2010. szeptember 30., csütörtök

Kadarkúti Égi üzenetek - 76. - A Szentlélek szavai a 7. boldogságról

2010.szeptember 29. Szentlélek: A 7. boldogság, Boldogok az békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.
Szentlélek: Drága Gyermekeim, ma a 7. boldogságról tanítalak benneteket: Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.
Mi is a béke? Én, a Szentlélek Isten ajándékokat és gyümölcsöket adok gyermekeimnek. A béke a gyümölcseim közül az egyik. Olyan mint a szeretet, a boldogság, a türelem, az öröm stb. Békés állapotban lenni nagyon jó érzés, nyugalom, csend tölti be a lelkét. Sajnos ez a béke ideiglenes a szívben, mert könnyen el lehet veszíteni. Nézzük, mi szakíthatja meg a békét bennetek. Elég annyi, ha nem kapjátok meg, amit szeretnétek és máris oda van a békétek. Erre egy életből ellesett példát mondok nektek. Ádám harmadikas gimnazista. Nyugodt, kiegyensúlyozott fiú, szüleihez engedelmes, kitűnő tanuló, jó közösségi ember az osztályban. Egyik nap három fiú meg egy lány eljönnek hozzá megbeszélni egy esedékes szombati kerékpár-túrát. Egy hét várakozási idő van addig. Alig, hogy elmennek a barátai, odaáll a szülei elé és kirukkol a kérésével, hogy szeretne egy komolyabb biciklit, mert ez már nagyon ütött-kopott, régimódi. Kb. 100.000 Ft-ért látott olyat a kirakatban, ami megfelelne. Mondta, hogy van 20.000 Ft spórolt pénze, csak 80-at kellene hozzáadniuk. A szülők elképednek ekkora kívánságra és Édesapja közli vele, hogy ekkora anyagi áldozatot most nem tudnak hozni. Ádám elkomolyodik. Durcásan bemegy a szobájába, magára zárja az ajtót. Elképzeli, hogy neki van a világon a legócskább bicaja. Anett, aki velük jön, ki fogja nevetni. Éppen ez előtt a lány előtt, aki annyira tetszik neki, kell égnie az ócska gép miatt. Elhatározza, hogy nem is megy el a túrára. Szüleihez nem szól. Másnapra nem tanul, be is szed egy 1-est. Nagyon rossz kedve van, dúl-fúl magában. Ez a kedves, vidám, barátságos fiú viselkedésében 180 fokos fordulatot vett. Látjátok? Ilyen könnyen elillan a béke az emberből. Szinte attól függ a békétek, hogy a dolgok kellemesek-e, kényelmesek-e, élvezetesek-e és kívánságaitok szerint alakulnak-e.
Bizony akkor is eltűnhet a béke, nyugalom belőletek, ha valaki szóvá tesz egy bennetek lévő hibát. Felháborodtok, hogy kicsoda ő? Hogy mer ítélkezni felettetek? Két asszony a szentmiséről kijövet így beszélget. Mondd, Marika, miért imádkozol olyan gyorsan, mikor a Hiszekegyet mondjuk? Miért nem mondod egyszerre velünk? – Én nem imádkozom gyorsan – felel Marika – inkább ti húzzátok, mint a rétestésztát. Ezután Marika kedve elborul, oda a békéje, már családjához sincs türelme.
Az ember nyugalma akkor borul fel legjobban, ha aljas módon rágalmazzák olyasmiért, amit nem is tett meg. Ilyenkor még a legszelídebb, legbékésebb, legvallásosabb emberek is elvesztik türelmüket, és lelki sötétségbe zuhannak. Éppen a napokban hívta fel eszközömet, Évát egy mélyen hívő, imádságos lelkületű, tisztaéletű asszony, hogy rosszindulatú szomszédja bement a szentmise végére és a plébánosnak és két ottmaradt asszonynak elmondta, hogy vigyázzanak, mert K-né a nőket szereti. Napok alatt futótűzként elterjedt az alaptalan, utálatos pletyka és most mindenki kerüli őt, senki nem ül mellé, nem szólnak hozzá. Zokogva panaszkodott a telefonban ő, aki egyébként egy vidám, kiegyensúlyozott teremtés.
Gyermekeim! A béke nagyon illékony dolog, nagyon kell rá vigyázni. Viszont van egy ellenszere a béke elvesztésének: a nagyon erős hit, mely képes gyermeki módon Istenre hagyatkozni, mely képes Istent legelső helyre tenni a lélekben.
Vizsgáljuk meg, hogy tudja az erős hit a belső békét megőrizni és fenntartani! Ennek megértéséhez térjünk vissza az előző esetekhez. Ha Ádám hite olyan erős lenne, hogy Istent és szüleit jobban szeretné, mint a biciklit, akkor megmaradt volna a békéje. Ha Isten parancsát, a IV.-et be tudná tartani, megértené, hogy szülei ekkora összeget nem tudnak rááldozni, mert anyagi képességüket meghaladja.
Marika is meg tudta volna őrizni lelki békéjét, ha van egy kis alázat benne Isten és az emberek felé. Mert akkor felfogná, hogy benne bizony hiba van, mikor előreszalad az imádkozásnál, nem alkalmazkodik a közösséghez, és ezzel zavarja a szentmisét. Ez a Marika nem szereti és nem ismeri eléggé Istent. Mert ha ismerné, akkor tudná, hogy Isten embereket és körülményeket használ fel arra, hogy feltárja a gyengeségeket. Felhasznál jókat, rosszakat, bűnösöket és szenteket. És gyakran épp azt használja fel, aki a legellenszenvesebb nektek. Békétlenek és nyugtalanok maradtok mindaddig, míg végül meg nem tanuljátok, amit Ő tanítani akar nektek.
Drága Gyermekeim! K-né esete a legsajnálatraméltóbb, de ő se veszítette volna el a lelki békéjét, neki se kellene zokognia, ha Istent szeretné a legjobban és az Ő véleményét tartaná fontosnak, nem a pletykás emberekét. Ha Jézust valóban nagyon szeretné, akkor boldog lehetne, hogy követheti Őt a megaláztatásban. Jézus Krisztus ezekkel a gondolatokkal vigasztalta meg a telefonban, s most már nem akar elköltözni az emberek szája elől és nem akar meghalni, hanem nyugodt és békés.
Drága Gyermekeim! Kik a békességben élők? Akik képesek túltenni magukat a próbákon, amit mi megengedünk az embereken és a környezetükön keresztül. A legtöbb próbát azok teszik fel nektek, akik durván barátságtalanul lépnek fel ellenetek. Csak akkor tudjátok megoldani, hogy békességben éljetek, ha úgy reagáltok az ő sértéseikre, ahogyan Jézus tenné. Mert Ő azt mondja, ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel! Ha egyik arcodat megütik, tartsd oda a másikat is! Amikor felszegezték a keresztre és káromkodva szidták, csúfolták, így imádkozott: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!” A sértegetéseket próbáljátok úgy felfogni, mint gyógyszert lelketek gyógyítására, mint erős tisztítószert lelketek tisztítására! Ha úgy tekintetek a sértő szavakra, mint fontos lelki kincs szerző eszközökre, akkor nem vesztitek el türelmeteket, nem fogtok morgolódni, zúgolódni, nem sajnálgatjátok önmagatokat, hanem állandóan békesség, nyugalom fog élni bennetek. Hogy is van ez, hogy a sértés lelki kincs szerző eszköz? Úgy, hogy frissen kapott lelki sebedet azonnal ajánld fel a Mennyei Atyának rosszakaróid lelkének megtéréséért. Lelkeket mentesz a sértéssel. Így lesz a sértésből kincs. De kinccsé válik úgy is, hogy Mi Égiek lelki sebeidet lelked hasznára is fordítjuk.
Boldogok a békességesek, – mondta Jézus Krisztus a hegyi beszédben – mert Isten fiainak hívják majd őket. Ó, mennyire kedves fiai vagytok Istennek, ha itt a földön, a temérdek nyugtalan, bűnökkel terhelt, a bűn sarában hempergő, veszekedő, verekedő ember között a békességet képviselitek, és másoknak is példátokkal békét szereztek.
Drága Gyermekeim! Jézus, a ti Üdvözítőtök most itt áll Mellettem. És Mi ketten Ő meg Én végigmegyünk köztetek. Egyenként megállunk előttetek. Én, a Szentlélek, Isteni békémet lehelem rátok, Jézus pedig kinyitja nektek Szívét és ti helyezzétek bele e Szívbe, a szeretet és béke Székhelyébe összes lelki sebeteket, amiket felebarátaitok okoztak nektek.
Megáldalak benneteket az Én békém lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

2010. szeptember 27., hétfő

Milyen jó azoknak, akiknek Jézus mondhatja: menjünk – te meg én – együtt!

Milyen jó azoknak, akiknek Jézus mondhatja: menjünk – te meg én – együtt! Ha ő vezet, bátran mondhatod: Uram, menjünk! Jézus mennyire ember volt, mutatja az is, hogy ez után a fárasztó nap után elaludt a hajóban. Tanítványai megértették, és “elvitték őt úgy, amint a hajóban volt”. Minden tanítvány nagy lehetősége, hogy viheti magával Jézust. Amikor elindultak, csendes volt még a tenger. Nem tudjuk, mennyi ideje hajóztak, melyik részén jártak a tengernek, amikor nagy szélvihar támadt. Életünkben mindig megvan az ideje a viharnak. Lehet, hogy elindultatok egy házasságba, egy darabig minden jól ment, aztán valahol “akkor” elindult a baj. A vihar váratlanul csap le a családi életre. Reggel még vidáman búcsúzkodunk, és napközben történik valami. Talán a tanítványok sem vették észre a felhőket; éjjel volt, sötét volt, nem gondolták, hogy baj lesz. “Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba, annyira, hogy már-már megtelt.” Miért vártak eddig a tanítványok? Lehet, azt gondolták, elég ügyesek ők, hogy megoldják a helyzetet. Nem kell mindjárt Jézusnak szólni. Megvárták, amíg majdnem elsüllyedtek. Nem vagy-e te is úgy, hogy “már-már” felmondja az idegrendszered a szolgálatot? Miért nem szólsz előbb? Persze ha Jézus nincs a hajódban, nincs is kinek szólnod. Az egyetlen komoly kérdés, amit ma feltesz az Ige: Jézus a hajódban van már?! Ha erre a kérdésre nem tudsz biztos választ adni, ne indulj el Nélküle!

2010. szeptember 25., szombat

Meg fog dőlni a nemzetközi terrorizmus hazugsága

Nyugati Kutatók empirikus módszerekkel alapjaiban kérdőjelezik meg a terrorizmussal történő eljárást. Több dolog is amellett szól, hogy a merényletek általi fenyegetést egyértelműen túlbecsülik – és a félelem is jóval nagyobb, mint a terrorizmus által okozott közvetlen kár.
Düsseldorf. Tilman Brücks a Német Gazdasági Kutatóintézetben (Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung – DIW) az “Európai Biztonsági Közgazdaságtan” kutatási projektjét vezeti. Brück azon kevés kutatók közé tartozik, akik a terror elleni harcot közgazdaságtani módszerekkel elemzik. A téma fontosságát mutatja, hogy a világnak már több pontján is foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel: Németországban, Svájcban, az USA-ban és Csehországban is.
Brücks irodájának ajtajára az Europol egy beszédes térképe van kifüggesztve. A térképen a fenyegetések egyszerű számok formájában vannak összefoglalva a 2008-as évből. A számok a merényletek és a letartóztatások számát foglalják össze, melyek a terrorizmussal voltak összefüggésben.
Elsősorban az “iszlám terrorhoz” köthető számok minimálisak, összehasonlítva annak mértékével, hogy a polgárok mennyire érzik magukat fenyegetve. A térképen egyetlen “iszlám” merénylet sem található és európaszerte is csak 187 letartóztatás.
A közgazdászok 2001. szeptember 11-e óta foglalkoznak a terrorizmus okaival és következményeivel: Milyen mértékűek a veszélyek? Mitől lesz valaki terrorista? stb. Brück és kollégái nem elégednek meg azzal a nézettel, hogy a merényleteket politikailag, vagy vallásilag elvakult egyes emberek tettének tekintsék. Mélyebb szociális és gazdasági okok után kutatnak. Válaszaik gyakran ellentmondanak a politikában és a közéletben elterjedt nézeteknek és végkövetkeztetéseik a terrorizmussal szembeni eljárást alapvetően megkérdőjelezik.
Banális példa: Németországban annak az esélye, hogy valakit villámcsapás ér, messze nagyobb, mint hogy terrormerénylet áldozata leegyen. Az elmúlt tíz évben ugyanis 40 ember halt meg villám okozta balesetben, de egyetlen egy sem terroristák keze által!
A merényletek által okozott közvetlen kár sem a legnagyobb veszély gazdasági szempontból, hanem a terror elleni félelem, mely sokkal károsabb. Kimutatták, hogy a terrorizmustól való félelem gazdasági értelemben csökkenti az emberek életminőségét.
A kutatási eredményekből levonható következtetések viszont eltérnek. Itt elsősorban a terrorizmus elleni intézkedésekre kell gondolni, melyek elvileg ugyan csökkenthetik az összgazdasági károkat és a félelmeket, ám ez pontosan egy olyan hatás, amit nem lehet komoly módszerekkel mérni. Az például, hogy Németországban és az USA-ban az elmúlt években nem voltak terrorista merényletek, tény. Azt azonban nem lehet egyértelműen megmondani, hogy ez a bevezetett biztonsági intézkedéseknek köszönhető, vagy éppen a fenyegetés általános csökkenésének.
Brück szerint nem vesszük eléggé komolyan azt, hogy a terrorizmus elleni intézkedések feltehetően kontraproduktívak, a közéletben keltett visszhangjuk miatt ugyanis saját maguk is gerjesztik a félelmeket, de magukat a további fenyegetéseket is. A terroristák pedig pontosan bizonytalanságot és aggodalmakat akarnak kelteni. Ráadásul a politika is rosszul közelít a kérdéshez. Azért, hogy ne érje az a vád, hogy fél vállról veszi a kérdést, a politika eltúlzott reakciókat ad a terrorizmusra. Az ezzel kapcsolatos döntéseknek azonban szakértők által meghatározott kockázati becsléseken kellene alapulniuk, hiszen “A terrorizmustól való félelmet a politikailag mainpulálják.”, állítja Brück.
Érdekes eredményeket adtak a kutatások arra a kérdésre is, hogy mitől lesz valaki terrorsita és egyáltalán kik lesznek terroristák. A vizsgálat alkapjául palesztin területekről gyűjtött adatokat használtak a 80-as évek elejéből. Az az elterjedt nézet, hogy kizárólag alacsony iskolai végzettségű, rossz anyagi helyzetű emberekről lenne szó, nem állta meg a helyét. Sok terrorista jómódú családokból származik és átlagon felüli iskolai végzettsége van. Ez persze nem jelenti azt, hogy a gazdasági környezet ne lenne befolyással a terrorizmusra. Valójában egy igen komplex kölcsönhatásról beszélhetünk.
Forrás: Handelsblatt

Megjegyzés: Lám, a vezető nyugati szakemberek sem ostobák, minden szinten egyre inkább megkérdőjelezik azt a valódi terrorizmust, amit azok keltenek az emberekben, akik erre hivatkozva terrorizálják és zsarolják az egész világot. Most még csak finoman megfogalmazott kutatási eredmények látnak napvilágot, nemzeti ellenálló szervezetek próbálják felvilágosítani az embereket az igazságról. A folyamatok viszont olyan mértékű ébredéshez fognak vezetni, melyek alapjaiban meg fogják rengetni a világot. Ennek egyik előjele, sőt, már magának a folyamatnak a része: a nyugati hazugságok folyamatos lelepleződése és a globális erőviszonyok áthelyeződése nyugatról keletre.
Németh Krisztián

2010. szeptember 24., péntek

Észak- és Dél-Korea közötti háborúra figyelmeztet egy orosz diplomata

Észak- és Dél-Korea a háború küszöbén van, – mondja a legnépszerűbb orosz diplomata. Arra szólított fel, hogy a két ország tanúsítson önmérsékletet, és kezdjék meg a tárgyalásokat.
Moszkva értékelése szerint a Koreai-félszigeten az elmúlt évtizedhez viszonyítva a legmagasabb és legveszélyesebb szintre emelkedett a két ország közötti feszültség. “A feszültség a Koreai-félszigeten már nem is lehetne nagyobb. Az egyetlen következő lépés a konfliktus”- mondta Alekszej Borodavkin orosz külügyminiszter-helyettes.
Márciusban Washington és Szöul arra a következtetésre jutott, hogy egy észak-koreai tengeralattjáró süllyesztette el a dél-koreai hadihajót a Sárga-tengeren. A feszültségek forrásának megszüntetése érdekében Borodavkin kérte a vizsgálatot, hogy állapítsák meg pontosan, ki volt a felelős a Chonan hadihajó elsüllyesztéséért.
A lefojtatott vizsgálat, amelyhez csatlakozott Oroszország is, nem tudta egyértelműen megállapítani a robbanás okát, így azt sem, hogy Észak-Koreának köze lenne hozzá. A vádaskodásokat tehát nem tudják alátámasztani megdönthetetlen bizonyítékokkal, csupán feltételezésekre hagyatkoznak. Ilyen feltételezés az is, hogy a támadást valójában egy amerikai – esetleg izraeli – tengeralattjáró követte el abból a célból, hogy háborús helyzetet idézzenek elő cionista érdekből, és ürügyet szolgáltassanak egy Észak-Korea elleni háborúhoz.
A sajnálatos esemény óta a térségben egymást érik a különböző hadgyakorlatnak nevezett, ám valójában nyomás gyakorló, megfélemlítő célú tengeri és szárazföldi erődemonstrációk, amelyben kiveszi a részét az Egyesült Államokon kívül Oroszország is. Mindkét nagyhatalom flottát küldött a környező tengerekre.
Dél-koreai K-21-es páncélozott jármű átlépi a folyót egy katonai hadgyakorlat részeként Yeoju-nál, Szöul-tól délkeletre Fotó: AFP
A nyugati cionista rendszer összedőlésének megakadályozása – vagy ennek késleltetése – céljából nagy szüksége lenne a Nyugatnak, de elsősorban az Egyesült Államoknak (és Izraelnek) egy újabb nagy háború kirobbantására. Akár Irán, akár Korea megfelelne a céljaiknak. A zsidónak ez teljesen mindegy, mivel nem ő harcol a csatatereken, csak a várható nyereséget számolja. A Keleti Tömb – Oroszországgal és Kínával az élén – növekvő gazdasági szerepe és rövidesen vezető erővé válása ellen, gazdasági és diplomáciai eszközökkel már tehetetlenek, ezért végső megoldásként csak a háború marad a cionisták számára.
Nyitrai Frigyes

Elsüllyedt egy dél-koreai hadihajó

A katasztrófa tegnap délután történt, és estére a hajó elsüllyedt. Az első információk katonai összecsapásról adtak hírt, később a dél-koreai minisztérium nem erősítette ezt meg. Ezzel azonban ellentmond az, hogy a környékbeli szigetek lakói tíz percig hallották a lövések zaját. A dél-koreai miniszter nyilatkozata szerint vaktában lőttek a hajóról, mert a radaron valami volt, feltehetőleg egy madárraj. Arra viszont nem tudott válaszolni, hogy mi okozta a hajó elsüllyedését.
Nem valószínű, hogy a madárraj lőtt vissza. Azt viszont kínos lenne elismerni, hogy az 1989-ben hadrendbe állított, amerikai technikával ellátott hajó a Csonan (Cheonan), alulmaradt egy helyi csatározásban. Látva hogy észak-Korea sem fújja fel az ügyet, inkább magyarázkodnak. Ezen a vidéken több incidens is volt már a két Korea között, ugyanis ez egy vitatott hovatartozású terület.
Gyártó István

Orosz szakemberek is részt vesznek a Cshonan korvett nyomozásában

Orosz szakembercsoport utazik Dél-Koreába, hogy rész vegyen a Cshonan korvett pusztulása okainak nyomozásában. Dmitrij Medvegyev elnök aláírta megfelelő rendeletet, véleménye szerint ki kell deríteni a tragédia valódi okát, és meg kell állapítani azon személyeket, akik közvetlenül felelősek a történtekért. Medvegyev felszólított minden felet, amelynek köze van a konfliktushoz, hogy a Koreai-félsziget békéje és biztonsága érdekében önuralmat tanúsítsanak.
Valószínűleg nem járunk messze az igazságtól, ha arra gyanakszunk, hogy némi ormány-behatás okozhatta a hajó elsüllyedését és ez már az oroszoknak is birizgálja a szemét…
Nyitrai Frigyes

A koreai hajó elsüllyesztése amerikai provokáció?

Egy neves orosz jobboldali híroldal gyűjtést végzett az elsüllyedt hajó utáni történésekről, és arra a megállapításra jutott, hogy a legvalószínűbb egy (izraeli) USA provokáció. Az írás egészen a legutóbbi eseményekig megy, mikor is Medvegyev telefonon egyeztetett Obamával. De miért is kellene a háború az USA-nak? Nincs elég háborúja? A kérdés társadalmi jellegű, amelyre az afganisztáni, és iraki háború már nem képes megoldást kínálni.
Egy évvel ezelőtt Soros György nyilatkozott, hogy a válság kicsúszott a kezükből. A legtöbb elemző, aki nem elfogult a zsidó bankok felé, világosan kifejtette, hogy egy mesterséges válságról volt szó. A válság céljai nem tiszták, illetve ha tiszták is, több is van belőlük és nem világos melyik lett volna az elsődleges. A termelés visszaesésével leszorítani a kínai termelést, az EU destabilizálása az USA-val szemben, a gazdasági hegemónia biztosítása a nagyszámú elbizonytalanodó államoknál, az orosz gazdaság megroppantása, a nagymértékű külföldi tőkebefektetéseken keresztül, illetve egy belső tisztogatás a különböző zsidó tőkeirányzatok között. Mindegy melyik az elsődleges, de minden visszájára sült el. Nem véletlenül monda Soros amit mondott. Az ilyen pénzügyi manőverek mindig kétesélyesek, és most nem jöttek össze a dolgok nekik. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy az ilyen hibás döntésekbe tán fentről is beleszólnak közbe-közbe.
Hogyan lehetne stabilizálni egy olyan válságot, mely a jelek szerint öngerjesztővé akar válni, és már év végére a következő még nagyobb hullámot is jósolják? A legkézenfekvőbb egy rablóbandává züllött államképletnek; a háború. Jelenleg azonban rendkívül kényes a helyzet. A háborút addig kell megkezdeni, amíg még lehet. A jelen romlás tendenciáit nézve lehet, hogy egy, vagy két év múlva már esélytelen lesz a helyzet. Az USA területi lehetőségeit átfutva a következő megállapításokat tehetjük.
- Az általuk kirobbantott válság Európát teljesen hazavágta. Innen kaphat még segítséget, de az EU ereje a negyedére esett, morálja pedig a tizedére. Kétségbeesett stabilizációra törekszik, ami még pillanatnyilag is kérdéses, hogy egyáltalán sikerül-e.
- Dél-Amerika teljesen elpártolt az USA-tól. Vannak még kiszolgáló államai, de kapcsolatai romlanak, üzleti, politikai, katonai lehetősége a nulla felé mozognak a térségben.
- Arab világ. Az USA megítélése rosszabb, mint bármikor. Az orosz birodalom felé való fordulás egyértelmű a térségben, de csak annyi biztosíték kell az araboknak, hogy az USA összeroppanása után Iránt féken tudják-e tartani az oroszok. Amint megkapják a megfelelő biztosítékokat, az olaj dollár alapú elszámolásának vége.
- Afrika. Itt pár helyen még labdába rúghatnak, de az iszlám hatalmas mértékű terjedése miatt egyre romlanak a lehetőségek. Mint Izrael pincsijének, a zsidók vég nélküli kiszolgálása miatt zuhan az elismertségük.
- Ázsia. Kína még életben tartja ezt a vízfejű óriást. Miért? Mert az amerikai átlagember olyan korlátolt hülye, hogy mindent megvesz, még akkor is, ha semmi lehetősége sem lenne rá. Megszokták a hitelfüggőséget. Így aztán a válság ellenére a mesterségesen életben tartott USA még mindig hatalmas felvevőpiac. Az amerikai állam legnagyobb hitelezője Kína, aki épen most írt alá egy újabb 17.7 milliárd dolláros hitelt. Ázsia térségéhez még besorolhatjuk a Kaukázust, ahol az USA beleszólása a dolgokba napról-napra egyre jobban háttérbe szorul.
Szükség van egy háborúra, ami a fent leírt helyzetet valamelyest fékezi, esetleg részben képes lenne megfordítani. Ellenkező esetben az USA halálra van ítélve, egyre több belső elemző taglalja a nagyon súlyos belső problémákat, éleződő feszültségeket. Az USA szétesésének jelei már egyértelműn látszanak, mégis a legkerülendőbb témák közé tartozik, melyről tilos lenne beszélni, de már nem megkerülhető… A titkos provokatív akciókra pont ezért van szükség. Mert el kellene érni, hogy a háború erkölcsi tartalma a javukra szóljon, azt, hogy a lakosság erkölcsi állása, morálja valahogy megváltozzon, a hatalom szempontjából jó irányba. Látható, hogy az arab háborúk képtelenek összerázni az Egyesült Államok lakosságát, és a második vh.-hoz hasonló, az ország megmaradásáért áldozatokra kész államközösséggé, egy áldozatkész háttérországgá kovácsolni a civil szférát. Valamint azt is el kellene érni, hogy a háború egyértelműen ne amerikai provokáció legyen, nehogy mindenki nekiessen az USA-nak, mert akkor pillanatokon belül vége. Ha Kína kimaradna, addig amíg Korea elvesztene egy háborút, majd így lépésenként haladni, de nagy, jól jövedelmező háborúkkal, amely még az USA lakosságának is befogja a száját, mondván háborúban áldozatosan kell dolgozni a katonáinkért, ez lenne az igazi főnyeremény.
Az eddigi provokációik azonban rendre kudarcba fulladtak. Sem Kínát nem sikerült belerángatni egy elhúzódó ujgur és tibeti lázadásba, vagy polgárháborúba, sem Oroszországot egy szintén elhúzódó újabb kaukázusi háborúba Grúziában. Ezért kétséges az USA számára, ha egyértelmű egy szövetséges, vagy félig-meddig szövetséges felé az USA agresszió, akkor mit lépnének ezek a nagyhatalmak. Esetleg együtt mit lépnek, ami sokkal veszélyesebb. Kétségbeesett lázas munka folyhat a Pentagonban, mert minden nap egy-egy koporsószeg az Egyesült Államok koporsójába. Tenni kell valamit, háborút kell kicsikarni valahol. Minden ezt szolgája. Az iráni helyzet élezése, Haiti megszállása, a koreai incidens erőltetése.
Eközben Dél-Korea bejelenti, hogy a Csonant hadihajóját bizonyíthatóan torpedó süllyesztette el. Olyan típus, melyhez Észak-Korea hozzáférhetett (de persze az USA is). Ezért az ügy miatt felvette a katonai kapcsolatokat az USA illetékeseivel, és szakértőivel.
Észak-Koreával azonban nem árt vigyázni. Az hadügyminiszter korábbi fenyegetése szerint akár saját területen is bevetik az atomfegyvert, ha rákényszerítik őket. Hadseregének létszáma meghaladja az egymillió főt. Háborús helyzetben Kína ki fog állni Korea mellett, és a legmodernebb haditechnikával ellátja, ami jó bevétel lesz a Kínai hadiiparnak. Egy ilyen állam ellen, egy elszeparált háború, az atomfenyegetettség miatt talán képes lenne összefogni az Egyesült Államok lakosságát, hogy rendbe tegye a gazdaságot, hatalmas lemondások és áldozatok árán (amin persze újra a zsidók fognak gazdagodni).
Megyvegyev elnök telefonon egyeztetett Obamával, hogy hozzanak össze egy megbeszélést Pekingben, ahol rendezik tárgyalásos úton a kialakult helyzetet. Ez nagy fricska az USA orra alá, mert mindez újra a szándékait vágja keresztbe, de kénytelen a látszat miatt a közjátékban részt venni. Különben mi szükség lett volna a provokációra? Hiszen Moszkva közvetíthetett volna közvetlenül a két Korea között is. A feltűnő a dologban az volt, hogy Obamáék a támadás napján, már este bejelentették az Észak-Koreai agressziót, és azonnal intézkedtek, hogy az észak-csendes-óceáni flotta-ereje induljon meg a térség felé. Ez a flotta most is úton van.
Kína kérésére az Észak-Koreai vezető, Kim Jong Il eltávolította a hatalomból az haditengerészete legfőbb parancsnokát, hogy elejét vegye a személye miatt további provokáció lehetőségének.
Az orosz ortodox egyház vezetője, Kirill pátriarka nyílt levéllel fordult Obamához és a világhoz, mely levelet Putyin, és Medvegyev is ellátott kézjegyével, hogy felhívja figyelmét a világ bajaira, szenvedéseire, és legfőképpen a gyülekező jelekre, melyek egy nagy katasztrófát jeleznek előre a világ számára. Ne igyekezzen az USA háborús helyzeteket teremteni, inkább oldja meg problémáit, mely már így is teljesen átcsapnak a fejük felett. Megemlítette az elsüllyedt olajfúró tornyot a Mexikói-öbölben, fölhívta a figyelmet a rengeteg adósságra, melyet az USA felhalmozott, és amely miatt minden idők legrosszabb, leginstabilabb költségvetését kell keresztülgyűrni a szenátuson.
Meglátásai szerint az USA lassan csúszik bele a diktatórikus állapotba, elveszíti eddigi arculatát, híres alkotmányát, melyet folyamatosan csonkítanak az aktuális politika érdekei szerint. Ezen okok és előzmények késztették a különböző írások összevetőit, hogy elképzelhető egy nagy összeesküvés az ázsiai régió ellen, és ezen keresztül az egész világ ellen, melynek hátterében megannyi próbálkozás után ismételten a zsidó tőke, és annak kiszolgálója, az USA áll.
Gyártó István

Egyre jobban kibukik a Chonan összeesküvés

Ugyanis lassanként összeesküvésről beszélhetünk. A baleset bejelentése után azonnal felállítottak egy bizottságot, amelynek feladata a baleset körülményeinek feltárása volt. A bizottság vezetői többször kijelentették, kizárt az észak- koreai torpedó lehetősége.
Won See-Hon, a dél-koreai bizottság vezetője, április elején, a parlamenti meghallgatáson mondta, hogy kizárt az észak-koreai összefüggés. Ezt alátámasztotta Kim Tae-young védelmi miniszter, aki kijelentette, hogy sem tengeralattjáró tevékenységet, sem torpedót nem érzékeltek a hajó radarjai. Márpedig a torpedót azonnal jelzik a hajó védelmi berendezései, és azonnal tovább jelentik a katonai központ felé.
A következő bökkenő, hogy a hajó egy sziget közelében süllyedt el, ahol olyan sekély a tenger, hogy lehetetlen egy tengeralattjáróval láthatatlanul, mélyen közlekedni. Maximum a felszínen, vagy pedig fél-tengeralattjáróval, mindkettőt messziről kiszúrta volna a radar.
A minisztérium szóvivője is alátámasztotta, hogy semmiféle észak-koreai hajó, vagy más jármű tevékenységét nem észlelték a közelben.
A dél-koreai hadsereg műszaki vezetői szerint amúgy is lehetetlen, hogy egy torpedó ilyen módon kettészakítsa ezt a típusú hadihajót. Egy torpedó találatától ennek a hajónak még a felszínen kellett volna maradnia. Elárasztott részekkel, de azok hermetikus lezárásával. Ezzel a típussal több ország is rendelkezik, rossz előjel lenne egy ilyen találati eredmény.
A megvádolt USA viszont igen sok indítékkal rendelkezik a konfliktus elmélyülésében. Az egyik az, hogy a Chonan elsüllyedése után, azonnal megkereste az Egyesült Államok küldöttsége a dél-koreai államot, hogy mielőbb vásárolja meg a Rand Corporation által gyártott, méregdrága tengeri felderítő rendszert, hogy időben jelezhesse az északi tengeri járműveket. A másik indíték a japán konfliktus. Japánban a mai napig 60 000 amerikai katona állomásozik. Az okinawai támaszpont elvesztése hatalmas érvágás lenne az USA haderejének. Egy konfliktus feltámasztása azonban elhalaszthatná az Egyesült Államok távozását a térségből. Ugyanis az utóbbi időben érdekes módon az észak-dél Koreák közötti konfliktus is elsikkadni látszott, valamint Japánban is egyre feljebb kerültek azok a hangok, hogy Amerika távozzon Japánból. A kiéleződő helyzet szükségessé tenné a haderő maradását.
Lee Ki-sik, a dél-koreai tengeri műveletek vezérkari főnöke szintén kizárta az észak-koreai torpedó lehetőségét, mivel felderítésük nyomon követte az északi tengeralattjárók mozgását, és egy sem járt még a közelben sem.
Miért kell hát torpedóügyet csinálni abból, amiről korábban mindenki azt nyilatkozta, nem torpedó tette, kizárva az északi beavatkozást.
A válasz még egyszerűbb, pénz, és politika. Ugyanis ha Lee Myung-bak Nagy Nemzeti Pártja nyeri meg a választásokat, akkor az USA nagy megrendelések elé néz. Lee ugyanis keményvonalas, Észak-Korea-fóbiában szenved, mindenképpen a katonai vonalat erősíti. Előtérbe helyezte nagy mennyiségű fegyver megvásárlását az Egyesült Államoktól, ha megnyeri a választásokat. Ugyanaz a Lee, aki a toronydöntögetések után, Bush hű szolgájaként azonnal Husszeint vádolta, annak ellenére, hogy semmilyen bizonyítékkal nem rendelkezett ő sem. Lee konfrontációt akar északkal, ezt nem is nagyon rejti véka alá. De ahogy az első koreai háború is megalázta az USA-t, úgy a mostani még jobban megalázná, jobb lenne vigyázni Obamáéknak. Ilyen rövid időn belül ennyi rossz kimenetelű, érvekkel rosszul alátámasztott háborút produkálni?!
Bűzlik ez az ügy, nem véletlenül mennek az oroszok is vizsgálódni. Az utóbbi években sikerrel verték vissza az USA háborús törekvéseit, hogy másokat elhúzódó, eszkalálódó háborúkba rángasson, reméljük továbbra is sikerrel járnak, hogy minél előbb összedőlhessen ez a cionista szörnyeteg.
Gyártó István

Orosz hadihajók tartanak Korea partjaihoz


Három orosz flotta hajókötelékei indultak el Korea irányába. A hírt közlő orosz oldal tájékoztatása szerint a cél megfékezni a helyszínre tartó USA hajók agresszióját. Persze az orosz haditengerészet a Vosztok 2010 névre keresztelt hadgyakorlatra hivatkozik.
Az összeállt flotta zászlóshajója a Moszkva cirkáló, atom meghajtású hadihajók, torpedóvetők, és tengeralattjáró kíséretük, egyéb védelmi, és legénységi szállítók, mintegy 8000 tengerészgyalogossal. A hadgyakorlat célja, a flottának felkészülni a légi és tengeralattjáró támadásokra. A katonai vezetés a konfliktushelyzetre hivatkozva csapaterősítéseket jelentett be a körzetben.
Egy azonban biztos, hogy nemsokára forró lesz a víz a Japán-tengeren, mert az oroszok nem fogják tétlenül nézni, hogy kitörjön egy elhúzódó koreai háború. Állítólag túlzott erőt alkalmaztak Grúziával szemben. Nem túlzottat, csak akkorát, amivel megfékeztek egy eszkalálódó háborút. A világ érdeke az, hogy a döglődő USA ne tudjon még egy vérengzést indítani, ezt meg kell fékezni. Akármire hivatkoznak, muszáj lesz lépni, ha a világpolitikai helyzet ezt Oroszországtól megköveteli. Az USA-nak már csak egy maradt hátra, felfordulni szépen csendben. Kivérzik a közel-keleti háborúkban. Izrael sorozatosan elhibázott lépései is ezt gyorsítják. A bandita nagybátyó, és a telhetetlen kisöcsi együtt kerülnek a történelem ítélőszéke elé nemsokára.
Gyártó István

2010. szeptember 23., csütörtök

Kadarkúti Égi üzenet - 75.- Az Úr Jézus szavai a 6. boldogságról

2010. szeptember 22.  Jézus: A 6. boldogság, Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.
Jézus: Drága Engesztelő Gyermekeim! Az igaz, hogy a mai evangélium, amit az imént hallottatok arra figyelmeztet, hogy még a port is verjétek le a lábatokról, ha nem fogadják szavaimat, hogy csak a nyitottaknak adjátok át üzeneteimet, de arról nincs szó, hogy csak az egészen tisztaszívűeknek. Hiszen a bűnösökért jöttem a világra. Nekik szól evangéliumom és nekik szólnak mai üzeneteim. Ma arról fogok beszélni, hogy boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent. Ez a hegyi beszédből a 6. boldogság. Itt valami látszólagos ellentmondást lehet kiérezni: „A bűnösökért jöttem, de azért csak a tisztaszívűek boldogok. Nincs itt semmi érthetetlen. Azért jöttem gyermekeim a világba, hogy belőletek bűnösökből tiszta szívű embereket neveljek.
Felvetődik a kérdés: Kik a tisztaszívűek? Talán azok, akik soha nem követtek el bűnt és nem is fognak? Szó sincs róla? Abszolút bűn nélküli és tiszta csak Édesanyám volt és Én ezen a Földön. A legnagyobb szentek is el-el botlottak, de a legkisebb bűntől, hibától is óvakodtak. Hát akkor kik a tisztaszívűek? Akik minden erejükkel arra törekszenek, hogy távol tartsák magukat a bűntől. Vannak hibáik, gyengeségeik, elesnek néha, de azonnal, nagyon mély bűnbánattal, szentgyónással megtisztulnak. Állandóan lesben állnak a kísértésekkel szemben. Ha szívükben érzik a támadást, azonnal segítséget kérnek Tőlünk Égiektől: Tőlem, Édesanyámtól, Sznt. Mihály arkangyaltól.
Egy példát emelek ki nektek az életből, mely tanulságos lesz számotokra. Van egy asszony, Nórának hívják, buzgó, imádságos lélek. Az a legnagyobb bánata, hogy van egy állandóan visszatérő bűne, az ítélkezés. Mindig mélyen megbánja, és meggyónja, azután minden kezdődik előről. Addig nincs baj, míg egyedül van, dolgozik, imádkozik. De sajnos a közösségben, a imaóra után a hazafelé vezető úton mindig van egy olyan testvér, aki elkezd panaszkodni valakire: menyére, vejére, szomszédjára, kollégájára. Ez nem elég, hanem várja a reagálást. Hát mit szólsz hozzá, Nórikám? Nincs igazam? Nóra ilyenkor kénytelen helyeselni, hiszen a testvére nem hazudik, valóban szörnyű természete van annak, akit szid. És abban a pillanatban, ahogy igent mond neki, ő is beleesett az ítélkezés, megszólás bűnébe. Nóra nagyon bölcsen Évához, eszközömhöz fordult, hogy kérdezzen meg Engem. Én ezt üzentem neki:
Drága Kislányom! A megoldás nem abban áll, hogy begubózol, és nem jársz többé az engesztelő közösségbe, hiszen a te lélekmentő imáidra is nagy szükség van. Azt sem teheted meg, hogy mikor véleményedet kérdezik némán hallgatsz. Egyetlen amit tehetsz, hogy ezt mondod a panaszkodónak: Nem akarok véleményt alkotni az illetőről, mert nincs jogom hozzá, hogy elítéljem. Csak Isten tudja, miért vált ilyenné, csak Ő ismeri egész életét születésétől eddig, csak Ő ítélkezhet felette. Azzal ne törődj, hogy válaszod tetszik-e vagy sem!  Egy a fontos, hogy Én, a te Jézusod elégedett legyek a lelkeddel. Elszigetelődve mindenkitől, kísértések nélkül könnyű tisztának maradni. Az a nagy érték a szememben, ha tudatosan, akaratodat megfeszítve elgyőzöd a kísértést.
Drága Engesztelőim! Ilyen Nóráknak szól a 6. boldogság ígérete, mert teljes erőből próbálnak bűneiktől szabadulni és követik segítő tanácsomat. Ugye, Kicsinyeim, ti is hányszor kerültetek ilyen csapdába, hogy ítélkezés árán állást kellett foglalnotok. Tegyétek egy képzeletbeli mérleg egyik serpenyőjebe azokat az eseteket, mikor helyeseltetek a szitkozódónak, ítélkezőnek, és a másik serpenyőbe helyezzétek bele, amikor megvédtétek az elítélt távol lévőt vagy ki mertétek jelenteni, hogy nincs jogom ítélkezni! Gondolkozzatok el azon, melyik serpenyő süllyed mélyebbre?
Amikor valaki hallja a hegyi beszédből ezt, hogy boldogok a tisztaszívűek, hajlamos csak a 6. parancsra gondolni. A tisztaság erényének valóban fontos kritériuma, hogy a tiszta ember kerüli a paráznaságot, a házasságtörést, de nem ez az egyetlen. A tisztaságra törekvő gyermekeim mindenféle bűntől tartózkodnak. Mégis ebben a tanításban beszélnünk kell a paráznaságról, mert gyermekeim lelki tisztaságát legszélesebb körben ez veszélyezteti. Szomorú, hogy ezt a súlyos bűnt, mely egészen kizárja az embereket a kegyelem állapotából, a mai társadalom már nem is tartja bűnnek. Úgy beszél róla, mint egy egészséges, természetes dologról és elegánsan egy rövid 3 betűs szóval illeti: sex. Pedig ennek a bűnnek már csak emberi szemmel nézve is sok negatív gyümölcse van. A szertelen, szabados, gátlástalan házasságon kívüli paráználkodás feleslegessé teszi a családalapítást, márpedig a család a társadalom alapsejtje. Ha megszűnik, összeomlik a társadalom. A partnerek meggondolatlan válogatása nemi betegségeket okozhat. A fogamzásgátló tabletták és a spirál használata is veszélyezteti az egészséget. A nagy szabadosság a sex-ben lesilányítja a szerelmet üres testi kapcsolattá.
A lélek szempontjából még nagyobb és maradandóbb károkat okoz a 6. parancs megszegése. Isten azért teremtette férfinak és nőnek az embert, hogy kiegészítsék egymást, boldoggá tegyék egymást, és utódok nemzésével segítsenek neki a teremtésben. De mindezt törvényhez kötötte. A szentségi házasság megszenteli a férfit és a nőt, egy test és egy lélek lesznek. Az ő szerelmük szent és elszakíthatatlan. Az a kapcsolat, ami a házasságon kívül van már nem szent, hanem bűn, mely az embert kirekeszti a kegyelem állapotából, a kárhozat felé vezető széles útra lép, el is kárhozhat, ha bűnbánat nélkül hal meg. Édesanyám és Én nem ok nélkül hullatunk véres könnyeket! Látjuk a paráznák, a házasságtörők és a homoszexuálisak tömegeit pokolba hullani, és ott iszonyú szenvedésekben gyötrődni örökkön örökké. És mindez miért? Mert ismerik Isten 6. parancsát, de nem akarják elfogadni. A Mi végtelen irgalmunk és szeretetünk a paráznákkal szemben is érvényesül. Az ítéletet Atyám az Én kezembe adta. Ha egy parázna életet élő gyermekem halála pillanatában Elém kerül, ítéleténél figyelembe veszem: tudta-e, hogy bűn, amit tesz, milyen ok váltotta ki nála, hogy erre a bűnös útra lépett, vagy hogy van-e akadálya, hogy véget vessen a házasságon kívüli kapcsolatának, pl. közös gyermekeik felnevelése. Mindent mérlegelek és örök sorsa irgalmam és igazságosságom alapján dől el.
Gyermekeim! Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Közülük is tudjátok-e kik lesznek különösen boldogok? Akik egész életükön át megőrizték liliomtisztaságukat, tehát a szüzek. Sajnos a mai ember szemében ez már nem érték. Kinevetik, kigúnyolják azokat a tisztaszívű gyermekeimet, akik önmegtartoztatásban élnek vallási meggyőződésükből kiindulva. Ők is ugyanúgy ki vannak téve a kísértéseknek, de akaratuk nagyon erős és ellenállnak, hogy életük ártatlan, szűzi tisztaságát Nekem ajándékozzák.
A tisztaszívű gyermekeim közül a szentségi házasságban élő egymáshoz halálig hű férfiak és nők szintén nagy-nagy boldogságban élnek majd a Mennyben, mert a házasság a hűség próbája és bizony nehéz kiállni ezt a próbát.
Kicsinyeim! Úgy tekintsetek most Rám, mint irgalmas Jézusra. Mint Fausztina nővér előtt, úgy állok most előttetek. Irgalmas Szent Szívem szeretete mindegyiketekre gazdagon árad: Azokra is, aki szűzi tisztaságban élnek, azokra a házastársakra is, akik örökké tartó hűségben vannak, és azokra is, akik gyengeségükben meg-meg botlottak, de most itt ülnek előttem bűnbánó, tiszta szívvel.
Megáldalak benneteket a tisztaság lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

2010. szeptember 16., csütörtök

Rohanó életünkben annyira természetes, hogy általában utólag gondoljuk végig az eseményeket. Utólag látjuk meg a lehetőségeket, amelyeket elmulasztottunk. Utólag ismerjük fel az áldásokat, amelyeknek részesei voltunk. Mások értékeit csak akkor akarjuk elismerni, mikor már hiányoznak. A régiek sokkal jobban igyekeztek előre készülni a bekövetkező eseményekre, és emiatt jobban is tudtak élni velük. Ma szombat este van. Mivel telt a napod, a délutánod? Lekötött a sok elmaradt munka elvégzése? Pedig ma készülnöd kell Isten elé! Holnap istentiszteletre mész, és szólni fog az Úr hozzád! Ha meg akarod hallani, akkor készülnöd kell rá! Ha meg akarod tenni, amit mond, akkor nagyon kell figyelned arra, amit tenned kell majd. Egyébként anélkül utasítod el a szavát, hogy észrevennéd, mit is tettél valójában. Hiszen meg se hallod, így nem tűnik elutasításnak. Pedig jó a füled. Legalábbis arra, hogy meghalld mindazt, amit talán nem kellene. Amit az emberek mondanak másokról. Aminek a meghallása csak leterheli az életed. Az Úr szava lélek és élet. A tanítványok bizonyságot tesznek róla, hogy az Úrnál örök élet beszéde van. Te is így tapasztalod? Ha nem, csak egy miatt lehet: számon kérő szava szól hozzád! Előzd meg, figyelj az élet beszédére!

A zseniális magyar Kék Kenőcs, amivel mindent gyógyíthatsz

A zseniális magyar Kék Kenőcs, amivel mindent gyógyíthatsz
Számos bőrgyógyászati panasz ellen jelent gyors megoldást egy eddig ismeretlen, gyógyhatású készítmény.

A Kék Kenőcsöt Lukács Sándor gyógyszerész készítette több mint tíz évvel ezelőtt. A természetes szer híre a szájhagyomány útján az elmúlt években mind szélesebb körben terjedt el. Bőrgyógyító hatása számos területen megmutatkozott és bizonyított. Ezek közül ismerhetsz meg néhányat cikkünkből.

Gyógyír az égési sérülésekre

Az égési sérülések sajátossága, hogy az elhalt, roncsolt szövetek a helyükön maradnak, így a bőrfelszínen var képződik. Gyógyulásuk során további nehézséget okozhat az igen gyakori felülfertőződés.
A Kék Kenőcs hatásosan védi ki mindkét problémát. Hatóanyagainak egy része keresztüljut a roncsolt szöveteken, szétválasztja egymástól a sérült és az ép részeket. A sérült bőr gyógyulása alulról felfelé indul meg, minek köszönhetően varmentes, sima hegfelület képződik a felszínen. Antibakteriális hatóanyagainak köszönhetően a felülfertőzés kockázata minimálisra csökken.
Szavazz!
Milyen bőrproblémával küzdesz?
AknéEkcémaPsoriasisBőrgomba

De nem csupán gyógyítja az égés által okozott hámsérüléseket, hanem eredményesen csökkenti a vele együtt járó fájdalmat is. Fájdalomcsillapító hatása annak köszönhető, hogy a fájdalomérző receptorokról leszorítja az ingerlő anyagokat.
Nincs más dolgod, mint a sérülés mértékétől függően napi két-három alkalommal felvinni a krémet az érintett felületre.
Mit is tartalmaz pontosan?

Joggal kérdezheted, hogy milyen hatóanyagokból is áll össze a krém. A gyártás során kizárólag természetes alapanyagokat használnak fel, melyek antibakteriális, gyulladáscsökkentő és hámosító hatásuknak köszönhetően gyógyítanak.
Összetétel

Cink-oxid - hámosító.
Vazelin - var nélküli sebgyógyulás.
Sumamed-Saptosyl keverék - antibakteriális hatóanyag.
Tisztított kamilla- és cickafarkolaj - gyulladáscsökkentő.

A Kék Kenőcsnek számos továbbfejlesztett változata kapható, melyek segítenek a gombás bőrfertőzések, a pikkelysömör vagy épp a pattanásos bőr kezelésében. A továbbiakban ebből kaphatsz egy kis ízelítőt.
Gombás fertőzések kezelése

A bőr gombás fertőzésére számos egészségügyi probléma, illetve életmódbeli tényező hajlamosíthat. Az elhúzódó antibiotikus kezelések, az immunhiányos állapotok, a cukorbetegség vagy a műszálas ruhadarabok rendszeres viselése mind elősegítik a gombák szaporodását.
15 természetes gombaölő
15 természetes gombaölő
A 10 legjobb házi fortély izzadás ellenMásnaposság ellen: a 10 legerősebb gyógymódA 7 leghatékonyabb természetes fogfehérítő7 gyilkos házi csodaszer herpesz ellen15 tipp a pihentető alvásértA leggyakoribb női fertőzések természetes ellenszereiA fejfájás legjobb természetes ellenszereiÍme, a tavaszi fáradtság 8 legbiztosabb ellenszereA 10 leghatásosabb házi praktika napégés ellen10 akupresszúrás pont, ami meggyógyít

A Kék Kenőcs továbbfejlesztett változata a Gomba-Stop Kék-Lukács Krém. Amennyiben bőr- vagy körömgombától szenvedsz, nincs más dolgod, mint naponta két-három alkalommal eloszlatni a krémet a fertőzött területen. A krém a nyálkahártyák kivételével a teljes testfelületen alkalmazható.
Búcsú a pattanásoktól
Házi gyógymódok
Vérző ínyre »
Homeopátia »
Vesekő ellen »
Aranyér ellen »
Felfázás ellen »
Görcsök ellen »
Influenza ellen »
Hüvelyfertőzésre »

Az akné a faggyúmirigyek és a szőrtüszők gyulladásos elváltozása, melynek kialakulásában gyakran baktériumok is közrejátszanak. Ha a kamaszkoron túljutva még mindig problémát okoznak számodra a pattanások, ideje, hogy kipróbáld a Kék Kenőcsből kifejlesztett Akne-stop nevű krémet.
A krém hatóanyagai elpusztítják az akné kialakulásáért felelős baktériumokat, szaliciltartalmának köszönhetően pedig a bőr nem vastagszik meg. Naponta egyszer, este - szükség esetén reggel is - vidd fel a bőrödre, és néhány napon belül javulást tapasztalsz.
Pikkelysömör ellen

A pikkelysömör - más néven psoriasis - a bőr nehezen kezelhető, gyulladásos megbetegedése. Kialakulása egyrészt genetikailag meghatározott, másrészt környezeti tényezőktől is függ.
A tudomány jelenlegi állása szerint nem gyógyítható, csupán a tünetei enyhíthetők.
A szintén Lukács Sándor által kifejlesztett Pikkely-stop krém elősegíti az új sejtréteg kialakulását, miközben megszabadítja a bőrt a régitől. Egyenletesen vidd fel a psoriasisos területre a krémet reggel és este - és egy-két héten belül javulást tapasztalsz majd. Amennyiben bőröd kisebesedett, úgy használhatod a Kék Kenőcsöt is.
A készítmény a test bármely pontján kialakult pikkelysömörre használható, ám, ha a szem környékére viszed fel, előfordulhat, hogy a hatóanyagok kipárolgása könnyezést okoz.
Itt vásárolhatod meg!

Egy ideje kellemetlen bőrproblémával küzdesz? Ha cikkünk felkeltette az érdeklődésedet, és szeretnél még többet megtudni a Kék Kenőcsről, illetve vásárolni akarsz, kattints ide!
http://www.femina.hu/egeszseg/a_zsenialis_magyar_kek_kenocs_amivel_mindent_gyogyithatsz

2010. szeptember 9., csütörtök

Kadarkúti Égi üzenetek - 74. - A Mennyei Atya szavai az 5. boldogságról

2010.szeptember 08. Mennyei Atya: Az 5. boldogság, Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak
Mennyei Atya: Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Ma az 5. boldogságról lesz szó, melyet Szent Fiam hirdetett nektek a hegyi beszédben: Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Az előbbi percekben, az evangéliumban Szent Fiam fejtette ki nektek, hogy még ellenségeitekhez is jók legyetek. Most Én, a ti teremtő Atyátok tanítalak benneteket az irgalmasságról. Először felidézem emlékezetetekben az irgalmasság cselekedeteit. Az irgalmasság testi cselekedetei a következők:
 1. Az éhezőknek ételt adni
 2. A szomjazóknak italt adni
 3. A szegényeket ruházni
 4. Az utasoknak szállást adni
 5. A fogságban lévőkért imádkozni
 6. A betegeket látogatni
 7. A halottakat eltemetni
Figyeljétek meg gyermekeim, milyen eltérő két asszony hozzáállása egy harmadikkal kapcsolatban. A délelőtti vásárlás után Anna és Ilonka megállnak az utcán beszélgetni. Éppen arról volt szó, hogy mi a titka a jó kelt rétes sütésének, miközben elhalad mellettük egy áldott állapotban lévő fiatal anya, egy babakocsit tol, 1 ½ éves baba ül benne és jobbról, balról a kocsi fogójába kapaszkodik 2 óvodáskorú testvérke. A legnagyobb gyermek egy 8 éves kislány nincs velük, mert iskolában van. Erre Ilonka kifakad: Látja, hogy már megint terhes ez a Vargáné? Hát nyomorúságra szüli sorba ezeket a gyerekeket? Munkahelyük nincs, segélyekből élnek. Ingyenélők, akik rátelepednek a társadalomra. Anna így válaszol: Ne mondjon ilyet, Ilonkám, a férje akar dolgozni, de mindenhonnan elutasítják. Az asszonyka meg nem hagyhatja magukra a kicsiket, hiszen nincs a faluban se bölcsőde, se óvoda. Ez a derék, jószívű Anna nem is folytatja. Hazamegy és unokája kinőtt babakelengyéjéből leánya segítségével összeállít egy kis csomagot. Még hozzátesz egy oldal szalonnát, 2 szál házikolbászt és egy lapos tányérra való tegnap készült almáspitét. Még aznap délután meglátogatja a népes kis családot, és kipakolja ajándékait. Elnézést kért, hogy előzetesen nem jelentkezett be, de úgy érezte, hogy gyorsan jönnie kell. a kismama könnyekig hatódott és nem győzött hálálkodni. Eddig csak az utcáról ismerte Anna nénit és csak köszönő viszonyban voltak. Csodálkozva köszönte meg a jóságát. A három kisgyerek már körül is vette a süteményes tálat és boldogan majszolták a finom pitét. Annát hellyel kínálták és barátságosan elbeszélgettek vele. Ha majd egyszer odakerül Szent Fiam ítélőszéke elé, ha vannak is hibái, mulasztásai, irgalmas cselekedete ott napfényre kerül és jutalma nagy lesz érte.
Az irgalmasságnak lelki cselekedetei is vannak:
 1. -A bűnösöket meginteni
 2. A tudatlanokat tanítani
 3. A kételkedőknek jó tanácsot adni
 4. A szomorúakat vigasztalni
 5. A bántalmakat békével tűrni
 6. Az ellenünk vétkezőknek megbocsátani
 7. Az élőkért és holtakért imádkozni
Ezek közül csak néhányat szeretnék kiemelni. Drága Gyermekeim! Nagyon sok tapintat kell ahhoz, hogy a bűnösöket megintsétek. Tételezzük fel, hogy van egy testvéretek a templomban, tudjátok hogy nem szentségi házasságban él, mégis minden vasárnap áldozik. Bizony az ilyet figyelmeztetni kell, hogy szentségtörést követ el, de nem fennhangon mások előtt megszégyenítve, hanem négyszemközt, halkan és szeretettel. Vagy ha valamelyikkőtök felnőtt gyermeke nem gyakorolja a vallását, bizony kell szólni neki, hogy bűn ez a sok mulasztás, de ha párszor már elmondtátok, és nem hajlik a jó szóra, hagyni kell, csak imádkozni kell megtéréséért.
Amint hallottátok, az irgalmasság lelki cselekedetei között szerepel, hogy a bántalmakat békével tűrni. Ehhez szinte emberfeletti akarat kell.
Erre is az életből állítok elétek példát. Egy házaspár együttélése egyre elviselhetetlenebbé válik. Györgyikét folyton sértegeti a férje és mindenért őt hibáztatja. Ha az irodában felidegesíti a főnöke, otthon a feleségén tölti ki a mérgét. Kiabál, káromkodik, hogy már megint el van sózva a leves, újra tökfőzelék van, amit ő utál. Ha a gyerek rossz jegyet hoz, akkor is Györgyi a hibás, mert nem kérdezte ki a leckét tőle. Ha a vasalt ingén egy ránc van, már odacsapja nagy ordítozás közepette a földre. Bizony nincs egy kedves szava se a párjához. Az igaz, hogy nem iszik, nem csalja meg, hazaadja a fizetését, de gorombaságaival mindig a lelkébe gázol. Az ilyen igazságtalan kirohanásainál Györgyi olyan ideges lesz, hogy visszakiabál. Ez olaj a tűzre és parázs veszekedés lesz belőle. Ez az asszonyka hogyan tűrje el szekánt férjét, örökös sértegetéseit? Én, Mennyei Atyátok a következő tanácsot adom neki: Ezután egyetlen szót se szóljon ezeknél az indulatos kirohanásoknál, hanem csendbe hallgasson. Azonnal ajánlja fel új lelki sebeit férje megtéréséért. Ehhez kérjen kegyelmet, erőt Tőlünk, Égiektől. Férje lassan be fogja látni, hogy nincs akivel veszekedhessen, és csendesebb lesz.
Drága engesztelő Gyermekeim! Felötlik bennetek, honnan is vegyetek példát az irgalmasságra. Hát bizony Tőlem, Mennyei Atyátoktól. Sok ember azt hiszi, hogy Én egy bosszúálló, félelmetes Isten vagyok, aki az egész emberiséget a pokolba akarja taszítani. Micsoda meglepetés lesz az utolsó ítéletkor, mikor annyi elveszettnek hitt embert fognak látni, amint a Mennyben örvendeznek. Gondoljatok vissza az évtizedekre, amit leéltetek. Jusson eszetekbe az első súlyos bűnötök. Ha nem lennék végtelenül irgalmas, már akkor eltapostalak volna titeket és hagytam volna, hogy elkárhozzatok. De Én várok évekig, évtizedekig, 80, 90 évig is, hogy felém forduljatok és megbocsáthassak. Ha Én irgalmamban megbocsátok nektek, bármit is követtek el, akkor ti is legyetek irgalmasak: bocsássatok meg mindenkinek és mindent! Ez a mai végső időkben a legaktuálisabb felszólítás, mert Szentlelkem kiáradásakor semmit se vizsgál oly szigorúan a lelkekben, mint a haragot és gyűlöletet. Ezzel már el is érkeztünk az irgalmasság lelki cselekedetei közül a másikhoz: Az ellenünk vétkezőknek megbocsátani. A ma hallott evangélium is erre tanít titeket. Ha ellenségeitek iránt szívetek nem is tud érzelmileg felmelegedni, de azért mondjatok áldást rájuk, imádkozzatok értük, ne panaszkodjatok rájuk, mert ha még a nevüket is emlegetik, az egyenlő az ítélkezéssel. Ha így viselkedtek, azzal alázatotokat erősítitek. Az alázat pedig nagyot lendít rajtatok az életszentség útján. Tekintsétek a szenteket példaképnek. Direkt keresték az alkalmat, hogy rossz természetű ember közelébe kerüljenek, hogy gyakorolják az ellenségszeretetet és az alázatot.
Ha az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit gyakoroljátok, akkor ha eljön az időtök, nektek is irgalmazni fognak. Az ítéletkor ezt fogják hallani:
„Jöjjetek Atyám áldottai, és vegyétek birtokba a nektek készített helyet! Mikor éhes voltam, ennem adtatok, mikor szomjas, voltam inni adtatok, mikor meztelen voltam felruháztatok. Akkor majd kérdezni fogjátok: mikor adtunk enni, inni neked Uram, mikor ruháztunk fel, és ezt hallják majd: amit egyel cselekedtetek a legkisebbek közül, azt Velem cselekedtétek.
Most figyeljetek, drága Gyermekeim! Aki a végső nagy napon ezeket a dicsőséges szavakat fogja mondani nektek, annak a lándzsával átszúr szent Szívét most körbeviszem köztetek és egyenként belehelyezem bensőtökbe, hogy végtelen irgalmassága eláradjon bennetek.
Megáldalak benneteket az irgalmasság lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.