2013. május 16., csütörtök

Tovább fajul a dohány-mutyi

A "nemzeti" dohánytrafikok sógor-koma alapú leosztása után tovább burjánzik a pártállami visszaélés.
A sikeres leosztás után a dohánytermékek árrését háromszorosára emelték. Így havonta akár milliós nyereséggel számolhatnak az újdonsült, kormánypárti "szakmabeliek".
A korábbi kereskedő számára utólag kiírt új lehetőség pedig hazug és álságos. Olyan feltételeket szabnak, melyeknek nem sokan fognak megfelelni. Legalább 20 éve végezze a tevékenységet, méregdrága berendezések, stb.
A pofátlanságnak nincs határa!
Bányai Péter


Trafikmutyi után itt a tankönyvmutyi
A tankönyvellátás rendszerének átalakításával a Fidesz először monopolhelyzetbe hozta az állami Könyvtárellátót, majd a terjesztés árrését az eddigi átlagos 12 százalékról a nem kis példányszámú tankönyvek esetében 20 százalékra emelte. Emiatt emelkednek a tankönyvek árai – írta közleményében a Jobbik.
A Jobbik szerint elfogadhatatlan, hogy a tankönyvellátás rendszerének átalakítása miatt emelkedni fognak a tankönyvek árai. Az új szabályozással ugyanis a Fidesz először monopolhelyzetbe hozta a terjesztésben a Könyvtárellátót, majd a terjesztés árrését az eddigi átlagos 12 százalékról a nem kis példányszámú tankönyvek esetében 20 százalékra emelte, amely komoly áremelkedéshez vezet írta közleményében a párt. – Mint ismert, a kormány megszüntette a versenyt a terjesztői piacon, a tankönyvek iskolákba juttatását – a rendeléstől a kiszállításig és a fizetési elszámolásig – az állami Könyvtárellátó Kiemelten közhasznú Nonprofit Kft.-re (Kello) bízta. Az évi mintegy 12 milliárd forintos forgalmat bonyolító piacon eddig 12-17 százalék körül alakult az árrés, amiből mintegy 2 százalék volt a terjesztői haszon. A kisebb példányszámú kiadványoknál 12-15 százalék volt az árrés, ebből 6-7 százalék volt az iskolák tankönyvfelelőseinek díja. A Kello árrésének emelése azt is jelenti, hogy a kiadók haszna csökken, az ő költségük a tankönyvek kiszállítása is a Kello regionális terjesztési központjaiba – a szerk.
“Mindez kiváló példa arra, hogyan is működik a fideszes mutyi: először beszűkíti a terjesztők körét, majd megemelik a biztos hasznot jelentő árrést, ahogy az a trafikmutyi esetében is történt. Mindeközben soha nem látott káosz uralkodik az új rendszer miatt a tankönyvellátás területén, amely már az őszi iskolakezdést veszélyezteti, hiszen a jogszabályi és határidőbeli csúszások miatt az sem garantált, hogy időben eljut minden gyerekekhez a szükséges tankönyv. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy az őszi tanévkezdés évről évre egyre több család számára jelent komoly anyagi nehézséget, amelyet tovább súlyosbít ez az áremelkedés” – véli a Jobbik.
A Könyvtárellátó hasznának növelése helyett a tankönyvek árát kellene inkább csökkenteni, ezért a párt benyújtott egy határozati javaslatot, amelyben kezdeményezi az indokolatlanul magas árrés 7 százalékra csökkentését és ezzel párhuzamosan a tankönyvek árának 13 százalékos mérséklését.
(napi.hu )

Végrehajtás, követeléskezelés: “Fosztogatják az elesetteket!” – jelentette ki kame

“A végrehajtás problémáinak rendezése” – Módosítanák a Végrehajtási törvényt
- Harrach Péter a KDNP frakcióvezetője és Vejkey Imre, a KDNP országgyűlési képviselője sajtótájékoztatón ismertette a végrehajtással kapcsolatos tervezetteket. – Budapest 2013. május 14.

Az elhangzottak írott változata:

Harrach Péter:

“Magyarországot az adósok országává tették és sokan képtelenek törleszteni. Az államnak viszont feladata az, hogy őket megsegítse. Néhány adatot a kialakult helyzetről:

2012 decemberében a nem fizetett, vagy késedelmesen fizetett hitelek aránya, a teljes hitelállományon belül, 27 %-ot ért el. Gyakorlatilag egyharmada az adósoknak, már 3 hónapja nem fizetett. A fizetési meghagyások száma 2012-ben 600 ezerre növekedett.

Sok panasz érkezik a végrehajtási ügyekkel kapcsolatban. Szeretném megemlíteni azt, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete egy ajánlást adott ki a követeléskezelő cégek részére, a múlt év végén és ebben figyelmeztette őket, hogy informálniuk kell az adósokat a tartozásuk tőke kamat, késedelmi kamat díjrészeiről és semmiképpen sem tanúsíthatnak félrevezető és agresszív magatartást! – Ez a tény, hogy ilyenre kényszerült a Felügyelet, azt mutatja, hogy probléma van ezen a területen.

Azt is látjuk, ha egy kicsit durvábban akarok fogalmazni, hogy fosztogatják az elesetteket.

A végrehajtókat megillető behajtási jutalék igen magas. 5-8-10 %-os. Ezt csökkenteni kell. A kamatterhek és egyéb költségek halmozódása kétszeresére, háromszorosára emelheti az induló tételt, csak azért, mert fektetik éveken keresztül az anyagot.”

Vejkey ImreVejkey Imre:

“Az elmúlt 3 évben fokozatosan szigorítottuk a végrehajtói munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit. Újra szabályoztuk a végrehajtói állás pályázati eljárást. Szigorítottuk a végrehajtók vonatkozásában az összeférhetetlenségi és kizárási szabályokat. Vagyoni szankciót fűztünk a végrehajtók jogszabálysértő eljárásához. Jogi végzettséghez kötöttük a végrehajtói működést. Központi elektronikus ügynyilvántartást hoztunk létre, a végrehajtói munka ellenőrzésének elősegítése érdekében.

Most a Bírósági végrehajtásról szóló 94. évi 53-as törvény módosítását tervezzük. Módosítását, a végrehajtók munkavégzésének fokozottabb ellenőrzése, továbbá az általuk elkövetett szabályszegések fokozottabb számonkérése tekintetében, és még egy nagyon fontos területen; a fokozatosság elvének megerősítése tekintetében.

Átfogó és rendszeresen végzett vizsgálatokat tervezünk minden végrehajtó tekintetében, mármint a törvénytervezet tekintetében, – melyet a Végrehajtói Kamara folytat majd le a KIM felügyeletével, – eredményét pedig majd a miniszter értékeli.

Az átfogó vizsgálattal feltárt súlyos és ismétlődő végrehajtói szabályszegés, a végrehajtói tevékenység azonnali megszüntetését fogja maga után vonni. Egyéb esetben pedig fegyelmi eljárás fog indulni a végrehajtóval szemben.

A végrehajtóval szemben kiszabható pénzbírságot a tervezet szerint 500 ezerről 5 millió forintra tervezzük emelni.

A végrehajtó általi összeférhetetlenségi szabályok megsértése a jövőben nem fegyelmit, hanem a végrehajtói tevékenység megszüntetését fogja maga után vonni.

A törvényjavaslat továbbá biztosítékot nyújt az adósoknak ahhoz, hogy a létfenntartásukhoz szükséges pénzösszeg, a végrehajtási eljárás során, ne kerülhessen teljes mértékben elvonásra. A törvényjavaslat a végrehajtás során lefoglalt gépjármű használatára jogosultak körét bővíti annak érdekében, hogy ne csak azon adósok számára álljon nyitva ez a lehetőség, akiknek foglalkozása gyakorlásához elengedhetetlen a gépjármű használata, – hanem az olyan adósok tekintetében is, akik például a minden napi munkába járást, munkájuk végzését, gyermekeik, idős beteg családtagjaik szállítását nehezítenék meg.

Az ingatlanra történő végrehajtást csak 500 ezer forintot meghaladó követelés esetén lehet eszközölni, illetve abban esetben, hogyha a követelést zálogjog terheli, akkor ez 1 millió forint lenne. Részletfizetést csak abban az esetben ingatlan végrehajtást foganatosítani, hogyha a részletfizetésben történő megállapodást, az adós nem teljesíti.

Tervezzük továbbá a bírósági végrehajtás díjszabásáról szóló 14/1994. IX. hó 8. IM rendelet módosítását, melynek célja kettős; a végrehajtási díjazás csökkentése, és a gyakorlatban felmerült jogértelmezési problémák rendezése. – Az ügyérték eddig a kamatok emelkedésével mindig emelkedett. A jövőben azonban az érték nem emelkedhet, mert azt a végrehajtói okirat végrehajtóhoz érkezésének időpontjában kívánjuk rögzíteni, vagyis az idő múlással bekövetkező kamatnövelés, – nem növelheti az eljárási költségeket!”

Harrach Péter:

“Nagy kormányzati előterjesztési dömping részévé kell ezt tenni… már nem a kormányzat terjeszti be, hanem a KDNP, de ezzel egy időben, ha azt akarjuk, hogy ez még az idén elfogadásra kerüljön. Pontosabban, a tavaszi ülésszakban tárgyalásra kerüljön. Tehát mindenképpen rövid időn belül be fogjuk terjeszteni, reményeink szerint belefér ez a tavaszi ülésszakba.”

Lejegyezte: Fort András – Szabad Riport Tudósító Iroda
Megjegyzés:
Idézet: “Átfogó és rendszeresen végzett vizsgálatokat tervezünk minden végrehajtó tekintetében… melyet a Végrehajtói Kamara folytat majd le a KIM felügyeletével, – eredményét pedig majd a miniszter értékeli.”

- Ezek szerint a Végrehajtói Kamara ellenőrzi majd saját magát? – Nem ártana egy független parlamenti bizottságot is felállítani, hogy segítse a kamarát ezen vizsgálatok elvégzésében.

Ezen kívül most már komolyan oda kellene figyelni; a számlatartozások miatti, – önkormányzati lakásokból történő egyre gyakoribb kilakoltatásokra is!

SzRTI

Közel ezer fős tömeg gyűlt össze ózdi képviselőnk hívására


Szerda délután a média közlése szerint 7-800, a jelenlévők beszámolói alapján 800-1000 fős tömeg tiltakozott Ózdon a titokban becsempészni kívánt "cigány világsátor" ellen.
Miskolc és Sárospatak után Ózdot szemelték ki a célra, melyet a helyi városvezetés egy másik programba bújtatva akart fű alatt elfogadtatni. A Magyar Remény Közösség helyi önkormányzati képviselője azonban észrevette a turpisságot, és nem hagyta annyiban. A testületi ülésen szót emelt, népszavazást kezdeményezett, és rögtönzött tüntetést szervezett.
A rendezvény rögtönzöttsége, hétköznapi és kora délutáni időpontja ellenére meglehetősen nagy tömeg gyűlt össze, amekkora a hajdani gárda-felvonulás óta nem volt Ózdon. A tüntetők kifejezték ellenérzésüket a városi további elcigányosítása ellen, és petíciót adtak át a polgármesternek.
A fősodratú média persze a megmozdulást gyakorlatilag jobbikos rendezvényként tálalta (a Jobbik képviselői is lehetőséget kaptak a felszólalásra), az MRK-ról szó sem esett. Utóbbi önmagában nem lenne probléma, szándékoltan nem volt szervezethez kötve a rendezvény. Azonban a jobbikos összemosás álságos. Remélhetőleg maguk a jobbikos képviselők fogják tisztázni a kérdést, megköszönve a lehetőséget.
(magyarremeny.hu)

Megdöbbentő

A reggeli órákban egy fuvaros barátommal beszélgettem. A szokásos baráti érdeklődések után hamarosan a tárgyra is tért, ami a legjobban nyomta a szívét. Július elsején visszaadja az ipart. Húsz éve magánvállalkozó. Két teherautója, és két autószállító tréleres kamionja van.
Az ipar visszaadásának oka az e-útdíj, amit a kormány július elsején akar bevezetni. "Három alkalmazottammal már közöltem, hogy július elsejével keressenek új munkahelyet, a teherautók és a két kamion pedig megy fel a nemzetközi kereskedőoldalakra. Itt nem e-útdíj bevétel lesz, hanem több ezer munkanélküli fuvaros" - mondta. 
A két autótréler szerződésben van, és a Budapest - Győr útvonalon minden nap fordulnak egy fuvart, mind a két kamion. Egy kamion éves autópálya matricája 180 000 forint. Most jön furkósbot. A bejelentett díj mértéke, és a futott kilométerek alapján tudod mennyit kell egy autó után befizetnem egy évre? - kérdezte. A dupláját, gondolom - válaszoltam. "Aha, 6 millió négyszázezer forintot!" 
Egy pillanatig nem is értettem. Hat milliót? Ez vicc? Nem az! A kormány 14 milliárdot akar az év végéig a fuvarosokból kivasalni. Csak hogy maga a fuvarozás már így sem olcsó, és ezt senki nem fogja kifizetni. Ez képtelenség - mondtam. Pedig egyszerű. A kormány a kamionokra 85 forint /kilométert állapított meg. Ez a hivatalos, bejelentett adat. Egy budapesti út oda-vissza 300 km. Az 25 500 forint. Szorozd meg 250 nappal. 6 375 000. - Ezt kell befizetni egy autó után. Szerinted ezt ki fogja kifizetni? Senki az ég világon. 
Valakire csak ráterhelik, egyértelműen a végfelhasználóra. Vagyis brutális áremelkedés lesz július elsejétől. Mert nincs fuvaros, kereskedő cég, amelyik ezt lenyelje. Ráterhelik a végfelhasználóra. 
Mindent agyon adóztatnak. Nincs olyan szegmens vagy terület, amit ne adóztatnának agyon. Illetve van. Ha egymilliárdos vagyont akar valaki örökösökre hagyni, nekik nem kell fizetni örökösödési illetéket. Mert a Fidesz ilyen kegyes, hogy a milliárdosoknak nem kell fizetni a milliárdok után semmit. Persze nem szomorkodunk, mivel mi úgysem fuvaroztatunk semmit, és minden ilyen intézkedés egy szeg a rendszer koporsójába. Ami már döglötten fekszik a koporsójában, csak még egy kicsit maszkírozzák, hogy a sok birka ne lássa meg. Ezekkel a népnyúzásokkal pedig egyre közelebb hozzák az elkerülhetetlent.
Kemény Gábor

Feljelentették a miniszterelnököt és maffia-kapcsolatait...

Bűnszövetségben, különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás gyanúja miatt egy jogász feljelentette a miniszterelnököt, valamint jelenleg ismeretlen társait.
Az egykor büntetőbíróként működő, majd ügyvédként praktizáló dr. Pécsi Kálmán szerint Orbán Viktor társaival bűnszövetségben, különösen nagy értékre elkövetett sikkasztást követhetett el, amikor május elején a kormány arról határozott, hogy 200 millió forintos kárenyhítést nyújt a 2004 elején fizetésképtelenné vált és felszámolás alá került Hajdú-Bét Rt. és Novofarm Rt. úgynevezett kisbeszállítóinak, mintegy száz családnak – írja a Privátkopó.
Dr. Pécsi Kálmán május 15-én, szerdán büntetőfeljelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon (BRFK). A jogász szerint ez a lépés a Fidesz politikai céljait szolgálja, gyakorlatilag egy reklámfogás. A feljelentettekkel szemben – magánfélként – 200 millió forint és járulékai erejéig polgári jogi igényt támasztott.
Egyetért azzal, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerülteken segíteni kell, de sem a Hajdú-Bétben, sem a Novofarmban nem volt részesedése az államnak, ezért a károsultak megsegítését az adófizetők pénzéből aggályosnak tartja. Kezdeményezte, hogy a nyomozó hatóság Orbán Viktor, valamint jelenleg ismeretlen társai valamennyi ingó és ingatlan vagyonára, pénzintézetnél vezetett bankszámlájára rendeljen el – biztosítási intézkedésként – bűnügyi zárlatot. Indítványozta azt is, hogy a nyomozó hatóság a feljelentettek ingatlanjaira az illetékes földhivatalnál kezdeményezze a perfeljegyzés ingatlan-nyilvántartási bejegyzését.
A Hajdú-Bét Rt. felszámolását 2004. január 29-én rendelték el. A kormány 2013. május 9-én – határozott a Hajdú-Bét Rt. és annak leányvállalata, a Novofarm Rt. volt kisbeszállítóit ért károk enyhítéséről, 200 millió forint keretösszegben.
(kurir.hu)

Legyőzte a bankot a devizahiteles házaspár!

Nem hagyjuk magunkat! Akár Strasbourgig is elmegyünk az igazunkért – ígérte a svájci­frank-alapú devizahitel miatt nehéz helyzetbe került házaspár.
– Még 2002-ben gyújtották fel a családunk megélhetését biztosító fatelepet. Mindenünk odalett, ezért voltunk kénytelenek hitelért folyamodni – emlékezett vissza János (67). Az egyik banktól 2006-ban felvett 25 milliós hitel után eleinte 185 ezer forintot törlesztettek, ám az összeget félévenként megemelték, így az végül 330 ezer forintra duzzadt. Ennyi pénzük már nem volt, ezért megpróbáltak megegyezni a bankkal – sikertelenül. Bár 2010-ig 12 millió forintot fizettek be, tartozásukat 28 millió forintban határozták meg. Ekkor döntöttek úgy: itt a vége!
– Az eredeti törlesztőrészletet továbbra is fizettük volna, de ekkora uzsorakamatot nem – vette át a szót Marika (62). Bankjuk nem sokat teketóriázott, 2 hónap múlva átadták a tartozást egy végrehajtónak, aki az idei év elején elárverezte volna házukat. A házaspár ekkor pert indított a végrehajtás megszüntetéséért.
– Arra hivatkoztunk, hogy a devizaalapúnak elnevezett, ám valójában forinthitel szerződésben többek között nem volt pontosan meghatározva a forintban folyósított és törlesztett tartozás – magyarázta ügyvédjük, dr. Czirmes György. Az időközben már 47 millió forintra növekedett tartozásról a Budapest II. és III. Kerületi Bíróság első fokon kimondta: végrehajtását meg kell szüntetni.
– Az ítélet értelmében a teljes devizaalapú kölcsönszerződés érvénytelen, ezért a bíróság a több millió forintos perköltség megtérítésére kötelezte az alperest – folytatta az ügyvéd, hozzátéve: amennyiben a döntés jogerőre emelkedik, a banknak egy külön perben kell érvényesítenie az elszámolási igényét – az eredeti hitelösszegről. Az ügyben illetékes Magyar Bankszövetségtől megtudták, hogy mivel a konkrét ügyről nincsenek adataik, ezért azt nem kívánják kommentálni.
Dr. Czirmes György, az alperest képviselő ügyvéd kifejtette: egyre gyakrabban születnek ilyen döntések, amikor már magáról a végrehajtásról van szó. Czirmes György szerint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) nincs igaza abban, hogy a devizahiteleseknek nem érdemes bíróságra vinni ügyüket. A PSZÁF elnöke ugyanis úgy nyilatkozott: a szerződések megkötésekor a bankok az előírásoknak megfelelően jártak el. Czirmes György szerint azonban ez még nem zárja ki a bírósági eljárást.
Pereskednek a devizahitelesek
Újabb pertársaság támadja meg a bíróságon az AXA Bank szerződéseit. A második csoport több mint száz adósból áll, és a hiteleik összege meghaladja a négyszázmillió forintot. Az első társaság pere jelenleg is zajlik. Március végén az OTP ellen nyert nem jogerősen pert egy devizahiteles a Szegedi Törvényszéken. A részítéletben a bíróság érvénytelenítette a bank szerződésének azt a pontját, amely a frankalapú jelzáloghitelek kamatának egyoldalú módosítására ad lehetőséget.
Ismert, február 27-én kezdődtek meg a tárgyalások a devizahitelesek problémájának rendezéséről a Magyar Bankszövetség, a devizahiteleseket képviselő szakértők és a pénzügyi jogok biztosának részvételével. Majd a háromoldalú szakmai tárgyalás március 5-ei fordulóját a Magyar Bankszövetség kérésére elhalasztották. Doubravszky György, a pénzügyi jogok biztosa korábban azt mondta, bízik abban, hogy őszre az egész eljárás lezajlik.

HANGFELVÉTEL - Czirmes György nyilatkozata:


Kapcsolódó cikkek
Megjelent az új devizahiteles mentőjavaslat
Debreceni Törvényszék: devizahiteles nyert pert a bankja ellen
Felbujtatott devizahitelesek

“Érvénytelenül követelt 10 milliókat a bank?”

Napi aktuális II. rész – 2013.05.15 - Érvénytelenül követelt 10 milliókat a bank?


Vendég: Czirmes György ügyvéd. ECHO TVNapi aktuális (Részlet a 2.részből) Adás dátuma: 2013-05-15. http://www2.echotv.hu/


Az ügy rövid összefoglalója:
A Bp.i II-III.Kerületi Bíróság a mai napon hozott 7.P.21.302/2013 sz. I. fokú és szóban kihirdetett ítéletében megszüntette a Raiffeisen Bank Zrt által a Dark Templár Kft-re engedményezett és az által indított 47.392.543 Ft-os végrehajtási eljárást Agárdi János banki adóssal szemben, azon a jogcímen, hogy a teljes devizaalapú kölcsönszerződés érvénytelen.

Az adós devizaalapú szerződést kötött, amelyben 150.060.-CHF-nek a szerződéskötéskor megfelelő árfolyamon számított 25.Millió Ft kölcsönt vett fel.

Kb 11 Millió Ft törlesztés után, az egyoldalúan megemelt törlesztőrészleteket nem tudta fizetni, amelyre a bank felmondta a szerződést, majd a megjelölt cégre engedményezte a követelést, amely végrehajtási eljárást indított bírósági végrehajtó útján.

Az adós általam képviselve végrehajtás megszüntetési pert indított, arra hivatkozva, hogy a devizaalapúnak elnevezett valójában forinthitel szerződésben, többek között nem volt pontosan meghatározva a forintban folyósított és törlesztett tartozás: tőke + költségek.

A bíróság I. fokon megszüntette a végrehajtást, 5.600.000 Ft perköltség fizetésére kötelezve az alperest-, a kamatváltoztatások indokai elmaradása, így a pontos költségek megállapítása hiánya miatt, amely a Pénzintézeti Törvény azon szakaszát sérti, amely a szerződés semmisségét vonja maga után, ha a költségek nincsenek pontosan meghatározva, de legalább megbecsülve a szerződéskötést megelőzően.

Tisztelettel:
Czirmes György ügyvéd és Agárdi János adós

Forrás: Pertársaság a Hitelkárosultakért - hitelkarosultakert.hu

Elhatárolódnak: az ENSZ elítéli Szíriát

Az ENSZ közgyűlés határozatot hozott, miszerint a Szíriai Nemzeti Koalíció nevű szervezetet kell elismerni tárgyalópartnernek, mint Szíria legitim képviseletét. A határozat 107 igen, 12 nem szavazatot kapott, a tagországok harmada (59) pedig tartózkodott. Mit is jelent ez?
Az ENSZ közgyűlés határozata egyfajta hivatalos útmutatás arra vonatkozóan, kivel kell tárgyalnia az egyszerű nemzetközi befektetőnek, ha a jövőben úgy akarja a pénzét kamatoztatni Szíriában, hogy a befektetést a főbb nyugati érdekeltségek ne takarítsák ki az országból. Ha az ENSZ által kijelölt szervezettel tárgyal, a NATO nem fogja bombázni az egyszerű nemzetközi befektető által százalékosan tulajdonolt olajfinomítót, és a megvásárolt gyárakban sem fognak "szír lázadók" terrorista támadást végrehajtani.
Az ENSZ által kijelölt legitim tárgyalópartner azért legitim tárgyalópartner, mert azoknak a nyugati pénzügyi köröknek az igényeit védelmezi, akik vagyonuk egy részével tesznek arról, hogy a nyugati lakosság az ENSZ-t, mint nemzetek feletti szervezetet ismerje el.
Így az érdekek közös nevezőjeként egy olyan ördögi kör határozza meg, hogy mit kell Szíria legitim képviseletének tekinteni, amiben semmi keresnivalója szíriai hazafiaknak, de talán még olyan szír állampolgároknak sem, akiknek az állampolgárságot nem a CIA adta.
A szír konfliktus elhúzódásának okait hűen mutatja, hogy a tagországok egyharmada nem foglalt állást a szavazáson. Ez azt jelenti, hogy a tagországok harmada már egyáltalán nem biztos benne, melyik fél kerül ki győztesen a szír konfliktusból. Emiatt abban sem biztosak, hogy a biztonságos befektetés érdekében melyik fél által létrehozott fedőszervvel kell tárgyalni.
Az ENSZ döntései egyszerű befektetési környezetként kezelik a Szíriában zajló öldöklést. A tartózkodó egyharmad pedig intő jel: talán mégsem a Szíria lerombolását szorgalmazó, többségi szavazattal bíró nyugati államok kerülnek ki győztesen a térségi konfliktusból - hanem a felemelkedő kelet országai, amelyeknek többségi szavazata ugyan nincs, de vétójoga van, és mind gazdasági potenciálja, mind pedig katonai ereje lehetővé teszi, hogy nemet mondjon az ENSZ által legitimált mészárlásra.
Fenyvesi Áron