2019.03.03.20 óra 10 perc.

Imák után.
Jézus: Gyermekem  Köszönöm imáidat,engedelmességedet, alázatodat.Leküzdve fáradságodat, álmosságodat, fájdalmaidat, írsz. Köszönöm ezt neked.
Uram, szeretlek!
Mennyei Atya: Gyermekem! A készülődésről szeretnék beszélni neked.
Amikor valaki készülődik, összeszedetté, figyelmessé válik. Csak az eljövendő, vagy bekövetkezendő eseményre gondol, erre koncentrál.
Az Ószövetségből tudhatjátok a legnagyobb készülődés Noé idejében történt, amikor a bárkát megépített és elhitte, hogy a vízözön miatt szükség van erre az eszközre.
De fogadjátok el hittel, hogy nagy készülődés volt  a Mennyben Szűz Mária, Szent Fiam megszületése előtt és igazából minden szeretett gyermekem megszületése előtt is.Készülök minden gyermekem megszületése előtt. Én határozom meg születése idejét, nemét,a talentumait, amit ha megszületik használhat. A haja, a szeme színét, természetének csíráit. A halála pillanatát. Csak a szabad akaratot adom ajándékba.Az csak az emberé!
Készülődnek a Szent Angyalok, szent kíváncsisággal és nagy szeretettel fogadják védenceiket, akiket elkísérnek egész földi életük során.
És készülődik a jelenben az egész Szentháromság, az egész Mennyország és szeretett Fiam is.Szentlelkem csak egy intésemre vár, hogy kiáradjon a Földre és megvalósuljon a világméretű gyónás.
Szent Fiam Második Eljövetelére készül és bármilyen hihetetlenül hangzik, az alvilág a pokol, a sátán és démonai is készülnek. A legádázabb harcban áll a szellemvilág.
A lelkekért folyó harc a tetőfokára hágott.
És elkészült számotokra az Új Paradicsom, az Új Ég és az Új Föld, amelyet azok számára készítettem, akik mindvégig kitartanak az igazság és Szent Fiam mellett.
Ezért most ti is gyermekeim készüljetek. Imával, engeszteléssel, bűnbánattal, böjttel.
A Húsvét előtti nagyböjti időszakot használjátok fel a lelkek megmentésére és nagy jutalmat nyertek.
Most megáldalak a kitartó imádság és az erősség lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen

2019.03.03.

Drága Uram! Az okkultizmus és a new age tombol a világban. egy kedves zarándoktársam az ennegramról beszélt hosszan. A Szentlélek azonnal megnyomta a vészcsengőt.
Jézus: Drága kislányom! az ennegram az okkult dolgok közé tartozik. Ne használjátok!
Köszönöm Uram!

Jézus bátor harcosa.