2012. május 23., szerda

Fokok az ártereken

A tudósok kiszámolták, hogy a szívünk nem elég erős akkora nyomás biztosításához, ami keresztül tudná nyomni a vért a hajszálerek finom hálózatán, és csak egy sokkal erősebb pumpa lenne képes erre. Kicsit zavarta őket, hogy ennek ellenére valahogy mégis élünk, valahogy mégis kering a vérünk, míg végül rájöttek, hogy a vérkeringést az ereken belüli billentyűk támogatják. Ezeknek a szív ritmusára nyitva és zárva engedik át és nyomják tovább a vér áradatát
A földjeink vére a víz. Nem sok hull belőle az magyar Alföldre. Átlagban 500 mm, de előfordul, hogy csak 400 mm csapadék esik egy évben. Ez a szerény mennyiség csak egy füves pusztát tudna életben tartani, mégis a középkori Alföldet erdők fedték, és az erdőket folyók, patakok és erek hálózták bek. Ennek a rendszernek a vize a Kárpátokból eredt, de a víz áramlásához szükség volt fokok rendszerére.

A Fokok működése

Az síkságon kanyargó folyó lerakja a hordalékát, és természetes gátakat épít a partján. Áradáskor a víz átbukott ezeken a gátakon, és elárasztotta a mélyebb területeket, és gyakran ott is maradt az áradások visszahúzódások után is, és az ilyen helyeken mocsarak alakultak ki.
Erre szolgáltak megoldást a „fokok”, melyek az áradások vizét az élet forrásává változtatták. A fok jelentése áttörés, nyílás folyó partján, a folyóra merőleges rés vagy csatorna. Áradáskor a fokokon keresztül vezették ki a az áradó vizet a környező mélyebb területekre, majd apadáskor ugyanitt tudott a víz visszahúzódni, ahogy ezt az alábbi vázlat szemlélteti.Molnár Sándor fokok
 1: ártér,  2: természetes part,  3: övzátony,  4: fok,   5: tó  6:falu. (Molnár Sándor,2010)
A következő képen a tímári fokokat láthatjuk a Tisza mellett. Fontos jellemzője a fokoknak az alsó töltés, vagyis hogy ideális esetben a vizet az ártér legmélyebb pontjáról vezették felfelé, így a víz lassabban töltötte fel az árteret halastavakat és mezőket, és jóval kevésbé rombolt maga előtt, mint az ártéren felülről lefelé végi rohanó áradat.
Tímári fokok
A Tímár falu melletti fokrendszer

A fok-rendszer előnyei

- Az alulról töltés lehetővé teszi a víz teljes visszavezetését a folyómederbe apadáskor, csökkentette a pangó vizes mocsarak kialakulását.
- Az áradás lassítása csökkenti a folyómeder változását. Másrészt a fokozatosan visszahúzódó víz mozgásba tartja kisebb folyóvizeket, és megakadályozza, hogy teljesen benőjék őket a vízi növények.
- Kiegyenlítő hatással vannak a vízrendszerre: csökkentik az áradások erejét, és visszahúzó víz emeli az apadó folyók vízszintjét.
- Nagyobb víztömeget tárolnak az árterek, és nem csak közvetlenül, de a növényekben és a talajban is. Az áradások elöntik a magasabban fekvő erdőket is, és átitatják alattuk a talajt. Az ár vissza húzódása után az erdők alatt magasabb talajvíz alakul, és ezek a “vízdombokból” lassan visszaszivárog a víz az patakokba.
Vízdombok
Vízdombok – BOKARTISZ: Ártéri erdők” kiadványából
- Javítják a régió időjárását, enyhítik a szárazföldi éghajlatunk szélsőségeit. A nagyobb víztömeg önmagában is hőmérséklet kiegyenlítő hatású, és vizek a erdők kipárolgása emeli a levegő páratartalmát, és újabb esők forrásai.
- A víz gyorsan levezetése csökkentette az elárasztás idejét az időszakosan területeken, és javította az olyan növények túlélési esélyét, amelyek nem sokáig bírják az víz alatt.
- A gyors áradások megtermékenyítik az erdőket, mezőket és a gyümölcsösöket.
- A hagyományos erdők melletti gyümölcs-erdők nőnek elképesztően sok helyi gyümölcs fajtával. Sárköz vidékén régebben 45-50 almafajtát, 30-40 szilvát, 20 körtét, 5-6 cseresznyét és 4-5 fajta meggyet termesztettek. (Személy szerint nem tudnék tíznél több almafajtát felsorolni.)
- Hal, hal és hal. Nem véletlen a régi mondás szerint, a Tisza két rész vízből és egy rész halból állt. Az ártérbe kiúszó halak jó ívóhelyet találnak a sekély vízben, ami gyorsan felmelegszik, és sok tápanyagot tartalmaz. Apadáskor a halak megérezik a vízmozgás változását, és elkezdenek vissza húzódni a folyókba és a mélyebb vizekbe. Régen a kivezetéseseket hálóval elzárták, és lehalászták a nagyobb halakat. Ez önmagában gazdag fogás biztosított, de ugyanilyen fontos volt, hogy kisebb halak visszaúszhattak a folyóba, és úgy feltöltötték az állományt, hogy a folyóban is bőséges fogást biztosítottak. Még egy-két aszályos év után jó fogás volt, csak hosszabb száraz időszak okozott nagyobb visszaesést.
- Az arra alkalmas területeken gabonát is lehet termeszteni.
- A tartósan vizes területen növő vízi növények építő anyagot, kézműves alapanyagokat és élelmet nyújtanak. A vízi növények változatosságára és sokoldalú felhasználására jellemző, hogy külön sás fajtát használtak építéshez, állati takarmánynak és kötözőanyagnak.
- A végére maradt, ami talán a legfontosabb, az állattartás. Az Alföld “dús” legelői ártéri legelők voltak. A külterjes vagy félig külterjes állattartásban tenyésztett marhák, lovas és sertések nem csak a falvakat látták el élelemmel, de jól exportálható “termékeket” nyújtott, és mezővárosok gyarapodásának is az alapjául szolgáltak.

A fok-rendszer rövid története

Nem tudjuk, mikor épültek az első fokok. Vízművek maradványait találhatók már a III. századból, de majd két ezer távlatából nehéz megítélni, hogy ezeket védelmi vagy gazdálkodási célból építettek.(A válasz valószínűleg “igen”, vagyis védelmi célból kezdtek hozzá, amit hasznosítottak a megélhetésükhöz, ami újabb vész-időkben háborús bővítettek.) A honfoglaló magyarok a vizek mentés telepszenek le, és összeolvadnak az őslakókkal. Megint csak nehéz megítélni, hogy a fokokra épült ártéri gazdálkodás mennyire helyi eredetű, és mit hoztak belőle az Etelközből érkező magyarok. XIV. századra belakják a folyók és patakok melletti területet, vagyis az egész Alföldet. A korabeli utazó elképedve számol be a sűrű falvak hálózatáról, a gyümölcs-erdők és halastavak sokaságáról. Még ennél is meglepőbb volt a nyugat-európainak a szabad erdő- és vízhasználat, vagyis hogy falvak lakói saját használatra szabad halászhattak és vághattak fát.
Vessünk egy pillantást a Magyarország vízzel fedett területeit mutató térképre. A kékkel színezett részek mutatják az ideiglenes vagy tartósan vízzel fedett területeket. Az Alföld közel két harmadrésze ilyen. Mégis milyen sűrű település hálózatot tudott ez a terület eltartani:
Magyarország vízrajza
Magyarország vízzel fedett területei
A 15. század végétől az Alföld háborús zóna lesz ennek az összes velejárójával. Égő falvak, erőszak és embervadászat. Sok falu eltűnik, elpusztul, az emberek elmenekülnek belőlük, vagy olyan is előfordult, hogy Bocskai maga rendelte el az sárréti terület kiürítését a császári katonaság pusztítása miatt. Ezzel együtt a fok-rendszer is összeomlik, mert megszűnt az a falközösség, ami karbantartotta. Sokszor szándékosan teszik tönkre a fokokat azért, hogy megnehezítsék az ellenség közlekedését az elárasztott területen, és hogy növeljék a menedékül szolgáló mocsaras részeket. (Az ártér és a mocsár nem ugyanaz.) Gazdasági okok is közrejátszanak. A fok-rendszer halastavaiból kifogott halakra a törökök 50 % adót vetnek ki, ezért jobban megérte hagyni tönkre menni a halastavakat, és inkább a mocsárban halászni, ahol nem lehetett adóztatni a fogást. (Valahonnan ismerős ez a történet.) Egy lefele tartó spirál alakul ki , aminek az első körébe hatalmas mocsárvilág alakul ki a fok-rendszer helyén.
Véget érnek a háborúk. A népesség kezd újra emelkedni, de az új Habsburg kormányzat kedvezőtlen változásokat hoz. Nem ismerték el a szabad halászatot. Ez viszont előfeltétele a vízművek közösségi karbantartásának, ami nélkül a nincs fok-rendszer.
A napóleoni háborúk végével beindul a gabona-konjunktúra. Korunkhoz hasonlítva az akkori idők gazdaságában a közlekedés állati-meghajtású volt, és az nagy folyók jelentették a Habsburg birodalom autópályáját. A felszabadított termékeny Délvidéket gyakorlatilag gyarmatosították, és gabona termelésre állították rá. A terményt uszályokra rakták, és lovakkal, ökrökkel vontatták fel a Dunán a Birodalom belsejébe. Azonban a Duna partját kis fokok százai szelték át, és ezek a fokok a haladás útját állták, mert keresztezték a vontató állatok útját. A kormányzat elrendelte az összes fok betemetését. A falusiak kétségbe esetten tiltakoztak, de panaszuk nem hallgatta meg sem a kormányzat sem a földesuraik.
A földbirtokosokat a gabona-konjunktúrából származó pénz ígéretével sikerült elcsábítani. Ehhez újabb gabonatermő földekre volt szükségük, de falusi jobbágytelkeket (nem véletlenül) törvény védte tőlük, ezért a közös földekre tették rá a kezüket. Először az erdőket vágták ki, utána kerültek sorra az árterek, ott viszont a a gyakori áradások akadályozták a gabona termesztését. 1840-ben elkezdődött a Tisza nagy folyószabályozása, ahol a magyar földesurak kapzsisága találkozott a külföldi vízmérnökök öntelt tudatlanságával. A német és olasz egyetemeken végzett mérnökök semmit se tudtak sem a korábbi vízművekről, sem a Tisza vízjárásának rapszodikus jellegéről. Első lépésben itt is a fokokat zárták le, később levágták az folyó kanyarulatait. Sokat nem kellett várni az eredménnyel. Egyrészt az Alföld fokozatosan kiszáradt, puszták alakultak ki, másrészt jöttek az árvizek. Az 1879-es árvíz elsöpörte Szegedet, lerombolta a házak nagy részét, és megölt 200 embert. Azóta is folyamatosan küzdünk a szárazsággal és az árvizekkel, gyakran egy éven belül mindkettővel.
Szeged

Napjaink

A 1879-e nagy árvíz idején a Tisza vízszintje 8,5 méter volt. Akkor a szegediek megfogadták, hogy mindig meg fogják védeni a városukat az ár ellen, és meg is védték, utoljára 2004-ben 10,4 méter magas vízállás mellett. Egy diákköri dolgozatban olvasom, hogy a statisztikai elemzésük szerint ilyen magas ár csak 500 évente fordul elő. Burkolt állítást fogalmaz meg, miszerint ha ezt az árt kivédték, akkor 500 évig nem lesz baj.
Őszintén kívánom, hogy így legyen. Mégis azt hiszem, hogy a megoldás nem az lesz, hogy újabb méterekkel magasabbra emeljük a gátakat, hanem újra megtanuljuk a vizek járását, és segítjük a folyónk visszatérését az Alföldre. Gazdálkodni fogunk az ártereken, ahol a vízzel együtt dolgozunk, nem pedig ellene.
------------------------------------------------

Kadarkúti Égi Üzenetek 147. Jézus: A Szűzanya, mint példakép

ÉGI ÜZENETEK   2012.05.22 Jézus: A Szűzanya, mint példakép
Jézus: Ma Édesanyámat, mint a nők példaképét szeretném bemutatni nektek. Ha minden leány és asszony igyekezne hasonlítani rá, megváltozna a világ. Megszűnne a kicsapongás, a szabadosság, az erkölcstelenség, mert a leányok tisztaságra, az asszonyok hűségre törekednének. Nem lennének utcalányok, nyilvános házak. Megszűnnének az abortuszok, mert a Szűzanyához hasonlóan az anyaságot szentnek és sérthetetlennek tartanák. A fiúk nem kaphatnák meg egy kóláért a lányokat, kénytelenek lennének házasodni. A férfiak nem csalnák meg a feleségüket, mert a feleségek szelídségükkel, hűséges szeretetükkel és szorgalmukkal vonzó családi tűzhelyet teremtenének férjüknek, mint ahogy Édesanyám Józsefnek.
Drága Gyermekeim! A bűnök közül – amelyekről már tanítottalak titeket – négyet szeretnék kiemelni, és ezeken keresztül bemutatni Szűz Máriát, mint követni való példaképet. Ezek a bűnök: a kevélység, a fösvénység, a torkosság vagy más szóval telhetetlenség és a bujaság.
Nézzük az első főbűnt, a kevélységet. Most mindent a női nem oldaláról vizsgáljunk. Nézzetek körül, hány és hány öntelt, gőgös leány vagy asszony van. Ezek a legszebbnek, a legvonzóbbnak, a legokosabbnak, a legügyesebbnek tartják magukat. Nem értékelik mások cselekedeteit, szorgalmát, erényeit, külső megjelenését. Mennyire más volt az Én Édesanyám. Alázatával győzte le a kevélységet. Már akkor is tanúsította, hogy nem gőgös, hanem végtelenül alázatos, mikor Atyám üzente neki, hogy Ő lesz a Messiás anyja. Szívében és értelmében ez játszódott le: „Én senki és semmi vagyok, porszem, mások sokkal inkább méltóbbak lennének erre a nagy feladatra. Talán a Mindenható nem fogadja el szolgáló leányának szüzességi fogadalmát?” De Gábriel arkangyal megnyugtatta, hogy nem ember révén lesz anyává, hanem a Magasságbeli erejéből. Szerénysége abból is látszott, hogy áldott állapotában senkinek sem beszélt arról, hogy Ő a Messiás anyja. Erzsébetnek és Józsefnek is nem Ő mondta, hanem az Égiek nyilatkoztatták ki. Pedig mekkora szenzáció lett volna Izraelben, hogy egy szűz méhében már ott van a várva várt Messiás. De az Én Édesanyám alázatában erről mélyen hallgatott. Pedig sokan megszólták, amiért már látszik az állapota, miközben még csak jegyesek Józseffel. Názáretben többen lenézték a szegénysége miatt. Megalázó volt neki, mikor rokonai megfedték, amiért Én 30 évesen elszakadtam tőle, összegyűjtve apostolaimat jártam a vidéket és tanítottam. Megalázták, mikor a keresztúton a gonosz emberek újjal mutogattak rá, hogy Ő a názáreti anyja. Kérdezgették: Miért nem nevelted meg jobban, most nem járt volna így.
Legyőzte Szűzanyátok a fősvénységet, a kapzsiságot. Nézzétek a mai nőket! Hogy hencegnek ékszereikkel. Teleaggatják magukat aranyláncokkal, karkötőkkel, óriási fülbevallókkal, márkás autókkal közlekednek és közülük a gazdagok tornyos palotákban laknak. Ez azért van, mert a pénz az Istenük és mindent megtesznek, hogy felhalmozzák, és anyagi javakra fordítsák. Nem támogatják a szegényeket, még akkor sem, ha éheznek, ha a hiteleik miatt elvesztik a házukat. Bezzeg drága Anyám szegénységben hozott világra és szegénységben nevelt fel Engem. Nem ragaszkodott a földi javakhoz. Még rólam is lemondott, aki minden kincse voltam. Már újszülött koromban odaadott Istennek. Megfosztotta magát méhe gyümölcsétől, hogy jóvátegye Éva lopását, aki Isten gyümölcsét lopta el. Mikor eljött nyilvánosságra lépésem ideje, megértően elengedett a világba, hogy megkezdhessem megváltó munkámat. Kimondhatatlan fájdalommal kísért végig a Golgotán, áldozati ajándékként adott Atyámnak engesztelésül az emberiség bűneiért. Ezzel példát mutatott az anyáknak, hogyan kell lemondani mindenről, még saját fiáról is, egy magasabb cél érdekében.
Legyőzte Édesanyám a telhetetlenség bűnét is. Leányok, asszonyok! Hányan vagytok, akik nem tudnak betelni az evéssel, ivással, élvezeti cikkekkel, ínyencségekkel. Sose elég a divatos ruha, cipő, ékszer. Hányan vagytok, akik rabjai a tv sorozatoknak, internetnek, számítógépnek. Szűzanyátok egészen más volt. Megtagadott magától minden élvezetet, csak olyan egyszerű ételeket fogyasztott, ami életfenntartáshoz elengedhetetlenül szükséges volt. Ha valami finomságot kapott, azt azonnal elosztotta József és köztem. A tudásban sem volt telhetetlen, hálás volt azokért az ismeretekért, amit a Mennyei Atya az éremébe ültetett. Nem törődött a kényelemmel. Amikor József szamárháton vezette Betlehembe a népszámlálásra –áldott állapotának vége felénagyon fáradt volt és fázott. De nem panaszkodott, inkább Józsefet sajnálta a gyaloglás miatt. Ő a testét nem kímélte. Egyetlen célja volt Istenhez kerülni. Csak Istenre éhezett.
Az Én tisztalelkű Szűzanyám legyőzte a bujaságot is, amely a mohóságig vitt telhetetlenség. Sok mai nőnek nem elég, hogy rendes házaséletet él férjével, hanem bűnös, fajtalankodásnak számító mesterkedéseket folytat vele. Oly telhetetlen, hogy párja nem is elég neki. Interneten keresi az újabb és újabb barátokat, hogy változatosabbá tegye erkölcstelen életét. A szex az istene, nem tud betelni vele. A mai lányok között alig van olyan, aki a házasságáig szűzen megőrzi magát. Édesanyám még nem volt 3 éves, mikor egészen Istennek ajánlotta magát, és megígérte, hogy örökké szűz lesz. Ígéretét valóra váltotta: Szűzen ment hozzá Józsefhez, természetfeletti módon szűzen szült Engem, és születésem után is szűzen élte le az életét.
Drága Gyermekeim! Tudjátok-e ki a tiszta? Aki nemcsak a testét tartóztatja meg, hanem az érzelmeit és gondolatait is. Édesanyámnak egyetlen tisztátalan gondolata sem volt. Ez nektek embereknek szinte lehetetlen, a gonosz kísértései miatt. Vágyakat próbál szívetekbe, értelmetekbe ültetni, de ez a kísértés szintjéig nem bűn. Csak akkor válik bűnné, ha eljátszotok a gondolattal, és nem űzitek el. Ilyenkor kell hívnotok Engem és Szent Mihályt. Mi megszabadítunk a kísértéstől, és lelketek tiszta marad.
Drága Engesztelőim! Ma ennyit akartam mondani szeplőtelen Édesanyámról. Mi négyen: az egész Szentháromság és a Szűzanya egy fényes felhőn érkeztünk közétek. Én már az engesztelés elején ide álltam a helyemre eszközöm mellé, hogy tanítsalak benneteket. Mellettem a Mennyei Atya királyi ruhában: piros aranydíszítésű palást a vállán, csillogó korona a fején és a jobb kezében egy arany színű pásztorbot, jelezve, hogy ti az Ő nyájához tartoztok. A Szűzanya hófehér ruhában, fehér övvel és fehér tüllfátyollal. A kezében egy fehér liliom. A tisztaságot jeleníti meg. Eszközöm jobb vállán a Szentlélek galambalakban ül. A Mennyei Atya kíván szólni hozzátok: „Drága Gyermekeim! A Föld tele van kevélységgel, fösvénységgel, telhetetlenséggel és bujasággal. Szükségem van rátok, legbuzgóbb barátaimra, hogy ezeket a legfőbb bűnöket segítsetek kiirtani. Egy távoli helyre hívlak benneteket. Eljöttök-e Velünk? …. Előtte Szent Fiam és Mennyei Édesanyátok egy nagy üres fonott kosárral körbemegy köztetek, hogy egyenként mindegyiketek tegye bele a múlt kedd óta végzett imáit, jócselekedeteit, szentmiséit, szentáldozásait, májusi litániáit, röpimáit, imaórai részvételeit, áldozathozatalait, virrasztásait, böjtöléseit, önmegtagadásait. A kosarat idehozzák Elém, áldásommal kegyelemmé, fehér rózsaszirmokká alakítom. Most e kosárral együtt mindannyian üljünk fel a képzelet szárnyára és repüljünk föl az űrbe. Már meg is érkeztünk. Nézzetek lefelé! Alattatok a bűnökkel terhelt fekete Földgolyó. Vegyétek körbe a kosarat, Kicsinyeim, markoljatok bele és hintsétek a Földgolyóra a rózsaszirmokat. Ahová esnek a Föld kivilágosodik. Most pedig, Mi, a Szentháromság tagjai minden rózsasziromhintő gyermekünk homlokára egy keresztet rajzolunk, a megváltás jelét. Ugyanis a bűnök eltörlésével sokat segítettetek a megváltásban, mely ma is folyik.
Átadom a szót Jézusomnak. Jöjjetek drága Engesztelőim, visszamegyünk a helyünkre. Egy áldással szeretném megköszönni nektek mai segítségeteket. Édesanyám oltalmába ajánlva megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Kiberháborúra készül az Al-Kaida?

A nemzetközi médiában terjed a hír, miszerint az Al-Kaida adta ki azt a videót, melyben a tagjaikat felszólítják az elektronikus dzsihád megkezdésére, ami a kormányzati hálózatok és bankrendszerek megtámadását jelenti. Persze a videót nem egy Al-Kaida tag kezdte terjeszteni, hanem az FBI adta ki azt állítván, hogy már tavaly megtalálták, csak eddig nem hozták azonnal nyilvánosságra.
Mi következik mindebből? Hogy a kibertámadás valós veszélyt jelent, és azonnal fel kell venni a harcot a hackerekkel, akik az Al-Kaida szolgálatában veszélyt jelentenek a teljes emberiségre. Félni nincs mitől, az Egyesült Államokban már kezdődik a törvénykezés, amivel majd megvédik a lakosságot a kiberterroristáktól, akik bárki bankszámlájáról eltüntethetik az utolsó forintjait is. A titkosszolgálatok szakértői pedig szakvéleményekkel alászakértik az egész elméletet.
Lehetett tudni már jóval korábban, hogy ez lesz. Ehhez nem kell semmiféle videó. Főleg nem olyan, amit a hatalom szolgálói készítettek a lakosság félelemben tartására. Az Egyesült Államokban és az Európai Unióban a történelem eddigi legsötétebb és legaljasabb diktatúrája épül. Korábban behülyítették az embereket a szabadságjogokkal, hogy fellázadjanak a nemzeti kormányzatok ellen, most pedig ráveszik őket, hogy önként feladják a már most is korlátozott szabadságjogokat "a saját biztonságuk érdekében".
Ez az újabb hülyítés, ami a kormányzatok elleni kibertámadásokat akarja bevinni a köztudatba, és a magánszámlák megcsapolásával rémisztget, egyszerűen arról szól, hogy a fővonalú média teljes cenzúrája már nem elég, a nemzeti oldal minden országban át tudta törni a teljes elhallgatást az internet segítségével. (persze lesznek valós esetek is, hogy a mesét alátámasszák) Ezért most ezekkel az újabb mondvacsinált indokokkal felkészítik a lakosságot arra, hogy az internet is teljes cenzúra alá lesz véve, és a kormányzatoknak rálátása lesz az emberek magánéletének minden pillanatára.
De már késő. A cionista elnyomás, a lakosság végletes kizsigerelése már több helyen is kiengedte a szellemet a palackból. Innentől nincs visszaút.
Fenyvesi Áron

Boldog Bartolo Longo imája

Ó, Mária áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncolsz minket, szeretet köteléke, mely az angyalokkal egyesítesz, az üdvösség tornya a pokol szakadékában, biztos kikötő az általános hajótörésben, nem hagyunk el soha többé. Te légy erősségünk halálküzdelmünk óráján! Tiéd legyen kialvó életünk utolsó csókja. És ajkunk utolsó lehelete a te édes neved legyen, ó Rózsafüzér Királynője, ó drága Anyánk, ó bűnösök Menedéke, szomorúak hatalmas Vigasztalója. Légy áldott mindenütt, ma és mindörökké, a földön és az égben! 
II. János Pál pápa idézi (A Rosarium Virginis Mariae levél befejező szavai)

Az erkölcsi ítélőképesség is orvosilag módosíthatóvá válik

Az MIT kutatói ismét érzékeny területen puhatolóznak az emberi agy működését illetően. Olyan módszerre bukkantak, amelynek segítségével megváltoztathatják egy ember erkölcsi ítélőképességét. Vajon ennek a felfedezésnek is szerepe lesz a szemünk előtt kialakuló orwelli társadalomban?
A Biblia azt mondja „Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája által van, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával; és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak.” (I. Thes 2:9)
Ugyanakkor arról is érdemes említést tenni, hogy bár a Fenevad Bélyegeként emlegetett antikrisztusi nyomon követő és gazdasági rendszert (Lásd Jelenések 13:16-18) a legtöbben a microchippel, illetve a microchip beültetésselazonosítják, hiszen a chippel történő fizetést és személyazonosítást már most is alkalmazzák, sokak szerint ennek a rendszernek az agykontrol valamilyen formája is része lesz vagy lehet.
Az agykontrollal kapcsolatos ideggyógyászati kutatások egyre több, sokszor igencsak vészjósló felfedezést nyújtanak ezen a téren, ahogyan az a BBC alábbi cikkéből is kiderül:
A kutatók bebizonyították, hogy képesek megváltoztatni egy ember morális megítélését, ha mágneses impulzusok segítségével megzavarják az agy egy bizonyos területét.
A kísérletben résztvevő tudósok az agynak a jobb fül mögötti részéről megállapították, hogy nagy valószínűséggel a moralitás irányításáért felelős.
Amikor ezt a területet mágneses impulzusokkal bombázták a kísérletben résztvevő önkéntesek nem voltak képesek különbséget tenni a jó és a rossz között.
A kisebb léptékű MIT kutatás az Amerikai Tudományos Akadémia eljárásai között is szerepel.
„Az emberek rendkívül magas szintű viselkedésként tekintenek az erkölcsi ítélőképességre,” mondja Dr. Liane Young, a kutatás vezetője.
„Nagyon megdöbbentő, hogy az agynak egy bizonyos területére kifejtett mágneses impulzusokkal ezt képesek vagyunk megváltoztatni,” nyilatkozta.
A szóban forgó terület a jobb temporo-parietal összekötőpont (RTPJ). A kutatók 20 önkéntesen végeztek kísérleteket, hogy megállapítsák, mit tekintenek helyesnek vagy helytelennek az eljárás alkalmazását követően.
Az egyik kísérletben azt a kérdést tették fel a résztvevőknek, hogy engednék-e, hogy barátnőjük átmenjen egy olyan hídon, amiről tudják, hogy nem biztonságos.
Egy 500 milliszekundom hosszúságú mágneses impulzust követően a válaszokat kizárólag a végeredményre, nem pedig a tett erkölcsi helyességére alapozták. Tehát úgy gondolták, hogy amennyiben a barátnő baj nélkül átér, a barát nem tett semmi rosszat azzal, hogy átengedte a hídon.
Más szóval nem voltak képes a másik személy szándékán alapuló morális döntést hozni.
Korábbi kutatások kimutatták, hogy az RTPJ terület rendkívül aktív, amikor az ember mások gondolatairól és hitéről elmélkedik.

http://idokjelei.hu/2012/05/az-erkolcsi-itelokepesseg-is-orvosilag-modosithatova-valik/

A Harag Napja II. BAÉSZ Képviselet Elérkezett az igazság pillanata!

BAÉSZ Képviselet
Elérkezett az igazság pillanata! Márpedig a bankok fizetni fognak, erre csak a BAÉSZ lehet a garancia, ennyi volt a banki arrogancia!
Amit most leírok, az nem a mai nap termése, hanem több évnyi munka gyümölcse, még ha nem is tűnik annak.
Írásom végén mellékelek egy OTP levelet is, amit egy kedves honlap olvasómnak merészeltek kiküldeni, még egyelőre pimaszságukról téve tanúbizonyságot, de lehervasszuk a vigyort az OTP és más bankárok orcájáról. A honlapolvasó maga is OTP banki adós, nagyon helyesen levélben fordult az OTP-hez, kérve és hivatkozva a már jogerős ítéletre, hogy számoljon el vele a bank a kereskedelmi árrést illetően. Persze a bank hallani sem akar erről és köti az ebet karóhoz, hogy ő a szerződésnek megfelelően járt el, – hogy oda ne rohanjak, – Csányi Sándor nem akar meghívni egy ötórai teára, hogy felvilágosíthassam az elnök vezérigazgató urat arról, hogy a törvény úgy rendelkezik, hogy a szerződő felek csak arról kell megállapodjanak amiről a törvény, törvények nem rendelkeznek.

Fizetni fogsz bankár mint a katonatiszt, ezt bízd ide, Isten engem úgy segéljen!


Aki úgy gondolja, hogy egymaga képviselni tudja és akarja saját magát, az hivatkozzon a Békés Megyei Bíróság majd a Szegedi Ítélőtábla ítéleteire, valamint hivatkozzon arra, hogy a Hpt. szerint a hitelező hasznát és kockázatát a kamat kell hogy fedezze. A törvény nem teszi lehetővé egy kölcsönszerződés keretében a burkolt kamat alkalmazását, ezt a bíróság ki is mondta és megállapította. Hivatkozzon arra, hogy kölcsönügyletre szerződött, nem devizakereskedelem lefolytatására.

A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy a bankok még mindig elzavarják az ügyfeleiket a sunyiba, a hitelfelvétel előtti kedves mosoly múlt idő, de teszünk róla, hogy a jelen idő is emlékezetes legyen számukra. Korai volt bankáréknak hátradőlni a bőrfotelben, új fiuk érkeztek a lakótelepi játszótérre, úgy hívják hogy BAÉSZ, a gyengébb bankárok kedvéért, Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete.

Mint korábban már írtam, a BAÉSZ megkezdi a tagok toborzását és ezen keresztül tagjainak képviseletét a következő feltételek mellett:

BAÉSZ tagdíj havi 500Ft, egy évre hat ezer forint. Az adós maga kéri azt, hogy be szeretne lépni a BAÉSZ-ba, az ehhez szükséges nyomtatványok néhány napon belül elérhetőek lesznek a honlapon. Amint az adós taggá vált, az érdekvédelmi szervezet törvényesen képviselheti tagját a bankokkal szemben.
A tagság azzal az előnnyel jár, hogy az adós nem egy szál maga kell, hogy boldoguljon a piócákkal szemben. Továbbá egy rendkívüli előnyős munkadíj megfizetése mellett, a szervezet szakemberei átnézik az adós hitelszerződését és az azzal kapcsolatos összes iratot, ennek megfelelően megfogalmaznak egy beadványt amit tértivevényesen elpostáznak a banknak, valamint magának az adósnak is.

Ebben röviden és tömören a megfelelő törvényi hivatkozások feltüntetésével a BAÉSZ felszólítja a bankot, hogy 30 napon belül fizesse vissza az adósnak a jogtalanul beszedett összegeket és a jövőben jogkövető magatartást folytasson, ne számoljon fel törvénytelen összegeket. Mindez a tagsági díjon felül mindössze tíz ezer forintjába kerül a tagnak. Tehát tíz ezer forint munkadíj ellenében megvizsgálásra kerül a kölcsönszerződése, ennek megfelelően a beadvány megírásra kerül és postázásra. Ebből a tíz ezer forintból kerül kiegyenlítésre három alkalommal maximum, a postai tértivevényes költség, a három boríték, a levélpapír és nyomtató festék, valamint a beadvány megírónak munkadíja. Természetesen mindez számla ellenében, a törvények betartása mellett. „Figyelsz bankár?!” A törvények betartása mellett, bankár!

Amennyiben ezen megkeresés süket fülekre talál, esetleg a bankárok hallókészüléke éppen kikapcsolt üzemmódra van állítva, akkor a 30 nap letelte után a BAÉSZ futószalagon megkezdi a perek beadását az adós kérelmére. Az további egyeztetéseken alapulhat, lesz némi illeték költsége de nem nagy pénzekről van szó, egyelőre az általános pertárgyérték 6 százaléka elegendő lesz, ami húsz ezer forint körül van. A BAÉSZ-nek feltett szándéka, hogy akár a befolyó tagdíjakból is, lehetősége szerint megelőlegezze a rászorulók részére a keresetek beadását oly módon, hogy az erre vonatkozó munkadíjat majd a banktól vasalja be, na de ott már mi sem leszünk szívbajosak, sőt ha kell a „zügyvédi siserehadat” is a bankokra zúdítjuk.

Bankok reszkessetek, jön a rettenetes, hihihi micsoda férfias móka lesz, öröm lesz nézni.

A továbbiakban a megbízási szerződésben az adósnak lehetősége lesz rendelkezni afelől, hogy önként és nem kötelező módon, ha fizetni fog a bank, akkor a visszafizetett összegből X százalékot sikerdíjként megfizet a szervezet részére, amiből a jogászok honoráriuma kerül kiegészítésre és az egyesület alapszabályában foglalt célok megvalósítására fordítódik. Még egyszer kihangsúlyozom, hogy önkéntes alapon és nem kötelezően, mindenkinek saját belátására és tehetőségére bízva. Azért hangsúlyozom ezt ki, mert ez személyes sikeremnek tudható be. A jogászok ki akarták kötni kötelezően 20%-ra a sikerdíjat, de végül sikerült elérni azt, hogy legyünk gálánsak, bízzuk az emberekre, aki nem akar vagy nem tud, azt ne érje hátrány, biztos lesz olyan aki értékelni fogja a munkánkat. A beadvány megírása is 30 ezerről indult, de sikerült lefaragni tíz ezerre postai költséggel együtt. Úgy érzem, hogy érdekképviseleti szervhez méltó feltételeket teremtettünk meg. Ehhez kellet ez az idő, ezért csúsztunk folyamatosan a beígért feltételek nyilvánosságra hozatalával.

Még néhány nap türelmet kérek, és az összes szükséges formanyomtatvány elérhető és letölthető lesz a honlapon.


Zárásként a fent említett OTP válaszlevél:/Kásler Árpád/

És egy kis saját vélemény: az OTP ne gondolja azt, és más pénzintézet sem, hogy a precedensjog nélküli Magyarországon bármely bíróság európai nemzetközi jog szerint - melynek betartását a kormány, és az Európai Unió "szavatolja", és a magyar jog szerint is törvénytelen banki gyakorlat - bármely bíróság, bármely hasonló csalással, megtévesztéssel létrejött erkölcsi-jogi normákba ütköző szerződését másként tudná megítéli!
Egy lehetőségük van, az erőszakos behajtás, de ezt a szaknyelv úgy hívja: "rablás"! Aki részt vesz benne, a BTK szerint bűnszövetkezetben elkövetet rablás bűnrészességében, és az elkövető, valamint felbújtó, szintén bűnszövetkezetben, előre megfontolt szándékkal, aljas indokból, törvény ellenes nyerészkedés szándékából, előre kitervelt módon elkövetett bűntettét követi el. Bár erős a "bankszövetség"(?), és erős a kormányra törvényellenes nyomásgyakorlása is, mi vagyunk többen!
(Ahogy szokás mondani: "Többség dönt, egység nyal"!)
Ami pedig az OTP kijelentését illeti, miszerint "A szerződés a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően jött létre", felveti a kérdést, hogy melyik országban, mert Magyarországon biztos nem. A szerződések sem jogi hitelesség, sem törvényességet illetően nem felelnek meg az előírásoknak. Sajnálatos, hogy felső utasításokra a közjegyzők a jogi normáknak és előírásoknak nem megfelelő szerződéseket "hitelesítettek", pedig feladatuk a "jogszerűség megfelelésének" ellenőrzése lenne.
"Amennyiben úgy véljük", hogy a pénzintézet nem a jogi normáknak, jogszabályoknak és a normáknak nem megfelelő szerződések szerint jár el, mivel bűnszervezetben elkövetett bűncselekmény gyanúja áll fent, nem polgárjogi esettekkel nézünk szembe, hanem ügyészségi, bűnvádi eljárásban tisztázandókéban.
A békéltetést a kilakoltatottaktól, és a halálba zavartaktól kérjék! Remélem kísérteni fogják a bűnösöket!


(Tulok)

Történelemhamisítás, mint az agymosás eszköze

Azt tudtuk eddig is, hogy a történelmet legalább olyan előszeretettel hamisítják, mint a pénzt. Úgy tűnik azonban, nem csak az általános- és középiskolákra igaz ez, hanem az egyetemekre is.
A minap megjelent egy ELTE történelem szakos írása, melyben a franciák és az Egyesült Államok által kirobbantott vietnami háborút jogosnak titulálta.
Ebben nemcsak az a trehányság a botrányos, mellyel figyelmen kívül hagyta a valós tényeket, – hiszen a hivatalosan oktatott, aktuál-polkorrekt, ámde hamisított tananyagtól eltérő tények és információk, a levéltárakon túl már az interneten is hozzáférhetők -, hanem az is, hogy a félrevezetés szándékával véleményformálásra vetemedett a hajdani történelem szakos.
Mert a vietnami háborúban az USA nemcsak a rossz oldalon állt, de még a felhasznált eszközeiben is aljas, és népirtó háború kezdeményezője volt. A vietnami háború szégyenfolt a résztvevő amerikai és más velük szövetségben gyilkolókra nézve, de szégyenfolt az ezt támogató, nyugati világra nézve is.
Nézzünk kissé a dolgok mögé
A franciák már az 1850-es évek végén megszállták Indokínát, és az elkövetkező 70 évben kezdetét vette a gyarmati uralom, s ezzel együtt a velük szembeni ellenállás is. Ennek később az egyik legsikeresebb képviselője az 1941-ben Ho Ngoc Lam és Nguyen Hai Than által alapított, Viet Minh volt. Melyet azzal a céllal hívtak életre, hogy kivívják Vietnam függetlenségét Franciaországtól, később pedig a japán invázió ellen tömörítette közös frontba az ellenállókat. 1944-45 folyamán katasztrofális időjárási viszonyok és hatalmas éhínség sújtotta Észak-Vietnamot, az ezen a területen élő mintegy 10 millió lakosból 1 millió ember halt éhen. A Viet Minh biztatta és támogatta a lakosságot, hogy a csendes éhhalál helyett tagadja meg az adók fizetését és szerezze vissza a raktárakból megtermelt rizskészletét.
A Viet Minh népszerűsége egyre nőtt és 1946-ban megnyerte a választásokat is Közép- és Észak Vietnamban. Ám a brit erők távozása után, ez év végén a franciák kiszorították a Viet Minht Hanoiból, akik válaszul gerillaháborúra kényszerültek. Ez a gerillaharc átterjed Laoszra és Kambodzsára is. Noha a Viet Minh ekkor még nem volt felfegyverkezve. Ez a helyzet 49-re változott meg a kínai szövetségeseik majd később a szovjetek jóvoltából. 50-ben a kommunistának nevezett nemzetek a KNK (Népi Kína) vezetésével elismerték Viet Minh Vietnami Demokratikus Köztársaságát Hanoi kormányzásával. Míg a nem kommunistának nevezett nemzetek a Saigoni francia vezetésű Dél-Vietnamot ismerték el. Látszatra készen is állt az ürügy; harcolni a kommunizmus ellen.
Ez azonban valójában csak a látszat, mert itt az egész ország feletti hatalom megszerzéséről, a francia vezetésű ország kifosztásról és a vietnamiak további kizsákmányolásáról szólt a történet.
Vietnam szegény ország ma is, de azért felvetődik a kérdés, hogy vajon a nép munkájának gyümölcsén (növénytermelés, állattenyésztés és textilipar) túl vajon van-e bármi nyersanyaga, ami a megszállóiknak kellhet, mondjuk, nyersolaj, fa és faáruk, kávé, nyers kaucsuk, feketekőszén, arany, kaolin, foszfát.
A Viet Minh mozgalom vezetése szépen lassan Ho Chi Minh (Nguyễn Sinh Cung) kezébe került (képen), aki baloldali beállítottságú volt, jó kapcsolatokkal Moszkvában. Ő elegendő fegyvert tudott szerezni, cserébe a Viet Minh egyre inkább kommunista irányultságú lett.
Dien Bien Phu - A vietnamiak az ütközet előtt kézzel és biciklikkel vittek mindent a csata helyére, még az ágyúkat is kézzel húzták vonták a hegyeken át
1954-ben a döntő Dien Bien Phu ütközetben tönkre verték a franciákat. Mindezt úgy, hogy az ütközet előtt kézzel és biciklikkel vittek mindent a csata helyére, még az ágyúkat is, kézzel húzták vonták a hegyeken keresztül. Ezek után született egy konvenció, ami 2 évre kettéosztotta Vietnamot és a második év végére választásokat kellett volna tartani, amit a francia és USA páros magakadályozott. Ezzel kezdetét vette a vietnami szabadságharc, ahol a Viet Minh már, mint Viet Cong, (Viet Nam Cong San, azaz vietnami kommunista) hadsereg vívta meg és verte meg hatalmas áldozatok árán, az amerikai megszállókat.
Vagyis valójában a kisemmizett vietnami nép és kifosztói közötti küzdelem volt ez. A kifosztókat a cionista hatalmak, míg a kizsigerelt vietnami népet az akkor kommunistának nevezett országok támogatták. Így állt a helyzet 1954-re. 1954-ben, az Egyesült Államok szállított 300000 kézi lőfegyvert és 1 milliárd dollárral támogatta a francia katonai erőfeszítéseket, vállalva ezzel a háború költségeinek 80%-át. 1965 végére pedig már 186 ezer, és 1968-végére körülbelül 536 000 amerikai katona volt Vietnamban. A tervek között szerepelt egyebek mellett B-29-esek, B-36-osok, és B-47-esek bevetése, hogy a Viet Cong állásait bombázzák, sőt a terv tartalmazott egy lehetőséget az atomtámadásra is, a Viet Cong állások ellen.
A Viet Congot döntően a Szovjetunió és Kína támogatta.
Hans Bethe írta egykoron ”… hogyha hidrogénbombákkal vívunk, és nyerünk meg egy háborút, akkor a történelem nem az eszmékre fog emlékezni, amikért harcoltunk, hanem a módszerekre, amikkel elértük.”
Noha a vietnami háborút is elvesztette az USA, ennek ellenére az itt alkalmazott módszereikre épp úgy emlékezni fog a világ, akárcsak irányítójára, amikor Palesztinában ilyen módszereket alkalmazott és alkalmaz a mai napig is.
Mik is voltak a megszállók tettei?
Mivel a hajdani történelem hallgató hősöknek titulálta a megszálló amerikai katonákat, ezért szembesítsük őket tetteikkel!
Előre bocsájtva azt, hogy sem a franciáknak sem az amerikaiaknak nem volt semmi keresnivalója Vietnamban, sőt jogalapjuk sem volt Vietnam megnyomorítására, ők nem a hazájukért harcoltak ott, pusztán megszálltak egy náluknál sokkal gyengébb országot, ahol rémtetteikkel, mészárlásaikkal, az emberek megnyomorításával, a föld tönkretételével csupán bemocskolták és hírhedtté tették nevüket.
Amerikai katonák által elkövetett A Mỹ Lai-i tömegmészárlás, 1968. március 16-án. 500 gyermeket és asszonyt gyilkoltak meg
A kémiai mérgek, a napalm bevetése, a drogkereskedelem mind-mind bevett eszközei voltak a megszállók módszereinek, ahogy az alább felsorolt sebesült és halálos áldozatok számán túl, szólnunk kell a válogatott kínzási módszerek, a nemi erőszaktevések áldozatairól is, nem különben a rengeteg torzszülött gyermekről, melyet az alkalmazott vegyi eszközök okoztak. (Az Agent Orange nevű gyomirtó szer keverék, melynek egyik főgyártója a Monsanto volt, lombtalanító szerként vetették be, és nemcsak több tízezer amerikai katona rákos megbetegedését okozta, hanem felelős volt a helyiek súlyos születési rendellenességeiért is.)
Napalm támadás egy vietnami falu ellen. Trang Bang 1972.
Íme a valóság:
Az amerikai és az észak-vietnami küldöttség végül a dél-vietnami küldöttség tudta nélkül 1972-ben megállapodott. Vagyis ennyit a szövetségesi hűségről. A békeszerződés aláírása után az Egyesült Államok 1973-ban ki is vonult az országból.
A harcok során becslések szerint 3–5 millió vietnami halt meg, illetve 58 000 amerikai vesztette életét.
Az így magára maradt Dél-Vietnam ereje megtört, az északiak 1975-ben elfoglalták Dél-Vietnamot.
A két ország végül 1976-ban Vietnami Szocialista Köztársaság néven egyesült hivatalosan is.
Halálos áldozatok és sebesültek száma:
vietnami civil halálos áldozatok száma: 411,000 – 4,000,000
kambodzsai civil halálos áldozatok száma: 200,000 – 300,000
laoszi civil halálos áldozatok száma: ~20,000 – 200,000
összes civil halálos áldozatok száma: 631,000 – 4,500,000
összes halálos áldozatok száma: – 1,653,740 – 5,558,690
vietnami sebesültek száma: ~1 700 000
amerikai sebesültek száma: 153 303
dél-koreai sebesültek száma: 17 060
Mi motiválja a cionistákat a tények meghamisítására?
Valószínűleg nem járunk messze az igazságtól, amikor azt gondoljuk, nem pusztán hanyag az anyag, sokkal inkább szándékos megtévesztés és elterelés a motívum. A szégyellni valók elleplezése.
A bűnösökből, mészárosokból hősöket gyártani cionista módszer. Célja, hogy megtévesszék az embereket, és az általuk kifizetődő oldalra csalják őket.
Már a féligazságok hangoztatása is vétkes hanyagság, a fertő és mocsok leplezése azonban bűn! Ám a bűnt értékként felmutatni ÁRULÁS! S mindazok, akik ebben segédkeznek árulók maguk is, hátba szúrják mindazokat, akik még bíznak bennük.
Szász Gerda – Szabad Riport Tudósító Iroda