2012. szeptember 23., vasárnap

LEAP/E2020: A globális gazdaságot egy feketelyuk szippantja be októberben

A LEAP/E20201 azt jósolja, hogy a globális gazdaságot októberre „magába szippantja egy feketelyuk”, hogy a Fed nem lesz képes megakadályozni az összeomlást és, hogy minden jel egy komoly esés felé mutat (amilyenre még nem volt példa a történelemben), és mindez a küszöbön áll.
2012 októberére a globális gazdaságot magába szippantja egy feketelyuk, miközben a háttérben a világ geopolitikai helyzete egyre forróbbá válik. A lényeg, hogy csapatunk meglátásai szerint az elkövetkezendő hetek során bolygónkat elsodorja a nem várt válságok és konfliktusok forgószele.
A GEAB mostani számában a LEAP/E2020 megkísérli felsorolni ennek a példanélküli dupla sokknak a hét legfontosabb tényezőjét:
Az amerikai érzéstelenítés fájdalmas vége áll a hét kulcstényező középpontjában. Ahogyan azt számos alkalommal hangsúlyoztuk a GEAB számaiban, az Egyesült Államok a válság kezdete óta nem hajlandó szembenézni a valósággal, miután újból és újból a pénzügyi, monetáris, … (és katonai) fortélyokat próbálnak bevetni a válság következményeinek enyhítésére. Mostanra, 2012 nyarának végére azonban egyértelművé vált, hogy ezek a próbálkozások hatástalanok, annak ellenére, hogy több ezermilliárd dollárt öntöttek egy minden jel szerint feneketlen verembe.
Ennek legjobb bizonyítéka a Fed szeptember 13-i döntése a „Twist hadművelet”2 (az államkötvények oda-vissza vásárlásának) fenntartásáról, sőt annak kibővítéséről a jelzálogalapú értékpapírok (időben és pénzben) korlátlan felvásárlási programjával (40 milliárd dollár/hó), az amerikai ingatlanpiac és ezen keresztül a foglalkoztatás és fogyasztás élénkítésére.
A Fed tisztában van azzal, hogy döntése negatív reakciókkal és káros nemzetközi következményekkel jár. A Fed már hónapokkal a harmadik mennyiségi enyhítés bejelentése előtt rágódott a kérdésen.
Annak érdekében, hogy elkerülje a társadalmi-gazdasági összeomlást és Wall-Street-i tőzsdekrachot a novemberi elnökválasztás előtt és közben szavahihetőségét is megőrizze a republikánusok felől érkező támadásözön közepette, a Fed végül inkább „pszichológiai” mint „mennyiségi” enyhítés elindítása mellett döntött.
Egyértelmű, hogy minden jelző a vörös tartományban jár: a foglalkoztatottsági adatok nem emelkednek, az újonnan létrehozott állások jelentősen kevesebbet fizetnek3, mint a megszűnő munkahelyek, a szegénység ugrásszerűen növekszik4 és az amerikai multinacionális cégek egymás után jelentik be nyereségük csökkenését 2012 második felére és 2013-ra, a 2008/2009-es, tipikusan válságra jellemző szintekre térve vissza.
Figyelembe véve, hogy a LEAP/E2020 előrejelzések és gazdasági jóslatok mindezidáig rendkívül megbízhatónak bizonyultak, vajon várható-e egy komoly globális gazdasági hanyatlás és vajon ennek előérzete késztette-e az EKB-t és a Fedet likviditásnövelési programjaik elindítására?
Forrás: Silverdoctors.com

VILÁGHÍRŰ HINDU TUDÓS (DR. J. J. MODI) A RÉGI MAGYAROK NAGYSÁGÁRÓL, FAJI ŐSEREJÉRŐL


"Tudják-e Önök, hogy a világtörténelem legnagyobb alakjai, összehasonlíthatatlanul legnagyobb hadvezérei, legnagyobb államépítői és államszervező zsenijeit Önök (magyarok) adták?

Tudják-e Önök, hogy az Attila hadvezéri nagyságához képest a történelem többi nagy katonai héroszai: egy Kyros, egy Nagy Sándor, egy Hannibál, egy Julius Caesar, egy Napóleon elenyészően kicsi nagyságok: Ki volt a világtörténelem folyamán Attilán kívül, aki a kínai nagy faltól egészen az Atlanti-óceánig terjedő két világrészt átfogó roppant területet tudott az uralma alá hajtani? De volt Attilán kívül a világtörténelemnek még egyetlen zsenije, aki a hadvezéri tehetségével megszerzett és megalapított roppant birodalmat nemcsak meghódítani, hanem megszervezni, élő organizmusban összefogni, törvényekkel szabályozni, renddel ellátni tudta volna? És ezt a szinte emberfeletti, emberen túli nagyságot, ezt a minden idők legnagyobb tehetségű katonáját és államférfiát Önök magyarok adták a világnak. És én, az egyszerű öreg hindu ember büszke vagyok arra, hogy ezt most Önöknek elmondhattam és meghajthattam személyesen is az Önök nagyszerű fajtája előtt az elismerés zászlaját. Mert ez a faj, amely egy Attilát tudott produkálni, magából kitermelni, olyan érték és olyan erő, amelyet ideig-óráig érhetnek ugyan leromlások, kisiklások, letörések, de mégis a maga őserejéből táplálkozva megújulhat százszor és ezerszer, s amelyet végleg elpusztítani nem lehet soha. Magyarok mindig az első faja voltak a világnak s azok is maradnak minden történelmi idők, jó és balsorsán keresztül."

(Részlet Dr. J.J. Modi professzor előadásából.)