2013. február 15., péntek

Miért akarna az elit lázongásokat Amerikában?

Minden jel arra mutat, hogy az amerikai hatóságok lázongásokra számítanak a lakosság körében. A tendencia nem véletlen. Egy jól kipróbált módszerről van szó, amit a bankkartell számos alkalommal használt már országok leigázására és vagyonának megszerzésére, így kaparintva meg az adott területet és kormányt az Új Világrend számára. A társadalmi zavargások kirobbantásának és kihasználásának gazdasági szempontból van fontos szerepe az elit számára. Greg Palast, ismert és elismert oknyomozó riporter, 2001-ben írt leleplező cikket a globális banki elitről, pontosabban a Világbankról és az IMF-ről, amelyben kifejti milyen módszert dolgoztak ki arra, hogy egy kiszemelt országot megfosszanak vagyonától. A fogás „IMF lázongásként” vált ismertté.
2001 áprilisában Greg Palast hozzájutott néhány bizalmas belső IMF dokumentumhoz, amelyek leírták egy ország kifosztásához, a vagyon, az infrastruktúra és az erőforrások átjátszásához szükséges négy lépést. Az első lépés, az „IMF lázongás”, részletezte, hogyan tervezi meg az elit előre a társadalmi felkeléseket, hogy azok a kívánt eredményt hozzák, azaz elijesszék a befektetőket és csődbe vigyék az államot. „Ennek a gazdasági gyújtogatásnak megvannak az előnyei, főleg a külföldiek számára, akik a végén összeszedhetik a megmarad eszközmorzsákat az értékük töredékéért,” írja Palast, hozzátéve, hogy „egyértelműen kirajzolódik a minta. Sok a vesztes, de az egyértelmű nyertesek a nyugati bankok és az amerikai államkincstár.”
Más szóval a banki elit létrehozza a társadalmi zavargások kirobbanásához szükséges feltételeket (egekbe szökő kamatok, emelkedő élelmiszerárak, szegénység, életszínvonal romlás, stb.), majd keselyűként lecsap, hogy fillérekért felvásárolja, ami megmaradt. A módszert láthattuk már Bolívia, Ecuador, Indonézia, Görögország és Argentína esetében. A következő áldozatok pedig Spanyolország, Olaszország, Nagy-Britannia és Franciaország lesznek, ahol már láttunk némi ízelítőt a lakosság megmozdulásaiból az elmúlt két év során.
Ha-Joon Chang, a Guardian cikkében leírta, hogy az európai zavargások abból eredtek, hogy „a kormányok IMF-stílusú programokat hajtottak végre saját állampolgáraikon,” azaz „megszorításokat, privatizációt és a szabályozások lazítását kezdeményeztek,” ami a kísérleti országok felkeléseit is kiváltotta a 80-as és 90-es években. Bár az IMF, a Világbank és társaik már a fél világot végigportyázták, az Egyesült Államok eddig kimaradt. A négylépcsős folyamat első fázisa, az állami tulajdon privatizációja, már jól halad. Az infrastruktúrát külföldi társaságok vásárolják fel szédítő ütemben, a Goldman Sachs segítésével.
Az Egyesült Államok esetében a folyamat fontos része az ország iparának tönkretétele, lehetetlenné téve az önellátást, banki mentőcsomagokat kínálva helyette. Európában ez a folyamat szinte teljesen befejeződött már, hiszen a legtöbb fontos gazdaságot a Goldman Sachs technokratái irányítják.
2000 óta a termelésben a munkahelyek 32 százaléka vándorolt ki az Egyesült Államokból, 2001 óta pedig 56.000 gyártóegységet zártak be. Látva az egyértelmű gazdasági indítékot a lázongások kirobbantására az Egyesült Államokban, a zavargásokra való felkészülés jeleit kellene felismernünk. Ezek pedig egyre nyilvánvalóbban mutatkoznak.
A Határozatlan Idejű Fogvatartásról szóló törvény
Az Obama kormány által elfogadott Határozatlan Idejű Fogvatartásról szóló törvény (NDAA) felhatalmazza a hatóságokat amerikai állampolgárok, amerikai földön történő szó szerinti elrablására és tárgyalás nélküli fogvatartására, megalapozva a tüntetők és újságírók tömeges letartóztatásának feltételeit országos szükséghelyzetben.
A leleplező informátorok (whistleblower) elleni hadüzenet
Az Obama kormány kíméletlenül vádat emelt és elítéltetett számos leleplező informátort, amiért azok nyilvánosságra hozták a kormány korrupt eljárásait, nyilván azzal a céllal, hogy megfélemlítsék azokat, akik a helyzet élesedésekor hasonlóan cselekednének.
A közösségi oldalak szemmel tartása az elégedetlenség észlelésére
A Nemzetvédelmi Minisztérium (DHS) és egyéb szövetségi ügynökségek aktívan figyelik a közösségi oldalakat és híroldalakat, hogy észleljék az amerikai kormányra és a nemzetvédelemre negatív fényt vető cikkeket és hozzászólásokat. Leginkább azt nézik, hogy mikor válhatnak a szavak tettekké és tömeges megmozdulássá.
Hatalmas megfigyelőközpontok építése
A Nemzetvédelmi Ügynökség (NSA) az ország legnagyobb kémközpontját építi Utah államban a sivatag közepén. Az adatközpont célja a világ összes kommunikációjának lehallgatása, dekódolása, elemzése és tárolása, bármilyen föld- vagy víz alatti, nemzetközi, hazai vagy külföldi kábeleken haladjon is, legyen az magánjellegű email üzenet, mobiltelefon hívás, Google keresés, személyes adat, utazási információ, vásárlás vagy digitális „szemét”. Az adatbázis létrehozásával az NSA azt reméli, hogy figyelemmel kísérheti a lázongásokat vagy szükség esetén megakadályozhatja a terjedést.
Pilótanélküli gépek hazai bevetése
A múlthét során az amerikai igazságügyi minisztérium megerősítette korábbi álláspontját, hogy az Obama kormány használhat fegyverrel ellátott drónokat amerikai állampolgárok elleni merényletek kivitelezésére. Az NDAA törvény értelmében pedig az Egyesült Államok egészét harctérré nyilvánították.
Egy olyan kormány, amelyik „törvényesen” saját állampolgárainak jogi eljárás nélküli kivégzéséhez folyamodhat, kimeríti a diktatúra fogalmát.
Felkészülés a szükségállapotra
A Nemzetvédelmi Minisztérium több mint 1,6 milliárd darab lőszert vásárolt csak az elmúlt 10 hónap során. Viszonyításként, az iraki háború legaktívabb szakasza során az amerikai hadsereg 5,5 millió lőszert használt el egy hónap alatt. Miért kell a DHS-nek harminc év háborúskodásra elegendő lőszer, ha nem belföldi zavargásokra számítanak?
A szükségállapotra való felkészülés legaggasztóbb része az országos FEMA program, amelynek keretében lelkipásztorokat és egyéb vallások képviselőit képezik ki, hogy segítsék a titkosszolgálat munkáját azzal, hogy ráveszik nyájukat az engedelmességre és ezzel előkészítik a terepet a szükségállapot bevezetésére, a fegyverek elkobzására és esetleges áttelepítési programokra.
Az állampolgárok az új terroristák
Az embereket arra próbálják rávenni, hogy jelentsék, amikor valami gyanúsat látnak. A DHS „Ha látsz valamit, jelentsd is!” kampánya például rendre középosztálybeli amerikaiakat állít a terrorista szerepébe. A minisztérium jelentéseiből az is kiderül, hogy mi számít terroristagyanús cselekménynek.
Megvizsgálva a közelmúlt történelmében azokat az országokat, ahol gazdasági összeomlás ment végbe, a társadalmi zavargások szinte minden esetben fontos elemként voltak jelen, előkészítve a terepet a gazdasági leigázásra és a szuverenitás felszámolására.
Forrás: Infowars.com
A világban folyó zavargások is hozzájárulnak a Világkormány és az Antikrisztus felemelkedéséhez, aki egységet és globális válaszokat kínál majd megoldásként a terrorizmus, a betegségek, gazdasági és egyéb bajok ellen, amik közül sokat maga a háttérhatalom idézett elő vagy mélyített el. (Lásd: Dániel 11:21-24, 8:23-25, II. Thessalonika 2:1, 3-4) A gazdaság helyzete tovább romlik, egészen addig, amíg az emberek már bármit hajlandóak lesznek elfogadni a kilábalás érdekében. A káoszból rend tipikus példáját láthatjuk kibontakozni, ahogyan azt a fenti cikk is szemlélteti. (Joseph Candel)
Fontos észben tartani, hogy bár nehéz évek várnak a világra, ez nem a történet vége. Sőt, ez lesz az igazi kezdet! Egy jobb világ kezdete, ahol „nem ártanak és nem pusztítanak sehol” (Ézsaiás 11:9) és bár most a völgy legmélyebb és legsötétebb szakasza előtt állunk, tudva, hogy mire számíthatunk felkészülhetünk az eljövendőkre. „Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” (János 16:33)

Kézzel másolják át a Bibliát Spanyolországban

Több mint kétezren vesznek részt a hit éve keretében a Szentírás leírásában.
A kezdeményezés február 9-én indult el a Valenciai Egyházmegyében, Burjassot egyik plébániáján. Hatezer erős papírlapot készíttetettek elő, melyeket aztán egyetlen kötetbe fűznek össze. „A kezdeményezéssel szeretnénk megmutatni, milyen fontos a Biblia az Egyház, a hit, a világ számára” – közölte Miguel Ángel Vives plébános.
Részt vesznek benne más keresztény felekezetekhez tartozók és más vallásúak is: többek között evangélikusok, ortodoxok, buddhisták és hinduisták. A Teremtés könyvének első fejezetét Carlos Osoro valenciai érsek másolja át. Burjassot-i szemlélődő, domonkos szerzetesnők Máté evangéliumát másolja le a rendházukban, majd elküldik a plébániára. A Szentírás egyes részeit más nyelveken írják majd le, például angolul, franciául, görögül és latinul. Minden résztvevő harminc percet ad idejéből a bibliamásolásra – írja a SIR.

Magyar Kurír

Benedek pápa azért mondott le, hogy elkerülje a letartóztatását

Az ITCCS azt állítja: Benedek pápa azért mondott le, hogy elkerülje a letartóztatását

Ahogy alább olvasható, a médiában megjelent Kevin Annett az Állami és Egyházi Bűnügyeket Vizsgáló Törvényszék (ITCCS) munkatársa nyilatkozata.

A törvényszék megbizatása a következő:

1. Tárgyalásra vinni azokat az embereket és intézményeket, akik és amelyek felelősek a világon történt kizsákmányolások, kínzások és gyermekgyilkosságok bármelyikében, úgy a múltban, ahogy a jelenben is, és

2. Megakadályozni ezeket és más bűncselekményeket az egyházak és államok részéről.

Nem tudja senki garantálni, hogy ennek a nyilatkozatnak a tartalma mindenben helytálló, de talán ez lehet az igazi oka a pápa történelmi döntésének, miszerint lemond a szentszékről.

Diplomáciai jegyzéket adtak át a Vatikánnak a lemondás előtt

Az új pápa és a katolikus papság vádirattal és letartóztatással néz szembe a "Húsvéti helyreállítás" terv folytatódik

A Nemzetközi Törvényszék globális média híradása és nyilatkozata az egyház és állam által elkövetett bűntettekről.

Brüsszel:

Joseph Ratzinger pápa történelmileg példátlan lemondását az magyarázza, hogy az Európai kormány közelgő fellépésével nézett szembe, mely elfogatóparancs kiadását rendeli el Ratzinger ellen, és a Vatikán vagyonára nyilvános zálogjog bejegyzését Húsvétkor.

Az ITCCS Központi Hivatala kénytelen Benedek pápa hirtelen lemondása okán a következő részleteket nyilvánosságra hozni:

1. 2013 február 1-én az általunk csatolt bizonyítékok alapján (itccs.org), hivatalunk megállapodást kötött az európai nemzet képviselőivel és bíróságával, hogy elfogató parancsot foganatosítsanak Joseph Ratzinger, másnéven Benedek pápával szemben, az emberiség ellen elkövetett bűncselekmények és bűnügyi összeesküvésekben való részvétele miatt.

2. Ez az elfogatóparancs kézbesítve lesz Rómába a "Szentszék" részére 2013 február 15-én. Ez lehetővé teszi Ratzinger őrizetbe vételét mint bűncselemény gyanúsítottját a városállam saját felségterületén.

3. Az említett nemzetek kormányai által kiadott diplomáciai jegyzék a Vatikán Államtitkára, Tarcisio Bertone bíboros részére lett átadva 2013 február 4-én hétfőn, tájékoztatva Bertonét a közelgő elfogatóparancsról, és felkérte hivatalát, hogy ennek tegyenek eleget. Válasz nem érkezett a jegyzékre sem Bertone bíborostól, sem hivatalától; de hat nappal később Benedek pápa lemondott.

4. A törvényszék és az említett nemzetek közti megállapodás egy második rendelkezést is tartalmazott kereskedelmi zálogjog bejegyzésére ezen nemzetek bíróságai által a Római Katolikus Egyház ingatlanaira és vagyonára 2013 március 31-ével kezdődő Húsvétkor. Ez a zálogjog csatolva lett a közös és globális "Húsvéti helyreállítási kampányhoz", amely a Katolikus egyház tulajdonait a polgárok részére lefoglalja mint közvagyont a nemzetközi jog és a Nemzetközi Büntetőbíróság Római alapokmánya alapján.

5. Ez a határozata a törvényszéknek és az említett nemzetek kormányainak, hogy folytassák le Joseph Ratzinger letartóztatását, aki Római pápai hivatalával együtt felelős az emeriség ellen elkövetett bűncselekményekért és bűnözői összeesküvésért.

6. Ez a döntésünk a továbbiakban, valamint a vádirat és Joseph Ratzinger letartóztatása a pápa utódjára ugyanazon kötelezettségekkel jár, így érvényesíteni kell a kereskedelmi zálogjogokat és a "Húsvéti helyreállítási kampányt" a Római Katolikus egyházzal szemben a tervek szerint.

Zárásként a Törvényszék elismeri, hogy Benedek pápa Vatikáni Bankkal kapcsolatos bűncselekményekben való bűnrészessége volt az, mely a legmagasabb vatikáni tisztviselők részéről kényszerítette őt lemondásra. Forrásaink szerint Tarcisio Bertone államtitkár kérte Joseph Ratzingert az azonnali lemondásra, és a közvetlen válaszra az elfogatóparancsra vonatkozó diplomáciai jegyzékre, melyet az említett nemzetek kormányai adtak ki a részére.

Felhívunk minden polgárt és kormányt, hogy segítsék erőfeszítéseinket, hogy jogilag és közvetlenül függesszék fel a Vatikán nevű vállalatot, és letartóztatni mindazon tisztviselőt és papot, akik bűnrészesek emberiség ellen elkövetett bűntettekben és a folyamatban lévő bűnügyi összeesküvésekben, a gyermekek kínzása és az emberkereskedelem megszüntetésére.

További értesítéseket a "Húsvéti helyreállítási kampányról" hivatalunk ezen a héten tesz közzé.

Kiadta a Brüsszeli Központi Hivatal
2013 február 13-án
12:00 GMT

Forrás:
http://itccs.org/...by-easter/
http://ujvilagtud...azert.html

Parajdi só

Elgondolkodott már azon, hogy miért fontos a szervezete számára a só, ez az egyszerű fehér por, amit minden nap használ ételei ízesítésére?

A legtöbb ember számára Só elsősorban ételízesítő, valójában ettől sokkal, de sokkal több. Miért?


Az emberi szervezet vízből és sóból áll. A só alatt nem a hagyományos értelemben vett finomított konyhasót értjük, hanem a természetben előforduló, eredeti állapotban előforduló sókat, melyben különböző minőségű és mennyiségű ásványi anyagok vannak.

De milyen hatással van a só fogyasztása a szervezetünkre?

Tekintsünk át röviden néhány tényt:

- A vesének szüksége van sóra a túltengésben lévő savak leépítéséhez és azoknak vizelettel történő kiválasztásához. Ha a szervezet sóban szegény, egyre jobban elsavasodik.

- Ha elegendő víz és só van a szervezetben, akkor mint természetes antioxidánsok eltávolítják a toxikus salakanyagokat.

- A só szükséges a rák megelőzésében és kezelésben. A rákos sejtek oxigén jelenlétében elpusztulnak.

- A só nélkülözhetetlen az izomzat és az erőnlét fenntartásához. (A parajdi fürdősó megakadályozza az izomgörcsöket, ezért sportolóknak is ajánlott a rendszeres használata,)

- A só csökkenti a szívritmus zavarokat és fontos szerepet játszik a vérnyomás szabályzásában.

- Cukorbetegségnél a só segít a vércukor szintet egyensúlyban tartani és csökkenti az inzulin szükségletet. A víz és só csökkenti a szem és érrendszeri károsodásokat.

- A só szükséges az emésztéshez, a tápanyagok felszívódásához.

- Sóra van szükség a csontozat erősítéséhez.

- A só megvéd a visszerek és a hajszálerek repedésétől.

- És nem utolsó sorban, a só fontos a libidó megőrzésében.


A Parajdi só 84-féle ásványi anyagot, és természetes Őstengeri iszapot tartalmaz

A kapható sók közül a parajdi (Erdély) a világon az egyik legjobb minőségű, 84-féle ásványi anyagot tartalmaz, valamint azt a természetes Őstengeri iszapot, amit a legtöbb a piacon kapható sóból kivonnak, finomítják, feldolgozzák, színezik. Ha bővebben akar olvasni a parajdi sóról, kattintson ide.

Néhány parajdi sóból készült termék:

Sószappan
Parajdi fürdősó 5 kg aloe-vera
Sópárna 1 kg
Sótégla

A képen sószoba látható!
http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/tudomany/egeszseg/2257-parajdi-so