2008. november 1., szombat

Hűvös fogadtatásra talált az euró-zóna csúcstalálkozó terve

The Financial Times
Hűvös fogadtatásra talált Nicolas Sarkozy javaslata, hogy az eurozóna állam- és kormányfői rendszeres időszakonként találkozókat tartsanak. Az ötlet hátterében az október 12-én Párizsban tartott találkozó áll, amelynek eredményeként megszületett a globális pénzügyi válság kezelésének terve. Számos európai pénzügyminiszter szerint az elképzelés elhibázott, és valójában az Európai Központi Bank (EKB) függetlenségének megnyirbálására irányul. Wouter Bos holland pénzügyminiszter feleslegesnek tartja az eurozóna pénzügyminisztereinek havonta megtartott tanácsülése, és az állam- és kormányfők részvételével negyedévente ülésező Európai Tanács mellett párhuzamos struktúrákat létrehozni.
A The Financial Timesnak név nélkül nyilatkozó német, osztrák és finn diplomaták az csúcsot a politikai nyomásgyakorlás eszközének tekintik, és emlékeztetnek rá, hogy Sarkozy féléves EU-elnökségét júliusban az EKB kamatpolitikája elleni éles támadással kezdte. A precedensként említett október 12-i találkozóval kapcsolatban pedig megjegyzik, hogy azon az eurozónán kívüli Nagy-Britannia képviseletében Gordon Brown is részt vett. Legérzékenyebben éppen az eurozónán kívüli államok képviselői reagáltak a felvetésre, különösen a jövő évben soros elnökséget betöltő Csehország és Svédország, amelyek így gyakorlatilag kiszorulnának az európai gazdaságpolitika alakításából.
A francia diplomácia azonban nem tett le az elképzelés érvényesítéséről. Tisztviselők szerint logikus, de nem szükségszerű, hogy az euró-csúcsot Nicolas Sarkozy elnökölje. Elképzelhetőnek tartják például Jean-Claude Juncker luxemburgi miniszterelnök, az euró-csoport elnökének személyét is. Álláspontjuk szerint a legfontosabb, hogy az október 12-i párizsi találkozó pozitív tapasztalataira építve túlléphessenek a jelenlegi intézményi struktúrán.

http://www.ft.com/cms/s/0/18e93bce-aa51-11dd-897c-000077b07658.html