2012. október 31., szerda

Hogyan lettem katolikus? – egy egykori ateista vall megtéréséről

A hit évéhez kapcsolódóan néhány személyes megtérés történetét ismertetjük, egykori ateisták, újpogányok, buddhisták, muzulmánok, zsidók, protestánsok interneten közzétett tanúságtételei alapján. Cikkünk szerzője – akinek számos írását olvashatják Nézőpont rovatunkban – felnőttként tért meg; népszerű blogszerző, ötgyermekes családanya.
Jennifer Fulwiler

Az élet értelmének kérdésében sohasem tudtam közös nevezőre jutni ateista ismerőseimmel, akik úgy vélték, az életben rengeteg értelmes cél van annak ellenére, hogy az ember nem több, mint kémiai folyamatok összessége. Ezt a gondolatmenetet sohasem tudtam megérteni, sőt intellektuálisan hazugnak tartottam.
Fiatalként hazugnak éreztem hát az életemet, mert tudtam, hogy az életnek nincs értelme, mégis úgy éltem, mintha az enyémnek lenne, mintha a remény, a szeretet, az öröm nem csupán agyi kémiai folyamatok okozta káprázat, hanem valóság lenne. Munkába, rohanásba, ivásba, társaságba menekültem. Öngyilkosságra is gondoltam, mondván, így hamarabb túlesnék azon, ami úgyis elkerülhetetlen. Mindegy, mikor szorozzuk be nullával az életet, az eredmény ugyanannyi.

Egy évvel az egyetem elvégzése után megismerkedtem Joe-val. Járni kezdtünk, csodálatos kapcsolat bontakozott ki köztünk. Egyetlen dolog nem stimmelt: Joe istenhívő volt, ráadásul keresztény. Nem fért a fejembe, hogyan hihet ennyire intelligens ember azokban a mesékben. Ám mivel erkölcsi felfogásunk egyezett, Joe bizarr világnézete nem okozott problémát. 2003-ban megesküdtünk a házasságkötőben. Azt hittük, közös életünk gondtalanul folytatódik tovább. Ám hamarosan megtudtam, hogy várandós vagyok, s ezzel minden megváltozott.

Az anyaság teljesen felkészületlenül ért. Egykeként nőttem fel, a környezetemben nem születtek gyerekek, magam sem akartam gyermeket. Fiunk születése testileg, szellemileg, érzelmileg súlyosan megrendített. Előjöttek rég eltemetett gondolataim az élet értelmetlenségéről, s ezúttal nem tudtam eltemetni őket. Úgy éreztem, az életemnek most még több értelme van, mint valaha. A baba mellett boldogság és remény töltött el. Ám mivel most nem volt mivel elterelni a figyelmemet, rám meredt a tény: sem a fiam életének, sem az enyémnek, sem az iránta érzett szeretetemnek nincs természetfeletti dimenziója. Rá is ugyanaz a sors vár, mint mindannyiunkra: meg fog halni, léte mindenestől elenyészik.

Hetekig alig tudtam felkelni. Az álmatlanság és a depresszió mozdulatlanságba dermesztett. Egy hajnalban aztán valami szokatlant éreztem. Elfogott a kétely. Kételkedni kezdtem materialista világnézetemben, abban, hogy az emberi életnek nincs természetfeletti dimenziója.

Néhány hónappal később egy könyvesboltban kezembe került egy keresztény könyv. A szerző azt írta, korábban ateista volt; érdekelt, hogy mekkorát hazudik. Megvettem, mert imponált logikus okfejtése (ha téves végkövetkeztetésre jutott is). Elgondolkodtatott, amikor azt olvastam, hogy a Názáreti Jézus halála után sok ezer zsidó elhagyta ősi vallását, és szinte valamennyi követője inkább meghalt, semhogy visszavonja állítását, hogy látta őt a halálból feltámadva. A kereszténység pedig futótűzként terjedt, noha híveire üldözés, nemegyszer halál várt. Megérintett a történelmi valóság, hogy az első században Palesztinában történt valami Jézus Krisztus körül, ami máig érezteti hatását. S egy nap váratlanul felvetődött bennem a kérdés: mi van, ha mindez igaz? Mi van, ha van Isten? Ha emberként tényleg belépett a történelembe? Ez volt életem legmegdöbbentőbb gondolata. Soha, még gyerekkoromban sem vetődött fel bennem, hogy létezhet egy személyes Isten, vagy egy szikrányi igazság is lehet a kereszténység tanaiban. Most viszont hiába próbáltam szabadulni a gondolattól.

Később C.S. Lewis kereszténységről szóló nagyszerű könyvét (Mere Christianity; Keresztény vagyok) kezdtem olvasni. A természeti törvény gondolata fogott meg legjobban, amit úgy fogalmazott meg, hogy minden jónak Isten a forrása, és ezért van az, hogy az emberek mindig, mindenütt hasonlóan gondolkodtak arról, mi a jó és mi a rossz. Az interneten utánaolvasva – Szent Ágostonnál, Aquinói Szent Tamásnál – úgy találtam, nem is annyira ésszerűtlen ez a vallás; sőt a történelem legnagyobb elméi közül többen keresztények voltak.

Végül beadtam a derekam, és beszereztem életem első Bibliáját. Az első száz oldalt döbbenten olvastam. Az sem segített, amikor áttértem az Újszövetségre. A legtöbb szakaszt nem értettem. Nem találtam világos iránymutatást, sőt úgy tűnt, mások sem: amikor rákerestem a neten, hogy mit tanít a Biblia az abortuszról, az eutanáziáról, a klónozásról, számtalan különféle véleményt találtam, és mind a Bibliára hivatkozott. Minden keresztény felekezet egészen mást tanított a bűnről. Ez bizony gond, hiszen ha Isten a jó, akkor a rossz – vagyis a bűn – magának Istennek a határait jelöli ki. Lehetetlen, hogy az ő vallása éppen ebben ne adna világos iránymutatást. Megtaláltam hát, amit kerestem: a hibát, ami bizonyítja, hogy a kereszténység ésszerűtlen.

Nem sokkal ezután valaki, akivel online vettem fel a kapcsolatot, felvetette, hogy nagyon mai módon közelítek a kereszténységhez. Gondoljak arra – javasolta –, hogy Jézus egyetlen Egyházat alapított, amelynek természetfeletti erőt adott, hogy minden történelmi korban pontosan tudja kifejteni az igazságot arról, mi a jó. Ez pedig... nos, ez a Katolikus Egyház – amelyről férjemmel együtt jól tudtuk, hogy archaikus, diktatórikus, nőellenes intézmény. A természetfeletti erő különösen ostobán hangzott.

Egy dolog azonban feltűnt: akik a leglogikusabban érveltek a hitük mellett az interneten, valamennyien katolikusok voltak. Ezért egyre többet olvastam katolikus szerzőktől, és el kellett ismernem, hogy olyan átfogó szemléletük van a világról és az emberről, amilyennel addig nem találkoztam. Még mindig hevesen tiltakoztam az Egyház egyes őrültségei ellen, például hogy miért ellenzi az abortuszt és a fogamzásgátlást, de be kellett ismernem, hogy minél többet olvasok a katolikus teológiáról, annál normálisabbnak tűnik.   

Odáig jutottam, hogy minden valószínűség szerint van Isten, és a kereszténység közel járhat hozzá. De akkor vajon miért nem érzem a jelenlétét? Ha nem hinnék, akkor is ugyanilyen magányosnak érezném magam a világban; minek törjem magam a vallással, ha nem jobb tőle a helyzet? A mélyponton C.S. Lewis gondolata segített: Isten egyeseknek jobban megmutatja magát, mint másoknak – nem mintha egyeseket jobban szeretne, hanem mert akinek a lelke nincs a megfelelő állapotban, annak nem tud megmutatkozni. A Nap is egyformán süt mindenkire, mégsem ugyanolyan ragyogással verődik vissza egy poros tükörről, mint egy tisztáról.

Hát persze! Napjaimat önzés, ostoba fecsegés, ócska tévéműsorok töltötték ki. Rájöttem, hogy ha tényleg rá akarok jönni, van-e Isten, akkor meg kell változnom.
Elhatároztam, hogy kipróbálom. Egy hónapig a katolikus erkölcs szerint fogok élni. Megvettem és elolvastam a Katekizmust, és mindenben hozzá igazodtam, abban is, amiben nem voltam biztos, hogy az Egyháznak igaza van.

Mindezzel Istent kerestem, s helyette saját magamat találtam meg. Rájöttem, hogy ítélkezésem, ingerlékenységem, bűneim rétege alatt létezik egy tisztább, jobb önmagam, akit addig nem ismertem. Megértettem, hogy az Egyház parancsai, amelyeket addig korlátozásnak véltem, valójában a szeretet parancsai; meghatározzák, mi szeretet és mi nem az. Isten jelenlétét nem tapasztaltam meg, de attól, hogy megtartottam az állítólag általa alapított Egyház parancsait, megtapasztaltam, mit jelent igazán szeretni.    

A fogamzásgátlás kérdése nem volt időszerű, mert éppen a második gyermekünket vártam, de a kísérleti hónap során sokat olvastam az Egyház tanításáról e kérdésben is. Meglepetésemre nemcsak én találtam úgy, hogy az Egyház hihetetlenül ésszerű érvekkel támasztja alá álláspontját, hanem Joe is. Ekkor tettük fel először a kérdést: akkor hát katolikusok leszünk?

Két héttel később mélyvénás trombózist kaptam. Hosszú időre kórházba kerültem. Az orvos azt mondta, a hajlam örökletes, és életveszélyessé teszi az esetleges további terhességeket. Amikor felvetettem az Egyház által elfogadott természetes családtervezést, csak nevetett. Magának fogamzásgátlásra van szüksége – mondta.

Elbizonytalanodtam. Itt már nem arról volt szó, hogy nem beszélek csúnyán, hanem arról, hogy az életemet kockáztatom, ha ragaszkodom az Egyház tanításához. Tanácstalanságomban az apámtól tanult alapelvhez nyúltam vissza. „Sose higgy el valamit azért, mert az neked kellemes – mondogatta –; mindig azt kérdezd, igaz-e!”
Ennek fényében azonban a kérdés nem volt kérdés, hiszen akkor már tudtam, hogy amit az Egyház tanít, igaz, csak nem akartam ekkora áldozatot hozni. Végül, bár tudtam, hogy anyagilag is, egészségileg is hatalmas kockázattal jár, úgy döntöttem, hogy ezúttal az igazat választom a kellemessel szemben. Férjemmel elhatároztuk, hogy elkezdjük a katekumenátust a helyi plébánián. Az orvosnak pedig – életem első hitvallásaként – megmondtam, hogy nem kérek fogamzásgátlást, mert katolikus vagyok.

Következő tavasszal, mielőtt befogadott volna az Egyház, életemben először gyóntam. Tudtam, hogy az elkövetett rosszat meg kell bánni, de magamban, Jézusnak ezt már megtettem, ezért úgy véltem, fölösleges a pap előtt elismételnem. Amikor azonban meghallottam a saját hangomat, amint kimondtam mindent egy másik ember előtt, annak olyan ereje volt, ami minden elképzelésemet felülmúlta. Zokogva soroltam a bűneimet. S amikor a pap Isten nevében kimondta, hogy a bűneim meg vannak bocsátva – nos, el nem tudtam volna képzelni, hogy ez ennyire megrendítő hatással lesz rám. Kábultan jöttem ki a gyóntatószékből, és beültem egy padba az üres templomban. Tudtam, hogy az életem immár örökre megváltozott.

Aznap éjféltájban kiléptem a verandára. A sötétség mintha lelkem sötétjét tükrözte volna – de ekkor visszagondoltam az első gyónásomra, és rájöttem, hogy mindentől megszabadultam. A belső sötétség nem volt többé. Helyette békesség és a szeretet félreismerhetetlen érzése töltött el. Életemben először megéreztem Isten jelenlétét.
Forrás: whyiamcatholic.com
Magyar Kurír (mk)

Transzszibériai vasút

A Transz-Szibéria expressz a világon egyedülálló hosszúságú, 9288,2 kilométeres utat tesz meg. Induló állomása a moszkvai Jaroszlavszkij, végállomása pedig Vlagyivosztok pályaudvara.
Transzszibériai vasút
Transzszibériai vasút
A Transzszibériai Vasút megépítésének a terve az 1880-as években merült fel. Ekkor fedezték fel ugyanis azt, hogy Szibéria és az Urál igen gazdag ásványkincsekben, és a kitermelt anyagot csak vasúton lehet gazdaságosan szállítani. A Moszkva és Jekatyerinburg közötti szakasz már korábban elkészült. III. Sándor cár uralma alatt, 1891-ben kezdték építeni a Transz-Szibériai vasút vonalát. Az állandó jégtakaró igen nagy gondot jelentett, és egy idő után csak fegyencek dolgoztatásával és kényszersorozással tudták folytatni a munkát. Csak 25 év múlva, 1916-ban készült el a vasút teljes hosszában.
Már 1929-ben elkezdték a villamosítást, de csak 2002-ben fejezték be a vonal teljes hosszán.
A páratlanul hosszú utazás alatt a vonat 8 időzónát érint. A transzszibériai vasút 14 megyét, 3 közigazgatási egységet és 2 köztársaságot átszelő expressz útja során 87 város mellett halad el:
Moszkva – Yaroslavl – Danilov – Bui – Sharja – Kirov – Balezino – Perm – Jekatyerinburg
Tyumen – Nazyvaevskaja – Omszk – Barabinszk – Novoszibirszk – Mariinszk – Achinszk
Krasnojarszk – Ilanszkaja – Taiset – Nizzneudinszk – Zima – Irkutszk – Slyudyanka – Ulan-Ude
Petrovszkij Zavod – Chita – Karymskaja – Chernisevszk-Zabaikalskij – Mogocha – Skovorodino
Belogorszk – Arkhara – Khabarovszk – Vyazemskaya – Ruzsino – Ussuriszk – Vlagyivosztok.
A transzszibériai vasút vonala 16 jelentős folyót keresztez:
Volga, Kama, Tobol, Irtis, Ob, Csulim, Jenyiszej, Oka
Szelinga, Zeja, Bureja, Amur, Hor, Usszuri, Tom, Vjatka.
Transzszibériai vasút vonal
Transzszibériai vasút vonal
A legszélesebb közülük az Amur, amelynek szélessége meghaladja a 2 km-t. Olyan hatalmas folyókat, mint az Ob és a Jenyiszej, azok felső folyásán keresztezi a vasútvonal, ahol azok szélessége 1 km körül van. A transzszibériai vasút vonala mentén a legszeszélyesebb és egyben legveszélyesebb folyó a Hor. Ennek a vízszint-ingadozása a 9 métert is meghaladja. Ez a folyó okozta a vasút történetének legnagyobb kárát is, amikor 1897-ben a vasút nyugati részének jelentős részét elmosta.

Korábban a transz-szibériai expressz más vonalon is közlekedett.
A transzszibériai vasút útvonalai


A transzszibériai vasút útvonalai

Legjelentősebb városokBSicon .svgBSicon KBHFa.svgBSicon .svg
Moszkva, Jaroszlavszkij pályaudvar
BSicon STRrg.svgBSicon ABZrf.svgBSicon .svg

BSicon HST.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 54 Frjazevo
BSicon STR.svgBSicon HST.svgBSicon .svg 70 Szergijev Poszad
BSicon HST.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 90 Orehovo-Zujevo
BSicon STR.svgBSicon HST.svgBSicon .svg 112 Alekszandrov
BSicon HST.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 126 Petuski
BSicon BHF.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 191 Vlagyimir
BSicon WBRÜCKE.svgBSicon STR.svgBSicon .svg
Nyerl
BSicon STR.svgBSicon HST.svgBSicon .svg 224 Rosztov
BSicon HST.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 240 Novki
BSicon WBRÜCKE.svgBSicon STR.svgBSicon .svg
Kljazma
BSicon HST.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 255 Kovrov
BSicon STR.svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 282 Jaroszlavl
BSicon STR.svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg 290 Volga
BSicon HST.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 315 Vjaznyiki
BSicon STR.svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 356 Danyilov
BSicon HST.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 362 Gorohovec
BSicon WBRÜCKE.svgBSicon STR.svgBSicon .svg
Kljazma
BSicon STR.svgBSicon HST.svgBSicon .svg 393 Ljubim
BSicon HST.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 407 Dzerzsinszk
BSicon BHF.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 440 Nyizsnyij Novgorod
BSicon WBRÜCKE.svgBSicon STR.svgBSicon .svg
Volga
BSicon STR.svgBSicon HST.svgBSicon .svg 449 Buj
BSicon STR.svgBSicon HST.svgBSicon .svg 500 Galics
BSicon HST.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 509 Szemjonov
BSicon STR.svgBSicon HST.svgBSicon .svg 546 Antropovo
BSicon HST.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 569 Vetluzsszkij
BSicon WBRÜCKE.svgBSicon STR.svgBSicon .svg
Vetluga
BSicon STR.svgBSicon HST.svgBSicon .svg 570 Nyikolo-Poloma
BSicon STR.svgBSicon HST.svgBSicon .svg 598 Nyeja
BSicon HST.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 623 Ureny
BSicon STR.svgBSicon HST.svgBSicon .svg 651 Manturovo
BSicon HST.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 680 Sahunyja
BSicon STR.svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Vetluga
BSicon STR.svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 699 Sarja
BSicon STR.svgBSicon HST.svgBSicon .svg 746 Ponazirevo
BSicon HST.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 760 Jezsiha
BSicon STR.svgBSicon HST.svgBSicon .svg 794 Lenyinszkoje
BSicon STR.svgBSicon HST.svgBSicon .svg 817 Szvecsa
BSicon STRlf.svgBSicon ABZlg.svgBSicon .svg

BSicon .svgBSicon HST.svgBSicon .svg 869 Kotyelnyics
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg 871 Vjatka
BSicon .svgBSicon HST.svgBSicon .svg 888 Mirnij
BSicon .svgBSicon HST.svgBSicon .svg 915 Oricsi
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 956 Kirov
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg 1432 Káma
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 1436 Perm
BSicon .svgBSicon STR+GRZq.svgBSicon .svg 1777 Európa és Ázsia határa
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 1816 Jekatyerinburg
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 2138 Tyumeny
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg 2215 Tobol
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg 2708 Irtis
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 2712 Omszk
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg 3332 Ob
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 3335 Novoszibirszk
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg 3499 Tom
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg 3912 Csulim
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 4098 Krasznojarszk
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg 4100 Jenyiszej
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg 4938 Oka
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 5185 Irkutszk
BSicon .svgBSicon ABZlf.svgBSicon .svg 4515 Tajset Bajkál–Amur-vasútvonal
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg 5618 Szelenga
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 5642 Ulan-Ude
BSicon .svgBSicon ABZrf.svgBSicon .svg 5655 Transzmongol vasútvonal
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 6199 Csita
BSicon .svgBSicon ABZrf.svgBSicon .svg 6312 Tarszkaja Kínai keleti vasútvonal
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 8351 Birobidzsan
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg 8512 Amur
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 8521 Habarovszk
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg 8935 Usszuri
BSicon .svgBSicon ABZlg.svgBSicon .svg
Kínai keleti vasútvonal  Kína felé
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 9177 Usszurijszk
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg 9179 Komarovka
BSicon .svgBSicon HST.svgBSicon .svg 9180 Szahzavod
BSicon .svgBSicon HST.svgBSicon .svg 9183 9183 km
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 9190 Banyevurovo
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Bojevka
BSicon .svgBSicon HST.svgBSicon .svg 9193 9194 km
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 9198 Baranovszkij
BSicon .svgBSicon ABZrf.svgBSicon .svg 9200 Baranovszkij–Haszan-vasútvonal  Észak-Korea felé
BSicon .svgBSicon KBHFe.svgBSicon .svg 9288 Vlagyivoszto


http://hu.wikipedia.org/wiki/Transzszib%C3%A9riai_vas%C3%BAtvonal

A Kínai keleti vasútvonal útvonala

BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon .svg
Transzszibériai vasútvonal Moszkva felé
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg
Csita
BSicon .svgBSicon ABZlf.svgBSicon .svg
Transzszibériai vasútvonal Habarovszk, Usszurijszk felé
BSicon .svgBSicon GRENZE.svgBSicon .svg
oroszkínai határ
BSicon .svgBSicon GRENZE.svgBSicon .svg
kínaiorosz határ
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg
Goljonki
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg
Vozdvizsenszkij
BSicon .svgBSicon ABZgl+l.svgBSicon .svg
átkötés a Transzszibériai vasútvonal felé
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg
Usszurijszk 2
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Rakovka
BSicon .svgBSicon ABZrg.svgBSicon .svg
Transzszibériai vasútvonal Habarovszk, Csita felé
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg
Usszurijszk
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon .svg
Transzszibériai vasútvonal Vlagyivosztok felé

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADnai_keleti_vas%C3%BAtvonal
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon .svg
Transzszibériai vasútvonal Usszurijszk, Moszkva felé
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg
Baranovszkij
BSicon .svgBSicon ABZgl+xl.svgBSicon .svg 0 Transzszibériai vasútvonal Vlagyivosztok felé
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Razdolnaja
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Kedrovka
BSicon .svgBSicon HST.svgBSicon .svg 12 Olenyevod
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Malaja Klepocsnaja
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Bolsaja Klepocsnaja
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Pervaja-folyó
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg
Szenokosznaja
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Vtoraja-folyó
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Nezsenka
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 36 Vinevitino
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Ananyevka
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Grjaznaja
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Csertovka
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg
Provalovo
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Amba
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Maljutinka
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Barabasevka
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 87 Primorszkaja
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Kedrovaja
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Szuhaja-folyó
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 96 Kedrovij
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Perevalovka
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Narva
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Bolsaja Zmejka
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg
Pozsarszkij
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Szemiversztka
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg
Lebjazsje-Vosztocsnoje
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Bruszja
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 125 Bamburovo
BSicon .svgBSicon ABZlf.svgBSicon .svg
Bljuher (Szlavjanka) felé
BSicon .svgBSicon HST.svgBSicon .svg
Pojma
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Pojma
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Rjazanovka
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 147 Rjazanovka
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg
Szuhanovka
BSicon .svgBSicon ABZlf.svgBSicon .svg
Zarubino felé
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 185 Gvozgyevo
BSicon .svgBSicon ABZlf.svgBSicon .svg
Poszjet felé
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Gladkaja
BSicon KBHFl.svgBSicon ABZgr+r.svgBSicon .svg
Kraszkino
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 197 Mahalino
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Cukanovka
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Kamisovaja
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Tesznaja
BSicon .svgBSicon ABZrf.svgBSicon .svg
Huncsun felé
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 238 Haszan
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon .svg
Haszan-Ekszport
BSicon .svgBSicon GRENZE+WBRÜCKE.svgBSicon .svg
Tumen, oroszészak-koreai határ
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon .svg
Haszan–Radzsin-vasútvonal Redzsin (Raszon) felé
http://hu.wikipedia.org/wiki/Baranovszkij%E2%80%93Haszan-vas%C3%BAtvonal

http://jekatyerinburg.hu/transzsziberiai-vasut/