2012. július 5., csütörtök

Figyelmeztetés az otthonvédőknek

Az elsősorban az állami támogatással garázdálkodó bankmaffiának köszönhető kilakoltatások elleni tiltakozás olyan (az érintettek aktivizálódása és határozott önvédelme nélkül inkább szimbolikus, de annál sokatmondóbb) momentum, mely a hatalom számára fölöttébb kellemetlen. Egyrészt, mert az valóban a legleegyszerűsítettebb, kétségkívül jogos ellenállás. Ebben a kérdésben nincs vita, nincsenek izmusok. Ez mindenkit érint, bárki áldozata lehet, nemre, korra, egészségi állapotra, politikai, sőt etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül.
Az otthonvédelem ezért egy nyers igazságért, a legalapvetőbb jogokért való ellenállás. Az otthonoknál emelt barikádoknál egymásra találnak a védelemre érkezők, még akkor is, ha történetesen szembenálló ideológiák hívei. Mert ott nem izmusokat képviselnek, hanem az egyszerű ember kiállását azért, ami az övé. Az otthonvédelem alapvető önvédelem, hon védelem. Aki pedig ezt nem fogja fel, és ott is politikai hasznot keresne, gyorsan kihullik a rostán. (Lásd: az akkor még próbálkozó Jobbiknak a helyszíneken a kommunistázás volt a leglényegesebb, amivel meg is felezte a munkáspártosokat is felsorakoztató önkénteseket.) Ezt a vonalat politikai ellentétekkel megosztani nem lehet. Mint kiderült, az etnikai szembeállítás sem működik, ha épp egy egyébként tisztességesen élő cigányt lakoltatnak ki, a társadalmi felháborodás akkor sem marad el – már a társadalom nem cenzúrázott sajtón vegetáló részét nézve. Azonban ez az a pont, amit tovább görgetve mégis igyekeznek csőbe húzni az otthonvédőket.
EMM-es szakcsoportunk jelezte, hogy az otthonvédelem területén erőteljes zsidó benyomulást tapasztaltak az utóbbi időkben. Ez a szokásos, "amit nem tudsz megakadályozni, annak állj az élére" taktika. Párhuzamosan pedig azzal kell számolni, hogy megkérdőjelezhető akciókba rángatják bele az önkénteseket. A közelmúltban történt olyan akció, melyről feltételezhető a felmérő célzat. Megfigyelik az érintettek és a társadalom reakcióit, szekértolóik dobnak rá még egy lapáttal. Majd e szerint terveznek.
Az otthonvédelmet megállítani nem tudják. Ha még beszüremkednek, igyekeznek kézbe venni a dolgokat, az akkor is otthonvédelem marad. Egyetlen megoldás van: ha hitelteleníteni, kompromittálni tudják az otthonvédő csoportokat, meghasonlást támasztani irányukban.
A művelet a következő lesz: az otthonvédőket egyre-másra olyan helyszínekre fogják riasztani, ahol az érintettek cigányok (az arányok eltolódásával ez már maga visszatetszést szülne), és utólag bedobják, hogy nemhogy nem önhibájukon kívül csúsztak le, és élősködő életmódjuk miatt kerültek kilakoltatásra, hanem kifejezetten bűnözők. Az otthonvédők így elveszítik hitelességüket, a társadalmi szolidaritást, és aktivistáikat is.
Két dolgot lehet tenni ez ellen. Ha egyáltalán nem vállalják a kiállást, ha az érintett cigány származású – ez a nézetileg vegyes állományú aktivistákra tekintettel vagy jól sülne el, vagy nem. Persze ez újabb támadási alap is, de már ez a legkevesebb. Ha valakit nem fasisztáznak le, az manapság már szégyen. A másik lehetőség pedig, az alaposság. Minden esetnek jól utánanézni, mielőtt a kiállás mellett döntenek. Magunk az etnikai kérdéstől függetlenül szorgalmazzuk ezt.
Így dolgozik a hatalom, legyetek résen!
Bánfalvi Béla

Újabb francia támadás a katolikus szabadnapok ellen

A francia HR-vezetők országos egyesülete (DRH) június 29-én bejelentette, hogy három keresztény szabadnap eltörlésére fog javaslatot tenni a parlamentnek. Az „eltörlendő” szabadnapok az áldozócsütörtök, a pünkösd hétfő és Nagyboldogasszony napja.
A francia DHR, (azaz humán erőforrás vezetők országos egyesületének) pontos javaslata az, hogy a munkavállalók szabadon felcserélhessék a fenti három szabadnapot kívánságuk szerinti három másikra. Úgy vélik, ez a változás „növelné a méltányosság érzését”, és jobban tiszteletben tartaná „a munkavállalók lelkiismereti szabadságát”. Ezen kívül „elősegítené a versenyképességet és a termelékenységet, egyszóval növelné a cégek teljesítményét, mivel lehetővé tenné a termelőeszközök folyamatos használatát és a produktív idő megnövelését”. Az egyesület azonban továbbra is megtartaná munkaszüneti napnak a karácsonyt, a húsvét hétfőt és a mindenszentek ünnepét, mert – amint mondják – ezek „erős társadalmi dimenzióval bírnak”.

„A szabadnapok kérdésének tisztán vallási megközelítése a köztársaság kissé hibás felfogására utal” – mondta el Bernard Podvin, a Francia Püspöki Konferencia szóvivője.  „A nemzeti ünnepeket az állam rendelte el a történelem és a nemzeti hagyományok figyelembevételével.” Podvin atya véleménye szerint ez az intézkedés „nem ad megfelelő választ a lelkiismereti különbségek kérdésére”.

A DHR szerint azonban a módosítás „erősítené a vallás szerepét a munkahelyeken, mivel figyelembe veszi a lelkiismereti különbségeket”, míg jelenleg „a nem katolikus munkavállalók diszkriminációként élhetik meg, hogy nem tudják a saját ünnepnapjaikon gyakorolni a vallásukat. Ha pedig szabadságot kell kivegyenek, hogy megtarthassák vallásuk ünnepeit, az sok esetben nagymértékű munkahelyi frusztrációhoz vezet.”

A kérdéshez hozzátartozik, hogy a francia elnökválasztás idején a zöldpárti jelölt, Eva Joly javaslata a zsidó és muzulmán nemzeti ünnepnapok bevezetésére szkeptikus fogadtatásra talált még az érintett vallási vezetők és közösségek soraiban is.

La Croix/Magyar Kurír

20 ezerrel kevesebb rokkantnyugdíjas

A rokkantsági nyugdíjak felülvizsgálata során eddig több mint 20 ezer embert minősítettek vissza munkaképessé. Ahogy azt a Széll Kálmán terv elemzése során jeleztük (6.pont), az intézkedés nem a visszaélések megszüntetését célozza, hanem egy a sok antiszociális megszorító intézkedés közül. A kormány idén 88, jövőre pedig 117 milliárdot akar ezzel megtakarítani. (Ha már ezt így előreirányozzák, sejthető, mennyire érdekli őket, hány ténylegesen visszaminősíthető eset lehet?)
A munkaképesség megállapítása és a rokkantnyugdíjak megvonása során még az sem nyom sokat a latba, ha valakinek történetesen nincs keze, vagy lába. Munkaképes! Volt olyan eset, ahol a vizsgált személynek mindössze egy keze volt. Számítógépes munkára alkalmas - visszaminősítve!
Bánfalvi Béla


Retteg a Fidesz – lefegyverezték a hagyományőrzőket

 

Múlt héten egy szoboravatásra volt hivatalos Kecskemétre Kövér László. A neki díszsorfalat állni szándékozó hagyományőrzőket azonban a biztonságiak egyszerűen megfosztották fegyvereiktől. A fegyver kifejezést csak azért nem tesszük idézőjelbe, mert az utángyártott eszközök a fegyvert hivatottak megjeleníteni a hagyományőrzők kelléktárában, de a szóban forgó életlen kardok, durrogtatásra alkalmas elöltöltős muskéták legfeljebb annyira minősülnek fegyvernek, mint egy darab bot.
A fegyvereket megvizsgálta egy nemzetbiztonsági szakember (!), majd közölték, hogy azokkal nem mehetnek a politikus közelébe. Tehát a Fidesz nagyon hazafias honatyái ódzkodnak még a hagyományőrzéstől is. Persze jogos a kérdés, és ezután csak becsületből is illik elgondolkodni: ezeknek díszsorfal? Legfeljebb szemből, töltött fegyverekkel… Addig meg sorakozzanak nekik az öltönyös polgárok, a „nemzeti” „együttműködési” nyilatkozattal feszítve!
Az antiszociális Fidesz retteg a népharagtól, nyilván okkal. A hagyományőrző ünnepségek mellett nem árt majd kerülni a falusi gazdaságokat, tekintettel a villára hányás kockázatára. Valamint a gyárakban kalapáccsal garázdálkodó munkásokat, de helyükben pékségbe sem mennék. Még valaki hátba vágja egy péklapáttal a „kenyéradókat”!
Bánfalvi Béla