2013. július 28., vasárnap

Egy állam születésének tanulságai

Több tényező is van, ami jelentős ráhatást gyakorol a Szíriában kialakult erőegyensúlyra. A kurdok mindezidáig kimaradtak a konfliktusból - most beavatkoznak a harcokba a kormányerők oldalán. Szíriában a kurd lakosság lélekszáma mintegy 2,5 millióra tehető, ami az összlakosság 10-12%-át jelenti. Az országban három, magas arányban lakott területen él a kurd kisebbség, illetve több kisebb enklávéban. Ezek mind elszórtan a török határ mentén találhatók. A kurdok lakta északkeleti területek nagy részét a Szíria és Törökország közt található Hasakah kormányzóság jelenti. Tény, hogy ezek a lakott területek a felelősek azért, hogy a térségben mindezidáig nem erősödött fel az a szeparatizmus, ami Irakban és Törökországban a kurdok által lakott területekre jellemző. A legújabb kori történelem folyamán a nemzeti és kulturális autonómiát soha nem kapták meg, ennek ellenére a kurdok állampolgári jogainak elismerése és a jogi garanciák az új szír alkotmány részét képezik. Bár a kurdok többsége szkeptikus a jelenlegi szír kormánnyal szemben, alapjogaik elismerése miatt mindvégig nem fogtak fegyvert a kormányerők ellen.
A Kurd Demokrata Egység Párt a vezető politikai erő ezeken a területeken. A párt kapcsolatba hozható a Kurdisztán Munkásainak Pártjával, ami egy Abdullah Öcalan által vezetett, jelenleg háttérben maradó szervezet. A KDEP által alapított Peshmerga nehézfegyverzettel nem rendelkezik, mégis egy kiemelkedő moráljáról ismert szervezet, melynek létszáma országosan mintegy 50 ezer fegyveresre tehető. Ez egy olyan erő, ami komoly ráhatást gyakorolhat az országban zajló polgárháború kimenetelére.
Az ellenzékben működő radikális iszlám megerősödése mára feszültségforrássá vált az Asszád-kormány és a kurdok közt. Számos szalafista és dzsihádista csoport, beleértve a Jabhat- Al-Nusra és az "Irak Iszlám Állama" próbálja beszervezni soraiba a kurd fiatalokat, valamint kurd vezetőket neveznek ki, hogy így a kisebbség által lakott területek felett befolyást szerezzenek. Ez egyrészt nem képezte részét a kurd nemzeti törekvéseknek, másrészt a művelet fegyveres harcokat provokálhat a kormányerők és a kurd lakta övezetekben működő dzsihádista csoportosulások közt. A Kurd Demokrata Egység Párt más szervezeteket tett felelőssé, amiért bevonták a térséget a polgárháborúba azzal, hogy megengedték a fiatalok ellenzékiekhez csatlakozását, és a Peshmerga megelőző csapást hajtott végre a kialakuló ellenzéki gócpontokon.
A dzsihádista erők korábban a világi fegyveres csoportok felett aratott könnyű győzelemhez voltak szokva, azonban a Peshmerga esetében egyik vereséget szenvedték a másik után, kivéve azokat a helyzeteket, ahol aránytalan létszámbéli vagy fegyverzetbéli fölényben voltak. A gyorsan lezajló harcok végeztével az ellenzékieket kiszorították a török határ mentén a kurd lakta övezetekből. Az áldozatok száma több százra tehető. A frontvonal közel 70 kilométerre terjedt ki. Több kurd enklávé még jelenleg is el van zárva, ők abban reménykednek, hogy a kormányerők felismerik, egy újonnan kikiáltott emirátusban a kurd kisebbségnek már nem lenne helye.
A Ras al-Ain határ menti falu mellett zajló harcok jól példázzák a fentieket. A kurd csapatok nem csak vereséget mértek a terroristákra, de azok térségi szervezőit is élve elfogták - a helyi terroristák térségi vezetője pedig csecsen származású volt. Válaszul a terroristák mintegy 500 kurd civilt ejtettek túszul, főként nőket, időseket és gyermekeket. A lázadók azt követelték, hogy engedjék szabadon a vezetőjüket, és megkezdték az áldozatok lefejezését. Később a túszcsere megtörtént, de a lázadók 200 foglyot megtartottak élő pajzsnak. Az orosz külügyminisztérium közbelépett, de a nyugati országok hozzá sem szóltak a történtekhez.
Tel Abyad falva mellett a helyzet a Kurd Demokrata Egység Párt javára változott, mikor a Szabad Szíriai Hadsereg helyi civilekből toborzott milíciái egy az egyben besoroltak a Peshmerga erőibe. A dzsihádisták teljes ellenőrzést akartak a helyi milíciák felett, de a helyi kurd vezetők ellenálltak. Azt követően a Szabad Szíriai Hadsereg 313. brigádja a Jabhat al-Nusra oldalára állt, így most más frontokon egymás ellen folytatnak harcot. A szír reguláris hadsereg 17. divíziójának 93. ezrede, és a szír légierő támogatást biztosított a kurd szervezeteknek. Ezzel a kurdok és a kormányerők közt katonai szövetség formálódik, vagyis nem számít, hogy a térség átmenetileg mennyire tűnik megosztottnak, a helyzet hamar stabilizálódni fog.
Jelenleg a Peshmerga az iraki határ menti falvak feletti ellenőrzés megszerzésére összpontosítja erőit. Ya'arubiya megszerzése utat nyit Mosul felé, ami egy Szíria és Irak közti hagyományos kereskedelmi útvonal. Válaszul a török csapatok saját területeiken blokkolták a kurd ellenőrzés alatt lévő területek ellátó útvonalait. Szíriában a kurd enklávék azóta is blokád alatt vannak. A Mosul melletti fronton elért áttörés véget vethet az ostromállapotnak és közvetlen kapcsolatot hozhat létre az iraki Kurdisztánnal. A szír hadsereg ugyanebbe az irányba folytat mozgást és támogatóan lép fel a kurd erők mellett, akik megtisztítják a térséget a lázadó milíciáktól.
Az iszlamista ellenzékiek ellencsapást készítenek elő. A Jabhat al-Nusra és az Irak Iszlám Állama megkezdte a "Vulkán a Keleten" műveletet, melynek elsődleges célja, hogy elfoglalja Hassake városát, mielőtt a Peshmerga erői összpontosulni tudnak. Ezek az iszlamista lázadó milíciák mintegy 2500 fős fegyveres erőt jelentenek, miközben Raps al-Ain közelében további 3000 fegyveres gyülekezik a település visszafoglalására.
Törökország aktívan kiveszi a részét az események formálásából azzal, hogy a fegyveres szíriai ellenzéknek ellátmányt biztosít. Ankara komoly aggodalmakat táplál a Szíriában felemelkedő kurd autonóm térséggel szemben, és a török hadsereg a két Kurdisztán elkülönítésén munkálkodik. Miután a kurd szervezetek támadásba lendültek, a török karhatalmi erők vezetői rendkívüli tanácskozást tartottak, amin Erdogan elnök személyesen megjelent.
A török tüzérség rendszeresen csapásokat mér a kurd pozíciókra a határ túloldalán, miközben török drónok repülnek a front felett. Törökország teljes kiképző-kapacitását a Ras al-Ain visszafoglalására gyülekezők felkészítésére összpontosítja. A vezérkar teljes készültséget rendelt el a közelben állomásozó 2. divízió számára és a Diyarbakir légibázison. A létesítmény vadászgépei rendszeres repülésekbe kezdtek a határmenti térségek felett.
Törökország gyakorlatilag szövetségre lépett a szomszédos országban működő terroristákkal, melyek a több mint 900 kilométeres határszakaszt ellenőrző Kurd Demokratikus Egység Párt ellen fegyveres harcot folytatnak. Törökország politikai erői ebben a kérdésben is megosztottak, az ellenzékiek javaslatai szerint inkább arra kellene törekedni, hogy a kurdokat be tudják vonni az Asszád-kormány ellen harcoló nemzetközi szövetségbe. A török ellenzékiek közül többen annak adtak hangot, hogy az Asszád-kormány és a kurd vezetők közt megállapodás jött létre, miszerint a harcokat követően Észak-Szíriában létrejön majd a kurd autonóm térség, ami Törökországban a szeparatizmus robbanásához vezethet. Az ellenzékiek főként amiatt sürgetik Asszád hatalomból való eltávolítását, mert a kurd kérdés "nem megfelelő" kezelésével Törökország területi egységét is veszélybe sodorta.
A kurd média arra hívta fel a figyelmet, hogy mindezidáig az Asszád-kormány és az ellenzéki erők is ellenezték a kurd autonóm térség létrehozását. Évekkel ezelőtt a kurd kisebbség diszkriminációja elleni fellépés Szíria belpolitikájának egyik fő problémáját képezte, majd a helyzet azon nyomban megváltozott a háború kezdetekor. Az Asszád-kormány már igen hamar lépéseket tett a kurd vezetőkkel való megbékélésre. A külső ellenség elleni harc ahelyett, hogy megosztottságba taszította volna, összekovácsolta a szír kormányerőket és a fegyveres függetlenségi harcra készülő kurd kisebbséget. Mára a szír hadsereg segíti a Peshmerga alakulatok szervezését. A szükséghelyzetben a kurd kisebbségi szervezetek is felismerték, hogy a fegyveres ellenzék hatalomra jutása esetén még rosszabb pozícióba kerülhetnek, a kormány pedig a megfelelő pillanatban hajlott az engedményekre.
A térségi hatalmi átrendeződést kihasználva az etnikai alapon szerveződő fegyveres ellenzék több évtizednyi építkezést követően előléphetett a homályból, és rövid idő alatt a belpolitikát befolyásoló tényezővé lépett elő. A történtek tanulságait feltétlenül le kell vonni, mert az állam nélkül, meghatározó gazdasági potenciállal nem rendelkező nemzeti-kulturális önszerveződés belső szervezettségének, fegyelmének és a felkészülésbe fektetett évtizedeknek köszönhetően jutott el arra a szintre, hogy egy átrendeződés idején a térségben a hatalmi egyensúlyt meghatározó erővé váljon. Ez önmagában egy politikai szerveződésnek soha nem sikerült volna, a változás időszakában a szigorú szervezeti rendre alapozott fegyveres erő volt az egyetlen, ami képes volt a jobb pozíció kikényszerítésére. Ez hazánk esetében sem lesz máshogy. Mikor az állóvíz felbolydul és a valós változások megkezdődnek, minden, pusztán politikai alapon építkező szervezet súlytalansága, jelentéktelensége láthatóvá válik majd.
Molnár István

Így változik az élet augusztus elsején

Jön a plusz kamatadó, szigorodik a rokkantkártyák rendszere, sokba kerülhet, ha a vizsgán átlökdösnek egy alkalmatlan autót.
Augusztus elsejétől 6 százalékos egészségügyi hozzájárulást (eho) kell fizetni a kamatjövedelmek után a 16 százalékos kamatadón felül. Ha a pénzt még elseje előtt lekötötték, akkor csak az elsejét követő időszakra jutó kamatot terheli az új teher. Az államkötvényekből származó kamatjövedelem mentesül az új teher alól. Az eho nem terjed ki az eddig kamatadó-mentességet élvező tartós befektetési számlára (TBSZ) és a nyugdíj-előtakarékossági számlára (NYESZ).
Szintén elsejétől a nem magánszemélyeknél, azaz cégeknél, közületi előfizetőknél az eddigi 2 forintról 3 forintra nő a szöveges üzenetenként, illetve hívások esetén percenként fizetendő távközlési adó mértéke. Az érintett előfizetők esetében az adóbefizetés felső határa havonta 2500 forintról 5000 forintra emelkedik.
Augusztustól közhiteles hatósági nyilvántartásba kerülnek a rokkantak parkolókártyái, a parkolási igazolvány nyilvántartása tartalmazza majd a személyi adatok mellett a kártyatulajdonos fényképét és az aláírását is. A parkolási igazolvány sorszáma, az érvényesség időtartama és a kiállítás dátuma is bekerül a közhiteles nyilvántartásba.
Változnak a közlekedéssel kapcsolatos bírságok is, ez elsősorban a vizsgaállomásokat érinti: az a műszaki vizsgaállomás, amely közúti közlekedésre alkalmatlan gépjárművet levizsgáztat, járművenként 500 ezer forintos bírságot köteles fizetni. Ha a közlekedési hatóság engedélye nélkül átalakított járművet vizsgáztat le, 200 ezer forint lehet a bírság. A teherautók üzembentartóit 100 ezer forintos bírsággal fenyegeti a rendelet, erre akkor büntethetők, ha a menetíró készülékbe csatlakoztatható járművezetői kártya adatait nem töltik le. Ez esetben a 200 ezer forintos bírság esetenként értendő.
Módosul a hegyközségi törvény: a hegyközségi tagoknak, valamint a szőlészeti és borászati felvásárlóknak hegyközségi járulékot kell fizetniük a területileg illetékes a hegyközség részére. A törvény másik kiegészítése szerint az illetékes miniszter a hegyközségi szervezetek tisztújításának felügyeletére, továbbá a hegyközségek működésének elősegítésére miniszteri biztost nevezhet ki.
MTI

Rendszerváltás Magyarországon avagy hogy lehet nyomorba süllyeszteni fél országot a hatalomgyakorlás oltárán?


Az eredeti tőkefelhalmozás időszaka
A Magyarországon végbement rendszerváltás a teljes nemzeti vagyon elherdálását jelentette.A hatalom gyakorlói a kádári intézményi és jogi rendszer teljes lebontásával olyan korruptá és gyengévé tették a rendszert, hogy minden kontroll nélkül működhetett a jogfosztás, és szabad rablás törvényesített módja, mert a rendszer minden szinten korruptá és zsarolhatóvá vált. Ez volt Magyarországon az eredeti tőkefelhalmozás időszaka, amikor a nagy állami vállalatok magánkézbe való átjátszásán fáradozott a politikai és a szakmai elit. Itt a hatalomhoz közel állók osztozkodtak a jusson, és tettek földönfutóvá a nagy cégek bezárásával egymillió embert, kb. ennyire tehető az első 10 év politika és szakmai elitje meggazdagodásának társadalmi „hozadéka”, egymillió munkát kereső ember.
Az uzsorakapitalizmus kialakulása
A rendszerváltás következő évtizede az uzsorakapitalizmus megtelepedéséről, az állam és a finánctőke összefonódásáról szól. 2001-ben a devizaliberalizációval, és más Magyarország számára előnytelen szerződésekkel készítették elő az ország teljes kifosztásának forgatókönyvét az EU-ba való belépéssel. Cél a kisipar, kiskereskedelem tönkretétele, és a magánszemélyek vagyonának megszerzése. Az EU-ba lépés Magyarország kifosztásának előre megírt forgatókönyve volt, az uniós belső piac kiszélesítésével. Ehhez kellett fizetőképes kereslet, ami korlátozott volt, ezért olcsónak tűnő hitellel, megtévesztő THM-el, manipulatív reklámokkal teremtettek, és a lakosság besétált az előre felállított csapdába. 2004-ben beindult a HITELGYÁRTÁS nagyüzemi gyártástechnológiája, és a
hitelközvetítők-értékbecslők-bankok-közjegyzők-strómannok-végrehajtók
jól szervezett csapata futószalagszerűen gyártotta a devizaalapú hiteleket. A jegybank elnökök, Simor Andrással az élen, a bankok iránti hűségének leggyalázatosabb példájáról tett tanúbizonyságot.
A PSZÁF pedig példa nélküli hallgatólagos bűnrészességet szerzett az ország finánctőke érdekeinek képviseletében. Az EU-ba lépéssel egyidejűleg megvalósult a teljes mezőgazdaság megsemmisítése, a kiskereskedelem és kisipar teljes tönkretétele. Magyarország mezőgazdasága gyakorlatilag nem létezik, és ez egymillió szakképzetlen munkaerővel növelte a munkanélküliek addig is népes táborát.
Az öszödi csodafegyver
2006-ban a gazdaság kifulladni látszott és komoly csőd közeli helyzetbe került az ország. Aki az öszödi beszéd teljes hanganyagát meghallgatja, az pontosan tudja és érti ezt. Keresték a csodaszert, amivel felpörgethetik a gazdaságot. Sokáig keresték a megoldást, így jutottak el a „devizahitelhez”, amivel elérhetik a kívánt növekedést. Ekkor tarolt a HITELGYÁR, és alakult ki az a helyzet, hogy a bankok teljesen fellazították a hitelbírálatot, jövedelemigazolás nélkül adtak hitelt, szinte rásózták az ügyfelekre. Ezt egy tanulmánnyal tudom alátámasztani, ami arról szól, hogy a bankoknak nem volt meg a teljes hiteldokumentáció sem. Akkor húzták csőbe a legtöbb devizahitelest. Ez a kormányzati és banki szándékosság egzakt bizonyítéka. Szövetkezett a politika és a bankrendszer Magyarország lakosainak kifosztására, rövid távú politikai érdekek mentén!
Bár Gyurcsány és a politikája megbukott, az országot 20 évre teljes adósrabszolgaságra és végtelen szegénységbe süllyesztette.
Az orbáni politika janusarcúsága
A Fidesz a koncentrált hatalomgyakorlás teljesen új rendszerét építi ki, amiben a kis ember, a kis vállalkozó, és kiskereskedő életben maradása a politikai lojalitás függvénye. A mindennap mást mondok és mindennap mást teszek zűrzavarában nehéz a tisztánlátás, és a jövőkép megfogalmazása. A nép egyre távolabb kerül a hatalom gyakorlóitól, talán ezért nem tud/akar a kormány tudomást venni arról a tényről, hogy az ország lakossága soha nem látott szegénységben él. Munkalehetősége nincsen, életesélye nulla. A szoc.lib.kormányok által támogatott uzsorahitellel a lakosság teljes jogfosztottságban és a banki uzsora fogságában él. A Fidesz választási ígérete volt a devizahitel megszűntetése. De a Fidesz nem váltotta be ígéretét. Olyan intézkedéseket vezetett be, amelyek kis mértékben szolgálták az eladósodottság csökkentését, azt is a gazdagabb réteg számára, a szegényebbeket ott hagyták az uzsorának martalékul.
A Kúria döntése kimondta a devizahitel szerződések semmisségét. Ezután a kormánynak azonnal hozzá kellett volna fogni a rendszerszintű megoldáshoz, és ezzel egyidejűleg a végrehajtásokat, kilakoltatásokat azonnali hatállyal le kellett volna állítani. Most a kormányülésen döntés nem született. A Pávatánc tovább tart, a banki uzsora pedig tovább folytatódik. A Fidesz eddig arról volt híres, hogy 2/3-os törvényi többséggel egy nap alatt visz mindent a parlamenten keresztül. 3000 halott, 200.000 kilakoltatásra váró, 500.000 hazáját elhagyó, másfél millió ember semmit nem jelent a kormány számára? Továbbra is védi a banki uzsorát? Eddig 20.000 MRD HUF profitot realizáltak a bankok a csalással létrehozott szerződésekkel! Minek kell még történnie ahhoz, hogy tisztelt kormányunk rászánja magát a devizahitel kivezetésére? Meddig akarja a kormány a létminimumra süllyedt lakosság türelmét próbára tenni? Vagy ez is csak a politikai játszma része? Másfél millió ember csak a választási stratégia eszköze?
Nagy Éva

Rendszert fogunk váltani.
Lehet, hogy a szavaim kemények, de őszinték és megszívlelendőek. Ilyen az a bizonyos újfajta radikalizmus, ami kimondja az igazat kendőzés nélkül és addig mondja, amíg meghallgatásra nem talál egyre több fül számára.
A rendszerváltás csak igaz alapokon tud megvalósulni.
Az utóbbi évtizedek párthatalmi rendszei azért tudtak a jelenlegi hatalmas erőkre szert tenni, mert félművelt embereket meg lehetett vezetni és érdekeltté lehetett tenni abban, hogy az alsó rétegeket beszervezzék a pártba, ezzel tömegbázist alkottak a hatalmi rendszerhez. Az emberek mire ráébredtek, hogy megvezették őket, már késő volt.
Ennek egyszer, smindenkorra véget kell vetni!

Ha a Haza Nem Eladó Mozgalom Vezére a Hősök terén kimondta, hogy ha kell rendszert fogunk váltani. Bizony azt mondom kell! Ezért a mozgalom csak emellett lehet elkötelezett.
Ha a mozgalomban is teret engednénk annak, hogy történelmi múltunkat és kultúránkat nem kellően ismerő és ezért inkább lefitymáló, ámde lelkesen “változtatni akarók” pártoskodjanak, akkor azt kell mondjam, hogy nem tettünk semmit. A látszólagos változtatás oltárán nem szabad elvéreztetni a rendszerváltást.
A semmire pedig nagyon kár energiákat áldozni.
Ha választási ciklusokban gondolkodunk és nem tudunk elszakadni a jelen rendszertől még gondolatilag se, akkor nem tettünk semmit. A rendszerváltást nem szabad az eltörölni kívánt rendszer játékszabályai szerint játszani, mert akkor nem változtatunk meg semmit.
Ha változtatás igéretével keressük meg az embereket, de a változtatás helyett beleolvadunk abba, amit megvetünk, akkor nem tettünk semmit.
Igy prognosztizálható az emberek újabb csalódása.
Ennek nem az a veszélye, hogy mi munkánk megy kárba, hanem az, hogy ezután már az emberek soha nem fognak hinni abban, hogy valóban lehet változtatni. A bizalmuk utolsó morzsáját is felőröljük.
Ezzel pedig a jelenleg megváltoztatni kivánt rendszert erősitjük.
Tehát el kell dönteni, hogy akarunk-e rendszert változtatni, vagy a jelenlegi rendszerben akarunk dagonyázni.
Nagyon nagyra tisztelem és becsülöm mindenki munkáját, aki ebben a csoportban erőfezitéseket tesz. Éppen ezért arra kérek mindenkit művelje magát mind valós történelmünket illetően, mind kultúránkat illetően és még véletlenül se tegyen olyan megjegyzés, hogy “döglött lovakon hátrafele íjazva nem érünk el semmit” – Az ilyen kijelentés nem kegyetlenül őszinte, hanem végtelenül ostoba és azonnali visszahivásra adhat okot.
Aki ilyen, a történelmünket és kultúránkat lealázó kijelentést tesz, az vajon mit is akar képviselni egy újabb pártban? Kéretik gondolkodni, mielőtt megszólal valaki, hogy a mondandója a rendszerváltást mennyiben építi.
Egyébként szívesen megnézném azt, aki ilyen kijelentést tesz egy beszélgetésben miként érvelne álláspontja mellett pl Kassai Lajossal szemben, aki nem csak hátrafele íjazást ismertette meg az egész világgal, de szellemisége és életmunkája olyan, akit szivesen felkérnék hogy legyen a Felső házban. Az kérdés, hogy vállalná-e. Meglehet, hogy nem is tud a mozgalmunkról.
A lényeg, hogy csak tisztán és hiteles emberekkel szabad a rendszerváltást megcsinálni és valódi rendszerváltásra gondolok.

Járvás Éva

Vladimir Putin egyre népszerűbb Egyiptomban

Napjainkban, amikor Egyiptomban növekedik a zűrzavar, akkor Vladimir Putin népszerűsége is egyre nő az egyiptomi állampolgárok körében. Pénteken milliók demonstráltak az utcákon és a tereken és sokaknál volt olyan plakát, amin Vladimir Putin orosz elnök volt látható, aki orosz tengerész uniformist viselt. A plakáton Putin mellett pedig a Bye-Bye Amerika felirat szerepelt. Nemcsak a főbb városokban, hanem nagyméretű plakát formájában az üdülőhelyeken, így például Hurghadán is megjelent ahol még Nasser korábbi egyiptomi vezető képét is mellé helyezték. Sok egyiptomi hálálkodik az orosz támogatás miatt mostanában. Putin felajánlotta Mig vadászgépek és S-300-as légvédelmi rakétarendszer szállítását is Egyiptomnak.
Ungvári Bertalan

Jó tönkrement a Szovjetunió! Kilencedik hónapja hízik az oroszok aranytartaléka

Elsősorban volt szovjet köztársaságok, köztük Oroszország növelte aranytartalékát a múlt hónapban, miközben két éven belül először csökkentette Törökország – közölte a Nemzetközi Valutaalap. Oroszország tradicionálisan jelentős felvásárlója az aranynak a belföldi piacon, 0,3 tonnával 996,4 millió tonnára növelte aranytartalékát júniusban. Az ország aranytartaléka ezzel kilencedik hónapja nőtt megállás nélkül, miközben a hetedik legnagyobb aranytartalékkal rendelkezik a világon.
Az arany ára június végén 1180 dollár is volt unciánként (1 uncia=31,1 gramm) az év eleji körülbelül 1700 dollár után. Az azonnali jegyzésű arany ára unciánként közel egy százalék árcsökkenéssel 1325 dolláron állt péntek este a New York-i tőzsde COMEX fémszekciójában. Több közép-ázsiai ország jegybankja is folytatta aranyfelvásárlását júniusban: Kazahsztán 1,4 tonnával 130,9 tonnára, Azerbajdzsán 2 tonnával 8 tonnára, Kirgizisztán 0,1 tonnával 3,3 tonnára növelte aranytartalékát.
A világon a 11. legnagyobb aranytartalékkal rendelkező Törökország jelentős aranyeladóként lépett fel a múlt hónapban. Júniusban 3,8 tonnával 441,5 tonnára mérsékelte tartalékát, 2012 júniusa óta ez volt az első csökkenés.
(HVG)

Az USA sziriai beavatkozásának előestéjén! A KPRF KB elnökének nyilatkozata

GA Zjuganovnak, a KPRF Központi Bizottsága elnökének nyilatkozata
Az amerikai kongresszus “zöld utat” biztosit a törvényes Szir kormány ellen harcoló fegyveres bandák amerikai megsegitésére.
A fegyverek szállitása már augusztusban megkezdődik. Washingtonban pedig már megszellőztették a Damaszkusz elleni közvetlen katonai akció terveit is, amely a bandák felfegyverzése mellett az USA légierejének bevetését irányozza elő a sziriai hadsereg és haditengerészet egységei ellen, valamint biztositana egy repülési tilalmi zónát, és a szir vegyi fegyverek ellenőrzése feletti irányitás átvételét.
Ezek a tervek és akciók arra a felgyorsult készülődésre utalnak, hogy az Egyesült Államok közvetlen katonai beavatkozásra készül a közeli jövőben egy-az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagja-szuverén állam ellen.
A nyilvánvaló célja a beavatkozásnak, hogy megdöntsék Bashar al-Asszad elnök legitim rendszerét, amelyre a már több mint két éve képtelen a világ minden tájáról összeverbuvált zsoldossereglet. A sziriai nép és szövetségeseinek ellenállásán megbukott a “Blitzkrieg” gyors győzelembe vetett reménye. Amerika viszont a saját fegyveres erőinek alkalmazásával egy újabb, elhúzódó konfliktust fog generálni.

Napról-napra válik egyre világosabbá a tény-csalódniuk kellett abban a reményükben, hogy a törvényes szir kormányt a zsoldosokkal sikerül megdönteni. A szir hadsereg hű maradt a törvényes kormányhoz, és sikerrel harcol a terroristák ellen! A magát Szabad Sziriai Hadseregnek tituláló terroristahad szétesett, a lakosságot fosztogató, gyilkoló bandákra hullott szét, egységét elveszitve nem jelent harci erőt. Ezt a tényt az amerikai elnök vezérkari főnöke Martin Dempsey is elismerve kijelentette: “Sziriában nincs életképes ellenzék!”
A sziria konfliktus kapcsán egyre nyilvánvalóbban mutatkozik meg az USA és szövetségeseinek képmutató magatartása. Aggódnak a nemzetközi jogok képzeletbeli megsértése miatt, miközben maga az Egyesült Államok agressziv lépések során igyekszik a háború után kialakult világrend megváltoztatására az erő elve alapján.
Az USA látszólag aggódik a civilek halála miatt, ugyanakkor bármilyen eszközt-még a vérontás növelése árán is-megengedhetőnek tart Bashar al-Asszad  kormánya megdöntése érdekében.
Az USA “minden csarkon rázza a csengőt” hogy a világ biztonságára a legnagyobb veszélyt a nemzetközi terrorizmus jelenti! Viszont elvtelen módon az USA maga képez ki terrorista csoportokat, akiket egy listán lehet jegyezni az Al-Kaidával és a Dzsabhat al-Nustrával.

Nem kétséges, hogy az USA nem szeretné a sziriai helyzet stabilizálását. Ők továbbra is káoszt szeretnének az országban, és kitartóan dolgoznak a világ térképének újrarajzolásán, különös tekintettel az amerikaiak által felügyelt Nagy-Közel-Kelet tervén.
Ha ezeket a terveiket meg tudják valósitani, az komoly veszélyt jelent Oroszországra nézve, amely viszont segiti Sziriát.

Az amerikai kongresszusnak ez a döntése nem szolgálja a béke ügyét. Ez a lépés egy kisérlet arra, hogy saját javukra forditsák meg Sziriában a helyzetet, és ezzel igazolják saját adófizetőik felé a CIA, a Pentagon, és a mögöttük álló azon neokonzervativ körök tevékenységét, amelyek meghatározzák az amerikai külpolitikát.
Ennek érdekében Washington még a gazdasági teljesitmény csökkenését is vállalja, csökkenti a kormányzati kiadásokat annak érdekében, hogy minden sajnálkozás nélkül dollármilliárdokat fordithasson a Sziria elleni katonai műveletekre.

Ha beavatkozási terveiket elkezdik megvalósitani, az megtorpedózza a nemzetközi Sziria-konferenciát, amelynek résztvevői lennének Oroszország és az USA is. Miközben tehát Amerika békekezdeményezéseket harsog-kiterjeszti a lázadók támogatását, és közvetlen katonai beavatkozásra készül a törvényes szir kormány megdöntése céljából.
Első pillantásra ennek a logikátlan amerikai politikának megvan a valós oka. Nem Amerika valódi tulajdonosai ülnek a Fehér Házban, hanem azoknak a globális és erőkoncentrált csoportoknak a képviselői, akik globális uralomra törnek.
Az Orosz Föderáció Kommunista Pártja támogatja az orosz külügyminisztérium erőfeszitéseit, amelyek a politikai megoldást célozzák Sziriában. Úgy véljük ugyanakkor, hogy az orosz vezetésnek határozottabb elvi álláspontot kell képviselnie, hogy azok érthetőbben és világosabban feleljenek meg a nyiltan felforgató USA politikára adandó válaszban.
Meg vagyunk arról győződve, hogy Oroszország továbbra is részt fog vállalni a szir védelmi képesség fejlesztésében, és minden politikai-diplomáciai támogatást megad Sziriának.

A Szovjetunió és Sziria között 1980 október 8.-án megkötött, és még mindig hatályos Barátsági és Együttműködési Szerződéssel összhangban hazánknak minden joga megvan, hogy megtegye azokat a szükséges intézkedéseket és lépéseket, amelyek garantálják Sziria integritását és szuverenitását.
Oroszország számára ezen intézkedések megtételekor rendkivül szem előtt tartandó az a körülmény, hogy Sziria egyike azon kevés szövetségesünknek, amik még megmaradtak az Orosz Föderáció számára ebben stratégiailag fontos térségben.
Kötelesek vagyunk támogatni a szir nép igaz ügyért vivott harcát az újgyarmatositók ellen.

Elitokrácia, pénzügyi -és ökofasizmus, avagy a "daráló" megy tovább...

Elitokrácia, pénzügyi -és ökofasizmus, avagy a "Eurábia" történetét néhány évvel ezelőtt még úgy írták le, hogy az Európában megjelenő külső erő a kontinens legnagyobb demográfiai felfordulásának története. Az őshonos európaiakat fokozatosan felváltják az új, elsősorban muzulmán etnikai csoportok. Brüsszel következő titkos terve azt akarja, hogy 50 millió afrikait is hozzanak az EU-ba. Bár a hír nem új, de relevánsabb, mint valaha. Több mint 50 millió fekete afrikai munkást akarnak hozni egy titkos EU terv szerint a következő években Európába. Ez a sokatmondó tájékoztatás a "The Daily Express" 2008. október 11-i kiadásában szerepelt. Közgazdászok szerint Brüsszelben, az EU-nak a következő évtizedben 56 millió bevándorlót, akár munkavállalóként kell behozni az európai gazdaságba, kifejezetten annak érdekében, hogy ellensúlyozzák a demográfiai csökkenést az európai alacsony születési ráta miatt. Erről annak idején több nyelven beszámoltam, "Európa kiirtása Bilderberg-módra" című írásomban.Link


A "tájékoztatás" akkor kiverte a biztosítékot a norvég belügyminiszternél és a többi skandináv országnál is, de Brüsszelben, a baloldal sokkal inkább azt mondja, hogy az állami törvényhozás régóta biztosította döntéseivel a legfelsőbb szovjet országok mintája szerint, megkérdőjelezési lehetőség, vagy a lakosság előzetes hozzájárulása nélkül, a lakosság 500 milliós európai kontinensen történő keveredését. A következmények súlyosak Európában, jogilag is szövevényesek, annyira, hogy csak néhány újságíró képes felismerni a megállapodások következményeit, ahogy a "Lisszaboni Szerződésnek" is. Ha egyáltalán fel akarják ismerni...

A bevándorlási politika magán viseli minden jelét az európai politikai elit totalitárius koncepciójának, és emlékeztet a hatalmas népesség mozgatásra a Szovjetunióban és a kommunista Kínában Sztálin és Mao idejében, ami valójában egy kis létszámú politikai kör érdekei mentén történt. Magyarul, amennyire Európában, a baloldali-zöld energia komplex alapvetően politikai területeken tevékenykedik (mint például a bevándorlás, az EU bővítése, állampolgárság), saját népe ellen állít fel egy külső megszálló erőt, mivel az őshonos európai szavazók nem tudnak nyerni meggyőző politikai eredményeket felmutatva. A tömeges bevándorlást elrendelő tisztviselők foglaltatják el a saját országukat több millió bevándorlóval, egy idegen nyelvvel, a "kultúrájuk és vallásuk" nevében. A szándék az, hogy legyengítsék a bennszülött lakosságot közép-és hosszú távon a tartós "elvékonyítással".

A baloldali zöld mester-tervnek már láthatók az elsőként jelentkező és kívánt eredményei. Brüsszelben, Milánóban és Oslóban a "Mohammed" már a leggyakoribb keresztnév a férfi újszülöttek között. Angliában hagyományosan a leggyakoribb keresztnév a "Jack", de már ott van a "Mohamed" is az élen. 2004-ben a Holland városok esetében 56 százalékban minden gyermek és fiatal külföldi, többségükben muzulmán volt. Az előrejelzések szerint 2040-re Svájc lakosságának 76 százaléka muszlim lesz, de tévedés azt hinni, hogy a muszlimok és egyéb vallású négerek betelepítése miatt az őslakosság kiszorítása a cél. A "terv" az etnikai konfliktusok szításáról, polgár -és vallásháborúk kirobbantásáról szól. Csak így lehet 2050-re az ENSZ 2010. szeptemberi jelentésében meghatározott és előirányzott 50%-os népességcsökkentést megvalósítani és szétrobbantani a nemzetállamokat. Hogy milyen érdekekből, azt eddig is jól tudtuk. Hogy kik, azt is, mivel 2009. decemberében a Koppenhágai Klímacsúcsra Obamba már kész népesség átrendezési tervekkel érkezett...

Szervesen kapcsolódik a kérdéshez Európa teljes kifosztása, a nyugdíjalapok és a devizatartalékok kirablása után a sötét oldal szabad-kereskedelmi megállapodása, amit nyugodtan nevezhetünk szabad-rablási megállapodásnak is.. A politikusok az Atlanti-óceán mindkét oldalán tapsolnak a tervezett szabad-kereskedelmi megállapodáshoz az EU és az USA között. "Ez áldás és a munka alkotója" - mondják. De van egy másik oldala is tervezetnek Valójában, a szabad-kereskedelem azzal fenyeget, hogy a környezet rovására jön létre, és a fogyasztók védelmét aknázza alá. Az ivóvíz privatizációja még várat magára, mint ahogy a génmódosított zöldségek is, de ne legyenek illúzióink. A vállalatok számára ebben is van egy "kis édesítőszer": Lehet perelni a jövőben azért, ha kevesebb a nyereség.
Ezután ugyanaz a hullámverés fog fenyegetni, mint Amerikában?

Az EU diktatúra prominens bűnözői sokoldalúan képesek felkínálni a bőrünket a Goldman Sachs "befektetőinek", jószerivel aprópénzért. Már sokan elgondolkodnak, hogy mi szükség az EU-ra, amikor többet fizettünk bele, mint amit kiveszünk. "Védelmet" csak Izrael ellen jelent, mert az EU irányítás nem akarja az izraeli konkurens zsidó hatalomátvételt Európa felett budapesti központtal. Sok kilométer hosszon állnak üresen Budapesten az egykori paloták, az izraeli "menekültekre várva". Az EKB rendelkezik az MNB, deviza-alapú hitelezés miatt hirtelen megnövekedett devizatartaléka felett, felette meg a magánkézben lévő FED. Orbán évi nyolc milliárd dollár pénzkiadási sarccal "támogatja" 2001-óta az EU diktatúrát, és ezen keresztül a Rothschild rablóbandát.

Még mielőtt a "kedvezményezettek" arra gondolnának, hogy érdekükben járnak el, az égből rájuk is potyog az "áldás". Az égbolton rendellenes ritka jelenségeket lehet tapasztalni, a színes, szisztematikus minta nem jön létre természetes módon. A HAARP technológia szintézise vegyi-permetezésekkel, befolyásolja az időjárást, emlékeztetve a dél-svédországi LOIS és a holland partoknál úszó LOFAR-rendszer európai pénzekből Európa ellen működtetett rendszereire. A "népjóléti államok", így Svédország sem kivétel, mint ahogy az alábbi közelmúltban készült videó is mutatja./Tulok /