2014. április 17., csütörtök

Örményország április 29-én aláírja a vámuniós csatlakozási szerződést

Vahram Avaneszjan, Örményország gazdasági minisztere ma sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a posztszovjet vámunióba belépés csatlakozási szerződését április 29-én, a Legfelsőbb Eurázsiai Gazdasági Tanács találkozóján fogják aláírni. A vámunió jelenleg Oroszország, Belorusszia és Kazahsztán gazdasági térségeit egyesíti.
Örményország miniszterelnöke március közepén bejelentette, hogy az ország 70%-ban megfelel a csatlakozási követelményeknek. Akkori hírek szerint a csatlakozási szerződést május végén írják alá, ami valószínűleg az ukrán helyzet alakulása és az országra nehezedő nyugati diplomáciai nyomás miatt lett előrehozva.
Örményország korábban tárgyalásokat folytatott az Európai Unióval társulási szerződés aláírásáról. 2013 szeptemberében hirtelen külpolitikai fordulat következett be, és Örményország felmondta minden, az Európai Unióval már aláírt egyezményét, majd deklarálta csatlakozási szándékát az új vámunióba.
Vlagyimir Putyin orosz államfő március elején bejelentette, hogy Örményország egyike lehet majd az Eurázsiai Unióhoz elsőként csatlakozó országoknak.

http://www.hidfo.net/2014/04/17/ormenyorszag-aprilis-29-en-alairja-vamunios-csatlakozasi-szerzodest

Elbuktuk az akácügyet

Elfogadta az Európai Parlament az inváziós fajok kezeléséről szóló jogszabályt, így Magyarországnak is lépéseket kell tennie a hazánkban gátlástalanul terjedő akácfa ellen.
Ám a fajta a méhészeten keresztül több ezer család megélhetését biztosítja. Az inváziós, Európában nem őshonos növények vagy állatok Európába jutásának megakadályozását vagy a már bekerült és elterjedt fajok okozta környezeti vagy gazdasági károk korlátok közé szorítását célozza az a jogszabály, amelyet szerdán szavazott meg a parlament. A jogszabály betiltja az „unió számára veszélyesnek” minősített fajokat, és kötelező egyeztetést ír elő a tagállamok számára e fajok kiirtására. „Az idegenhonos inváziós özönfajok évente 12 milliárd eurónál is több kárt okoznak az unióban, és több tagország már jelentős összegeket költött a probléma kezelésére – mondta Pavel Poc cseh szocialista képviselő, a téma parlamenti felelőse. Jelentését 606 szavazattal, 36 ellenszavazat és négy tartózkodás mellett fogadták el. A jogszabály kötelezi a tagállamokat, hogy derítsék fel az inváziós, nem őshonos fajok beérkezésének és terjedésének útvonalát, és állítsanak fel felügyeleti rendszert. Az EU külső határain megerősítik az ellenőrzést. A tagállamoknak akciótervvel kell előállniuk azzal kapcsolatban, hogy hogyan gondolják kezelni a területükön terjedő, nem őshonos fajokat.
Az „unió számára veszélyes, nem honos fajok
Az „unió számára veszélyes fajként besorolt állatokat és növényeket nem lehet behozni az unió területére, tilos a szállításuk, kereskedelmük, tartásuk, tenyésztésük és termesztésük, és nem engedhetők szabadon a természetben, fogalmaz a szöveg. A képviselők szabályozták az egy-egy tagországot veszélyeztető fajok kezelését, míg az unió bizonyos régióiban terjedő fajok esetében az érintett tagországoknak a bizottság közreműködésével fokozott regionális együttműködés keretében kell intézkedniük. A tagállamoknak emellett jogsértések esetére megfelelő büntetési tételeket kell meghatározniuk. Ugyanakkor bizottsági engedély birtokában a tagállamok egyes intézmények számára lehetővé tehetik a listán szereplő fajokkal folytatott kereskedelmet. A képviselők elérték, hogy az új szabályok alkalmazása során a tudományos szempontokat egy szakértőkből álló tanácsadó fórum segítségével vegyék figyelembe. A szabályok be nem tartásából fakadó költségek megtérítésénél a „szennyező fizetˮ elv érvényesül.
A magyar akác speciális helyzetben van
A fehér akác, amely a magyar méztermelés mintegy felének szolgál alapanyagul, Észak-Amerikából származik, Magyarországon a XVIII. században, Mária Terézia uralkodása idején kezdték telepíteni a homokos területek megkötésére, és ha termesztése nem megfelelően szabályozott, valóban fenyegetést jelenthet az őshonos növényfajokra.
Magyarország viszont egyrészt azzal érvelt, hogy a fehér akáccal való gazdálkodásra Magyarországon szigorú szabályok vonatkoznak, egyes területeken a termesztése támogatott, máshol pedig az irtása. Másrészt a Magyarország számára kiemelten fontos méztermelés szempontjából a fehér akác kulcsfontosságú.
Az akácügyben eddig valamennyi jelentősebb tudományos műhely felszólalt, és ahol szakmai állásfoglalás született, ott kivétel nélkül mindenütt kiemelték az akác mint fafaj számos káros tulajdonságát. A WWF Magyarország nem tekinti a nemzeti érdekeinket védő diplomáciai sikernek az inváziós fafajokra – köztük az akácra is – vonatkozó EU-s jogszabályalkotás akadályozását. Felelőtlennek tart továbbá minden olyan kijelentést, amely az akác termesztését szabályozó hazai korlátozások felszámolását sürgeti.
„Aggályosnak tartjuk, hogy a Magyarországot képviselő döntéshozók nemzeti, gazdasági érdekekre hivatkozva akadályozzák egy súlyos természetvédelmi problémakör EU-s szintű megoldását – mondta Gálhidy László, a WWF Magyarország Erdővédelmi Programjának vezetője. – Ebben az esetben egy olyan idegenhonos fafaj felkarolásáról van szó, amelyet az erdőirtások, túllegeltetés és drasztikus vízszabályozások által tönkretett alföldi tájba telepítettünk be, és amely hatalmas területeken további, növekvő ökológiai problémákat okoz nekünk, magyaroknak.” (Igaz ugyan, hogy az akácosokat nem is lehetne kiirtani.) - adja közre a piacesprofit.hu hírportál.

Kína kísérleti jelleggel kötelezővé teszi a kung-fu oktatását

Kínában a teljes Csiangszu tartományban az általános és középiskolák tananyagának részévé teszik a kötelező kung-fu oktatást. A változtatást kísérleti jelleggel vezetik be a mintegy 79 milliós lakosságú tartományban, hogy a fiatalokat ráneveljék az egészségmegőrzésre, emellett a tartományi vezetés azt is törvénybe iktatta, hogy a kung-fu oktatása nem csak az egészségmegőrzés, de a kínai kultúrában betöltött szerepe és a hagyományok megőrzése miatt fontos.
A kung-fu oktatását a gimnasztika és atlétika mellett, plusz tanórák beiktatásával vezetik be. Emellett a tartomány összes testneveléstanárának kötelezővé tették a harcművészeti táborokban való részvételt, hogy azokon a területeken is megvalósítható legyen az alapok oktatása, ahol nem áll rendelkezésre elég oktató.

http://www.hidfo.net/2014/04/17/kina-kiserleti-jelleggel-kotelezove-teszi-kungfu-oktatast

“Alakul a molekula!” A szomszédságban is lett egy Köztársaság

Kárpátukrajna Köztársaság Kormányának közleménye
Rendes ülésén Kárpátukrajna Köztársaság Kormánya (Правительства Республики Подкарпатская Русь) dokumentumba foglalva elismeri törvényesnek a független Odesszai Köztársaságot.

Kárpátukrajna Kormánya aláirta a Kárpátukrajnai Köztársaság és az Odesszai Köztársaság egymást kölcsönösen elismerő dokumentumot.
(Forrás: http://getsko-p.livejournal.com)
Bal-Rad komm : Kárpátukrajna NEM TÉVESZTENDŐ ÖSSZE Kárpátaljával.
Ez a zömmel ruszinok lakta-ám földrajzilag és közigazgatásilag nem elkülönitett terület a Podkarpatszka-terület, mig Kárpátalja Zakarpatszkij-rajon néven saját közigazgatással rendelkező régiója Ukrajnának.
A Podkarpatszka-Kárpátukrajna-hegyei között élő ruszinok szinte oroszajkúaknak tekinthetők, és szimpátiájuk Oroszország iránt nem kérdőjelezhető meg.

Kijev a lakosság terrorizálására költi a nemzetközi segélyeket

Az ukrán hadsereg pszichológiai nyomás alatt akarja tartani a függetlenedő területek lakosságát, és a légierő vadászgépei figyelmeztető rárepüléseket tartanak a lakott területek fölött. Kelet-Ukrajna városaiban rendszeresen hallani az alacsonyan szálló vadászrepülőgépeket és az ukrán hadsereg helikopterei is a városok fölött köröznek.
Hivatalos közlemények szerint ez része a kijevi rezsim által megkezdett "terrorelhárítási" műveletnek, amivel a puccs által hatalomra juttatott kijevi kormány akar leszámolni az ukrajnai orosz lakosság függetlenedési törekvéseivel.
A kijevi rezsim Kramatorszk és Szlavjanszk térsége felett tartja mozgásban a légierő egységeit a függetlenedő Donyeck régióban. Feltehetőleg ez egy pszichológiai nyomásgyakorlás, amivel Kijev azt jelzi; porig fogja rombolni a városokat, ha kikiáltják a függetlenséget, és ennek során a civilekre sem lesz tekintettel. Nem az első eset - ez már nem az ukrán hadsereg műve. Janukovics elnök korábbi interjújából kiderült, hogy a CIA igazgatója személyesen járt Kijevben és az amerikai titkosszolgálat közvetlenül irányítja az eseményeket. Ez ugyanazon elmék szüleménye, melyek a Szerbia elleni NATO-bombázásokat és a gyarmatosításnak ellenálló Líbia porig rombolását is elrendelték.
Akik ezt a "terrorelhárítási műveletet" elrendelték, azt akarják tudatni a kelet-ukrajnai lakosokkal, hogy ha függetlenednek, szenvedni fognak. Ennek ellenére úgy tűnik, a pszichológiai nyomásgyakorlás nem fejti ki a kellő hatást. Sok helyen az emberek egyszerű érdekességként nézik a város körül egyre aktívabb légierő gépeit, vagy éppen észre se veszik. A nagy honvédő háború emléke még él az orosz lakosságban. Máig él az orosz mondás: a háború, az háború. Az amerikai vezetés hatalmas hibát követett el a bombázások elrendelésével. Talán egy harchoz és nélkülözéshez nem szokott, elkényelmesedett nyugati nép beadná a derekát az ilyen erőfitogtatásra, ezzel szemben a Donyeck régióban ez csak fokozza az aktivisták fanatizmusát.
Érdemes megjegyezni, hogy hetekkel ezelőtt a kijevi hatóságok a lakosság segítségét kérték a hadsereg ellátására, mert kiderült, hogy nem csak a csapatok ellátmányára nincs pénz, de nincs elég pénz a haditechnika mozgatásához szükséges üzemanyagra. Miből repülnek most Kijev vadászgépei? Netán Washington anyagi segítségét égetik el Kramatorszk felett? Árulkodó jel, hogy Kijev a lakosság terrorizálására költi a pénzt, miközben saját csapatai ötödik napja nem jutnak szervezett módon ételhez.

http://www.hidfo.net/2014/04/17/kijev-lakossag-terrorizalasara-kolti-nemzetkozi-segelyeket

Ukrajna: amerikai zsoldosok sortüzet nyitottak a tüntetőkre

Az ukrán belügyminiszter bevallása szerint is 3 halálos áldozata és 13 sérültje van annak a sortűznek, amivel a Majdan-ellenes tüntetőket akarták szétzavarni Mariupolban Turcsinov fegyveresei. Arszen Avakov belügyminiszter elmondása szerint több tucatnyi tüntető gyűlt össze a Mariupolban található katonai bázis előtt és követelték, hogy az ukrán katonák vonuljanak ki. A tüntetők közül többen megpróbáltak csoportosan bevonulni a bázis területére, őket az ott állomásozó amerikai fegyveresek azonnal agyonlőtték.
Alig egy hete Oroszország Külügyminisztériuma bejelentette, hogy a Kelet-Ukrajnába küldött kijevi csapatok közt vannak az amerikai Greystone magán katonai vállalat zsoldosai. Valószínűleg ők őrzik a fontosabb kormányzati és katonai létesítményeket is, mert az ukrán katonák tömegével állnak át az oroszpárti tüntetőkhöz. Ezek az amerikai zsoldosok az ukrán hatóságok egyenruháját öltve tevékenykednek, igaz, se ukránul, se oroszul nem tudnak. Nemrég nyilvánosságra jutott egy videofelvétel, ami akkor készült, mikor az oroszpárti tüntetők elfogtak egy ilyen "ukrán rendőrt", aki némi faggatás eredményeként végül csak kimondta, hogy ő egy "US citizen", a felvételen 0:46-nál hallható. http://www.youtube.com/verify_age?next_url=/watch%3Fv%3Dw3NgHXZjb9E

A Mariupolban történt sortűz is az ő számlájukra írható. A szemtanúk szerint az épületet őrző katonák nem csak nem hallgatták meg a tüntetőket, de láthatóan nem is értették, mit mondanak. Valószínűleg ki volt adva számukra a parancs, hogy aki átlépi a vonalat, arra lőjenek, de egyébként semmit nem értenek meg, ha nem angolul szólnak hozzájuk.
A sortűz körülményei egyelőre nem ismertek. A helyi ukrán média jelentései szerint a tüntetők Molotov-koktélt hajítottak az épületet őrző katonákra. A belügyminiszter elmondása szerint hárman puszta kézzel nekitámadtak az őröknek és őket lőtték le. A tüntetők elmondása szerint viszont nem volt összetűzés, a katonák egyszerűen tüzet nyitottak, miután már túl sok tüntető gyűlt össze.
A sortűz után a tüntetők visszavonultak, de a helyi kórház alkalmazottainak beszámolói szerint a bázis környékéről továbbra is lövéseket hallani. Szemtanúk szerint a halálos áldozatok száma jóval magasabb volt a belügyminiszter által bevallottaknál.
Korábban a Kijevben lezajlott atlantista forradalom során Janukovics nem adta ki az engedélyt a Berkut alakulatai számára, hogy éles lőfegyvert használjanak. Az utolsó perceking fegyver nélkül kellett tűrnie a rendvédelmi alakulatoknak, ahogy a nyugat által felbérelt utcai harcosok lőnek rájuk és Molotov-koktéllal dobálják őket. Fegyveres összecsapások esetén is csak önvédelemre kaptak engedélyt a legitim ukrán kormánytól. Az illegitim Jacenyuk-kormány esetében már egyszerű tüntetés alkalmából is sortűzzel reagál a karhatalom. Újabb példa arra, hogy ahol az amerikai katona megjelenik, ott civilek halnak meg. Vajon Moszkva meddig tűri még, hogy amerikai zsoldosok lőjenek az Ukrajnában rekedt oroszokra?

http://www.hidfo.net/2014/04/17/ukrajna-amerikai-zsoldosok-sortuzet-nyitottak-tuntetokre


Szakadás az ukrán hadseregben


Délkelet-Ukrajnában a népfelkelők oldalára átállnak azok a katonai személyek, akiket a kijevi hatóságok a tiltakozóakciók elfojtására vezényeltek a térségbe. Míg Moszkva elítéli a békés polgári lakossággal szembeni erőalkalmazást, Brüsszel jobbnak látja nem kommentálni a halálos áldozatokról szóló információkat.
Délkelet-Ukrajnában a katonák átállnak a tiltakozók oldalára. Így, a Doneck megyei Kramatorszkban és Szlavjanszkban a páncélozott harci járművek személyzetének tagjai nem kívánnak részt venni a harcműveletekben és az illegitim hatalmat védeni. A katonák saját szemükkel látják, hogy a tüntetők nem szeparatisták és nem terroristák, amint ezt Kijev állítja, hanem egyszerű helybeli lakosok. Nyikolaj Szorokin szakértő meg van győződve arról, hogy az ukrán katonaság túlnyomó része nem hisz a mai hatalomnak.
– A mai Ukrajnában illegitim vezetőség birtokolja a hatalmat. A nagyszabású erőszakos akció beindítása az ukrán államiság végének a kezdetét jelenti: először is, szakadás van a hadseregben a kelet-ukrajnai származású közép szintű tisztek körében. Ezek nem fognak parancsot adni a nehéz haditechnika békés polgári lakossággal szembeni bevetésére. Élni akarnak ott. Milyen célokért kell harcba szállniuk és saját népüket gyilkolniuk? A kijevi törvénytelen hatalomért?
Közben a parlamenti képviselők a Legfelsőbb Tanács zárt ülésén jóváhagyták a saját népükkel szembeni erőszakos akciót az ország keleti részén. Ezt a parlament által kinevezett első kormányfő-helyettes, Vitalij Jarema jelentette be. Elmondása szerint „a rendkívüli állapot bevezetésének kérdéséről egyelőre nincs szó”. Attól függ majd minden, hogy a katonaságnak mely része áll át a tiltakozók oldalára.
Közben az Európai Unió ahelyett, hogy elítélje az ukrán hatóságok döntését a katonaság bevetéséről a tiltakozóakciók elfojtása céljából, megpróbálta Oroszországra hárítani a felelősséget. Brüsszel újból arra szólítja fel Moszkvát, hogy „mondjon le a törvényellenes fellépésről Ukrajnában”. Brüsszel nem fűzött kommentárt ahhoz az erőszakos akcióhoz, amelynek következtében eltérő adatok szerint a referendum 4–11 híve vesztette életét.
Ukrajnában egyre gyakrabban hangzanak felszólítások, hogy napolják el a május 25-re kihirdetett elnökválasztást. Az egyik elnökjelölt – Oleg Carjov – szerint nem lehet szavazni a kezdődő polgárháború viszonyai közt.

Oroszország Hangja

A Donyecki Népköztársaság Külügyminisztériuma Nyilatkozata

Donyecki Népköztársaság-DNK (Донецкая Hародная Pеспублика=ДНР): “Semmilyen politikai megoldás mindaddig nem lehetséges, amig az Európai Unió el nem ismeri a Donyecki Népköztársaság létezését”
ДНР: Никакое определение путей поиска политического решения невозможно и бесполезно без признания со стороны стран ЕС факта существования ДНР
Az újjászületett Donyecki Népköztársaság Külügyminisztériuma hivatalos nyilatkozatban reagált az Európai Unió Tanácsának április 14-én kiadott, Ukrajnával kapcsolatos nyilatkozatára.
A DNK úgy itéli meg, hogy az EU Tanácsának állásfoglalása közvetlenül érinti és súlyosan sérti a Donyecki Népköztársaság szuverenitását és jogait.
Pontositva: az EU Tanácsa úgy nyilatkozott: “az EU elitéli a Kelet-Ukrajna városaiban tevékenykedő fegyveresek ténykedését…amely destabilizálja Ukrajnát, és aminek véget kell vetni…a Tanács megismétli, hogy határozottan kiáll Ukrajna egysége, szuverenitása és területi integritása mellett…az EU felszólitja a konfliktusban résztvevő feleket, hogy tanúsitsák a lehető legnagyobb önmérsékletet, és tisztelettel adózik az ukrán hatóságok törvénykövető magatartását, és további feszültségcsökkentő lépésekre ösztönzik a kijevi kormányt.”
Az EU tanácsának ez a nyilatkozata valójában azt jelenti, hogy tagállamait továbbra is zavarja Donbass és az Új Oroszország népeinek akarata. Okkal feltételezi, hogy egy szabad választás az emlitett térségben az “európai politika” célkitűzéseivel ellentétes, azaz: visszatartja az EU és a NATO keleti irányú terjeszkedését.
Felhivjuk a figyelmet: amikor az EU támogatásával kijev katonai erőt vet be a polgári lakosság ellen, akkor azt cinikusan a “feszültség csökkentésére” irányuló tevékenységnek nevezi.
A DNK külügyminisztériuma megismétli, hogy nem létezhet politikai megoldás mindaddig, amig az EU el nem ismeri a Donyecki Népköztársaság létezését, és nem tekinti teljes jogú, legitim résztvevőnek a tárgyalásokon.
Donbassz és Új Oroszország képviselőinek részvétele a térséget érintő tárgyalásokon akkor lehetséges, ha elismerik az itt élők jogát arra, hogy maguk dönthessenek Donbassz alkotmányáról és politikai jövőjéről.
Továbbra is fenntartjuk azt a véleményünket, hogy a mi részvételünk nélkül, a hátunk mögött Donbassz jövőjéről harmadik ország által hozott döntés érvénytelen, és nem fogjuk végrehajtani.
Nem tudjuk meggátolni, hogy a vezető hatalmak diplomatái időt és energiát pocsékoló tárgyalásokat tartsanak sorsunkról és a jövőnkről.
De a Donyeck-medence, Új Oroszország, a Donyecki Népköztársaság a saját politikai jövőjéről maguk az itt élők fognak dönteni szabad választásokon.
A puccs által a hatalmat magához ragadó kijevi hatalom fegyveres támadásaival szemben a délkeleti országrész Népi Miliciája és a Felszabaditási Hadsereg az itt élő embereket megvédi.
Minden olyan erőszakos kisérlet, amely arra irányul, hogy népünket megfossza azon jogától, hogy saját szabad akaratából döntsön önnön politikai jövőjét illetően, a kijevi junta és az azt segitő EU-s mesterkedések vereségét fogja eredményezni.
Az Európai Unió minden olyan kisérlete, hogy Donbassz lakóit az EU tisztségviselői által kijelölt karámba tereljék, meg fog hiúsulni az itt élők ellenállásán.
Az EU tisztviselői teljesen elveszitették a kapcsolatot a valósággal. A Donbassz és Új Oroszország területén növekvő tiltakozás és azok radikalizálódása önvédelem.
A Donyecki Népköztársaság Külügyminisztériuma arra figyelmezteti az EU-t, hogy barátságtalan és rövidlátó politikája elkerülhetetlenül a az Európai Unió keleti politikájának összeomlását fogja eredményezni.
Az EU országainak azonnal fel kell hagyniuk a kijevi hatalom egyoldalú és elvtelen támogatásával, és haladéktalanul széleskörű konzultációkat kell kezdenie Donbassz és az Új Oroszország képviselőivel.
Ezt a hivatalos nyilatkozatot a DNK eljuttatja az USA és Oroszország külügyminisztereihez, Catrine Ashton EU külügyi főbiztosához.
A Donyecki Népköztársaság külügyminisztere: E. Gubarjov
Donyeck, 2014 április 17.
(Forrás: http://politikus.ru/events)

Putyin: bűncselekmény az ukrajnai terrorellenes akció

Az orosz államfő bűncselekménynek nevezte a kijevi hatalom által elrendelt kelet-ukrajnai terrorellenes műveletet egy csütörtöki élő televíziós műsorban, amelyben betelefonálók kérdéseire válaszolt.
Vlagyimir Putyin képtelenségnek nevezte és visszautasította, hogy orosz katonák tartózkodnának az Oroszországgal határos ukrajnai körzetekben. Leszögezte, hogy a kijevi vezetéssel szembehelyezkedő emberek helyi lakosok.
Moszkvában 12. alkalommal rendezték meg az állami televíziókban és rádiókban élőben sugárzott “Közvetlen kapcsolat” című műsort, amelyben az orosz elnök honfitársai kérdéseire válaszolt. A Kreml közölte, hogy a közép-európai idő szerint délelőtt tíz órakor kezdődött adás kezdetéig mintegy 2,5 millió – többségében Ukrajnával és a Krím helyzetével kapcsolatos – kérdést kapott az orosz elnök.
(MTI)

Közvetlen vonal Vlagyimir Putyinnal

Ma az orosz legnagyobb országos televíziós csatornák és rádióállomások élőben közvetítették az évente megrendezett „Közvetlen vonal Vlagyimir Putyinnal” c. műsort. A műsort Vlagyimir Putyin első elnöki ciklusa idején rendezték meg először, azóta hagyománnyá vált. Az első közvetítésre 2001. december 24-én került sor.
3 óra 55 percig működött a Közvetlen Vonal Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.Ez idő alatt az államfő 81 kérdésre válaszolt, ebből 35 a Krím-félsziget és Ukrajna témáját érintette.
A Közvetlen Vonal során négyszer élőadásban kapcsolatba léptek az orosz régiókkal, egyszer kapcsolták Berlint. 4 kérdést Szevasztopol lakói tettek. Továbbá, Edward Snowden volt amerikai hírszerző tiszt is videón fordult az elnökhöz.
2001 óta az összes Közvetlen Vonal keretében Putyin több mint 800 kérdésre válaszolt.
Vlagyimir Putyin elnök ma, az évente rendezendő „közvetlen vonal” sajtókonferencián, kiemelte az ukrajnai helyzet problémakörében április 17-én rajtoló genfi tárgyalások fontosságát.Azonkívül Putyin „a kijevi hatóságok bűntetteként” minősítette a tankok és légierő alkalmazását Ukrajna keleti részén. Az elnök felszólította az ukrán hatóságokat, hogy vegyék fel a párbeszédet a néppel.
„Oroszország soha nem tervezett semmiféle annexiót, semmiféle hadműveletet a Krímben, soha. Azonban mindig azt gondoltuk és abban bíztunk, hogy a mi embereink, az oroszok, Ukrajna orosz ajkú honpolgárai a számukra kényelmes viszonyok közt, komfortos körülmények közt élhetnek, és semmiképpen sem lesznek elnyomottak” – mondta ma Vlagyimir Putyin orosz elnök a „közvetlen vonal” során.Putyin azonkívül képtelenségnek nevezte azokat a nyilatkozatokat, miszerint Ukrajna keleti részén állítólag orosz csapatok alakulatai és orosz instruktorok tartózkodnak.
A krími népszavazás nem volt előkészítve jó előre, nem volt semmiféle előkészület, de minden meg volt csinálva annak érdekében, hogy biztosítva legyen a nép szabad akaratnyilvánítása – mondta a mai „közvetlen vonal” során Vlagyimir Putyin orosz elnök.„Ukrajna népének tisztelnie kell a Krím által tett választást” – hangsúlyozta az elnök.
„Viktor Janukovics többször fontolóra vette az erő alkalmazásának lehetőségét a kijevi tiltakozások során, de saját bevallása szerint "keze nem kívánt ilyen, saját honpolgárai elleni rendeletet aláírni"” – mondta Vlagyimir Putyin mai sajtókonferenciája során.Viktor Janukovicsról szólva, Putyin kijelentette, hogy az ukrán államfő „eleget tett kötelességének, ahogy ez lehetségesnek és szükségesnek látta”.
„Nagyon nehéz Janukovics sorsáról nyilatkoznom. Azt hiszem, hogy nincs politikai jövője” – mondta az orosz elnök.
Moldovának és Ukrajnának fel kell oldaniuk a Dnyesztermente blokádját, amelynek negatív következményeit érezhetik az emberek – mondta a mai „közvetlen vonal” keretében Vlagyimir Putyin.„Végeredményben az embereknek meg kell engedni, hogy saját maguk döntsenek sorsukról. Erre fogunk törekedni partnereinkkel a tárgyalások keretében, elsősorban azokra az emberekre támaszkodva, akik a Dnyesztermentén élnek. Ez nem más, mint a demokrácia megnyilvánulása” – hangoztatta Putyin, a független Dnyesztert Menti Köztársaság elismerésének perspektíváira vonatkozó kérdése válaszolva.
Új ukrán államfőt nem lehet választani anélkül, hogy ne módosítsák az alkotmányt, mert a hatályos alaptörvény szerint az országnak van elnöke, jogi szempontból teljes értékű elnöke, Viktor Janukovics – mondta mai „közvetlen vonala” során Vlagyimir Putyin.Az orosz vezető rámutatott, hogy Moszkva nem ismerheti el az esedékes elnökválasztás eredményét, ha a választási kampány során a jelöltek támadásoknak lesznek kitéve, mint most.
Április 17-én a ”közvetlen vonal” keretében Vlagyimir Putyinhoz kérdéssel fordult a Rosszija Szegodnya hírügynökség vezérigazgatója, Dmitrij Kiszeljov, aki aggodalmának adott hangot a NATO tevékenységével kapcsolatban.Putyin elnök kijelentette, hogy nem érez félelmet a NATO előtt.
„Józanul kell felmérni a helyzetet. Amikor a katonai tömb struktúrája határainkhoz közeledik, ez kérdéseket szül és válaszlépések megtételére kényszerít bennünket” – magyarázta az államfő.
Vlagyimir Putyin orosz elnök a mai „közvetlen vonal” során kijelentette, hogy az ukrajnai gáztranzittal kapcsolatos problémák eredményes megoldásában bízik.Az orosz Gazprom felelősséggel tartozik az európai gázszállításért, a gáz tranzitjáért pedig Kijev felel – mondta az elnök.
„Itt csak egy a probléma – a tranzitálók, és a legnagyobb veszély tartalmazó alkotóelem az ukrajnai területen át megvalósuló tranzit. Remélem, hogy mindent kellő állapotba hozunk, az aláírt és hatályos szerződésre utalok itt” – mondta Putyin.
A mai „közvetlen vonal” során Edward Snowden volt CIA-ügynök videókonferencia keretében azzal a kérdéssel fordult Vlagyimir Putyin elnökhöz, hogy foglalkozik-e Oroszország a honpolgárok személyes információnak elfogásával és jogosnak találja-e a titkosszolgálatok átfogó kontrollját.„Oroszországban a titkosszolgálatok az állam és társadalom szigorú ellenőrzése alatt állnak. Az orosz titkosszolgálatok csakis a bíróság felhatalmazása alapján alkalmazhatnak lehallgató és megfigyelési eszközöket, szigorúan a törvények értelmében, ennélfogva ezt nem végzik tömegesen” – mondta Putyin.
A megosztott Európa nem gyakorolhatna semmilyen befolyást a világ fejleményeire és nem érdekes játékos lenne – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök a csütörtöki „közvetlen vonal” során.„Oroszország sajátosságai nem térnek el gyökeresen, mélységes módon az európai értékektől. Mindannyian egy civilizációhoz tartozunk. Igenis, mindannyian mások vagyunk, vannak sajátos tulajdonságaink, de mélységes értékeink egy és ugyanazok. Azt hiszem, természetesen törekednünk kell arra, hogy kialakítsuk a Lisszabontól Vlagyivosztokig kiterjedő Európát” – mondta Putyin.
Oroszország nem fog ragaszkodni számos nemzetközi struktúrában, többek között az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében való jelenlétéhez, azonban nem kíván elszigetelődni és demarsokat rendezni sem – hangsúlyozta Vlagyimir Putyin a „közvetlen vonal” során.„A világ intenzíven fejlődik, és ha valaki egypólusossá kívánja tenni világunkat és saját szája íze szerint berendezni minden szervezetet, akkor ez aligha fog sikerülni – mondta Putyin. – Oroszország gyakran szembesül azzal, hogy nem talál megértést a nemzetközi szervezetekben, de nem kíván elszigetelődni sem.”
Vlagyimir Putyin orosz elnök a mai „közvetlen vonal” során elmondta, hogy miért fordult az európai néphez, nem pedig a kormányokhoz a Krím Oroszországhoz való csatlakozásáról szóló szerződés aláírása előtt.„Álláspontunk abszolút nyílt és őszinte, átlátszó. Ennélfogva egyszerűbb az országok honpolgáraival megértetni álláspontunkat, mint némely vezetőkkel” – mondta Putyin.
Bármely ország kormányzatának, bármilyen legyen is, számolni kell a néppel – mutatott rá az elnök, majd folytatta, hogy a titkosszolgálatok általi lehallgatástól tartva némely országokban az emberek félnek szavukat hallatni.

Oroszország Hangja


Putyin: a nyugat saját magát véreztetné ki az olajárak leütésével


Vlagyimir Putyin orosz államfő több mint négy órán át tartó élő televíziós adásban válaszolt az állampolgárok kérdéseire. Ennek során feltettek az államfőnek egy olyan kérdést, ami éppen akkor nyerte el aktualitását, ugyanis Obama egy tegnapi beszédében újabb szankciókkal fenyegetőzött. Putyin elmondta, hogy igen korlátozottak a nyugat azon lehetőségei, amivel ártani tudnának az orosz gazdaságnak. Európa nem állíthatja le az orosz gáz vásárlását anélkül, hogy magának ártana, - ha az Egyesült Államok próbálja leütni az olajárakat, azt pedig a dollár szenvedi meg.
Putyin: a nyugat saját magát véreztetné ki az olajárak leütésével
Putyin elmondta, ez nem csak az olaj esetében van így, az Egyesült Államok minden egyes beavatkozástól újabb károkat szenvedne, ha a világ energiapiacát akarja manipulálni. Ha egy ország le akarja szorítani az olaj árát, ahhoz saját kitermelését kell növelnie és le kell értékelnie a kitermelt olaj árát, a világon pedig egyedül Szaúd-Arábia képes egy ilyen intézkedést meghozni. Az államfő hozzátette, nem számít arra, hogy Szaúd-Arábia a jövőben kevesebb bevételhez akarna jutni, emellett igen jó kapcsolatokat ápol Moszkvával. Még abban az esetben is, ha a világ olajkitermelése ugrásszerűen megnövekedne, az olaj ára 85 dollár körüli szintre esne le, ez az orosz gazdaságnak még nem tud károkat okozni, a szaúdi gazdaság azonban megszenvedne egy ilyen árzuhanást. Emellett Szaúd-Arábia tagja a Kőolaj-exportáló Országok Nemzetközi Szervezetének, és egy ilyen intézkedést nemzetközi együttműködéseivel is össze kellene hangolnia, ami igen bonyolult művelet.
Eközben Oroszország adja Európa energiaszükségletének mintegy harmadát. Finnország van a legközelebb Oroszországhoz gazdasági értelemben, mert az ország földgáz-szükségletének 70%-át orosz forrásból veszi. "Le tudna-e állni Európa az orosz gáz vásárlásával? Azt hiszem, ez lehetetlen. Nehéz elképzelni, hogy Európa a saját ereit vágná fel."
Ha a világpiacon árusított olaj ára lezuhanna, az csökkentené a dollárban történő kifizetések összértékét, - lassítaná a dollár forgalmát, ami rövid úton a dollár elértéktelenedéséhez vezetne. "Ha az olajárak csökkennek, az újonnan felemelkedő palagáz-ipar is meghal" - mondta Putyin. Az Egyesült Államok fokozta hazai palagáz-kitermelését, és ez a "palagáz-forradalomnak" nevezett jelenség igen drága volt, emellett rövidtávon nem jövedelmező.
Oroszország gazdasága nagyban függ az energiaáraktól. 2013-ban az állami költségvetés több mint fele a gáz- és olajbevételekből származott. Tavaly az olaj vált elsődleges bevételforrássá, miután Moszkva olajbevételei meghaladták a 191 milliárd dollárt, szemben a 28 milliárd dollárnyi gáz eladásából származó bevétellel. Az elnök elmondása szerint Oroszország számára az olajbevételekből jut a szociális kiadásokra is, emellett az állami költségvetés legmeghatározóbb eleme.

http://www.hidfo.net/2014/04/18/putyin-nyugat-sajat-magat-vereztetne-ki-az-olajarak-leutesevel

Nyers ételek gyógyító hatásai


"A táplálék egy Isteni Szeretet Üzenet, melynek betűit a nap sugarai írták. Azt üzeni: szeretlek, gondoskodom rólad , és fenntartalak a föld javaiból." (idézet mentoromtól, a Tudatos táplálkozás c. könyv szerzőjétől: Dr.Gabriel Cousenstől, aki allopátiás és holisztikus orvos, a Tree of Life Arizona alapítója, 30 éve nyers-vegán)
                                               Mik azok a természetes, élő ételek?                                                
Azok az élő, növényi táplálékok, melyek hőkezeléstől mentesek: nem főzött vagy párolt, nem sütött, és nem is fagyasztott: zöld levélhajtások, gyökérzöldségek, ehető gyomnöv ények és virágok, gyógynövények, gabonafüvek leve, gyümölcsök, magvak, diófélék, csirák, olajok, algák és más szuperételek. A bennük lévő enzimek segítik az emésztést, táplálnak, energetizálnak, és kiegyensúlyozzák szervezetünk anyagcseréjét, ezért az enzimekből bőségesen kell fogyasztanunk.
Az is fontos, hogy az élő ételek ne tartalmazzanak vegyszereket: a termőföldben, amiben termesztették, ne legyen sem műtrágya, sem rovarirtó, gyomirtó, vagy gombairtó szer, mert ezek mérgezőek az emberi szervezetre. A biotermesztéssel termesztett zöldségeket és gyümölcsöket a gazdák megóvták a vegyi anyagoktól, ezért ezekben a táplálékokban jóval magasabb a vitamin, ásványi anyag és enzim tartalom, mint az olcsóbb, nem biotermesztésből származó terményekben.  
Szintén feltétel, hogy feldolgozatlanok legyenek, tehát ne tartalmazzanak adalékokat, tartósítószert, színez éket, mesterséges ízesítőket, állagjavítókat, emulgálószert, nitrátot, nitritet, stb. és ne legyenek génmanipuláltak sem - röviden: semmilyen változtatást nem végeztek rajtuk. A frissesség a kulcs: elfogyasztásuk pillanatában, abban az állapotban legyenek, amelyben a természet megteremtette őket.                       
Miért együnk élő ételeket?                                   
Egyszerűen azért, mert sok bennük az életenergia. Ha megnézünk egy Kirlián-fotót, amely láthatóvá teszi az élő szervezetet körülvevő bioenergiát, akkor azt látjuk, hogy pl. egy nyers mandula magot erőteljes kisülések, elektromos mező vesz körül, míg a pirított mandula (hőkezelés által elpusztított mag)  már nem rendelkezik ezzel az elektromos mezővel, vagyis halott. A nyersben vannak enzimek, a pirítottban már nincsenek. Ha a nyers mandulát elültetjük, egy idő múlva kihajt. Ha a pirított mandulát elültetjük, egy idő múlva elporlad.
A sütött - főzött ételekből hiányzik a bioenergia. Egy másik fontos érv: a nyers növényi ételek lúgosítanak. Az egészséges szervezet enyhén lúgos kémhatású.
Az élő ételekből álló étrend testreszabása
A legfontosabb az anyagcsere típus szerinti étkezés (metabolic typing). E szerint lehetünk lassú égetők, gyors égetők és vegyesek. A lassú égetőknek több szénhidrátra (kb. 55%) és kevesebb fehérjére (30%), míg a gyors égetőknek több fehérjére( 55-60%) és kevesebb szénhidrátra (25-30%) van szükségük. A vegyeseknek nagyjából egyforma mennyiségű fehérjét és szénhidrátot kell fogyasztaniuk. Zsírból (növényi olaj v. zsír) valamennyi típusnak kb. 10-15% az ajánlott mennyiség. 
A vércsoport szerinti étkezést érdemes hozzáigazítani az előző szabályokhoz, azonban nem kell túlzásba vinni a korlátozásokat. Figyelnünk kell szervezetünk jeleire.
Dr. Cousens személyes felhatalmazásával tanfolyamaimon lehetőség nyílik azoknak a kérdőíveknek a kitöltésére és elemzésére, melyből megállapítható hogy ki melyik anyagcsere típusba tartozik, és ennek megfelelően testreszabhatj a élő ételekből álló éterndjét
Mi a baj a hőkezelt ételekkel?
Az enzimben halott étel a hasnyálmirigyre, szívre, és más szervekre ró ártalmas hatást. A főtt ételek evése után azonnal megemelkedik a fehérvérsejtek száma, a szervezet így reagál a megváltoztatott összetételű ételre (patológiai leukocitózis).
Ugyanezt nem tapasztalni a természetes, élő ételek elfogyasztása után, ezeket a szervezet "barátságosnak" tekinti.
Főtt étel függőség

Az emberek a kényelmet keresik és a biztonságot. Kapcso latokra vágynak és szeretetre. Ezt keresik az ételekben, az alkoholban, vagy a drogokban is.
Ezt a függőséget csökkenthetjük  tudatosságunk növelésével.Erre egy csodálatos módszer pl. a belső utazás.
Először általában elégedetlenek leszünk, és elkezdünk alternatívákat keresni. Majd felismerjük, hogy eddig elsősorban kényelmi szempontok irányítottak bennünket : általában ezt a függőséget tükrözik vissza a kapcsolataink is. Ha megjelenik ez a felismerés, és sikerül nyakon ragadnunk, akkor elindulhat a változás. Kialakíthatunk pozitív alternatívákat, melyek legalább olyan, vagy még jobb eredményeket hoznak egészségünkben, kapcsolatainkban. 
Az egyik lehetséges alternatíva az élő ételek fokozatos bevezetése. Szerezzük be a szükséges ismereteket, és sajátítsuk el az elő ételek elkészítésének fortélyait. Az átállásban segít, ha találunk egy közösséget, amely hasonlóan gondolkodik és táplálkozik.
Sokan kérdezik, hogy a nyers tej szerepel-e az élő táplálékon élők étrendjében. A tej egyrészt állati eredetű, tehát nem fér bele a nyers vegán (kizárólag növényi) étrendbe. Másfelől a kifejés közben a tej sokféle fertőzésnek van kitéve, ezért nálunk csak a hőkezelt tejet ajánlják fogyasztásra, ami pedig masszív hőkezeléseken esik át ( pasztőrözés, vagy ultrapasztőrözés  140 fokon, stb.), melynek során a tej alkotórészeiben változások következnek be, és biológiai értékük módosul, romlik.
Ezen kívül az embernek csak addig van szüksége tejre, ameddig az elválasztás megtörténik, addig is anyatejre van szüksége. Érdemes azon is elgondolkozni, hogy nincs még egy faj a természetben, amely egy másik faj tejét inná.
Az állati eredetű tejtermékeknek a helyettesítője a nyers étrendb en a diófélékből és magokból sajtolt "tej", "saj t", "vaj", "tejszín", stb. ráadásul ezek a "tejtermékek" ízletesebbek, nem utolsó sorban pedig, tele vannak életenergiával.
A "nyers növényi konyha" kellékei
Ha szeretnél teljesen nyers étrendre berendezkedni a konyhádban, akkor a jó minõségû vágódeszka és éles konyhakések, kávédaráló (no nem a kávé darálásához!) mellett érdemes beszerezni az alábbi konyhagépeket:

Vita-Mix turmixgép
Ebben a készülékben különféle turmixokat, leveseket, nyers édességeket, stb. készíthetsz. A Vita-Mix egy olyan speciális turmixgép, amelynek a forgási sebess acute;ge csaknem 400km/h. Emiatt a késeinek nem is kell nagyon élesnek lenniük. Ha a kések helyett csak életlen fémlapok lennének, akkor is el tudna folyósítani akár egy fadarabot is, amit a kivételesen erős, 2LE-s motorjával ér el.
Hosszú élettartama miatt megéri befektetni ebbe a fantasztikus konyhai csodagépbe.
Champion zöldség- és gyümölcsprés
Használhatod ivólevek , pürék, pástétomok, és fagylaltok készítésére. Én ezzel készítem a búzafűlevet is. Könnyű a használata, és gyorsan tisztítható.
Magimix konyhai robotgép
Jó minőségű vágókései vannak, melyek nem válnak életlenné. Ebben a készülékben apríthatod a keményebb zöldségeket, és dióféléket és magokat is őrölhetsz benne, amivel a legtöbb robotgépnek gondot jelent.
Excalibur aszaló
Négyszögletes formájú, 5 és 9 tálcás kapható. Nagyon hasznos, mert ha van aszalód, megsokszorozódik az ételeid választéka. Ebben készülnek a kenyérfélék, zöldség-burgerek, sütemények. Hőmérséklet szabályzóval van felszerelve, amit a alacsony fokozatra is beállíthatsz. Javaslom a 9 tálcás verziót, mert gondolom te sem szeretnél minden nap újabb adagot készíteni a kenyérfélékből.
Saladacco vagy Spirooli spirál vágó
Ez egy mechanikus eszköz, amely a kemény zöldségekből spagetti vékonyságú "tésztát" készít.
   Ez egy új-zélandi gyártmányú aszalógép, mely jóval olcsóbb mint az Excalibur, és ha egyelőre nem futja a drágábbra, akkor ez is jól jön az induláshoz. A képen látható 5 tálcás, de tovább bővithető.

Nyersetel

Óriási olaj- és gázlelőhelyet fedeztek fel Oroszországban

Óriási olaj- és gázlelőhelyet fedeztek fel – a hírt a RIA Novosztyi jelentette Szergej Donszkojra, az orosz természeti erőforrások miniszterére hivatkozva. A lelőhely Asztrahán térségében, a Volga deltájában található, 300 millió tonna kőolajra és 90 milliárd köbméter földgázra becsülik az ásványkincsek mennyiségét.

Jééé! Itt is találtam valamit!
Az orosz hírügynökség szerint az AfB orosz olaj- és gáztársaság – amely több mint egy éve a térségben tevékenykedik – veszi át várhatólag az újabb lelőhely feltárását. Az AfB két évvel ezelőtt a dél-oroszországi Tambov térségében 140 millió tonna kőolajat talált. A vállalat a munkát egyedül is elvégezheti, de lehet, hogy üzleti partnert von be, a legvalószínűbb jelöltek a Rosznyeft és a Lukoil.

(vgo )

Brüsszel több ezer rendőrt küld Magyarországra


 Elfogadta az Európai Parlament a javaslatot, ami az Egyesült Királyságból Magyarországra költözteti az Európai Központi Rendőrség (CEPOL) tiszti akadémiáját. A CEPOL már idén szeptemberben megkezdi tevékenységét Magyarországon, ahol ezentúl európai rendőri erők ezrei lesznek jelen és európai tiszti képzés fog zajlani. Ezek az erők közvetlen Brüsszelnek vannak alárendelve, vagyis a magyar rendőri vezetésnek nincs befolyása rá.
A Fidesz EP-képviselői kiemelkedő elismerésnek nevezték az idegen fegyveresek érkezését. "Hiszem, hogy nem csak Budapest lesz gazdagabb egy uniós ügynökséggel a jövőben, hanem a rendőrakadémia is nyer a fővárosunk kínálta adottságokkal, lehetőségekkel" - mondta Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője. Eszerint a CEPOL az európai rendőrképzésben gyakorlati tapasztalatot kíván kovácsolni abból, hogy a rendőrképzésben gyakorlati tananyag lehet egy perifériaállam tüntető tömegeinek oszlatása.
Magyarországon minden eddiginél nagyobb mértéket öltött a lakosság Európai Unióval szembeni elutasítása, aminek többek között a Jobbik erősödése és a Fidesz újabb kétharmada is köszönhető. Miközben Orbán Viktor végletekig lebutított nyugatellenes retorikával tartja fenn szavazóbázisát, a nyugati érdeket továbbra is gátlástalanul kiszolgálja. Újraválasztását követően kijelentette az Európai Unió ellenes kormányzati retorikával szerzett szavazóinak, hogy Magyarország az Európai Unió mellett tette le voksát. A rendőrakadémia Magyarországra helyezése a Fidesz-szavazók újbóli elárulása, a fideszes EP-képviselők támogatólagos fellépése és pozitív nyilatkozatai pedig a pofátlanság magasfoka. A CEPOL Magyarországra hozatala azt jelenti, mostantól az Európai Unió elleni tüntetéseket nem a magyar rendőrség, hanem magyarul nem is beszélő idegen fegyveresek a magyar rendőrség egyenruháját viselve fogják leverni. Ha hivatalosan nem is lesz így, de feltételezhető. Megtették Görögországban, miért ne tennék meg hazánkban is?
Brüsszel tisztában van azzal, hogy a magyar rendőrség körében a túlfizetett vezérkart leszámítva szinte kizárólagos az unió-ellenes jobboldal támogatása. Emiatt nem bíznak meg a magyar rendőri erőkben, és a nyugatellenes hangulat általánossá válása miatt volt szükség az európai rendőrképzés Magyarországra szervezésére. A CEPOL a tiszti képzés hazánkba hozásával akarja biztosítani, hogy egy magyar kiugrási kísérlet esetén rendelkezésre álljon egy Brüsszelhez lojális rendőri vezérkar, ami nem fog az unióellenes tüntetők oldalára állni az erőviszonyok megváltozása esetén sem. Ezt a magyar rendőrök beszervezésével kívánják elérni, és a CEPOL magyar jelenléte a garancia arra, hogy a nyugati titkosszolgálatok tisztjei tömegesen jelen lehessenek az országban.
Bár Orbán az újraválasztását követő napokban nem győzte hangsúlyozni nyugati elkötelezettségét, a CEPOL Magyarországra áthelyezése mutatja, hogy Orbán kegyvesztetté vált Brüsszelben. Ahogy az államcsőd szélére jutott Görögországba Brüsszel német adófizetőket rendelt ki, a kiugrási kísérlet közelén álló Magyarországra ilyen-olyan ürüggyel nyugati fegyvereseket rendelnek. Nem véletlen, hogy a NATO magyarországi katonai jelenléte a választásokat megelőzően többszázezres létszámra nőtt, most pedig a rendvédelmi szervek nyugati lojalitásáról akarnak gondoskodni. Magyarországon megkezdődött a karhatalmi erők külpolitikai orientációjáért folytatott sakkjátszma, és egyelőre úgy tűnik, mint a történelem folyamán mindig, hazánk ebben az átmenetben is az utolsó csatlós szerepét fogja betölteni.
Molnár István


A Fidesz EP-képviselői elismerésként kommentálták (nevezhetjük nyugodtan célzott propagandának is) az idegen fegyveresek érkezését hazánk területére. "Hiszem, hogy nem csak Budapest lesz gazdagabb egy uniós ügynökséggel a jövőben, hanem a rendőrakadémia is nyer a fővárosunk kínálta adottságokkal, lehetőségekkel" - mondta Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője. Talán akadhat dolguk a balfácán baloldal kilátásba helyezett "utcai politizálásával", de Oroszországhoz is közelebb lopakodnak egy kicsit ezzel a húzással. Hazánkban azonban az EU-ellenesség is és a nacionalizmus is (amit jelenleg az EU szemében a Jobbik "előretörése" testesít meg) elég erős, ami szintén kiváltó oka lehet az efféle irányultságú megfélemlítésnek, tömegoszlatásnak. A Fidesz amúgy is számító, aljas Szabadság-kampánya olyan retorikát képvisel az EU-val szemben, ami mint látható a szavazati eredményekben - szimpatikussá tette újabb 4 évre ezt a kétkulacsos bandát. Lássatok át a szitán! A nagy nyilvánossággal elfogadtató nyilatkozataikból most mégis átszüremlik, hogy kormányengedéllyel telepítik ide ezt a zsoldoserőt. Hát nem sejlik fel egy kérdés: Vajon miféle Szabadságharc ez, Elnök úr?
Biztosíthatunk mindenkit, nem a mi védelmünkre kerülnek ide a könnyen kollaborálható hazai, rendőri tisztikarral karöltve... Mint eddig mindig a történelem során a karhatalmi erők az aktuálpolitikai erőkhöz hűek voltak. Mert ők erre esküdtek fel és nem a haza és nemzet védelmére, mint a katonaság. Tisztelet a kivételnek, mert itt ebben az esetben a hűtlenség egyenlő volna a haza- és nemzetszeretettel.
Gölöncsér Miklós

Így csinál belőlünk drogost az élelmiszeripar

Miközben az élelmiszeripar fantasztikusan képzett vegyészek és szuperízlelők hadseregével munkálkodik azon, hogy rávegyen minket a minél nagyobb zabálásra, szépen hazavágja az ízérzékelésünket.


Az élelmiszergyártók célja, hogy minél több ételt tudjanak eladni nekünk, amivel nem feltétlenül van baj, hiszen elvileg nem kötelező vásárolni a termékekből, bármikor abba lehet hagyni mondjuk egy zacskó csipsz vagy egy tábla csoki evését. Ami miatt viszont fair play díjat biztosan nem fognak kapni a gyártók, az a kémiai manipuláció, amivel a gyanútlan fogyasztók választását eléggé megnehezítik.
Forrás: AFP/Gero Breloer
 
Só-Cukor-Zsír
A nagy hármas kombó. Ha ennek a három alkotóelemnek az arányait pontosan beállítják az okos mérnökök, gyakorlatilag ellenállhatatlan lesz az étel a fogyasztó számára.
Elgondolkozott bárki azon, miért olyan piszkosul nehéz valamelyik nagy gyorsétteremlánc emblematikus menüjét nem megzabálni, lehetőleg minél rövidebb idő alatt? Pontosan azért, mert a só, a cukor és a zsír a megfelelő arányokban van benne. Ez a három alkotóelem ugyanis jól kimérve nagyon hatékonyan indítja be a szervezet örömhormon termelését. Ami miatt aztán sokkal nehezebb lesz abbahagyni az adott étel fogyasztását, sőt, kevésbé szerencsés esetekben ezért alakulhatnak ki ételfüggőségek.
Hogy a három alkotóelem mennyire létfontosságú, jól mutatják a General Mills CEO-jának szavai is, melyeket Michael Moss idéz Salt Sugar Fat: How the Food Giants Hooked Us című könyvében. 1999-ben Amerika legnagyobb élelmiszer-ipari szereplőinek vezetői összejövetelt tartottak, hogy megoldást találjanak a vásárlók őket érintő egyre nagyobb bizalmatlanságára. A tervek szerint a résztvevők kidolgoznak egy tervet, amelyhez mindenki tartja magát, és amelynek lényege az lett volna, hogy a termékekben szereplő cukor-só-zsír mennyiségét általánosan csökkentik. A találkozón felszólalt a General Mills akkori vezetője, és a következőket mondta: „Mivel nemcsak a vásárlóink, hanem a részvényeseink felé is komoly felelősségünk van, teljesen kizárt, hogy a termékeinkben változtatni fogunk az eddig használt só-cukor-zsír arányokon, ha az azt eredményezi, hogy az emberek kevesebbet esznek a termékeinkből.” A könyv szerzőjével készített, negyvenperces rádióinterjú tele van egyéb érdekességekkel is. Például az egyik népszerű, gyermekeknek piacra dobott reggeli pehely – a szegmensről mi is írtunk már – gyártója olyan kísérleti eredmények birtokába jutott, amelyek szerint a terméket reggelire fogyasztó gyerekek virgoncsága 20%-kal megnőtt az osztályteremben (kapcsford: pörgette őket a cukor). A gyártó aztán ezt úgy kommunikálta, hogy a pehely megnöveli a gyerekek tanulási képességeit.
A rendes, tehát nem kémiai machináció következtében előálló ételek esetében is előfordulhat a három alapanyag ilyen szerencsés (vagy szerencsétlen – nézőpont kérdése) arányokban, de összehasonlíthatatlanul ritkábban. Éppen emiatt tud élményszámba menni egy-egy különösen jól elkészített fogás, ezért szeretjük a zsíros húsokat, a sült szalonnát (ami a só és a zsír tökéletes kombinációja), a csokit (ami a zsír és a cukor kombója), és ezért teszünk egy kis sót a vajas-cukros süteményekbe. (A zsír szerepét az ételek finomságában több kutatás is vizsgálta. Általában azt találták, hogy a cukorhoz hasonló, jutalmazásért felelős agyi területeket aktivál, illetve kapcsol ki, segítve, hogy az adott ételt finomabbnak érezzük.)
Az élelmiszer-ipari termékek viszont napi szinten szoktatták hozzá a fogyasztót ehhez az élményhez, és mint minden cucc, amely az agy jutalomközpontját stimulálja, előbb utóbb toleranciát épít ki a szervezetben. A nagy mennyiségű cukor pontosan ugyanazokat az agyi területeket bombázza, mint a nikotin vagy a kokain. A fogyasztó pedig rendes junkie-ként keresi az újabb, lehetőleg minél masszívabb cukorflesst, és vásárolja a termékeket, amikben jó eséllyel meg is kapja.
Umami egy zacskóban
A három klasszikus mellé muszáj odavenni negyediknek az elmúlt évszázadban hatalmas karriert befutó anyagot is. Az umami, azaz a természetben előforduló glutamát mindenki által hozzáférhető és különösebb szakértés nélkül használható szintetikus megfelelőjéről van szó. Ami nagyon kis mennyiségben a finomat még finomabbá teszi, a kelleténél bátrabban használva haza is vághatja az ízlelésünket. A nátrium-glutamát – vagy angol rövidítéssel MSG – problematikus voltáról könyvtárnyi irodalom született már, a kínaiétterem-szindróma miatt elég régóta vizsgálják az anyagot. (A kínaiétterem-szindróma a túlzott MSG-beviteltől jelentkezik az arra érzékenyekben, tünetei: heves szívdobogás, bőrpír, érzéketlenség a szájban, fokozott izzadás, fejfájás, mellkasi fájdalom. A nevét onnan kapta, hogy a leggyakrabban kínai éttermekben elfogyasztott ebédek után jelentkezik, mivel ezeken a helyeken nem spórolnak a filléres ízfokozóval.)
Az ízlelés szempontjából viszont nem ezért problémás az MSG. Az excitotoxinok csoportjába tartozó vegyület egy adott mennyiség fölött túlterheli az ízlelőreceptorokat. A nátrium-glutamát esetében ez bizonyos vélekedések szerint odáig fajulhat, hogy a túlingerelt idegsejtek egyszerűen kiégnek és elpusztulnak. Mielőtt azért nekiállnánk száműzni a fantasztikus umamit az étrendből, vegyük figyelembe, hogy az MSG-túladagolás és bizonyos neurológiai megbetegedések (például Parkinson, szklerózis multiplex, Alzheimer) közötti kapcsolatot eddig nem sikerült meggyőzően bizonyítani.

Rebootolni a rendszert
Ha szeretnénk valamit javítani a hosszú évek kitartó junkfoodzabálása során hazavágott ízlelőérzékünk állapotán, valami olyan diétát kell keresnünk, amely pár napra, esetleg egy-két hétre megfoszt bennünket a dopaminközpont ilyetén stimulálásának lehetőségétől. Tulajdonképpen minden diéta jó lehet erre, ami teljesen száműzi a finomított vagy ipari termékeket az étkezésből, de van pár olyan, amely különösen alkalmas erre a célra. Mindegyik során kutyamód szenvedni fogunk, de legalább képet kapunk arról, milyen mélyen sikerült belénk ültetni a kajafüggést az évek során.
Erre minden diéta alkalmas, ami cukor-, zsír- és sócsökkentést vagy -megvonást tartalmaz, de az egyik legradikálisabb, és éppen ezért legjobb eredményekkel kecsegtető egy tíznapos Oshawa-diéta vagy más szigorú makrobiotikus diéta. A diéta során gyakorlatilag mindent nélkülözni fogunk az étrendből, ami igazán finom vagy ízletes, minimális só, zsír, nulla cukor kerül a nyelvünkre a tíz nap alatt, aminek köszönhetően az idegrendszerünk érintett része visszaáll a nullpontra, és megint a maguk teljességében tudjuk érezni és élvezni a normális ízeket.
Origo

Egészségedre! - Váljék!

Nagyon sokan a külső miatt kezdenek el edzeni...és ezzel nincs is semmi baj! Edzőként és orvosként viszont a legjobb azt látni, amikor az emberek el kezdenek tudatosak lenni azzal kapcsolatban, hogy a mozgásnak mennyi pozitív hatása van az egészségre.
A legjobb ebben, hogy ezt nem kell bizonyítani...mindenki érzi, kivétel nélkül!
Nem érzed jól magad a bőrödben? Fáradt vagy, lehangolt, nincs erőd semmihez? Az elején nehéz lesz elkezdeni a mozgást, de napról napra érezni fogod, hogy tényleg a sport a legjobb gyógyszer mindenre!
És természetesen a fogyás által egy szebb test lesz az ajándékod, amely növeli az önbizalmadat, nyitottabb leszel általa, felvehetsz olyan ruhákat is, amikben önmagad lehetsz, tetszeni fogsz önmagadnak és másoknak...ezek az élmények pedig hihetetlenül meg fogják változtatni az életed és a napjaid!!
Én mindenki véleményét meghallgatom és vannak, akik azt mondják, hogy ők azért nem akarnak fogyni, mert jól érzik így magukat, nem a ruhamérettől lesznek azok, akik! Én nem arról beszélek, hogy ki milyen méretű legyen, engem sem ez érdekel! A mozgásban nem ezt tartom fontosnak, hanem azt, hogy bár te jól érzed most magad a bőrödben ( tényleg jól?), az elhízás nem jó a szervezetnek, rengeteg betegség elindítója!
Szóval, amikor azt mondom, hogy a mozgás fontos, akkor én erre gondolok első sorban!
Sportolj az egészségedért, egy minőségibb és hosszú életért!
Dr. Madarasi Pál

Méhészek, mézek, felvásárlási árak

Ismét megfigyelhető az évezredes gyakorlat a mai Magyarországon: a különböző kalmár-csoportosulások, akik mindenhatónak képzelik magukat, úgy gondolják, hogy majd ők szabályozzák a piacot. Ez az egész világon, minden termelői területen hasonlóan megy, legyen az liba felvásárló, gyümölcs felvásárló, gabona felvásárló vagy méz felvásárló. Ellenük csak egyféleképpen lehet védekezni: összefogással és tudatos stratégiával. Szerencsére a magyar méhésztársadalom eléggé tudatos és szervezett alakulat. Én, mint kis méhész, aki csak a piacon értékesíti néhány mázsa mézét, persze könnyen beszélek, - mondhatják sokan - hiszen nekem nem kell a felvásárlási árral hadakoznom, hogy életben maradhassak. Nos, a nagyobb méhészetek természetesen nehezebb helyzetben vannak, belátom. Ők viszont nagyobb tőkéjükkel, egymással összefogva Szövetkezeteket, illetve Méhész Termelői Csoportokat hozhatnának létre és így hatékonyabb érdekvédelemre lenne lehetőségük. Azonban, akik megengedhetik maguknak, még várjanak a mézük felvásárlónak történő eladásával, mivel ott is ki vannak ám ürülve a raktárak és nagyon szeretnék ám a kiváló magyar mézet mihamarabb Európába exportálni, hogy sok esetben legyen mivel feljavítani a kínai és egyéb mézeket. A felvásárlókat is szorítja ám az idő, nem csak a méhészeket. Természetesen az egyik megoldás minél több méhész termelői csoport lenne. Hogy ez jelenleg hogy áll Magyarországon, arról nincsen elegendő ismeretem, de a Google inte keresőben egyetlen egy ilyen szervezetet találtam, bár az OMME felsorol 5 ilyen szövetkezetet az országban. Egyébként én mindenképpen a magyar méhészeti ágazat szervezettsége sikerének fogom fel, hogy a kiskereskedelmi egységek, de még a nagy multinacionális élelmiszer láncok, mint a Cora, Tesco, Lidl, Auchan, Spar sem tudnak versenyezni a termelői mézárakkal. Ha ezt a teljesítményt minden területen el tudnák érni a magyar termelők, az komoly csapást mérne ezekre a nemzetközi kalmár körökre és vegyszerkoncentrátum - szerű termékeikre és talán felgyorsítaná hazatérésüket anyaországaikba. Magyarországon 1 000 000 - val csökkent a munkahelyek száma, mióta ők betették ide a lábukat!(1990 óta) Mennyi mézet értékesítenek a méhészek ma hazánkban közvetlenül és mennyit a kiskereskedelemben? Míg Belgiumban a méz 82 % - át, Ausztriában 50 % - át közvetlenül értékesítik a méhészek, addig Magyarországon csak a méz 13 % - a kerül értékesítésre közvetlenül a méhész termelőtől. Nos, ezen még lenne mit javitani. A további 83 % a felvásárlókon, palackozókon, kereskedelmi láncokon keresztül értékesül. A hazánkban megtermelt évi átlag 15.000 - 16.000 t méz megközelítőleg 80%-a külföldi piacokra, az utóbbi évtizedekben szinte teljesen a nyugat-európai országokba került, így az exportált mennyiség 90%-a az unióban marad. Hazánk egész területe alkalmas méhészkedésre, így mintegy 16 féle fajtamézet tudunk előállítani. A világon Magyarországon a legnagyobb a méh - és méhészsűrűség és ez melegágya a sok értékesítési és méhbetegség problémának.
Az egy főre jutó magyar mézfogyasztás csak, 0,5 kg, ami nagyon alacsony szám. Az OMME-nak sokkal hatékonyabb reklám és marketing tevékenységet kellene folytatnia ( főleg most, mikor az akác-botrány a porondon van), hogy ez a szám először megközelítse, majd el is hagyja mondjuk a német 1,5 kg-os éves fejenkénti mézfogyasztást. Az emberek 90 %-a nem fogyaszt mézet Magyarországon, csak járulékos élelmiszerként néha, a mézes puszedliban. Ezen sürgősen változtatni kellene, mivel a méz valóban értékes és egészséges élelmiszer, nem csak egy üres kalória bomba, mint a finomított cukor. A túlzott cukor és szénhidrát fogyasztás okozza a "fejlett" világ egészségügyi problémáinak jelentős részét, az elhízás következtében.

Drótos Tamás - Tóth János - Hernád Völgye Háztáji Közösség

Sivatagi erőművek készülnek az olaj utáni világra

A zöld energia már egyáltalán nem kizárólag a jövő. Miközben sok ország a hagyományos erőművekben gondolkozik, a világ másik részén az alternatív energiában látják a jövőt, s bizonyos fokig már a jelent is.
Látszólag ellentmondás, hogy éppen azok az országok fektetnek gőzerővel nem kis pénzeket a zöld energiába, amelyek jelenleg a világot például olajjal, hagyományos energiával látják el. Ők biztosan tudják, hogy a fosszilis energiahordozók előbb-utóbb elfogynak, ezért már most ,,az olaj utáni időkre” készülnek. Az Abu Dhabi sivatagi részén tavaly óta üzemelő Shams 1. naperőmű tükrei két négyzetkilométeres területen fekszenek, a sorok között karvastagságú csövekben speciális olaj csordogál. A tükrök ezekre a csövekre vetítik a napsugarat, amely négyszáz fokosra hevíti fel az olajat. A forró olaj a hőt a csőrendszer segítségével egy erőműbe szállítja, amely egy hagyományos villamos erőműként működik. Ez az energiatermelő komplexum nem hagyományos naperőmű, amely a napsugarat közvetlenül alakítja át energiává. Naphőerőműnek hívják inkább, angol nyelvű Concentrated Solar Power (CSP) elnevezése vált ismertté. A technológia valójában nem új, már a nyolcvanas években létezett. Amikor azonban Kína berobbant a világ napkollektor termelésébe, s leverte az árakat, háttérbe szorult ez a „vegyes technológia”, mindenki a hagyományos naperőműveket építette inkább.
Az Abu Dhabi komplexum jelenleg a legnagyobb
Az Abu Dhabitól délre felépült erőműhöz hasonló technológia alapján a világon húsz energiatermelő komplexum működik. Közülük jelenleg az emirátusbeli a legnagyobb. Száz megawattos a teljesítménye, s a tavalyi évtől már áramot szolgáltat Abu Dhabi számára. Az erőmű kivitelezése mintegy hatszáz millió dollárba került. Jóllehet az erőmű tényleg a jövő, ám arról az építői mélyen hallgatnak, milyen drága is egyelőre ez a technológia. Szakemberek azonban tudni vélik, hogy egy kilowatt áram előállítása 25-33 dollárcentbe kerül. Ennek az összegnek a jelentős részét az emirátus állja, az Abu Dhabi háztartások az áramot négy dollárcentért vásárolhatják meg. A technológia kétségtelenül nagyon is alkalmas a napsütötte sivatagi világban. Másfelől viszont ki is van téve olyan viszontagságoknak, mint az erős szél, a homokviharok. Ez utóbbitól például kétméternél is magasabb kőkerítések védik az objektumot. Kevés a víz is, ami a villamosenergia fejlesztéséhez alapvetően szükséges, ezért az arab mérnökök erre külön hűtési rendszert dolgoztak ki.
2025-ben már versenyképes lehet a technológia
A jelentős építési költségek, az egyelőre drágán előállítható áram azonban nem rettenti el a világ forró tájain élőket. Abban bíznak, s erre vannak is jelek, hogy Kínában felfut az ezekhez az erőművekhez szükséges elemek gyártása, s nagyjából ugyanaz következik be, mint korábban a hagyományos napkollektor piacon. Az Abu Dhabiban felépült erőműhöz a berendezések zömét még Németországból szállították. Az emirátus mérnökeinek igazuk lehet. Hírek szerint a marokkói sivatagban nyolcszázmillió dolláros költséggel épülő százhatvan megawattos hasonló erőmű húsz dollárcent alatti árért szállítja majd a villamosenergiát. Tovább süllyedhetnek az árak a szakemberek szerint, ha sikerül a csövekben keringő olajat olcsóbb anyaggal, például folyékony sóval helyettesíteni. Ezzel a megoldással számítások szerint tizenöt dollárcent alá lehetne csökkenteni az árat. Az USA-beli Amerikai Fejlesztési Központ munkatársai megerősítették ezeket a várakozásokat. Szerintük a technológia olcsóbbá válásával, további megoldások alkalmazásával 2025-re a naphőerőművekben megtermelt áram költségei a felére csökkenhetnek. Ezután az e technológia segítségével előállított áram valóban versenyképes lehetne a hagyományos szén- vagy gázerőművekben megtermelt energiával - adja közre a tozsdeforum.hu.