2018. február 1., csütörtök

Misztikus beszélgetések

2018.1.03. 20 óra 45 perc.
Jézus: Drága Gyermekem! Repes a szívem! Köszönöm imáidat!
Oly sok lelket mentettetek tegnap, hálás szívvel köszönöm nektek ezt a nagyszerű áldozatot. Évám, választottam betegségét látod , kegyelmekké alakítottam. Nem te, Én hoztam nyilvánosságra a kapott ajándékaidat imatársaid előtt. A szerénység, a titok megtartása, a hallgatás nagy erény. Ezeket amikor kell, gyakorolod. Most már nagyobb a felelősség is. Meglátod hamarosan lelkivezetőt adok neked, aki segíteni fog neked a mi beszélgetéseink nyilvánosságra hozatalában.Gyermekem! Sokat gondolkozol a teremtésről, a bűnről, az ítéletről. Vannak mennyei titkok, amelyeket csak az örökkévalóságban érthettek meg.Uram! Egyre jobban szeretlek.Jézus: Kislányom! Szentlelkem a te tiszta szíved lakhelye.Folyamatosan tapasztaljuk életszentségre  törekvő munkádat. Amikor lelkiismereted felismeri a bűnt, te a lehető leggyorsabban gyónni mész. Ez így helyes.Jézusom, most nagy béke van a lelkemben.Jézus: Imáid, alázatod, és Szentlelkem ereje, szeretete munkálkodik benned.
Köszönöm Jézusom!
Most megáldalak a felebaráti szeretet lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.

2018. 01.12. Ima óra után.
Jézus: Drága Gyermekem! Az Agónia Keresztje, Édesanyám és Szent Mihály Arkangyal előtt imádkoztatok. Sok-sok lélek üdvössége, az ő lelkük megmenekülésére került sor. Ez a maroknyi Keresztes Imahadjárat csoport is hozzájárult az Én üdvösségtervem megvalósításához. Mindkét imacsoport- társadért imádkoztál, imádkoztál a gyógyulásukért. Láttam hitüket, megcselekszem velük, ami szándékomban áll.Te csak imádkozz! Te eszköz vagy, Én vagyok a cselekvő, a gyógyító.Látom alázatodat. Köszönöm gyermekem.Megáldalak a kitartás és a gyermeki hit kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Amen.
Jézus bátor harcosa.


2018.01.13.
Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!A Szent Vállsebem imád alatt, eszedbe jutott, mennyire szenvedtem, amikor a keresztet hordoztam. Azt is átgondoltad, hogy előttem múlt, jelen és jövő egyszerre van jelen. Belegondoltál éppen ezért, hogy mennyire szenvedek jelenleg is azokért a gyötrelmes keresztekért, amelyeket a ma embere rak a vállamra. Fájó Vállsebem gyötrelmeit, ti engesztelők enyhítitek imáitokkal, áldozataitokkal, felajánlásaitokkal.Köszönöm ezt nektek.Sokat fejlődtél az  önmérséklettel kapcsoltban. Az indulatosságot és a türelmetlenséget, az irántam való nagy szereteted fogta vissza. Arra emlékeztetlek ilyenkor Szentlelkem által, hogy minden sértés, bizalmatlanság, hazugság semmi, az Én mindent felemésztő szeretetemhez képest. Nagylelkűséged békét eredményez, valahányszor Rám fogsz gondolni.Örülök, hogy imacsoport-tagjaidért imádkoztál. A gyógyítást a munkahelyeden is gyakorold!Munkahelyeden gyakran előkerül a hit, az ima kérdése. Minden alkalommal, amikor megvallasz az emberek előtt, egy-egy kis magocska kezd kicsírázni a lelkekben, a hit csírája. Én vagyok, Aki a növekedést adja. Örülök, hogy bátran megvallasz az emberek előtt.Most megáldalak a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018.01.14.
Jézus: Köszönöm imáidat Kislányom!Ma olyan filmet ( Az ördög ügyvédje) néztél amely a gonoszság egész tárházát sorakoztatta fel. A sátán minden álnokságát, cselvetéseit, a mammon, a pénz, a hiúság, a hatalomvágy az erőszak, a szexuális szabadosság és még sorolhatnánk...sorakoztatta fel. Amikor Szent Vállsebem imáját imádkoztad, eszedbe juttattam, hogy az emberiségnek eme bűnei is mennyire megsebezték,felsebezték Szent Vállamat. A mai kor embere mindezt, már sajnos természetesnek veszi, a bűnt már nem ismeri fel. Így csapja be a világot a sátán.Drága Gyermekem! Imáidban emlékeztél meg minden bűnösről, akik nem látják az idők jeleit, nem vesznek tudomást a világ megváltozásáról. Az utolsó időkbe léptetek! Irgalmammal hamarosan meglátogatom a Földet.Most megáldalak a felebaráti szeretet lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018.01.18. A Gecemáni óra imái után.
Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!A napokban úgy érezted eltávolodtam tőled, imádkozni sem tudtál teljes szívvel. Ezt a lelki szárazságot Én adtam. Ilyenkor közelebb vagyok hozzád, mint gondolnád.Próbára teszem ilyenkor kitartásodat, hűségedet. Sokszor fáradt és álmos vagy, de erőt veszel magadon és imádkozol. Nagyon értékesek ezek az imák! Kegyelemmé változtatom és szétosztom a rászorulók között.Az interneten most már megosztod a Keresztes Hadjárat imáit is, napra lebontva. Szentlelkem inspirálta, mert egyre több imára van szükség a lelkek megmentése érdekében.Köszönöm ezt neked gyermekem!A ház-szentelés után, papfiamat marasztaltad, hogy maradjon az imaórátokon.Ő még nem ismeri a Keresztes Imahadjárat  imáit, de mivel ti elmondtátok neki, imádkozott veletek, így az imákkal és az üzenetekkel is foglalkozni fog, megérinti lelkét. Köszönöm bátor kiállásodat, nagy lesz a jutalmad ezért a Mennyben.Most menj gyermekem és pihenj. Megáldalak a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018.01.20. 20 óra 45 perc.

Jézus: Drága Kislányom! Köszönöm imáidat! Fáradtan, elgyötörten, álmosan, de imádkozol. Sok-sok áldozat .Ezeket mindet ajánld fel a bűnösökért, a szenvedőkért, a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, engesztelésül. Én kegyelmekké alakítom át. Köszönöm neked gyermekem!Kicsim! Házad felszentelése után imaórátokon maradt az Én kedves papfiam. Bár teendői előbb  elszólították imaóráról, mégis valamit látott a ti engesztelésetekből, odaadó imádságaitokat mondva, hallgatta az imákat. Még nem érti, nem tudja mi ez, de az üzenetek továbbadása sok mindenre felhívja majd a figyelmét.Uram! Úgy szeretnélek jobban érteni, többször hallani a bensőmben, bár tudom, hogy munka közben, vagy más alkalmakkor nem tudok annyira figyelni, mint imák után ebben a csendben.Jézus: Én mindig a szívedben vagyok. Hangom halk szavát napközben is meghallhatod, ha Rám figyelsz.Most megáldalak a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018.01.21. 20 óra.
Jézus: Kicsi Évám! Köszönöm imáidat!Drága Jézus! Vegyes érzelmek kavarognak bennem.Egyrészt nagyon szeretnék úgy élni, viselkedni, gondolkozni, érezni, cselekedni, ahogy azt Te tetted. Másrészt a mindennapi események cselekedetek, reakciók, pont az ellenkezőjét mutatják. Számtalanszor "elesek", lélekben mintegy megtagadva amit tudok, vagy tanultam. Az emberi, az azonnali, a heves érzelem tör ki belőlem. Tehetetlen vagyok sokszor. Aztán szégyenkezve kérek Tőled bocsánatot Uram.Jézus: Gyermekem! Alázat! Alázat! Alázat! Ez olyan erény, amely hatalmasokat tud megtörni, indulatokat tud megfékezni, a gyűlöletet szeretetté tudja átformálni.Uram! Annyira szeretném ezt gyakorolni, de sajnos indulataim elragadnak.Jézus: Alaptermészeteden nem tudsz változtatni, de önfegyelemmel, önvizsgálattal, önmérséklettel ez sikerülhet.Ma a szentmisén Ninive város megtéréséről volt szó. "Még 40 nap, és Ninive városa elpusztul". Az jutott eszembe,az Ige olvasása közben, mennyire idegenkednek a mai próféciák olvasói, ha a jövendöléseidben időpontot vagy egy hozzávetőleges időt jelölsz meg. Ezek szerint teljesen bibliai a megközelítés.Jézus: Drága Gyermekem! A Bibliában is vannak számok. Ezeknek meg van az értelmük, jelentőségük. A történelemben és az Üdvtörténetben való eligazodást szolgálja, anélkül, hogy okkult, ezoterikus tartalmat közvetítene. Istennek mindig meg volt a célja, ha valamit pontosan dátumszerűen akart közölni az emberekkel.Szeretlek Jézusom.

Jézus: Én is szeretlek Évikém .

Uram! Sokszor kértem már Tőled a gyermeki ráhagyatkozás kegyelmét. Szerintem felnőtt fejjel ha ezt nem kéri az ember, úgy mint egy kis gyermek, a legnehezebb dolog a világon(a gyermeki ráhagyatkozás).
Jézus: Ennek a kegyelemnek a feltétele a teljes bizalom, a teljes ráhagyatkozás Istenre. Jóban, rosszban egyaránt.
Sokat gondolok az Új világra az Új Égre és az Új Földre. Azt gondolom, hogy én mindig ott "lihegek" majd a nyakadban, hogy soha ne tévesszelek szem elől. Tudom Uram, mert lelki szemeimmel látom, hogy mosolyogsz, majdnem hogy nevetsz.

Jézus: Gyermekem! Ez a ragaszkodásod tényleg mosolyra fakaszt, mert tudom, hogy mennyire vágyakozol a közelségemre. Akkor majd a gonosz meg lesz kötözve 1000 évre, és boldogságban, békében, szeretetben élünk.

És ott lehetek majd melletted?

Jézus: Igen. Ott lehetsz mellettem gyermekem.

Boldog vagyok Uram!

Megáldalak a gyermeki ráhagyatkozás kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.Jézus bátor harcosa.


2018.01.22.


Jézus: Hófehér ruha, arany öv van a derekán és mosolyog.

Drága Gyermekem, Évike!

Örülök, hogy elfogadod közeledéseimet és mivel nem kételkedsz, akadálytalanul tudok beszélgetni veled. Igen, most az első feladatod egy jó lelki vezetőt találni, olyan papot, akivel egészen őszinte lehetsz és feltárhatod előtte, hogy melyik oldalon állsz.Konkrétumot nem mondok róla, csak annyit, hogy tudja hol a helye ebben a zűrzavaros világban. Azt javasolom , hogy ne a gyóntatás rövid perceiben beszélgess vele, hanem kérj tőle időpontot és egy kis időt, hogy elmondhasd neki hovatartozásodat és a kapott kegyelmeket a benső hang kegyelmét és a gyógyítást. Mond el neki a vallás-váltásodat és a József-házasságot.
Megáldalak téged, megölellek és egy szerető csókot lehelek a homlokodra.2018.01.24.21 óra


Jézus: Drága Évikém! Köszönöm imáidat!

Nagy boldogság volt hallgatni a Kis Jézushoz mondott  rózsafűzért és a felajánlásod és kérésed is nagyon kedvemre való, hiszen a teljes gyermeki ráhagyatkozás kegyelmét kérted.Ki más eszközölhetné ki leghatalmasabban, mint a Kis Jézuska. Bizony fontos dolog, ha az ember kisebb, nagyobb dolgaiban az Isten akaratához szeretne igazodni Sok ember fejvesztve rohan a saját feje után, ezzel a vesztébe rohanva.Imádkozd ezt a rózsafűzért kitartóan és meglátod a kért kegyelmeket megkapod.

Most menj békével.Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.Jézus bátor harcosa.2018.01.27. 21 óra.

Jézus: Zaklatottságodat megértem,az okot is látom, mégis önmérsékletre és türelemre szólítalak fel. Ezek a kirohanások a férjeddel, saját lelked nyugalmát is megzavarják,Korábban is mondtam érzékenységed, fejlett igazságérzeted meglát minden hamisságot és hazugságot. Imádkozz férjedért Ő majd a Nagyfigyelmeztetéskor fogja felismerni hibáit , bűneit. Addig próbálj békességben élni vele, mellette.

Drága Jézusom! Ma Dávid házasságtöréséről, illetve Nátán próféta szavairól szólt az Ige. Elgondolkoztam az Irgalmasságodon és az Igazságosságodon is.

Jézus: Irgalmasságom és Igazságosságom kéz a kézben járnak.

Uram! Nagy szánalmat érzek minden betegem iránt.

Jézus: Én ültettem szívedbe ezt a kegyelmet, hogy a gyógyítás ajándékát gyakorolhasd.
Köszönöm Istenem!Jézus bátor harcosa.2018.01.28.21 óra.

Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!

Sokat hallottál ma a csendről, az imáról a Biblia olvasásról.

Bizony mindannyiótoknak szüksége van a világtól való elszakadásra, a Velem , Jézusotokkal való találkozásra. A csendben halljátok meg Hangomat, sugallataimat, tanácsaimat. Az Ige olvasása elmélyíti a Velem való kapcsolatot, az Ige szavai védelmet, ismeretet, tájékozódási pontokat ad, ebben a zűrzavaros világban.

Készülj Gyermekem! Lelked tartsd tisztán, ha kell tűrj, hallgass! Kerüld a szócsatát, a vitát, a felesleges viszálykodást.Szentlelkem hamarosan kiárad. Azt szeretném, ha lelked hó-tisztán találkozna a Szentlelkem kiáradásakor,Mekkora öröm lesz ez neked és mindazon gyermekemnek, akik kegyelmi állapotban fogadnak. Sok erőre, bátorságra lesz szükséged, hogy a környezetedben bátoríts, buzdíts, taníts. Meglásd, Én ott leszek és segítek, nem hagylak el sohasem.
Most menj békével. Megáldalak a sziklaszilárd hit kegyelmével. z Atya , a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.Jézus bátor harcosa.
2018. 01.31. 21óra


Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!

Sürgetve kérlek, hívd fel azt a papot, akit a lelkivezetődnek választottam ki. Szeretném, ha megismerné a te megtérésedet, apostolkodásod történetét. Az Igazság Könyvének és a Keresztes Imahadjárat imáinak fontosságát. Ne félj, Én előkészítem neked szívét és lelkét. Ez a kapcsolat mindkettőtök lelki fejlődését szolgálni fogja.

Megígérem Uram, holnap felhívom ezt a papot.

Jézus: Köszönöm gyermekem!

Jézus: Köszönöm, gyermekem, hogy a lakásfelújítással kapcsolatban megfogadtad tanácsomat.Minden dolgodat bízd bátran Rám, Én sugallataimmal segítek.
A lelkiismereted kifinomult, a legkisebb bűnök felismerésében is .Ezért kiválóan rálátsz minden tévedésre és a" kis bűnöket "is elkerülöd. Ha "megbotlasz",azonnal siess Hozzám bűnbocsánatért és ha teheted gyóndd meg egy papnál.
Gyakorold a gyógyítás ajándékát! Én megmutatom, kihez menj. Ha teheted imádkozz értük munkaidődben is, egy-egy fohásszal, kéréssel. Áldással is segíthetsz nekik.

Most menj békével.Megáldalak az erősség kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Amen.


Jézus bátor harcosa.