2013. április 5., péntek

Észak-Korea, mint gyújtózsinór?

Észak-Korea kérdésének megvitatását a szenzációhajhászás és az indifferencia furcsa keveréke jellemzi a nyugati országokban. A fővonalas média gyakran állítja, hogy a kommunista ország közvetlen veszélyt jelent az amerikai nemzetbiztonságra nézve, számos feltételezett forgatókönyvet vázolva elénk arról, hogyan egyesíthetik erőiket az Al-Qaeda szervezettel egy közös terrortámadás kivitelezésére. Ugyanakkor a nemrég elhunyt Kim Jong-Il folyamatos fenyegetőzései és háborús retorikája elaltatta a közvéleményt és a legtöbben egyáltalán nem foglalkoznak a témával.
A legutóbbi fejlemények közepette az derült ki, hogy a legtöbb ember alig követi az Észak-Koreával kapcsolatos eseményeket, a háború veszélyén pedig legjobb esetben is csak mosolyognak.
Az amerikai propaganda és a koreai melldöngetés veszélyes helyzetet teremt. Észak-Korea egy gazdasági katasztrófasorozat gyújtózsinórjává válhat, és sajnos vannak emberek a világban, akik ezt képesek kihasználni, amennyiben érdekeik így kívánják.
A nagyon is konkrét terveket szem előtt tartó globalisták által támogatott fővonalas nézet szerint Észak-Korea egy szörnyeteg atomhatalom, amelyik az Al-Qaeda-val együttműködve csupán a megfelelő pillanatra vár, hogy lecsapjon az Egyesült Államokra. A pán-globális gonosz-tengelyének képzeletbeli földje George W. Bush kormánya óta része az amerikai kultúrának. A nagy tévécsatornák az Iránhoz, Szíriához vagy Észak-Koreához hasonló országokat az ENSZ fegyverkereskedelmi egyezményének ellenségeiként állítják be. Arról kevesebb szó esik, hogy ezek az országok azért vonakodnak aláírni az egyezményt, mert az Egyesült Államokhoz hasonló nemzetek a gondosan elhelyezett kiskapuk segítségével mindig megtalálják az utat, hogy fegyverrel lássák el a felkelőket.
A hatalom rendre megfeddi ezeket az országokat, mint az Új Világrend gazdasági együttműködésének és ál-utópiájának legfőbb ellenségeit. A csodálatos globális falu felé vezető utat a makacs különcök és a fejlődés akadályozói elleni csataként állítják be. A személyes és nemzeti szuverenitást elavultnak és a születőben lévő új rend gátjának tekintik. Észak-Korea így egy kitűnő ál-példa a szuverenitás ellen.
Észak-Koreával kapcsolatban felsorolhatatlan számú gonoszságot, rendellenességet és igazságtalanságot mutathatunk fel, de ezek leginkább a teljesen elszabadult kommunista őrületnek tudhatók be és nem sok közük van a nemzeti függetlenséghez. A méhkas mentalitással és a kollektivizmussal van baj, nem azzal, hogy tisztes távolságban akarnak maradni a globális játéktól.
Az Egyesült Államokat fenyegető közvetlen háborús veszély kérdése pedig az adott forgatókönyvtől függ. Észak-Korea szinte semmilyen logisztikai kapacitással nem rendelkezik egy tisztességes megszállás lebonyolításához. Az ország több mint egy évtizede kiterjedt éhínséggel küzd.
Egy háború kirobbantása soha nem állt Észak-Korea érdekében. Infrastruktúrájuk egyszerűen nem bírna el egy ilyen terhelést. Létezik azonban egy forgatókönyv, ami szerint Észak-Koreát az aggodalmak ellenére is bele lehetne lovalni a katonai csapás elindításába.
Az éhínség erősödésével egyenes arányban erősödik a forradalom veszélye is. Egy kormány, jelen esetben egy szélsőséges diktatúra, amikor hatalma veszélybe kerül, szinte mindig kegyetlen erőszakhoz folyamodik, és bármilyen áron megpróbálja fenntartani azt. A nyugat által bevezetett szankciók teljesen destabilizálhatják az amúgy is éhező országot. Így elképzelhető, hogy kétségbeesésükben megtámadják Dél-Koreát, hogy több élelmiszerhez és nyersanyaghoz jussanak.
Észak-Koreában a kötelező katonai szolgálat két évre szól, hadseregük a becslések szerint 1,1 millió főből áll, ami megközelíti az USA hadseregének létszámát, ehhez azonban hozzájön még csaknem 8 millió tartalékos katona, az amerikai 800 ezerhez képest. Kétségbeesésükben elképzelhető, hogy földi támadást indítsanak és egy ekkora hadsereget nehéz lenne kifüstölni hazai terepen. Az ázsiai kultúrák híresek aszimmetrikus harcászatukról (ami az amerikai hadsereg kriptonitja), és egy ilyen eshetőséget nem szabad félvállról venni, mint ahogyan azt Amerikában sokan teszik. Megfeledkeznek az utolsó koreai háború kimeneteléről. Egy ilyen konfliktus legjobb esetben is évekig, akár évtizedekig húzódó földi hadjáratot jelentene. Észak-Koreához hasonlóan az Egyesült Államok sem rendelkezik egy ilyen háborúhoz szükséges logisztikával vagy gazdasági feltételekkel.
A szkeptikusok úgy gondolják, hogy soha nem jutunk el erre a pontra, azzal érvelve, hogy bár Észak-Korea sokszor fenyegetőzött ilyesmivel, még soha nem váltotta be fenyegetéseit. A jelenlegi fejlemények azonban igencsak eltérnek a korábbi esetektől.
1. Fontos figyelembe venni, hogy Észak-Koreában vezetőváltás történt. Kim Jong-il hetvenkedésének évei elmúltak, a fiáról, Kim Jong Un-ról pedig nem sokat tudunk. A fiatal diktátor eddig mindent véghezvitt, amit ígért, beleértve a nukleáris robbantásokat, amiknek eredményeként a nyugat új szankciókat vezetett be. Balgaság lenne azt feltételezni, hogy a fiú mindent apja mintájára tesz majd.
2. Sokan azt állították, hogy Észak-Korea soha nem fogja beváltani fenyegetőzését, hogy felrúgja az 1953 óta életben lévő fegyverszüneti egyezményt, pedig pontosan ezt tették március elején.
3. Észak-Korea elkezdte a közvetlen kommunikációs összeköttetések megszakítását majd a déllel fennálló katonai forródrótot is elvágta.
4. Észak hivatalosan is hadat üzent Dél-Koreának. Az amerikai kormány szerint ez csak üres fenyegetőzés, de ezeknek az eseményeknek a gyors egymásutánja más felé mutat.
5. Észak-Korea bejelentette egy korábban bezárt nukleáris létesítmény újraindítását.
6. Észak-Korea hirtelen bejelentette, hogy lezárja a Kaesong Ipari Zónát, ahol észak és dél gyártóközpontja található. Az ottani dél-koreai egységek 50.000 észak-koreait alkalmaznak, az 1000 dél-korai munkás mellett. Ez a megállapodás évi 2 milliárd dollár bevételt jelent Phenjannak. Az egység 2000 óta üzemel és a mostanihoz fogható lezárás még soha nem fordult elő korábban. Az a tény, hogy az észak hajlandó ilyen komoly bevételről lemondani, jelzi, hogy a helyzet cseppet sem veszélytelen.
7. Az év elején Észak-Korea ezüstvásárlásai Kínától jelentősen megemelkedtek. 2012-ben a koreai kormány összesen 77.000 dollár értékben vásárolt nemesfémeket. 2013 első néhány hónapjában pedig összesen 600.000 dollár értékben vettek ezüstöt. Észak-Korea nemesfém készleteiről nincs adat, bár a legtöbben úgy gondolják, hogy nem lehet jelentős. A jelenlegi felvásárlás azonban jelezheti azt is, hogy a kormány próbálja védeni pénzügyeit az egyre sebezhetőbb gazdasági környezetben. A történelem azt mutatja, hogy a háborúra vagy megszállásra készülő nemzetek jelentős mennyiségű nemesfémet próbáltak felhalmozni a konfliktus indítása előtt.
A helyzet további elmérgesedéséhez elég a szankciók szigorítása. Ezzel a hatalmak is tisztában vannak, bár egy újabb Tonkini-öböl incidens (ami köztudottan egy megrendezett esemény volt) is elképzelhető.
Talán érdemes lenne számba venni egy koreai konfliktus kirobbanásának esélyét.
Egy kiterjedt, aszimmetrikus hegyi háború már önmagában is nehéz. Észak-Korea megszállása Afganisztánnál is súlyosabb következményekkel járna és nehezen megvalósítható, már csak a szükséges manőverek száma miatt is. De egy pillanatra tegyük félre Észak-Koreát és vizsgáljuk meg a legnagyobb veszélyforrást: a dollár összeomlását.
Kína, az amerikai állampapírok elsőszámú birtokosa, elindult a dollárról való leválás útján. A 2008-as helyzettel ellentétben, ez nem elméleti, hanem egy nagyon is valós folyamat, ami már a végső fázisnál tart. A fővonalas elemzők szerint Kína soha nem fog leválni a dollárról, mert ez ártana saját exportpiacainak és befektetéseinek. A probléma abban áll, hogy Kína már javában próbál megszabadulni dollártartalékától különféle kétoldalú megállapodások segítségével. Most már Ausztrália is csatlakozott a dollárt leváltó államok sorához a Kínával folytatott kereskedelemben.
Kína nemcsak beszél erről, hanem cselekszik.
A kínai leválás pedig csak egy része a nemzetközi bankok ténykedésének, aminek lényege egy új világvaluta létrehozása. Ez a valuta már létezik, az IMF Különleges Lehívási Jogainak (SDRs) formájában. Ennek széleskörű bevezetése csupán két dologtól függ:
Első körben Kínát jelölték ki az új fogyasztói motorként az amerikai összeomlás nyomában. Kereskedelmük már most túlszárnyalta az Egyesült Államokét, azonban a terv kiteljesedéséhez a jüannak először jobban el kell terjednie a globális piacokon, hogy ezzel segítse az IMF-et a dollár leváltásában. Kína nemrégiben bejelentette, hogy 6000 milliárd dollár értékben fog kibocsátani jüanban denominált kötvényeket külföldi befektetők részére.
A második fázisban Kínának és az IMF-nek szüksége lesz egy bűnbakra, illetve a közvélemény számára logikusnak tűnő, ürügyként tálalható eseményre, hogy végleg megszabadulhassanak a dollártól. Észak-Korea amerikai megszállása tökéletes lenne erre a célra.
Míg Kína a jó szamaritánus szerepét játszotta az USA felé Észak-Korea „kezelésében”, és bizonyos intézkedéseket támogatott (legalábbis papíron), soha nem támogatna egy nyugati katonai akciót ilyen közelségben saját határaihoz. Kína számára elfogadhatatlan lenne egy Észak-Korea ellen folytatott háborúval járó NATO és USA katonai jelenlét, az ellentámadáshoz pedig még fegyvert sem kellene ragadniuk. Nem kell mást tenniük, mint megszabadulni minden dollártól és kilátásba helyezni, hogy felfüggesztenek minden kereskedelmi kapcsolatot azokkal az országokkal, akik nem követik példájukat. A dominóhatás eredményeként az amerikai kiadások egekbe szöknének és az USA kénytelen lenne kivonni csapatait. A lényeg azonban, hogy a dollárt, egy globális összeesküvés áldozata helyett, „háborús veszteségként” írhatnák le.
Tehát az észak-koreai helyzetet érdemes nagyon is komolyan venni, nem a média propaganda hadjárata vagy az ország „barbár és erőszakos nacionalizmusa” miatt és nem is azért mert „terroristákkal szövetkeznek”, hanem azért mert egy ilyen háború a globalizációnak a koreainál sokkal gonoszabb céljait szolgálná. Függetlenül az események alakulásától, mindig az események mögött rejlő igazi indítékokat kell keresnünk és feltenni a kérdést, hogy ki is nyerne igazán a végén.
Forrás: alt-market.com


Észak-Korea megkérte a külföldi nagykövetségeket, hogy fontolják meg az evakuáció lehetőségét
Észak-Korea megkérte a területén lévő külföldi nagykövetségeket (többek között Oroszországét), hogy fontolják meg az evakuáció lehetőségét a Koreai-félszigeten felgyorsult események miatt.
“Az Észak-Koreai Külügyminisztérium egy képviselője azt javasolta nekünk, hogy tervezzük meg az evakuáció lépéseit az orosz nagykövetségről.” - jelentette ki az észak-koreai orosz nagykövet szóvivője, Denis Samsonov, pénteken.
“A döntés épp előkészítés alatt van.” - folytatta Samsonov, hozzátéve, hogy Phenjanban “abszolút békés” a helyzet. Hozzátette még, hogy valószínűleg hasonló javaslatot kaphatott több külföldi nagykövetség is Phenjanban.
Sergej Lavrov orosz külügyminiszter megemlítette, hogy a szituáció miatt szoros kapcsolatban vannak az USA, Kína és Dél-Korea nagykövetségeivel.
Észak-Korea egy második közép-hatótávolságú rakétát telepített a keleti partvidékére, ahova már előző nap megérkezett egy Musudan típusú rakéta, mindkét rakéta a jelentések szerint Japán felé irányul. A 3000 kilóméteres becsült hatótávolságával a Musudan elméletileg bármilyen célpont ellen irányulhat Japán és Dél-Korea területén, és a Guamon lévő amerikai katonai bázist is elérheti.
Április 3-án a Pentagon bejelentette a döntését, hogy egy korszerűsített rakétavédelmi rendszert fog telepíteni Guamra, az ottani katonai bázis védelmében.
A háború kitörésének a lehetősége nagyban emelkedett, miután a közös USA és Dél-Korea hadgyakorlaton a nukleáris töltetet is szállítani képes B-52 és B-2 bombázók is részt vettek.
Csütörtökön az észak-koreai hadsereg bejelentette, hogy egy “megelőző jellegű” atomháború az Egyesült Államokkal bármelyik nap kitörhet, figyelmeztetvén az Egyesült Államokat, hogy “gondolkodjon el az emelkedett sírhalmok árnyékában”.
Nemrég az észak-koreai hadsereg megkapta a végső engedélyt az atombomba bevetésére válaszul Washington fenyegetéseire.
PressTv

Razzia – és új technikák a bírságolásra

A bírságolás célja
trafi_autobanMint azt korábban írtuk, a “lesből támadás”, a trükkös bírságolások, egyértelműen nem a baleset megelőzést szolgálják, hanem a rendőrségi- és az államkassza feltöltését.
Erre bizonyíték az is, hogy mint olvashattuk, a többéves balesetmentes vezetés nem enyhítő körülmény egy gyorshajtás esetén. Egy-egy indokolatlanul megváltoztatott sebesség korlátozás, vagy hirtelen új – ám de szintén indokolatlan – korlátozó táblák kihelyezése, netán a régebben – indokoltan – kihelyezett táblák “ottfelejtése”, de akár a takarásban elhelyezett korlátozó táblák, mind-mind remek alkalmat nyújtanak a bírságolási lehetőségre.
Mint tudjuk, minden évben van egy elvárás, azaz tervezett célbevétel a közúti bírságokra, ez 2010 és 2012 között 16-16 milliárd forint körül volt.
A derék szervek ezt teljesítették is jobbára.
2010-ben 15,7 milliárd Ft (448.465 darab büntetésből), 2011-ben 14,8 milliárd Ft, és 2012-ben már 19,2 milliárd Ft bírságot vetettek ki. Ez a 19 milliárd a 15,8 milliárd Ft közigazgatási bírságból és a 3,4 milliárd Ft szabálysértési bírság együttes összege, melyet egyébiránt 592.296 bírságolási esetből sikerült összehozni.
A bírságolás jogi eszközei
Rendőrség - Bankkártyával is fizethető a szabálysértésiBár a hatóságoknál és intézményeknél van lehetőség arra, hogy az ügyek elbírálása alatt, az ügyfél szociális körülményeire tekintettel törlési vagy mérséklési kérelemmel éljen, ez alól a közigazgatási bírság, azaz a „rendőrségi bírság” kivételt képez.
Sőt immár a rendelkezéseknek köszönhetően, a közigazgatási bírságot a NAV adóként hajtja be, ebből fakadóan végrehajtható. Ez persze további költségeket, bírságot és késedelmi kamatot is jelenthet egyúttal. A behajtás módja is igen változatos, a folyószámla-inkasszótól a munkabérlevonáson túl, az ingó- és ingatlan tulajdon elárverezésig minden lehetséges. Hab a tortán, hogy a szabályszegésnél használt járművet a rendőrség haladéktalanul kivonathatja a forgalomból, és ennek a költségeit is a szabálysértő fizeti. Vagyis ha a kivonási eljárás, az ismételt forgalomba helyezés, plusz a bírsághoz csapódó késedelmi kamat és a behajtási költségeket összeszámoljuk, akkor az eredeti szabálysértési bírság többszörösével számolhatunk.
birság2A hatóságok, vagyis a rendőrség és a jogalkotók remek összehangolt munkájának köszönhető a tavalyi rekordbevétel, hiszen nemcsak a bírságolási esetek számát, hanem a kiszabható bírságok összegét is megemelték, méghozzá igen szemérmetlenül magasra srófolva. S tették mindezt igen rafináltan. Például, ha valaki nem ismeri el a helyszínen a vétséget, és emiatt szabálysértési eljárás indul ellene, akkor a kiszabható bírság a duplájára nő. Az irányjelzés elmulasztása, vagy a tiltott módon telefonálás esetén 15 ezerről 30 ezerre, a gyerekülés használatának elmulasztásakor 30 ezerről 60 ezerre változott, és ezzel szemben a párhónappal hónappal későbbi kormányrendelettel csökkentették több bírság mértékét, ami mások mellett a helytelenül parkolóknak és a behajtási tilalom megszegőinek kedvezett, de például 300 ezer forintról 60 ezerre csökkentette a tilos jelzés ellenére a vasúti átjárón áthajtók büntetésének maximumát.
Nem kell hozzá különösebb logika, hogy belássuk, vannak esetek, – például gyorshajtás -, melyek sokkal nagyobb számú bírságolási lehetőséget jelentek, míg parkolási bírságok kiszabásához, a vasúti átjárók, vagy egyirányú utcák amúgy időigényes megfigyeléséhez hosszú időre kell lecövekelni, s még így sem hoznak elegendően nagy számú bírságolható elkövetőt.
Vagyis összefüggés figyelhető meg a kiszabható bírság lehetősége és mértéke között.
A bírságolás technikai eszközei
Az útmenti vámszedés virágkorát éli, melyre további bizonyíték az is, hogy az ORFK ígérete szerint növekedhet a megbüntetett autósok száma 2013-ban, mivel több, és hatékonyabb rendőri ellenőrzést terveztek az utakszakaszos_sebességméréson. Gyakrabban fogják megállítani az autósokat, és egyre több lesz az automata traffipax is, a már korábban az utakra kihelyezett, vagy a közlekedési lámpákba elrejtett kamerák feltehetőleg szintén hadrendbe vannak állítva az üzlet érdekében.. Sőt várható az úgynevezett szakaszos sebesség ellenőrzés is, melynek lényege, hogy 1,5-10 kilométeres távon, (elején, végén és közben is több alkalommal) rögzítik a járművek átlagsebességét, majd pedig a csekket is automatikusan küldik meg a beazonosított jármű üzembentartójának. A további akár több ezer traffipax, illetve az úgynevezett “section control” vagy “section speed control” rendszer telepítésére 12,5 milliárd forintot szánnak.
Mindez nyilván be fogja hozni az árát, hiszen a lehetséges esetek száma növelhető, már csak a bírságok mértékét és összegét kell tovább emelni.
Arról azonban nem szóltak, hogy ezzel egyidőben tervezik-e (jól látható helyen) a figyelem felhívó táblák kihelyezését is.

Fehér Farkas – Szabad Riport Tudósító Iroda

kapcsolódó írás: BAL-RAD – Négy hónapos razzia az utakon! Döbrögiék rettegnek?

2341329-igazoltato rendorA mai nappal kezdetét veszi a rendőrség négy hónapon át tartó közúti ellenőrzési akciósorozata.
A Magyarország történetének leghosszabb idejűre tervezett közúti vegzálásban minden társszerv részt fog venni. KPM, NAV, TEK, Fidesz-KDNP.
A Húsvét másnapján startoló akció az ittas vezetők kiszűrésének szándékával (nagyon helyesen) veszi kezdetét, hogy aztán egy héten belül átcsapjon egy általános útmenti markecolásba.
Döbrögisztán üres bugyellárisának részbeni kibéleléséből a közutakra kimerészkedők a tervek szerint alaposan ki fogják markolni a rájuk eső részt. Négy hónapon keresztül fogják csapolni a családi költségvetést a hatóságok.
“Közbiztonsági” állaga is lesz az akciósorozatnak. Idegenrendészeti, közrendvédelmi kutakodásokkal fűszerezett útonállás keretében akarják e (a kormányzat számára) vészterhesnek ígérkező időszakban elejét venni a lakosság nem kívánatos utazgatásának, a hatalomra veszélyt jelentő szerszámok ide-oda szállítgatásának.
Nem túlzás részünkről kijelenteni, hogy a kormányzati rettegés szülte a grandiózus közúti ellenőrzési akciósorozatot.
A Nemzethy Ügyek Kormánya-és annak feje Döbrögi-retteg egy lázadástól!

Ez de nagy! – Ultrakönnyű orosz terepmotor – Videóval


Ultrakönnyű orosz terepmotor

Taurus 2 és 2 m, – az ultrakönnyű, összecsukható, összkerékhajtású, alacsony nyomású gumiabroncsokkal felszerelt kétkerekű jármű.


Átmegy mindenen, elfér egy bőröndben, egy erős férfi fél kézzel felemeli. (Könnyebbik változat: 47 kg. nehezebbik: 72 kg.)


Felhasználhatósága: – katonai felderítés, – civil szféra; életmentés, tereptúra, halászat, vadászat, – szinte senki sem képes versenyezni vele a nehéz terepen, – erdőben, mocsárban, hegyekben.

Gyakorlatilag tönkretehetetlen, összkerékhajtásával és lapátkerekeivel sáron, vízen, autópályán is átgázol, és ha már nincs rá szükség, pillanatok alatt szétszedhetjük és berakhatjuk az autó csomagtartóba.

Műszaki adatok Taurus 2:
max. sebesség 60 km.chas (a 3 sebességes változat)
Motor 2 x ciklust. 5-5,5 hp.
centrifugális tengelykapcsoló sebességváltó
fogaskerekek-2 (3)
a féktárcsa a középső tengely
teherbírás 180 kg.
üzemanyag-fogyasztása 1,2 liter / óra.
kerék kamerák UAZ
kerék átmérő – 740 mm.
szélesség kerekek – 220 mm.
keréknyomás – 0,13 kg / cm.
földre nyomás min. – 0,04 kg / cm.
távolság – 370 mm.
elfordulási szöge az első villa 55 fok.
Ülésmagasság – 750 mm.
tartály kapacitás – 3 – 5 l.
Súly – 47-50 kg.
minimális idejű showdown 10-20 sec. (különálló első villa)
szétszerelés közben max. – 2-4 perc. (két zsákban az autó csomagtartóba)

Műszaki adatok Taurus 2m:
max. sebesség 60 km.chas (a 3 sebességes változat)
4 x ütemű motor. GF-7 210 hp
centrifugális tengelykapcsoló-sebességváltó
fogaskerekek-2 (3)
a féktárcsa a középső tengely
terhelhetősége 200 kg.
fogyasztás 1,2 l / h.
Kerék-Kings-Tire 26x9x12
kerék átmérője – 650 mm.
szélesség kerekek – 220 mm.
keréknyomás – 0,13 kg / cm.
földre nyomás min. – 0,04 kg / cm.
távolság – 310 mm.
elfordulási szöge az első villa 55 fok.
Ülésmagasság – 680 mm.
tartály kapacitás – 5.8 liter.
súly – 72-74 kg.
(Szétszerelés után mehet az autó csomagtartójába).


A motor a tervezője szerint, a jármű házilag is viszonylag könnyen elkészíthető. Dokumentációja megvásárolható Itt >>

A motor szélesebb elterjesztését célzó gyártási projektet megismerhetjük Itt >>Források: mtv-t.ruplayer.hu
Tisztelt Címzettek!

Tekintettel arra, hogy én is címzettje vagyok az alábbi eszmecserének, úgy érzem, rövidre lehetne zárni ezt a témát az alábbiakkal: Legfőbb problémánk, hogy a világtörténelemben eddig példátlan árulásokról, haza- és nemzetárulásról, népirtásról szólnak az utóbbi évtizedek hazai történései. Ennek kellene egyszer, s mindenkorra véget vetni ahhoz, hogy valami végre elinduljon hazánkban! De ezzel nem mondtam még semmi újat!

Új viszont, hogy az árulás tényének megállapításához nincs szükség Aranybullára, Szent Korona Értékrendre-, és ilyen-olyan Tanra, Történelmi Alkotmányra. Nincs szükség se írott, se íratlan alkotmányra; sztálini alkotmányra; se semmilyen üres irkafirkára, amelyet manapság alaptörvénynek neveznek.

A modern időkben az árulás már nem várkapuk ellenség előtt történő szélesre tárásával követik el; és a mai idők árulói nem "csak egy várat" árulnak el a sok közül, hanem hazát, népet, nemzetet, és mindent, ami az embernek bármekkora értéket jelenthet. Fillérekért kótyavetyélték el a nemzeti vagyont, örök időkre adósítottak el minket. Mindeközben, degeszre tömték zsebeiket és persze a dollármilliárdos bankszámláikat is! Ennél aljasabb és összetettebb árulást elképzelni sem lehet!

Fejünk felől akár egyetlen fedelet
Halálos bűn lett volna eladnotok!
De ti a Mindenünket adtátok el:
A Hazát, s vele e Nemzetet.

Teszik az árulást ezek a bitangok a legnagyobb nyugalomban, s kényelmesen; mindeddig teljesen kockázatmentesen. És ezek a mi választott képviselőink! - kik székeikbe belehízva pöffeszkednek a mi drága hazánk csodálatos parlamentjében; ahol minden egyes haza- és nemzetáruló, népirtó törvénytervezetet lelkifurdalás nélkül rendre megszavaznak. Szerencsére ezek a főben járó bűnök is mind precízen dokumentálva vannak, ezek önmagukért beszélnek, vádlón az égbe kiáltanak!

Minden jogi csűrés-csavarást mellőzve: árulás az, amikor egy közösség egy, vagy több tagja valamilyen formában a közössége érdekei ellen tesz. Az árulás megvalósulhat szavakkal, tettekkel és mulasztással is. Az utóbbi bő hat évtized ideje alatt csaknem mindennap tanúi lehetünk aljas árulásoknak, az esetek többségében tanúi lehettünk a három elkövetési forma mindegyikének.

Nem kell tehát hosszú jogi aktus ahhoz, hogy ezek a bitangok elnyerjék méltó büntetésüket, hiszen teljesen védtelenné tették hazánkat; mindenünkből kifosztottak; minden lehetséges módon mérgeznek: földről, vízről, levegőből kíméletlenül pusztítanak minket.

Madách Imre szerint a tett halála az okoskodás! - ennek értelmében, a dolgokat egyszerűsíteni, és nem bonyolítani kell! Az árulókat ki kell végezni, mint ahogyan nagyon helyesen Eger várában is ezt tették az árulásra csak készülődő gazemberrel!

Hegedűs hadnagy, ki árulást fontolgatott,
Eger várában már ezért bitófára jutott.
S csúfos haláláért gyászoló könnyek,
Tán szülőanyja szemébe sem szöktek.

Nem kellenek tehát paragrafusok, jogtudósok, jogot nem ismerő "tudósok"! Csak józan paraszti ésszel megáldott emberekre van szükség, kik kapásból eldöntik, hogy mi a közösség érdeke, és mi nem; mi van mellette, és mi ellene!

Voltak szebb idők, amikor az árulók egész vérvonalát kiirtották, így minden nemzetség kínosan ügyelt arra, hogy közülük ne kerülhessen ki egyetlen áruló sem. E végett inkább maguk ontották ki a "rossz vért", mintsem az ő vérüket ontsák ki egy aljas áruló miatt!

Nem kell törvény, jogszabály és egyéb marhaság ahhoz, hogy az árulókkal ősi hagyományaink és szokásaink szerint leszámoljunk. Viszont elengedhetetlenül szükség van ehhez a történelmi pillanatra, amit mi magyarok sorra elmulasztunk. A kommunizmus látszólagos bukása előtti és utáni kb. két esztendőn keresztül, minden áldott nap ilyen pillanataink voltak. Ám akkor a nagy keresztényi megbocsátásunk és egyéb marhaságaink jegyében minden pillanatot elmulasztottunk.

Eredmény: Nyakunkon a kés!

Épp ma vettem számadás alá hazánk jelenlegi állapotát. Több mint elképesztő; több mint siralmas! - de nem dughatjuk homokba a fejünket még akkor sem, ha reményünk sincs már arra, hogy ebből a hihetetlen ingoványból valaha is kikecmeregjünk! Egy kivonatos kórismeretet készítettem, amit a levelezőlistámon felül hamarosan minden Címzetteknek megküldöm.

"Jogállamokban" ugyan adott a lehetőség az igazság érvényesítésére, de aki erre adja fejét, rengeteg akadályba ütközik, s a végén betörik a fejét. A demokratikusnak csak hazudott, ám valójában zsarnoki társadalmak törvénykezési gyakorlatában az igazság érvényesítésére már esély sem igen lehet! Igazságot tenni sohasem volt könnyű dolog, ezért félre kell dobnunk a könyveket, mert a rajtunk esett évszázados gyalázatot lemosni már csak a bűnösök vérével lehet! Ámen

Bp. 2013. április 05.
Vattay SzabolcsMiután feleségem a cenzúrázta ezt az írást is, ennyit mondott: "Ebből balhé lesz!"
Igen itt az ideje egy balhénak. Elég volt! Elég volt az egyhelyben tipi- tapi- topogásból.
Lépni kell! Mi léptünk! Te jössz?

Sok emberrel cseréltem eszmét az elmúlt időben erről a videóról. Néha szenvedélyesen, máskor pedig meghatóan. Eddig több mint 17 000-en nézték meg. (jó, ebből én vagy százszor)

Két alapvető téma körül folyt a beszélgetés:
1. Hogyan gondoljuk, megvalósítani, hogy Nem adjuk?
2. Volt, aki kijelentette, hogy olyan nincs, hogy Nem adjuk, hiszen a banknak joga van elvenni.
Kezdjük a másodikkal: A banknak joga van elvenni. Igen a törvényeink ezt megengedik.
A törvényeink mást is tartalmaznak. Többek között azt, hogy ezek a devizahitel szerződések semmisek, uzsorásak, tisztességtelenek, jó erkölcsbe ütköznek, nem jogos a deviza, nem jogos az árfolyamrés, megtévesztéssel kötöttük a szerződéseket, információkat hallgattak el, a közjegyzők törvényt sértettek...

Mennyit ér egy szerződés? Mennyit ér, ha valamihez jogod van?
- Annyit, amennyit érvényesíteni tudsz.
- Annyit, amennyit a bank érvényesíteni tud.

- Amikor a törvényszék megállapítja, hogy a közjegyző törvényt sértett, de nem annyira, hogy törölni kellene a záradékot, vagy fegyelmi eljárást kellene indítani ellene...
- Amikor a törvényszék megállapítja, hogy az OTP törvénytelenül számolta fel az árfolyamrést, és ennek ellenére a kúria is továbbadta évekre a döntést a nagy Európába...
- Amikor a törvényszék kimondta, hogy semmis a szerződés, és ezután évekig topoghat az ügy, míg a kúria, vagy az európai bíróság méltóztatik, vagy mer döntést hozni...
- Amikor az Axa szerződéseit sorra elkaszálják...
- Amikor a közérdekű kereseteket visszadobják egy mondvacsinált ürüggyel...
- Amikor az ügyészség az helyett, hogy végre nyomozást indítana a több száz feljelentés kapcsán bugyuta okokkal visszadobja az ügyeket...
- Amikor a NAV a feljelentések ellenére nem szedi be a bankoktól a hatalmas nyereségek után az adókat...
- Amikor a bankkal történő egyezségeket megadóztatják...
- Amikor törvényhozás, és a kormányzati szervek hosszú ideje szerencsétlenkednek az adósok megmentésével... (vagy minket néznek hülyének?)
- Amikor az emberek nagy része el sem tud jutni oda, hogy keresetet adjon be...

... Akkor MI tudunk-e élni a jogainkkal?
...HA MI nem tudunk élni a jogainkkal, akkor vajon hagyhatjuk-e hogy a bank éljen ugyanezen törvények biztosította jogaival?

Vajon nem kötelességünk-e megvédeni a vagyonunkat, az országunk vagyonát?
Vajon nem jogunk, és kötelességünk-e minden eszközzel megvédeni egymást?

És akkor térjünk át a hogyanra!

Jogkövető polgárként természetesen a tárgyalás, és a jogi út az elsődleges!
Ezen már túl vagyunk! Arra tökéletes volt, - és itt fejezem ki minden jogásznak, minden közgazdásznak, minden embernek a hálámat, akik ennek a disznóságnak a felderítésében részt vettek - hogy bebizonyítsa, hogy itt törvénysértések sorozata történt.
Mivel ezekkel a bizonyítékokkal eddig nem sokat értünk, jogunk, és kötelességünk más eszközöket is igénybe venni.

És ez a más eszköz a fizikai ellenállás, a polgári engedetlenség!

Vajon egy engedetlenség polgári lesz-e, ha egy polgár nem engedi?
...és ha két polgár nem engedi?
...és ha száz polgár nem engedi?
...és ha ötszáz polgár nem engedi?

Vajon hatásos lesz-e az ellenállás, ha egy ember ellenáll?
...és ha két ember ellenáll?
...és ha száz ember ellenáll?
...és ha ötszáz ember ellenáll?

Nagyon megtetszett pár hónapja Balogh Béla (Koppány Csoport) számítása, amivel bebizonyította, hogy ötszáz elszánt ember bárkinek a házát meg tudja védeni attól, hogy kilakoltassák.

Vajon van-e a több mint 170 000 bedől hiteles között ötszáz bátor, aki bármi áron megvédené a saját, és más házát?
Vajon van-e a több mint 1 000 000 devizahiteles között ötszáz bátor, aki bármi áron megvédené a saját, és más házát?
Vajon van-e a több mint 10 000 000 Magyar ember között ötszáz bátor, aki bármi áron megvédené a saját, és más házát - a HAZÁT?

Ezek a kérdések most nem költőiek.
Én valóban kíváncsi vagyok rá, hogy Te hogy gondolod.
Az a 30 -100 ember szintén kíváncsi rá, aki már eldöntötte, hogy akkor sem hagyja, ha nem jönnek mások.

HAjrá!
Póka László

Mi nem adjukElég volt! Elég volt abból, hogy a média elhallgatja az igazságot a devizahitelek körül.
Emberek ezrei nincsenek tisztában azzal, hogy a szomszédjuk is ugyan abban a helyzetben van mint Ő. Mi megmutatjuk mindenkinek, hogy mit gondolunk az átverésről.
Mi nem adjuk!

2013. 03. 31.
Ha bárkinek kétsége van még arról, hogy - ameddig a törvények, és a jog erejével nem tudjuk megvédeni a házainkat, - jogunk van, és kötelességünk akár fizikai erővel is megvédeni azokat, az nézze végig az alábbi videót:
http://komlomedia.hu/video.php?id=201...

Bűnözők világbirodalma


Bűnözők világbirodalmaVilág maffiái egyesüljetek... A felhívás felesleges, mert már egyesültek, csak éppen nem a klasszikus értelemben vett, II. világháború előtti gengszterek vidám "cserkészcsapatára" kell gondolni, hanem a politikai bűnözők és "járulékos tartozékaik" gyors bűnszövetkezetté formálódására. A "nehézsúlyú" bűnelkövetőket parlamentekben, kormányokban, országok feletti szervekben, háttérkiszolgálók népes rablóbandáiban, "jogalkalmazók", és a háttérből irányítók között kell keresni az intézményesített és részben legalizáltnak gondolt, de az elkövetők által teljesen annak hitt bűnözés "cégéres és címeres élharcosaiként". Mint csiga a nyálát, maguk után húzzák szennyes múltjukat, és előre gondoskodnak a még piszkosabb jövőjükről, akár a sajátjukról, akár utódaik jövőjéről van szó, mert a jelen mindig csak egy behatárolhatatlan hosszúságú pillanatig tart, a múlt pedig az információs háborúk korában kitörölhetetlen.


Ha a világ-maffia nagyobb egységei felől közelítünk az alsóbb rétegek felé, a New York-i, részben álzsidókból álló, magát világkormánynak nevezők, a Bilderberg Group legfelsőbb irányítása az ötök, majd a 12-tek, és közvetlenül utánuk a Külügyi Kapcsolatok Tanácsa, a CSIS, és a Trilaterális Bizottság következik. A "klubok" és a felső vezetés közötti átfedések egyre népesebb, "világmegváltónak" beállított katonai agresszióval, emberiségellenes cselekményekkel, rablással, rablógyilkossággal, csalással, lopással, megtévesztéssel "közvetetten foglalkozó köröket" foglal magába. A Római-, Párizsi-, Londoni-, Berlini-, Budapesti-, Moszkvai-, Pekingi-, New Yorki-, Tokiói Klubok mellett jelenik meg Brüsszel is, "szűkebb hazánk" Európa kifosztói és kiárusítói között. A kormányok szintjén az ENSZ kínál politikainak álcázott stratégiai egyeztetési lehetőséget, ahogy pénzügyi csalásokhoz, rablásokhoz a FED, a Rockefeller bankérdekeltségek, az IMF-Világbank páros, a Goldman Sachs, az EKB, vagy a Kelet Ázsiai Bankrendszer.


Az afrikai és a közel-keleti erőszakos "uniósítás" ugyanazokat a célokat szolgálja, mint a Szovjetunió esetében, melynek helyét az Orosz Föderáció vette át. Az Európai Unió ötvözte rablókapitalizmus és sztálinista kommunizmus egyvelege hasonló célt szolgál. A kihirdetett célokkal ellentétben, az EU nem a nagyobb, hatásosabb védekezésre képes gazdasági és pénzügyi egység összefogásának a jelképe, hanem a Bilderberg Group felsőbb irányításának érdekei szerinti átverés és kifosztás eszköze. Ezért hozták létre, és 2010. májusától datálják Európa felszámolásának kezdetét, bár az előkészületek sokkal korábbiak. A fáma még a bankárkaszt hatalmáról, kormányok feletti irányításáról szól, de a tolvaj politikusok, korrupt rendőri -és katonai vezetők támogatása nélkül a bankárok sem uralkodhatnak. Keskeny a határvonal, amely elválasztja a bankárok haszna érdekében megkent korrupt politikusokat attól, hogy maguk is a bankárkaszthoz tartozzanak.

Erre jó példa a ciprusi bankok esete is, ahol a "nagybefektető" oligarchák egy kivételezett része, egy alig emlegetett csalással (a ciprusi bankok külföldi fiókjainál nem volt pénzkivételi korlátozás), visszakapták lopott pénzüket. Vesztesként a német adófizetők, a nicósiai-rezsim ciprusi eladósított és természeti vagyonukból kirabolt polgárai és azok a betétesek kerültek ki, akiknek a betétállománya meghaladta a 100 ezer eurót, de nem oligarchák, vagy "kedvezményezett", országokat kifosztó tolvajok. Így már azon sem lehet csodálkozni, hogy a "gazdasági világválság csak" 800 milliárd dollárt hozott a Rockefellereknek.


Mint korábban említettem, a nyugdíjalapok kifosztása után a devizatartalékok következnek. A németeknél a Bundesbank elnöke, Axel Weber EKB-val kapcsolatos kijelentése szerint "Államkötvényeket kell vásárolni". Az EKB eurót "nyomtat", dollárt vesz fel, és államkötvényeket vásárol az értéktelen papírért, amelyek kamatait, és a lejáratkori visszaváltását a tagországok lakossága fizeti a nemzeti bankjaikon keresztül, vagyis a GDP és a devizatartalék rovására. Természetesen az értéktelen pénz virtuális kibocsátáshoz még hitelt is vesznek fel, na, ugyan kitől? Kizárásos alapon az IMF-től, vagy a mögött álló Goldman Sachs-tól. Tényleges pénzmozgásra nincs szükség, csak néhány elektronikusan tárolt adat átírására, ahogy ezt a deviza-alapú hitelezéssel foglalkozó bankok is megtették már eddig is "hasra ütéssel". Itthon már megkezdődött a devizatartalékok kifosztása. Ez ugyanaz a módszer, mint az 1989-es első kirablási hullám, csak most egy deviza –alapú hitelcsalással préselik ki az emberekből az utolsó fillérjeiket is, és veszik el törvénytelenül a vagyonukat. Igazságos és törvényes jogszolgáltatás helyett a bűnöző kormányzat inkább indokot teremt a fedezethez való hozzáférésre és feszültség keltésére. Nem nehéz, mert sokan gondolják helytelenül és meggondolatlanul azt, hogy a deviza-alapú hitelek felvevői az ő pénzükből kerülnek „kisegítésre”. Tévedés, és a kormány részéről tudatos feszültségkeltés, mivel törvényes igazságszolgáltatás, és a bűncselekményeket elkövetők lecsukatása helyett mindenkit megkárosítanak.

Ilyen csalásuk és megtévesztésük az is, hogy a Kormány érdemi társadalmi egyeztetés nélkül és a Vidékfejlesztési Minisztérium megtévesztő nyilatkozatával nyújtotta be a parlament elé a földtörvény tervezetét. "A VM emlékeztet: Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter április közepén társadalmi vitára bocsátotta az új földtörvény vitairatát."- ami a 2/9-es FIDESZ egy újabb hazugsága. Nem csak vagyonunkat akarják ellopni, elrabolni, de a földet a talpunk alól is! Link


Minden ország esetében könnyen lenyomozható, hogy kik tagjai a rablóbandának. Valami már rémlik a „szomszédoknak” is, mert Ukrajnában is kezd feltűnővé válni Timosenko szó szerinti „szárnyalása”, mivel nem sok időt töltött a börtönben. Annál többet külföldi látogatásokon, megbeszéléseken, pedig lopásai, sikkasztásai miatt már korábban, elnöksége előtt is elítélte a bíróság. Viktor Juscsenko (1999-től 2001-ig miniszterelnök) és Viktor Fedorovics Janukovics, Ukrajna jelenlegi elnöke is igen elnéző Pavlo Lazarenko exkormányfő egykori "bizalmasával". Az összefonódás ugyanolyan látványos, mint amikor a regnáló MSZP 2004-2009 között átterelte választói jelentős részét a FIDESZ táborába. Persze ez akkor sem akadályozta meg a látszólagos politikai ellenfeleket, hogy zsíros megrendeléseket adjanak egymás cégeinek, de legalább Timosenko esetében eljutottak addig, hogy ha kis időre is, de lecsukják (viszont nem a H1N1 permetezések nemzetellenes népirtási vádjával), ahogy nálunk Gyurcsány, Veress, Kóka, Bajnai ezermilliárdos nagyságrendű tolvajlásai és népellenes túlkapásai is érdemi felelősségre vonás -és büntetés nélkül maradtak, és persze Orbánéké is. Kéz kezet mos…

Izland kivételével mindegy, hogy melyik országban keresgélünk az EU-ban, de a világon is. Ahogy Sárközyt nem fogják lecsukni Franciaországban emberiség ellenes bűncselekményekért, vagy korrupcióért, úgy az ABM AMRO holland bank aranykészletének ellopása is csak egy része a tervnek. Az ilyen bankrablásokat nem vizsgálják ki a rendőrségek, vagy az ügyészségek, pedig minden tagállamban ez folyik nyíltan vagy burkoltan. Ugyanilyen módszerekkel a lakosság kifosztása, globális megfigyelhetővé tétele, majd összeuszítása, gettókba terelése, és likvidálása cél. A német tartalékok sem bírják már sokáig, pedig az is érdekes, hogy a "gazdag németek" sokkal szegényebbek az EU-ban, mint a brit, francia, olasz, holland, portugál és spanyol állampolgárok, mert a saját tulajdonú otthonnal rendelkezők aránya csak 44,2%, amíg a spanyoloknál például ez 82,7%. Ezeken az arányokon még törvénytelenül, erőszakosan is változtatnak, mert Európában megszűnt a törvények mindenkire érvényes alkalmazása.

Európa közeledik a totális összeomlás felé, de még közel 3000 milliárd euró devizatartalék és még több tagországban a nyugdíjalapok is várják, hogy ellopják őket, amit maradéktalanul meg is tesznek. A társadalmi felépítmény és a szociális háló lerombolása időigényes feladat. Többek közt ennek „köszönhető”, hogy a néhány év óta emlegetett összeomlás még várat magára. Az európai armageddont, vagyis a katonai irányítás bevezetését megelőzi a tagországok teljes pénzügyi lenullázása, majd az szociális ellátás megszűnésével az etnikai konfliktusok szítása utáni polgárháború, amit „természetesen” csak szigorú katonai felügyelettel lehet felszámolni. Közben előkerülnek a már régóta kinyomtatott élelmiszerjegyek, össze lehet gyűjteni internáló táborokba a felforgató elemeket, vagyis azokat, akik ellenszegülnek, és ki merik mondani az igazságot. Persze ehhez sok hülye emberre van szükségük. Az engedelmeskedő „birkák is „fontos szerepet” kapnak, mert harcolhatnak Izrael és a zsidóság tőlük gyűlöltebb ellenségei ellen, és más hozzájuk hasonlók ellen is. A harc és munkaképtelenek pedig részesülhetnek az Obam-care törvényből, amely szabályozását Magyarországon ilyen törvény nélkül, pusztán ellehetetlenítéssel is megoldottak. A GMO-s élelmiszercsomagok, a fertőzött „vakcinák, és a mesterségesen előidézett, génmutált vírusokkal előidézett járványok lehetőé teszik az ENSZ 2050-es célkitűzései elérését, vagyis az emberiség létszámának 50%-os csökkentését.


Bárki beláthatja, hogy erős nemzetállamok, működő világgazdaság, elégedett jogállami társadalmak mellett a kapzsi, mindent kisajátítani akaró parazita nem él meg. Az ENSZ egyesíti a népüket kiirtásra ítélő kormányok korrupt, és velejükig romlott politikusait, melyek egymást támogatva az egész bolygóra kiterjedő bűnszervezetet alkotnak karöltve a „befektető” bankárkaszttal, melynek részévé kívánnak válni, de ott nem csak létszámstop van, hanem leépítés.

Mindenki látott már bogarakat, amelyek makacsul felkapaszkodnak a falra, és újból és újból leesnek, de nem tanulnak pillanatokkal előbb elkövetett hibáikból. Végül legyengülnek, és másnapra már a hangyák lakmároznak belőlük. A tudatlan ember még rosszabb, mert a butasága nem csak a saját halálát okozza, de ameddig él, saját népe kiirtására is felhasználják, mert az emberi parazita fegyvere a hazugság és buta, tudatlan, megtéveszthető és irányítható polgár.

2009. december 1-el megkezdték Európa totális felszámolását. Aki tudni szeretné, hogy meddig tart a teljes pénzügyi kirablás és mikor kezdődnek a kiprovokált polgárháborúk, amelyek a katonai irányítás bevezetéséhez vezetnek, figyelje a devizatartalékok és nyugdíjalapok felszámolását. Mire elfogynak a tartalékok, megszüntetik a szociális háló maradványait, az Európába betelepített 70 millió bevándorló, és az felszított etnikai konfliktusok megteremtik a katonai irányítás bevezetésének feltételeit, ha hagyjuk…