2013. március 16., szombat

Az Egyesült Államok félelmei

Bevezető
Az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzésének vezetője, James R. Clapper március 12-én előadást tartott arról, hogy az elmúlt évek hírszerzési jelentéseinek kiértékelése alapján, milyen veszélyek fenyegetik, és milyen módon veszélyeztetik az Egyesült Államokat. Az elemzésben a belföldi és a külföldi veszélyekről egyaránt szó esett. A kisebbektől kezdve a nagyobb jelentőségű kihívások felé haladva. Elsőként a számítástechnika, majd az általános fenyegetettségek, végül a nemzetközi konfliktusok kerültek értékelésre.
Hídfő megjegyzés (továbbiakban dőlt betűvel): A bevezetőben érdekes módon a meglévő és képzelt veszélyekkel szemben a legtöbb figyelmet Putyin elnök kapta. Amíg a fontosnak ítélhető informatikai kihívásokkal, vagy Afganisztánnal csak perceket foglalkozott az előadó, Putyin és Oroszország kérdését hosszú ideig elemezte. 
Cyber-veszély
A NH vezető szerint a számítástechnika világa, és az internet annyira része lett az emberek életének, valamint a cégek ügyintézéseinek, hogy az emberek (az állampolgárok) ezt a területet érzik a legveszélyeztetettebbnek. Mivel minden személyes és üzleti adat mára itt bonyolódik, a cyber kalózkodással és az ipari kémkedéssel elképesztő pénzügyi és személyi károkat lehet okozni. Ennek lehetnek nemzetbiztonsági kockázatai is, mivel rengeteg nemzetbiztonsági és katonai adat halad keresztül a Világhálón. Kétféle károkozást említett az NH vezető. Az egyik, amikor kifejezetten kárt akarnak okozni. Vírust, vagy egyéb károkozó programot telepítenek fel, amely akár a programokat, akár magukat az eszközöket is tönkretehetik. Érdekes hogy pont ettől fél a világ legnagyobb kalóz-hekker csapatának egyik vezetője, nem felejtsük el a Stuxnet vírus kifejlesztőit, mellyel Irán atomlétesítményeit akarták tönkretenni, és nem foglalkoztak a lehetséges környezeti katasztrófákkal. A másik károkozás az, amikor adatokat akarnak ellopni. Az ipari kémkedés üzleti méreteket öltött, és vannak országok, melyek élenjáróak a kémkedés területén. Itt nem a valódi gazdasági ellenfél országokat jelölte meg, mint Oroszországot vagy Kínát, hanem Iránt és Észak-Koreát. Ez már része lehet a hangulatkeltésnek is. Ami érdekessé tette az előadást az, hogy kifejezetten tartanak és számolnak a megjelenő kicsi, de jól felkészült csoportokkal. A hekker, és a fizikai téren egyaránt. 
Terrorizmus és szervezett bűnözés 
A NH vezetője valamennyi terrorszervezet közül a legveszélyesebbnek a Hezbollahot ítélte meg. Mert ez Izrael legnagyobb ellensége. Most az USA, vagy Izrael érdekeiről van szó? Az előadás szerint az egy és ugyanaz. Az Al-Kaida másodikként került csak szóba. Értékelése szerint ez a szervezet és kisebb "leányvállalatai" komoly szerepet játszottak az arab tavasz harcaiban, Líbia és Szíria, Irak és egyéb arab államok felfordulásaiban. Mint mondotta, ezen keresztül komoly veszélyt jelentenek Izraelre, és az USA-ra. Rend csak akkor lesz, ha az új vezetések végképp hatalomra kerülnek. Ebből is látszik, mennyire a CIA cége az egész Al-Kaida. Mivel kiemelte az új vezetések hatalomra kerülést, amelyek természetesen USA pártiak. Érdekes ugyanis, hogy az Al-KAida minden esetben ott robbant ki USA-ellenes lázadásokat, fegyveres konfliktusokat, ahol éppen az USA, vagy a nyugat érdeke ez. A felsorolt országokban kivétel nélkül Izrael, az USA és csatlósai érdekében történt Al-Kaida fegyveres akció, amire hivatkozva már be lehetett avatkozni. Mali, Jemen, Líbia, Afganisztán, Egyiptom, Tunézia, alapjában véve Észak-Afrika,és az arab területeken. Ezek a szervezetek koncentrálódtak ezekre a területekre. Véleménye szerint sokkal nagyobb veszélyt fognak jelenteni a kicsi, rejtőzködő szervezetek, a kisebb csoportok, melyek már nem koncentrálódnak, hanem szétszivárognak, és célirányosan támadhatják a fő ellenségnek kikiáltott országokat. Ez a veszély sokszorosára fog nőni a nyugati államokban. Szerintünk meg sokkal nagyobb gondjai lesznek a nyugati államoknak ennél, mivel nemsokára komoly éhínség, és elnyomás elleni megmozdulásokkal, és akár az USA területén fegyveres ellenállással is számolniuk kell, mint ahogy ennek egyre több jele mutatkozik. Ez a fejtegetés azonban csak fejtegetés, és semmi egyéb nem akar lenni, mint hogy megmagyarázza azokat az új elnyomó törvényeket, melyeket rendre bevezetnek, főleg az Egyesült Államokban. 
A szervezett bűnözésben első helyen a kábítószer kereskedelmet emelte ki. Azt is tudjuk, hogy a világ legnagyobb kereskedője éppen az USA, de hát ezt addig leplezik, amíg csak lehet. Első helyen Mexikót és Columbiát emelte ki. A kábítószer kereskedelemről nem nagyon lehet mit beszélni. Amíg Afganisztánban az USA katonái őrzik a mák ültetvényeket, addig főleg. Nagyobb gondot jelent szerinte, ha a kábítószerből származó komoly bevétel összetalálkozik az összeomlasztott arab államok vegyi arzenáljával, mert így nagyon komoly és pusztító, vegyi és biológiai fegyverek kerülhetnek olyan kezekbe, ahová végképp nem kellene. Az amerikai érdekeltségek ellen elkövetett merényletekre hivatkozva kifejtette, hogy hasonlóakra számítani lehet ilyen jellegű fegyverekkel, tehát komoly a fenyegetettség. 
Nemzetközi ellenségek
Külön fejezetet szánt Irán és Észak-Korea kérdésének. Ugyan Irán nem mondta azt, hogy megtámadja az Egyesült Államokat Amerika területén, csupán annyit, hogy érdekeit és államát megvédi bármi áron, még akkor is, ha az USA ellen kell megvédenie. Észak-Korea többször is fenyegette az USA-t, és ezt katonai fenyegetésként értékelik. Ez azonban jobbára csak kakaskodás, és harci retorika. Helyén kellene kezelni ezt a kérdést minden államnak, ahogy azt Moszkva is teszi, de az USA idézte elő mindkét helyzetet, és nem is kívánja megoldani, békés úton meg főleg nem. Clapper kiemelte, hogy a két ország rakétakísérletei egyértelműen bizonyítják, hogy atomfegyver előállításán és kikísérletezésén dolgoznak. Az amerikai szakértők szerint Irán a kutatásai ellenére nem lesz képes előállítani megfelelő minőségű uránt még pár évig. Igaz azt is állították, hogy Kína nem lesz képes saját ötödik generációs repülő legyártására, vagy Irán a drónok leszedésére, ennek ellenére mindkettő lehetséges volt igen váratlanul és rövid időn belül. Főleg azért nem állja meg a helyét Irán esetében az álláspontjuk, mert Irán és Észak-Korea között fejlesztői kapcsolatok állnak fenn. Észak-Korea átadja atomkutatási és technológiai eredményeit. Van azonban egy sokkal nagyobb veszély, mely olyan nagy, hogy még megemlíteni sem merik. Mi a veszélye annak, hogy valaki ballisztikus rakétát tud kifejleszteni? Sokkal nagyobb, mint önmagában egy atomcsapás. Pillanatok alatt műholdpálya magasságra tud juttatni olyan mikró részecskéket, melyek szétszóródva és felgyorsulva pár óra alatt az összes létező műholdat lepucolják az égről. Ez lenne az igazi visszafejlődés, valamennyi modern rádiókommunikációs technológia, internet, katonai és diplomáciai távközlés, műholdas helymeghatározás és riasztási rendszerek azonnal megszűnnének. Valójában egy pillanat alatt 30-40 évet fejődne vissza a hadászat és a hírközlés. Nincsenek műhold vezérlésű rakéták, GPS, digitális műholdas kommunikáció. Ez pedig azonnal és hatékonyan törné keresztbe azon egyre halványuló vágyukat, hogy uralmukat kiterjesszék. 
Víz problémák   
A világnak egyre súlyosabb víz gondokkal kell szembenéznie. Vannak olyan régiók, főleg Dél-Ázsiában, ahol az egy főre jutó iható napi feldolgozott (tisztított) víz mennyisége egy liter alatt van. A Föld lakossága várhatóan meg sem áll nyolc és fél milliárdig (ezt a határt tekintik annak a határnak, amikor valami nagyon komoly globális katasztrófát fog ez okozni, vagy pedig olyan háború elé néz a világ, amely a lakosság számarányait drasztikusan fogja csökkenteni. Az egyik kiváltó ok pedig a víz lesz. Hogy ehhez mi köze az USA-nak nem igazán értjük, hacsak nem az, már most értékelik, hogyan húzzanak ebből hasznot. Az USA lakossága a rendelkezésre álló vízmennyiséghez képest nulla. Ez tehát nem az USA gondja, mégis veszélyként értékelik. Sokkal inkább féltik az elfoglalt és kizsákmányolás alatt álló provinciákat. A víz problémák mellett súlyos gondként értékeli azt, hogy a legértékesebb földfémek 95 %-át Kína bányássza, és ezek az anyagok elengedhetetlenek a modern hadászati technológiákban. A várhatóan Kínában is jelentkező víz gondok a modern technológiát előállító országok felé zsarolása alap lehet.
"A legsúlyosabb problémánk Putyin"  
Putyin sokkal nagyobb probléma számunkra, mint amit most feltételezni tudunk - mondta Clapper. Putyin váltotta ki az eddigi legnagyobb tüntetéseket, amióta felbomlott a Szovjetunió. Az a folyamat a politikában, ami ezeknek következménye, hatalmas veszélyeket rejt. Putyin nagyon komolyan avatkozott be a "demokrácia" működésébe azzal, hogy korlátozza a demokratikus jogok gyakorlását, elnyomja a másságokat, korlátozta az ellenzék működését. Több embert börtönbe zártak, sok ellen folyik eljárás. Mindezek nem demokratikus folyamatok, mely mögött egy hatalmas katonai potenciál van. Ez a legkomolyabb fenyegetés az Egyesült Államokra nézve. Hogy mi köze az Egyesült Államoknak Oroszország belügyeihez, jó kérdés, de az orosz vezetés többször kihangsúlyozta, nem tűri el, hogy az USA beleavatkozzon belügyeibe. Ezt is támadásnak és agresszív fellépésnek veszi az USA vezetése. Természetes, hogy minden olyan szervezetet, intézményt, amellyel a nekik nem tetsző hatalmakat akarják megdönteni, és azok szabad bomlasztásának korlátozása már maga a demokrácia korlátozása. Ez a jelszó, ami mögé fel lehet sorakoztatni a cion-atlantista országokat. Mert a demokrácia számukra semmi mást nem jelent, mint a zsidóság hatalmát, a fajtalankodók támogatását, az erkölcsös és a hazaszerető emberek elnyomását. Minden, ami ez ellen tesz, számukra demokráciaellenesség. Ezek után a felszólaló hosszasan elemezte Putyin intézkedéseit, melyek szerintük veszély rájuk nézve. Kiemelte a szíriai ügyekkel kapcsolatos orosz magatartást. Moszkva nem fog beleegyezni  a nyílt katonai akcióba Asszad ellen. Éppúgy nem fog beleegyezni az Irán elleni akciókba sem. Kiemelte, hogy Putyin erőteljes politikát folytat azért, hogy visszaszerezze Moszkva befolyását a volt szovjet tagállamokban. Erre jó esélye van a gazdasági súlyának növekedése és az arra épített vámunió miatt, és ez komoly gondot jelent az USA külügy számára. Fontosnak ítélte azt is, hogy Moszkva 2008-ban elfogadott haderőfejlesztése nem egy egyszerű átalakítás, hanem a növekvő gazdasági erőre támaszkodó, hosszútávú és átfogó haderőfejlesztés, közte sok csapásmérő és támadó fegyver fejlesztése és hadrendbe állítása. Ezeknek a folyamatoknak az összessége egyértelműen Oroszország igen komoly megerősödését mutatja. Moszkva nemsokára az Egyesült Államokkal megegyező súlyú lesz a világ hatalmai között. Éppen ezért a fő súrlódási pont a két ország kapcsolatai között a rakétapajzs megépítése. Ezt Moszkva egyértelműen az atom elrettentő erő elleni fellépésnek veszi. Válaszul nagymértékben növeli csapásmérő tengeralattjárói számát, és politikájában egyértelművé teszi, hogy ellenséges a viszony a két ország között. Az ellenségeskedést sokkal inkább az amerikai külpolitika jelenti. 
Összegzésként Clapper kifejtette, hogy a venezuelai válságtól kezdve a Kínán és Észak-Koreán át meglehetősen sok kihívással küszködik az USA külpolitikája, hadereje pedig harcban áll a világ több pontján, de a legnagyobb fenyegetést mégis Putyin jelenti. Legfőképpen azért, mert stabil ellenpólust jelent a világban, körülötte az USA ellenfelei erősödnek, és az ő erősödésük önmagában is gyengíti az USA befolyását. 
Ha alaposan megvizsgáljuk az egész értékelést, láthatjuk, hogy az USA legnagyobb problémája valójában saját maga. Valamennyi gondot, háborút, ellenségeskedést saját maga hozta létere, az USA-ellenességet az elmúlt 60 év politikájával elszórta a világ minden tájára. Saját magának köszönheti belső és külső bajait, melyekért mindenképpen valaki mást kell okolnia. Ez a fajta megközelítés semmi mást nem jelent, mint a belső felelősöket mentegeti, és külső felelősöket nevez meg helyette, és mindez hibás helyzetértékeléshez vezet. A hibás helyzetértékelés pedig egyenesen vezet ahhoz, hogy minden ebből levont következtetés is hibás lesz. A belső bomlást felgyorsítja, a valódi bajokat eltakarja, és azokat meghagyja tovább erősödni, míg nem az egész rendszer belebukik. Ha most az orosz vezetés helyében lennék, átutalnánk egy jelentős összeget Clappernek, az elvégzett jó munkáért, mellyel csak gyorsítja az Egyesült Államok felbomlását.  
Hídfő.net

Gondolná? Naponta egymillió ember követ el öngyilkosságot

Európán belül a legtöbb kiskorú Oroszországban követ el öngyilkosságot, tavaly 37 százalékkal nőtt az ilyen esetek száma - írta a Rosszijszkaja Gazeta című orosz kormánylap pénteken az orosz közegészségügyi hatóság vezetőjével közölt interjú kapcsán.

Gennagyij Onyiscsenko akadémikus szerint az öngyilkosságok számának emelkedése nem csak Oroszországra jellemző. Előrejelzések szerint 2020-ra a világon a halálozási okok sorában a második helyre lép elő az önkéntes halál, megelőzve a rákbetegségben elhunytak számát. A Földön naponta körülbelül egymillió ember vet véget önkezével az életének.
 
Oroszországban 2010-ben 100 ezer lakosra közel 20 kamasz öngyilkossága jutott. Ez háromszor annyi, mint a világ egyéb térségeinek az átlaga. Évente minden tizenkettedik 15 és 19 éves kor közötti fiatal megpróbál önkezével véget vetni az életének - hívta fel a figyelmet a riasztó jelenségre az orosz szakember.

Szibériában a legmagasabb a kamaszok öngyilkosságának aránya. A régión belül a Mongóliával határos szibériai Tuvai Köztársaság vezeti a szomorú statisztikát, de a Bajkál-tó mentén fekvő Burjátföldön, valamint kelet-szibériai Jakutföldön is nagyon magas ez az arány.

Az alapvető okok között szerepel szerelmi bánat, konfliktus a szülőkkel, félelem a jövőtől, a magánytól. A leggyakrabban a gyermekotthonok volt lakói menekülnek öngyilkosságba. A fiatal öngyilkosok között igen magas a munkanélküliek aránya.

A fiatalok döntő részének azonban nem áll szándékában megölnie magát, tettüket csupán egyfajta segélykiáltásnak szánják - állapította meg az orosz közegészségügyi hatóság vezetője. Gennagyij Onyiscsenko elmondta, hogy tavaly év végén, amikor kormányhatározat alapján foglalkozni kezdtek a gyermek- és kamaszkori öngyilkosságokkal, kiderült: több mint ezer olyan orosz nyelvű internetes oldal létezik, amely arra ösztönöz, illetve "útmutatást" ad az elkövetéshez.

Az orosz közegészségügyi hatóság vezetője szerint megfelelő törvényekre volna szükség, hogy az ilyen oldalakat bezárathassák, egyelőre ugyanis a hatóságnak nincs joga ahhoz, hogy ezt megtegye.
 
MTI 


A spanyol kilakoltatottakat megvédte az EU

A legnagyobb példányszámú finn napilap, a Helsingin Sanomat egy oldalas terjedelemben foglalkozott a spanyol kilakoltatottakat megvédő EU döntéssel. 
A lap szerint a 2008-as bank-krízist követően több mint 400 000 spanyol veszítette el lakását fizetési nehézségek miatt. A luxemburgi székhelyű Európai Unió Bírósága egyebek mellett azt kifogásolta, hogy a spanyol bíróságok nem szakíttatták félbe a kilakoltatásokat, annak ellenére sem, hogy az adósok igyekeztek volna az adósságukat valamilyen módon rendezni, továbbá hogy a kölcsönüket illető jogszerűségek ügyében az adósok a kilakoltatást megelőzően már bírósághoz fordultak, s ügyük elbírálása még folyamatban volt.
„A kormánynak most végre meg kell hallgatnia a nép segélykiáltását. Az alapjogokat biztosítania kell” - idézte a finn lap Ada Colaunak, a PAH-nak, a spanyol adósok szervezete igazgatójának az EU-döntést kommentáló szavait. 
Ezután néhány adóst szólaltat meg a cikk szerzője. Az egyik adós azért panaszkodik, hogy három részletet nem fizetett, s máris kilakoltatták, a másik pedig azért, hogy amikor a 260 000 eurós kölcsönt fölvette, akkor egy centet sem kellett a saját zsebéből fizetnie. 
Egy eset sem szól arról, hogy a visszafizetendő összeg a törlesztés ideje alatt megnövekedett volna. 
forrás: Helsingin Sanomat, 2013. március 15.

Juncker szerint Európa démonai nem mentek el, csak alszanak

Európa egyik rangidős politikusa kijózanító figyelmeztetést tett, ami szerint az emberek túlságosan készpénznek veszik a békét a kontinensen, pedig a jelenlegi gondok vészjóslóan hasonlítanak az I. Világháborúhoz vezető problémákhoz.
Jean Clause Juncker, Luxemburg miniszterelnöke, aki a pénzügyi válság közepén az eurózóna pénzügyminiszteri tanácsának elnöke volt, azt állítja, hogy az olasz és görög választások „felszínre hozták a nemzeti haragot és keserűséget, amiről sokan azt gondolták, hogy már elszállt.”
Junckert megdöbbentették a görög tüntetők transzparensei, amelyeken Angela Merkel, német kancellár, náci uniformisban volt látható.
Juncker a Der Spiegel magazinnak nyilatkozva elmondta:
„Aki azt gondolja, hogy a háború és béke örök kérdése Európában már nem számít kockázatnak, súlyos tévedésben van. A démonok nem mentek el, csak alszanak, ahogyan azt a boszniai és koszovói háborúk megmutatták. Megrémiszt a tudat, hogy mennyire hasonlóak a 2013-as európai körülmények a száz évvel ezelőtti állapothoz.”
Mr. Juncker szerint, ahogy egyes politikai szereplők kirohantak Görögország ellen a pénzügyi válság alatt, mély sebeket hagyott a görögökben. Az olasz választások pedig „szélsőségesen ellenségesek voltak Németország, tehát Európa irányába”.
A németek által szorgalmazott megszorítások tömeges dühvé alakultak, amikor Angela Merkel tavaly októberben Athénba látogatott. Egyes görög tüntetők szvasztikás zászlókat égettek, mások náci egyenruhába öltöztek.
A múlt havi olasz választások során Silvio Berlusconi a „német centralista” politikát hibáztatta országa problémáiért.
Mr. Juncker, aki 2005 óta volt az euró-csoport elnöke és ez év januárjában mondott le tisztéről, azt mondta, hogy sok párhuzamot lát 2013 és 1913 között.
„1913-ban sokan úgy hitték, hogy soha többet nem lesz háború Európában. A kontinens nagyhatalmai gazdaságilag olyan szorosan összefonódtak, hogy a legtöbben úgy gondolták, nem engedhetik meg maguknak a katonai konfrontációt.
Rendkívüli módon meg voltak elégedve magukkal azt feltételezve, hogy a békét örökre bebiztosították.”
Mr. Juncker szerint Európa csakis egységesen tarthatja meg globális befolyását a jövőben. A német, francia és brit kormányok tudták, hogy nemzetközileg csak „az EU megafonján keresztül hallathatják a hangjukat”.
Almut Moeller, a német Külkapcsolatok Tanácsának EU elemzője, azt javasolta, hogy a veterán európai politikusok a háború képével próbálják felhívni a figyelmet a gazdasági válságra:
„Ő ezt [az euróválságot] politikai úton, nem csupán technokrata módszerekkel akarja kezelni. Hatalmas változások folynak a társadalomban, amelyeket leginkább a sebezhető országokban láthatunk. Ilyen értelemben az volt a szándéka, hogy megkongassa a vészharangot és elmondja, hogy ez egy nagy falat a politikusok számára. Tulajdonképpen azt akarja mondani, hogy a múlt katonai ereje, ma gazdasági erőt jelent.”
Közben egy hétfőn kiadott felmérés azt mutatja, hogy a németek egyre inkább úgy gondolják, hogy az euróválság túlságosan sokba kerül. A Focus Magazin számára készült felmérés szerint minden negyedik német arra a pártra akar szavazni majd a szeptemberi szövetségi választásokon, amelyik az eurózónából történő kilépést szorgalmazza.
 Forrás: telegraph.co.uk

A Facebook lájkok alapján meg lehet állapítani a felhasználók intelligenciáját vagy szexuális beállítottságát

Aki „lájkolja” a zivatarokat, a Colbert Riportot vagy a hullámos sültkrumpli oldalát a Facebook-on, az zseni. Aki a Sephore kozmetikumok, a Harley-Davidson vagy a Lady Antebellum nevű country együttes Facebook oldalát „lájkolja”, az pedig nem.
Ez elég magától értetődőnek hangzik, de a Cambridge Egyetem Pszichometria Központjának és a Microsoft Cambridge Kutatóközpontjának nagyokosai adatokkal is alátámasztják az állítást, sőt még egy egész rakás egyéb információt is mondanak rólad és rólam. A kutatók 58.466 önkéntes Facebook lájkjait elemezték és az eredmények alapján egy egész sor olyan személyes információt azonosítottak meglepő pontossággal, amiket a felhasználók maguktól nem tettek volna közzé, beleértve szexuális beállítottságukat, hogy hová járnak templomba, kire fognak szavazni a következő választáson, illetve, hogy milyen intelligenciával rendelkeznek.
Csupán a Facebook lájkokra hagyatkozva, a kutatók az esetek 95 százalékában meg tudták állapítani, hogy a felhasználó fehér vagy színesbőrű, az esetek 88 százalékában, hogy hetero- vagy homoszexuális és az esetek 82 százalékában, hogy keresztény vagy muzulmán.
A kutatók a Facebook lájkokat „a digitális adatok generikus osztályaként írják le, amik segítségével érzékeny információkat lehet megszerezni.” Az önkéntesek a MyPersonality (magyarul: az én személyiségem) Facebook alkalmazást használva engedték, hogy lájkjaikat nyomon kövessék, majd a kutatók az így nyert információkat különböző algoritmusokba helyettesítették be a kívánt eredmény megszerzéséhez. A kapott adatokat az önkéntesek profiljai és személyiség tesztjei segítségével támasztották alá.
Természetesen a lájkok között akad számos olyan, amihez nem kell se algoritmus, se kutatócsoport a keresett információ megszerzéséhez. Például, ha valaki lájkolja a „homoszexuális vagyok” oldalt, az elég alapos jelzés lehet egy ember szexuális hovatartozását illetően. Barack Obama lájkolása esetén pedig elég nagy biztonsággal kimondható, hogy az illető a demokratákra fog szavazni a következő választások során. Egyes lájkok esetében azonban semmilyen kézzel fogható összefüggés nem volt a felhasználó személyes tulajdonságai és a kérdéses oldal között. A hullámos sültkrumpli tényleg nagyon finom, de vajon az erre specializálódott oldal lájkolása valóban jelezheti egy ember intelligenciahányadosát? A heteroszexuális férfiak azonosítását például segítette a „zavartság a délutáni alvás után” oldal lájkolása. Ez tényleg olyan tulajdonság lenne, ami csak a heteroszexuális férfiakra jellemző?
Míg az eredmények viccesnek tűnhetnek, például olyanok számára, akik nem rajonganak a Harley-Davidson motorokért (csak vicceltem), ugyanakkor komoly adatvédelmi aggályokat is felvetnek. Alapbeállítás szerint a Facebook lájkokat bárki láthatja. A felhasználók által magánadatként kezelt információk pedig véletlenül vagy szándékosan is publikussá tehetők, például egy hirdető vagy politikai csoport által, de elég csupán egy jó matematikai képességekkel és kellő idővel megáldott ember, aki végigpásztázza valaki lájkjait.
És nemcsak a Facebook-ról van szó. A kutatók azt mondták, ezeket a személyes adatokat a böngészők előzményeiből, keresésekből vagy online vásárlásokból is megszerezhetik.
A legjobb észben tartani, hogy online tevékenységeink [megfelelő védelem hiányában] soha nem maradhatnak rejtve. A különösen óvatosak esetében is elmondható, hogy csupán tevékenységeinkből megállapítható, hogy kik vagyunk.
Akkor is, ha szeretjük a hullámos sültkrumplit.

Forrás: wired.com

Az etióp zsidóknak "védőoltás" készült

Az etióp zsidóknak "védőoltás" készültIzrael a nemkívánatos fekete etióp zsidó bevándorlásra az elmúlt években permetezésekkel válaszolt, és kifejlesztette a Depo-Provera vakcinát. Talila Nesher kormány tisztviselő először ismerte el azt a gyakorlatot, hogy etiópiai származású nőkön alkalmazzák intravénásan a hosszú hatású fogamzásgátlót, a Depo-Provera-t. Az Egészségügyi Minisztérium főigazgatója Prof. Ron Gamzu utasította a négy egészségügyi üzemeltető szervezetet, hogy hagyják abba vakcinázást. A minisztérium és más állami szervek korábban tagadták ezt a gyakorlatot, amelyről először számoltak be öt évvel ezelőtt. Gamzu levele utasította az összes nőgyógyászt, hogy a HMO nem újítja meg az előírásokat és a Depo-Provera etióp nőkön való alkalmazását, ha valamilyen oknál fogva tartani lehet attól, hogy esetleg nem értik a kezelés következményeit". Gamzu utasította az orvosokat, hogy használjanak tolmácsokat ha szükséges.

Az etióp nők azt mondták, hogy a vakcinát tartalmazó fecskendőket mégis használták, annak ellenére, hogy megtagadták a hozzájárulást az eljáráshoz. Ennek az eredményeként az etióp közösség a felére csökkent az elmúlt évtizedben. A helyi "állítólagos emberi jogi szervezetek" egy nyilvános levélből ismerhették meg a történteket - ami kimondta, hogy azonnal felfüggeszti a közigazgatás a hormon injekciókat - felismerve a korábbi izraeli hatósági eljárást, az átfogó mesterséges csökkentését az etióp születéseknek. Sharona Eliahu-Chai a Szövetség a Polgári Jogokért Izraelben szervezettől követelte, hogy az izraeli egészségügyi hatóságok felügyelete állítsa le a vakcinázást azonnal, és vizsgálatot követel.


A Haaretz jelentésekben az izraeli tisztviselők elismerték az etiópiai származású nők hosszú távú fogamzásgátlási gyakorlatát, és a gyógyszer, nemzeti jelentésekben szerepelő háromhavonkénti alkalmazását. Hedva Eyal felügyelt egy olyan vizsgálatot, amely kimutatta, hogy a Depo-Provera felhasználóinak 57%-a etióp volt Izraelben, bár az etióp közösség kevesebb, mint 2%-a lakosságnak. Az etiópok széleskörűen szembesülnek a rasszizmussal és a diszkriminációval a munkahelyeken, a lakhatás és oktatás területén. Az etióp zsidók bevándorlását már régóta bírálták a rabbik és a fehér izraeliek. Különböző források már nyíltan erős rasszizmusról beszélnek Izraelben, amely azt jelenti, hogy "csak askenázi fehér gyerekeket akar Izrael". Még aktív politikus is ösztönözi a csőcselék gyűlöletbeszédét, mondván, hogy a fekete menedékkérő bevándorló zsidó "rák a testünkön". Ezt az uralkodó Likud párt részéről Miri Negev jelentette ki, utalva arra, hogy európai zsidók alapították Izraelt, és továbbra is uralják intézményeit.

"Adj szállást a tótnak, és kitúr a hajlékodból". A mondás, az ún. askenázi kazár-zsidók esetében is tökéletesen igaz. Az egykori Júdeára hivatkozva "visszafoglalták" azt a földet, amin soha egyetlen ősük sem élt. A fajzsidókat pusztítva zabálnak fel mindent amit a szemük és a kapzsiságuk megkíván, és mint mindig, kerül indok minden nép kifosztására és kiirtására. A fekete zsidó pedig számukra nem zsidó, még ha "jobban zsidó", vér szerint is, mint az askenázi. Izrael a nemzetközi joggal szemben deportálja és kitoloncolja a szudáni és eritreai menekülteket Eli Yishai keményvonalas belügyminiszter parancsára, de Magyarországra mindenféle szemetet is beengednek állampolgárnak, pedig csak az elcsatolt területek magyarságát illetné meg ez a jog és lehetőség. A bevándorlók létszámadatait most készül titkosítani egy FIDESZ-es "javaslat"...
 


IZRAEL - KAZÁROK = ZSIDÓK - PALESZTINA A PALESZTINOKÉ
A ZSIDÓK NEM IZRAELITÁK
Az alábbi linken és képen egy fontos témát feszegetnek. Az valóban igaz, hogy a mai zsidóság többsége kazárzsidó, de azért ők zsidók. Kisebbik része spanyol szefárd zsidó. A mai Izrael zsidó lakosai már csak azért sem lehetnek az ókori Izrael leszármazottai, mert azok Kr.u. 70-ben eltüntek onnan Európa egyes részeibe, mert a rómaiak elzavarták őket. A mai Izrael zsidó lakosai a háború előtt apránként, de főleg a háború után települtek be az angolok ajándékaként.
Ugyanez az oldal a boszniai piramisok cikket is hozza az újabb kutatások alapján. Azonban a hazai hírekben errről mélyen hallgatnak és az MTI jehudái úgy tesznek mintha nem is léteznének a boszniai piramisok.

DNS kutatás bebizonyította, hogy a modern Kazár "Zsidók" nem az ősi Izraeliták, és nem Ábrahám leszármazottai

"Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak káromkodását, a kik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája." (Jelenések 2:9)
"És megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: A te magodnak adom ezt a földet. ..." (Teremtés 12:7)
Ki rendelkezzen Izrael földjével? A Keresztény evangélikusok azt mondják, hogy Ábrahám leszármazottaié kell, hogy legyen. Rámutatnak az Ószövetségre és azt állítják, hogy Isten adta ezt a Földet örökre Ábrahám leszármazottainak, és Isten megköveteli, hogy az övék, csakis az övék legyen.

A Keresztény evangélikusoknak ez a Zsidókat jelenti. Igen, a Zsidóké ez a föld, és örökre az övék.

A Zsidók a Keresztény evangélikusok szerint Ábrahám leszármazottai, magjának hordozói.

A DNS tudomány megzavarja a közös bölcsességet

Van viszont egy probléma. Elég nagy probléma. Tudományos bizonyíték van arra, hogy akik magukat "Zsidónak" vallják, azok nem Zsidók! A DNS tudomány rácáfolt a Keresztény evangélikusokra bizonyítván azt, miszerint Izrael nemzet tagjainak és a világ Zsidóságának többsége nem Ábrahám leszármazottja.

A ma élők, akik azt vallják, hogy "Zsidók", azok nem ősi Izraeliták és nem Ábrahám magvai. A tény az, hogy az új DNS kutatások kimutatták, hogy a Palesztinokban valójában több Izraelita vér folyik, mint a "Zsidókban"!

A mai Izrael hét és fél millió lakosa csaló.

A "Zsidók" nem Zsidók, hanem Kazárok

A DNS tudomány legújabb megállapítását Dr. Eran Elhaik (“egy Zsidó”) és munkatársai a McKusick-Nathan Genetikai Orvostudományi Intézetből és a Johns Hopkins Orvostudományi Egyetemről tették közzé. Az elfogadott és 2012 december 5-én az Oxfordi Egyetemi Sajtó nevében a Molekuláris Biológiai és Fejlődéstani Intézet által közzétett kutatás azt találta, hogy a "Kazár hipotézis" tudományosan helyes.

Mi is pontosan a "Kazár hipotézis"? Egyszerűen fogalmazva úgy tartja, hogy a Zsidó genom származások egy mozaikja, amely elsősorban a Kazárok közül emelkedett ki.

A Zsidók Kazárok és nem Izraeliták.

Az amerikai, európai és izraeli "Zsidók" nem Ábrahám leszármazottai, hanem Bulan Királynak és az ősi Kazár embereknek az utódai. Kazária török klánok keveréke volt, akik a Kaukázusban (Dél-Oroszország) éltek időszámításunk kezdete utáni korai századokban. Ezek a türk népek pogányok voltak, akik áttértek a Zsidó vallásra a nyolcadik században. Aztán lassan elkezdték magukat "Zsidóknak" nevezni, de vér szerint nem Izraelből származnak.

Később a "Zsidók" (Kazárok) kivándoroltak, letelepdtek Oroszországban, Magyarországon, Lengyelországban, Németországban és Európa más részein. Mint "Zsidók", a Kazárok elhagyták az európai nemzeteket 1948-ban és egy fiatal, új nemzetet hoztak létre, Izraelt.

Izrael népe nem magja, és nem leszármazottja Ábrahámnak. Ők "Zsidóknak" nevezik magukat, de a DNS tudomány azt mutatja, hogy valójában Kazárok. Azt mondják magukról, hogy "Zsidók", de nem azok.

"Nincs vér vagy családi kapcsolat a Zsidókkal," mondta Dr. Elhaik egy interjúban a Haaretz izraeli napilapnak. "A világban található Zsidó csoportoknak ma nincs közös genetikai eredete. Genomjuk jórészt Kazár."

Isten nem adott Földet a Kazároknak

Így amikor Netanjahu miniszterelnök azt mondja: "Isten adta ezt a földet Izraelita elődeinknek," ezt abszolút rosszul teszi. Nincsenek Izraelita ősei a mai "Zsidóknak". Ha a mai "Zsidók" azt mondják, hogy rendelkeznek ezen föld felett, mert Izraeliták és Ábrahám leszármazottai, akkor tévednek.

Genetikusok állítása szerint az Izraelben élő "Zsidók" kevesebb mint 2%-a Izraelita

A "Zsidók" egyetlen, és csakis egyetlen ok miatt vannak Izraelben: Mivel az Egyesült Államok 1948-ban elismerte Izraelt mint nemzetet, és azóta finanszírozza és védi azt. Isten igéjének semmi köze hozzá.

Isten igéje, a Szent Biblia megjövendölte, hogy az utolsó napok csalói helytelenül és hamisan azt állítják, hogy ők "Zsidók". Ezek a csalók, ahogy a Biblia is mondja, üldözik ellenségeiket, különösen a Keresztényeket. De Isten ezt megbosszulja:
"Ímé én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, a kik zsidóknak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak; ímé azt mívelem, hogy azok eljőjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged." (Jelenések 3:9)
Nem pontosan azt teszik a "Zsidók" (Kazárok), amit Isten megjövendölt? Vajon nem üldözi a Palesztinokat és mocskolja be a földjüket azt állítva, hogy ők az eredeti lakosok?

Köszönet Dr. Eran Elhaiknak a Johns Hopkins Egyetemről és munkatársainak is. Értékes szolgálatot tettek a DNS kutatás terén a Kereszténység és a világ megértése érdekében. Elhaik kutatása megerősíti a korábbi DNS vizsgálatokat, különösen Dr. Ariella Oppenheim munkáját a Héber Egyetemről, aki 2001-ben szintén úgy találta, hogy a "Zsidók" valójában Kazárok, és nem Izraeliták. Dr. Oppenheim azt is megállapította, hogy számos Palesztin rendelkezik olyan kromoszómával, mely igazolja kapcsolatukat az ősi Izraelitákkal, akik a Zsinagógákban és Templomokban dolgoztak.

Hol és Kik Ábrahám leszármazottai?

Megkérdeztem Keresztény evangélikus barátaimat: Mit fogtok csinálni? Azt fogadjátok el, amit Isten mondott a Jelenések 2. és 3. versében, amiben az áll, hogy "a kik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok?". Elfogadjátok a modern DNS tudományt mint legális és értékes bizonyítékot mely igazolja Isten Igéjét?

Vagy Te kedves Keresztény barátom elsétálsz mellette, elutasítva mindazt, amiről Isten és a tudomány informált téged?

Isten azt mondta, hogy Ábrahám leszármazottai öröklik a földet. Éppen ezért muszáj, feltétlenül muszáj a DNS bizonyítékok fényében megkérdezni magunktól: Hol és Kik Ábrahám leszármazottai?

Tudjuk, hogy Netanjahunak és a jelenleg Izraelben élő embereknek nem lehet igényük erre a földre. Ezek betolakodók, hamis trónkövetelők. De van egy igaz és jogosan Isten által választott nép. Tény, hogy a szentírásoknak végig igazuk volt. A válasz megtalálható a Galátziabeliekhez írt levél 3:29 versében:
"Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök."
Tehát ha az Úr Jézushoz tartoztok, "Ábrahám" magjai vagytok, függetlenül a fizikai fajodtól. Ti vagytok a legyőzők, és a Jelenések 21:07 azt ígéri: "A ki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem." Ez a nagy titok, melyet minden igaz Keresztény tud.

Isten nem rasszista. A Nagy Bizottság kiterjed minden fajra és etnikumra. Mi, akik szeretik Jézust mint az Általa Választott Nép, és ígéretünk van, amit először Ábrahámnak adott, egészen a Teremtésig visszamenőleg.

Tudd ezt, és akkor örökre áldott leszel. Ez az ígéret, drága barátaim, amit Ábrahámnak és leszármazottainak tett Isten.

Hol a magyar aranytartalék?


Miért olyan nagy baj a hiánya? Szinte csak a legszegényebb afrikai országoknak van kevesebb aranytartaléka, mint Magyarországnak, annak ellenére, hogy a nemesfém ára az egekben jár, bármikor beváltható, és a legkevésbé kockázatos befektetési eszköz. A Nemzetközi Valutaalap legfrissebb jelentése szerint régiós versenytársaink jegybankjai átlagosan negyvenszer több aranykészlettel rendelkeznek, mint a Magyar Nemzeti Bank, amely 1990-ben váltotta pénzre aranytartaléka zömét. A kelet-közép-európai államok közül Magyarországnak kirívóan kevés az aranytartaléka, az új uniós tagállamokhoz képest az eltérés hozzávetõlegesen négyszeres - derül ki a Nemzetközi Valutaalap (IMF) áprilisi statisztikáiból. Hazánknak ötször kisebb az aranytartaléka, mint a visegrádi országoknak, a régió országaihoz képest tekintetében a különbség csaknem negyvenszeres.
Az IMF rangsorában mindössze a 82. helyen állunk a 100 országot tömörítõ listán, utánunk jórészt már csak kisebb fejlõdõ országok következnek. Térségünkben a legtöbb arany a román és a lengyel jegybankban van, országonként 103 tonnányi készlettel, a középmezõnyben pedig Szlovákia és Bulgária áll 35-40 tonnával. A magyar 3,1 tonnás készlet eltörpül még a cseh, szerb, lett és litván tartalékokhoz képest is. A különbség oka, mint arról már korábban beszámoltunk, hogy a jegybank 1990-es döntése értelmében az addigi 65 tonnás aranykészletet rövid idõ alatt szinte teljes egészében értékesítették. A minimális szintre csökkentés Surányi György jegybankelnöksége alatt következett be, ekkor fõleg dollárt vásároltak az unciánként 370 dolláros áron eladott aranyért. A jegybank a lépést az akkori nemzetközi tendenciákkal magyarázta, és arra hivatkozott, hogy az arany hozama jóval kisebb, mint az érte kapott devizáé. Késõbb az amerikai valuta értékének romlása miatt a jegybank fokozatosan áttért a dollárról az euróalapú tartalékokra, így védekezve a dollár árfolyamcsökkenésébõl adódó veszteségek ellen. Szakértõk szerint az eladás csak rövid távon hozhatott pozitív eredményt, középtávon azonban - az arany drágulása miatt - több milliárd dolláros veszteséget okozott.
A 62 tonna eladott arany akkori és mostani ára között unciánként 520 dollár a különbség, vagyis jóval több, mint a dupláját érné most a készlet. Az eladás azonban nem csak az árfolyam-különbözet miatt, hanem azért is hibás döntésnek számít, mert az egyes országok a stabilitás és az értékálló biztonság miatt döntenek az aranybefektetések mellett. Az arany értéke ugyanis abban rejlik, hogy a külföldi értékpapíroknál lényegesen kevesebb kockázatot rejt, és vészhelyzet esetén bármikor készpénzzé váltható, sõt kölcsön felvételekor fedezetként is szolgálhat. Az aranytartalékok eladása stratégiailag átgondolatlan döntés volt: a nemesfém szerepét mutatja, hogy amióta a dollár mint globális fizetõeszköz egyre gyengébb lábakon áll, az arany ára az egekbe szökik - fogalmazott lapunknak Bogár László közgazdászprofesszor. Az egyetemi tanár szerint a veszteség megértéséhez a nemzetközi valutáris rendszer történetéhez kell visszanyúlni. A világpénz 1920-ig gyakorlatilag tisztán az aranyon alapult, majd ezt a szerepkört átvette az arany és a legfontosabb valuták együttes kosara. A második világháború után a Bretton Woods-i egyezmény értelmében a dollár lett a globális fizetõeszköz, amelynek értékét az aranyhoz fix árfolyamon rögzítették. Ez a rendszer a vietnami háború túlköltekezése miatt az amerikai fizetõeszköz megroppanásával véget ért: Nixon elnök 1971-ben hivatalosan is elismerte, hogy közvetlenül már nem váltható át a dollár aranyra. Bogár László szerint a dollár túlértékeltsége és az olajválság is közrejátszott abban, hogy a kormányok aranytartalékokat halmoztak fel jegybankjaikban, annál is inkább, hogy az árfolyam-ingadozásokat kivédhessék. - Az arany értéke az összes valutához képest emelkedett, a nemesfémtartalékok szerepe így még jobban felértékelődött - tette hozzá a professzor.
Az MNB lapunk kérdésére úgy fogalmazott, hogy 2004 óta a nyersanyagárak növekedése, a dollár árfolyamának gyengülése, és az inflációs veszély újbóli megjelenése ismét előtérbe helyezte az aranyat, mint befektetési eszközt - közli le a Déli Lap. Talán csak nem az aranyrubel bevezetése köpött az atlanti tendertőzsde levesébe? Ezért kaparkodnak az ukrán kincstár tartalékai után is a karvajkezek... Mint a mellékelt ábra is mutatja, hűlt helye az aranynak, helyette tengernyi színes-papír értéktelenedik el a mára már csak a virtuális térben mozgó kárpótlásként! Nyomtassatok 3D-be amennyit akartok belőle, majd az infláció felértékeli.

Gölöncsér Miklós

Papok és szerzetesek is tüntettek Romániában a mikrochipes személyi okmányok ellen

Mintegy ezer ortodox pap, szerzetesnővér és hívő tüntetett március 14-én, csütörtökön a román parlament előtt az azonosításra szolgáló mikrochipes személyi okmányok bevezetése ellen.
A tüntetők kifejezték: nem értenek egyet azzal, hogy Romániában mikrochippel ellátott egészségügyi kártyát és személyazonossági igazolványt vezetnek be.
A szervezők szerint a mikrochipes egészségügyi kártya növeli annak a veszélyét, hogy kibernetikai támadások nyomán illetéktelen személyek kezébe kerüljenek az emberek egészségügyi adatai. Komoly kockázatnak tekintik azt is, hogy ezek az adatok szervkereskedők birtokába kerülhetnek – olvasható a Hotnews.ro román hírportálon.
MTI/Magyar Kurír
2013. március 23-tól- RFD CHIP KÖTELEZŐ HASZNÁLATA !!!
Amerikában, kötelezik az embereket, a CHIP-FELVÉTELÉRE !!!   

a cikk, angolul…
Megjelenés ideje: 2012.10.21.
Also watch, “Take Heed, You’ve Been Warned… RFID Implants comming soon!!! ”
http://www.youtube.com/watch?v=d__Izp…