2018. november 1., csütörtök

Misztikus beszélgetések

2018. 10.05. Imák után.

Jézus: Műtéti beavatkozásod napján hazafelé a villamoson, a metrón, és a buszon, rendkívüli fájdalmakat, fejfájásodat felajánlottad a bűnösök megmentéséért, a lelkek üdvéért. Én ezt elfogadtam és továbbra is elfogadom, ha felajánlod ezeket a szenvedéseket.
Felajánlom Uram.
Jézus: A szenvedés mindig közelebb hozza az embert Istenhez. A fájdalom, a kiszolgáltatottság, a gyengeség felülmúlja az önzést, a büszkeséget, a gőgöt. Sokak számára a testi, lelki szenvedés hozza el a hitet, az Istenhez tartozás élményét. Minden elviselt szenvedésnek tehát értelme van, ha azt átadjátok Nekem. Én kegyelemmé alakítom át, és kiosztom azt. Meglásd kislányom sebeid begyógyulnak, rendbe jön minden.
Áldó, gyógyító kezemmel megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen

Jézus bátor harcosa.

2018.10.16. Imák után. 17 óra. Köszönöm imáidat.
Jézus: Gyermekem! Tudod-e mi az áldozat?
Agonizáló testemet szemlélve, az Agónia Keresztje előtt imádkoztatok, imádkoztál.
Emberi értelemben az áldozat valamiért, vagy valakiért hozott olyan cselekedet, tett, amely elősegíti, helyettesíti, kiegészíti, megkönnyíti annak dolgát, vagy azt a helyzetet, amit azért hozunk, hogy felajánljuk valamiért, vagy valakiért.
Érdekes megfigyelni, hogy az áldozat szótöve az áld szó. Az áldozat mindenképpen a másikért, valamilyen helyettesítő, átvállaló, átsegítő, ha úgy tetszik bevállaló cselekedet.
Áldozatot miért szoktak hozni? Általában az áldozat szeretetből fakad. A szülő a gyermekéért, a hitvestárs a hitveséért, a munkatárs a kollégáért, a bajtárs a bajba jutott harcostársért. Áldozathozatalkor lemondunk  valamiről, vagy valami plusz dolgot vállalunk el önzetlenül. Feláldozhatjuk a másikért karrierünket, időnket, pénzünket, szabadidőnket, egészségünket és még hosszan sorolhatnám.
A legtökéletesebb áldozatot Én, Jézusotok hoztam, amikor minden emberért vállaltam a Kereszthalált szeretetből. Ez az áldozat örökre szóló és egyetemes. Egyszeri és meg nem ismételhető, tökéletes és visszafordíthatatlan. Ezt az áldozatot értetek emberekért hoztam. Mennyei Atyátoknak kifizettem ezzel a váltságdíjat. Tökéletes áldozattá váltam.
Amikor a szentmisén az oltár elé járultok, és az Eucharisztiát a nyelvetekre fogadjátok, ezt a saját akaratomból hagytam rátok. Ez drága halálom vér nélküli megújítása minden szentmisén. Mindenki, aki tiszta lélekkel veszi magához Szent Testem és Szent Vérem, az Élet Kenyerét kapja. A szíve Királya vagyok, kegyelmeimmel árasztom el, akár érzi, akár nem. De a bűnös lélek szívében szenvedek, és ez is áldozat. Sokan hiábavalóvá teszik ezt a tökéletes áldozatot azzal, hogy bűnös lélekkel járulnak az oltárhoz.
Minden szent áldozás alkalmával köszönjétek meg gyermekeim, hogy itt maradtam köztetek, hogy Testemmel és Véremmel táplállak benneteket.
Most, az utolsó időkben arra buzdítalak benneteket, hogy hozzatok minél több áldozatot értem, Jézusotokért.Tartsátok be a Tízparancsolatot, olvassátok a Szentírást, éljétek az Evangéliumot. Álljatok ki a hagyományok mellett, imádkozzatok papjaitokért és az Egyházért.
Most pedig megáldalak a kitartó imádság és az erős lelkűség kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018.10.27. 19 óra 30 perc. Imák után.
Jézus: Kicsi Gyermekem! Köszönöm imáidat.
Az Agónia Keresztjét szemlélve sokszor eszedbe jut szenvedésem, a szenvedés értelme és értéke. A szenvedést, a fájdalmat, a borzalmas kínokat , Én saját elhatározásomból, saját akaratomból vettem magamra a bűntelen, a  bűnösökért. Én engesztelő áldozat voltam a Kereszten, ez Atyám kiengesztelése miatt történt.
Kérdezhetitek most, vajon mi szükség van a szenvedésre, a kínra, a fájdalomra, most így az utolsó időkben is?
Bizony sok ember szidja, gyalázza, vádolja az Istent a betegségekért, a halálért, a természeti katasztrófákért.
Atyám Szíve nagyon szomorú, türelme fogytán. Én kifizettem a váltságdíjat, a Szent Bibliában, a Tízparancsolatban előttetek van, hogyan kellene élni, mégis a világ bűnben fetreng. A büntetések, melyekkel Atyám sújtja a világot, a ti bűneitek miatt van és a megtisztulásotokat és megtéréseteket szolgálja. Amikor az ember kiszolgáltatottá,beteggé, nincstelenné válik, hamarabb kiált Istenhez.Isten minden hozzá kiáltó gyermeke imáit hallja.Isten nem gyönyörködik gyermekei szenvedésében és halálában.
Kereszthalálomkor az egész Menny és a Kozmosz megrendült. Gyermekei megtérése és megmenekülése a legfontosabb Mennyei Atyám számára.
Ezért kedves gyermekeim az ima, a böjt, az engesztelés, a rendszeres gyónás, a szentáldozás legyen a legfontosabb az életetekben.
Most pedig megáldalak a kitartó imádság és a szelídség lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018.10.30. 17 óra. Imák után.
Jézus: Drága Gyermekem! köszönöm imáidat!
Megrendítő és megdöbbentő az a vakmerőség és hitetlenség amellyel az emberiség a kárhozat felé menetel.Az emberek maguk körül forgolódnak. Az önzés, az élvezetek hajszolása, a szeretetlenség az égbe kiált. Az Oltáriszentség, az Én kegyelmem, és a Szent Maradék imái tartják fenn a világot. Angyalaim is megdöbbenve szemlélik ezt az agóniát, melyben az emberiség fetreng. A büntetések ellenére sem fordulnak felém, nem kiáltanak Istenhez.
Könnyező szobraim, képeim, Szent Édesanyám vérrel könnyezése sem rendíti meg az emberek lelkét.
Kedves Gyermekem! Az ima, az engesztelés, a vezeklés, az áldozatok, a böjtök, a virrasztások, a Rózsafűzér imák. Igen ezekre sürgetően szükség van, mert Atyám kezét már alig bírjuk tartani, mely lesújtani készül erre a bűnös világra.
Köszönöm kitartó imáidat, most megáldalak a Szent Szívemből kiáradó tüzes szeretettel és a bátorság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.


2018.10.31.20 óra 20 perc. Imák után.

Jézus: Drága Kislányom! Köszönöm imáidat.
A mai szentmisén tiszta lélekkel vetted magadhoz Szent Testem és Vérem,térden állva és nyelvre fogadva.Így méltó és így helyes.
A mai napon többször eléd hoztam belső látásban a határt, a határt védő kerítést.Nem véletlenül.
Gyermekem! A déli határt komoly veszély fenyegeti.Kormányfőtök tudja és érti a dolgát. Megerősítette a határvédelmet, ami nagyon fontos, helyes.Azonban nemcsak testi és fizikai, hanem spirituális fenyegetettség is van ezekben a támadásokban. Az ellenség meghatványozta erejét és sokszoros erővel támadja Magyarország déli határát. Ezért fontos dolgot mondok.Legbátrabb papfiaim otthon szervezzék meg saját körükben a Szentségimádásokat a határ védelméért,Magyarországért. Nemcsak a déli határ mellett, hanem mindenhol, ahol erre lehetőség van.
Most pedig megáldalak a tisztánlátás és a megkülönböztetés lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.