2012. október 18., csütörtök

Louis Farrakhan (a Nation of Islam (Iszlám Nemzete) vezetője) üzenete Obama elnöknek

Louis Farrakhan a Nation of Islam (Iszlám Nemzete) vezetője

Rózsafűzér ígéretek Szt. Domonkosnak és boldog Alan-nak.

1. Aki a rózsafüzér imádkozásával hűségesen szolgál, jelentős kegyelmekben fog részesülni.
2. Különleges védelmem és legnagyobb kegyelmeket ígérem azoknak, akik a rózsafüzért imádkozzák.
3. A rózsafüzér erőteljes védelem lesz a pokollal szemben. Felőrli az erkölcstelenséget, csökkenti a bűnt, és legyőzi az eretnekséget.
4. Erényességet és jó munkát nyújt a gyarapodáshoz; a lélek bőséges isteni irgalomban fog részesülni; az emberek szívét visszahúzza a világ hiúságainak szeretetétől, és örökkévaló dolgok iránti vágyakozásra emeli. A lelkek ezáltal megtisztulnak.
5. Az a lélek, amelyik a rózsafüzér imádkozásával rám bízza magát, nem fog elveszni.
6. Aki őszintén imádkozza a rózsafüzért, fontolóra veszi és alkalmazza magára a szent hittitkokat, azt sosem győzi le a szerencsétlenség. Isten nem fogja büntetni az igazságszolgáltatásakor, nem fognak elveszni egy felkészületlen halállal; ha igazságosak, akkor Isten kegyelmében maradnak és méltók lesznek az örök életre.
7. Aki igaz áhítattal imádkozza a rózsafüzért, nem fog az Egyház oltáriszentsége nélkül meghalni.
8. Akik hűen imádkozzák a rózsafüzért, azok életükben és halálukban Isten világosságában és bőséges kegyelmében lesznek; haláluk pillanatában pedig a paradicsomban a szentek érdemében részesülnek.
9. A tisztítótűztől megszabadítom azokat, akik hűek voltak a rózsafüzérhez.
10. A rózsafüzér hűséges gyermekei nagy dicsőségben fognak részesülni a mennyben.
11. Mindent meg fogsz kapni, amit a rózsafüzér imádkozásakor kérsz tőlem.
12. Akik terjesztik a szent rózsafüzért, azokat szükségükben segíteni fogom.
13. Isteni fiamnál elértem, hogy a rózsafüzér pártolóinak életükben és haláluk órájában közbenjárójuk lesz a teljes égi törvényszéken.
14. Akik imádkozzák a rózsafüzért, azok gyermekeim és egyetlen fiamnak Jézus Krisztusnak testvérei.
15. A rózsafüzér imádkozása az eleve elrendelés nagyszerű jele.


Örvendetes rózsafüzér titkok   
       
Örvendetes, I. tized    
1.     Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.   
2.     Aki ”Igen” szavadat angyal által kérte tőled.   
3.     Aki ”Igen” szavadra gyermekeddé lett.   
4.     Akit te mint Istenembert szíved alatt hordoztad.     
5.     Aki Téged minden bűntől szeplőtelenül megóvott.    
6.     Aki Téged a Szentlélek által kegyelemmel teljessé tett.    
7.     Aki egész lényedet iránta való imádással és ujjongással töltötte be.   
8.     Akivel együtt minket is Szívedben hordozol.   
9.     Akinek foganása által minden fogamzást megszentelsz.   
10.     Akinek nevéért Téged is szívből szeretünk.    
       
Örvendetes, II. tized    
1.     Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál.   
2.     Akinek szeretete a te szeretetedet is naggyá tette.    
3.     Akit imádva hordtál hegyen völgyön át.    
4.     Akinek szeretete egész életedet meghatározta.    
5.     Akivel utjaidon minden embert megáldottál.    
6.     Akinek jelenlétével megszentelted Zakariás házát.    
7.     Aki Erzsébetben nagy tiszteletet ébresztett irántad.    
8.     Aki méhedből megszentelte Erzsébet házában az előhírnököt.    
9.     Akinek kegyelme sugallta neked az Úr magasztaló énekét.    
10.     Aki minket is a felebaráti szeretetre irányítson.    
       
Örvendetes, III. tized    
1.     Akit te Szent Szűz szültél.    
2.     Aki téged is részesített önkéntes szegénységében.        
3.     Aki téged kegyelméből szenvedésének társává tett.    
4.     Akinek születése életünk hajnalfakadása lett.    
5.     Akit te, mint Istenedet és Uradat, szegényes jászolba fektettél.   
6.     Akit a jászolban csodálattal eltelve imádtál.    
7.     Akinek végtelen szeretete a barlang szegénységét feledtette.   
8.     Akit te anyai szeretettel szívedhez szorítottál.       
9.     Akit te a szegény pásztoroknak ölébe helyeztél.      
10.     Aki mindenkinek, aki őt keresi, a szívébe költözik.    
       
Örvendetes, IV. tized    
1.     Akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.   
2.     Akit te Szent Szűz a mennyei Atyának felajánlottál.    
3.     Akit a mennyei Atya öröktől fogva áldozati Bárányunknak elfogadott.    
4.     Aki a templomot Atyja trónjának és saját lakóhelyének nyilvánította.   
5.     Akiben az agg Simeon a világ Megváltóját felismerte.     
6.     Akit az agg Simeon a pogányok világosságának nevezett.   
7.     Akinek személyén ezentúl minden emberi sors eldől.    
8.     Aki földi életében téged szenvedőtársnak választott.    
9.     Akit te egész életében mint igazi áldozati bárányt az Atya kezébe ajánlottál.   
10.     Akit kérünk, hogy bennünk is a szerető engedelmességet gyarapítsa.    
       
Örvendetes, V. tized    
1.     Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.    
2.     Aki tudtod nélkül visszamaradt a templomban.    
3.     Akinek abban kellett lennie, ami az Atyáé.    
4.     Akinek elveszítése három napig gyötrelemben tartott.   
5.     Akinek keresésében anyai szíved vágytól epedt.    
6.     Akit nagy fájdalommal éjjel-nappal kerestél.    
7.     Akit csodálatodra a bölcsek körében találtál meg.    
8.     Akinek kinyilvánítottad, hogy még nem érted meg küldetését.    
9.     Akinek isteni válaszát szívedbe rejtetted.    
10.     Aki minket is segítsen lemondani a legkedvesebbről, ha Isten úgy akarja.      

Világosság rózsafüzér titkok   
       
Világosság, I. tized   
1.     aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.   
       
Világosság, II. tized   
1.     aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.   
       
Világosság, III. tized     Luminous, III.
1.     aki meghirdette Isten országát.   

Világosság, IV. tized     Luminous, IV.
1.     aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.    
     
Világosság, V. tized     Luminous, V.
1.     aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.    


Fájdalmas rózsafüzér titkok   
       
Fájdalmas, I. tized  
1.     Aki érettünk vérrel verejtékezett.    
2.     Aki érettünk a halál keserűségét megízlelte.    
3.     Aki bűneinktől irtózott.    
4.     Akinek lelki szenvedését sokan tudomásul sem veszik.   
5.     Akit közömbösségünk végtelenül levert.    
6.     Aki legnagyobb elhagyatottságában Atyjára bízta magát.   
7.     Aki hiába keresett az alvó apostoloknál vigaszt.    
8.     Aki vért izzadva is igent mondott a keresztre.    
9.     Aki királyi szabadságában szembe nézett a halállal.    
10.     Akit kérünk, hogy növelje bennünk is az Atya iránti odaadást.   
       
Fájdalmas, II. tized    
1.     Akit érettünk megostoroztak.    
2.     Akit Pilátus ártatlannak tartott és mégis elítélt.    
3.     Aki megengedte, hogy mint áldozati báránnyal bánjanak.   
4.     Akinek a megostorozás számtalan sebet okozott.       
5.     Akinek szent testét az ostor ólomgolyói szaggatták.    
6.     Aki megengedte, hogy meztelenségét saját vére takarja.      
7.     Akinek nem nyílt panaszra ajka, midőn érettünk szenvedett.    
8.     Aki szenvedésével a halál büntetésétől akar megmenteni minket.    
9.     Aki testi bűneinket magára vállalta.    
10.     Aki szenvedése által bűnbánatra indítson minket.   
       
Fájdalmas, III. tized   
1.     Akit érettünk tövissel megkoronáztak.   
2.     Akire vörös rongyot borítottak gúnyból.    
3.     Akinek nádszálat adtak a kezébe.    
4.     Akinek szent fejét a töviskorona megsebezte.    
5.     Akivel a bűnösök durva játékot űztek.   
6.     Akinek szent arcába vágtak.      
7.     Akinek szent arcát leköpték.    
8.     Akinek bátorsága a bűnök elleni harcunk záloga.   
9.     Akinek örökös királysága előtt a menny és a föld térdet hajt.   
10.     Akit kérünk, hogy megaláztatása által minket bátorítson.    
       
Fájdalmas, IV. tized    
1.     Aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.    
2.     Akit ártatlanul latrok halálára ítéltek.       
3.     Aki a keresztet szívesen vette vállára.     
4.     Aki bűneinket vállán hordozta a Golgotára.   
5.     Aki háromszori elesdésében Anyja közelségéből erőt merített.    
6.     Aki Atyja iránti engedelmességből mindháromszor fölkelt és továbbment.    
7.     Aki Cyrenei Simont elhalmozta kegyelmével.    
8.     Aki halálra gyötörten a síró asszonyokat vigasztalta.    
9.     Aki Veronikának emlékként saját arcmását hagyta.       
10.     Aki nekünk is türelmet adjon a kereszthordozásban.  
       
Fájdalmas, V. tized    
1.     Akit érettünk keresztre feszítettek.   
2.     Akit mértéktelenségünk miatt evésben-ivásban ecettel itattak.    
3.     Aki meztelenül a keresztfára dobva erkölcstelenségünk miatt akart engesztelni.    
4.     Akit szemed láttára a keresztfára feszítettek.    
5.     Akit kereszten függve szenvedni láttál.   
6.     Aki halálfájdalmában oly nagy szeretettel bocsátott meg kínzóinak.   
7.     Aki a jobb latornak a kereszten megígérte a paradicsomot.    
8.     Aki az isteni elhagyatottságot is el akarta szenvedni értünk.      
9.     Aki végső nagy szeretetében téged, Szűzanya, anyánkul adott.    
10.     Aki nekünk is kegyelmet adjon úgy állni Isten mellet, mint te a kereszt alatt.       


Dicsőséges rózsafüzér titkok   
       
Dicsőséges, I. tized    
1.     Aki halottaiból föltámadott.   
2.     Akinek győzedelmes lelke a Szentháromsággal egyesült.    
3.     Akinek győzedelmes lelke emberi testét birtokba vette.    
4.     Aki testestől-lelkestől a sírból előjött.    
5.     Aki téged Szent Szűz elsőként megvigasztalt.    
6.     Aki a világ végéig minden szenvedő lelket megvigasztal.    
7.     Aki mindenkit a győzelem és megdicsőülés útjára hív.    
8.     Aki gyengeségeinket és gyarlóságainkat győzelemre változtatja.    
9.     Aki egyedül feltámadása és örök élete minden lénynek.    
10.     Akit kérünk, hogy nekünk is adjon föltámadást és örök életet.   
       
Dicsőséges, II. tized   
1.     Aki a mennybe fölment.   
2.     Aki dicsőséges föltámadása után övéinek megjelent.      
3.     Aki tanítványait hitben és szeretetben megerősítette.    
4.     Aki apostolait küldte az egész világra igét hirdetni.    
5.     Aki apostolainak hatalmat adott a bűnök megbocsátására.    
6.     Aki a benne való reményt tanítványaiban a vértanúságra megerősítette.    
7.     Aki övéi szeme láttára a mennyei Atyához fölemelkedett.    
8.     Aki előrement nekünk is helyet készíteni Atyjánál.    
9.     Aki halála és feltámadása által a mennyei Atyát kiengesztelte.   
10.     Aki bennünk az örök élet reményét növelje.   
       
Dicsőséges, III. tized   
1.     Aki nekünk a Szentlelket elküldte.   
2.     Aki tanítványainak meghagyta, hogy imádkozva várják a Szentlelket.    
3.     Akinek tanítványai a Szűzanyával együtt a Szentlélek eljöveteléért imádkoztak.    
4.     Aki Szentlelkét tüzes nyelvek alakjában küldte el tanítványainak.    
5.     Aki a Szentlélek által tanítványai értelmét megvilágosította.        
6.     Akinek Szentlelke az apostolokat az igehirdetésben segítette.    
7.     Aki tanítványait a Szentlélek által átformálta.    
8.     Aki Szentlelkét az Egyházba küldte, mint maradandó teremtő erőt.   
9.     Akinek Szentlelke az Egyházat csodás hatalommal és erővel a világ végéig vezeti.   
10.     Aki minket is a Szentlélek erejével betölt és megszentel.    
       
Dicsőséges, IV. tized   
1.     Aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.    
2.     Aki téged, Szent Szűz, földi életedben mennyei reménnyel töltött el.    
3.     Aki láthatatlanul halálos ágyadnál jelen volt.    
4.     Aki egész életedet áldozatként elfogadta.    
5.     Aki Isten iránti szeretetedet a legmagasabb fokra emelte.       
6.     Aki nem engedte meg, hogy tested az enyészeté legyen.    
7.     Aki téged, Szent Szűz, elsőként vett föl a mennybe testestül-lelkestül.    
8.     Aki téged, Szent Szűz, a mennyben örökké dicsér az égiek előtt.    
9.     Aki téged, Szent Szűz, az emberek és angyalok fölé emelt.     
10.     Aki közbenjárásodra bennünket is örök országába befogadjon.   
       
Dicsőséges, V. tized    
1.     Aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.    
2.     Aki neked, Szűzanyánk a mennyben az első helyet fenntartotta.    
3.     Aki téged, Szent Szűz, az angyalok és szentek királynőjévé koronázott.    
4.     Aki téged, Szent Szűz, nekünk gondviselő anyánkká rendelt.       
5.     Aki téged, Szent Szűz, a mennyei kincsek kiosztójává rendelt.       
6.     Aki téged, Szent Szűz, minden kegyelem közvetítőjévé rendelt.    
7.     Aki közbenjárásodnak oly nagy erőt adott.    
8.     Aki téged, Szent Szűz, a világon oly nagy csodákkal kitüntetett.    
9.     Aki az emberektől szent szívednek tiszteletét elvárja.    
10.     Aki minket is szent szíved közbenjárására a mennyországba vegyen. Igaz történet a szeretetről, a családról, a szentségről és az áldozatról - folytatás

A világ megrendült az édesanya hősies példáját látva, aki életét adta gyermekeiért „Hányszor néztelek, de csak most fedeztem fel igazi szépségedet…” - A férj, Enrico tanúságtétele:

„A világ megrendült a hősies édesanya példáján, aki életét adta gyermekeiért”, „A mennybe megyek, te pedig maradj itt a papával. Ott fogok imádkozni értetek.” – E cikk megjelenésével nemrég hírt adtunk Chiara Corbella megdöbbentő élettörténetéről, aki életét adta azért, hogy megszülhesse gyermekét. Most pedig közöljük férjének, Enriconak nagy hatású tanúságtételét valamint versét, melyet feleségének ajánlott.
„A mennybe megyek, hogy gondoskodjak Máriáról és Dávidról, te pedig maradj itt a papával. Ott fogok imádkozni értetek.” írta egy héttel halála előtt Chiara Corbella 28 éves római fiatalasszony fiának, Francesconak. A rákbetegséget áldott állapotának ötödik hónapjában fedezték fel. Várandóssága alatt bátran szembeszállt betegségével, és úgy határozott, hogy a gyógykezelését gyermekének megszületése után kezdi csak el. Chiarának ez már a harmadik terhessége volt. Első két gyermeke: Mária és Dávid is súlyos testi károsodással született, és néhány órán belül meghalt.
Enrico Petrilla, Chiara Corbella férje a Vatikáni Rádiónak nyilatkozva tett tanúságot.

Enrico, Chiara férjének tanúságtétele

Chiarával, a feleségemmel az élet: együtt járásunk és házasságunk alatt is csodálatos volt. Valóban teljes életünk volt. Nem is tudom, hogy fejezhetném ezt ki legjobban… Majd ugyanezt fedeztük fel gyermekeink életén keresztül is, hogy az élet olyan érték, melynél nincs nagy különbség, hogy az 30 percig vagy 100 évig tart. És mindig csodálatos volt felfedezni ezt a mindennél nagyobb szeretetet, amikor egy problémával, drámával szembesültünk. Mi a keresztben a hit által megláttuk azt, hogy e mögött valójában az Úr hatalmas kegyelme rejtőzik. És így minden alkalommal egyre jobban beleszerettünk egymásba és Jézusba. Ez a szeretet sohasem tett csalódottá bennünket, és ezért sohasem vesztegettük el az időt, akkor sem, amikor körülöttünk mindenki azt mondta: „várjatok, ne siessetek a második gyermekkel.” Mi azt válaszoltuk: „de miért kellene várnunk?” Mindent ebben a szeretetben éltünk meg, amely erősebb a halálnál. Kegyelem volt ez, amelyet az Úrtól kaptunk, így nem akadályoztuk áradását. Kimondtuk azt az „igent”, és minden erőnkkel elfogadtuk Őérte. Azért is, mert biztosan tudtuk, hogy amit kért tőlünk, az nagyobb nálunk. És mert bíztunk Őbenne, és tudtuk, hogy ez egyedül nem fog sikerülni nekünk, csak Ővele. Átlagos ideig jártunk együtt, e közben volt, hogy meg is szakítottuk kapcsolatunkat, kicsit veszekedtünk, mint a fiatalok. De abban a pillanatban, amikor eldöntöttük, hogy komolyan akarjuk tenni a dolgokat, minden megváltozott. Felfedeztük, hogy az egyetlen rendkívüli dolog, maga az élet. Az Úr mondja, „mindazoknak, akik befogadták, hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekei legyenek.” Chiara és én mélyen vágytunk erre: az Úr gyermekeivé lenni. El kellett döntenünk, miben hiszünk, abban, hogy ez az élet csak véletlen vagy, hogy van egy Atyánk, aki teremtett, és szeret bennünket.

Chiara életét sokan hasonlítják Gianna Berette Molle történetéhez, akit II. János Pál pápa - az élet himnuszának, a mindennapok szentjének – nevezett. Elmondásod szerint az élet iránti szeretet vezette Chiara életét mindvégig…

Igen, pontosan így van. Chiarát kicsi korától kiváló szülők nevelték a kereszténységre, a Jézussal való találkozásra. Már korán különleges érzékenységet és engedelmességet mutatott a Szentlélekre, és kicsi korától kezdve különös kapcsolata volt Szűz Máriával is. Ezt hordozta egész életén keresztül, és teljesen logikus az, hogy ha szereted Jézus Krisztust, akkor, hogy ne szeretnéd az életet minden aspektusával együtt?

A Youtoubon is megtalálható tanúságtételében Chiara a következőket mondta: „az Úr mindnyájunkba az igazságot helyezi, és ezt nem lehetséges tévesen magyarázni”. Annak fényében, ami történt – fájdalom, bizonytalanság, választás – mely igazságot fedezted fel?

Azt gondolom, hogy a világ – szemben a mi gondolkodásunkkal – egy téves utat kínál az abortusszal, a beteg gyermek esetében illetve az eutanáziával az idős emberek esetében, akik az élet utolsó fázisában vannak. Az Úr a mi történetünkkel válaszol erre. Ahogyan ezt már korábban is mondtam: ezekben az években mi kissé önmagunk megfigyelőivé lettünk. Ez által hihetetlen mélységű kérdésekre kaphattunk választ. És az Úr mindig nagyon világosan válaszol. Mi – emberek – szeretünk filozofálgatni az életről, és arról, hogy ki teremtette. Végül aztán odáig jutunk ebben a zűrzavarban, hogy életünk uraivá akarunk lenni és megpróbálunk elmenekülni attól a kereszttől, amelyet az Úr ajándékoz nekünk.
Valójában ez a kereszt – ha Krisztussal éled meg – nem olyan borzasztó, mint amilyennek tűnik. Ha bízol Őbenne, akkor felfedezed, hogy ebben a tűzben, ebben a keresztben nem fogsz megégni, és hogy a fájdalomban békesség van, a halálban pedig öröm. Sokat gondolkodtam – különösen ebben az évben – az evangélium azon szavairól, amelyekben az Úr édes igát és könnyű terhet ígér.. Amikor láttam Chiara haldoklását, érthető, hogy sokkos állapotba kerültem. Reggel 8 óra körül összegyűjtöttem annyi bátorságot – Chiara délben halt meg –, hogy megkérdeztem tőle: „Chiara, szerelmem, ez a kereszt valóban olyan édes, ahogyan az Úr mondja?” Ő rám nézett, elmosolyodott és halk hangon így szólt: „Igen, Enrico, nagyon édes”. Így az egész család, mi mindannyian nem csak azt láttuk, hogy Chiara békében haldoklik, hanem azt, hogy boldogan hal meg, és ez egészen más.

Mit fogsz elmondani fiadnak, Francesconak mindabból, ami történt, és mit mondasz majd akkor, hogyha az édesanyjáról, Chiaráról kérdez majd téged?

Biztosan el fogom mondani neki, milyen szép átadni magunkat Isten szeretetének, mert hogyha szeretve érzed magad, akkor mindent megtehetsz. Ez az én gondolkodásomnak a lényege, a legfontosabb dolog az életben: megengedni, hogy szeretve legyél, a mi esetünkben pedig szeretni és boldogan meghalni. Ez az, amit el fogok mesélni neki, és azt is elmondom majd, hogy ezt tette az ő édesanyja, Chiara is. Ő megengedte, hogy szeretve legyen, és bizonyos értelemben úgy tűnik számomra, hogy már az egész világ szereti őt. Sokkal inkább érzem élőnek ma, mint korábban. Az a tény, hogy láttam boldogan meghalni, számomra a halál feletti győzelmet jelenti. Óriási félelmet okozott bennem az a gondolat, hogy ahogyan átéltem gyermekeim, Dávid és Mária elvesztését, ugyanez megtörténhet fiammal, Francescoval is. Ma már tudom, hogy létezik valami csodálatosan szép dolog a másik oldalon, ami vár ránk.

Amikor azt mondják neked, hogy Chiara körül a szentség illata érezhető, ez nyugtalanná tesz-e téged?

Őszintén mondom, eléggé közömbösen hat rám. Chiara és én az életet választottuk, pedig annyira szerettünk volna együtt megöregedni. De visszagondolva életünkre azt látom, hogy Isten naponta elbűvöl engem… Tudtam, hogy a feleségem különleges: hiszek a boldogságban; abban hogy egy személyt boldoggá lehet avatni, mert boldoggá lenni azt jelenti, örömtelinek, boldognak lenni. Chiara és részben én is történetünket nagy örömmel a szívünkben éltük meg, és ez nagy dolgok megsejtéséhez vezetett engem. Ma el vagyok bűvölve, mert ezek a dolgok sokkal nagyobbnak tűnnek, mint, amit eltudtam képzelni.

Enrico egy dalt is írt feleségének. Chiara kívánsága a temetésén minden jelenlévő megkapta ezt a verset, és mellé az élet szimbólumaként egy szál virágot.

Emlékezés Chiarára (Enrico dala elhunyt feleségéhez)

Sikerült feljutnunk együtt e dombra,
megígértük Neki,
hogy szeretni fogjuk egymást.
Vártuk, hogy láthassuk Őt, aki messziről érkezik,
éjjel és nappal, mindig égő mécsessel kezünkben.
Arról álmodoztunk, hogy együtt látjuk majd meg Őt,
de Ő többet szánt nekünk.
A tavasz halk szelídségével érkezett,
és megadta, hogy virág születhessen általunk.
Kísérnie kellett bennünket,
mert egyedül mi ezt nem tudtuk volna.
Illata a virág békéje volt,
felejthetetlen ez, az örökkévalóság a te szemedben.
Már találkoztam vele, mégsem tudtam elhinni,
az Ő szemében, a tiédben és abban a békében
csak Ő a béke.
Felismertem őt a Szeretet által,
így szemem megtisztult az Övében,
hogy el ne veszítselek és ne féljek,
és a mi szerelmes szívünk a kereszten
tavasz csodája.
Hányszor néztelek,
de csak most fedeztem fel igazán szépségedet,
te vagy a legszebb virág,
én pedig legboldogabb méhecske.
Sejtettem én ezt,
de Ő kezdettől fogva tudta
mekkora csoda az élet szerelmem!
Mindig üres kézzel állok előtte,
az örökkévalóság óta így van ez,
mindig annyira nagylelkű irántunk.
Ő az élet
és benned Őt éltem meg.
Kiválasztottatok ezrek közül, hogy kísérjelek,
bátorságot adott nekem, hogy köszöntselek.
Azt gondoltam, hogy ez örömöm vége,
de akkor Francesco rá emlékeztetett.
Ő Isten hűsége,
a szeretet, amely nem okoz csalódást.
A szerelem keresztjének balgasága
egyszerűen adatott.
Azt mondta: „ahogyan az Atya küld engem, én is úgy küldelek titeket”.
De csak most értettem meg,
csak Isten tud így szeretni,
nekünk egyedül ez lehetetlen.
Mi a tavasz csodája vagyunk,
amely életet ad a télnek,
tudva, hogy meghalva fogjuk legyőzni a halált.
Úgy szeretlek, mint tavasz a telet
gyengéden és csendben
felolvasztottad körülöttem a jeget,
hogy újra még jobban elvarázsoljuk
a hitetleneket, akik majd látják, hogy újra visszatérünk
még egyszer
de ezúttal mindörökre
együtt.


fordította: Sarnyai Andrea

Felháborító igazságtalanság

Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere bejelentette, hogy vagyonosodási vizsgálatot kezdeményez a nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) néhány sátoraljaújhelyi segélyezett lakós esetében.
A hatósághoz fordul, mert véleménye szerint: "Felháborító igazságtalanság, ami néhány segélyezett esetében történik. Többen szemmel láthatóan nincsenek rászorulva a segélyek felvételére, hiszen luxusautókkal közlekednek a városban. Van, aki azzal jön a segélyért folyamodni, miközben azon adófizetők többsége – akiknek az adójából ezeket a segélyeket kifizetik – a szegénységi küszöbön él. Az az igazságtalanság a rendszerben, hogy a ezek a segélyhez folyamodók a szabályok szerint jogosultak ezekre a segélyekre, miközben mindenki tudja róluk, hogy bár kimutatható jövedelemmel, munkahellyel nem rendelkeznek, mégis milliós vagyonokat halmoztak fel. Miután nekem eszközöm nincs arra, hogy ezeket a vagyonokat vizsgáljam, ezért fordulok a hatósághoz, hogy csak olyanok részesüljenek segélyben, akik valóban rászorultak."
Az, hogy a segélyek és az egyéb támogatások elbírálását megszabó törvény szövege rossz szándékból vagy vétlenségből, de igazságtalanul van megfogalmazva, az ma már mindenki számára egyértelmű. Ennek megállapításához nem kell felsőfokú államigazgatási, vagy gazdasági végzettség.
Úgy van kitalálva ez a rendszer, hogy annak akinek igazán szüksége lenne a segélyre vagy támogatásokra, annak ne járjon, vagy ha igen akkor alacsony összeg és rövid ideig. Aki pedig luxusautóval megy a hivatalba a segélyért, az meg folyamatosan kapja a magas összegeket, mert törvény szerint az megjár neki. Hűt itt mutatkozik meg igazán a jelenlegi rendszer igazi hibája! Mert ez így sajnos törvényes, de nyugodtan kijelenthetjük, hogy ugyan akkor igazságtalan! Ezt ismerte fel Sátoraljaújhely polgármestere, és ezért kezdeményezi a vagyonosodási vizsgálatokat.
A felháborító szabályozása egyik ékes példája volt, amikor egyik ismerősöm a vállalkozásához fel szeretett volna venni egy új embert és ezért elment a Munkaügyi Központba, hogy milyen lehetőségeket kínál a kormány. Akkor azt a javaslatot kapta az ügyintézőtől, hogy alkalmazzon bűntett előéletű munkavállalót, mert aki épp most szabadult a börtönbüntetése alól, azután a munkavállaló után extra kedvezmény jár. Milyen dolog az, amikor a becsületet, a törvény tiszteletet háttérbe szorítják egy olyan előnyére, aki vétett a társadalom együttélési szabályai ellen?
Ingyen étkeztetés, ingyen tankönyv, lakhatási támogatás, egyszeri támogatások... A felsorolást hosszan lehetne folytatni. Van belőlük bőven. Tudjuk, látjuk a mindennapjainkban, hogy vannak akik kizárólag ezekből az állami, vagy önkormányzati juttatásokból élnek. Attól függetlenül, hogy jelen helyzetben képesek vagyunk-e befolyásolni ezeket a folyamatokat, vagy sem, egy dolgot biztosra kijelenthetünk. A mai törvényi szabályozás és jogalkalmazás igazságtalan és gyomorforgató! Üdítő hír, hogy azért szerencsére vannak még olyan tisztességes közösségi vezetők, mint Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere is, hogy felemelik szavukat a szegély magyar embereket sújtó igazságtalansággal szemben.
A közöny és a mindent átható szellemi métely olyan mélységekbe süllyesztette egykor harcos, büszke társadalmunkat, amiből nagyon nehezen, kemény küzdelem árán lehet már csak kimászni. Meg kell értetni mindenkivel. A segély, és támogatás nem megoldás! Egy jól működő társadalomban segélyre nincs szükség! Harcunk győzelmével első döntéseink egyike lesz a magyar társadalom szociális igazságosságának helyreállítása! A megélhetés alapja a munka lesz és nem az, hogy kinek mi fér rá a pofájára.
A hungarista értékrend a munkát végző embert -a munkást- emeli a társadalomalkotó emberiség legfelső fokára. Munkás az az értéktermelő, értékközvetítő, vagy értékőrző tevékenységet végző ember, aki a tőle elvárható és megkövetelhető munkájával teljesíti a vele szemben támasztott társadalmi, családi és egyéni elvárásokat. Jogosult az általa megtermelt, közvetített, őrzött értékkel arányos bérre, díjra, árra, amit személyi, családi élet-feltételeinek biztosítása és fejlesztése érdekében megkövetelhet, sőt, ki is kényszeríthet. A hungarista munkástársadalom nem ismeri el a piacközpontú, fogyasztói társadalom degenerált értékrendjét, mely a munkát és a munkást beteges gazdasági szempontok alapján osztályozza, de elutasítja a kollektivizmus gyakorlatát is, mely a munkásokat lélektelen rabszolgasereggé alacsonyította. A munka nemzetszolgálat, és ezért a munkásállam a munkát végző munkások között semmiféle osztályozást, megkülönböztetést nem tehet.
A munkásállam teljes jogú állampolgárnak -néptársnak- csak és kizárólag a munkásokat tekinti. Állampolgári -néptársi- jogok gyakorlása, a szociális gondoskodás biztosítása, a védelem és a közéletben való részvétel csak a munkavégzése által teljes jogúvá vált állampolgárokat illeti meg. A munkásnak nem tekinthető személy az alapvető állampolgári jogokkal nem élhet (nem választhat, közéletben részt nem vehet, magánvagyona nem lehet, gyermekei állami nevelésbe vonhatóak, stb.). A munkásállamban a munkanélküliség -mint társadalmi jelenség- ismeretlen fogalom. A munkához való jog alapjoga minden embernek, a munkalehetőséget (a nemzetszolgálatot) a társadalom minden tagja számára a munkásállam biztosítja.

Ulisnyák Ottó

Doctor Doom: Összeomlás jön

Marc Faber szerint Kínában és az USA-ban is hamisítják a statisztikákat, Kínában például 7-8 helyett 1,5 százalék is lehet az éves növekedés, Amerikában a valósnál sokkal jobb munkaerőpiaci, növekedési és inflációs adatokat adnak ki. Szerinte az, hogy Európában munka nélkül is meg lehet élni biztosan az összeomlás felé viszi a térséget, mert így természetes módon nem fog tudni növekedni. Az ázsiai és a dél-amerikai piacokban lát fantáziát, de jó üzlet volt a válságban lévő uniós országokból is részvényt venni, mivel lehetett tudni, hogy úgysem hagyják becsődölni az afelé tartó országokat.
„Kína gazdaságának lassulása kezd ténylegesen nagy problémákat okozni, a kialakulóban lévő és esetleg tartósodó konfliktusok egyes ázsiai országok között egyelőre beláthatatlan következményeket hordoznak magukban” – mondta az alapblog.hu-nak Marc Faber, akit vészjósló előrejelzései miatt világszerte Doctor Doom-ként (Doktor Végzet) is ismernek.
Hamisít mindenki
A világ egyik befolyásos befektető közgazdásza szerint Kína tényleges növekedése ismeretlen, hiszen durván hamisítják az adatokat, tajvani, koreai adatai és egyéb információi alapján nem kizárt, hogy csak évi 1,5 százalékkal bővül a világ legnépesebb országa.
A statisztikák meghamisítását emellett globális problémának tartja, szerinte – bár a kínainál kisebb mértékben, de kozmetikázzák az adatokat az USA-ban is, alacsonyabb a növekedés, nagyobb az infláció és több a munkanélküli, mint amit hivatalosan beismernek.
Faber szerint elkerülhetetlen az összeomlás nyugaton, hiszen "egyre fékevesztettebben és ellenőrizetlenebbül zajlik a gazdaság valós állapotához nem kötődő pénznyomtatás Amerikában, Európában pedig az objektíve nagy bajhoz vezető központi kötvényvásárlási program. Mindenesetre álvalóságot teremtenek a gazdaság szereplői köré. A legfőbb nehézség, a totális eladósodottság problémája nem hogy nem szűnik meg, hanem még súlyosbodik is, miáltal a bekövetkező robbanás, széthullás, összeomlás ereje még drámaiabb lesz. Elkerülhetetlen a bekövetkezés, a kérdés csak az, hogy mikor történik meg."
A teljes csőd felé
Ettől függetlenül most jó üzletnek tartotta a válságos helyzetben lévő uniós országokbeli értékpapírokat, "azért, mert tudtam, hogy az európai kormányok és az ECB vezetőinek rövid távú érdeke a bajban lévők minden áron való mentését szolgálja, ennélfogva borítékolható volt ezen országok papírjainak drágulása".
Hosszú távon azonban teljes összeomláshoz vezeti a nyugati világot a jóléti állam koncepciója. Faber szavaival "mesterségesen manipulálják a piacokat, hogy azok vonzóak legyenek. Európa természetes módon nem tud növekedni, nem nyúlnak a gazdaságilag megalapozatlan jóléti rendszerekhez, továbbra is próbálkoznak azt a helyzetet helyreállítani, amelyben munka nélkül is járnak jóléti juttatások. Nem ösztönzi a szisztéma igazi munkakeresésre az embert. Ez a mesterkéltség okozza, hogy- minden tényezőt számba véve - Nyugat-Európában az életszínvonal 15 éve - lassan, de biztosan - csökken."
Az egyesült államokbeli és európai likviditásnövelő intézkedésekről úgy véli, hogy "az új pénzekből elsősorban a társadalom legtehetősebbjei profitálnak. Velük szemben hátrányba kerülnek e téren a középosztálybeliek, amely réteg süllyedni fog, életszínvonala folyamatosan csökken. Ebben a pakliban benne van mindaz, ami már megtörtént az arab világban, tudniillik a társadalmi robbanás. Sztrájkok, utcai összetűzések, később lázadások is fenyegetik a nyugati világot. Ez lesz az ára a mesterségesen nyomtatott pénzeknek, a rövid távra az euróövezet köré teremtett művi biztonságnak, a privilégiumok meghagyásának."


Doctor Doom
Marc Faber 1970-ben végzett közgazdasági Ph.D. a zürichi egyetemen, 1973 óta Ázsiában él is dolgozik 1990-től a saját befektetési cégénél.
Doctor Doom-ként azóta szerepel a neve, mióta 1987-ben egy héttel az októberi tőzsdekrach előtt kiszállást javasolt minden ügyfelének, bár később azt állította, hogy ez inkább véletlen volt. Mindesetre a piaci előrejelzései 2000 óta elég pontosnak bizonyultak, bár azt ő is elismeri, hogy a pontos időzítés nagyon bonyolult lehet.
Gyakorta kérdezett szakértő aBloombergen és a Reutersnél is.
Forrás: index


Alexandre Kun: Forrongnak az európai népek: a bankok, a gazdagok és a kapitalizmus ellen!

Bevezető írás és szerkesztés: K.A.

1. Az újra ÁLLAMOSÍTÁS szükségessége és SZEMPONTJAI (!) A JELENRŐL ÉS A JÖVŐRŐL!

Magyarországon, de a világon bárhol, ahol privatizálták a nemzeti vagyont, láthatóvá és az emberek többsége által megtapasztalhatóvá vált annak a többségre nézve rendkívül káros volta és következménye. Az adott nemzetközösség által létrehozott nemzeti vagyon eladása többnyire olyan gyenge jellemű és erkölcsű magánemberek kezébe került, akik az adott társadalomban a legagresszívabb módon -, fondorlattal-, erkölcstelenül, és törvénytelenül jutottak nagy jövedelmekhez, amiket felhasználva vásárolták meg a nemzett közösség által létrehozott tulajdont és vagyont, többnyire értéken alul, bagóért. Magyarországon ezek az emberek - rákos sejtek - lettek: a befektetők, a nagy vállalkozók, a nagy tulajdonosok, a nagy tőkések, a bankárok, a milliárdosok, a Nyertesek, az „elit”, a vezetők, az irányítók, a menedzserek /néhány kivételtől eltekintve!/. A tisztességeseket - az egészséges sejteket - kiszelektálták maguk közül. Az állandó megszorító intézkedésekkel a többséget szenvedtetik, maximálisan kizsákmányolják, állandóan becsapják, miközben ők maguk dőzsölnek, szórják a milliókat luxusra, „tőkét” halmoznak, tékozolnak és pocsékolnak, ezért Magyarországon is általánossá vált a társadalom rothadása, erkölcsi-, tudati leépülése, a szervezet leépülése. A társadalom többségének leépülése tudatilag és erkölcsileg a gazdaság egészére hat, visszahat, visszaveti a gazdaság fejlődését, de a társadalom fejlődését is. A leépült és erkölcstelen társadalomban - szervezetben - pedig a káosz és az anarchia lesz az úr, ami a bűnözés, a forradalmak, a háborúk, a pusztítás és a pusztulás, a halál melegágya. De ki akarja ezt?! Kinek áll az érdekében, hogy a világon és Magyarországon is a káosz és az anarchia legyen az úr?! Már közismertek ezek az emberek-. vállalatok és szervezetek, személyek szerint és név szerint is. De azt is nagyon jól tudjuk, hogy a jelenlegi gazdasági modell a kapitalizmus az ember és a természet maximális kizsákmányolására törekszik, nem törődve a holnappal, a jövő generációjával, a természet pusztulásának a következményeivel, az ember és a természet regenerálódási idejével, a nem megújuló (fosszilis) természeti erőforrások újratermelődésének idejével, a termelés során a természet körforgásából kivett anyagok visszaillesztési-, visszailleszkedési idejével stb.. Azt is tudjuk, hogy az általuk jól megfizetett média segítségével, jogszabályok-, szabályok folyamatos változtatásával és egyéb pénzügyi és gazdasági eszközökkel társadalmi káoszt és anarchiát, viszályt és háborúkat gerjesztenek, idéznek elő, mert jól tudják, hogy a társadalmi káoszban és anarchiában vergődő atomizált társadalom védtelen és teljesen kiszolgáltatott, ezért maximálisan kizsákmányolható, minden vagyona és értéke elvehető. (Igaz, Soros György és társasága?!) - A kapitalizmus: az emberi önzés, az emberi mohóság és telhetetlenség, az emberi kíméletlenség és erkölcstelenség, a természettől elszakadt városi beteg ember téveszméjének a keveréke és megtestesítője. A téveszméje pedig abból adódik, hogy tévesen értelmezi a fajok közötti versenyt és versengést az életért és az élettérért. Nem veszik figyelembe azt a természetidegen szelekciós és kiválasztódási tényezőt, amit: pénznek, vagyonnak, fegyvernek és hatalomnak hívunk. Nem az egyedek természet adta: tudása, ereje, tehetsége és alkalmazkodó képessége dominál és érvényesül, mint az ős természetben, hanem a pénz, a vagyon, a fegyver és a hatalom. Az ember természetidegen, fenntarthatatlan, mesterséges világot teremtett maga számára: a várost, ezért tudatilag-, szemléletében és értékrendszerében elszakadt az ős természettől. Ez az oka - többek között - a természetidegen és a természetre és önmagára veszélyes mutációk, emberi egyedek, kialakulásának és létrejöttének az emberi fajon belül. Ezek emlékeztetőleg: a bankárok, a milliárdosok, a milliomosok, a nagy magán befektetők, a nagy magán részvényesek, a nagy magán tulajdonosok stb. ezek tudatos -, elvhű kiszolgálóik. Tehát, a kapitalizmus liberális ember ideálja nem más, mint a természet káros mutációjának ideálja, amit csak idő kérdése, hogy mikor szabályoz vissza, és szabályoz ki önmagából az ős természet. Azt tudjuk, hogy a visszaszabályozás elkezdődött az ember-, a kapitalizmus 500 éves természet pusztítása miatt, a természeti rendszerben drasztikus változások indultak be, aminek a „vége” az emberiség egészére nézve még beláthatatlanok. A természet és az ember harmonikus kapcsolatára lenne szükség, ezen kapcsolat kialakítására, amit most hibásan: Fenntartható fejlődésnek neveztek el (helyes lenne a Harmonikus Illeszkedés kifejezés, Lantos Gábor biológus szóhasználatával élve), és ami a kapitalizmus társadalmi és gazdasági modelljében megvalósíthatatlan, a kapitalizmus és a természeti rendszer erőteljes érdekellentéte és iránya miatt. Az emberiségnek és a magyarságnak sürgősen paradigma-, elit- váltásra, társadalmi és gazdasági modellváltásra lenne szüksége, ami nem a kapitalizmusról szól, és nem a magántulajdonról, és nem is az emberi önzésről és kíméletlenségről, hanem valami másról, valami újról pl.: a tudásra, a szeretetre, a megértésre és a harmóniára épülő Demokratikus Természet-kompatibilis Szocializmusról. Az egészséges önszabályozó nemzetközösségeknek vissza kell venni saját közös tulajdonukban mindent, amit ez a degenerált-, az ős természettől elszakadt, téveszmés, torz tudatú és értékszemléletű, önző kapitalisták, bűnözők, paraziták, káros mutánsok - rákos sejtek - elvettek tőlük, hogy önmagukat naturális, természet-kompatibilis gazdálkodással, fenntartható módon el tudják látni, biztosítva ezzel a saját életük-, az életet lehetőség megőrzését a jövő generációja számára és a természet harmonikus működését. Ezt csak a közös tulajdonra-, és a közös bölcsességre és holisztikus tudásra épülő, önszabályozó gazdasági irányításon-, gazdálkodáson-, új értékszemléleten, új elosztási viszonyokon keresztül valósítható meg, másképpen nem. A földi fenntarthatóságot, a természet harmonikus működését csak ezen az alapok mentén valósítható meg. Az életről, az életünkről van szó és kérdés, hogy van e közös akarat és közös felelősség az emberi fajban és benne a magyarságban arra, hogy komolyan vegye a jövőben reá váró globális és lokális természeti és társadalmi katasztrófák által reá háruló feladatok és problémák megoldását, aminek a tudatában határozottan és rendkívül gyorsan vált majd paradigmát, társadalmi és gazdasági modellt. Kérdés..?

Magyarországon milyen szempontok szerint kell újra államosítani?!

1. Államosítani kell a rendszerváltás előtt hatalommal, nagy vagyonnal, nagy pénzzel rendelkezők, a privatizáció során szerzett értékeit, vagyon tárgyait, földjeit és egyéb ingatlanjait.

2. Államosítani kell a rendszerváltás után közvetlenül vagy közvetetten, erkölcstelenül, korrupciós eszközökkel, fondorlattal, és értéken alul megszerzett és magánosított állami tulajdont.

3. Államosítani kell a rendszerváltás után állami pénzeszközök felhasználásával megvásárolt és magánosított állami vagyont.

4. Államosítani kell a rendszerváltás után állami és uniós támogatással, pályázatok segítségével épült, bővített, felújított külföldi és belföldi magántulajdont támogatás és nyereség arányos részét.

5. Államosítani kell a rendszerváltás után létre jött és működő vállalkozások európai uniós minimálbér átlaga alatt fizetett bérrel vagy az alatt fizetett dolgozókat, bérrabszolgákat foglalkoztató vállalkozásokat, vállalatokat, bárhol a világon található pénzeszközeit és vagyon tárgyait.

6. Államosítani kell a magyar nemzet piacait és önellátó rendszerét fondorlattal vagy korrupciós eszközökön keresztül megszerző, leépítő, tönkretevő külföldi és belföldi vállalkozások minden vagyonát, tulajdonát, és bárhol a világon található pénzeszközeit és vagyon tárgyait.

7. Államosítani kell a magyar nemzet nyakába akasztott hitelek felvevőinek, aláíróinak, és e hiteleket lenyúló magán emberek, gazdasági társaságok és vállalkozások vagyonait, a világon bárhol található tulajdonát és pénzbetéteit.

8. Államosítani kell minden e pontokban felsorolt és szereplő, de közben örökölt, más-, mások nevére íratott vagyont, tulajdont és pénzbetétet bárhol létezik a világon.

A világon minden nemzetközösségnek jogában áll közös tulajdonban lévő gazdasági társaságokat létrehozni, alapítani és működtetni önmaguk ellátása és fenntartása érdekében. Persze, fenntartható, természet-kompatibilis módon. Ezt a jogot az adott nemzetközösségtől senki nem veheti el (!) A kapitalizmus végleg megbukott a földön, ha ezt nem ismeri fel az ember, akkor az ős természet fogja erre figyelmeztetni, akár a teljes emberi faj kipusztulásával a végén (!) Lehet választani (!)

„A Földbolygó és „gyümölcsei”, minden rajta élő tulajdonát képezi!”- Az emberiségnek jól az agyába kéne vésnie örök időkre, ha élni és létezni akar relatíve hosszútávon ezen a bolygón, hogy nem a tulajdon, a vagyon és a pénz a legfontosabb az életben, hanem az élet és az életben maradás!- Kun Sándor/Kun Alexander
K.A. Ezt is nézzétek meg!Lassan töltődik,de nagyon fontos!
2012.06.02.

http://www.jovonk.info/2012/07/01/az-ipari-civilizacio-vege

http://www.echotv.hu/index.php?akt_menu=71&mm_id=196&v_id=15833
http://www.youtube.com/watch?v=Cp3x0r2_FTs
1700 milliárd forintos fizetés Magyarországon! A kapitalizmus vége!

http://www.youtube.com/watch?v=tAorgfLHYgs
Világhír!!!!
http://mindennapi.hu/cikk/vilaghir/osszefogtak-a-vilag-nagyvarosai-a-bankok-ellen-/2011-10-16/8556
Spanyolországban forrong az éhes, munkanélküli nép! http://www.youtube.com/watch?v=8TgHbkxBUNA
Hun testvér mozgalom!
http://www.youtube.com/watch?v=W-WlgSBnfSo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=WKT1BckP-fU
http://www.youtube.com/watch?v=yrGugMA-4Uk

http://www.jovonk.info/2012/08/06/kapitalizmus-halala
Ezt is nézzétek meg! Lassan töltődik, de nagyon fontos!
http://demokles56.wordpress.com/science/
Tisztázzunk már valamit végre, hogy kommunizmus soha és sehol sem volt a földön, csak szocializmus (!) Mielőtt átvennétek a nyugati média agymosást szolgáló machinációit, olvassatok a kommunizmus társadalmi modell jellemzője után (!) Nyugat és a talpnyalói a kommunizmus nemes, ember és természetbarát eszméjét és értékeit szeretné lejáratni és tönkretenni, mert a kapitalista kizsákmányolás legfőbb akadályát képezi (!) Józanodjatok és eszméljetek!- K.A.
http://www.youtube.com/watch?v=Q9sG4m7r_po

http://www.jovonk.info/2012/07/29/nemzeti-kommunizmus

Minden magyar figyelmébe!

242 milliárd dollárt menekítettek ki Magyarországról az illetékes magyar bűnözők! ( A magyar államadóság bruttó 109 milliárd dollár állítólag 2012.-ben!)

Gyerekek! Nem lenne államadósságunk!

http://www.echotv.hu/index.php?akt_menu=71&mm_id=161&v_id=14802

Üzenet Demján Sándornak, Csányi Sándornak és a többi magyar milliárdosnak, akik megkopasztották a magyar nemzet vagyonát és a közös kasszáját, hogy :

Adjátok vissza a magyar nemzetnek azt,amit zsebre tettetek, ne beruházási alapot hozzatok létre a más pénzéből, amit szintén Ti fogtok a vállalkozásaitok révén lenyúlni ! Mellesleg arra válaszoljatok, hogy hol van az a 242 milliárd dollár, amit eltüntettetek..?!Akik viszont ezt a tömérdek pénzt eltüntették,azok még mindig ott vannak a húsos fazék környékén. Velük soha nem lesz nagy és erős Magyarország, sem erős magyar nemzet, csak rabszolgatartó társadalom és gazdaság általános leépüléssel, hanyatlással, pusztulással és pusztítással egybe kötve!- K.A.
http://hvg.hu/gazdasag/20120726_Demjan_tul_nagyot_almodik#rss

Csányi !

Vissza a magyarok elorzott pénzét és földjét! Szégyelld magad a bűntársaiddal együtt!

http://www.jovonk.info/2012/07/26/csanyi-sandor-kilora-megvette-az-allamot
http://pestisracok.hu/agrarmilliardosok-rovidebb-felcim/

1700 milliárd forintos fizetés Magyarországon! A kapitalizmus vége!

http://www.youtube.com/watch?v=tAorgfLHYgs

Ángyán József kitálal!
http://www.youtube.com/watch?v=2hIqgU8yiV0

Minden igazi magyar csatlakozzon a Magyar Nemzeti Arcvonalhoz (!)
http://www.hir24.hu/baleset-bunugy/2012/07/26/15-20-keresztapa-lehet-magyarorszagon
Itt vannak a keresztapák,a fő kolomposok !
A Nyugat által felfogadott és kiképzett Banditáknak 1000 dolláros napi zsoldot fizetnek a felforgatásért és a pusztításért Szíriában, hogy elérjék a rendszer megbuktatását,mint: Irakban,Líbiában,Egyiptomban..,ez utóbbiban fél sikerrel,és még tovább mennének az illetékes kapitalista,pénz,vagyon,természeti erőforrás-éhes gazemberek!( Irán,Kína,Oroszország,az egész világ!) De nem jön be nekik, nem fog sikerülni! A természet is ellenük van, és nem is gondolják, hogy hogyan !

Link

/Ez a kapitalizmus,a maffia uralma: http://mno.hu/hirtvkulfold/noket-es-gyermekeket-lottek-gumilovedekkel-video-109400

http://www.jovonk.info/2012/07/26/lazadasok-kaliforniaban

Nem csak ott lázadnak az emberek, hanem a Nyugaton minden hol! És nálunk is Magyarországon, csak elfojtják és elhallgatják az illetékesek (!)

Minden igaz magyar figyelmébe! Nagyon fontos! Klikk a linkre! Bővebben Itt:

http://www.facebook.com/alexande.kun/posts/257531714357592
Követendő minta és példa a magyar vezetőknek is! Éhesek és mérgesek vagyunk! Elég volt!!!!!

http://www.jovonk.info/2012/09/19/gorogorszag-megszabott-uton-kezdodik-kifosztas

http://www.jovonk.info/2012/08/20/spanyol-robin-hood-kirabolja-multikat-majd-zsakmanyt-szetosztjak-szegenyek-kozott

Link
A Kelet is készül.........!!!! Nézzétek csak hogyan..?!(A nyugati cion maffia ellen..!)

http://www.youtube.com/watch?v=x1tmfINjY1U
Csak nézd meg ezeket az egyszerű képeket és rajzokat,és rájössz,hogy mi van a világban és mi lesz a világgal...!http://www.facebook.com/media/set/?set=a.130135550462508.28040.100003981905245&type=3
Még itt is!http://demokles56.wordpress.com/science/
Csak nagyon erős idegzetűeknek!

Nézzétek, a Nyugat kiket támogat Szíriában!!!!

( Dióhéjban! Ütik és verik a botokkal és kötéllel a félig levetkeztetett civil embereket, az út patka szegély kövén sorban civil emberek feküdnek elvágott nyakkal kivérezve - fejük mindegyiküknek a patka kövön fekszik -, majd a végén egy ilyen akciót be is mutat élőben egy telefonnal felvett videón a forgató...! A gyilkosok, az elkövetők beazonosítása a ruházat és a fegyverzet stb. alapján történt!)
  http://www.youtube.com/watch?v=-Zy6Bh_dXL4%3Cbr
http://www.echotv.hu/index.php?akt_menu=71&mm_id=108&v_id=16014
http://www.jovonk.info/2012/10/17/bankar-mustra