2012. szeptember 30., vasárnap

Mozgalom a Gyilkos-tóért

Mozgalom indult Székelyföld állóvizeinek megmentéséért, elsősorban a jól ismert turisztikai látványosságért, a Gyilkos-tóért. Ez a tó 1837-ben keletkezett egy földcsuszamlást követően.
Hargita Megye Tanácsa Hegyimentő Közszolgálata akciója során, a hideg vízben a hegyimentő szolgálat búvárai méréseket végeztek annak érdekében, hogy kiderítsék az iszapréteg vastagságát, hiszen a víz minősége egyre romlik, elindult a meder feltöltődése. A mért adatokból aztán megállapítják, milyen óvintézkedésre lesz szükség a tó megmentéséért.

A Gyilkos-tó legendája
Élt valamikor Gyergyó környékén egy csodaszép lány, Fazekas Eszter. Haja kökényfekete volt, szeme szürkészöld, alakja, mint a szélben hajladozó büszke jegenye. Egy napsütéses júliusi délelőtt Eszter elment a szentmiklósi vásárba. Ott találkozott egy olyan daliás legénnyel, aki két karjának szorításával kipréselte a medvéből a szuszt, és aki a legszívhezszólóbban furulyázott az egész környéken, de tudott házat ezermesterkedni és szekeret faragni is. Ahogy a szemük összevillant - és mert a szerelem hirtelen jön, és szíven üt, mint a villám - megszerették egymást. A fiú égszínkék selyemkendőt vásárolt Eszternek a tükrös pogácsa mellé és megkérte, hogy legyen a mátkája. Az esküvőre nem kerülhetett sor, mert a legényt elvitték katonának. A lány hűségesen várta kedvesét. Esténként, amikor a nap a hegyek mögé ereszkedett, agyagkorsójával kiment a fenyvesek alá a csobogóhoz és ott sóvárgott órákon át szíve választottja után.
Még a közeli hegyeknek is meglágyult a szíve a sóhajtozásaitól, fájdalmas szép énekétől. Történt azonban egyik vasárnap délután, hogy meglátta Esztert arra jártában egy zsiványvezér. Nyergébe kapta a gyönyörű lányt és elvágtatott vele, mint a szélvész a Kis-Cohárdhoz, az ezerarcú sziklák közé, ahol tanyája volt. Aranyát, ezüstjét ígérte Eszternek, gyémántos palotát akart építeni, csakhogy megszeresse. A fiatal lány nem viszonozta a zsivány szerelmét. Régi mátkáját várta vissza, amikor felkelt a nap, és akkor is, amikor lehunyta szemét a világ. Ennek láttán feldühödött a zsivány és kényszeríteni akarta Esztert, hogy legyen a felesége. Eszter a néma szemtanúkhoz, a hegyekhez kiáltott segítségért. Sikolyát megértették a sziklák és ezen a júliusi éjszakán eget-földet rázó mennydörgéssel válaszoltak.
Zuhogott az eső, a cikázó villámok megvilágították a koromsötét éjszakát. Hajnaltájban hatalmas robajjal óriási szikladarabok zuhantak a mélybe, és az iszonyatos földindulás maga alá temetett mindent, a lányt, a zsiványt, sőt meg a pásztort is nyájastól, aki a szembe levő hegyoldalban legeltetett. Július utolsó vasárnapjának hajnalán, a nap első aranyló sugarai bevilágították a sziklákkal borított vidéket. A völgyet, ahol tegnap még kristálytiszta vizével a Vereskő-patak csobogott, teljesen elzárta a leomlott hegyoldal. Amikor a megáradt patakok zavaros vize elérte a sziklagát tetejét, megfojtotta a füveket, bokrokat és megölte a fákat. A keskeny völgy helyén tó keletkezett, amelynek vizéből máig is kiállnak a fenyőerdő maradványai. A környék pásztorai Gyilkos-tónak nevezték el ezt a tavat. Így lett a hegy halálából, az élet vize. Ha napsütésben belenézel a tó vizébe, Eszter szürkészöld szemei tekintenek szelíden vissza.

Kárpáti Judit

A Hepatitis B "védõoltás" ahelyett, hogy védene, tönkreteszi a májat

A Hippokrátészi elvek szerint a megelõzõ gyógymódoknak rendkívül biztonságosnak kellene lenniük, hisz a céljuk védettség nyújtása olyan betegségekkel szemben, melyeket egyáltalán nem is biztos, hogy elkapnának.
(Marc Girard: A Hepatitis B védõoltás autóimmun rizikói)
Elképesztõ felfedezést publikált az Apoptosis folyóirat: a Hepatitis B védõoltás, melyet azzal az ürüggyel adnak, hogy megelõzze a Hepatitis B vírusfertõzést, sejtpusztulást okoz, tönkreteszi a májat.
A "Hepatitis B védõoltás idézi elõ az apoptotikus halált a Hepa 1-6 sejtekben" címû tanulmányban a kutatók belekezdtek "… egy laboratóriumi körülmények között mûködõ modellrendszer kialakításába, amely alkalmas a Hepatitis B oltóanyag által okozott sejtmérgezés mechanisztikus (mûszerekkel történõ) kutatására, és a vakcina által okozott sejthalál vizsgálatára.

Megállapították, hogy a Hepatitis B oltóanyag váltotta ki a "mitokondriális integritás elvesztését, az apoptózis indukcióját és a sejthalált" az alacsony dózisú adjuvált Hepatitis B oltóanyagnak kitett májsejtekben. Az alkalmazott adjuváns (hatásfokozó) az alumínium-hidroxid volt, amelyet egyre növekvõ mértékben azonosítanak az autoimmun betegségek egyik közreható okaként a beoltott lakosság körében.

A felfedezés - miszerint a Hepatitis B oltóanyag károsítja a májat (hepatotoxicitás) - megerõsíti azokat a korábbi megállapításokat (1999.), melyek szerint a vakcina mintegy 294%-ig növeli a májproblémák elõfordulását a 6 évesnél fiatalabb amerikai gyermekeknél a beoltatlan kontrollcsoportokkal szemben.
Egy másik tanulmány, melyet a Hepatogastroenterology folyóiratban közöltek 2002-ben, megállapította, hogy a Hepatitis B védõoltást statisztikailag kapcsolatba hozható a gasztrointesztinális (gyomor-bél) reakciókkal, köztük: a májgyulladással, a gasztrointesztinális megbetegedéssel és a májfunkció vizsgálat során tapasztalt rendellenességekkel - összehasonlítva egyéb beoltott kontrollcsoportokkal.
Ez azonban csupán a jéghegy csúcsa…

Egy 2011 júniusában a Molecular Biology Reports c. folyóiratban megjelent feltáró tanulmányban a kutatók kimutatták, hogy a Hepatitis B oltóanyag 144 gén mûködését változtatja meg az egér májában az oltás beadását követõ egy napon belül, amelyek közül 7 gén a gyulladás kialakulásával és AZ anyagcserével kapcsolatos.
A szerzõk megjegyezték: "A vakcinagyártók rendszerint végeznek biztonsági tesztelést, de az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a gyógyszerkönyvek valamennyi követelménye csak az általános toxicitás (mérgezés) megfigyelésére vonatkozik, az oltóanyag génmûködéssel kapcsolatos tanulmányozását azonban nem vizsgálják rutinszerûen."

Vajon a Hepatitis B oltóanyag génmûködést megváltoztató jelensége lehet az egyik oka annak, hogy több mint 60 súlyos egészségkárosító hatás létezik, amelyek kapcsolatba hozhatók az oltóanyaggal, amint azt a kortársi ismeretterjesztõ és publikált orvosbiológiai irodalom dokumentálta, ezek között pl. a hirtelen csecsemõhalál?
Egyéb lehetséges akciómechanizmusok a Hepatitis B veszélyes mellékhatásai mögött a következõk…
- A Hepatitis B oltóanyagok tartalmazhatnak Hepatitis B vírus polimerázt szennyezõanyagként, amely beindíthat egy autoimmun folyamatot a mielin (az idegek védõburkolata) ellen.
- A Hepatitis B elõidézhet autoimmun mielinpusztító megbetegedést a molekuláris mimikri révén, amely az oltóanyag antigén, az Epstein-Barr vírus és a humán mielin között létezik.
Miért oltják a csecsemõket Hepatitis B vírus ellen?
Az igazi veszély abban rejlik, hogy a Hepatitis B vírus elleni általános oltási kötelezettség sokkal több kárt okozhat, mint amennyi hasznot hajt. Valójában a legkisebbjeink - a csecsemõk - vannak kitéve annak, hogy jóvátehetetlenül károsodjanak, mivel a CDC oltási program megköveteli a Hepatitis B védõoltás beadását születéskor, 1-2 két hónapos korban, és azután ismét 3-6 hónapos korban. (Az USA-ban. Magyarországon az iskolában adják be a 13 és a 14 éveseknek.)

A Hepatitis B általános oltási kötelezettséget 1991-ben javasolták a amerikai újszülötteknek, az ellentmondó biztonsági eredmények ellenére. Talán nem véletlen egybeesés, hogy az autizmus elõfordulása manapság 1500%-kal magasabb, mint a védõoltás bevezetése elõtti idõszakban. Mialatt nem beszélhetünk "genetikai járványról" a "genetikai" szó tradicionális örökletes értelmében, létezik egy - a környezet által indukált - génmûködés módosulás, amint azt fent vázoltuk. Más szóval, a vakcina hatásfokozói (pl. etil-higany, alumínium) és az oltóanyag antigénjei képesek súlyosan befolyásolni a genetikai infrastruktúra stabilitását, amelytõl az egészségünk függ.

A Toxicology and Environmental Health c. folyóirat 2010-ben publikált egyik tanulmánya szerint a fiú újszülöttek, akiket 1999 elõtt oltottak be Hepatitis B oltóanyaggal, háromszor akkora kockázatnak voltak kitéve a szülõk által bejelentett autizmussal kapcsolatban. Miért 1999 elõtt? 1999. augusztus 27-én a CDC (ÁNTSZ az USA-ban) a thimerosal (organikus higanytartalom) alkalmazásával összefüggõ súlyos idegmérgezés hallgatólagos tudomásulvételével jóváhagyta az elsõ thimerosal-mentes Hepatitis B vakcinát. Sajnos, még a higany (melyet a másik idegmérgezõ anyaggal, a alumínium-hidroxiddal pótoltak) eltávolítása után is az autizmus elõfordulása számos nagyságrenddel magasabb, mint mielõtt a CDC egyre nyomulósabb oltási programja (60+ 6 éves korra) elérte a jelenlegi arányokat.

Egy további szembetûnõ probléma a csecsemõknek beadott Hepatitis B oltóanyaggal kapcsolatban, hogy a Hepatitis B vírus csupán a véren és az ondósejteken keresztül adható át a fertõzöttek által, mely két módja annak, aminek az újszülött valaha is ki lehet téve, nyilvánvalóan ez nem vonatkozik a kórházban világra jöttekre; kivéve, természetesen, ha az édesanya a vírushordozó, és így közvetlenül átörökítheti a vírust az utódjára. De a kórházak szûrhetik, és szûrniük kell az édesanyákat megelõzõ módszerrel a Hepatitis B-re, ezzel fölöslegessé téve valamennyi csecsemõ vakon történõ beoltását. Ezen túl, nincsenek szúrópróbaszerûen ellenõrzött kísérletek, amelyek kiértékelték volna a Hepatitis B vakcina beadásának hatásait a terhesség alatt a csecsemõ megfertõzõdésének megelõzése érdekében, annak ellenére, hogy a várandós asszonyok éppen ez okból megkapják az oltóanyagot. Léteznek kutatások, amelyek kimutatják, hogy a Hepatitis B immunizáció nem nyújt garantált védelmet a megfertõzõdés ellen, tehát igazából nem eshet a vakcina által megelõzhetõ betegségek kategóriájába.
Angolból fordította : Oltáskritikus Életvédõk Szövetségének publikációs csoportja


Az influenza ellen beoltottak nagyobb valószínűséggel kapják el a H1N1 vírust, áll az új tanulmányban

Új információval gazdagodtak ismereteink a nagy 2009-es sertésinfluenza csalással és az azt körülvevő tömeges oltási hisztériával kapcsolatban. Mint kiderült, az emberekre a H1N1 elleni megelőző intézkedésként ráerőltetett, eredetileg a szezonális influenza ellen kifejlesztett védőoltás a felelős a megbetegedések megnövekedett számáért, derül ki a kanadai Járványügyi Központ influenza szakértőjének vizsgálatából. Dr. Danuta Skowronski, a kanadai járványügyi hatóság munkatársa egy átfogó elemzés keretében azt fedezte fel, hogy a szezonális influenza elleni védőoltással beoltottak sokkal nagyobb valószínűséggel betegedtek meg a H1N1 vírustól, mint azok, akik nem lettek beoltva. Megerősítve korábbi gyanújukat, Dr. Skowronski és kollégái, miután menyéteken modellezték a jelenséget, megfigyelték, hogy az abban az évben alkalmazott influenza vakcina egyértelműen kapcsolatban áll a magasabb arányú H1N1 fertőzéssel.
A San Franciscói Antimikrobás Szerek és a Kemoterápia Tudományközi Konferencián prezentált tanulmány a 32 menyéten tapasztaltak értékelését is tartalmazza. A menyétek fele a 2008/2009-es szezonban alkalmazott vakcinát kapta, a másik pedig placebo oltásban részesült. A kutatók a tanulmány végéig nem tudták, melyik állat melyik oltást kapta.
A tanulmány végére valamennyi menyét megfertőződött a H1N1 vírussal, de az influenza elleni vakcinával beoltott csoport betegedett meg először. Fontos tényező még, hogy az igazi vakcinával beoltott csoportnál a betegség sokkal komolyabb lefolyású volt és úgy tűnik, hogy ők fertőzték meg a nem beoltott csoportot. Ezek a felfedezések megegyeznek öt másik kanadai tanulmány eredményeivel, amelyeket más kanadai tartományokban végeztek, ahol szintén azt tapasztalták, hogy a szezonális influenzaoltásban részesült emberek között sokkal gyakoribb volt a H1N1 fertőzés.
„A tanulmány eredményei egybevágnak azzal, amit az emberekre vonatkozó tanulmányok során tapasztaltunk,” nyilatkozta Dr. Skowronski a Vancouver Sun-nak.
A legfontosabb, amit megtudtunk, hogy a szezonális influenzaoltás nemcsak sikertelen volt a H1N1 vírussal szembeni védekezésben, hanem kifejezetten a fertőzések egyik okozója volt.
Egyéb források: cidrap.umn.edu

Afrikában a templomokat is kínaiak építik

Egyre több építkezésre: hidak, utak, épületek készítésére kérnek fel kínai cégeket az afrikai kontinens országai. A kínaiak már templomokat is építenek, és az Afrikába kerülő Bibliák többségét is ők nyomtatják.
Nairobiban, a Mindenszentek katedrális előtt afrikai munkások egy irodaépület emelésén dolgoznak a nairobi egyházmegye részére. Nem afrikai vagy angol építési vállalatnak dolgoznak, hanem kínainak: a Zhongxing Constructionnek.

A kínai cégek élen járnak a hidak, autóutak és stadionok építésében az egész afrikai kontinensen, és újabban már templomokat is építenek. Anthony Mwituria atya szerint az ok nagyon egyszerű: „Pályázatot hirdettünk, és ők adták a legjobb ajánlatot”.

Az építési munkálatokat korábban azoknak az országoknak a cégeire bízták, akik misszionáriusokat küldtek Afrikába. „Angol testvéreink és az angol vállalatok sokat segítettek a templomaink építésében – mondja az ugandai anglikán érsek, Stanley Ntagali. – De mára Kína is gazdasági nagyhatalommá vált.”

Kenyában a Zhongxing olcsó lakásokat is épített a nairobi egyházmegye dolgozóinak, valamint egy templomot a pünkösdistáknak. Egy másik cég, a Fubeco Ltd. (China Fushun) épp most építi a Rózsafüzér katolikus templomot Nairobiban, de ők húzták fel az evangélikus egyház központi épületét, a Luther Plazát is.

Mára Kína lett Afrika első számú kereskedelmi partnere. Márpedig ezen a földrészen a vallás ígéretes üzlet: Kína nyomtatja például az afrikai keresztények által használt Bibliák többségét is. Míg több millió kínai kereszténynek nincs lehetősége az Írást szabadon forgatni, 2008-ban a kínai Nankinban nyílt a legnagyobb Biblia-nyomda, mely számos afrikai szerződést kötött. És sokkal olcsóbban dolgoznak, mint bármelyik nyugati ország…

La Croix/Magyar Kurír