2012. július 11., szerda

Irán legfelsőbb vezetője arra szólítja a népet, hogy készüljön fel a háborúra

Irán legfelsőbb vezetője, Hamenei ajatollah először fordult a lakossághoz azzal a felhívással, hogy készüljön fel a háborúra és világ végére. Erről szólt az iráni honpolgárokhoz intézett legutóbbi üzenete. Hamenei arra szólította fel a hívőket, hogy várják meg Mahdi imám eljövetelét. A síiták hite szerint az imám a világ végén jön el, hogy megmentse a világot és iszlám világrendet teremtsen.
Hamenei kijelentette, hogy napjainkban az irániak kötelessége „felkészülni a nagy vezér eljövetelére”. „Allah vezetésével és az Ő láthatatlan segedelmével el fogjuk érni, hogy az iszlám civilizáció uralja a világporondot. Ez a mi sorsunk” – mondta az ajatollah.
A közelmúltban az iráni médiák jelentették, hogy a hatóságok „Az utolsó hat hónap” c. röplapot terjesztettek a katonaság körében, arra ösztönözve a katonákat, hogy készüljenek fel az imám eljövetelére és a nukleáris hatalmat megsokszorozó Nyugattal való szembenállásra.
Irán meg fogja vámolni a Hormuzi-tengerszoroson közlekedő hajókat
Az iráni parlamenti képviselők csoportja törvényjavaslatot nyújtott be, amelyik vám bevezetését irányozza elő „bizonyos országok hajóinak’” áthaladásáért a Hormuzi-szoroson. Az Shargh iráni lap a javaslat egyik szerzője szavait idézi: „Egyes hajók a térség stabilitása és biztonsága fenntartásának leple alatt használják a szorost, a valóságban pedig súlyos kárt okoznak a környezetnek”. A lap azonban nem nevezi meg pontosan, mely országokra vonatkozik majd az új vám.
Az iráni parlament egyben azt a törvényjavaslatot is meg fogja vitatni, amelynek értelmében be lesz tiltva a Hormuzi-szoroson áthajózás olyan országok tartályhajói számára, amelyek az Iránnal szembeni szankciókat támogatják.
ruvr.ru


A Mahdi és a világvége

 

Előbb olvashattunk Hamenei ajatollah felhívásáról, és ehhez hozzá kell tennünk néhány szót. Nem magyaráznunk kell a felhívását, mert aki tudja, mire kell gondolni, annak nemigen kell magyarázni a szavait. Inkább csak ráirányítjuk a figyelmet arra, hogy európai kultúrkörnyezetben mindezek alatt mit kell érteni. Tehát egy kicsit lefordítjuk az európai ember észjárása szerint értelmezhetőre az elhangzottakat.
A keresztény ember és a muszlim ember, de a zsidó is a saját világnézete, vallása szerint próbálja elképzelni a világvégét. A kinyilatkoztatások többféleképpen írnak többféle népcsoportnak, felekezetnek ugyanarról, a szent iratok alapján többféleképpen lehet ugyanarra az eseményre következtetni. Ezek szerint a közeljövőben apokaliptikus események várhatók, no nem azért mert az "apokaliptikus" a Föld szétrobbanását jelentené, hanem mert az apokalipszis, azaz a jelenések könyve említi ezeket a világméretű és megrázó eseményeket. A közelgő világégés, ami milliárdok halálát eredményezheti, teljesen átrendezheti a politikai erőviszonyokat, megsemmisítheti a cionista világbirodalmat, éppen eléggé világméretű és megrázó esemény. Épp eléggé apokaliptikus. Nem a pusztítás mértéke miatt, hanem mert a Jelenések Könyve szerint várható, hogy bekövetkezik. Jóval azelőtt, hogy ennek a teremtésnek valóban vége lenne.
A Mahdi személyéről sok információ maradt fenn a hadíszokban, a muszlimok hagyományaiban. A hadíszok nagyjából (de nem teljesen) az ókeresztény irodalomhoz hasonlítható hagyományok, tanítások, bölcseletek, amelyek jórészt Mohamed próféta életéről, személyéről és tanításairól szólnak. Ahogy az ókeresztény irodalom kapcsolódik az evangéliumokhoz, úgy kapcsolódnak a hadíszok a Koránhoz.
A Mahdi nem tulajdonnév, hanem egy beszédes név, aminek a jelentése "vezetett". Azaz ő a vezetett személy, akit Isten szellemi értelemben vezet. Erre mi azt mondanánk, hogy ihletett személy, azaz vallási értelemben hasonló ahhoz, mint amit a keresztények egy része a pápáról tart: vallási kérdésekben tévedhetetlen. De talán szerencsésebb úgy fogalmazni, hogy összehasonlíthatatlanul tisztábban látja az Isten Igazságát mint más, és emiatt egy megbízható szellemi vezető.
A Mahdit szokás még a rejtőzködő imám-nak nevezni. A Mahdi személyével kapcsolatban fennmaradt anyagokat igen sokféleképpen lehet értelmezni, és sokféleképpen is értelmezik. Mi most egy olyan lehetséges értelmezést nézünk, ami a keresztény iratokból is következhet.
A kereszténységet nagyon sokan kétfelé bontják: a látható és a láthatatlan kereszténységre (nyilvánvalóan nem a szemmel láthatatlan emberekről van szó), vagyis azokra, akik kereszténynek mondják magukat, és azokra, akik valóban erős hitűek, és akiket Isten valóban elfogadott (de ez az állapot az emberek számára nem egyértelmű, nem tudható, hanem egy láthatatlan valami). A két csoport nem ugyanaz, mert papíron ugyan a keresztények száma több százmillió, mi mégsem tartjuk valamennyit kereszténynek, és csak az életvitelüket, életszemléletüket tekintve biztosak lehetünk abban, hogy jelentős részük valóban nem keresztény (habár meg van keresztelve). Sőt, a meggyőződésünk szerint a megkeresztelt emberek igen kis része csak a valóban keresztény ember, a többség nem a helyes utat követi. A látható keresztényekről mindenki tudhatja, hogy kicsodák, a láthatatlan keresztényekről csak az Isten tudja, hogy valóban hozzá tartoznak. Persze van átfedés, tehát minden felekezetben lehet olyan személy, aki valóban keresztény, de olyan is, aki csak látszólag az. A láthatatlan egyház tehát nem azonos a láthatóval, az egyházszervezettel, a látható tömegekkel. A világi egyházszervezet, templomokkal, intézményekkel, kolostorokkal, kórházakkal és segélyszervezetekkel együtt olyan mint a példázat, ami arra mutat, hogy léteznie kell egy olyan közösségnek, ami Isten előtt valóban elfogadott, és nem a hamis emberi szabályok, hanem a tökéletes és Istentől való szabályok szerint él, vagy igyekszik élni.
A látható és a láthatatlan egyház megkülönböztetése nem új elgondolás, egyidős a kereszténységgel. Ez az elgondolás olyannyira régi, hogy az ókeresztény irodalomban alaposan ki van fejtve, és még a láthatatlan püspökről is olvashatunk. A püspök világi szerepét ismerjük, de ahogy visszafelé megyünk az időben, azt látjuk, hogy régebben sokkal megbecsültebb volt a személyük. Volt idő, amikor az érsekek is új nevet választottak maguknak, mint a pápák, és hasonlóan a püspökök is; volt idő, amikor hadseregeket vezettek, megyéket igazgattak, mint a hercegek vagy a főnemesek. Megjelenésük, politikai véleményük csatákat döntött el, országok sorsát változtatta meg. Időnként alig különböztek a lovagoktól, máskor műveltségük és politikai-szellemi befolyásuk volt kiemelkedő, erős hatású. A püspök személye tehát egykor jóval több volt, többet jelentett mint ma, amikor a püspöki székekben mást sem látunk, mint zsidót és cionistát. A püspökök rendkívüli emberek voltak egykor, ezzel szemben sajnos ma azt látjuk, hogy nincs is igazi püspök. És ezek a rendkívüli emberek is csak világi emberek voltak, részei a világi egyházszervezetnek. A láthatatlan püspök az ókeresztény irodalom szerint az angyalokhoz hasonlatos és az angyalok erejével bír, de hasonlíthatnánk akár a prófétákhoz is. A láthatatlan püspök annak ellenére, hogy ember, pontosan olyan félelmetes hatalommal bír a szellemi világban, mint amilyennel a látható püpökök bírtak egykor ezen a világon. A láthatatlan püspök nem látható hadsereget irányít, hanem láthatatlant, és ez az erő legalább olyan behatással lehet a világra, mint a látható. A személyét csak gyanítani lehet, de megbizonyosodni felőle nem; a csodatévő szentéletű emberek számításba jöhetnek, de lehet hogy nem is közülük való. Éppen azért láthatatlan, mert rejtőzködik, elutasítva az evilági gazdagságot, hatalmat, kényelmet.
Nem nehéz felismerni a hasonlóságot a Mahdi, a rejtőzködő imám és a láthatatlan püspök közt.
A Mahdit nyilvánvalóan muszlimnak tartják, de vajon muszlim lesz-e valóban? Pontosabban: el fogja-e fogadni a muszlim világ muszlimnak? A muszlim világot éppen úgy látható és láthatatlan részre oszthatjuk, mint a keresztényt. Pontosan nem tudjuk felmérni ugyan, hogy egyes muszlim országok mennyire tértek el a helyes útról, a muszlimok közti ellentétek, a cionizmushoz való viszonyuk, a politikai-vallási berendezkedésük rávilágít erre. Vajon hogyan fogják fogadni a Mahdit azok a muszlim országok, amelyek a cionizmus barátaiként ma harcba indulnának a cionizmus-ellenes muszlimok ellen?
Egy utalás szerint a Mahdi a keresztényeket az Evangélium, a muszlimokat a Korán, a zsidókat a Tóra szerint itéli majd. Ezek szerint mindhárom kinyilatkoztatást alaposan ismerni fogja, és helyesen is fogja értelmezni. Mennyire fogják ezt a hívők elfogadni? Mennyire lesz ez a tanítás szokatlan az embereknek, amikor ha tetszik, ha nem, elutasítja majd azokat az értelmetlen szokásokat, amiket sokan vallásuk részeként követnek, de valójában pusztán értelmetlen és emberi hagyomány? Mennyire lesznek az emberek elfogadók, amikor arról, amit az emberek szentként követnek, bebizonyítja, hogy szentségtelen? Esetleg egyenesen pogányság és bálványimádás?
A Mahdi megjelenése (mindegy, melyik nevén nevezzük őt) szükségszerű, törvényszerű esemény. Egy szellemi forradalom elképzelhetetlen vezető nélkül, és mivel mindhárom világvallás többé-kevésbé letért a helyes útról, világméretű reformáció szükséges. Ennek épp itt az ideje.

Oroszország készen áll áttörni a blokádot Szíriánál

Az orosz technikai együttműködési ügynökség helyettes vezetője ma egy Londonban tartott megbeszélésen bejelentette, hogy az orosz haditengerészet készen áll áttörni a blokádot Szíriánál, ha ez szükségessé válik. „Nemsokára egy flotta fog érkezni azzal a feladattal, hogy az orosz kereskedőhajók biztonságát szavatolja, és megakadályozza, hogy akárki egy blokáddal ellehetetlenítse a munkájukat. Emlékeztetném Önöket: ezen a téren nem ismerünk határokat.”
Az ügynökség vezetője ezt annak kapcsán mondta, hogy korábban egy Szíriába helikoptereket szállító orosz kereskedőt az Egyesült Államok utasítására blokkolni akartak a brit hatóságok. A mai bejelentéssel az orosz vezető tudatta, hogy bizony lesznek még olyan szállítmányok, amik nem fognak tetszeni a nyugati országoknak, de ők készen állnak arra, hogy a leszállítást katonai erővel biztosítsák.
Ezzel egyben elejét vette annak is, hogy a NATO blokád al vonja Szíriát, mielőtt még az orosz flotta megérkezik a szír felségvizekre.
Molnár István


A szíriai légierő kedden nagyszabású hadgyakorlatot hajtott végre vadászgépek, ostromgépek és bombázók és helikopterek segítségével - közölte a SANA szíriai hírügynökség.
A manőverek során a vadászgépek kidolgozták a szíriai terület elleni tömeges támadás visszaverését a levegőből, az ostromgépek és a bombázók pedig a feltételes ellenfél földi objektumait semmisítették meg. Ezt követően a megtámadott földi célokat „elfoglalták” a szíriai hadsereg speciális egységei.
A hétvégén a szíriai haditengerészeti erők tartottak gyakorlatot.
ruvr.ru


A három orosz flotta hajói találkoznak a Földközi-tengeren


Az Északi, a Balti és a Fekete-tengeri flotta hajóinak egyesített csoportja ebben a hónapban egységes parancsnokság alatt fog működni.
Amint ma a haditengerészeti flotta főtörzsében közölték körülbelül egy hét múlva az egyesített csoport összegyűl találkozási pontján a Földközi-tengeren, ahol a hajók hadgyakorlatot tartanak. Többek között gyakorolják a közös hajózást egységes parancsnokság alatt, a légvédelmet és a tengeralattjáró-elhárítást, valamint a polgári hajók védelmére irányuló akciókat a kalózok ellen.
A csoport vezérhajója az Északi flotta nagy tengeralattjáró elhárító hajója, a Csabanyenko admirális lesz. A főtörzsben kiemelték, hogy a flotta biztosító hajói rendszeresen betérnek Tartusz szíriai kikötőbe, hogy feltöltsék víz-, üzemanyag- és élelmiszer készleteiket. Műszaki szükségesség esetén hadihajók is ellátogathatnak oda.
ruvr.ru

Oroszország kiterjeszti légvédelmét a szomszédos országokra


Pavel Kuracsenko vezérőrnagy, a légierő helyettes parancsnoka tegnap bejelentette, hogy folyamatban vannak a tárgyalások Oroszország és Kazahsztán közt a két ország légvédelmének teljes egyesítéséről. A tárgyalások várhatóan a Független Államok Közössége légvédelmi koordinációs bizottságának következő ülésén zárulnak le 2012 végén vagy 2013 elején.
A FÁK 1995-től működő közös légvédelmében Oroszország korai előrejelző egységei működnek, amit az újonnan megkötött együttműködések értelmében felvált az orosz légvédelem közvetlen jelenléte. Ezek a tárgyalások egyelőre csak az egyes államokkal zajlanak, de Oroszország elsődleges célja ezen keresztül az egyesített közép-ázsiai légvédelmi rendszer kiépítése.
Ez egy szükséges lépés, amit az orosz nemzetvédelemnek a NATO terjeszkedése miatt meg kell lépnie. A Kazahsztánnal kötött megegyezést az Örményországgal, Kirgizisztánnal és Tádzsikisztánnal folytatott tárgyalások fogják követni, és ezekben az országokban akár már 2012 végén S-400-as ezredekkel jelenhet meg az orosz légvédelem.
Tehát 2012 végétől az újonnan gyártott egységek már nem a határ menti orosz területekre kerülnek, hanem a szomszédos országokba, és orosz irányítással fognak működni. Az orosz légvédelem közvetlen jelenléte a szomszédos országokban olyan lépés, aminek elmulasztása - a NATO rakétarendszerek telepítése miatt - végzetes hiba lett volna. Az újonnan kitelepített S-400-as ezredek így javítják az orosz légvédelem reakcióidejét, és egyben a FÁK tagállamok légvédelmét is ellátják.
Molnár István

60 nap börtön és 12.180 dolláros büntetés a házi Bibliacsoport házigazdájának

A házi Bibliacsoportok és házi gyülekezetek elleni háború ismét felerősödött az Egyesült Államokban. Az arizonai Phoenix városában egy férfit 60 nap letöltendő börtönre és 12.180 dolláros pénzbírságra büntettek, mert Bibliaolvasást tartott otthonában. Michael Salman és felesége 2005 óta rendszeresen tartanak házi Biblia összejöveteleket otthonukban 15-20 fő részvételével. Az alkalmak során beszélgetnek, elcsipegetik a résztvevők által hozott ételeket és a Bibliával kapcsolatos témákról társalognak. Sajnos úgy tűnik, hogy az ilyenfajta összejövetelek nem törvényesek ebben a városban. Az ügy kapcsán közel egy tucat felfegyverzett rendőr szállta meg otthonukat „bűntettük bizonyítékai” után kutatva. Michael Salman-t 67 rendelet megszegésével vádolják és ezért most családjától elszakítva két hónapra börtönbe kell vonulnia. Emellett a helyettes városi ügyész indítványt nyújtott be, hogy büntetését 2 és fél évre módosítsák, mivel Michael a bírósági felszólítás ellenére továbbra is tart összejöveteleket otthonában. Az eset komoly hatással lehet az ehhez hasonló házi összejövetelekre az Egyesült Államokban.
Egyesek azt gondolhatják, hogy nem érdekli őket ennek az embernek a sorsa, sőt bizonyára olyan is akad, aki kifejezetten örül neki, mert esetleg nem kedveli a keresztényeket. Tegyük fel, hogy valaki az amerikai alkotmány sárba tiprásával kapcsolatban akar összejövetelt tartani otthonában? Esetleg kártyázni jön össze a barátaival vagy megnézni az esti meccset?
Az Egyesült Államok alkotmánya biztosítja az emberek számára a jogot a békés összejövetelekre. Amikor egyetlen ember alkotmányos jogait megtámadják, az minden állampolgár jogait veszélyezteti.
(Idők jelei: A történtekhez hozzátartozik, hogy bizonyos államokban kizárólag a keresztényeket büntették meg a házi Bibliacsoportok megtartásáért. A golfbarátok megegyező számú tábora továbbra is háborítatlanul találkozhatott egyikük otthonában.)
Amerikában az ember nem tulajdonosa saját otthonának. Mindenki csupán korlátozott, szigorúan meghatározott használati joggal rendelkezik, a szabályok ellen fellázadókra pedig keményen lecsapnak.
A hatalom például azért is mindent megtesz, hogy a prepper mozgalom tagjait, (magyarul felkészülők, ami azokat az embereket jelenti, akik valamilyen katasztrófára, legyen az természeti, gazdasági vagy egyéb, felkészülendő, önellátásra és a rendszertől független életre készülnek fel) „szabályszegésre” hivatkozva visszakényszerítse a rendszerbe, egyes esetekben pedig még saját ingatlanjukról is elűzik őket.
A hatalom életünk minden részét irányítani akarja, aki pedig nem elégszik meg, hogy a kormány által meghatározott szűk korlátok között maradjon, egy kommandóval találja szemben magát. Szó szerint.
Szóval hogyan is kezdődtek Michael Salman gondjai? Nem nehéz kitalálni.
A „szomszédok” panaszt tettek „a közlekedés akadályozása” miatt.
Itt léptek be a képbe a helyi illetékesek. Amerika a besúgók, informátorok és kotnyeles állampolgárok országa lett.
Meg kell hagyni Michael Salman is elkövetett hibákat. Házán hatalmas keresztet és feliratot helyezett el, ami nem volt túl bölcs lépés. Talán ha kicsit kevésbé hívja fel magára a figyelmet, másként alakulnak a dolgok. Ettől függetlenül a hatóságok ellene tett intézkedéseire nincs mentség.
Ha már az embereknek arra sincs joga, hogy az otthonukban kisebb baráti összejöveteleket szervezzenek, akkor mi marad?
Amerikában lassan már minden illegális.   Ha valaki a szomszédjára akarja uszítani a hatóságokat, nem nehéz ürügyet találnia.
Az elmúlt néhány évtized alatt a házi gyülekezetek száma ugrásszerűen megnőtt, mert egyre több embernek lett elege a hivatalos egyházakból és nagy gyülekezetekből.
Most a házi gyülekezeteket is elkezdték támadni. Vajon szisztematikusan végigmennek valamennyi állam minden egyes fellelhető házi csoportján? Sajnos egyre több esetről hallani. A következő Kaliforniában történt:
A kaliforniai Orange megyében egy keresztény házaspárt pénzbírsággal sújtottak, mert Bibliaórát tartottak otthonukban, amivel a hatóságok szerint megsértették a „háromnál több ember összegyűlésére vonatkozó szabályokat” otthonukban. A hatóságok közölték a házaspárral, hogy amennyiben az összejövetelek folytatódnak, legközelebb már 500 dolláros büntetésre számíthatnak.
Szerencsére ebben a konkrét esetben a hatóságok végül a rendkívüli közfelháborodás eredményeként végül visszakoztak és békén hagyták a családot.
Ez azonban még csak a kezdet. A hívő keresztényeket egyre inkább a „főáramtól eltérőnek” tekintik és egyre több irányból támadják.
Keith Mason, a Personhood USA (magzatvédelmi mozgalom) vezetőjének otthonát például brutális támadás érte. A The Daily Beast oldalon megjelent cikk egy hozzászólója közzétette Mason otthonának címét, amelynek eredményeként néhány beteg ember „látogatást tett nála”, betörték bejárati ajtaját, és szitokszavakkal valamint vörös ruhafogasokkal festették tele a ház falát és a járdát.
A család kénytelen volt elköltözni. A gyűlölet és a düh kezd elhatalmasodni az embereken és egyre több pszichopata rohangál az utcákon.
Mivé lett Amerika és mi vár a világra?