2012. december 18., kedd

Az Alkotmánybíróság átdefiniálja a család fogalmát

Megsemmisítette a családvédelmi törvény egyes, az öröklési szabályokkal és a család fogalmával összefüggő rendelkezéseit az Alkotmánybíróság hétfőn nyilvánosan kihirdetett határozatával. A Családháló békés tiltakozásra hív.
Az alapvető jogok biztosa a tavaly elfogadott családvédelmi törvény egyes - a család fogalmáról, valamint a törvényes öröklés rendjéről szóló - szabályait diszkriminatívnak találta, és június elején kezdeményezte alkotmánybírósági vizsgálatukat. A hétfői határozathirdetésen jelen volt az indítványozó, Szabó Máté ombudsman is.

Az Ab megállapította, hogy a vizsgált rendelkezések alaptörvénybe ütköznek, és ezért megsemmisítette őket. Indoklása szerint a családjogi törvény túlságosan szűkre szabta a család fogalmát, amikor azt egy férfi és egy nő házasságára, az egyenesági rokoni kapcsolatra vagy családba befogadó gyámságra épülő kapcsolatrendszerként határozta meg. Továbbá kimondta azt is: az alaptörvényből nem következik, hogy az azonos célra irányuló, kölcsönös gondoskodáson alapuló, tartós érzelmi és gazdasági életközösségekre - például az egymás gyermekeiről gondoskodó és őket felnevelő élettársakra - ne vonatkozna ugyanúgy az állam intézményvédelmi kötelezettsége.

„Ha a jogalkotó a családokra nézve kíván jogokat és kötelezettségeket megállapítani, akkor azoktól a személyektől, akik a családalapítást házasságkötés nélkül, más tartós érzelmi és gazdasági életközösségben kívánják megvalósítani, jogokat nem vonhat vissza, a társkapcsolati forma meglévő védelmi szintjét nem csökkentheti” – rögzítette a testület.

A határozat kitér arra is: az alaptörvényből fakadó követelmény, hogy a házasságot és a családot érintő intézményvédelmi kötelezettség nem eredményezheti a gyermekek bármilyen közvetlen vagy közvetett jellegű hátrányos megkülönböztetését azon az alapon, hogy szüleik házasságban vagy más típusú életközösségben nevelik őket. A családvédelmi törvény családfogalma azonban az alaptörvényhez képest leszűkítő, nem képes eleget tenni a szélesebb körű állami intézményvédelmi kötelezettségnek.

Az Ab leszögezte, hogy a családokat megillető alaptörvényi védelem kiterjed azokra a tartós jellegű társkapcsolatokra is, amelyekből közös gyermek származik. Ebben az esetben az állam intézményvédelmi kötelezettségének az a vonása került előtérbe, amely a keletkezett új életet hivatott oltalmazni - attól függetlenül, hogy az a jogalkotó által milyen szinten szabályozott vagy esetleg nem szabályozott együttélési formából származik.

Az Ab korábbi gyakorlatából felidézte, hogy az azonos neműek tartós párkapcsolatának védelme nem a házasság és a család védelmét előíró intézményvédelmi kötelezettségből vezethető le, esetükben az elismerés és a védelem igénye az emberi méltósághoz való jogból, az abból származtatott önrendelkezési jogból, az általános cselekvési szabadságból, valamint a személyiség szabad kibontakoztatásához való jogból következik.

Az Ab következetes gyakorlata a különböző tartós életközösségi formák típusainak a megkülönböztetését nem olyan módon ismeri el, hogy valamely ideáltípus előnyben részesítése érdekében más életközösségi típusokat korlátoz vagy tilt, hanem úgy, hogy az azonos védelem kötelezettségének érvényesítése mellett az alaptörvénnyel összhangban elismeri az állam előnyöket juttató, különböző családtámogatási intézményekben megnyilvánuló eszközrendszerét.

Az öröklési szabályokkal kapcsolatban pedig kimondta, hogy a törvényes öröklés rendjének egyértelműnek kell lennie, a vizsgált rendelkezések viszont olyan mértékben mondanak ellen a polgári törvénykönyvben rögzítetteknek, hogy ez jogalkalmazói jogértelmezéssel már nem oldható fel, így sértik a jogbiztonságot.

A polgári törvénykönyv (Ptk.) öröklési rendje szerint a bejegyzett élettárs a házastárssal azonos szinten örököl, a családvédelmi törvény ezzel szemben következetesen mellőzi a bejegyzett élettársra való utalást, kizárva ezzel őt a törvényes örökösök rendjéből. Az Ab megkeresésére az igazságügyi miniszter válaszában elismerte, hogy a jogalkotás során ez az ellentmondás felszínre került, de a „feloldásához szükséges lépéseket végül nem tette meg a jogalkotó” - tartalmazza a határozat.

A családvédelmi törvény örökléssel kapcsolatos rendelkezését az ombudsman június elejei indítványa nyomán néhány héten belül, még a törvény július elsejei hatályba lépése előtt felfüggesztette az Ab. A testület ekkor élt először az új alkotmánybírósági törvényben biztosított jogkörével, amelynek alapján egy törvényi rendelkezés hatálybalépését vizsgálata idejére felfüggesztheti. Az Ab döntését már akkor azzal indokolta, hogy a törvényes öröklés kérdésében a Ptk. és a családvédelmi törvény nincs összhangban, és ez súlyos bizonytalanságot okoz, továbbá kimondta, hogy „a vizsgált rendelkezés alaptörvény-ellenessége valószínűsíthető az alaptörvényben rögzített jogállamiság elve és a belőle levezethető jogbiztonság követelménye alapján”.

A határozathoz Holló András és Lévay Miklós a rendelkező részt alátámasztó, de a többségi véleménytől eltérő párhuzamos indokolást, Balsai István, Dienes-Oehm Egon és Pokol Béla pedig a rendelkező részt elutasító különvéleményt fűzött. A többségi véleményt az elnök és kilenc alkotmánybíró támogatta – tudósít az MTI.
*
A Családháló békés sétára, demonstrációra hívja a családokat és mindazokat, akik számára fontos a család. „Tiltakozzunk az ellen, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette a családvédelmi sarkalatos törvény fontos részeit, így a család definícióját is! Véleményünk szerint mindenkinek joga van úgy élni, ahogyan szeretne, de nem nevezheti magát mindenki tetszése szerint házastársnak és családnak” – írják felhívásukban a családháló.hu honlapon.

A rövid gyertyás, fáklyás menet 2012. december 20-án, csütörtökön délután 17.30 órakor indul az I. kerületi Batthyány térről az Alkotmánybíróság Donáti utca 35-45. számú épülete elé.
Magyar Kurír

Világvége?

Már csak néhány nap a világvége előtt, legalábbis a híressé vált maja naptár szerint, amely 2012 december 21-én ér véget... vagy sem? Sokan nem tudják egyébként, hogy a szóban forgó naptár nem a világhíressé vált kerek kő, hanem egy ketté tört és hiányos sírkő, amit a régészek Tortuguero 6 emléknek neveznek és amire 1960-ban bukkantak véletlenül útépítés közben Mexikó déli részén. Az a híres kerek kő, amit Piedra del Sol-nak neveznek, valóban egy azték naptárat ábrázol és 1790-ben találták Mexikó város területén.

A többség szerencsére nem veszi komolyan a 2012 világvégi hisztériakeltést, de itt-ott akadhatnak instabil személyiségek, akiknél elgurulhat a pirula a végzetes nap közeledtével. Ki tudja, talán a múlt héten történt iskolai tömegmészárlás elmezavaros elkövetőjét is befolyásolta a maja naptár bolondéria, hiszen az amerikai Connecticut államban -ahol történt a tragédia- mindenki tudja, hogy az ott lévő régi nukleáris rakétasilókból luxus "doomsday" (azaz "világvégi") magán óvóhelyek készültek az elmúlt években. December 11-én, a NASA nyilvánossá tette a videót amit eredetileg csak december 21. után akart bemutatni és amiben szakértői elmagyarázzák "miért nem történt meg a világvége". Ha bár előbb is nyilatkozhattak volna a NASA koponyák, jó hogy ez most végre megtették. A pápa egyébként, kicsit megelőzve a NASA-t, a novemberben kiadott könyvében megerősítette azt, amit már sokan tudtak, azaz hogy valóban nem 2012-ben vagyunk, hanem néhány évvel később. Ha pedig már évek óta elmúlt 2012, igazán nincs miért aggódni a maja naptár miatt, de valóban akkor sem lenne, ha tényleg 2012-ben lennénk. Ugyanis, a maja "hosszú számlálás" és a jelenleg használt Gergely naptár összehangolását illetően egy tucatnyi eltérő teória létezik.

Az első, "Goodman-Martinez-Thompson korreláció"-nak nevezett, összehangolás a Gergely naptárral az archeológusok John Goodman és Juan Martinez Hernández által készült a 19. században, amit aztán a brit maja szakértő Eric Thompson kifinomított a 20. század elején. Eszerint, a "hosszú számlálást" a maják i.e. 3114 augusztus 11-én kezdik és az idén december 21-én fejezik be. Más szakértők viszont egészen eltérő dátumokat találtak. A német archeológus Andreas Fuls például 2220 december 23-án látja a "hosszú" maja naptár végdátumát. A belga maja kutató Antoon Vollemaere szerint pedig 1546 december 12. a helyes dátum. A maják ciklusokban képzelték el a világ fennállását és a "hosszú számlálás" adta meg a ciklusok időkereteit. A belga kutató Antoon Vollemaere, aki évtizedek óta tanulmányozza a különböző maja naptárakat e nép a forrásaiból fennmaradt napfogyatkozások és csillagászati előrejelzések alapján, határozottan jelöli meg a "hosszú számlálás" kezdő és végső dátumait:  i.e. 2594 és i.u. 1546. Ez azért is érdemel figyelmet, mert a maja civilizáció akkoriban áldozott le, Európa expanziója Közép- és Dél-Amerika felé pedig akkoriban ívelt fel, vagyis valóban kataklizmus történt akkor a maják szempontjából.

Spanyol megszállás: a maja világ vége...
1511-ben, egy spanyol hajót a maják által lakott, Mexikó dél-keleti részén lévő, Yucatán-félsziget partjára dobta a vihar és a két túlélő matróz a maja vezetők rabszolgái lettek. 1519-ben megérkezik Hernán Cortés és felszabadítja az egyik matrózt, miközben a másik feleségül veszi egy maja vezér lányát. Ekkor még a spanyolok békén hagyják a majákat, a szomszéd aztékokat viszont telibe támadják és 1521-ben le is győzik őket. Ezután már a maják sem ússzák meg és a ma is "Maja-hegység"-nek nevezett területen élő törzseket 1524-ben rabszolgaságba ejtik. A sűrű erdőkkel borított Yucatán-félszigeten élő maják azonban keményen harcolnak és az utolsó városukat csak 1696-ban (!) tudják elfoglalni a spanyolok. A történészek szerint, a maja vereség részben a konkvisztadórok által behozott olyan betegségeknek volt tulajdonítható, mint a himlő, amelyek ellen nem volt felkészülve a maják immunrendszere.  

A hollywoodi film iparnak "köszönhető" leginkább a maja naptár hisztéria terjedése, különösen a 2009-ben megjelent 2012 című katasztrófa filmnek. Azonban, már 1966-ban lehetett olvasni az amerikai antropológus Michael Coe The Maya című könyvében, hogy 2012 december 23. és 2013 január 11. között bolygónk minden "elkorcsosult" népét el fogja pusztítani az "Armageddon"... A világvég hamis prófétái mellett akadnak olyan álmodozók is, mint Terence McKenna, aki szerint december 21. táján egy "dimenziókapu" fog nyílni és az emberiség egy másik létsíkba kerül, ahol persze kolbászból lesz a kerítés. Ne lovagoljuk be magunkat ilyen lilaködös álomba, ha nem akarunk csalódni. Az emberek élete sosem volt könnyű és talán soha nem lesz, de miért is lenne? Buddha szavait idézve: A szenvedés az emberi tapasztalás része, testünk pedig csupán egy eszköz amely rövid ideig áll rendelkezésünkre. Ugyanúgy, ahogy az utazó áll meg egy pihenőhelynél, a létezés útján haladó lélek is csak elidőzik egy életben.


Szélvéső

Internetre került a kétezer éves Nash-papirusz tízparancsolatot tartalmazó oldala

Az Ószövetség egyik legősibb kéziratát a Cambridge-i Egyetemi Könyvtár teszi közzé digitalizált formában. A tízparancsolat már megtekinthető a könyvtár weboldalán.
A Nash-papiruszt a holt-tengeri tekercsek 1947-es felfedezése előtt a legősibb héber kéziratként tartották számon. Koruk és sérülékenységük miatt ilyen ősi kéziratokat igen ritkán lehet megtekinteni. Ha kiállításra kerülnek is, legfeljebb egy-két oldal látható belőlük. A digitalizáláshoz használt technikai berendezést adományozó Polonsky Alapítvány jóvoltából mostantól az interneten keresztül bárki közelről tanulmányozhatja, lapozhatja, nagyíthatja az ősi iratot.
A Cambridge-i Egyetem digitális projektje keretében a Nash-papirusz mellett számos más dokumentumot is közzétettek: több héber, keresztény, iszlám, szanszkrit irat, valamint Isaac Newton jegyzetfüzetei és a Nürnbergi Krónika is megtekinthető a könyvtár weboldalán. A keresztény szövegek közül kiemelkedő az V. században keletkezett, görög-latin kétnyelvű Újszövetséget tartalmazó Béza-kódex.
Magyar Kurír

Mindenhova jut az Iszkanderből

Legalábbis Oroszországon belül mindenképp… Nyikolaj Makarov vezérezredes ma úgy nyilatkozott a RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy Oroszország mindegyik katonai körzetét ellátják majd a kvázi-ballisztikus kategóriába eső Iszkander-M harcászati rakétarendszerrel. Mint a nyáron napvilágra került a régi rendszerből örökölt katonai körzeteket idén decembertől átszervezik: a jelenlegi 6 körzet négyre csökken, mellyel párhuzamosan 4 startégiai parancsnokság kerül felállításra. Ez persze azt is jelenti, hogy a vezérezredes nyilatkozatát úgy is mondhatjuk, hogy 4 körzetbe kerülnek majd Iszkander rendszerek.
“Mindegyik katonai körzetben lesznek Iszkander rakétákkal felszerelt dandárok.” – nyilatkozta a vezérezredes, hozzátéve, hogy az Iszkander-M rendszer telepítése az orosz haderő modernizálásának, újrafegyverzésének egyik kiemelt prioritású eleme.
Az Iszkander-M (NATO: SS-26 Stone) rendszer szállító és indítóplatformjául szolgáló járművön 2 db ún. kvázi-ballisztikus, egyfokozatú 9M723K1 típusú rakéta kapott helyet, melyek mintegy 400 km hatótávolsággal rendelkeznek (nem megerősítetten olvasni 500 km-t is – ne feledjük ezzel kapcsolatban az INF egyezményt, hiszen az Iszkander elvileg tud gombafelhőt is produkálni ha kell!) és 5-7 méteres pontossággal képesek célba érni. Az Iskander-E név alatt futó export változat természetesen gyengébb képességű: a rakéták hatótávolsága “csak” 280 km és mivel nem rendelkeznek a röppálya végső szakaszában történő pályakorrekciót biztosító szenzorcsomaggal, így esetükben állítólagosan 30-70 méteres CEP (körkörös szórás) értékkel kell számolni.
Az Iszkander rakétarendszer komponensei
A jelenlegi orosz tervek szerint 2016-ig legalább 5 rakétadandár lesz Iszkander-M rendszerrel felszerelve az egyébként már hadrendben/telepítés alatt álló kis hatótávolságú ballisztikus rakétarendszerből.
(htka.hu)Moszkva növeli az interkontinentális rakétatesztek számát

 

Az orosz Hadászati Rakétacsapatok (RVSN) parancsnoka, Sergej Karakajev vezérezredes nyilatkozata szerint 2013-ban 11 interkontinentális ballisztikus rakéta (ICBM) tesztjét fogják végrehajtani.
“2013-ban 11 ICBM tesztjét tervezzük elvégezni legfőképpen a meglévő rakétarendszerek élettartam hosszabbításának céljával és a jövő rendszereinek állami tesztjeinek elvégzésével kapcsolatban” – nyilatkozta a vezérezredes. A bejelentett tesztmennyiség egyébként hatalmas ugrást jelent az idén elvégzett öt ICBM teszt tükrében.
SS-18 Satan indítása
Emellett egy új harcirányítási rendszer bevezetéséről is beszámoltak: “Az RVSN jelenleg egy negyedik generációs automata harcirányítási rendszer bevezetését végzi, amely miközben hagyományosan elvégzi a parancsok hitelesítését, jelentéseket gyűjt és irányítja a kilövőállásokat, garantálni is fogja a tervek automatikus módosítását és a rakéták operatív újracélzását.” Karakajev legvégül még hozzátette, hogy 2020-ra az egész RVSN fel lesz szerelve modern digitális kommunikációs eszközökkel.

(htka.hu)


Oroszország fejleszti rakétavédelmi képességeit

 

Oleg Osztyapenkó helyettes védelmi miniszter nyilatkozata szerint hamarosan megújulnak a Moszkvát, valamint a központi ipari körzetet védő rakétarendszerek.
“Számos új objektum van, amit kötelesek vagyunk megvédeni, és meg is fogjuk azokat védeni. Több területen is fejlesztések zajlanak és úgy gondolom, hogy a közeljövőben alkalmazhatjuk is ezeket.” – nyilatkozta Osztyapenkó. A konkrét új rendszerekről egyelőre nem árult el érdemi információt a miniszterhelyettes, csak azt, hogy a Moszkvát jelenleg is védő A-135 anti-ballisztikus rakétarendszert fogják velük váltani. Így némileg már sejthető, hogy a régóta fejlesztés alatt álló, és 2014-re beharangozott Sz-500-ról lehet szó, bár ennek némileg ellentmond, hogy a RIA Novosztyi szerint Oroszország még szeptemberben egy meg nem nevezett típusú rövid hatótávolságú elfogórakéta tesztjét hajtotta végre, tehát elképzelhető, hogy az Sz-500 mellé érkezik még valami más is.
Az A-135 ABM rendszer egyik rakétájának tesztkilövése
Az 1971-ben fejleszteni kezdett A-135 rendszer 1995-ben állt hadrendbe és eredetileg két típusú anti-ballisztikus rakétát használt. Ebből az 51T6 (NATO: SH-11 Gorgon) nagy hatótávolságú elfogórakétákat 2007-ben deaktiválták, mivel azok elavultak, de a tervek szerint az így megüresedett két indítóállomást új, modernizált rakétákkal szerelik majd fel. A többi öt állomáson telepített rövid hatótávolságú 53T6 (NATO: SH-08 Gazelle) rakéták még szolgálatban vannak és rendszeresen tesztelik is azokat, a legutolsó ilyen teszt például idén október közepén volt.

Az A-135 rendszer részei
(htka.hu)