1992. március 4., szerda

San Martino 92.3.4

(San Martino 92.3.4)
Imádkozzunk együtt!
Gyermekeim, ma mindnyájatokhoz intézem
megújított kérésemet: növeljétek imádságotokat,
bűnbánó tetteiteket, az önmegtagadást,
üdvösségetekre és sok testvéretek üdvösségére!
Növekedjetek az engedelmes szeretetben
az Atya akarata iránt! Arra hívlak benneteket,
hogy tisztítsátok meg a Szentlélek templomát,
ami a ti testetek. Cselekedjetek, hogy újra
helyreálljon bennetek az ártatlanság szépsége,
hogy Jézus szépsége megmutatkozzon bennetek!
Gyermekeim, ne vesztegessétek el ezt a kedvező időt!
Szólítsatok fel mindenkit a bűnbánatra!
Én nem hagylak el benneteket!
Megáldalak mindnyájatokat!