2011. szeptember 23., péntek

Veres János mindenről tudott – Kösz, hogy szóltatok nekünk is :)

1653518_10202670835012461_5503515830173489965_n“Már az első Gyurcsány kormány idején is világos volt, hogy mekkora tragédia készül. A ‘szociál’-liberális kormányzat részére meg is érkezett a figyelmeztetés, – mégpedig kétszer! Először 2004. július 2-án, – majd 2005. június 15-én.

Akkor mit ugatnak itt a liberálisok a Fidesz kormány felelősségéről?” (Terra)

“Igen, tudjuk. Tudunk mindent, tudunk neveket. Miért nem vonják őket felelősségre? Felelősségre vonás és vagyonelkobzás a devizaadósok javára! – (Hogy ez miért nem történt meg eddig?) – Ez kezdettől fogva érthetetlen számomra” (Egy komment).

A Svájci Nemzeti Bank elnöke és az IMF, – már több mint tíz éve figyelmeztette az akkori magyar pénzügyi és politikai vezetést, a devizahitelezés veszélyeire

lasz.hu: “Tisztában vannak a magyar adósok a devizahitelek árfolyamának kockázataival? – tette fel a kérdést Jean-Pierre Roth, a Svájci Nemzeti Bank elnöke 2004. július 2-án Járai Zsigmondnak, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) akkori elnökének küldött levelében…
Roth arról is írt: a svájci újságokból értesült arról, hogy Magyarországon egyre nagyobb arányokat ölt a frankhitelezés. Az elnök azt is megemlíti, tisztában vannak azzal, hogy a frank a legnépszerűbb a devizahitelek körében, de korábban már többször hangsúlyozták ennek veszélyeit…”
Bár azt nem tudni, “hogy Járai Zsigmond vajon svájci kollégájának leveléről tájékoztatta-e az akkori magyar pénzügyminisztert, Draskovics Tibort, – azonban utódja, Veres János figyelmét a Nemzetközi Valutaalap intelmei már nem kerülhették el…
A Nemzetközi Valutaalap már 2005. június 15-én figyelmeztette Veres János akkori  pénzügyminisztert, a devizahitelezés veszélyeire. – A Marsi Erika által vezetett Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének függetlensége érdekében pedig alapvető változtatásokat sürgetett. Az IMF intelmei azonban süket fülekre találtak…
A washingtoni székhelyű szervezet ügyvezető igazgatósága ugyanis 2005. június 15-én zárta le a Magyarországgal folytatott IV-es cikkely szerinti gazdaságpolitikai konzultációt. Ennek kapcsán kiadott közleményében az IMF szakértői úgy fogalmaznak, hogy Magyarországon „egy új típusú veszélyforrás van kialakulóban, mivel a háztartások és kisvállalkozások külföldi fizetőeszközben vesznek fel hiteleket valószínűleg anélkül, hogy az árfolyamkockázatot megfelelően fedeznék. Az IMF aggódik amiatt, hogy a magánszektor adósságán belül növekvő devizahányad a sebezhetőség forrásává válhat. Ennek kapcsán azt javasoljuk a hatóságoknak, hogy szigorúan kövessék figyelemmel – elsősorban a valószínűsíthetően természetes fedezettel nem rendelkező háztartások, illetve kis- és középvállalkozások – külföldi fizetőeszközben denominált hitelfelvételeit” írta akkor az IMF.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének függetlenségének biztosítása érdekében az IMF szakértői alapvető változtatásokat szorgalmaztak a pénzügyminiszternél.
Ezt megelőzően ugyanezt sürgette a PSZÁF-től 2004 tavaszán a lex Szász törvénymódosítás keretében eltávolított Szász Károly elnök is. Mint emlékezetes, a Medgyessy-kormány a Draskovics Tibor pénzügyminiszter által jegyzett törvénymódosítással teremtette meg a lehetőséget Szász kirúgására. A PSZÁF-törvény módosítása miatt pedig annak idején aggodalmát fejezte ki és tiltakozott az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank, az Európai Parlament külügyi bizottsága és a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság is. Így az IMF figyelmeztetésekor, 2005 nyarán a PSZÁF-et az a Marsi Erika vezette, akit később, 2009. július 27-i hatállyal nevezett ki a Pénzügyminisztérium szakállamtitkárának Bajnai Gordon miniszterelnök azzal a céllal, hogy megregulázza a pénzügyi szektort.”
Micsoda oximoron: Még hogy egy liberális bankárkormány megregulázza a pénzügyi szektort. – (SzRTI)

Ám azért az IMF-et sem kell különösebben felmagasztalni! – Mert nem az embereket féltette, hanem pusztán csakis a saját hasznát óvta. – Hiszen, ha tönkre megy egy ország, az IMF is hoppon marad, a visszafizetetlen pofátlanul magas kamatozású hiteleivel egyetemben, melyeket csak veszteségként írhat le. (SzRTI 2)

Szemezgetés a további kommentárokból:
1. “Veresnek is most nagy a pofája, mikor ők voltak a magaslaton, legalább így loptak. Egyik kutya másik eb, nem különb! Ezek már bizonyítottak, az embereket már nem lehet tovább etetni, akik eddig voltak a 25 évet visszanézve, mit hagytak maguk mögött? Nem építettek, csak romboltak, raboltak népnyúzó kizsákmányoló szemét banda.
2. Így és ennyit még senki sem lopott…
3. A pénzügyi vezetőink, nagyon is tisztában voltak mindennel. Csak mi, a hülye nép nem, mert nem volt semmiféle pénzügyi tapasztalatunk. Volt nekünk az OTP és a Takarék Szövetkezetek. Azok azt adták, amit ígértek. Fogalmunk sem volt a kereskedelmi bankokról, állítom hogy sokan még ma is az OTP Bankról azt hiszik, hogy a régi állami OTP.”
Pedig nagyon nem az. Hanem kőkemény kapitalista fosztogató bankká vált. Hisz’ hogyan is lett Csányi az ország leggazdagabb embere? (SzRTI 3)
Szabad Riport
Források: Szalágyi Erzsébet / Fb – Terra Szabad Riport /Fb – Válasz.hu / 2011.09.23. péntek 11:42.

Sir David Attenborough tudományellenes nézetei

A modern tudomány legtöbb felfedezése olyan emberektől származik, akik hisznek, hittek a teremtés könyvében leírtakban. Vajon nem fontos kérdés ez az oktatás szempontjából? Ezek a tudósok úgy gondolták, hogy munkájuk és hitük, valamint a Bibliában olvasható igazságok nem különálló területek. Az iskolás gyerekeknek joguk van megtudni, hogy ezek a kiemelkedő felfedezések a tudósok hitének és bibliaismeretének köszönhetők.
Sir David Attenborough, brit természettudós és dokumentumfilmes, Anglia feltételezett nemzeti kincse másképp gondolja. Nehéz lenne alábecsülni Attenborough munkásságának a brit kulturális életre kifejtett hatását. Bizonyára valamennyien láttunk már néhányat lélegzetelállító dokumentumfilmjeiből, melyeknek legtöbbjét a BBC égisze alatt készítette. Attenborough valószínűleg nagyobb hatással volt a brit kultúrára, mint filmproducer bátyja, Lord Richard Attenborough.
Ezen a héten Sir David, aki egyébként nyíltan ateista és az evolúció propagandistája, egyesítette erőit Richard Dawkins-szal, hogy közös erővel elérjék a teremtés-tudomány tanításának eltörlését a brit iskolákban. Attenborough kijelentette, hogy a teremtés-tudomány „veszélyt” jelent az oktatás számára.
Nézzük meg, mi lehet ez a veszély. Kezdetben az angol és walesi nemzeti tanterv, a természettudományi tárgyak esetében, a tudáson kívül komoly hangsúlyt fektetett a tudományos folyamatok megismerésére is. Ez az álláspont elismerte azt a tényt, hogy a tudományos kutatások és felfedezések folyamatának legfontosabb részei a hipotézisek felállítása, azok felülvizsgálata más tudósok által, a hipotézisekkel kapcsolatos kritikák megfogalmazása, majd a hipotézis alátámasztása vagy elvetése. A tanterv a természettudomány oktatását négy részre osztotta:
  • tudományos vizsgálódások,
  • biológia,
  • kémia és geológia,
  • és fizika.
A tudományos vizsgálódások témakör részét a következő területek jelentették:
  1. A tudományos elképzelések prezentálásának, kiértékelésének és terjesztésének módjai [például könyvben, folyóiratban publikálva, más tudósok által értékelve, stb.];
  2. Milyen módon támadhatnak tudományos ellentétek, abból, hogy egyesek másként értelmezik a tapasztalat útján szerzett bizonyítékokat [Darwin és az evolúció ennek tipikus példája];
  3. Milyen módon befolyásolhatja a tudományos munkát a kontextus, amelyben a munka folyik [például társadalmi, történelmi, morális és lelki]; és milyen módon befolyásolják ezek a különböző kontextusok azt, hogy az elképzeléseket elfogadják-e vagy sem;
  4. Gondoljuk át a tudomány hatalmát és korlátait az ipari, társadalmi és környezeti kérdések megválaszolásában, kezelésében – beleértve azokat a kérdéseket, amelyekre a tudomány nem képes, és amelyekre nem képes választ adni – valamint a tudományos ismeretekben rejlő bizonytalanságokat és az ezekkel összefüggő etikai kérdéseket.
A legnagyobb teremtés-tudományi szervezetek, Attenborough és Dawkins hamis állításával ellentétben, soha nem harcoltak a teremtés-tudomány tanításának kötelezővé tételéért, sem pedig az evolúció tanításának eltörléséért. Éppen ezért nehéz felfogni miben látja Attenborough az oktatásra leselkedő „veszélyt”. A teremtés-tudomány követőjeként teljes mértékben támogatni tudom a fenti 1999-es nemzeti tantervben található meghatározást, mert az az igazi tudományos eljárást és hozzáállást támogatja. Ez a tanterv nemcsak, hogy megengedte, de arra bátorította a tanulókat, hogy tudományos kritikával vizsgálják a számukra átadott tudományos ismeretek bármely vagy akár valamennyi részét. Amit Attenborough és Dawkins akarnak az nem tudomány. Még ha az evolúció igaz volna is (mint ahogyan szerintem nem az), helytelen lenne az evolúcióval kapcsolatos kritikákat kitiltani a természettudományos órákról, mert ez ellentétben állna a tudományos vizsgálódás elvével. Amennyiben Attenborough vágya teljesülne, az angol iskolákból nem kerülnének ki többé tudósok. Lehetséges, hogy a fiatalok sok tudományos ismeretre (vagy álismeretre) tennének szert és jól szerepelnének a tévé kvíz-műsoraiban, de nem támogatná az igazi tudósképzést és kifejezetten gátolná azt a megkérdőjelező, a tudomány határait feszegető hozzáállást, ami a tudományt előre viszi és új felfedezésekhez vezet.
Johann Kepler, asztronómus hitt a teremtés könyvében olvasható igazságokban. A tudományos gondolkodásról azt mondta „olyan, mintha Isten gondolatait próbálnám kitalálni.”  Elszörnyedne, ha látná, hogy a XXI. század elején bizonyos tudományos befolyással rendelkező emberek azt szorgalmazzák, hogy a diákok ne gondolkodhassanak önállóan többé, csak kérdés nélkül fogadják el, amit Attenborough és Dawkins mondanak nekik.
Megjegyzés:
A tudományellenes-oktatás kampányának weboldala is van: evolutionnotcreation.co.uk (evolúció nem teremtés). Az oldalt, annak üzemeltetői függetlenként tüntetik fel, a leírás szerint bizonyos „keresztény” szervezetek, mint az Ekklesia, támogatják. Azonban egy egyszerű whois kereséssel megállapítható, hogy az oldal tulajdonosa a Brittish Humanist Association, ami egy keményvonalas ateista szervezet. A hidegháború évei alatt az ilyen „keresztény” szervezeteket hívták „hasznos idiótáknak”.

Forrás: Paul Taylor, drdino.com

  Rajzfilmsorozatok – a felnövő generáció megrontása

 Egy mikulássapkás férfi ül a tetőn és a volt barátnőjével beszél mobiltelefonon, tettetett jókedvvel próbálva boldog karácsonyt kívánni. Megkérdezi, hogy az új fiújával van-e éppen. „Igen,” válaszolja a hang a vonal másik végén, hozzátéve, hogy a családjával éppen az ajándékokat bontják. „Az remek,” mondja a férfi, „mert én is éppen az ajándékomat akartam átadni,” majd levágja saját fejét és ledobja a kéményen a kandallóba.
Nem egy horrorfilmből idéztünk részletet. Ez a Cartoon Network csatornán éveken keresztül futott „Robot csirke” című, gyerekeknek készült rajzfilmsorozat egyik epizódjának jelenete. A Robot csirke a 12-17 évesek által legnézettebb 25 sorozat listáján is szerepelt.
Van, aki úgy gondolja, hogy ez a fajta „szórakoztatás” felnőttek, nem pedig gyerekek számára készült. Végtére is a Cartoon Network csak sötétedés után változik Dr. Jekyll-ből Mr. Hyde-á. A sötét azonban nem éjfélt, hanem kora estét jelent.
És ha már szóba került a karácsony, a fenti sorozat egy másik epizódjában egy megkötözött embert láthatunk, akit megkövezés általi halálra ítéltek. Az embert látva Jézus azt mondja „Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.” Az emberek egymás után ejtik ki kezükből a követ, mire Jézus fejen dobja az embert és felkiált „Puff!” Jézus kigúnyolása visszatérő téma. A „Jézus és az argonauták” című jelenetben, Jézus így kiállt fel, miután valamennyi követője otthagyja: „A fenébe, Apám!”
A 20 vezető rajzfilmcsatorna legújabb értékelésében a Disney és a Nickelodeon a legjobb „A” besorolást, míg a Cartoon Network a legrosszabb „F” besorolást kapta az amerikai Szülők Televíziós Tanácsától, mivel a csatornán futó rajzfilmek tele vannak erőszakkal, profán kifejezésekkel, túlzásba vitt szex jelenetekkel és kábítószer használattal.
A felmérés keretében négy héten keresztül 123 programot vizsgáltak. Átlagosan 2 perc 19 másodpercenként látható valamilyen módon sértő jelenet a csatornán.
A sértő jelenetek közül 680 szexuális jellegű. Ezek közül némelyik igen megdöbbentő. Az „American Dad” (Amerikai apa) című sorozat egyik jelenetében Stan, a sorozat címszereplője éppen akkor nyit rá Randy-re, a gyerekmolesztálóra, amikor az saját fiát és még néhány másik gyereket próbál megrontani. Stan pisztolyt ránt, de Randy állja a sarat.
„Hallgass ide!” mondja Randy. „Valóban vétkes vagyok a szex terén. Szeretem a megbotránkoztató szexet,” hirdeti bátran.  „Ez vagyok én, és mindig is ez leszek.”
Stan ezt roppant felemelőnek tartja és így kiállt fel: „Istenem, fiúk! Mindannyian példát vehetnénk Randy-ről. Ő elfogadja saját magát és nekem is ezt kell tennem!”
A rajzfilmekben 565 alkalommal volt hallható profán megnyilvánulás, amit a legtöbb esetben a csatorna kénytelen volt kisípolni. Példával inkább nem szolgálnánk.
A felmérés 242 alkalommal talált kábítószer használattal foglalkozó jelenetet. A „King of the Hill” egyik részében Bobby-t egyik barátja rászedi és Bobby, nem tudva mit tesz, metamfetamint állít elő az iskolai kémiakísérlet keretében. Később, egy újabb „tréfa” részeként arra is ráveszi, hogy otthon még több kábítószert állítson elő, amit egy teherautósofőrnek ad el. Igazán gyerekeknek való történet, nem igaz?
Aki rávágná, hogy hiszen ezek felnőtteknek szóló műsorok, elmondanánk, hogy a csatorna „TV-PG” besorolás alatt futtatja ezeket a programokat, azaz 14 éven aluliaknak szülői felügyelettel ajánlják. 

Forrás: TownHall.com


Zsoltárok könyve betiltva, de a boszorkánysággal nincs gond

Az elsőfokú bíróság ellenséges hozzáállása a Kereszténységhez szabad utat kapott, amikor a legfelsőbb bíróság megtagadta, hogy minősítse az iskola által alkalmazott cenzúrát az egyik tanuló könyvválasztását illetően.
John W. Whitehead, a Rutherford Intézet elnöke szerint „Mrs. Busch meghallgatásának elutasításával a legfelsőbb bíróság jóváhagyta a vallással szembeni ilyenfajta ellenséges hozzáállást, aminek nem lenne helye egy amerikai iskolában.”
2004. októberében Donna Busch az iskola meghívását elfogadva ellátogatott fia, Wesley csoportjába, hogy ott gyermeke kedvenc könyvéből felolvasson egy kiválasztott részletet. Wesley tanára azért hívta meg az édesanyát, mert az iskola által szervezett „Minden rólam” programban éppen Wesley volt soron, hogy bemutassa személyiségét, kedvenc időtöltéseit, preferenciáit az osztálynak.
A „Mindent rólam”program része, hogy a szülő felolvas egy részletet a gyermek kedvenc könyvéből. Ebben az esetben, Keresztény lévén, Wesley a Bibliát választotta, édesanyja pedig a 118. Zsoltárt szerette volna felolvasni.
Mielőtt belekezdhetett volna az olvasásba, Wesley tanára arra kérte, várjon, amíg Mr. Cook, az iskola igazgatója eldönti, hogy a könyvválasztás elfogadható-e.
Az igazgató tájékoztatta Mrs. Buscht, hogy a Bibliából nem olvashat fel az osztálynak, mert az törvénybe ütközik, mivel sértené az „egyház és az állam” különválasztásáról szóló rendelkezést.
Az iskola titkársága felajánlotta az édesanyának, hogy olvashat a boszorkányokról, a boszorkányságról és a Halloween-ról. Mrs. Busch lemondott a felolvasásról.
2005-ben a kerületi bíróság helybenhagyta az iskola döntését, amely megtiltotta a Bibliai szakasz felolvasását.
A harmadfokú bíróság is helyénvalónak találta az ítéletet, kijelentve, hogy a bíróság döntése nem sértette a Busch család alkotmányos jogait. „Az oktatónak jogában áll, a szabályok betartása mellett, a véleménynyilvánításokat korlátozni az osztályokban, akkor is, ha a felszólaló meghívást kapott az osztályba,”olvasható a döntésben.
A legfelsőbb bíróság döntése, arról, hogy még tárgyalni sem hajlandó az ügyet elfogadhatatlan precedenst állít fel.
„Ha hagyjuk, hogy az ilyenfajta cenzúra és diszkrimináció folytatódjon, a szabadság rövid időn belül teljesen megszűnik a hívők számára ebben az országban,” nyiltakozta Mr. Whitehead.
Az ügyben hangot adtak annak a ténynek, hogy míg Mrs. Buschtól megtagadták, hogy felolvasson a Bibliából, egy másik szülő szabadon olvashatott a judaizmusról és megtaníthatott az osztálynak egy hagyományos zsidó játékot. 

Forrás: WND.com