1992. december 26., szombat

San Martino 92.12.25

(San Martino 92.12.25)
Dicsőség Istennek és béke mindeteknek!
Gyermekeim, íme itt van Jézus,
Fény, amely sosem alszik ki,
egyetlen Út, végső Út, hogy az Atya keblére jussatok.
Fogadjátok be az Ő szeretetének mértékét,
amely mérték nélküli szeretet!
A mennyek országa most már a tiétek, ami Isten
irántatok való jóindulatának és gyengédségének a titka.
Bár ámulattal töltené el a szíveket ez az esemény,
és magával sodorná ennek az eseménynek a bejelentése
a szíveket, akiket a gyűlölet összezavar.
Az egész világ ismerje el Jézust, Isten Fiát,
a világ Üdvözítőjét, és ezen a Szent napon
fogadja be az igazi békét!
Áldásom adom rátok. Jézus megáld benneteket!