2012. szeptember 25., kedd

Gazdag István: Állami terrorizmus járulékos veszteségekkel

A berlini fal leomlása óta az Egyesült Államok által viselt háborúkban tűnt fel a „járulékos veszteség” (collateral damage) fogalma, amelyet a Pentagon propagandistái arra használnak, hogy a nyugati közvélemény előtt igazolják a polgári áldozatokat követelő háborús cselekményeket. Ezek a járulékos emberveszteségek úgymond véletlenül, a katonai vezetés akaratán kívül következnének be, amely látványos krokodilkönnyeket hullat miattuk, és általában téves felderítés vagy kivédhetetlen technikai hiba tragikus következményeinek próbálja beállítani azokat.
Márpedig, ha jobban megnézzük, könnyen észrevehetjük, hogy azok a hadműveletek, amelyek civilek millióinak az életét tették tönkre vagy pusztították el az utóbbi években Afganisztánban, Irakban és Líbiában (mint korábban Vietnamban, Laoszban, Kambodzsában, Közép-Amerikában és Jugoszláviában is), egyáltalán nem egy olyan katonai vállalkozás tévedései, amely kizárólag az ellenség egyenruhás tagjait tekinti célpontoknak, hanem védtelen férfiak, nők és gyermekek megölését célzó szándékos cselekedetek.
Arra a kérdésre, hogy ezeknek a szörnyűségeknek mi lenne a céljuk, maga az amerikai katonai doktrína adja meg a választ: a terrornak, minden engedelmesség forrásának a kiváltása. A katonai doktrína tehát brutálisan megcáfolja a politikai propagandát, hiszen a polgári lakosságnak okozott szenvedés a háború megnyerésének egyik módja; a civilek megkínzása a gerincük meghajlításának egyik módja; a lelkük megsebzése pedig a lelkük megnyerésének egyik módja (ahogyan azt az angolszász szövetségesek által a második világháború végén végrehajtott terrorbombázások meggyőzően bizonyítják). Azt gondolhatjuk, hogy ezek a módszerek a civileket is fegyverfogásra ösztönzik és csak az ellenállás erejét növelik. Ez bizonyos esetekben persze így van, általánosságban azonban éppen az ellenkezője igaz, és a katonák nagyon is jól tudják világszerte, hogy a terror áldozatai egyáltalán nem gondolnak bosszúra, sokkal inkább tétlenül szenvednek és békéről álmodoznak. Sőt mi több, gyakran egyenesen a hóhéraikhoz fordulnak védelemért, és a rengeteg szenvedéstől és erőszaktól demoralizálva végül megszorítják a kezet, amelyet az ellenségük nyújt nekik a puska másik vége felől.
Az algériai gyarmati háború idején (1954-62) a terület függetlenségéért harcoló arab gerillamozgalom, az FLN martalócai (az ún. fellagák) által az európai telepesek ellen napi rendszerességgel elkövetett vadállati kegyetlenkedésekre és vérengzésekre válaszul francia katonák kidolgoztak egy doktrínát, amely a fegyveres konfliktusok középpontjába a polgári lakosságot teszi. Korábban, az ötvenes évek elején, az angolok már alkalmazták ezt a módszert a kenyai Mau Mau felkelés során, a lázadó kikuju törzsek egész falvait radírozva le a térképről a lakóikkal együtt, de odáig még nem jutottak el, hogy katonai iskolákban oktatott doktrínává fejlesszék az eljárást.
Embertelen háborúk véletlen célpontjaiból a civil lakosságok így váltak meghódítandó és elpusztítandó katonai célpontokká emberi célkitűzések nevében. Civilek megkínzása, kivégzése, lebombázása nemcsak háborús bűncselekmény, hanem katonai eszköz politikai ügyek szolgálatában. Ezt a doktrínát a francia katonai teoretikusok exportálni fogják az USA katonai iskoláiba, amely majd Latin-Amerikában és különösen egyes közép-amerikai országokban hasznosítja azt az algériai háborút követő évtizedekben.
Az atlantista légiók, amelyek a NATO égisze alatt Jugoszlávia, Afganisztán és Líbia megtámadására indultak, szintén alkalmazták ezt a doktrínát annak érdekében, hogy az amerikai életmódot és a neoliberális gazdasági modellt ráerőltessék a renitens népekre. Irak 2003-as inváziója során az Egyesült Államok által gyakorlatban megvalósított „shock and awe” (sokk és félelem) katonai stratégia valójában nem más, mint a félévszázados francia doktrína felfrissített és reaktivált változata. Szerzői Hirosima és Nagaszaki 1945 augusztusi lebombázását tekintik példának, és félreérthetetlenül leírják a két japán mártírváros elpusztításával elérendő hatást: „Egy adott társadalomnak a sokkot és félelmet okozó fél által kívánt értelemben való befolyásolásához inkább tömeges emberi és anyagi veszteségeket kell okozni, mint közvetlenül tisztán katonai célpontokat támadni. E képesség alkalmazása a társadalom és értékei ellen (...) tömegpusztító hatású, közvetlenül sújtja az ellenfél ellenállásra való közakaratát, és ideális esetben vagy elméletileg azonnal vagy gyorsan inaktiválja ezt az akaratot néhány órára vagy napra.” (Harlan K. Ullman, James P. Wade: Shock And Awe: Achieving Rapid Dominance, NDU, 1996).
Látható tehát, hogy a „járulékos veszteségek” fogalma valójában az állami terrorizmust takarja, egy tömegpusztító és nyugati terrorizmust, amellyel a nyugati médiumok könnyedén megbékélnek, mivel atlantista uraik művelik. Valójában sokkal többet is tesznek a puszta kollaborációnál: médiatikus bűncselekményt követnek el, amikor a „járulékos veszteségek” fogalmát véres kezű vezetőik nemzetközi terrorakcióinak palástolására használják.
A tévedés kockázata nélkül megállapíthatjuk, hogy ez a nyugati állami terrorizmus globálisan gyilkosabb, mint az iszlám terrorizmus, amely egyébként esetenként - mint például Líbiában vagy Szíriában - hatékonyan szekundálhatja a nyugati elitek geostratégiai céljait. Mára a terrorizmus vált a nyugati demokráciák katonai stratégiáinak központi elemévé. Éppen ezért ahhoz, hogy hatékonyan harcolhassanak ellene, ahogyan állításuk szerint a vezetőik teszik, mindenekelőtt saját magukat kellene legyőzniük, ezáltal egyből megszüntetve a terrorizmus legfőbb kiváltó okát is. Máskülönben a demokrácia halála lesz cinizmusuk és szemforgatásuk járulékos vesztesége, akárcsak a világ vezető demokráciájában, ahol az utóbbi félévszázad során demokratikus díszletek paravánja mögött a katonai-ipari komplexum ragadta magához a tényleges hatalmat, aminek az eshetőségére elnöksége végén maga Eisenhower figyelmeztetett. A jelek szerint eredménytelenül.
MD 2012. IX. 26.

A Szíriai helyzeten Aszad kerekedik felül?!

Az elmúlt időszakban sorra jöttek a Szíriával kapcsolatos fejlemények, melyek azt támasztják alá, hogy a Nyugati cionisták által vezényelt zsoldos csapatok elbuknak az Aszad ellen vívott harcban.
Ettől a lehetőségtől Törökország is komolyan tart, ezért nehézfegyvereket helyez el a szíriai határon. A Tall al-Abyad határátkelőhelynél elhelyezett tüzérségi és rakétakomplexumok célja az üldözött nyugati zsoldosok visszavonulásának biztosítása, illetve Szíria figyelmeztetése, hogy meg ne próbálja megközelíteni a Szír - Török határt. A napokban szíriai csapatok folyamatosan lőtték Törökország határkörzeteit, amikor üldözték a felkelőket. Az akció következtében két török polgár megsérült, amit nem hagyhatott Ankara válaszlépés nélkül.
A nyilvánvaló katonai vereséget politikai síkon be is ismerték. Az egész eddig hajthatatlan Szíriai ellenzék most az erőszak beszüntetésére hívna fel. Tudják, hogy katonai erővel a jelenlegi keretek között eredményt kierőszakolni már nem lehet. Nem véletlenül hagyták ott Szíriát az orosz katonai tanácsadók. (Akkor a fórumok attól voltak hangosak, hogy Oroszország kihátrál Szíria mögül, mire egy magas rangú orosz katonai vezető egy lap interjúban megjegyezte, hogy nincs már dolguk a tanácsadóknak, akkor miért maradjanak Szíriában..?)
A „Szíria megmentéséért” címmel tartott ellenzéki konferenciát a Nemzeti Koordinációs Bizottság szervezte. A szíriai ellenzéki csoportok állást foglaltak a nem erőszakos ellenállás mellett. Ez szerepelne stratégiaként céljuk elérésében. A cél pedig a demokratikus jogállam felépítése a fennálló rendszer megdöntését követően. A találkozó résztvevői beismerték, hogy a fegyveres felkelők sok esetben veszélyt jelentenek mind a forradalomra, mind pedig a társadalomra. Arra hívták fel a Szabad Szíriai Hadsereget (SZSZH), hogy kövesse a most bejelentett irányvonalat.
Amikor Szíria bejelentette, hogy hamarosan véget ér a vérontás, akkor sokan ezt csak propagandának tekintették, azonban a helyi tv-csatornák tudósításai szerint Aleppoban tucatnyi harcost öltek meg és fegyvereket koboztak el. Homsz tartományban speciális hadműveleteket hajtottak végre és civileket szabadítottak ki. Hasonló jelentések érkeztek Szíria minden részéről.
Damaszkuszban is súlyos harcok folytak, de a kormánycsapatok előrenyomulnak az ellenzék által ellenőrzött déli kerület –Hadzsar al-Aszvar – felé. A főváros peremkerületeinek megtisztítása majdnem egy hetet vett igénybe. A szíriai hírügynökség szerint mintegy 1500 terrorista rejtőzködött ott. Az utcai harcok során több mint 150 bandatagot öltek meg, több száz fegyverest letartóztattak, köztük külföldi zsoldosokat is.
A szíriai csapatok kiszorították a gerillákat Aleppó körzetéből is. A meggyilkoltak és a fogságba esettek többsége ázsiai és arab országokból érkezett zsoldos. A Sejh-Nadzsar ipari kerületben három, gerillákat szállító autóbuszt semmisítettek meg. Elkobozták azokat a fegyverrel megrakott teherautókat, amelyek a török határtól tartottak Aleppó felé.
A súlyos katonai kudarcok után nem is csodálkozunk, hogy a felkelők 25 millió dolláros vérdíjat tűztek ki Aszad fejére. A „Szíriai Szabad Hadsereg” 25 millió dollárt ígért annak, aki élve vagy holtan kiadja nekik a szíriai elnököt. A pénzt az országban vagy külföldön élő szíriai üzletemberek adták össze, aki ellenzik Bassár el-Aszad rendszerét. A felkelők arra számítanak, hogy a pénzjutalom „tettekre sarkallja” majd Aszad közvetlen környezetének tagjait.
Ez már nem az első eset, hogy vérdíjat tűztek ki a szíriai államfő fejére. Tavasszal Ali al-Rabiei szaúdi imám ígérte, hogy 450 ezer dollárt ad annak, aki felszámolja Aszadot. A jellemtelen kezdeményezés már önmagában is nyílt beismerése a kudarcnak.
A nyugat utolsó dobásként nagy tételben fegyvert kíván szállítani a szíriai ellenzéknek és zsoldosokat irányítani Szíriába, de már minden hiába. Bassár e-Aszad szíriai elnök szerint az ellenzék fegyveres osztagai vereséget szenvednek a kormány elleni harcban. Ugyanakkor párbeszédre hívta fel ellenfeleit. Aszad megerősítette, hogy a hivatalos Damaszkusz az ellenzék csapatait „terroristáknak tekinti, akik népszerűtlenek a társadalomban” és „soha nem érnek el sikereket a kormány elleni harcban”. Ugyanakkor kijelentette, hogy „továbbra is van lehetőség a párbeszédre”. Az elnök elítélte az esetleges külföldi beavatkozást a szíriai konfliktusba.

Harangozó Árpád

Az EKB volt közgazdásza szerint az EKB pánikban, a cseh elnök pedig a demokrácia végére figyelmeztet

Amennyiben bárki is azt gondolta, hogy a Németország és a fizetésképtelen proletáriátus (értsd az eurózóna pénznélküli részét, tehát szinte az egészet, nem kifelejtve a görög neo-hűbéri államot sem) közötti ellentétek megszűntek, Jürgen Stark, az EKB volt vezető közgazdásza most félresöpört minden ilyen irányú kétséget. Az osztrák Die Presse-nek adott interjúban elhangzott kijelentések megértéséhez nem kell egyetemi diploma:
„A törés 2010-ben jött. Addig minden jól ment… majd az EKB új szerepet vett magára és kezdett pánikba esni… Az EKB, más központi bankokkal együtt elárasztja a piacot, ami felvet egy fontos kérdést: hogyan fogja az EKB visszakapni a pénzét, de ami ugyanilyen fontos, hogyan kerül ez a megnövekedett likviditás abszolválásra globálisan? Ezt nem lehet egy gombnyomással megoldani. Amennyiben a globális gazdaság stabilizálódna, az  infláció hihetetlen mértékben megnövekedett veszélye komoly gondot jelentene… Engedtek a külső nyomásnak… Európán kívülről érkező nyomásnak.”
Vajon New York melyik 200 West Street-i bankjára gondolhatott?
A Telegraph a következőket írja:
Hozzátette, hogy az eurózóna feloszlása körüli pánik „nonszensz” volt, azonban a válság felszámolásához szükséges, hogy a tagországok csökkentsék adósságukat és szerkezeti reformokat vezessenek be a gazdasági növekedés élénkítésére.
„A kormányok rájöttek, hogy vissza kell térjenek a költségvetési szigorhoz. A piacok sokkal inkább arra koncentrálnak, hogy az egyes országok adóssága öt év múlva is fenntartható lesz-e,” mondta.
Mr. Stark 2011-ben adta fel pozícióját, követve a Bundesbank korábbi vezetőjének, Axel Weber-nek példáját, aki az EKB politikája miatti ellenérzései miatt mondott le korábban.
Jens Weidmann, Axel Weber utóda volt az egyetlen az EKB irányelveit felügyelő bizottságban, aki a bank új programja ellen szavazott a hónap elején.
„Wiedmann ellenvetéseit … nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni,” mondta Stark a Die Presse-nek. „Ahogy az EKB vezetősége nyilvánosan beszélt a személyéről túllép a korrektség határán.”
A világ feletti folyamatosan zajló hatalomátvételre, az Európa feletti globalista (banki) befolyás erősödésére és „az Európa demokráciájának elpusztítását célzó támadás utolsó fázisára” legutóbb nem egy eldugott kis európai (amerikai vagy zimbabwei) blog figyelmeztetett, hanem Vaclav Klaus, a Cseh Köztársaság 71 éves elnöke, aki minden bizonnyal meg tudja különböztetni a kommunizmust a demokráciától.
A Sunday Telegraph-nak adott interjúban „Vaclav Klaus arra figyelmeztet, hogy a kétszínű politikusok, a konzervatívokat is ideértve, a demokrácia feladásával zöld utat adtak az EU szuperállamnak, hogy mentesüljenek a felelősségre vonás alól a szavazók felé. „Végig kell gondolnunk, hogyan állíthatjuk vissza államiságunkat és szuverenitásunkat. Ez kivitelezhetetlen egy föderációban. Az EU-nak az ellenkező irányba kellene tartania,” mondta.”

Nahát, nahát. Ami szintén kivitelezhetetlen egy föderációban, hogy egy bankárok által irányított entitás pénzt állítson elő a semmiből, úgy, mint közadósságból, ami felhígítja a „közös valutát”, miközben azt a látszatot kelti, hogy a hitel által hajtott növekedés (az egyetlen fajta növekedés a Fed létezése óta) örökké tarthat, miközben semmi egyéb nem történik, mint a szuverenitás további hígítása és a szuverén valuták elpusztítása. A status quo, értsd a fent nevezett West Street 200 alatt bejegyzett üzleti vállalkozás, pontosan ezt akarja.
Amit pedig a status quo akar, általában meg is szerzi.
Vissza Klaushoz:
A Prága fölé magasodó és a cseh nemzeti öntudatot szimbolizáló Hradcany kastélyban nyilatkozva Vaclav Klaus elmondta, hogy Barroso felhívása egy föderáció megalakítására jelentőségteljes fordulópontnak számít.
„Ez az első alkalom, hogy [Barroso] elismerte a mai vezetőknek egy még mélyebb európai integrációra irányuló valódi ambícióját. A mai napig a Mr. Barroso-hoz hasonló emberek titokban tartották ilyen irányú ambícióikat Európa lakossága elől,” mondta. „Attól tartok Barroso úgy érzi, hogy most jött el az idő egy ilyen abszolút téves fejlemény bejelentésére.”
„Ők azt gondolják, hogy az Európára vonatkozó koncepció végső simításait végzik, de én azt gondolom, hogy inkább elpusztítják.”
2004-ben Klaus vonakodva javasolta a Cseh Köztársaság felvételét az EU-ba, majd öt évvel később, komoly nemzetközi nyomás hatására és minden lehetséges jogi és alkotmányos fellebbezési lehetőséget kihasználva, utolsóként írta alá a Lisszaboni Szerződést. „Nem azért léptünk be az EU-ba, nem egy föderációba, hogy egy jelentéktelen tartománnyá váljunk,” mondta.
„Ami az országok élén lévő politikai elitet illeti, igaz, én eléggé elszigetelt vagyok,” mondta. „A kommunizmussal kapcsolatos tapasztalataink után, tudjuk, jobban, mint a legtöbben nyugat Európában, hogy a demokrácia folyamata fontosabb, mint a végeredmény.
„A történelem iróniája, és ezt nem gondoltam volna 1989-ben, hogy egyszer az én feladatom lesz a demokrácia értékéről prédikálni.”
Ami a szocializmusba burkolt üzleti irányítású államközpontú uralom visszatérésénél is ironikusabb (vagy inkább szomorúbb) lesz, az a fasizmus visszatérése, aminek neo-variánsai már láthatóak egyes országokban, mint például Görögországban.
Erről bővebben néhány hónap múlva, amikor Európa országainak elege lesz a bankár oligarchákból és rájönnek, hogy egyetlen párt sem képviseli az érdekeiket és a demokrácia csupán egy délibáb. 

Forrás: ZeroHedge.com

Káosz van a lelki terapeuták piacán

Komoly rendetlenség van a pszichológiai tanácsadások és terápiák piacán, nem kevesen oklevél, illetve szakképesítés nélkül foglalkoznak az emberek lelki gondjaival.
Magyarországon a terapeuták lényegében szakmai ellenőrzés nélkül működhetnek, nem egy olyan "szakember" dolgozik a piacon, akiknek sem az orvosi, sem a pszichológiai képzésekhez nem volt semmi köze, csak egy "gyorstalpalón" vett részt. Ráadásul ezeknél a képzéseknél gyakori, hogy az előadók nem szakemberek, az előadások tudománytalanok, és csak zavart okoznak a hallgatók fejében, ami később komoly károkat is okozhat.
A Magyar Pszichológiai Társaság három éve már megkereste Szabó Máté alapjogi biztost az ügyben, aki akkor megállapította, hogy a térítés fejében, de egyetemi oklevél nélkül végzett tanácsadás és terápia alapvető jogokat sért, és átfogó minőségbiztosítási rendszerre van szükség.
A Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete (MPÉE) szerint a megoldás egyrészt a pszichológusi kamara létrehozása, másrészt a tanácsadás és terápia törvényi szabályozása lenne, hozzátéve: a különböző tevékenységek és fogalmak is tisztázásra szorulnak, hogy az emberek értsék, mi a különbség a pszichológusok, a pszichiáterek és a terapeuták munkája között, illetve hogy világos legyen, miért csak klinikai szakpszichológusoknak szabad foglalkozniuk pszichoterápiával.
(MTI)

Csontritkulás

A képen látható A-ábra az egészséges csont, a B-ábra a csontritkulás okozta problémát mutatja be. A csontritkulás a csontozat olyan betegségét jelenti, amely a csontok mésztartalmának (kalcium és foszfor) csökkenésével jár együtt. Olyan betegség, ahol a csontállomány fokozódó csökkenésének révén a csont szerkezetét alkotó csontgerendák vastagsága lecsökken és a gerendák közötti távolság megnő. Ezzel párhuzamosan a csontok törékennyé válnak, súlyos esetben minimális ütés vagy sérülés is törést okozhat.
csontritkuls1
Osteoporosis Csontritkulás csontszövet ritkulását, a csont atrophiát (sorvadást), az elégtelen csontképződést foglalja magában. Valójában fehérje-anyagcsere-zavar következtében kialakuló elégtelen mátrix képződés. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a csontritkulás a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek mellett a legjelentősebb népegészségügyi probléma.


 • A csontritkulás világszerte kb. 200 millió nőt és férfit érintő betegség, amely becslések alapján a 60-70 évesek mintegy egyharmadát, míg a 80 év felettiek kétharmadát sújtja.
 • Magyarországon a becslések szerint 800 ezer-1 millió főre becsülhető a betegek száma (ebből 2/3-uk nő, 1/3-uk férfi). Hazánkban évente mintegy 30-40 ezer csigolyatest-törés, 14-15 ezer csípőtáji törés, 25-28 ezer csuklótáji törést kezelnek osteoporosis következtében.
 • Az ötven éves nők 40%-a, a férfiak 13%-a számolhat azzal, hogy élete hátralevő részében valamilyen csontritkulás talaján bekövetkező csonttörése lesz.
 • A Nemzetközi Csontritkulás Alapítvány (International Osteoporosis Foundation, IOF) adatai szerint Európában félpercenként bekövetkezik egy csontritkulásos eredetű törés.
 • A leggyakrabban előforduló osteoporotikus törések a csigolyatest törések (az összes diagnosztizált eset 46%-át teszik ki)
 • Az első csigolyatest törés után 5-12 szeresére nő az újabb csigolyatest törések kockázata és 2-szeresére nő a csípőtáji törés rizikója.
 • Egy 60-64 éves nő várható élettartama 2 évvel rövidebb, ha már átesett csigolyatörésen.
 • Noha ismerjük a csontritkulás jelentőségét, a kezelt betegek száma mégis ennek töredékét teszi ki. A legtöbb országban a kezeltek aránya csak az érintettek 10%-át teszi ki.
A csontok egészségének megőrzését már kisgyermekkorban el kellene kezdeni. Minderre az egyik legjobb példa egy Borsod megyei általános és középiskolások körében folytatott kérdőíves felméréseredménye (www.osteoporosis.hu – Tamási és munkatársai 2004.) amely során 788 diák körében elemezték az osteoporosis elsődleges rizikótényezőit.
A felmérés alapján az derült ki, hogy az általános iskolás diákok napi kalciumbevitele 611mg, a középiskolásoké pedig 741 mg.
Mindez az adott életkori szükségletnek mintegy a fele. A kutatás alapján az általános iskolába járók 52%-a, míg a középiskolások 59%-a fogyaszt naponta tejet, 12, illetve 20%-a joghurtot. Minden ötödik fiatal általános iskolás diák ritkán vagy soha nem fogyaszt tejet, iskolán kívül csak minden 3. középiskolás sportol rendszeresen. A vizsgált csoportból minden 4. diák dohányzik és 7%-a rendszeresen fogyaszt alkoholt. A kutatás lehangoló eredményei is azt sugallják, hogy ma Magyarországon még elég sok hiányosság van prevenció tekintetében.
forrás: Dr. Somogyi Péter
A csontokat szerves és szervetlen anyagok alkotják. A szerves anyagok fő tömege kollagén rost, míg a szervetlen anyagok alapvetően kalcium sók. A fehérjetartalmú alapállományba rakódnak le a kalcium sók.
A szerves anyagoknak tulajdonítjuk a csontok rugalmasságát, míg a szervetlen anyagoknak a csontok teherbíró képességét, szilárdságát.
Ha az alapállomány felépítése és összetétele bármilyen okból megváltozik, akkor a mészsók kioldódnak, és a széklet, illetve vizelet útján kiürülnek a szervezetből.
A mészszegény csont fájdalmas lehet, törésre hajlamos, az röntgen-sugarakat fokozottan átereszti.
A csontritkulás létrejöttéhez heveny formában, csonttörés útján, de kialakulhat lassan is, hormonális zavarok (menopauza, belső elválasztású mirigyek csökkent működése) vagy elöregedés következményeként.
Általában 50 év felett, főként nőknél.
Csontritkulásról általában
A csontritkulásról akkor beszélhetünk ha – az egészsége szervezettel ellentétben –,a csontépítő- és lebontó folyamatok közötti összhang felbomlik. Helyesen működő felnőtt szervezetben a csontépítő- és lebontó folyamatok állandó egyensúlyban vannak, amelyek következtében a csontok tömege és szerkezete változatlan marad. A csontszövet saját sejtjeit csontépítő és csontlebontásban részt vevő óriássejtek alkotják, míg a sejtek közötti állomány szerves és szervetlen részre tagolódik.
Csontritkulás esetén a csontszövet szerkezete kórosan megváltozik: az egységnyi térfogatú csonttömeg csökken, miközben a szerves és szervetlen állomány aránya megmarad. Ám a változás magával vonja a csontok ásványianyag-tartalmának és rugalmasságának a gyengülését is.
A betegség elkerülésénél – mint általában sok más esetben – itt is a korai felismerés és a megfelelő kezelés adhat esélyt a súlyosabb esetek megelőzésére, vagy akár a gyógyulásra.
Sajnos, súlyos esetekben, ha a csontritkulás következtében kialakult csonttörések (csigolyatörés, combnyaktörés), valamint a törések nyomán kialakult egyéb elváltozásoknál maradandó mozgáskorlátozottság léphet fel.
A betegségnek két fajtáját különíthetjük el: a más betegséggel kapcsolatosan kialakuló csontritkulást másodlagosnak, míg az önállóan jelentkezőt elsődlegesnek hívjuk.
Elsődleges csontritkulás
Az elsődleges csontritkulásnak újabb két csoportját különböztethetjük: a nőknél, a változó korba jutáskor néhány év alatt létrejövő csontvesztést – azaz postmenopauzális csontritkulást –, és az idős korban jelentkező időskori csontritkulást.
Nemcsak az életkor alapján, hanem a csontban mikroszkóppal látható elváltozások szerint is különbséget lehet tenni az elsődleges csontritkulást alkotó két csoport között. Férfiaknál a csontritkulás lényegesen ritkábban fordul elő, mint nőknél. Ennek oka az eleve nagyobb csonttömeg, a rövidebb várható élettartam, valamint az, hogy a férfiakat nem veszélyezteti a hirtelen csökkenő nemi hormontermelés.
Befolyásoló tényezők lehetnek:
 • családon belüli előfordulások száma
 • dohányzás
 • kávéfogyasztás
 • az alkohol
 • kalcium és D-vitamin hiányos táplálkozás
 • mozgásszegény életmód
 • a könnyű csontozat
 • más idült betegség (például krónikus sokízületi gyulladás)
 • egyes gyógyszerek (például szteroidkészítmények) tartós szedése
Egyes mozgásszervi, „reumás” betegségek, főleg a sokízületi gyulladások, belgyógyászati betegségek (máj- és vesebetegségek), a belső elválasztású mirigyek (pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, mellékvese) betegségei, asztma, gyulladásos bélbetegségek szintén okozhatnak csontritkulást. Tartósan mozdulatlanságra kárhoztatott, ágyhoz kötött betegeknél is kialakulhat.
Hogyan ismerhető fel a csontritkulás?
A kezdeti tünet – terheléskor fellépő, pihenésre szűnő hát- és derékfájdalom – annyira hétköznapi panasznak tűnik, hogy gyakran oda sem figyelünk rá. Mivel a tünetek állandó panaszokat csak a későbbi időszakban okoz, így szinte észrevétlenül alakulhat ki a már maradandó elváltozás.
Jellegzetes tünet a hirtelen kis erő behatására létrejövő éles fájdalom, amely lehet az éppen létrejövő csigolyatörés vagy beroppanás, vagy csak egészen kicsi, szemmel nem is látható csontgerendatörés következménye is.
Az orvos a vizsgálatkor a háti domborulat növekedését, a testmagasság jelentős csökkenését észleli. A háti görbület fokozódása az ágyéki görbület elsimulását, a hátizomzat és a szalagok feszülését, valamint a hasizmok megnyúlását eredményezi. A has elődomborodik, a bordák alsó részei közelednek a csípőlapátokhoz, súlyos esetben el is érhetik azokat, ezzel is növelve a panaszokat. A testtartás jellegzetessé válik, sokan a nap végére egyre jobban előregörnyednek, mivel ilyenkor az izmok már annyira elfáradnak, hogy nem képesek a gerincet egyenesen tartani.
Diagnosztikus eljárások
A betegséget a kezdeti időszakban általában a reumatológus állapítja meg a panaszok, a beteg vizsgálata, a hajlamosító tényezők kikérdezése és különböző vizsgálatok alapján.
Laboratóriumi vizsgálatok
Egyrészt a szervezet kalcium-foszfor anyagcseréjére adnak felvilágosítást, másrészt az egyéb betegségekhez társuló csontritkulás felderítésében van szerepük.
Röntgenvizsgálatok
A röntgenfelvételeken láthatóak a csontok és bizonyos mértékig megítélhető mésztartalmuk normális, vagy csökkent mennyisége. Azonban a csontveszteségnek el kell érnie a 30 – 40%-ot ahhoz, hogy a röntgenen látható legyen a különbség, ezért ez a módszer a kezdeti, még jóval kisebb mértékű csontritkulás felderítésére nem alkalmas.
Terápia
A kezelés egyszerre több területen történik és függ a csontritkulásban szenvedő betegek korától, aktuális állapotától. Csonttöréssel szövődött esetekben műtét, gipszelés, fektetés, fájdalomcsillapítás lehet az elsődleges, panaszt alig okozó esetekben az aktív mozgásterápián van a hangsúly.
Fizioterápia
A fájdalomcsillapító, az izmok vérkeringését javító elektromos kezelések fontos kiegészítői a gyógyszereknek. Ahogyan a fentiekből is kitűnik, legfontosabb azonban a naponta, rendszeresen végzett speciális gyógytorna, amely kiegészíthető víz alatti tornával és úszással is. Ez az izomzat karbantartására, a csontok ásványianyag-tartalmának növelésére, és a csonttörések utáni rehabilitációra is kiválóan alkalmas.
Gyógyszeres kezelés
A gyógyszeres kezelés megtervezése alapos szakértelmet kívánó feladat. Ezt bízza mindenkor kezelőorvosára, ne hallgasson az ismerősökre. Igen fontos, hogy az aktív D-vitamin készítmények kivételével – normál táplálkozás mellett is – kiegészítőként kalcium szedése ajánlott.
Mostanában megelőzésként és kezelésként is alkalmaznak hormonokat, főleg a nők változó kori csontritkulásában, ezt a reumatológus és a nőgyógyász közösen állítja be és ellenőrzi.
Fájdalomcsillapítóként számos gyógyszer alkalmazható. Igen jó hatásúak a különböző külső bedörzsölők, amelyeknek nemcsak gyógyszer-, hanem hőhatásukat (meleg, hideg érzet) is jól ki lehet használni a feszülő lágy-részek (izmok) bedörzsölésekor.
Mozgásterápia
Csontsűrűség méréssel igazolták, hogy a rendszeresen végzett izomerősítő torna fokozza a csontok ásványianyag-tartalmát. További jótékony hatása, hogy a gerinc alaki változásait megakadályozza, illetve a már kialakult elváltozásokon is sokat javít. A rendszeresen erősített hát- és hasizom javítja tartását, csökkenti a feszülésből származó fájdalmat, és védi a csigolyákat a különböző külső erőkkel szemben. Az egészséges izomzat kifejlesztésére és fenntartására rendszeres mozgás szükséges.
Segédeszközök
Főleg az idősebb emberek mozgásának biztonságosabbá tétele céljából ajánlatos a bot, esetleg a járókeret használata. Szintén nekik ajánlott a különböző hosszúságú gerincfűzők alkalmazását. A fűzők nagyobb megterhelés esetén stabilizálják, megtartják a gerincet, javítják a testtartást, átmenetileg pótolják a hiányzó, vagy legyengült izomzatot.
Hogyan előzhető meg a csontritkulás?
A megelőzés alapja a nagyobb csonttömeg elérése. Ezt viszont már gyermekkorban kell elkezdeni a tudatos, egészséges életmóddal együtt. Ha már saját magunk nem is tudunk mindig sokat tenni, de gyermekeink és unokáink egészséges nevelésével elérhető, hogy a később esetleg csontritkulásban szenvedők köre számottevően csökkenjen. Ebben főleg a rizikótényezők elkerülésének és az egészséges életmódnak van jelentős szerepe.
Kalcium fontossága
Megfelelő mennyiségű, táplálékkal felvett kalcium nemcsak meg tudja előzni számos betegség kialakulását, hanem részt vehet a sejt tápanyagellátásában, erőben gazdag, jó egészséget is biztosít.
A kalcium hiányának a tünetei lehetnek
 • fokozott görcskészség
 • a körmök növekedésének zavara
 • hirtelen hajhullás
 • fokozott allergiahajlam
 • csonttömeg vesztés vagy csontritkulás
Természetes kalcium forrás:

szezammag
Szezámmag
– kalciumtartalma: 975 mg/100 g
A szezámmag rejtett vitamin- és ásványianyag-forrás. Gazdag kalciumban, fehérjében, vasban és foszforban, A-vitaminban.
Egy evőkanál szezámmag egy pohár tej kalciumértékének felel meg.
Tipp: szezámsó házilag
Egy száraz serpenyőben pirítsd meg a szezámmagot, amíg pattogni nem kezd. Tedd félre. Ugyancsak száraz serpenyőben piríts tengeri sót, addig, amíg kifehéredik. Tedd mind a kettőt egy mozsártörőbe, körkörös mozdulatokkal zúzd porrá.
Szórj meg vele salátát, főtt gabonát, de keverheted reggeli kásába, müzlibe, sőt még főzelékbe is.
mkMák – kalciumtartalma: 968 mg/100 g
Lám, mindjárt értelmet nyer a mákos tészta és a mákos pite fogyasztása. Az egyik legrégebbi kultúrnövényünk. De óvakodni kell attól, hogy fogyasztásával túlzásba essünk, ugyanis mintegy huszonötféle nagy hatású alkaloidot (például morfint, narkotint, kodeint) tartalmaz, amelyek fontos gyógyszerek alapanyagai. A mák olajának magas foszfortartalma nagyon jól segíti a kalcium hatékony felszívódását és a csontokba való beépüléséét. A csontritkulás megelőzéséért fogyassz hetente 3-szor mákos ételt vagy naponta egy mokkáskanálnyi, gyógynövényboltokban kapható mákolajat.
Tipp: Reggeli zabkásádba szórj bele egy-két evőkanál darált mákot, ezzel nemcsak ízletes ételt nyersz, de megnöveled az étel kalciumtartalmát is. Különösen, ha abba még néhány szem aszalt gyümölcsöt és egy egész banánt is morzsolsz!
mandulaMandula – 248 mg/100g
A mandula kalcium-foszfát-tartalma jótékony hatással van az emésztésre, a csontok fejlődésére. Kalciumtartalmánál fogva a mandula rendkívül jó csonterősítő, mert nagy mennyiségben fordul elő benne a magnézium és a foszfor is, ez három elem együtt erős csontot biztosít. Ezek az ásványi anyagok jótékonyan befolyásolják a szív működését, megerősítik a véredények falait.
Tipp: Legyen nálad mindig egy zacskó mandula. Pár szem belőle kiváló rágcsa a főétkezések közötti nassoláshoz, ráadásul összetevőinek köszönhetően csökkenti a stressz hatását, nyugtatja az idegeket, és hasznos kalciumot juttat a szervezetedbe.
petrezselyem
Petrezselyem
– 245 mg/100 g
A petrezselyem a magyar konyha hagyományosan használt zöldségei közé tartozik, mégsem fogyasztunk belőle eleget. Jelentős kalciumtartalma mellett veseműködést serkentő, vesekőhajtó és hólyaghurut elleni teák is készíthetők belőle, és nagyon jól fokozza az emésztőrendszer működését
Tipp: Készíts petrezselyemszószt. Nagyon jól kiegészíti a sült vagy grillezett húsokat, halakat.
Egy evőkanálnyi margarinon piríts sárgásbarnára másfél evőkanál lisztet. Tegyél bele két-három csokor finomra vágott petrezselymet. Öntsd fel egy bögre zöldséglével, és forrald össze. Fűszerezd sóval, borssal, tálaláskor keverj hozzá egy-két kanál tejfölt is.
amarantAmaránt – 162 mg/100 g
Az amaránt idehaza még kevéssé ismert növény, az Azték és Inka Birodalom területéről származik. Amerika felfedezése előtt az ott élő népek alapvető táplálékforrása volt a kukoricával és a babbal együtt. Az amaránt magja rost-, kalcium-, magnézium-, vas-, valamint vitamin- és fehérjetartalom tekintetében túlszárnyalja a hagyományos gabonaféléket.
Tipp: Az amaránt magja nagyon jó levesbetétnek, tészta helyett. Szórd meg vele az elkészült levesed, rövid ideig hagyd pihenni, hogy megpuhuljon. Dúsíthatod vele a rizottó vagy a kása típusú ételeket, és keverheted müzlibe is.

http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/tudomany/egeszseg/1835-csontritkulas

5 rákölő élelmiszer

Egyes kutatók szerint a rák egy ember élete során legalább néhány alkalommal felbukkan a szervezetben. Az ember soha nem gondolná, hogy a szervezetben mennyi rákos sejtmutáció történik, mert az immunrendszer hamar azonosítja a rosszindulatú daganatsejteket és elpusztítja azokat. Miért hal meg akkor sok ember rákban, míg mások 100 évig is elélnek ilyen probléma nélkül?
Miért nem vet soha gyökeret ez a halálos betegség az ő szervezetükben? Természetesen, a genetika jelentős szerepet játszik. A környezeti hatások, a stressz és a táplálkozás szintén tényezők. Bizonyos élelmiszerek és adalékanyagok növelhetik a rák kialakulásának valószínűségét, míg más élelmiszerek erős rákölő hatással bírnak. Cikkünk 5 olyan ételmiszert emel ki, amelyek drasztikusan csökkenthetik a kockázatot, és a rák előfordulási esélyét.

1.  Erős paprika

A keleti misztikusok sok évszázadon át javasolták az erős paprika fogyasztását. Azt állitották, hogy az különösen hatékony bármilyen sorvadásos betegség leküzdésére. A mai modern orvostudomány a sorvadásos betegségeket “ráknak” nevezi.
Dan Dou élelmiszer táplálkozási kutató tíz hasonló típusú paprika vizsgálatát végezte el tumor angiogenezisre és apoptózisra (programozott sejthalál) való tekintettel. Meglepetésére, Dou megállapította, hogy “mind a friss és szárított paprika kivonatok rendkívül hatékonyak a rákos sejtek elpusztításában és szaporodásában …”
A kulcs a kapszaicin mennyisége a paprikában (az a vegyület, ami a paprikát csipőssé teszi).

2.  Fokhagyma
Számos vizsgálat bizonyította, hogy az ősi ázsiai gyógyítóknak igaza volt amikor a fokhagymának mágikus gyógyerőt tulajdonitottak. A fokhagyma egy természetes antibiotikum, és erős rákellenes élelmiszer is egyben.
A fokhagyma kezelése azonban kritikus abban, hogy a rákellenes vegyületek megmaradnak- e a szervezetben. A fokhagyma mikrohullámú vagy hagyományos sütőben való piritása, illetve annak főzése megsemmisíti rákellenes tulajdonságait.
A Penn State kutatói irták le nemrégiben, hogy hogyan ajánlott a fokhagymát fogyasztani ahhoz, hogy a legnagyobb hasznot hajtsa szervezetünk számára. A Sciencedaily.com beszámol kutatási eredményeikről, amit egy Newport Beach-en, Kaliforniában tartott konferencián elő is terjesztettek.
A legnagyobb tudományos vizsgálat már csaknem egy évtizede történt, amely először mutatta ki a hő káros hatását a fokhagyma rákellenes tulajdonságaira.

3. Brokkoli

A 2010 májusi Clinical Cancer Research egy lenyűgöző új tanulmányt tett közzé, amely megerősítette a brokkoli hihetetlen gyógyító tulajdonságait. Rákölő képességét elsősorban a sulforaphane nevű vegyületnek köszönheti.
A University of Michigan rákkutató csoportja azt találta, hogy a sulphoraphane megtámadta a rákos őssejteket.
A figyelemre méltó eredményeket, Duxin Sun, a UM College of Pharmacy gyógyszerészeti tudományok docense igy kommentálja: “a sulforaphane rákellenes hatásait vizsgálták már korábban, de ez a tanulmány egyértelműen kimutatja, hogy a sulforaphane gátolja a mellrák őssejtjeinek funkcióit.” Ez a felfedezés reményt ad arra, hogy a sulforaphane, vagy brokkoli kivonat rosszindulatú daganatok esetén megcélozva a kritikus rákos őssejteket, hatékony megoldás legyen a rák elleni harcban. “
Más tanulmányok is alátámasztják a fenti eredményeket. Egy tanulmány még ennél is tovább ment, megállapítva, hogy a brokkoli mustárral, japán wasabi-val (hasonló a tormához), vagy csak egyszerűen retekkel való fogyasztása, jelentősen növeli annak rákölő hatását.
Elizabeth H. Jeffery, a University of Illinois táplálkozástani professzora a felfedezésről igy nyilatkozott a Daily Express-nek : “a brokkoli, ha helyesen készitjük el, rendkívül hatásos rákellenes szer lehet.” Három-öt adag egy héten elég a hatás eléréséhez. “
A sulforaphane, myrosináz emzimmel együtt fogyasztva növeli a zöldség rákölő képességét. Minél több myrosináz enzimmel fogyasztjuk, annál nagyobb a zöldség betegség-megelőző ereje.
Míg a fiatal brokkoli csíra nagy mennyiségben tartalmazza ezt az enzimet, a növény mustárral vagy retekkel fogyasztva teljesen felturbózza a sulforaphane hatását.
A brokkoli erőteljes anti-oxidáns és gyulladásgátló vegyületeivel sok különböző tipusú rák ellen véd, beleértve a prosztatarákot, bőrrákot, vastagbél és mellrákot.

4.  Gránátalma
A gránátalmát már régóta tartják számon, mint különleges egészségügyi hatásokkal rendelkező gyümölcsöt, amely növeli az ember szexuális vágyát, libidóját.
Nemrég, kutatók egy kaliforniai egyetemen felfedezték egy másik lenyűgöző előnyét is az áfonya színű gyümölcsnek: leve olyan kémiai összetevőket tartalmaz, amelyek megbénítják a rákos sejtek kifejlődését és csökkentik a sejtek terjedését. A kutatásból kiderült, hogy a lé különösen hatásos a prosztatarák eliminálásában.
A Sciencedaily.com áttekinti azokat az orvosi bizonyítékokat. Meg kell jegyeznünk egyébként, hogy mindez csak támogatja azt, amit több ezer éve az ősi indián gyógyitók már tudtak.

5.  Zöld tea

A zöld tea figyelemre méltó előnyeit a kínai gyógyitók fedezték fel mintegy 5000 évvel ezelőtt.
Az ősi kínai orvosokat igazolva, a New Castle Egyetemen végzett kutatás bebizonyitotta a zöld tea számos jótékony hatását krónikus betegségek,súlyos demencia és sok fajta rák esetén. A tanulmány a “Phytomedicine” cimű lapban jelent meg.
Ahogy Dr. Ed Okello, vezető kutató a Daily Mail-nek elmondta, “Igazán izgalmas volt az a felfedezésünk amikor kiderült, hogy a zöld teát megemésztve a kapott vegyi anyag hatékony az Alzheimer-kór ellen, a megemésztett vegyületek pedig rákellenes tulajdonságokkal is rendeleznek, jelentősen lelassítva a tumorsejtek növekedését. “
Okello úgy gondolja, hogy mindenkinek minden nap zöld teát kellene fogyasztania. “A zöld teát a hagyományos kínai orvoslás évszázadok óta használja, és mi itt csak tudományos bizonyítékokat szolgáltattuk arra, hogy miért lehet hatásos a zöld tea egyes kulcsfontosságú betegségek ellen. Nyilvánvalóan számos más tényező együttesen befolyásolja a betegségek kialakulását, de a vegyes étrend, sok mozgás és egészséges életmód fontosságától nem lehet eltekinteni.”
Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy naponta egy csésze zöld tea az orvost távol tartja.