1975. március 29., szombat

Huszonnyolcadik jelenés

"Ez a dicsőséges kereszt, ami a jele az Ember Fiának,

hogy a világ lesz mentve "

1975. március 28. péntek - a plébániatemplom Dozulé

Tudtam, hogy a mi Urunk volt, hogy meglátogasson a mai napig, hiszen
Ő azt mondta nekem:

"Meg fogja tudni a feladatot, hogy én kérem az Ön nagypénteken."

Ott volt a hótakaró a Dozulé ma reggel.

Én elmentem a kápolnába reggel. Futottam a pap, aki azt mondta nekem: "Ön lesz a kápolna? Az Oltáriszentség nem a kápolna ma, de a templomban."

Szóval, én elmentem a templomba a körülbelül 11 órakor. Az Úr nem jelent meg.

Tértem vissza a templom a Kálvária 3 órakor - még mindig semmi. Aztán délután körülbelül 5 órakor, az Úr még mindig nem jött. Féltem, hogy este egy kicsit, mert nagy látogatottsága, hogy lenne.

De, vissza a templom körül 20:30 Voltak körülbelül ötven embert össze a templomban, hogy részt vegyenek az ünnepségen a szenvedély.

Hirtelen, a helyem, én észrevettem a fény, mivel úgy tűnik számomra előtt minden jelenés, nem a hajlék a főoltár, de hátul a templom tartalékot hajlékot gyűjtjük az Eucharisztia nagypénteken.

Az Úr megjelent a szokásos módon, a keze meghosszabbított felém.

Letérdeltem, és az Úr így szólt:

"Mondjuk ezt hangosan:" Miért sírsz át a keresztre feszített Jézus halála, ha ma él köztetek?

Imádkozzatok, inkább azokért, akik üldöznek őt ma is több, mint tegnap. "

Aztán:

"Visszalépés három lépésből áll. Ismételje meg, amit diktál, hogy te, a karjait keresztbe."

Ezen a ponton Jézus keresztbe kezében. Felnézett az égbe, mintha imádkozni. Szeme ünnepélyes és szomorú, úgy éreztem, szomorúságát. Én ismételten hangosan minden mondat Ő diktált nekem, az egyik a másik után:

"Mercy, Istenem, én azokat, akik káromlást Te.

Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek.

Mercy, Istenem, a botrány a világon.

Megszabadítja őket a szellem a Sátán.

Mercy, Istenem, azokra, akik ma még inkább, mint tegnap, üldöznek titeket. Pour A Mercy az emberi szíveket. "

Ezután Jézus leeresztette a kezét. Abban a pillanatban, láttam egy földgömb, amit Ő állított lába.

Kinyújtotta kezét az Ő elég magas a közönség felé.

A tenyér egyes keze jött fehér és piros sugarak.

A mi Urunk figyelte a közönség során mindezt. Azt mondta nekem:

"Mondd meg nekik ezt az (általam ismételt hangosan):

Tudd, hogy a názáreti Jézus győzött a halál felett, hogy az ő uralma örök, és hogy ő jön, hogy meghódítsa a világot és az időt. "

Én legyőzni az öröm, éreztem, hogy az Úr uralkodik a Földön.

Úgy tűnt nekem, hogy Ő jön az erő és a dicsőség, hiszen a világon ez volt a talpa alatt volt a Földön.

Utána, azt mondta ezeket a szavakat a velem megismételtem hangosan:

"Ez a Dicsőséges Kereszt, hogy Madeleine látta ezen a napon három évvel ezelőtt, hogy a Dicsőséges Kereszt, amely a jele az Ember Fiának, hogy a világ lesz mentve.

Jézus azt kéri, ebben a pillanatban, míg Ő a mi jelenlétében, hogy menjen a kidolgozásban a hely, ahol a dicsőséges kereszt jelent meg.

Menj bűnbánatot ott és akkor talál békét és örömet.

Jézus azt kéri, hogy minden évben ünnepélyes lakomát is ünnepelték ezen a napon. "

"Notum fecit Dominus a Magdalena Salutem Suam."

("Az Úr az Ő tette ismertté Salvation keresztül Madeleine.")

Ezután, Jézus azt mondta nekem:

"Írj, hogy mit fogok mondani, amint hazaérsz."

Ő maga intézett hozzám személyesen, mert én nem ismételte meg hangosan.

Abban a pillanatban, Jézus rám nézett, elmosolyodott, majd elérte a jobb kezét felém.

A Föld eltűnt együtt a sugarak, amelyek egészen a ponttól már streaming kezéből.

Ő meg annyira szelíd. Azt mondta nekem:

"Azt választották, Madeleine, hogy a tükörképe Szerelmem.

Ez az oka, hogy már teljesen felgyújtották vele.

Ezt követően a dicső nap, lennél olyan kedves, hogy végezzen egy fontos feladat? "

Azt mondtam hangosan: "A május kerül sor", és ez az, amit Jézus mondott:

"Legyen az imádság, amit tanított neked írt ki 320-szor, és légy apostola.

Mondd minden hazai városban, sőt az igen szélén, hogy a Názáreti Jézus győzött a halál felett, hogy az ő uralma örök, és hogy ő jön, hogy meghódítsa a világot és az időt. "

Azután azt mondta nekem:

"Mondjuk ezt hangosan:

"Él az időkben, amikor az egyes eseményeket a jele az írott szó."

Aztán, anélkül, hogy azt jelzi, hogy meg kellett ismételnem, hogy hangosan:

"Azt akarom, hogy azt mondják az imát, majd egy évtizeddel a rózsafüzért, minden nap.

Minden otthon, amely azt mondja, hogy nagy bizalommal kell védeni minden kataklizma, és aztán majd öntsük My Mercy a szívükbe.

Ha valaki megkérdezi, hogy ki küldte neked, mondd meg nekik, hogy a Názáreti Jézus, az Emberfia feltámadt a halálból.

Ne feledje, nem kell félni a megaláztatásokat, rágalmazás, és gúnyos kerülő intézni ellened. Lesz gyűlölte, mert a My Name, de rendületlenül kitartson a végéig.

Ha azt szeretnénk, hogy valaki magával.

Van minden alkalommal meg kell ezt a feladatot. Az Ön otthona nem szenved tőle, mert ez utóbbi szent év nem lesz vége, amíg a Dicsőséges Kereszt fel. De azok, akik vannak megbízva az építési sietni kell, mert az idő közel van. Nem térhet vissza azon háztartások, amelyekben az ajtó már zárva van. "

"Mondjuk ezt hangosan", (Jézus mondta):

"Sin jött a világra, mert az ember. Éppen ezért arra kérem
ember, hogy a Dicsőséges Kereszt emelt. "

Mondd nekik, hogy később fogok visszatérni Glory, és látni fogja
Nekem, mint az én szolgám lát engem. "

Ezután Jézus eltűnt.

Felkeltem, és találtam magam a templomban. Mikor megfordult, és látta, hogy a gyülekezet minden szem felém fordult, nem mertem visszamenni a helyem. A pap jelezte, hogy menjek ülni a folyosón.

Amikor hazajöttem, én is teljes szándéka, leírom, amit az Úr kérte, hogy írjak, de az egész család ott volt. Láttam, hogy lehetetlen volt, hogy írjak le, és attól féltem volna elfelejteni később. De hirtelen, mindenki felállt és elment aludni. Csak az én két legfiatalabb gyermek, Ghislaine és Bruno maradt. Szóval, sikerült írásban, amit Jézus diktált nekem, és a következő napon, azt átadta a papnak (10).

1975. március 22., szombat

Huszonhetedik jelenés

"Kezdje a Novena holnap"

1975. március 21. péntek 03:30

Jézus megjelent a szokásos módon, a keze meghosszabbított felém a welcome, és így szólt:

"Kezdje a Novena holnap készüljön fel a feladatra, amely fogok kérni tőled. Ez Novena épül fel egy titokzatos naponta, majd az imádság, amit tanított meg, és egy évtizede a rózsafüzért.

Mondja el tisztelettel és alázattal. "

Kérdeztem őt: "Uram, mikor fogsz hadd tudjam meg, mi a feladat az, hogy én majd teljesíteni?"

Jézus válaszolta:

"Nagypénteki".

Aztán rám mosolygott, és eltűnt.

1975. március 15., szombat

Huszonhatodik jelenés

"Kitartó vagy, Madeleine, az imádság, a böjt, és az önmegtartóztatás"

1975. március 14. péntek 03:00

Itt a Fény.

Az Úr megjelent, jobb kezét a mellén, a másik lógott teste mellett.

Ő rám mosolygott, és azt mondta, nem azt jelzi, hogy azt kell megismételni hangosan:

"Kitartó vagy, Madeleine, az imádság, a böjt, és az önmegtartóztatás.

"Kitartásra félelem nélkül a csúfolódó és rágalmazás kerülő ellen van, a néhány hisznek a szavak, amelyek jönnek a szája, de a pap is szemtanúja lehet, hogy a Láthatatlan jelenlét tükröződik az arcán.

"Miután ezekben a napokban a böjt, akkor bízni nehéz feladat."

Én egy kicsit félek az erre a feladatra, és azt mondtam az Úrnak: "De mi van, ha nem tudom teljesíteni ezt a feladatot?"

Jézus válaszolta:

"Ha adok neked egy feladatot teljesíteni, ez azért van, mert akkor lesz képes teljesíteni azt."

Elhagyása előtt meg, Jézus azt mondta nekem:

"Kereszt a kezed a szived fölött, ahogy tanították neked."

Jézus rám mosolygott, és eltűnt.

Ő meg tele van a kedvesség és a szelídség kimondhatatlan. Senki sem néz, hogy nyugodt, békésebb, mint egy gyermek. Az arca ránctalan, de arcvonásai jól meghatározott. Úgy tűnik, hogy mintegy harminc éves. Amikor látta, az egyik az a benyomás, hogy Ő Flesh and Spirit ugyanabban az időben, és mi Szellem! Tisztaság, Serenity, őszentsége keresztül ragyog egész testét.

Ha beszél, ő nem keres szavakat, soha nem hibázik, soha nem habozik ... tiszta és világos, mint a kereszt, amit láttam, fényerő árnyék nélkül, ropogós nélkül ránc, tisztasági festés nélkül.

Lehetetlen meghatározni, mivel nem lehet kifejezni, mint az én belső öröm idején a közösség, amikor éreztem a jelenlétét az első alkalommal.

1975. március 8., szombat

Huszonötödik jelenés

"Ez az áldott és megszentelt város védett lesz ..."

"Légy alázatos, de nem fogad el semmilyen segítséget magadnak"

1975. március 7. péntek 04:00 a kápolnában

A Fény megjelent, majd a Jézus, aki rám mosolygott, és azt mondta:

"Mondd meg a pap (abban a pillanatban, nézte, a pap), hogy ez a város, amely áldott és szent, meg kell védeni minden csapás, különösen, minden házba, ahol az imádság, amit tanított azt mondta minden nap, majd egy évtizede a rózsafüzért. "

Később, az Úr megállt keresi az irányt a pap. Rám nézett, elérte a kezét felém (a jobb oldali közelebb áll hozzám, így láttam, a tenyér), és azt mondta nekem:

"Meg kell, hogy szólok magam."

(Ő rám mosolygott, milyen boldog, hogy velem!)

"Légy alázatos, de nem fogad el semmilyen segítséget magadnak.

"Nincs miért várnak ettől a világ, de az öröm Óriási lesz a következő."

Jézus leeresztette a kezét, és minden eltűnt.

A pap azt mondta nekem, milyen hosszú az egyes jelenések tartott. Én nem veszik észre a múló időt. Miután a jelenés, az érzésem, hogy én nem ütött régebbi.

Később, úgy tűnik nekem, hogy térjen vissza a földre, és a sötét.

1975. március 1., szombat

Huszonnegyedik jelenés

"Ez a generáció a legnagyobb képmutató és a leggonoszabb"

1975. február 28. péntek 15:00-03:30

A halo a fény alakult ki, és Jézus megjelent, mint rendesen, de a keze lógott teste mellett. Ő rám mosolygott, tedd balját a mellére, és felemelte a jobb kezét, mintha, hogy egy áldást. Az arca tele volt a kedvesség, és a szeme, és arckifejezés mutatott nagy szelídség. Néhány pillanat múlva, azt mondta nekem:

"Mondd meg a pap: Azt akarom, hogy öntse irgalmam az emberi szíveket, először azokat, akik ismerik az üzenetet, és utána az egész világon.

"Május megbízott szervezetek számára, amelyek a dicsőséges kereszt fel nem vak, az nem lesz Regisztrálj eltérő ez a próféta, aki hívták a sötétségből a Fénybe.

"Az igazat megvallva, nem lesz más Regisztrálj, mert ez a generáció a legnagyobb képmutató és a gonosz."

Elhagyása előtt nekem, Jézus leeresztette a kezét és karját teste mellett, rám mosolygott, és eltűnt.