazási lapokat nyomtatták.
Ennek eredményeként 800 ezer szavazólap semmisült meg. Egy másik csoport egy másik nyomdából 300 ezer szavazólapot lopott el. A megyei közigazgatás épületében a Donyecki Népköztársaság Tanácsa ülést tartott, amelyen információk szerint mégis csak szó volt a népszavazás elhalasztásáról. – Arról, hogyan döntött népi tanács, egyelőre nincs információ.
A kijevi junta csapatai folytatják a támadásokat, hogy megakadályozzák a függetlenségi referendumot Délkelet-Ukrajnában. Átcsoportosítják erőiket.
Az illegitim kijevi kormány szerint: “Donyecknek nincsen semmilyen törvényi alapja a népszavazás megrendezéséhez.”
Mariupolban ismét csata kezdődött – Vegyi fegyvert vetettek be a kijevi kormány csapatai
6785831
Mariupolban az utóbbi napokban a népfelkelők és az illegitim kijevi kormány csapatai között összecsapásokra került sor. Szerdán az ukrán katonák gázt vetettek be, hogy elfoglalják a városi tanács épületét.
A Donecki Népköztársaság (DNK) vezetősége bejelentette, hogy Mariupolban az ukrán csapatok amikor a városi tanács épületét rohamozták, vegyi fegyvert alkalmaztak a népfelkelő erők ellen.
„A kijevi hatóságok által történő vegyi fegyverek bevetése a népfelkelők ellen – teljes egészében a vegyi fegyverek fejlesztésének, előállításának, felhalmozásának és alkalmazása tilalmáról szóló nemzetközi egyezményt sérti meg” – olvasható a Donyecki Népköztársaság vezetőségének nyilatkozatában.
Mariupol május 9
Mariupol május 9.
Péntek délután az ukrán egységek páncélosai is behatoltak a városba. Válogatás nélkül tüzelnek mindenkire, akik a városi rendőr-főkapitányság épülete előtt gyűltek össze. Szemtanúk információi szerint máris 4 személyt szállítottak kórházba lőtt sebekkel.
Súlyosan megsérült, haslövést kapott a Russia Today orosz tévécsatorna tudósítója is. De sikerült kórházba szállítani.
Mariupol május 9 14óra 39.
Mariupol május 9 – 14 óra 39.
Egyre több a halálos áldozat. Nagy tűz tört ki a városi rendőr-főkapitányság épületében, ahova behatoltak az ukrán katonák.
796037
796038
Mariupol – Május 9. – A Győzelem napja
Az ukránok megölték a Mariupol városi közlekedési rendőrség vezetőjét; Viktor Sayenko-t. A további áldozatokról szóló jelentések még eléggé ellentmondásosak. A halottak száma 7-re nőtt, s 39 sebesültet kellett kórházba szállítani.
A városban nincs tömegközlekedés és nincs víz.
A Donyecki Népköztársaság Népi Milíciája segédcsapatokat küldött a városba, kik felvették a harcot a betolakodó ukrán egységekkel.
A Donyecki Népi Milícia - Május 9.
A Donyecki Népi Milícia – Május 9.
***
Tehát, – a törvényes választások nélkül, – erőszakkal uralomra jutott illegitim kijevi kormány mindent megtesz azért, hogy Délkelet-Ukrajna népének akarata ne érvényesülhessen, – a törvényes függetlenségi referendum megtartásában.
A függetlenségi háború megújult erővel tombol tovább…
Fordította és összeállította: Szabad Riport / Fort András
Források: Daria Aslamova/Komszomolszkaja Pravda - Szasa Pjatnyickaja/Komszomolszkaja PravdaOroszország hangjaStainless Steel Rat

OMLADOZIK A CIONISTA HAZUGSÁGGYÁRAMERIKA ÉS A CIONISTÁK
LEGVADABB HAZUGSÁGAI
A PressTV tudósítója minden híroldalnál a legjobban leleplezi az cionista (USRAEL-EU-NATO) hazugsággyárakat, amivel a világot akarják félrevezeti, megetetni és hülyíteni.
Nincs épeszű ember aki komolyan azt állítja, hogy a NATO rakétavédelmi pajzsát azért akarják telepíteni az orosz határok közelébe, mert a Nyugat így akarja megvédeni magát, az Irán-i támadások ellen. Az ukrán válság óta egy non-stop fesztivál folyik az amerikai hazugságokról, egyik nevetségesebb mint a másik. Először azt mondták nekünk, hogy hősök voltak a tüntetők, akik a legitim ukrán elnök (Viktor Janukovics) ellen fölléptek, mert ők szeretik a demokráciát és gyűlölik a korrupciót. Tény, hogy a tüntetők között voltak túlméretezett náci gengszterek és a cionista bűnözés oligarchái is fizetették őket, miközben az USA öt milliárd dollárt költött arra, hogy aláássa az ukrán demokráciát. Aztán elmondták nekünk, hogy a "hősi tüntetőket" a Janukovics erők lőtték le. Valójában ezek a NATO Operation Gladio mesterlövészei voltak, akik hamis zászló alatt lövöldözték a tüntetőket. Azt állították, hogy Janukovics "elmenekült" a hivatalából. Tény, hogy megdöntötték a rendszerét, miközben az elnök soha nem mondott le, mivel Janukovics továbbra is legitim elnök, mivel demokratikusan megválasztották. Azt állították, hogy Putyin "hajthatatlan", mivel elutasítja a tárgyalásokat. Tény, hogy az Egyesült Államok ragaszkodott ahhoz, hogy Oroszország ismerje el az illegitim náci puccs-kormányt Kijevben, hiszen ez volt az előfeltétele a tárgyalásoknak, de Putyin ezt a NATO-EU által függő puccs-kormányt nem ismerte el. Azt állították, hogy Putyin agresszor volt a Krím-félszigeten. Az igazság az, hogy az emberek a Krímben 97%-os földcsuszamlásszerű eredménnyel csatlakoztak Oroszországhoz. Ez valójában az önrendelkezés és a nemzetközi jog sarokköve volt. Azt állították, hogy a Kijev ellenes tüntetéseket Kelet-Ukrajnában valamilyen orosz ügynökök végzik. A valóság az volt, hogy az emberek Kelet-Ukrajnában akár a fegyverrel is megvédik magukat, mert semmi más lehetőségük nincs arra, hogy ellenálljanak a törvénytelen NATO terroristáknak, az IMF megszorító fosztogatóinak, a bűnöző cionista oligarcháknak és a náci gengsztereknek. Azt állították a Kijev ellenes erők, hogy a zsidóknak félniük kell. Tény az, hogy „a zsidóknak regisztrálniuk kell magukat" szórólapok a NATO Gladio stílusra árulkodtak, mivel a NATO ezzel akart provokálni. Azt állították, hogy a múlt heti Odessa-i tömeggyilkosságok Oroszország hibája miatt volt. Tény, hogy a NATO neo-náci gengszterei üldözték az oroszbarát tüntetőket a Szakszervezetek épületébe szorították őket, ahol halálra égették őket. Akik pedig túlélték a tüzet, azokat megfojtották. A New York Times pedig eltitkolta az igazságot, az Odessa-i mészárlásról: „Egy felvonulás után erőszak tört ki pénteken a korábban nyugodt kikötővárosban, Odesszában, a Fekete-tengernél, ahol több tucat ember halt meg tűzben, az összecsapásokkal kapcsolatban, amikor az ukrán egységek felvonulása után összecsapások lettek az oroszbarát aktivistákkal." Ahelyett, hogy a lap a valóságot írta volna meg, ehelyett a New York Times úgy kezdi a mondatot mint egy absztrakció. „Erőszak" valahogy "tört ki." Azt mondták , hogy "több tucat ember halt meg a tűzben", de azt nem mondták, hogy ki ölte meg őket? Csak azt, hogy a tűzzel kapcsolatosak voltak az összecsapások. George Orwell "A politika és az angol nyelv" szerzője foroghat a sírjában. Tudja valaki a világban mi történik? Tényleg nem hisznek el semmit? Tudják, hogy John Kerry és az amerikai vezető média mit mond Ukrajnáról? Erre a legjobb szó az, hogy ez a sajtó "hiszékeny balekoknak" nézi az olvasókat, akik elhiszik az ilyen arcátlan hazugságokat. Szerencsére vannak arra utaló jelek, hogy a világ nem olyan hülye, mint ahogy azt az amerikai intézmények gondolják. Az embereket ezek a hamis hírek Kelet-Ukrajnában egyesítették, hogy megtagadják a megalázkodást a kijevi bűnözőktől és a világ nagy része támogatja őket. Valószínű, hogy az események végén Ukrajna buzgón NATO-ellenes lesz és nem lesznek a New World Order (Új Világrend) bástyája. Az USA -NATO hazugságokat nem sikerül Ukrajnában elhinteni, mint ahogy nem sikerült ez Szíriában sem, ahol Assad elnök várhatóan megnyeri újraválasztását, június 3-án. Újabban egy másik hamis zászló alatt folytatnak összeesküvést a török vezetők ellen, akiket cselszövő módon támadnak a saját országukban, és ezért is Assad elnököt hibáztatták. De ahogy a füst eloszlik, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Szíria és Ukrajna a NATO működése és a Gladio csatlósok miatt vált sebezhetővé. Ahogy a baj Szíriában elkezdődött, ugyanúgy történt Ukrajnában is: A NATO-bérenc csőcseléket és a megtévesztett követőiket küldték ki az utcákra, aztán őket lőtték az Operation Gladio titkos mesterlövészei. A lövöldözések után hamisan vádolták a kormányokat, hogy polgárháborút szítsanak. Ez az, amit a CIA csinál az egész világon. Hiszen ők voltak azok akik megdöntötték Iránban Mossadegh elnököt 1953-ban és Guatemalában Guzmant, 1954-ben. Ma már egyre több ember ébred föl a világon, hogy manipuláció és megtévesztés az amit a vezető amerikai sajtó és hírközlés csinál. De ahelyett, hogy lelepleződnének ezek a hazugságok, az USA-NATO mesterei folyamatosan pumpálnak fel újabb és újabb hazugságokat, amíg ezek ki nem pukkadnak. Ha elhiszik ezeket, akkor ezek szerintem nagyon hülyék. Ha meg tudnak győzni minket arról, hogy 19 züllött ál-muszlimot vezetett egy vesebeteg, egy Afganisztán-i barlangban, aki a világ legfejlettebb légvédelmi rendszerét is hatástalanította és közben felrobbantottak három épületet, két irányból, akkor jó okuk van azt hinni, hogy ezek olyan ostobák, hogy szinte minden hülyeséget elhisznek. (Utalás a 2001-es WTC elleni támadásokra, amit Amerika szerint Oszama Bin Laden irányított egy barlangból, minden technikai eszköz nélkül. A szerk.) (Kevin Barrett, pressTV, részlet és kép)

http://amagyaroldal.hu/hirek/content/omladozik-cionista-hazugs%C3%A1ggy%C3%A1r

Tegnap délelőtt a donbasszi Népi Milicia zászlóalja körülvette Donyeckben a Bugyennovszk-kerületben

A két “Kamaznyi” harcos érkezte után néhány levegőbe leadott lövést követően a kijevi junta hadseregének katonái úgy döntöttek, hogy jobb a békesség. Átadták kitárazott fegyvereiket, buszra szálltak, és távoztak.
Az akciónak még csak sebesültje sem volt szerencsére. A Donyecki Népköztársaság (DNK) egy szanatóriummal erősödött.


http://www.youtube.com/watch?v=DErIqqjfSMg