2009. március 2., hétfő

Föl kell „hígítani” a japán vért!

A válság a fejekben van
Az utóbbi idők eseményei látszólag azt jelezték, hogy Japán visszatért a világ színpadára, legalábbis erre utal, hogy Hillary Clinton amerikai külügyminiszter első külföldi útján felkereste Tokiót, és Aszo Taro japán kormányfő volt az első külföldi vezető, aki a Fehér Házban látogatást tett Obama elnöknél. Tamamoto Maszaru, a World Policy Institute vezető elemzője szerint azonban az igazság az - fejtette ki  a The New York Times hasábjain - , hogy Japán súlyos helyzetbe került, és nem elsősorban gazdasági okokból: a gond a fejekben van. (A rendkívül önkritikus hangvételű esszé ismertetésében megőriztük az egyes szám első személyt.)
A Clinton- és az Aszo-látogatás azt a benyomást keltheti, hogy Washington a világ második legjelentősebb gazdaságát, Japánt erős országnak tekinti. Bárcsak mi is így látnánk! - írja a szerző. Az igazság az, hogy Japán nagy bajban van. Aszo Taro támogatottsága 11 százalékra csökkent, a kormányzó Liberális Demokrata Párt nyílt válságot él át. A miniszterelnök elődje alig egy évet volt hivatalban. Az ellenzéki Japán Demokrata Párt még rosszabb állapotban van. Mindez főleg annak következménye, hogy a szigetország a bürokraták országává változott. Ami nemzeti politika címén fut, az különböző, gyakran ütköző vagy öncélú minisztériumi érdekek summája, féltékenyen őrzött tétekkel és költségvetésekkel.
Nincs mentség a számtalan, jobbára nem használt repülőtérre. Vagy az utakra, amelyek sehová sem vezetnek. Vagy a pénzügyminiszterre, aki részegen jelent meg a G7 februári római találkozóján. Problémánk olyan mély - mondja Tamamoto Maszaru -, hogy néha úgy tűnik föl: nincs olyan politikai párt, amely képes megzabolázni a bürokráciát és megfogalmazni egy koherens nemzeti programot.
A legtöbb ember azonban nem ismeri fel, hogy Japán válsága nem politikai, hanem pszichológiai gyökerű. A japán agresszió és az azt követően elszenvedett második világháborús vereség után a biztonság és a kiszámíthatóság vált a társadalom céljává. Bürokraták váltak a mindennapi élet részleteinek ellenőreivé.  Olyan országgá váltunk - olvasható a cikkben -, ahol a munkahely egy életre szól, a részvények stabil kölcsönös tulajdonára alapozódó korporatív rendszer alakult ki, meg egy széles középosztálybeli népesség, amelyben az emberek egyenlők és hasonlítanak egymásra.
A konzervatív hazai szakértők szeretik úgy beállítani ezt az egyenlőséget és hasonlóságot, mint a „japán hagyomány" sarkköveit. Ez képtelenség. Történelmének legnagyobb részében a japán társadalmat erős rétegződés és a gazdagság és a kiváltságok nagy egyenlőtlensége jellemezte. Az „egalitariánus" Japán az 1970-es évek találmánya volt, a progresszív adózással, a gazdagság újraelosztásával, támogatásokkal és a verseny szabályozásával. Mindez működni látszott mindaddig, amíg az 1990-es években ki nem pukkadt a részvényár-buborék. Ma úgy tűnik, a japánok beérik annak tudatával, hogy körülöttük mindenki egyformán boldogtalan.
A 19. század közepe óta gazdasági sikerünk azon alapult, hogy rendelkezésre álltak külső modellek, amelyeket adaptálhattunk. Társadalombiztosítás Bismarck Németországából, állami tervezés a Szovjetunióból, közmunkák a Tennesse Valley Authority mintájára, autógyártás Ford módjára. A japán innováció jórészt mások találmányainak tökéletesítése. Sony híres a Walkmanról, de nem a Sony találta fel a magnót. Japán gazdasági nagyhatalommá válása alapvetően a fejlett Nyugathoz való felzárkózás játszmája volt.
De mi történt azután? Az elmúlt két évtizedben a válasz a bénultság volt. Japán külső modellek másolására való képességét tévesen haladásnak tekintették. Ám ha a haladást úgy fogjuk fel, mint egy kívánatos jövő felé tartó törekvést, akkor a japánok sohasem haladtak.
Nyugaton a haladás az egyéni autonómia és függetlenség elérésén alapul. Japánban viszont a bürokratikus uralom a biztonságot és a kiszámíthatóságot az egyéni szabadságért cserébe nyújtotta. A gond az, hogy politikai vezetőink nem tudták teljesíteni az alku rájuk eső részét. A foglalkoztatás biztonságát többé nem lehet garantálni. A nyugdíj- és egészségügyi rendszert hosszabb távon csőd fenyegeti. Se biztonság, se szabadság.
Mindenfelé tapasztalhatók a kétségbeesés jelei. Az úgynevezett hikikomorik száma elérheti az egymilliót: ezek a tinédzserkortól akár negyvenesekig terjedő korosztályú emberek éveken át bezárkóznak szobáikba. Aztán ott vannak a „parazita szinglik" - ahogy a nem házas, szüleikkel élő felnőtteket nevezik. A jelenlegi tendenciák fennmaradása esetén a lakosság száma a jelenlegi 130 millióról 90 millióra fogyhat 50 év alatt. Akkorra a japánok 40 százaléka 65 év fölötti lehet.
Ha fönn akarunk maradni  mint nemzet, el kell vetnünk a bevándorlással szembeni, mélyen gyökerező ellenállásunkat. A Japán „tisztaságának"  követelményével kapcsolatos elterjedt előítélettel szakítva nagy szükségünk van arra, hogy  „felhigítsuk" vérünket. Öregedő nemzetünknek diplomás középosztálybeli bevándorlók millióira lesz szüksége, akik gyökeret vernek nálunk.
Japánnak égető szüksége van a változásra, és ez kockázatvállalást feltételez - ami bürokraták által ellenőrzött embereknél ritka dolog. Innen a protekcionizmus, az elszigetelődés vágya. A mezőgazdasági minisztérium például növelni akarja az élelmiszer-önellátás fokát. A japán médiában alig fordul elő kritikus és főleg ellenzéki vélemény.
Mindazonáltal annak a gondolatnak, hogy a japánok félnek a kockázatvállalástól, nincs történelmi alapja. Emlékezzünk a Pearl Harbor elleni támadásra. Japán mai passzivitása valójában nagy mértékben kiszámított és ésszerű reagálás második világháborús magatartásunkra. Ma azonban lejárt a biztonság hangsúlyozásának ideje.
Kifogytunk a lemásolható külföldi modellekből. Vissza kell térnünk a rajtvonalra, a haladást az innovációra, az ambícióra és a dinamizmusra kell alapoznunk. Ehhez kockázat kell - és rendkívüli vezetés, leadership. Az alternatíva azonban az, hogy tovább tántorgunk lefelé a hanyatlás útján - írja a japán elemző.

http://www.nytimes.com/2009/03/02/opinion/02tamamoto.html?_r=2