2014. május 9., péntek

Az Idők Jelei, antikrisztus, világuralom, fenevadak


Valamiért divat az összes keresztény felekezetben, hogy az emberek mindenféle alaposabb bibliaismeret nélkül prófétai könyveket igyekeznek értelmezni, és az utolsó időkre vonatkozó jövendöléseket akarnak összerakni. A bibliai nyelvek ismerete nélkül ez eleve hibás eredményekre vezet, és elég vad spekulációk kerülnek elő. Van ennek egy érdekes valláspolitikai vonzata is. A vallási elméleteket propagandacélokra felhasználó, világot irányító erők érdeke, hogy az emberek ne lássanak tisztán, és a világban zajló folyamatokat ne tudják bibliai szempontok szerint értelmezni. Ezért olyan összeesküvés-elméleteket gyártanak, amelyekkel a tájékozatlan emberek tömegei meggyőzhetők, de csak a hatalmon lévők érdekei szerinti módon, hogy mikor, hol és hogyan jön el az antikrisztus, a fenevad, és még sorolhatnánk, hogy mik. 
Mivel a most hatalmon lévő elit egy velejéig romlott társaság (beleértve a papság felső rétegeit is, felekezettől függetlenül), emiatt természetesen az ő érdekeiknek megfelelően a leggonoszabbnak azok vannak beállítva, akik tehetnek őellenük, mert fenyegetik a hatalmukat. Nem véletlen, hogy a nemzetiszocializmust vagy a nemzeti kommunizmust, a nemzet és a társadalom érdekeit néző ideológiai képleteket kezelik a legsötétebb ellenségként éppen azok, akik a nemzetek és a társadalmak elpusztítására törekednek. Ezek nemzetek feletti erők, érdekcsoportok, akik semmit sem tudnának kezdeni az erős nemzetállamokkal. Külön vallások jöttek létre pont azzal a céllal, hogy az embereket filoszemitává és jó demokratává neveljék, és a rendezett államiságot, erős hatalmi rendszereket negatívnak tüntessék fel. Emiatt egy ország erős rendőrséggel és katonasággal már mindjárt diktatúra. Egyébként az is érthetetlen, hogy a diktatúrával pontosan mi a probléma. A királyságok intézményét évszázadokig igen hatékonyan lehetett működtetni, amik tény, hogy diktatúrák voltak. Egy cégnél az ügyvezetőnek kizárólagos és abszolút hatalma van, tehát sok kis diktatúrának a szervezett rendje építi fel a kapitalista gazdasági rendszert. Ha nem így lenne, a gazdaság azonnal összeomlana. Mégsem követel senki demokratikus cégvezetést, mert tudja, hogy egy ökörség. A demokrácia is egy ökörség, mert valójában nincs, nem volt, és soha nem is lesz a tömegeknek beleszólásuk a sorsuk irányításába. Ez önmagában is egy képtelenség. Elhitetni lehet az emberek tömegeivel, hogy négyévente egyszer dönthetnek a semmiről és ettől majd jobb lesz minden, de valójában mivel senki sem tudja, hogy kire szavaz és miért, és az az illető mit fog csinálni, ezért maga a folyamat is értelmetlen (a kiadott információk rendkívül minimálisak, az ígéretek is, és ami keveset ígértek, azt is nagyon gyorsan megszegik). Álcázott diktatúra, semmi több, amit nem nevezünk nevén.
Érdekes az a törekvés, ahogy az "antikrisztus világuralmának eljövetelét" várják és próbálják levezetni sokan, majd világgá kürtölni. Érdekes módon mindig a demokrácia és a cionizmus ellenségei között sejtik az antikrisztust és a nagy gonosz eljövendő világhatalmat. Persze az iszlám országok egy része az USA-t tartja a nagy babilonnak és sátáninak (jogosan), de ezt ugye a nyugatiak és a nyugati álkeresztények elintézik annyival, hogy a muszlimok terroristák. Persze a NATO nem az szerintük, hiába öldös naponta nőket és gyerekeket, bombáz le kórházakat és iskolákat. 
Kényszeredett a levezetés holmiféle világkormányról, amikor szándékosan nem veszik észre a teológusok és a fizetett újságírók, hogy a világkormány már régen létrejött, és most éppen szétesőben van. Várják azt az embert, aki majd istenként imádtatja magát, de nem akarják észrevenni, hogy minden nyugati ellenőrzés alatt álló ország és a hozzájuk kapcsolható minden média az amerikai elnököt próbálja tökéletesnek bemutatni, az igazság bajnokának és minden jó forrásának. Vagyis bálványozzák. Világvalutáról beszélnek, és nem akarják észrevenni, hogy minden valuta dolláralapú és a dollárra épül minden gazdaság, közvetve vagy közvetlenül. A dollármonopólium megtörése éppen a világkormány bukásának a jele. 
A demokrácia-imádat önmagában is egy istentelen dolog, mivel önmagában a demokráciát egyáltalán nem lehet sem jónak, sem az igazság forrásának, sem tökéletesnek nevezni. Egyébként is minden országban más, és elég jelentősen más. Az imádat ahhoz köti az embert, amiben bízik, és a demokráciában, a kapitalizmusban, a választási rendszerekben, a pártokban bíznak az emberek. Tehát a fenevad rendszerét imádják. Tökéletes csak az lehetne, ha mindenütt az Isten törvényei szerint élnének az emberek, és csak aszerint, ehhez viszont nem kell demokrácia, sem kapitalizmus. 
Az antikrisztusi világrend tehát nem most jön létre, hanem éppen most bukik el. Oroszországot ne próbálják már összemosni az USA-val, meg Putyint Obamával. Gondoljunk csak arra, hogy Putyin éppen most tiltotta be a káromkodást Oroszországban. Ezzel szemben az USA-ban mi van? Ez a rendelet egyébként nagyon jól kirajzolja a két ország közti kontrasztot. Az USA-ban divat a káromkodás, és ha csak egy akciófilmet megnézünk, akkor megállapíthatjuk, hogy államilag támogatott, reklámozott és elismert valami (mivel nem tesznek ellene, természetes, sőt, menőnek tartott dolog). Az USA-ban és az EU-ban védett és támogatott dolog a buzulás, Oroszországban be van tiltva a reklámozása. Hogy mer valaki arról írni, hogy nincs itt tényleges ideológiai ellentét?
A holokauszt-vallásról is érdemes pár dolgot kihangsúlyozni. Ez az egész felhajtás nem más, mint a zsidó nép végtelen önimádata, önigazolási próbálkozása és önsajnálata. Egy halálkultusz, aminek az imádását törvényben rögzítették. Imádatot követel, mert Istenben lehet kételkedni, Istent lehet káromolni a nyugati társadalmakban, de a holokausztban nem lehet kételkedni, és nem lehet káromolni sem (kisebbíteni vagy kigúnyolni). Vagyis Isten elé helyezték! A zsidó sérthetetlen (gondoljunk csak azoknak bebörtönzésére és zaklatására, akik bármi terhelőt is mernek írni, vagy mondani a zsidókról), ez megmutatja végtelen zsarnokságát és kizárólagos hatalmi pozícióját. Az emberek félnek a  holokauszt és a zsidóság ellen szólni, ami jól mutatja, hogy a megfélemlítés mértéke teljes körű. Egy igen jól felépített, totalitárius diktatúrában élünk. Zsidó diktatúrában, mert az antikrisztusi kor (a jelenkor) uralkodó népe a zsidó. Jó, ha eszébe jut a zsidóimádó keresztényeknek, hogy Izraelben ma is járja az a szólás, hogy "megöltük Jézust, büszkék vagyunk rá". Vannak az ortodox zsidók részéről evangélium-égetések is, csak hogy egyértelmű legyen. Az, hogy majd minden zsidó megtér, egy baromság. Eddig sem tértek meg, és ezután sem fognak. 
El kellene olvasni sokaknak az antikrisztusról szóló részeket, újra és újra. Nincs sok belőlük, de oda kellene figyelni, és komolyan venni a használati útmutatót: nem hozzátenni és nem elvenni belőle. 
A fenevadak esetében ha már valaki tudja, hogy Dániel próféta is fenevadakról beszélt mint világbirodalmakról, miért nem gondolja tovább? Eredetiben kell elolvasni, úgy könnyebben érthető.
Tamási Attila

Nemzeti hovatartozás: A magyar nép feltámadása

Az örökös életveszély tartotta eleinte össze az embereket. A félelem vezette rá az ősembert, hogy erősebb többedmagával. Az anyai ösztön segített a még homályos észnek: együtt kisebb a veszély. A család az anya körül kialakult. Rövidesen – lehetett pár ezer év, hisz a Határtalan Idő csak napjainkban gyorsította meg futását annyira, hogy egy emberöltő alatt birodalmak alakulnak és pusztulnak el – rövidesen átvette a család vezetését az erősebb fél, az apa. Az eddig szűk családi keretek kitágultak, többnejűség: több gyermeket jelentett. A felnőttek asszonyaikkal a tapasztalt vezető mellett maradtak, a családból horda lett, még mindig vérségi alapon tömörülő, jóban-rosszban összetartó, együtt vadászó, támadó, védekező embercsoport.
Erdőben éltek, hisz a vadállatok támadásai elől csak a fák koronái adtak menedéket, az időjárás viszontagságaival szemben csak a barlangok nyújtottak oltalmat. De egy áldott napon a legbátrabb, legerősebb horda kilépett a mindig párás őserdőből a veszélyekkel teli, de napsütötte pusztába!
Eurázsia három övre tagozódott. Északon és délen végeláthatatlanul húzódott a dzsungel, de a két erdő-öv között, a Sárga-tengertől a Dunáig, csak két határhegységtől, az Uraltól és a Kárpátoktól megszakítva terült el a sztyeppe öv. Nagy távlatok, hullámzó fűrengeteg birodalma volt ez.
A sok mocsár és tó mindmegannyi terüljasztalkám volt és rohamosan megerősödő horda két barátot szerzett: a kutyát és a lovat. A horda törzzsé vált, laza, már inkább csak hagyományokon alapuló vérségi kapcsolatok tartották össze és gyorsan szaporodó nyájaik vándorlásra kényszerítette őket, és ők követték a „fű sarjadását, az eső hullását”.
A pásztorélet örök vándorokká tette őseinket, vagy helyesebben: örök vándorágyuk tette őket pásztorokká.
De nyájaikon kívül mást is adott nekik az őshaza, a turáni népek közös letelepülési helye, a puszta. A távolság ismeretét, a korlátlan vágtákat és vele a szabadság szeretetét. Övék volt a sík minden füve, vize, földje és bárhol jártak, egyforma töretlen kerekségben borult rájuk az ég. A Góbi-sivatagban, vagy a Duna-Tisza közén ugyanazon csillagok ragyogtak rájuk. Megismerték járásukat és utánuk igazodtak. Így tette egy Istenimádóvá a végtelen és fenséges síkság a rajta élőket. A mindenség Teremtőjét odafenn keresték, sátorát a mindig vándorló Napba helyezték. Ezért nem volt mitológiájuk a turáni népeknek. Istenük nem harcolt, nem szeretkezett az emberekkel. Nagyságát már felfogták. Tudták, elérhetetlen magasságban és fejük felett, mint maga a Nap, maga a magasságos ég.
Az egyforma ég alatt, az egyforma föld fölött, egyforma életformák közt testvérként éltek a törzsek. Néha, csak úgy virtusból hadakoztak, marakodtak egymással, de csak addig, míg híre kelt a Halhatatlan Harcos születésének. Akkor azonnal ráeszméltek faji összetartásukra és nyikorgó kibitkáikkal, végeláthatatlan nyájaikkal az új Úr elé járultak, hogy büszke nyakukat meghajtva, részt vegyenek a harcból, a dicsőségből. A „sok fő alatt henyélőkből – egy fő alatt harcolók” lettek. Ezért nevetséges turáni átkot emlegetni. A széthúzás az európai népek jellegzetes sajátossága. Turáni átok nem volt és nincs ma se. Épp a mi fajtánk ismerte el mindig kényszer nélkül a rátermett vezért és annak mindenki fölött való hatalmát
A vezér születését égi jel jelezte, tüzes kő, mely csak a kiválasztott Maotun kezét nem égette meg.
Az égből küldött vezér hatalma elképzelhetetlen volt. A középkori királyok, a latin cézárok, a nagy feudális uralkodók csak halvány visszfényei voltak egy Maotun, Atilla, vagy Dzsingizkán hatalmának. Velük, általuk lett csak nép a törzsből s csak addig élt a nép, míg élt vezére, vagy a vezéri dinasztia. És nem félelemből csatlakoztak hozzá a törzsek, nem is zsákmányszerzésből, mint az idegen, tehát értelmetlen krónikások vélik. A nagy vágta, a nagy harc, a dicsőség csábította őket, hisz ugyanezek a krónikások meghazudtolják álltásaikat, amikor feljegyzik: „A harcot magáért a harcért szerették”, vagy „A győzelemért harcoltak és az ellenség üldözését semmiféle zsákmányszerzésért sem hagyták abba”.
Hogy azonban dicsőséges élet után meghalt a Halhatatlan Harcos, a törzsek önrendelkezési joga visszatért. Szétszéledtek megint és megkezdték évszázados álmukat, terelték nyájaikat, vándoroltak északnak, délnek a szálló madarakkal és várva-várták az új uralkodó születését, az új harc kezdetét.
Ezért oly nehéz egyes törzsek külön történetét kibogozni a többi közül. Hiszen minden vezér saját törzsének neve alatt harcolt és a többiek ezt, a harcok ideje alatt, készségesen felvették.
Sok név alatt harcoltak, éltek, sokfelé vándoroltak, mindenütt ott voltak, ahol dicsőség és férfinak való halál várt rájuk.
Butaság, közöny, vagy titkolt rosszakarat kell ahhoz, hogy a néptől, mely Turán minden jellegzetességét magán viseli, eredetét kétségbe vonják, dicsőségteljes, évezredes múltját ezer évre csonkítsák.
A nagy sötétség fel-felszakad. Az éjszaka árnyai tünedeznek, virrad! Az ébredező lelkek itt is, ott is hallatják szavukat, testvér keresi a testvért és rokonnépek egymásra lelnek!
Feltámadunk !
Eviláth, Korozsmina, Kisindia, Perzsia között élő nép volt az ősi műveltség megteremtője és ez a nép a mi népünk volt! Ez a nép a turániak népcsoportjához tartozott és ebben a népben mi is benne voltunk, mi és őseink! Apostoli munka vár mindnyájunkra, vissza kell adnunk a magyarság önbizalmát, önmagába vetett hitét és ehhez épp oly szükségünk van a turáni ideológiára, mint a németeknek a maguk árjaságára, az olaszoknak a latin származás hitére.
Nem féltsd a magyart! Mert nem rokontalan nép! Ázsia hatszázmilliós népe büszkén néz ránk, mint testvérére.
Nem vagyunk kicsi nép! Európa 33 állama között ma is, megcsonkítva is, a hatodik helyen állunk.
Európának csak civilizációja van, Ázsiának kultúrája és ezt a kultúrát a szumirok, a te néped, testvéreid adták át Babylonon, Főnicián át a görögöknek, egész Európának!
Légy büszke hát magyar! Büszke múltadra, nem az ezerévesre, hanem az évezredekre. Tanulj: ismerd meg múltadat; kutasd ki őstörténelmedet, nincs már nyakadon az osztrák iga, nem akadályoz meg ebben már senki, csak saját közömbösséged. Ismerd meg végre magadat, őseidet, testvéreidet, mert csak így, fajod hivatásába vetett rendületlen hittel szolgálhatod őt, a Halhatatlan Harcost, akit bizonnyal elküld hozzád ismét Istened, mert elérkezett az: Idő! - írja B. Kovács Fréda 1943. tavaszán... És szavai ma ütnek igazán!

Várhegyi Kálmán gyűjtése

Május 9 - Győzelem Napja a Vörös téren


Oroszország ma megrendezte a Győzelem Napja 69. évfordulójának ünnepségét, amelyen a nemzetiszocialista Németország felett aratott katonai győzelemre emlékeznek meg katonai parádéval Moszkvában, a Vörös téren. A Nagy Honvédő Háború emlékére rendezett felvonuláson mintegy 11000 katona, 149 harcjármű és 69 vadászgép jelent meg.
A Győzelmi Napi felvonulást a hivatalos orosz zászló mellett a Győzelmi Zászlóval nyitották meg - azzal a vörös lobogóval, amit a szovjet csapatok 1945. május 9-én tűztek ki Berlinben a Reichstag épületére. Szergej Sojgu védelmi miniszter miután megtekintette a felvonulást, ünnepélyes jelentést adott Vlagyimir Putyinnak, az orosz fegyveres erők főparancsnokának, aki beszédében megemlékezett arról az áldozatról, amit a Nagy Honvédő Háborúban az orosz népnek meg kellett hoznia. Milliók életei árán, de sikerrel szorították vissza a nyugati terjeszkedést, ami abban az időben a nemzetiszocializmus képében jelent meg. "Örökké őrizni fogjuk ezt a leplezetlen igazságot, és nem engedjük, hogy hőseinket elárulják, vagy elfeledjék."

http://www.youtube.com/watch?v=J0R2mpnHQRY


A katonai parádét tradicionálisan a Moszkvai Katonai Zenei Kollégium dobosai nyitják meg, ők adják meg a felvonuló 11000 katona menetének ütemét. A felvonuláson az orosz hadsereg összes fegyverneme, valamint az összes katonai akadémia képviseltette magát. Idén újítást jelentett a különleges alakulatok felvonulása is, akik ezúttal a legújabb, minden rendszeresített lőszertől védő ruházatban, a sokak által csak csendes halálnak nevezett Val gépfegyverekkel, valamint VSS Vintorez mesterlövészpuskákkal vonultak fel.
A gépesített egységek oszlopát a GAZ-2330 Tigris harcjárművek nyitották, 149 gépesített egységből álló menetoszlop haladt el, ezzel a mai felvonulás volt a Szovjetunió felbomlása óta a legnagyobb haderőt sorakoztató rendezvény a Győzelem Napján. Ez összhangban van az orosz hadsereg erejének növekedésével is. A május 9 napi rendezvényen megjelenő tradicionális harceszköz a BTR-80 és BTR-82A páncélozott harcjármű, a T-90A tank, a Buk-M2, C-400 és Panszir S1 rakétarendszer, az Iszkander-M taktikai rakétarendszer, valamint a Topol-M interkontinentális ballisztikus rakéta. Ezek a rendszerek szintén feltűntek a Vörös Téren.
T-90 tankok a Vörös téren
Ezen felül megjelentek olyan katonai eszközök, melyeket Oroszország korábban soha nem mutatott be a május 9-i rendezvényen. A KamAZ-63968 Tájfun harcjármű, a Tor-M2U légielhárító rendszer, a Krizantema-S tankelhárító rakéta és a 2S19M2 Msta-S modernizált tüzérségi egység idén már megjelent a felvonuláson.
S-400 rakétarendszer és Topol-M interkontinentális ballisztikus rakéta a menetoszlopban
Idén első alkalommal a második világháborúból hátramaradt harceszközök közül semelyik nem vett részt a felvonuláson. A média szerint a 70. évfordulóra helyezték őket tartalékba, azonban mi tudjuk jól, ez egy szimbólum, azt jelenti, mostanra lezajlott az orosz hadsereg modernizálásának nagy része, Oroszország a szovjet-korszakból hátramaradt haditechnikákat is magasan túlszárnyalta.
BUK-M2U mobil légvédelem
A katonai parádé a légierő gépeinek rárepüléseivel ért véget. Összesen 69 vadászgép és helikopter jelezte a második világháború vége óta eltelt évek számát. Szu-24, Szu-34-s bombázók, Szu-25-ös csatarepülőgép, Szu-27 és MiG-29 vadászgépek képviselték a légierőt. Végül 31BM elfogó vadászgép, An-22, An-124-100 és Il-76MD szállító repülőgépek jelentek meg. A Szu-25 vadászgépek 300 méteres magasságban, 550 km/h sebességgel repültek el, az orosz trikolor színeinek megfelelő füstöt eresztve, ami az orosz zászlót rajzolta ki az égen.
A Győzelem Napja Oroszország és a posztszovjet országok legjelentősebb ünnepe - a nemzetiszocialista Németország kapitulációjának és a II. világháború, Oroszország számára a Nagy Honvédő Háború végének emlékére minden évben május 9-én rendezik meg. Az első győzelem napi rendezvény megtartását Sztálin rendelte el, 1945 június 24-én tartották Moszkvában, a Vörös Téren. A II. világháború során az orosz nép több mint 24 millió életet vesztett el, ők fizették a legnagyobb árat, és erre a posztszovjet országok mindig emlékezni fognak.
Az orosz nép számára az imperializmusba torkolló nemzetiszocializmus feletti győzelem a nyugati gyarmatosítás elleni győzelmet jelenti. Az a retorika, amit ma a NATO folytat, a Nagy Honvédő Háború sebeit tépik fel, ezért az orosz társadalom egységes az atlantizmus és bármiféle nyugati gyarmatosítás elutasításában. Putyin beszédében elmondta; a hősökre mindig emlékezni fognak, és nem fogja hagyni, hogy a hősöket az orosz nép elfelejtse, vagy elárulja. Ez az atlantizmus megsemmisítésére, népe függetlenségének védelmére tett nyilvános fogadalom, amit Vlagyimir Putyin az eddigi legnagyobb katonai erőt felvonultató nyilvános rendezvényen tett meg. Ez a fogadalom az atlantizmus megsemmisítésével végződő háború kezdetét jelenti. Ahogy a tévútra terelt nemzetiszocializmus, most az atlantizmus is veszélyt jelent a szabadságszerető nemzetek számára, akiknek igen hamar meg kell hozniuk az életáldozatot a függetlenség kivívásáért.


Egy kis pénz, és a Porsche is szereti az oroszokat


A Porsche nagyvállalatot kérte fel az orosz elnök hivatala állami luxusautók tervezésére. A Porsche nem is késlekesett sokat, rövid időn belül elő is álltak egy prototípussal (alul). A járművek előreláthatólag 2016-ra tudnak szolgálatba állni. A Porsche egy német vállalat, de úgy tűnik, hogy nem óhajtanak az oroszellenes szankciókhoz csatlakozni. Bővebben erről ebben az előrejelzésben olvashat.
A Porsche természetesen nagyon örül a megrendelésnek, még úgy is, hogy a megegyezés szerint az egész elnöki autópark projekthez egy új gyártósort kell felhúni az orosz ZIL egyik üzemében, a gyártásnak ugyanis Oroszországban kell történnie az utolsó csavarig. Hát, így kell egy állami megrendelésből munkahelyteremtést csinálni.
Hídfő.net | Porsche, orosz elnöki limuzinHídfő.net | Porsche, orosz elnöki limuzin

http://www.hidfo.net/2014/05/09/egy-kis-penz-es-porsche-szereti-az-oroszokat

A hadsereg lerohanta Mariupolt, civilekre is lőnek

Kijev fegyveresei nehéztüzérséget és tankokat vetettek be Mariupolban a város elleni offenzíva során - az ukrán hadsereg lerohanta a Belügyminisztérium épületét, ahol helyi rendőrök barikádozták el magukat. Miután a helyiek kezdtek összegyűlni a Belügyminisztérium előtt, Kijev zsoldosai tüzet nyitottak a civilekre is. Rengetegen érkeztek a Győzelem Napjának megünneplésére, de miután hallották a lövéseket, a BM épülete elé vonultak, hogy támogassák azt a néhány tucatnyi rendőrt, aki az épületben barikádozta el magát és ellenáll az illegitim kijevi kormánynak.
A helyi civilekből szerveződő önvédelmi alakulatok szóvivője szerint a hadsereg figyelmeztetés vagy felszólítás nélkül tüzet nyitott a térre érkező emberekre. A tömegbe lövetésben többen azonnal életüket vesztették, a halálos áldozatok száma nem ismert. Rengetegen kerültek a helyi kórházba lőtt sebekkel, a helyi klinikán több száz sérültet láttak el. Egy helyi hírportál szerint a külvárosban a felkelők elfoglaltak egy tankot. Több helyen újabb barikádokat emelnek. Az "Arbat" kávézó előtt a betont a halottak vére borítja, közben a helyi rendőrőrs felől lövéseket hallani.
Az orosz sajtó helyszíni tudósítóira továbbra is vadásznak Kijev fegyveresei. Egyikükre a katonák tüzet nyitottak, mikor elkezdte filmezni a folyamatban lévő offenzívát. A riportert gyomron lőtték, állapota egyelőre ismeretlen. A belvárosban folyamatos tűzharc bontakozott ki az orosz felkelők és az ukrán csapatok közt.

http://www.youtube.com/watch?v=B2Snypj_Igg


A Donecki Népköztársaság (DNK) vezetősége bejelentette, hogy Mariupolban az ukrán erőstruktúrák, amikor a városi tanács épületét rohamozták, vegyi fegyvert alkalmaztak a népfelkelő erők ellen.

„A kijevi hatóságok általi vegyifegyver-alkalmazásnak ez az esete teljes egészében a vegyi fegyverek fejlesztése, előállítása, felhalmozása és alkalmazása tilalmáról szóló egyezmény hatálya alá tartozik” – olvasható a vonatkozó nyilatkozatban.
Ezelőtt az ukrajnai médiák jelentették, hogy több személy a DNK híveinek köréből, akik elfoglalták a mariupoli városi tanács épületét, ismeretlen gázzal voltak megmérgezve.
Teljes szöveg: Oroszország HangjaMariupol Kelet-Ukrajnában, a Azovi-tenger partján helyezkedik el, kikötőváros. Az amerikaiak itt, közvetlen az orosz határ mentén akarnának NATO haditengerészeti kikötőt létesíteni, ezért a legembertelenebb eszközöket vetik be, nem kímélnek senkit és semmit a város elfoglalása során. A NATO egy tömeggyilkos szervezet, vezetői háborús bűnösök, a városban a NATO ellen harcoló népi milíciák tagjai szabadságharcosok.

"Ambassador for Humanity" - Holnap kit támad meg az emberiség nagykövete?


Ez az új kitüntetés, amit Barack Hussein Obama kapott szerda este, egyenesen Steven Spielberg kezéből egy Beverly Hills melletti Bell-Air házban. A Walt Disney Studios elnöke, Alan Horn nyitotta meg a házát a nagy cionista összejövetelre, akinek biztos csak hasonlít a neve a hírhedt pufajkáshoz. Jewllywood vezetői mind ott voltak, köztük Jeffrey Katzenberg,  Tom Rothman és Barbara Streisand. Színész szolgáik adták a másodrangú elemet, mint Ron Meyer, Toby Emmerich, Samuel L. Jackson és Liam Neeson.
Az Ambassador for Humanity award, az Emberiség Nagykövete díj egy Steven Spielberg alapítvány, a USC Shoah Foundation, vagyis a Dél-Kalifornia Egyetem Holokauszt Alapítvány díja. Azok a kiemelt személyek kapják ezt, akik előre segítik a Shoah-Holokauszt ügyét.
Vlagyimir Putyin pont ilyen alapítványokat kötelezett idegen ügynökként regisztrálásra, mert idegenből pénzelt, idegeneket képviselő szervezetek ezek. Minket magyarokat annyiból érint ez a hír, hogy minden nagy díj átvétele után Obama megtámadott valakit. Emlékezzünk csak, az elnökké választása után pár nappal már meg is kapta a Nobel Békedíjat, majd feldarabolta és porig rombolta Líbiát. Vajon holnap kit fog megtámadni az Emberiség Nagykövete?
Obama Nagykövet dícsérte a holokausztot megörökítő, azt terjesztő Spielberg munkásságát, és megígérte a Shoah terjesztését. Holnap hol fognak égni az embermáglyák? 
Hogy el ne felejtsük; Drezdáról, Hiroshima és Nagaszakiról egy szót se esett.
Kiss László

Zita, az utolsó királynénk – aki soha nem mondott le a magyar trónról


Nem szokás túl sok jót mondani a Habsburgokról, de azért közöttük is voltak jeles személyiségek.
 
25 évvel ezelőtt temették el Zitát, az utolsó magyar és cseh királynét, osztrák császárnét, Habsburg Ottó édesanyját. Habár 1919-ben őt és férjét, Károly királyt megfosztották uralkodói jogaiktól, királynénak kijáró pompával búcsúztak tőle, maga II. János Pál pápa is levelet küldött a bécsi szertartásra, melyben, dacolva az osztrák törvényekkel, császári és királyi fenségnek nevezte Zitát.

Vasfegyelemben nevelkedett

Zita, az utolsó királynénk – Aki soha nem mondott le a magyar trónrólZita Mária Adelgunda Mikaéla Rafaéla Gabriella Jozefa Antónia Lujza Ágnes Bourbon–pármai hercegnő 1892. május 9-én született Viareggióban, Olaszországban. Apja, Róbert az utolsó uralkodó, trónjától 1859-ben megfosztott pármai herceg, anyja Mária Antónia portugál infánsnő volt. Apja első és második házasságából is 12-12 gyermek született, Zita a 17. gyermeke volt.
A család hatalmas udvartartást vezetett, fenntartottak egy nyári rezidenciát az alsó-ausztriai Schwarzauban, és egy télit a toscanai Viareggióban. Mária Antónia vasfegyelemmel nevelte gyermekeit, betartva a római katolikus vallás minden előírását. „Anyám nagyon szigorú volt… Apámnak, ha meg kellett szidnia valamelyikünket, akkor nagyon megszidott, de egy ujjal sem nyúlt hozzánk” – emlékezett vissza gyermekkorára a királyné, aki testvéreivel együtt korán megtanult franciául, németül, olaszul, portugálul és angolul, Zita később a magyar és a cseh nyelvet is elsajátította.
1903-ban a hercegnőt beíratták a zangbergi Szent József Leánynevelő Intézetbe, ahol Zita osztályelső lett. Három év múlva azonban kivették az intézményből, hogy testvéreivel együtt haldokló apjuk mellett legyenek. Mire Zita hazaért, apja elhunyt. Ezt követően Angliában, a bencés rendi Szent Cecília-zárdába küldték, melyet anyai nagyanyja, az apácává lett Adelheid hercegnő vezetett. Zita jól érezte itt magát, de a nedves, párás klíma kikezdte az egészségét. Csehországba küldték gyógykúrára, itt találkozott Ferenc József király unokaöccsével, későbbi férjével, Károllyal.

A szerelemből házasodott Habsburg

Habsburg Károly a trón második számú várományosa volt ekkoriban. Az első helyen Ferenc Ferdinánd állt, aki azonban rangon alul nősült, így gyermekeit kizárták a trónöröklésből. A mélyen katolikus hívő Károly nagyanyja, Mária Terézia Don Jaime madridi herceggel” – írta emlékirataiban a királyné.
Ferenc József ekkor már nagyon szorgalmazta, hogy Károly nősüljön meg, Zita pedig elfogadható menyasszonyjelölt volt: katolikus és királyi vérből származott. Károly 1911. június 13-án jegyezte el Zitát, október 21-én pedig össze is házasodtak. Ferenc József egy csodaszép diadémot ajándékozott a menyasszonynak. Károly boldog volt, hiszen szerelemből házasodhatott. Zita egy év múlva megszülte a monarchia trónörökösét, Ottót, akinek maga az agg Ferenc József lett a keresztapja. A párnak összesen nyolc gyermeke született. közeli kastélyában találkozott Zitával. Mivel Mária Terézia Zita nagynénje volt, így a fiatalok szegről-végről rokonok voltak. Károly az első percben beleszeretett Zitába, és ezután gyakran tiszteletét tette nála. „Nagyon összebarátkoztunk, és természetesen boldogok voltunk, hogy újra meg újra találkozunk… Károly főherceg még serényebbnek mutatkozott, amikor 1910 őszén fülébe jutott a pletyka, hogy jegyben járok egy távoli spanyol rokonommal,

Ajándék kelmében a koronázáson

1914. június 28-án Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét, így a trón várományosa Károly főherceg lett. Ez az esemény vezetett az első világháború kitöréséhez, mely megosztotta Zita családját: fivérei ellenséges oldalon álltak. Két év múlva Zita élete is megváltozott: 1916. november 21-én meghalt Ferenc József, trónján Károly főherceg követte I. Károly illetve IV. Károly néven, Zitából pedig császárné és királyné lett. Az év december 30-án koronázták meg őket Budapesten. Zita ruhája a magyarországi arisztokrácia nőtagjainak ajándéka volt, elkészítéséhez harminc méter atlaszt, a béléshez harminc méter taftot, ugyanennyi flanelt és tizennyolc kilogramm aranyat használtak fel. „Zita királyné ezüstliliomokkal és kettős keresztekkel teleszórt bíborszínű uszályos ruhában, hosszan elnyúló öles csipkefátyollal, gyémántkoronával a fején” – írta gróf Bánffy Gyula. A koronázás előtt a királyné saját kezűleg javította ki a koronázási palástot, koronázásakor pedig ezt mondta magyarul: „Örömmel teljesítem a nemzetnek önök által nyilvánított kívánságát, amely saját forró óhajtásommal is találkozik.” A szokás szerint a Szent Koronát a királyné vállára tették.
IV. Károly és Zita királyné, középen Ottó herceggel
IV. Károly és Zita királyné, középen Ottó herceggel


„Egy uralkodó sohasem mondhat le”

A háború alatt Zita kórházakat látogatott, katonákat ápolt, árva gyermekeket pátyolgatott, megtanulta elkészíteni a csirkepaprikást, amit a magyarok igen nagy gesztusként értékeltek. Aktívan politizált, az antanthatalmakkal való békülési kísérletei nem sikerültek, ahogyan férjének sem. Közben gyermekeit nevelte. „Úgy emlékszem rá, mint állandóan jelen lévő anyára, magától értetődő volt, hogy fölénk hajolt, amikor betegek voltunk, hogy esténként együtt imádkozott velünk, hogy rögtön ott termett, ha valamelyikünknek baja esett, és hogy megfeddett bennünket, ha lusták voltunk” – írta anyjáról Félix főherceg.
1918-ban, a háború elvesztése után felbomlott az Osztrák–Magyar Monarchia, Károlyt megfosztották uralkodói jogaitól, vagyonától, és száműzték őt és családját országaiból. November 13-án Magyarország vonatkozásában Károly aláírt egy nyilatkozatot, hogy lemond az „államügyek vitelében való minden részvételről”, de nem a trónról! Ezt a királyné egész életében hangsúlyozta. Mielőtt Zita is aláírta volna a papírokat, így beszélt: „Egy uralkodó sohasem mondhat le. Trónjától megfosztani lehet, uralkodói jogait megvonni tőle lehet. Ez rendben van. Mert ez merő erőszak. De ez nem kötelezi arra, hogy elismerje: elvesztette uralkodói jogait. Engedhet az erőszaknak, attól függően, milyen időben és milyen körülmények közé kerül, de lemondani soha, soha, soha! Inkább itt pusztulok veled, de majd jön Ottó. És ha mindannyiunknak pusztulnia kell is, akad még Habsburg elegendő.” Egész életében császárnénak és királynénak tartotta magát, és száműzetésének hosszú évei alatt nem fogadott el segítséget azoktól az országoktól, melyek az első világháborúban ellenségeik voltak, vagyis akiknek hite szerint a Habsburg-ház bukását „köszönhette”.

 

Nem fogadott el segítséget

A család svájci emigrációba vonult, ahonnan Károly 1921 márciusában és októberében is sikertelenül kísérelte meg magyar trónja visszaszerzését. A második királypuccs után a házaspárt néhány napig a tihanyi apátságban tartották fogva, ekkor tartózkodtak utoljára magyar földön, majd a távoli Madeira szigetére szállították őket. Mivel vagyonukat államosították, a családnak semmi pénze nem volt. A szállodát nem tudták fizetni, ezért egy, a hegyekben álló nyaralóba költöztek, amit egy gazdag portugál bocsátott rendelkezésükre. A villában nem volt fűtés, a falak nedvesek és penészesek voltak. Az amúgy is gyenge egészségű Károly király spanyolnáthát kapott, s 1922. április 1-jén elhunyt, miközben neje a nyolcadik gyermekükkel volt várandós. Férje halála után Zita királyné élete végéig feketében járt.
A király halála után a győztes nagyhatalmak nem támogatták a családot. Zita el sem fogadta volna a támogatásukat. Károly végakaratát, miszerint a királyné és gyermekei huzamosabb ideig nem tartózkodhatnak antantterületen, Zita a második világháború kitöréséig még a legnehezebb napokban is figyelembe vette, akkor is, amikor súlyos anyagi helyzetben volt, így visszautasította az olasz kormány ajánlatát, hogy telepedjék le Parmában, ahol visszakaphatja családi birtokait.
A gyerekek: Otto, Adelhaid, Robert, Felix, Karl Ludwig, Rudolf, Charlotte, Elisabeth
A gyerekek: Otto, Adelhaid, Robert, Felix, Karl Ludwig, Rudolf, Charlotte, Elisabeth


„Mister, harminc éve egyetlen perc sem volt, hogy nem gondoltam volna Európára”

Végül Zita rokona, a spanyol király Madridba költöztette őket, az asszony itt szülte meg nyolcadik gyermekét. A királynét teljesen lefoglalta gyermekeinek oktatása, osztrák és magyar tanárok tanították őket. Ottót trónörökösnek nevelte, hiszen ő maga sosem mondott le az osztrák és a magyar trónról. A királyi család ekkor a Monarchia utódállamai által fizetett szerény apanázsból élt, pedig míg az osztrák javaikat államosították, addig a magyarországiakat nem, így azok jövedelme a kiskorú gyermekeket illette meg. Ebből is utaltak át nekik, és számíthattak a legitimista arisztokrácia nagylelkű támogatására is, elsősorban a Hunyadi és az Andrássy
1929-ben, amikor több gyermeke egyetemista lett, Belgiumba költöztek, innen csak a második világháború miatt mentek tovább az Egyesült Államokba, majd Kanadába. A háború alatt Zita királyné kötszert és gyógyszereket gyűjtött Ausztria és Magyarország számára. Fiai mind aktívan részt vettek a háborúban: Ottó főherceg rendszeresen találkozott Roosevelt elnökkel, Róbert herceg londoni követként dolgozott, Károly Lajos, Félix és Rudolf főhercegek pedig beléptek az amerikai hadseregbe. Zita ekkortájt mondta egy újságírónak, aki egykori országaival való kapcsolatáról faggatta: „Mister, harminc éve egyetlen perc sem volt, hogy nem gondoltam volna Európára, harminc éven át nem volt olyan nap, mikor ne lettem volna Bécsben vagy Budapesten.”  családokra.

Drága nagymami

Zita, az utolsó királynénk – Aki soha nem mondott le a magyar trónrólA háború után Zita az Egyesült Államokban maradt, Európába csak gyermekei esküvői alkalmából utazott át, majd 1952-ben, hogy idős anyját ápolja, Luxemburgban telepedett le. 1962-től a felső-bajorországi Pöckingenben élt, élete utolsó évtizedeit Svájcban, a Zizers község apátságában kialakított idősek otthonában töltötte. Bár visszavonultan élt, de a világ dolgaitól nem szakadt el. Szellemi frissességét egész életén át megőrizte, több napilapot járatott, rádiót hallgatott, hajnali ötkor kelt, és hithű katolikusként minden reggel részt vett a misén. Kiterjedt levelezést folytatott, és rajongott unokáiért. Egyikük, Katalin Mária főhercegnő visszaemlékezése szerint: „Nagymama egyébként sose ajándékozott, viszont minden idejét nekünk, az unokáinak szentelte. Értünk jött az iskolába, és sokat mesélt.”
Zita otthona, Zizers csak 30 kilométerre fekszik az osztrák határtól, Ausztriába egy törvény értelmében mégsem utazhatott, mivel soha nem mondott le a trónról. Idősebb fia, Habsburg Ottó ezt 1961-ben megtette, s miután lemondott uralkodói jogairól, többször hazalátogathatott. Zita 1982-ben, hat évtized után két alkalommal mégis egykori birodalmának földjére léphetett. A kormány a trónról történő lemondástól eltekintett az idős császárné esetében, így kilencvenévesen Adelheid nevű lánya, majd néhány hónappal később édesanyja sírját kereshette fel. Ettől kezdve gyakorta meglátogatta egykori országát, az osztrák televízióban is többször szerepelt.

Zita, szegény bűnös halandó kér bebocsátást!

Férjét, IV. Károlyt 2004-ben avatta boldoggá II. János Pál pápa, és 2009-ben egy franciaországi egyházmegyében megindult Zita királyné boldoggá avatási eljárása is.
Kilencvenedik születésnapja után Zita királyné egészsége hanyatlani kezdett, mindkét szemén szürke hályog keletkezett. Öt évvel később a Habsburgok még összegyűltek megünnepelni a királyné és császárné 95. születésnapját, 34 unokája és 15 dédunokája köszöntötte akkor. Egy év múlva Zita tüdőgyulladást kapott, 1989. március 14-én hunyt el családja körében. Az osztrák kormány engedélyezte, hogy a hagyományos Habsburg-szertartás szerint temessék el Bécsben. A családi hagyomány szerint szívét különválasztották testétől, ezt a királyné óhajának megfelelően Svájcban, a muri apátságban helyezték el, ott, ahol férje szívurnája is van, testét pedig Bécsben, a Szent István-székesegyházban ravatalozták fel.
Kétszáz Habsburg vett részt a gyászmisén hatezer meghívottal együtt, majd a városon át a Kapucinusok kriptájába vitték a koporsót azzal a hatlovas fekete, széttárt szárnyú sassal és a császári koronával ékesített hintón, melyen még Ferenc József koporsóját is szállították.
A ceremóniamester bekopogtatott a kripta ajtaján.
– Ki van odakint? – kérdezte belülről egy szerzetes.
– Zita, Ausztria császárnéja, Magyarország koronás királynéja, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, Galícia, Lodoméria és Illíria királynéja, Jeruzsálem királynéja, Ausztria főhercegnéje, Toscana és Krakkó nagyhercegnéje, Lotaringia, Bar, Salzburg, Stíria, Karintia, Krajna és Bukovina hercegnéje, Erdély fejedelemasszonya, Morvaország őrgrófnéja kér bebocsátást.
– Nem ismerem!
A ceremóniamester újra kopogtatott.
– Ki van odakint?
– Zita császárné és királyné kér bebocsátást!
– Nem ismerem!
A ceremóniamester harmadszor is bekopogtatott.
– Ki van odakint?
– Zita, szegény bűnös halandó kér bebocsátást!
– Lépjen be!

 

Ide temették a Habsburgokat

A bebocsátási szertartás a Kapucinus kripta előtt hagyományos Habsburg-rítus. Lényege, hogy a túlvilágon nem foglalkoznak azzal, kinek milyen rangja volt, a halálban mindenki egyenlő. Ezért nem engedik be a kriptába a császárnét és királynét, csak a szegény halandó bűnöst.
A Kapucinusok temploma egy kolostorral együtt a 17. század első felében épült Anna királyné, II. Mátyás felesége végrendelete szerint. 1633 óta ez a Habsburgok temetkezési helye. Közel 150 sír található a kriptában, többek között Mária Terézia és férje, Lotharingiai Ferenc szarkofágja csakúgy, mint I. Ferenc, I. Ferenc József és Erzsébet királyné, valamint fiuk, Rudolf sírhelye. Ide temették el 1989-ben Zita magyar királynét és császárnét, valamint 2008-ban Habsburg Ottó testvérét, Károly Lajost, és feleségét, majd utolsóként Habsburg Ottót és feleségét, Regina hercegnét. Az 1922-ben száműzetésben elhunyt utolsó magyar király, IV. Károly Madeira szigetén van eltemetve.

http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/magyarsag/toertenelem/3170-zita-az-utolso-kiralynenk-aki-soha-nem-mondott-le-a-magyar-tronro
l

NATO kémrepülőt fogott az orosz légvédelem

A tömeggyilkos NATO csak nem adja fel. A tegnapi nap folyamán a lett-orosz határon a Kalinyingrád-régióban Nemanhoz közel egy jelzés és pilóta nélküli drón kémrepülőgépet kapcsolt le az orosz határőrség. "Jelenleg épp kiértékeljük a kémrepülőgép tevékenységét, és meghatározzuk, hogy milyen jogszabályokba ütközött a tevékenysége." - nyilatkozta a Kalinyingrád régió határőrségének a szóvívője.
Kalinyingrád a német Kelet-Poroszország fővárosa volt, a területet a második világháborúban vesztették el a németek, majd déli fele Lengyelországhoz került. A Szovejetunió felbomlása óta Oroszországnak nincs szárazföldi kapcsolata a területtel, ami mostanra NATO-csatlós államokkal van körülvéve.

Bajnai polgárháborúval fenyegeti Magyarországot

Az Együtt-PM nevű radikális atlantista párt vezetője kommentálta Brüsszel azon döntését, hogy Magyarország számára átmenetileg befagyasztják az uniós forrásokat. Bajnai elmondta, hogy az "európai adófizetők pénzét" amiatt tartja vissza Brüsszel, mert attól félnek, hogy a magyar kormány azt ellopja. Ez így is van, azt azonban nem árt megjegyezni, hogy ez az elmúlt 10 év során semelyik pártot nem zavarta. Most vannak felháborodva, hogy a Fidesz a kétharmad segítségével magához ragadná azokat a pénzeket is, amik eddig az ellenzéknek lettek csúsztatva. A brüsszeli pénzek megvonása a magyar kormányra történő nyomásgyakorlás, nem nehéz észrevenni, hogy az EU a magyarországi radikális atlantisták pénzcsapjainak elzárása miatt nem fizet.
Ez még kiegészül azzal, hogy Bajnai szerint az EP választásokon az ország nyugati vagy keleti orientációjáról kell dönteni. A pártelnök szerint, ha az ország az EP-választásokon a nyugati orientációt választja, az uniós fejlesztéseket jelent, - ha a keletet, az pedig azt jelenti, ami most Ukrajnában van. Vagyis Bajnai nyíltan azzal fenyegeti Magyarországot, hogy akkor fogunk uniós pénzeket látni, ha a nyugatot kiszolgáljuk. Ha a kormány igyekszik lazítani a nyugattól való függésen és a külpolitikai mozgástér növelésére törekszik, akkor azt kapjuk, amit Ukrajna, vagyis polgárháborút és az ország darabokra tépését.
A radikális atlantisták már több alkalommal kinyilvánították, hogy a magyar államiság felszámolása elsődleges céljuk, és Európa térképéről többek között Magyarország letörlésével egy Európai Egyesült Államokat akarnak létrehozni. Ha Magyarország, a magyar nép ezt nem akarja, számolnunk kell azzal, hogy Budapesten is az lesz, ami Kijevben. Kijevben a NATO mesterlövészei több tucat civil áldozatot szedtek, mire sikerült a saját, civil viseletben megjelenő különleges alakulataik, az általuk felhergelt tömeg és a rendfenntartó szervek közt fegyveres összetűzést provokálni. Az ország egy része fellázadt a fegyveres puccsal hatalomra juttatott atlantista kormány ellen, amit Kijev nyugati fegyversekkel és a lakosság elleni megtorló akciókkal akar letörni. Bajnai ezt ígéri Magyarországnak az EP-választások alkalmából.

http://www.hidfo.net/2014/05/09/bajnai-polgarhaboruval-fenyegeti-magyarorszagot

A világ szavazni fog Szíriában


Ami Szíriában történt, nem más, mint az, hogy az egész világot egy új korszakba vittük át. Legendák vérét ontottuk, és mítoszok húsát osztottuk szét a szegények és éhezők asztalaira. Egy világméretű összeesküvést állítottunk meg, mely hazánk húsát akarta szétmarcangolni, majd a legenda tulajdonosainak nagy asztalán szétosztani. Ezért készül ma arra az egész világ, hogy a történelem eddig látott egyik legnagyobb elnökválasztásán vegyen részt a szír földön. A század legnagyobb elnökválasztásán, mely az egész úgynevezett új világrend gerincét fogja szétzúzni, azt a világrendet, melyet az idősebbik Bush elnök szilárdított meg, és ez a világrend egy „világi ízű” szavazással fog megsemmisülni, mert egy „világi” háború nem is érhet véget másképp egy földrészen.
A nemtörődömség, melyet sok politikus mutat a világban, melyben a lenézés és fenyegetőzés keveredik a szíriai elnökválasztás semmibevételével, nem tudja elrejteni a haragot meg a dühöt, amit éreznek, meg a várakozást, mellyel az egész világ közelít a választások felé. Az egész kapitalista diktatúra kénytelen együtt élni azzal a ténnyel, mely szinte hisztérikus rohamokat hoz ki belőlük, azzal a ténnyel, hogy ezek a választások meg fognak történni Szíriában. Ez a világrend, a maga oldaláról a szavazásokat a föld-föld rakétazáporokkal kezdte, meg a robbantásokkal, meg a katonai akciók fokozásával a városokban, és próbált mindent megtenni, hogy így nyerje meg a „választásokat”, így törje meg a mi választásunkat. Ezek a választások egy üzenetet, egy levelet jelentenek a világ postaládájában, melynek tartama az, hogy mi meg fogjuk tartani a választásokat, amiket mi határozunk meg Ban Ki-moon és Filtman összes intézményeiknek ellenére is, akik mindent megpróbáltak megtenni, hogy a szír állam legitimitását lerombolják az elmúlt 3 év alatt. Ezek a választások a 20. és a 21. század határán állnak, és kapcsok közöttük, és ezek az első szakaszai a világrend összeomlásának, melyben a népek közvetlen leigázása az álszabadság befecskendezésével, a demokrácia meg a műforradalmak alapján jöttek létre. Ezek a hatalmas változások, melyek a népek vércsoportjának és szívdobogásuk leállításával kezdődtek a Szovjetunió megolvasztásánál, elolvadtak Damaszkuszban váratlanul. Meg is változott velük együtt óráik mutatóinak a járása, és a találmány, melyben a Nyugat az összes erejét és technológiáját alkalmazza már több mint 100 éve, avagy a népi forradalmak technológiája, mára már értelmét vesztette. Miután a világ meglátta, hogy omlik össze ez a találmány, a világ lett az, aki tartozik nekünk az ipari forradalmak kódexeinek megfejtésével. Mert ha az, amit ma Szíriában forradalomnak hívnak, és ha ez győzedelmeskedett volna, akkor ez a hazugság folytatódott volna, és elérte volna Kínát, Indiát, meg Oroszországot is.
A szíriai elnökválasztások nem csak a szír népet érintik már, mert egy üzenetet jelentenek a világ összes népének, hogy a szabad nemzetek idejét avatjuk fel, melyek lerombolták az idősebb George Bush által létrehozott új világrendet, ki meg is ünnepelte ennek a világrendnek az megalapítását a Szovjetunió összeomlásánál, mikor beszédében kijelentette, hogy a szabadság és az új világrend minden helyet elért a világban. A szabadság íze, melyet az új világrend hozott, mindig is vér és szétmarcangolt testrészeket, könnyeket és szomorúságot jelentett a világ népeinek, és csak álmodozást az igazi szabadságról. Bush kijelentése akkor egy jel volt, annak a jele, hogy az egész emberi civilizáció a rabszolgaság korszakában lépett vissza.
Ez a rabszolgaság el is érte a legkegyetlenebb formáját, amikor már nem csak egyes személyes és gyengébb csoportok rabszolgasorsa ítéléséről szólt, hanem egész nemzetek, népek, kultúrák és történelmi hátterük átírásáról. Az egész jövőjük irányításáról, mint amilyen a helyzet a megszállt arab öböl országaiban, Afrikában, meg a legtöbb iszlám társadalomban. Sok elmélet született, hogy igazolhassa mások kultúrájának fegyveres kifosztását. A kulturális zsarnokság akkor érte el a csúcsát, mikor kijelentette a „történelem” meggyilkolásának a szándékát, mikor kitalálta „a történelem vége” kifejezést. Az új világrend „letartóztatta” a történelmet, meg a földrajzot, börtönökbe záratta hosszú időkre azt, megkötözve, megbilincselve, megvádolva őket bohóc és hazug tárgyalásokon, mint ahogy az arab vezéreket is sorban ítélték majd végezték ki. Az új világrendnek sikerült meggyilkolnia a történelmet Irakban, és vele együtt haldokolt az egész régi földrajz Levantében. Az új világrendnek sikerült elrabolni a történelmet a Nílus völgyében egészen Szudántól Líbiáig, majd megkezdte Szíria ostromát Egyiptommal meg Jemennel. Ezek a népek a történelem és az ősi földrajz szíve és bölcsője. E népek felbomlasztása vezetett az egész vallás felbomlásához is, és új, beteg vallási ideológiák létrejöttéhez.
A szíriai elnökválasztás üzenete a világnak egyértelmű és őszinte. Tartalma az, hogy a történelem és földrajz megmentése, melyet a szír nép és az állami hadsereg hajtott végre nem fog véget érni addig, míg meg nem törik az akarata annak a világrendnek, mely a civilizációk harcát mozgatja és vezeti a világot a történelem „vége” felé. Szíriában az elnökválasztást a szír állampolgárok fogják eldönteni, és nem Párizsban meg Londonban fogják mások eldönteni helyettük. A szíriai elnök lesz az egyetlen a világon, kit nem az ENSZ gyűlések fognak engedélyezni, sem a diplomaták teaestélyeiken létrejött döntései, melyek királyokat és egész uralkodó családokat szoktak megdönteni. Ezért a nagy készenlét csatlósaik által az arab és nemzetközi médiában, meg a hatalmas titkosszolgálati műveletekben, a terroristák felfegyverzésében, meg írók és újságírók felbérlésében, most sokkal jobban, mint máskor. Nagy terveik vannak, melyeket már el is kezdtek, de nem tudják, hogy ezek a tervek már a damaszkuszi elnöki palotában is megvannak. Szíria döntött, és döntése a határainak a biztosítása. Hamarosan pedig Aleppó város felszabadítása, melyet ma az új világrend meg akar mindenáron kaparintani magának, hogy megtörhesse a szavazásokat. De a szír állam, a szír esküvő estéjét Aleppóban fogja megtartani, és mindenki kezét le fogja vágni, aki ebbe be akar avatkozni. Még ha maga a NATO keze is az. Az elnökválasztás megtartásával végre érvényét veszti „a szíriai elnök utolsó napjait éli” hazug médiahíresztelés.
Képzeletben fenékbe rúghatom Erdogant, mikor tetteti, hogy imádkozik. Hányszor kívántam, hogy arcon köpjem Ban Ki-moon-t az ENSZ-ével és színészeivel együtt. Hányszor kívántam, hogy új szavakat ültethessek a beszéd mezőiben, olyan szavakat, melyek nem hasonlítanak semmi másra, és eljött a nap, hogy megfogjuk a Bernard Henry Levy családot és móresre tanítsuk és kiáltsuk hangosan, hogy a szíriai nép meg akarja buktatni az új világrendet, miután azt kellett hallanunk folyamatosan ennek a hazug világrendnek a nyelvén, hogy a szír nép ezt meg azt akarja! Először lesz rá esélyünk, hogy a szavazatunkkal minden szír állampolgár pofon vághassa Obamát, majd sorban az összes kongresszusi tagot, főleg John McCaint. Lesz rá módunk, hogy megrúghassuk a hazug David Cameron valagát és a szamár Hollande hátán sétálhassunk végig az Alizé palotában. Ezzel a választással lesz rá alkalmunk, hogy Erodgan szemeit kinyomhassuk, ki őrült módjára, hazug szemeivel akart délre nézni, és Aleppót megszerezi magának. A szír állampolgárok azt sem fogják elfelejteni, hogy eltapossák lábaikkal a mortar rakétákat és bombákat, mint a cigi csikkeket, mert a gyűlöletük mortar rakétája képtelen megtörni minket, képtelen már megállítani a megállíthatatlant. És maga a mortar rakéta is tart attól a sebtől, mely nem fél tőle. Attól a sebtől, mely képes szétrágni vékony piros ajkaiban a húsát, ugyan úgy, mint ahogy mi egyszer már szétrágtuk a Mirkava tankok húsát is dél Libanonban.........

Naram Sarjoon

Szíriai Hírek