2013. április 20., szombat

Vona és az emberei

Vona Gábor április 24-én Ózdon is útjára indítja a Magyar Élet Menetét a Jobbik helyi alapszervezetével. Annyi mindenképp Gábor javára írható, hogy bátor „gyerek”, hiszen megjelenik abban a városban, ahol a Szegedi-ügy kirobbanásakor, senki kérésre nem volt hajlandó ellátogatni! Sőt, ahová látogatás, és beszélgetés helyett csak egy üzenetet küldött: - Feloszlatom szervezeteiteket, mi a Csanád pártján állunk! Nem lennék meglepődve, ha az egykori megtagadottak, meglepetéssel várnák az országos elnököt!
Azóta sok víz lefolyt a Dunán, és a Szegedi-ügy az Európai Parlamentig gyűrűzött. Végül a Jobbik egész vezetésének be kellett ismernie, hogy Szegedi Csanád ugyanolyan cionista zsidó, mint például Soros György, csak éppen számára az anyagi hasznot a „nemzeti radikalizmus biznisz” hozta! Itt válik azonban érdekessé a történet, hiszen Vona most egy olyan városba érkezik, ahol az új alapszervezetet Szabó Gábor és Szegedi Csanád hozta létre, helyi árulók segítségével, akik bajtársaik ellen fordultak személyes politikai előrehaladásukban reménykedve! Vona Gábor miután Csanád minden mocskos titkát megtudta, ahelyett, hogy feloszlatott volna minden olyan alapszervezetet, aminek újjáalakulásánál Szegedi Csanád ott volt, semmit sem lépett, most pedig megjelenik az egykori fellegvárban, olyan kétes személyekkel egy színpadon, mint például a mostani ózdi elnök, Janiczak Dávid.
Dávid a lengyel kisebbségtől érkezett a nemzeti radikális táborba. Így nem véletlen, hogy az ózdi Jobbik szervezetében sem mindenki fogadta kitörő lelkesedéssel az akkor még 23 éves fiatalembert, hiszen nem mindenki nacionalizmusába fért bele az, hogy egy kisebbségtől érkezett személy egészen a kampányfőnöki pozícióig jusson. Dávidka amellett, hogy jobb napjain úgy néz ki, mint egy „meleg”, polgári foglalkozását tekintve az arlói Suvadás Liget vezetője. Neki „köszönhetően” látogatott el például a környékre Takács Nikolas, vagy az Ő nevéhez fűződik az év egyik legnagyobb kábítószeres rendezvényének megszervezése, ami a Sex On The Beach elnevezésre hallgat! Számára ez teljesen összeegyeztethető a nemzeti radikalizmussal! Ahelyett, hogy egy ilyen hely vezetőjeként valódi értékteremtő dolgokat valósítana meg a ligetben, egyszer az hagyta el a száját, hogy a nemzeti rendezvényekre nincs igény (bár megjegyzem nem is nagyon próbálkozott)! Az igazsághoz hozzátartozik, hogy azért a királdi Balsors Zenekart például vendégül látták, azonban Velük is sikerült vitába keverednie, mivel a fellépti díjhoz, mondjuk úgy, nem egyszerűen jutott hozzá a zenekar. Rossz nyelvek szerint, olyan eset is előfordult, hogy az eltűnt pénzekről azt állította, hogy ellopták, és bizonyos rendezvények minden harmadik belépője nem a Liget, hanem a saját zsebébe vándorolt. Bár mit várunk egy olyan embertől, aki azzal hencegte tele a Facebookot, hogy élete egyik legnagyobb álma az, hogy Rover kerüljön a birtokába? Hogy egyeztethető ez össze Vona Gábor állítólagos tradicionalizmusával?
Valószínűleg az ország legtöbb megmaradt jobbikos alapszervezetében ülnek még kétes alakok, és ahogy egykori fegyverhordozója írta egy fórumon az önellentmondásokba keveredett Vonáról: „Egyik percben azt mondja évértékelőjében, hogy mi a vallások feletti Tradíciót képviseljük, a másikban meg azt veti az általa szakadároknak tartottak szemére, hogy miért nem alapítanak pártot?! Lavíroz világnézetek, létszemléletek között, egy olyan párt elnökeként, ami tele van szimplán hülye gyerekekkel, ostoba sovinisztákkal, és van egy pár százalékos kisebbség, ami autentikus jobboldaliságot hirdet! Nem irigylem a kedves Gábort, nehéz fába vágta a fejszéjét, amellett, hogy még értelme sincs ennek a tudathasadásos pártvezetésnek!”
Sajnos ez Vona, és ilyenek az emberei.
Kárpáti Attila

HIÚ REMÉNYEK A JOBBIKKAL KAPCSOLATBAN
Alább a neves szerző és gondolkodó túl jóhiszeműen itéli meg a Jobbik magyarellenes politikáját. Már a vakok is látják, hogy a Jobbik is átvette a többi bűnpárt szokását, az úgynevezett „látványpolitizálást”. Ahogy vannak „látvány pékségek”, ugyanúgy vannak látvány pártok is. Magyarul ez azt jelenti, hogy egy párt látszólag hangzatos és nagyon fontos kérdésben megszólal, de a gyakorlatban nem csinálnak semmit. Vagy azért, mert nem is akarnak csinálni semmit, vagy azért, mert a parlamenti helyzetüknél fogva nem is tudnak csinálni semmit. Ezért ezek a bűnpártok megelégednek a látványos bejelentésekkel, ingyencirkuszokkal. A Jobbik áruló és kétszínű politikájára megannyi példát lehetne fölsorakoztatni, de akik fanatikusan vakhitűek, azok nem akarnak látni a jobbikos szemellenzőjüktől. A képviselőik meg megfélemlített pártkatonák, akiknek a búsás parlamenti jövedelem a legfontosabb. Vajon hányszor többet kapnak, mint a nettó minimálbér? A Jobbiknak nem a Szent Koronára kellett volna fölesküdni, mert annak szellemét és törvényeit ezerszer megsértették már.
A JOBBIK BŰNPÁRTOLÓ MÓDON MŰKÖDIK
Ugyan mit várhatunk el a Jobbiktól, főleg a rájuk szavazók, hiszen a Jobbik nem hívta vissz az EU-ból a bűnözésben rajtakapott képviselőjét, Szegedi Csanádot, akit jóval korábban már a pártból is kizártak, de Szegedi továbbra is veszi föl a sok tízmilliós képviselői összegeket az EU-ból. A Jobbik bűnpártolására mi sem jellemzőbb, mint az, hogy a két képviselőjük, a híres jogvédők (Morvai, Gaudi) nem intézkedtek még Szegedi eltávolításáról az EU-ból. De még csak szóba sem hozzák ezt a piszkos ügyet. Ugyan mit várhatunk el attól a Jobbiktól, amelyik bolsevik párt módon működik, hiszen képviselői és pártvezetősége pártkatonákból áll, ami annyit jelent, hogy ezek ugyan belülről látják a párt belső bűnözéseit, de cinkosan hallgatnak. És mit várhatunk el a birkának nézet jobbikos tagságtól, akiknek a véleményeit még a pártlapjukban sem engedik megjelenni, ha valaki netán a párt bűneiről szólna.
ADALÉKOK A JOBBIK POLITIZÁLÁSÁHOZ
A Jobbik képviselőcsoportja elveszítette ítélőképességét, amikor a magyar nemzet számára e sorskérdésben behódolt. Vona Gábor magyarázkodása édeskevés: azt gondolta, ezért a „gesztusért” cserébe kapnak egy emléknapot a turáni népek összetartozását ünneplendő. A megesett cselédlány szokott volt így magyarázkodni, hogy ő azt hitte, ha jó lesz ahhoz a svihákhoz, cserébe az is jó lesz hozzá, netán még el is veszi feleségül. Ennyi lenne a becsület? A finnugorizmus 1849. október 6. óta nemzetünk alávetettségének a legbiztosabb alapja, maguk a jobbikos vezetők is számtalan formában felléptek ellene. Nem engedhetjük, hogy a Jobbik ezen az úton menjen tovább, mert ők a nemzet utolsó reménysége a politika színterén. A magyarság színe-java azért szavazott rájuk, hogy megszorongassák azt a fránya Soros-bagázst, kimondják az igazságot, még ha bele is pusztulunk. Tessék visszaemlékezni, milyen elszánással vonultak a kupolacsarnokba esküt tenni a Szent Korona előtt. És hányan megtagadták már közülük azt az esküt. Egy részük tagadva rejtőz. Elkezdtek politizálni, kompromisszumokat kötögetni. Majd ők megmutatják, mennyire együtt tudnak működni a hatalommal, nem is olyan kemény fiúk, csak be kell fogni a szájukat. Mivel? Bizottsági hellyel, felügyelőbizottsági tagsággal, a nagygazemberek asztaláról lehulló kicsinyke morzsával. (Kubinyi Tamás facebook oldaláról)

A JOBBIK HAZAÁRULÁSA
Az alábbi két téma kifejezetten kimeríti a hazaárulás fogalmát és bűncselekményét, különösen egy olyan „radkális” párt estében, mint a Jobbik. Magyarázat azoknak, akik ezekre a súlyos jelenségekre még nem figyeltek föl. Köztudomású, hogy az érvényes magyar törvények szerint a társadalmi szervezetek (alapítványok, egyesületek, pártok, stb.) nem bűnözhetnek, sem tevékenységben, sem pénzügyi kérdésekben. Ezzel szemben mi a valóság? Most a bűnözésekből a pártokat hagyjuk ki, bár ebben az egész bűnözési körben ők a legnagyobb felelősök. A Jobbik nagyon jól tudja, hogy Magyarországon több tízezer egyesület és alapítvány van bejegyezve, amelyek állítólag „működnek”. Ezzel szemben ezeknek a döntő többsége – az állam és a NAV tudtával – bűnözésből él, mind működésüket, mind pénzügyi működésüket tekintve. S ezek az alapítványok és egyesületek többségében állami pénzeket markolnak föl, a parlamenti döntések értelmében. Most megkérdezzük a minden iránt érdeklődő és fogékony olvasókat. Hallottak-e valamikor is a Házban olyan jobbikos fölszólalást, törvényjavaslat benyújtását, ami a fenti bűnözéseket gyökeresen (radikálisan) megszüntette volna? Ilyen jobbikos kezdeményezés három év alatt sem történt a Jobbiknál, miközben ők azt igérték a becsapott választóiknak, ha a parlamentbe bekerülnek, akkor majd szóvá tesznek minden bűnözést. Ugyanehhez a témához kapcsolódik az is, hogy a Jobbik soha nem szólalt még föl – de a pártlapjukban sem írták -, nem kezdeményezett törvényjavaslatot annak érdekében, hogy a „közszolgálati” tévék, rádiók, lapok és internetes oldalak ne folytassanak sajtóbűnözést. Hogy ez a sajtóbűnözés miben merül ki? - azt most nem részletezzük, mert hosszú tanulmányt igényelne, de minden józanul és reálisan gondolkodó ember tudja, hogy miről van szó. Ide kell érteni a hamis hírektől kezdve az uszításon át, a létfontosságú hírek elhallgatásán keresztül a sorozatos magyarellenes kampányokat, stb. Mindezt teszik ezek a szócsövek, többségében állami pénzekből, azaz a magyar adófizetők pénzéből. Hogy másra se utaljunk a gyengébb folfogásúak számára, hogy a magyarnak csúfolt rádió és tévé miket követ el „közszolgálat” címén. Ezeket a fontos témákat a Jobbik még soha nem hangoztatta, sehol sem olvasni erről pártlapjukban sem. Nemzeti állami rádiót és nemzeti állami tévét követelünk! És üdvös lenne egy országos kormánylap is (interneten is!), s akkor egyszeriben megszüntethetők lennének a tucatnyi szóvivők és akkor a magyar állampolgárok hiteles forrásból tájékozódhatnának a kormányzati tervek és intézkedések ügyében, s nem kellene annyi fölösleges műsoridőt elpazarolni arra, hogy a kormánynak és az illetékeseknek naphosszat csak tévék előtt kelljen magyarázkodnia, miszerint semmi sem úgy van, ahogy azt más hírforrások állítják. Mindezekből a jelenségekből egyértelműen kiviláglik, hogy a hazai sajtó és tömegtájékoztatás (nem média!!! nevű idegen hamis szó) bűnös és velejéig rohadt. Változtatásra lenne szükség sürgősen, a magyar nemzet igényeinek és elvárásainak megfelelően.

Hogy terjed a furcsa Vírus?

H7N9A Xinhua hírei szerint jelenleg 87 H7N9-es fertőzésről számoltak be a kínai hatóságok. A fertőzések súlyos tünetekkel járnak, eddig 17 halálos estet tartanak nyilván.
Korábban már írtunk (és itt) az új H7N9-es vírus törzsről, mely igen furcsa jellemzőket produkál. Ezek egyik jellemzője, hogy szinte csak ázsiai embereket támad meg.
További furcsaság, hogy, madarakban nem igen jellemző a fertőzés, bár már találtak pozitív eseteket 1000 baromfi vizsgálatból 39 volt pozitív. És egy fertőzött vadgalambról is beszámoltak. Úgy tűnik, hogy állatokról nem terjed emberekre. Bár Kína úgy döntött, hogy felfüggeszti a vadmadarak értékesítését.
De még ennél is furcsább, hogy a regisztrált emberi fertőzések vizsgálata alkalmával a fertőzöttekkel szorosan kapcsolatban állók nem mutatták a fertőzés tüneteit. Megállapították, hogy a H7N9 nem terjed emberről emberre sem.
Vírusfertőzéseket korábban a keleti országrészben találtak, azonban, már a fővárosban és Közép-Kínában is regisztráltak eseteket.
Kínából Tajvanra is szállítanak a vírustörzsből, mivel közösen fogják vizsgálni, és megkeresni és kidolgozni a hatékony védekezési, és megelőzési módszereket
A WHO is felajánlotta a segítségét – jelentések szerint a WHO külföldi szakértőkből álló csoportot küld egyhetes tényfeltáró körútra Kínába.
Sajnálatosan a WHO beavatkozásai és rendeletei az utóbbi évtizedekben, elsősorban a magukat gyógyszergyártóknak nevező méregkeverő multik malmára hajtotta a vizet, és a korábban kifejlesztett vírus törzsek, mint a HIV, a H_N_-jelű, sorszámokkal ellátott és egyéb vírustörzsek körül kialakult visszásságok, többet ártottak mint használtak az embereknek. Ezért a bizalom erősen megcsappant a WHO felé is.

Szegedi Bori – Szabad Riport Tudósító Iroda

Egy újabb bostoni krízisszínész bukott le?

Az itt látható hölgyet a CNN először a bostoni "robbantás" után mint "szemtanút" interjúvolta meg 2013 április 15-én. Majd ugyanez a nő jelent meg a 2013 április 19-i Watertown lövöldözés helyszínén szintén az események tanújaként, ugyancsak a CNN kamerája előtt.

Létezik ennyi véletlen?Hogy két teljesen különböző helyszínen ugyanaz az ember legyen szem- és fültanú?

Döntse el mindenki maga...boston_robbants_sznsz_j_vilgtudat-

http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2013/04/egy-ujabb-bostoni-krizisszinesz-bukott_25.html#.UY4ZZEqI6xt

Halálra éheztetés – nercbundában

A szűkszavú hivatalos tájékoztatás alapján, mindössze annyit közöltek, hogy egy másfél éves kisfiú eddig tisztázatlan körülmények között meghalt. A mentők, megérkezésekor már nem mutatott életjeleket, ennek ellenére még egy órán át küzdöttek, hogy a gyermeket visszahozzák az életbe.
A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés bűntettében nyomoz, de a halál okát egyelőre még nem erősítette meg.
A csecsemő alultápláltságát viszont az elsődleges orvosi vizsgálat megerősítette. Többen azonban úgy vélik, hogy halálra éheztették a kicsit.
A Fejér megyei tiszti főorvos is vizsgálatot az ügyben.
Fejér Megyei Főügyészség szóvivője, Kató Miklós pedig kijelentette, hogy a másfél éves kisgyermek halálának oka a keringés összeomlása volt, ami mögött a gondozás elmulasztása állt, amely megalapozza a különös kegyetlenséget.
Mi van a háttérben? – vetődik fel a kérdés ennek a kegyetlen ügynek a hallatán.
Akár honnan is nézzük akármi is az ürügy, végeredményben 4-5 felnőtt, mérhetetlen felelőtlenségük folytán, különös kegyetlenséggel meggyilkoltak egy kis gyermeket.

Kik, és hogyan életek egy fedél alatt?
Ha házban eredetileg az „anya” és szülei laktak, s akkor még egy jóval szerényebb porta volt, feleakkora házzal.
fenyevo_gyerekgyilkossag_agard_20130418Gyermekként még átlagos életet élt, amikor azonban rejtélyes módon meggazdagodtak – mint mondják – megszakította a régi kapcsolatait is, és a régi házat luxusvillává, a portát pedig magas falakkal véve körül, szinte hermetikusan lezárt erőddé alakították. Még a ház előtt lévő villanyoszlopot is körbetekerték szöges dróttal. A ház körül pedig mindenütt kamrák figyeltek mindent.
Az „apa” is időnként odalátogatott, de úgy tűnt nem lakik ott rendszeresen, és csupán a nő apja hagyta el olykor a házat. Arról sem tudni, hogy egyáltalán házasok voltak-e.
Egy állítólagos kertész is élt még velük, noha alig van egy kicsiny veteményes, az egész udvar le van betonozva – mondta az egyik ott lakó.
A szomszédok szerint állandóan suttogtak, soha egy szó sem hallatszott ki a házból, az egyikük azt mondta, volt egy kutyájuk is régebben, aztán egyszer csak eltűnt, talán eladták, vagy elaltatták, de többet nem ugatott.
fenyevo_gyerekgyilkossag_agard_3_20130418A nő a gyermekét otthon szülte meg, nem is jelentették be, anyakönyveztetni sem akarták.
Olyat már hallottunk, hogy némely szülők – joggal – próbálják megóvni gyermeküket a különböző „védőoltásoktól”, de, hogy ne akarják anyakönyvezni, olyat nemigen. Ezt később ugyan megtették, de csak hatósági felszólításra. Sőt még az sem késztetett utánjárásra senkit, hogy egy-két alkalommal ott járó aktatáskás emberen kívül, soha senkit sem engedtek be a kapun. Sem a villanyóra leolvasót, sem a gázost, sem a postást. A kapunál, amúgy, se csengő, se postaláda nincsen.
Felmerül a kérdés vajon a hatóság hogyan értesült a történtek után a gyermek létezéséről?
A szomszédság még egy furcsaságról is beszámolt, ugyanis a házban és az udvaron is éjjel-nappal világítottak.
Mivel a család a polgármester szerint nagyon visszavonultan élt, – bár mi ezt, inkább rejtőzködésnek gondoljuk – legalább a fenti ténynek fel kellett volna keltenie a gyanút, a szomszédokban, és a hivatalos közegeknél, hogy valami nincs ott rendben. De meglepő módon, még az sem lett gyanús a hatóságoknak, hogy a család csak külön felszólításra volt hajlandó anyakönyveztetni a gyermeket, ezen felül visszautasították a gondozónői, a gyermekorvosi ellátást is.
fenyevo_gyerekgyilkossag_agard_2_20130418
Mi volt a jólét alapja?
A hirtelen vagyonnövekedés sem szúrt szemet egyetlen hatóságnak sem, bár az látható volt, hogy a család igen jómódú, a garázsban több luxusautó állt, de senkit sem érdekelt vajon miből? Pedig mint utóbb kiderült itt sem stimmel valami.
Bár a környékbeliek szerint a család vállalkozásból élt, mégis a kisgyerek apjának neve nem szerepel a cégnyilvántartásban. A család címén korábban egy 1997-ben alapított mezőgazdasági és kereskedelmi kft. működött, de ezt már 2010-ben felszámolták a cég fizetésképtelensége miatt.
Mivel táplálták a gyermeket 18 hónapon át?
A Blikk úgy tudja, hogy a gyermek kezdetben anyatejet kapott, melyet, ahogy egyre kevesebb lett némi folyadékkal, és homeopátiás szerekkel helyettesítettek, ez utóbbiakra állítólag azért volt szükség, hogy ne sírjon.
Hogy még ezen kívül milyen táplálékot adtak neki, arról nincs információ, de úgy hírlik, hogy a gyermek 6 hónapos korában 6kg körüli volt, mikor meghalt, már csak 4,5kg.
Úgy gondoljuk, hogy Benjámin – így hívták a kisfiút – szörnyű kínok között halt meg.
Találgatások
fenyevo_gyerekgyilkossag_agard_6_20130418Az a hír kapott lábra, bár ezt eddig semmi nem erősítette meg, sőt néhány szomszéd is utólag hallott csak róla, hogy állítólag a család úgy mond „fényevő” volt.
Ennek a teóriának azonban ellentmond, hogy a család valójában maga sem fénnyel táplálkozott, ezért, ha ebben van is igazság, akkor azt csak a kicsire alkalmazták. Vagyis ha maguk sem hittek benne, akkor, ha erre hivatkoznának a tárgyalás során, azt pusztán csak azért teszik, hogy a börtönt megússzák.
Ilyen eset már volt korábban is: 2007. május 18-án egy óbudai lakásban a rendőrség még időben érkezett ahhoz, hogy megmentse az éhhaláltól az ott élő család kétéves kislányát, Petrát. Az állapotos édesanya, T. Andrea azonban belehalt a koplalásba, mire a rendőrség megérkezett. A többdiplomás családfőt, F. Lászlót, aki a halálos koplalásra bírta rá párját és gyermekét, sőt maga is életveszélyes állapotba került, az Igazságügyi Elmemegfigyelő és Gyógyító Intézetbe utalták.
fenyevo_gyerekgyilkossag_agard_7_20130418Talán kísérleteket folytattak a gyermeken? Ha a házkutatás során koncentrációs táborokról szóló videókat találnak, akkor még ez is elképzelhető lesz.
Jelenleg azonban semmilyen konkrétumot nem lehet tudni az okokról. A szülők jelenleg előzetesben vannak, hogy a nagyszülők miért nem, azt nem tudhatjuk, de ha valami disznóság is volt a kis Benjamin halálra éheztetése mögött, akkor annak bizonyítékait az eddig is együttműködő nagyszülők, és a velük lakó állítólagos kertész bizonyára sikeresen eltüntetik. Abban pedig csak reménykedhetünk, hogy a Benjamin az első – és egyben az utolsó áldozatuk volt.
Azonban bármi is az igazság, az ilyen különös kegyetlenséggel és bűnszövetkezetben elkövetett gyilkosságért a lehető legsúlyosabb büntetést kell kiszabni.
A felelősség
fenyevo_gyerekgyilkossag_agard_5_20130418Úgy véljük a felelősség nem csupán a szülőket, és nagyszülőket terheli.
A hatóságokat – különösen a sok jel figyelmen kívül hagyása miatt – szintén felelősség terheli.
A gyermekorvosnak jelentenie kellett volna, hogy – mivel a szülők egy pesti orvos jelöltek meg gyermekorvosként – senki sem kérte ki tőle a gyermekre vonatkozó hivatalos egészségügyi adatok, vagy, hogy senki sem kereste meg azzal, hogy átveszi a gyermek orvosi ellátását.
A védőnőnek, legalábbis jeleznie kellett volna, hogy nem engedik be, és hogy más sem látogatja a gyermeket. Hisz nyílt titok volt a környéken, hogy sem a gyermek, szem az anyja nem hagyja el a házat sohasem, és hogy hozzájuk sem jár senki se szabályos időközönként, se egyáltalán.
A gyámügyhöz kéne kerülni azoknak az eseteknek, amikor visszautasítják a védőnőt, és a gyermekjóléti szolgálat ellenőrzését a védőnővel és gyerekorvossal ellentétben elvileg nem lehet visszautasítani, őket kötelező beengedni, vagy ha nem akkor megvannak a kényszerítő eszközeik, melyet használhatnak, ha akarnak. De ez esetben nem akartak lépni, pedig tudomásuk volt az ügyről, mert éppen ők szólították fel a szülőket írásban arra, hogy anyakönyveztessék otthon született gyereküket.
fenyevo_gyerekgyilkossag_agard_4_20130418A polgármesteri hivatal se nagyon törte magát, hogy utána nézzen annak, hogy miért bujkál a család és miért nem engedik be egyetlen hivatal, vagy hatóság képviselőjét sem. Ahogyan az sem izgatta őket, hogy miből tartják fenn ezt a jómódot. (Igaz, ezt más polgármesteri hivatalok se igen firtatják, ha nem érdekük.)
Bár a legtöbben arra hivatkoznak, hogy semmilyen bejelentést nem kaptak, ez ugyan mint kiderült nem egészen stimmel, ennek ellenére úgy gondoljuk épp elég árulkodó jel volt azon túlmenően is, hogy a család minden együttműködést látványosan megtagadott, már ennek jelentőséget kellett volna tulajdonítaniuk. Lehet, hogy jogszerűen jártak el, de felelősség teljesnek és etikusnak biztosan nem nevezhető.
Mindenesetre a nyomozás folyik, a védők is teszik a dolgukat. A Fehérvár 24 ezt írta „Nercbundában ment a bíróságra a halálra éheztetett kisfiú anyja” című cikkében: „A bíróság délután tárgyalta a főügyészség indítványát az anyával szemben is. A bíró hasonlóképpen döntött, mint délelőtt az apánál, azaz az anyát is harminc napra előzetes letartóztatásba helyezték, így egyik szülő sem védekezhet már szabadlábon. Bár e döntéssel már E. Ildikó Rebeka is fogságban várja a nyomozás további eredményeit, szakértői körökben egyre több alkalommal hangzik el édesanyja gyanúsítottá minősítése, amit hivatalosan nem erősített meg senki.”
Végh Tibor, az anya védőügyvédje a délutáni meghallgatást követően közölte, hogy a nő sokkos állapotban van az előzetes letartóztatási eljárás miatt.
Kár hogy ez a sokkos állapot nem jóval korábban következett be, akkor talán Benjámin még ma is élne.

Sz.M. – Szabad Riport Tudósító Iroda

A MAGYAR NEMZETI VÉDELMI BIZOTTSÁG BEJELENTÉSE!

RIADÓ! RIADÓ! RIADÓ! RIADÓ! RIADÓ! RIADÓ!
HAZÁNK GYARMATOSÍTÁSA ÉS NEMZETÜNK PALESZTIN MINTÁRA TÖRTÉNŐ LEIGÁZÁSA MEGKEZDŐDÖTT! BELSŐ KORMÁNYZATI INFORMÁTORAINK ÉS KÜLFÖLDÖN ÉLŐ HÍRSZERZŐINK IS MEGERŐSÍTETTÉK A HÍRT, MISZERINT AZ ORBÁN-ÁDER PÁROS, 2013. ÁPRILIS 20. -TÓL 200.000 IZRAELI TELEPES BEUTAZÁSÁT HAGYTA JÓVÁ AZ ELŐZETES MEGÁLLAPODÁS ÉRTELMÉBEN!
A MENEKÜLTSTÁTUSSZAL ÉRKEZŐ TELEPESEK BIZTONSÁGÁRA AZ EU-GENDORF 4000 FELFEGYVERZETT KATONÁJA FOG VIGYÁZNI, A RENDVÉDELMI SZERVEINK FELETTI TOTÁLIS ÉS TEJHATALMÚ IRÁNYÍTÁS ÁTVÉTELE MELLETT! LETARTÓZTATÁSOK VÁRHATÓK! MINDEN OLYAN HAZAFI VESZÉLYBEN VAN, AKI SZÓVAL, VAGY TETTEL ELLENÁLL A HÓDÍTÓKNAK! VÉDJÉTEK ÉS ŐRIZZÉTEK A KULCSFONTOSSÁGÚ SZERVEZETEINK VEZETŐIT! A KOREAI INCIDENS MIATT MINDEN ORSZÁG A SAJÁT BIZTONSÁGÁRA ÜGYEL, KÜLSŐ SEGÍTSÉGET MÉG A BARÁTI ORSZÁGOKTÓL SEM KAPHATUNK. A NEMRÉG HAZATÉRT KATONÁINK A NATO EGYEZMÉNY SZERINT A HÓDÍTÓKAT KELLENE SZOLGÁLJÁK. AZ ÁR-, ÉS BELVÍZVESZÉLY MIATT A NEMZET EREJE ÉS FIGYELME ELTERELŐDIK A FENNÁLLÓ VESZÉLYRŐL. MEGOSZTOTT NEMZETI ERŐINK ALKALMASSÁ TETTÉK AZ IDŐT A GYARMATOSÍTÁSRA!
AZONNALI EGYESÍTÉSRE VAN SZÜKSÉG! A HATÁR KÖZELI RÉSZEKEN (50 KM) ROMÁN, SZLOVÁK, OSZTRÁK RENDŐRI SEGÍTSÉGET IS IGÉNYBE VESZNEK HAZÁNK ÁRULÓI! A SZÁNDÉKOSAN FELSZÁMOLT MALÉV TERMINÁLJAI ÉS AZ ÓRIÁS KATONAI SZÁLLÍTÓGÉPEK FOGADÁSÁRA MEGÉPÍTETT REPTÉR MOST A ZSIDÓ TELEPESEK FOGADÁSÁNAK KULCSFONTOSSÁGÚ SZÍNHELYEIVÉ VÁLNAK!
A LAKATLAN LAKÓPARKOK ÉS BÉRHÁZAK, AZ ELÁRVEREZETT MAGÁNINGATLANOK ÚJ LAKÓI MÁR KÉSZÜLNEK ÚJ HAZÁJUK ELFOGLALÁSÁRA!
VÉSZHELYZET! VÉSZHELYZET! VÉSZHELYZET! VÉSZHELYZET!
AZONNALI REAKCIÓT VÁRUNK MINDEN IGAZ MAGYARTÓL, PÁRTÁLLÁSTÓL ÉS POLITIKAI MEGGYŐZŐDÉSTŐL FÜGGETLENÜL! MEG KELL VÉDENÜNK SZABADSÁGUNK ÉS FÜGGETLENSÉGÜNK! MAGYARORSZÁG NEM LESZ PALESZTINA! HA MOST NEM TUDUNK ÖSSZEFOGNI, NEMZETÜNK 60 %-RA A BIZTOS PUSZTULÁS ÉS NYOMOR VÁR! EGYSÉGBE MAGYAROK! ÚJABB TRIANON VAN LÁTHATÁRON!
TILTAKOZZATOK!
KI AZ UTCÁRA MAGYAROK!
NE ENGEDJÉTEK A BEÉRKEZŐ TELEPESEKET, HOGY HÁZAIKBA BEKÖLTÖZZENEK! NE ENGEDJÉTEK, HOGY ELHAGYJÁK A REPTEREKET! KAMIONOSOK! ZÁRJÁTOK LE A FŐUTAKAT ÉS A HATÁRÁTKELŐKET! HAZÁTOKHOZ ÉS NEMZETETEKHEZ HŰ RENDŐREINK ÉS KATONÁINK! RAJTATOK ÁLL VAGY BUKIK A HAZA SZABADSÁGA ÉS NEMZETÜNK JÖVŐJE! ÁLLJATOK A NEMZETI ELLENÁLLÁS ÉLÉRE! (netes körlevélből, a szerző ismeretlen)

ha_a_gazdag_kifoszttja