2020. április 16., csütörtök

Misztikus beszélgetések

2020.04.15. 21 óra 50.
Imák után Jézus .
Drága gyermekem, köszönöm imáidat.
Ebben a csendességben,  esdeklő kiáltásom hallatszik most. Térjetek meg! Jöjjetek és imádjatok! Böjtöljetek és imádkozzatok!
Sok emberáldozat, és még több emberáldozat lesz a jövőben és sokan hullanak a pokolba. Ezért kérlek benneteket, térjetek meg, higgyétek, hogy létezem, hogy meghaltam értetek és hogy mérhetetlenül szeretlek benneteket.
Kislányom! A jövőt nem tárhatom fel előtted, de tudnod kell, hogy a jelen helyzet után, már semmi nem lesz olyan, amilyen volt. Ez a helyzet, kivétel nélkül minden ember életére kiható változást hozott. Az emberi kapcsolatok, az Egyház, a gazdaság , a politika minden rétege érintett.
A szülési fájdalmak erősödnek, az antikrisztusi idő közeledik. A szálak spirituálisan és földi értelemben is kezdenek összefutni. Spirituálisan a hamis próféta tevékenységében, de láthatóan majd a Földön, az antikrisztus fellépésével. E két ember és az alájuk vetett hatalom összekapcsolódása által csúcsosodik ki a világon a hatalom. Igen, az egy világhatalom és az egy világvallás, amely még a ti időtökben létre jön. Ez valóban úgy néz ki, mint egy piramis, amelynek a csúcsán az antikrisztus és a hamis próféta ül.
De ti ne féljetek, mert a fenevad és a vadállat csak addig mehet el, ameddig Mennyei Atyám ezt megengedi. Ez a nemzedék az Apokaliptikus idők nemzedéke.
Az Ószövetség kiválasztott népét a sivatagban fényoszlopban és a felhőben jelenlévő Istenségem vezette. A mai időkben Szentlelkem, Égi Édesanyátok, a Szent Angyalok százezrei vezetik, Szent Mihály vezetésével.
Maradjatok meg a megszentelő kegyelem állapotában, ragaszkodjatok a hagyományokhoz, imádkozzatok, maradjatok hűségesek és Én átvezetlek benneteket ezen a zord sivatagon.
Most megáldalak a türelem, és a kitartás kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.