1991. május 31., péntek

Szabad Galiciai Nép Gerilla Hadserege (Guerrilla Army of the Free Galician People, Exército Guerillheiro do Povo Galego Ceive, EGPGC)

A Szabad Galíciai Nép Gerilla Hadserege (Guerrilla Army of the Free Galician People, Exército Guerillheiro do Povo Galego Ceive, EGPGC) egy, a Szabad Galícia (Free Galicia, Galicia Ceive, OLN) mozgalomból született és 1986 és 1991 között aktív, a függetlenség kivívásáért harcoló galíciai marxista terrorszervezet volt.

Katalónia Szabad Föld (Free Land, Terra Lliure, TL)

A legjelentősebb katalán terrorszervezet, az 1979-ben alapított (és első akcióját 1980-ban elkövető) baloldali Szabad Föld (Free Land, Terra Lliure, TL) célja az egyébként a baszkokhoz rendkívül szolidáris – és hasonló történelmű – katalán nép önálló államiságának és a Spanyolországtól való teljes elszakadásának a megteremtése volt. A TL céljai elérése érdekében leginkább spanyol gazdasági, illetőleg katonai intézmények ellen intézett támadásokat. A katalán szeparatista mozgalmak működésének csúcspontja a 80-as évek közepe volt, amikor is tízezreket tudtak mozgósítani és akár több tízezren is részt vettek tüntetéseiken. A csoport esernyőszervezetének a radikális baloldali Föld Megvédése Mozgalmat (Movement for the Defense of the Country, Moviment de Defensa de la Terra, MDT) tekintették. 1991-ben a szervezet bejelentette: felhagy a fegyveres harccal és békés, demokratikus eszközökkel kívánja meg elérni Katalónia függetlenedését. A TL azonban fenntartotta magának a jogot az erőszakos módszerekhez való visszatéréshez, amennyiben az demokratikus úton nem lenne megvalósítható.15 A szervezet egy része ezt követően csatlakozott a parlamenti radikális Katalán Köztársasági Baloldalhoz (Catalonia Republican Left, Esquerra Republicana de Catalunya, ERC), a többség azonban továbbra is a fegyveres küzdelmet választotta immár az ETA oldalán és következetesen elutasított bármilyen megegyezésre való törekvést a központi hatalommal.