2015. december 14., hétfő

NAGYON VESZÉLYES AMIT AZ OKTATÁSÜGY AKAR!!!

A kormánynak semmi kifogása a diákok jógáztatása ellen

Az EMMI szerint a jóga alapú mozgásformák megfelelő alkalmazása nagyban hozzájárul a tanulást támogató, érzelmileg biztonságos oktatási környezet megteremtéséhez, továbbá a tanulók mindennapi életviteléhez.
Mint megírtuk országszerte egyelőre 4 ezer iskola testnevelési gyakorlatába épültek be azok az új módszerek, amelyeket a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) kiemelt projektje, a T.E.S.I. (Testnevelés az Egészségfejlesztésben Stratégiai Intézkedések)keretében dolgoztak ki.

Ezek között egyebek mellett a jóga alapú mozgásprogram, a stresszkezelés és a relaxáció alkalmazása is szerepel. A sportszövetség az elmúlt egy évben 8 ezer tanítónak és testnevelő tanárnak tartott 30 órás továbbképzést.
A 2012-2013-ban a megújított Nemzeti Alaptanterv (NAT) a kerettanterv részévé tette ugyan Bagdy Emőke, a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület vezetője által kidolgozott iskolai meditációt és autogén tréninget (Diákrelax program), ám az főleg civil és egyházi ellenállásra 2014 tavaszán kikerült a tartalmi szabályozók dokumentumaiból. Az EMMI ennek kapcsán ugyanakkor leszögezte, hogy a változás tulajdonképpen csupán a kulcsfogalmak cseréjét jelenti: a „relaxáció” és „autogén tréning” párosának helyére a jövőben a „stressz- és feszültségoldás” szavak kerülnek a vonatkozó dokumentumokba.
Avítt és korszerű módszerek
A figyelemelterelés azonban nem esett jól a Diákrelax kidolgozóinak, amit a Magyar Pszichiátriai Társaság májusi országos nagygyűlésén szóvá is tettek.
bagdy emőke (forrás: facebook.com)Bagdy Emőke (Forrás: facebook.com)

A Bagdy Emőke moderálásával megvalósult szekcióülésen sérelmezték, hogy egyelőre csak a mindennapos testnevelésen keresztül vehetik ki részüket a diákság egészségfejlesztéséből.
Bagdy szerint az egészségügyi kormányzat Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztés nevet viselő koncepciójának másik pillérében sokkal hatékonyabban tudnák kifejteni tevékenységüket. A pillér tematikája a „Lelki egészséget szolgáló pedagógiai/pszichológiai módszerek alkalmazása és a művészetek bevonása”.
Az új rendszerű testnevelési stratégiát kormányzati megrendelésre kidolgozó MDSZ éppen a Bagdy Emőke vezette Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületet kérte fel egy több mint száz módszert tartalmazó kézikönyv elkészítésére. Az anyag 2015 tavasza óta érhető el a testnevelők számára.

„Fel kell tehát tárnunk a mára már megkérdőjelezhetőnek mondható eljárásokat és be kell mutatnunk a testnevelőknek az alternatív, korszerű módszereket”
– áll az erről szóló tájékoztatásban, amely további 7 könyvet és 6 oktatófilmet ajánl a testnevelőknek a megújult tanórákhoz.
Ezek között találjuk a Stresszkezelés és relaxáció alkalmazása a testnevelésben című kiadványt, illetve a Jógaalapú mozgásprogram az iskolai testnevelésben című könyvet a hozzá tartozó oktatófilmmel. Utóbbiból megtudhatjuk mi is a jóga, milyen jótékony hatásai vannak a jógaalapú mozgásprogramnak, illetve hogy hogyan kell felépíteni az erről szóló tanórát.

A
gyakorlatsorok című fejezeten belül 10-14 éveseknek tanítják meg egy ősi keleti rítus, a Napüdvözlet mozdulatait.
a napüdvözlet gyakorlatsorA Napüdvözlet gyakorlatsor
A továbbiakban jóga- és légző-gyakorlatokat látunk, amelyek közül például a sastartás a szerzők szerint segíti a két agyfélteke összehangolását.
Nem hátráltak, beleálltak
Kérdéseinkkel először Szabó Tündét, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkárát kerestük meg, de az államtitkárság a köznevelésért felelős államtitkárságra továbbította levelünket.
Az innen érkezett tájékoztatásból kiderül, hogy a „testnevelés és sport műveltségterület fejlesztési céljait” a NAT-ba foglalt általános kerettantervek tartalmazzák, és e célok elérése érdekében a Jóga alapú mozgásprogram az iskolai testnevelésben, valamint a Stresszkezelés és relaxáció alkalmazása a testnevelésben című módszertani kiadványok és a hozzájuk kapcsolódó oktatófilmek „hasznos segítséget nyújthatnak”.
szabó tünde, az emberi erőforrások minisztériumának sportért felelős államtitkára (forrás: mti)Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára (Forrás: MTI)

Sőt, ezek tornatermi gyakorlatba építésével a testnevelést tanító pedagógusok még magasabb minőségben lesznek képesek megfelelni a „már évek óta hatályos tartalmi elvárásoknak”.
Az államtitkársági válasz arra hívja fel a figyelmet, hogy a Testnevelés Stratégia 2020 középtávú célja olyan oktatási környezet kialakítása, amely a „tanulók testi és értelmi fejlődése mellett a lelki egészség megteremtését is támogatja”. Ennek részét képezik a

„hatékony aktív és passzív stresszkezelő gyakorlatok, valamint a jóga alapú mozgásformák is, amelyek megfelelő alkalmazása nagyban hozzájárul a tanulást támogató, érzelmileg biztonságos oktatási környezet megteremtéséhez, továbbá a tanulók mindennapi életviteléhez”.
A tájékoztató szerzői megnyugtatásul közlik, hogy az a kormányzati törekvés, amelynek célja – többek között – a diákok helyes önértékelésének és önismeretének kialakítása, „nem köthető világnézethez, hiszen attól függetlenül az egyén egészségének kialakítását, megőrzését támogatja a szó testi, lelki és szellemi értelmében egyaránt”. Aki pedig még ezek után is szkeptikus maradna, annak elmagyarázzák, hogy az iskolai testnevelésben „nem tisztán jógagyakorlatok valósulnak meg, hanem jóga alapú mozgásprogramok”.


A jóga és ami mögötte van
A jóga célja

A jógával kapcsolatban már volt egy bejegyzés a blogban. Ekkor a kundalini jógát említettem és kerestem hozzá leírásokat a veszélyeiről. Most csak általánosságban venném át, hogy mi a jóga és mi lehet a benne rejlő veszély. Nem az izom és izületi bántalmakra gondolok, hanem a mögötte rejlő spiritualitásra.

Elsőként talán meg kellene fogalmazni azt, hogy mi a jóga és mi a célja.

A Wikipédia a következőket írja:

" A jóga célja a testi és a szellemi erők felébresztése. Eszerint alapvetően kétféle jógát különböztetünk meg: testi és szellemi jógát.[forrás?] A jógának több változata ismert, amelyeket a különböző személyiségtípusokhoz fejlesztettek ki. Indián kívül először a hatha jóga vált népszerűvé a 20. századi nyugati világban, ma már azonban Európában is szinte minden ága elérhető a jógaközpontok által.
A modern jóga gyakran tartalmaz a hinduizmusból származó tradicionális elemeket, mint például az erkölcsi és etikai alapelveket, a test megerősítésére és jó állapotának megőrzésére szolgáló pózokat (az úgynevezett ászanákat vagy más néven tartásokat), a spirituális filozófiát, a guru által történő útmutatást, a mantrák (szent szótagok) ismételgetését, a légzés szabályozását és az elme meditációval történő elcsendesítését.

A jóga végső célja a megszabadulás vagy magasabb szinten a megvilágosodás (moksa) elérése, amely által a lélek kikerül a születés és a halál körforgásából (szamszára). A jóga által uralható a test, az elme, továbbá az érzelmek és a vágyak. Fokozatosan vezet el a lét igazi természetének megismeréséhez. A jógi akkor éri el a megvilágosodást, amikor tudata megszűnik és megtapasztalja az egyesülés örömét."
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3ga

Egy jógát is érintő könyvben a következőképpen definiálják:

"Szó szerint "igába hajtás" , a Brahmannal való egységre utal. A jógának sok fajtája és iskolája van, és különböző technikái, de végső célja mindnek egy: Az Abszolútummal való egyesülés.
A testtartások és az irányított légzés elősegíti a keleti meditációt, valamint a test megfékezését és fegyelmezését, hogy az ember lemondjon minden vágyról, amelyet a test máskülönben ráerőltethetne az elmére.
A jóga úgy van kidolgozva, hogy megfelelő transzállapotot idézzen elő, amely lehetővé teszi, hogy a tudat felfelé szálljon, és Brahman igájába kerüljön. Ez visszahúzódást jelent az illúzió világából az egyetlen igazi Valóság keresése céljából. Ha valaki csak fizikai erőnlétet akar elérni, akkor jobb, ha speciálisan erre a célra kialakított testgyakorlatot űz. A jóga semmilyen része nem választható el a mögötte lévő filozófiától. "

Még ugyanebben a könyvben van egy fontos fogalom, ami kötődik a jógához, de más keletről származó okkult cselekményekhez is. Megtalálható a reikiben és bizonyos meditációs technikáknál. Ez a fogalom a mantra.

Tehát mi a mantra?
"Egy vagy több szótagú hangszimbólum, amely misztikus állapotok kiváltására szolgál. A guru élő hangján kell továbbadni, nem tanulható meg más módon. Az embernek nem kell értenie a mantra jelentését; az érték a hang ismétlésében van. Azt mondják, hogy egy szellemet vagy istent testesít meg, és a mantra ismétlése ezt a lényt egyrészt behívja abba a személybe, aki a mantrát használja, másrészt létrehozza azt a passzív állapotot a meditációt végző emberben, amely elősegíti a lények ilyen egyesülését. "
Forrás: Rabindranath R. Maharaj- Egy guru halála

Problémák a jógával

A fentiekben áttekinthettük, hogy mi a jóga és mi rejlik mögötte. Milyen spirituális erő van benne és mi a jóga eredeti célja. Most egy kissé más megvilágításban nézzük át a jógát.

A nyugati ember számára a jóga nem más, mint egyfajta testi-lelki felfrissülést, egészségmegőrzést adó mozgáskultúra. Miért? Mert aki "nyugatiasították" a jógát, azok próbálták szétválasztani a mozgást a filozófiától. Nem az izomhúzódás a fő probléma, hanem az, hogy ez sikerülhet-e és mennyire.

Keresztény szerzők szerint ez nem igazán lehetséges. Megvan az a veszélye, hogy a jóga gyakorlásával a mozdulatok, a mantra és a meditáció együttesével hatással lesz rád. Nem várt következményei lesznek.

Elsőként kiemelem a fentebb található megfogalmazásokból a lényeget:

  •   A jóga célja a testi és a szellemi erők felébresztése.
  •  A jóga végső célja a megszabadulás vagy magasabb szinten a megvilágosodás (moksa) elérése, amely által a lélek kikerül a születés és a halál körforgásából (szamszára).
  •  ... célja mindnek egy: Az Abszulútummal való egyesülés.
  •  A jóga úgy van kidolgozva, hogy megfelelő transzállapotot idézzen elő, amely lehetővé teszi, hogy a tudat felfelé szálljon, és Brahman igájába kerüljön. A jóga semmilyen része nem választható el a mögötte lévő filozófiától. 
Ez az utolsó mondat egy olyan embertől származik, aki brahmin volt, vagyis magas rendű kaszthoz tartozó hindu. Gyakorolta a transzcendentális meditációt és a kundalini jógát. Tudja miről beszél. Rájött, hogy ez az egész egy zsákutca, rájött milyen veszélyek rejlenek mögötte.

Nézzünk meg más írókat is.

Gál Péter atya fiatal korában maga is foglalkozott jógával, a Hatha jógával. Akkor még nem tudta, hogy nem minden az, aminek látszik. A teljes szövegből, csak a lényeget emelném ki.

"Gimnazista koromban ... azért kezdtem a Hatha-jógába, mert még jobban akartam tanulni, még tisztábban akartam élni Jézus útján, még egészségesebb akartam lenni, még könnyebben akartam találkozni Istennel. Hetenkénti áldozó voltam, vasárnaponként két misét hallgattam, sokat imádkoztam akkoriban, tiszta volt a lelkem, jól tanultam, semmi bajom sem volt. Hosszú hónapok jógázása után egyszer egyedül végeztem a szavászanát, az ellazítási pózt. Megpróbáltam teljesen kiüresedni és lelkileg-testileg ellazulni, pihenni a gyakorlatok végén. Akkor a földön fektemben egyszerre csak rám tört valami iszonyú erő és érzés, nehéz visszaadni: valami rettenetes mélységbe kezdtek lehúzni, szellemi sötétség és fenyegetés, hatalmas félelem kötözött meg, úgy éreztem, hogy ez a pokol, és hogy most megbolondulok. Óriási erővel próbáltam felemelkedni az egészből és fizikailag is felülni helyzetemben, próbáltam Istenhez fohászkodni, de csak nagyon sokára sikerült felemelni a fejem és kinyitni a szemem. Nem tudom, mennyi ideig voltam ebben a kötelékben, de utána hónapokig féltem, nagyon sokára tudtam esténként elaludni, nem mertem senkinek szólni, rengeteget imádkoztam, hogy ne legyen ez többet és ne legyen semmi bajom, míg nagyon lassan múltak a félelmek, de jelentkeztek bennem bizonyos helyzetekben szorongások, amilyenek azelőtt sosem voltak. Akkor abbahagytam a jógát. Ez az egész tapasztalat, némileg enyhébb erővel megismétlődött évekkel később, amikor újra a jóga-légzést gyakoroltam egy harmonikus életszakaszomban, vizsgaidőszakban, hogy jobban tudjak tanulni, egy erdő szélén állva, a napsütésben. E támadás után hosszú percekig nem láttam semmit, és órákig alig tudtam kinyitni a számat az emberek között. Mindezeknek apró neurológiai következményeitől csak sok év múltán, a Medjugorjéban átélt Lélekkeresztségem alkalmával szabadultam meg. "


Forrás: http://hagiosz.net/?q=szavaszana

Graham Powell könyvében említ egy esetet, amikor egy férfiért imádkozott (valószínűleg szabadító imát), akiből egy szellem/démon távozott el. A démonok sok esetben semmilyen rendkívüli dolgot nem produkálnak, inkább meglapulnak mint... Megvolt az a karizmája, hogy láthatta a gonosz lelkeket.

"Amikor egyszer egy fiatal férfiért imádkoztam, akiről nem tudtam, hogy megtérése előtt belekeveredett a jógába, láttam, amint egy undorító szellem elhagyta őt. Leginkább egy indiai istenhez lehetett volna hasonlítani. Aznap este, amikor erről az eseményről elmélkedtem, rájöttem, hogy a szellem ülő jóga testhelyzetben volt, amint felemelkedett róla és eltűnt. "
Graham Powell-Rázd ki magad a porból

Peter Horrobin egyértelműen az okkultizmushoz sorolja a jógát. 

"Az „okkultizmus” egy átfogó kifejezés, amely azokat a - gyakran vallásos természetű gyakorlatokat jelenti, amelyeknek erőforrása egyértelműen nem Isten. Az okkult gyakorlatokat folytató emberek köre azoktól, akik világosan tudják, hogy az általuk gyakorolt okkultizmus ágazata démoni erőkre támaszkodik (például a boszorkányság) egészen azokig terjed, akik nem is ismerik fel a démonok jelenlétét, de megtévesztés folytán valamilyen démoni erő rendszerének hatása alá kerültek, amely az ellenőrzése alatt tartja őket (például a jóga tanfolyamok tudatlan résztvevői). "

A könyvben is előfordul a mantra mint fogalom. Ebben is ott a jóga. 

"Egy szó, amelyet a transzcendentális meditáció (vagy a jóga) követői kapnak, hogy ismételgessék azokat vagy meditáljanak fölöttük, bár a jelentését nem ismerik. Azt szolgálja, hogy a személy kapcsolatba kerüljön a szellemi világgal."
Forrás: Peter Horrobin- Gyógyulás és szabadulás

Gál Péter atya könyvében rengeteg helyen említi a jógát, és annak lehetséges veszélyeit. Itt azt emelném ki, amikor a jóga és egyéb irányzatok eredetéről és a mögöttes filozófia szétválaszthatatlanságáról ír. Ami nagyon fontos, hogy a jógában a mozdulatok és testhelyzetek is lehetnek imamódok, mint a példában szereplő Hatha jógában. 

"Másodszor a vizsgálatainknál, mint minden egyes jelenségnél a világban, figyelembe kell vennünk szempontként, a tartalom és a forma egységét, azt, hogy az elmélet, a lelkület adekvát formákat, technikákat hoz létre, melyek a mágia esetében, vagy a jógánál évszázadok alatt kristályosodtak ki. Az eredeti vallási-elméleti-szellemi célnak annyira megfelelően megválasztott forma, szimbólum, technika, szinte automatikusan is, bármikor kiváltja ama ősrégi megkívánt hatást. Lásd: a mágia szimbólumai, a jóga-légzés Kundalinit felkeltő hatása, vagy a reikisek szimbólumai. Itt az is a gyakorlati problémák közt szerepel, hogy a technikát átvevő keresztény valóban nem is ismeri meg egy-egy gyakorlat eredeti hatásmechanizmusát, eredeti ,,lelki'' tartalmát. Ez történik például a mantrák esetében, amelyek a jóga, vagy a TM-és egyéb iskolák esetében általában egy-egy konkrét démoni nevet jelentenek. Elgondolkodtató, hogy a jógázó keresztények nem tudják, hogy a hatha-jóga testhelyzetek valódi szimbólumok és imamódok voltak, amelyek segítségével a gyakorlatozó meghatározott hindu istenségeket imádott és azok erejét ezek által lehívta. Mennyire ,,tisztíthatom meg'' ezeket a technikákat, csupán azzal, hogy e tartalmakat nem ismerem, illetve, keresztényként nem hiszek bennük; nem szinkretizmus-e az, hogy elmélkedő módszereim közt ilyen szimbólumok is szerepelnek; nem hasonlatos-e ez ahhoz, amikor a kereszt mellé a templomban Buddha-szobrot is tennénk?"
Forrás: Gál Péter-New Age Keresztény Szemmel

Egy megtért és kereszténnyé lett ember jógázott és más keleti irányzatokat is kipróbált. A jógával kapcsolatba hozza a kundalini erőt és a szellemi világot. A jógának kihatása van a testre, hiszen megváltoztatja a belső szervek működését, különösen a mozgató és életfontosságú szervekét. Más veszélyeket is tartogathat a jóga, a szellemi erőkkel való kapcsolatot. 

"A hagyományos hindu tanítás szerint az erőközpontok vagy csakrák olyan szellemekkel vannak összeköttetésben, akik a testen kívül találhatók, egy olyan területben, amit asztrál régiónak neveznek. Pontosan ebben a régióban élnek a bukott szellemek és vezetőjük: a sátán. Ezek azok, akik az erőt adják a jóginak ahhoz, hogy felemelkedjen, és ezek irányítják a kundalini keletkezését és a csakra feléledését is. Ha egy központ felébred, akkor ezek a szellemek megszólíttatnak, és azután tovább működhetnek: a jógit olyan erőkkel ruházzák fel, mint pl. a telepátia, a telepsziché (annak képessége, hogy gondolat által hatást gyakorol egy emberre), jövendőmondások, annak a képessége, hogy elhunytak szellemeivel kapcsolatot vesznek fel, bizonyos látomások láthatóvá tétele stb."
Forrás: Daniel Dossmann- Jóga, a szabadságra vezető út?

Összefoglalva, a jóga bár a nyugati ember számára csak egyszerű mozgáskultúra vagy testi-szellemi frissességet előidéző módszer, ennél jóval többről van szó. Ahogyan olvashattuk több szerzőnél, a gyakorlat a mögöttes filozófiától nem választható szét. A veszélye a szellemi háttérrel van és a céljával. különösen veszélyesnek ítélem meg azokat a jóga irányzatokat, ahol mantrákat és szimbólumokat használnak. Itt már nagyobb az ember kitettsége a démoni erőknek vagy nevezhetjük őket pogány isteneknek is, akikhez régebben imádkoztak a mozdulatok és a mantra révén. 

Elmondod a mantrát, amit nem értesz és nem tudod mi vagy ki van mögötte. Érzed a pozitív változásokat, mert egyre többet tudsz, egyre hajlékonyabb vagy, egyre több "képességed" fejlődik ki, de milyen áron. 
Ebben az esetben is érvényes az a szabály, hogy ne tedd ki magad ismeretlen erőknek, nem használj mantrákat és szimbólumokat. Egy idő után elveszítheted a kontrollt a külső erők felett. Persze, biztosan van, akit ez egyáltalán nem érdekel, csak az, hogy megkapja amit akar. A háttér és a forrás nem érdekes számára. Ez is egy lehetőség. De hová vezet...

 Utólagos bejegyzés. Ahogyan a komment mezőben is írtam, a jógával kapcsolatban nagyon megoszlanak a vélemények, mármint keresztény körökben. Úgy tűnik, hogy vannak akik abszolút veszélytelennek tartják, és csak mint egy mozgási formát használják, tehát szétválasztják a mögötte lévő lelkiséget a mozdulatoktól és azok jelentésétől. Mások (elsősorban karizmatikus körökben), pl. Gál Péter atya sarkosabban fogalmaznak, ők nem javasolják a jógát, mert szerintük nem lehet kettéválasztani a mozgást a lelki tartalmaktól. Tehát nincs egységes álláspont.

Magán véleményemet az eddig olvasottakra és a "felmérésekre" alapozom. Egyértelműen nem lehet kijelenteni, hogy a jóga általánosságban rossz vagy elítélendő lenne. Vannak azonban olyan változatai - elsősorban tudatállapot változással járnak, mantrákat és szimbólumokat használnak- melyek veszélyesek és keresztények számára nem javasoltak. Ide tartozik pl. a kundalini jóga is.http://rejtettdolgok.blogspot.hu/2014/06/a-joga-es-ami-mogotte-van.html