2013. november 1., péntek

“A világ urai” – a Forbes listája alapján


Putyin a legbefolyásosabb elnök a világon. – Második; Obama, – harmadik; Xi Jinping, a Kínai Kommunista Párt főtitkára, a Kínai Népköztársaság elnöke.

“A 72 ember, aki uralja a világot” – címmel jelentetett meg egy cikket a Forbes magazin. Az amerikai felső tízezer általuk legtekintélyesebbnek tartott lapja, – nyilvánosságra hozott egy 72 főből álló listát; melyen a felméréseik alapján, a világ, legbefolyásosabb, legerősebb, legnagyobb hatalmú elnökei, – politikusok, pénzemberek, üzletemberek, vállalkozók és cégvezetők, valamint befolyásos milliárdosok szerepelnek.
“Ki az erősebb? Az egykori szuperhatalom jelenlegi autokratikus vezetője, – vagy pedig a világ jelenleg legdominánsabb országának szinte leláncolt kezű elnöke? – Nos, ebben az évben, – Putyin és Obama között eldőlt, hogy ki is az erősebb. – Ugyanis a szavazatok és értékelések alapján Vlagyimir Putyin a tavalyi második helyezéséhez képest, eggyel előbbre lépett, megelőzvén Barack Obamát – és így az orosz elnök, a világ legnagyobb hatalmú, legerősebb, legbefolyásosabb elnöke lett” – közli a Forbes.
És, hogy ez a helyezés miért is alakult így? – Erre a legegyszerűbb okokat sorolja a lap:
“Míg Putyin megszilárdította hatalmát, Oroszországot stabilizálta és visszanyerte pozícióját a világpolitikában, – addig az Obama adminisztrációra a “béna kacsa” időszak jellemző az utóbbi időben. És ez úgy tűnik, nem is változik. A legfrissebb példa erre a kormány és az amerikai állam részleges leállása nemrégiben. Melyet csak tetéz az egyre inkább eluralkodó kormányzati rendetlenség.
De természetesen nem csak erről a két emberről szól a lista, melyen 3-ként ott van a kínai elnök is, – majd a politikusok után következnek a pénzemberek, üzletemberek, vállalkozók és cégvezetők, milliárdosok, befektetők, – kik mérhetetlen befolyásukkal, erejükkel és pénzükkel, – valóban a világ jelenlegi urainak számítanak.
A Forbes szerkesztői több száz jelölt közül választották ki ezt a 72 legbefolyásosabb embert, – s szedték listába nevüket, személyüket, – az alábbi rangsorba állítván őket.
A listán balról jobbra haladva láthatjuk a sorrendben elfoglalt helyüket; (Rank), – a fotójukat, a nevükkel és a címükkel, beosztásukkal együtt; (Name, Tittle,) – valamint a politikusoknál az országukat, üzletembereknél a cégüket, szervezetüket; (Organization), – valamint az életkorukat; (Age).
Nézzék tehét a teljes listát a “Világ urairól” – ahogyan a Forbes aposztrofálta őket. – Érdekességként említhetjük a legutolsó helyezettet, ki nem más, mint Janet Yellen az Amerikai Jegybank szerepét betöltő Fed (Federal Reserve) nemrégiben Obama által jelölt elnöke.

Vlagyimir Putyin a világ legbefolyásosabb elnöke Fotó Taringa net

“A 72 ember, aki uralja a világot”

A Forbes listája 1A Forbes listája 2A Forbes listája 3A Forbes listája 4A Forbes listája 5A Forbes listája 6A Forbes listája 7A Forbes listája 8
A Forbes nyomán – Fort András / Szabad Riport Tudósító Iroda

A valóság a “devizaadósok” helyzetéről

- Echo Tv – jogi esetek, – Bírósági történetek: szerda, november 6. – 20:30 -
Otthonvesztés
A devizaalapú perek tekintetében mind a NET-en mind a médiában kialakult győztes perekről szóló megalapozatlan és félrevezető szenzációhajhászással szemben az adósoknak az alábbiakról kell tudni, mint ügyük valóságos jelenlegi helyzetről:
A Parlament egy mondattal módosíthatná a Pénzintézeti Törvényt, megtiltva a bankok egyoldalú szerződésmódosítási jogát. Ezzel a legegyszerűbben és legtisztességesebben lehetne rendezni az összes adós ügyét, mert a módosítás a törvény szerint jelentős közérdekre tekintettel visszaható hatállyal módosítaná a devizaalapú hiteleket. Több évvel ezelőtti civil indítvány ellenére ez NEM TÖRTÉNT meg.
Kb 4 – 5 éve közérdekű pert indítottunk 3o Magyarországon működő bank ellen a fentiek tekintetében az egyoldalú módosítási lehetőség megszüntetése céljából.
A különböző szintű bíróságok formai okokra hivatkozással, a többször benyújtott keresetet eddig mindig elutasították, így érdemi tárgyalásra NEM KERÜLT SOR. Jelenleg az ügy fellebbezés alatt áll az érdemi tárgyalás kitűzése céljából.
Kb 2 éve népszavazást kezdeményeztünk a fenti célból, azzal a kérdéssel, hogy: Akarja-e hogy a bankok egyoldalúan ne módosíthassák a kölcsönszerződéseket ?
Az Országos Választási Bizottság elutasította az indítványt azzal, hogy a fenti mondatra nem lehet egyértelműen igennel vagy nemmel válaszolni. Az elutasító döntést a Kúria és az Alkotmánybíróság is helybenhagyta.
Az ügy jelenleg a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság előtt van, 2013.05. hó óta a korábbi magyar döntések megsemmisítése és ennek következtében a népszavazási kezdeményezés –aláírásgyűjtés -, megengedhetősége céljából. A mai napig semmi nem történt Ezen a héten a bíróság elnökéhez fordultunk a soron kívüli elbírálás céljából.
A 2008-ban felvett 21 Milliárd EURO IMF hitelszerződésben a Magyar Állam vállalta, hogy amennyiben, az adósság-havi törlesztési összege- az eredeti 100 egységhez képest, több mint 25 egységgel megnő, úgy az afölötti rész 8o%-át átvállalja az adós helyett.
Ez egy 100.000.-Ft os induló részlet esetében, ha az utólag 200.000.-Ft-ra nő, kb 140.000.-Ft-ig lehetne a szerződést felmondani, mert az afölötti és példa szerinti részt-60.000.-Ft- az állam átvállalta, azaz a banknak az államtól kellene a különbözetet követelni.
A fentiekből következően a tervezett 15-20%-os adósságcsökkentés, nem jótétemény, hanem az államnak már régóta kötelessége lett volna, és amelynek mértéke a fenti képlet alapján, nem 15-20%, hanem legalább 25-33% (Más kérdés, hogy az árfolyam utólagos változása egyáltalán figyelembe vehető-e?)
Az állam azt is vállalta, hogy a munkanélküliek esetében a tartozást a munkanélküliség idejére átvállalja azért, hogy a lakóingatlan ne kerüljön elárverezésre.
A perek:
Az utóbbi idők legjelentősebb döntése a Kúria 2013. július 4-i döntése, amely szerint a devizaalapú szerződések semmisek a határozott kölcsönösszeg megjelölése vagy megbecslése hiányában. A semmis szerződést a döntés úgy módosította vissza érvényessé, hogy egyedül az eladási és vételi ár különbözete – árfolyamrés-összegszerűsége megjelölése hiánya miatti különbözetet-havi párezer Ft- tartotta törlendőnek.
Ismereteink szerint még ez a kérdés is megkérdőjeleződött és az Európai Bíróság előtt van további eldöntés céljából, azaz törvényes e a havi párezer Ft-os követelés kiiktatása.
A fentiekből következően bármilyen NET-es vagy médiás győzelmi hír, amely a fenti eredményektől többet tüntet fel, az adósok és a közvélemény becsapása.
A fentiek alapján minden nagyzoló bejelentés ellenére jelenleg z irányadó, bár nem kötelezően figyelembe veendő legfőbb bírói döntés értelmében a havi törlesztőrészletek összege elvileg, csupán pár ezer Ft-tal csökkenhet.
A véleményünk az, hogy az EU joga értelmében a semmis szerződés nem módosítható a bíróság részéről, azaz a csak az árfolyamrés összegére történő tartozás csökkentés nem felel meg az EU jogszabályainak
Perindítások:
Aki bajban van, nyilván nem várhat a parlament jogszabály módosításaira, hanem lépnie kell.
Jelenleg a szerződés véleményünk szerinti jogellenes részei kiiktatása egyedül és elvileg precedens példa hiányában csak perindítással lehetséges
A mi véleményünk szerint a szerződések főbb jogellenes tartalmi részei:
A szerződés nem devizaszerződés, mert az adós nem kapott külföldi devizát, így a külföldi deviza forintárfolyamon történő nyilvántartása, azaz az utólagos árfolyamváltozás semmis.
A forinthitelt kellene külföldi devizában nyilvántartani, amely alapján a tartozás utólag nem emelkedhetne.
Az EU jog szerint a jelzálogjoggal biztosított szerződéseket utólag egyoldalúan nem lehetne módosítani
Az EU jog szerint a szerződés előre egyoldalúan a bank által meghatározott feltételeit előzetesen az adóssal meg kellett volna részletesen beszélni. Ennek hiányában ezek a feltételek nem vehetők figyelembe a szerződés tartalmaként. Az hogy ilyen konkrét és egyedi megbeszélés történt a banknak kell bizonyítania.
Ilyen tartalmi részek a teljesség igénye nélkül: A fordított árfolyam elszámolás, az utólagos és egyoldalú árfolyam, kamat és költségemelés. Továbbá a változó árfolyam az árfolyamrés kamat, költségváltozás összegszerű megjelölésének vagy megbecslésnek hiánya.
A fentiek egyébként kimerítik a jóerkölcsbe ütközés fogalmát és a tisztességtelen feltételeknek is minősülnek
A perben a fentiekre lehet hivatkozni, továbbá az IMF hitelben foglaltakra, amelyet a bank az állam felé nem érvényesített
A végrehajtások:
A végrehajtói kamara reklámozása ellenére, nem tudunk arról, hogy a végrehajtások a kúriai döntésre tekintettel fel lettek volna függesztve. Ha valaki ilyenről tud, ossza meg legyen kedves a nyilvánossággal
Akinél a bírósági végrehajtó kopogtat azonnal végrehajtás megszüntetése iránti pert kell kezdeményeznie, amelyben kéri azt is, hogy a konkrét végrehajtást függesszék fel.
A NET-en egy-két jogerős végrehajtás megszüntetési perről hallani, amely azonban az adósságot nem szünteti meg.
Ha a végrehajtást jogerősen megszüntették, a kérdés az, hogy azt milyen jogcímen:
Ha az alap a kölcsönszerződés teljes semmissége, úgy a bank jelentkezni fog, hogy tárgyalják meg az elszámolást, amely ha békés úton nem megy utólag külön polgári pert fog indítani.
Más kérdés, hogy az ilyen utólagos elszámolás helyből jelentősen kedvezőbb az adósnak, mintha „szerződésszegően” a végrehajtás keretében kellene a tartozásért felelnie.
A tisztességes megoldás az lenne, hogy az adósok eredeti feltételek szerint-utólagos emelések nélkül kellene a szerződéseket teljesíteniük.
Bp. 2013. 11.01.
Czirmes György

Parragh László igazsága

„ez a pénz eltűnt”-Parragh
„Ez a pénz nem tűnt el, átalakult, a pénz osztalék lett, nyereség lett”-riporter (igaz, így lesz valakiknek a vesztesége, valakiknek a nyeresége K.Á.)
“légy szíves add vissza a pénzt”-ez nem megy- mondja Parragh
“gyenge intézményrendszer vagy ostoba”-Parragh
” Magyarország azért jutott idáig, mert magunkat hoztuk ebbe a helyzetbe” -na ez a kijelentése késztetett írásra, ugyanis többen felháborodva hívtak fel, hogy ez már a pofátlanság netovábbja, hogy minket okolnak a kialakult helyzetért.
Meghallgattam a rövid videót és azt kell mondjam, az utolsó mondata való igazság Parragh úrnak. Tényleg magunkat hoztuk ebbe a helyzetbe azzal, hogy szótlanul és tétlenül hagytuk, hogy Parraghok, Csányik, Orbánok, Poltok, és Gyurcsányok tobzódjanak zavartalanul. Már csak az a kérdés meddig?
http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/10/31/07/Alakul_a_devizahiteles_csomag.aspx
Kásler Árpád.

GA Zjuganov: “…egy történelem, egy hit, egy kultúra-és közös győzelem.”

Október 30-31-én ülésezett XVII. alkalommal a világ oroszainak Népi Tanácsa.


A tanácskozáson részt vett a KPRF KB. elnöke GA Zjuganov is.


A 31-én a Megváltó Krisztus székesegyházban “Oroszország mint egy ország, egy civilizáció, a társadalom és az orosz nép szövetsége” cimmel rendezett plenáris ülés előtt nyilatkozott a sajtó munkatársainak GA Zjuganov.

“Hazánk évezredes történelmű. De ma már húsz éve annak, hogy 180 nemzet és nemzetiség hazájának a történelmét megszakitották. De emiatt nyelvünk, hitünk, kultúránk, tradicióink nem omlottak össze. Nagyon fontos, hogy azt keressük, ami egyesit bennünket, és segit kilábalni a nehéz körülmények közül. A hit kihülése nagy megrázkódtatásokhoz vezetett. Társadalmi megosztottsághoz, zavargásokhoz, polgárháborúhoz. A nómenklatúra árulása a Szovjetunió bukásához vezetett.”-mondta GA Zjuganov.
“25 millió orosz ma határainkon kivül él, és nagy veszélyben vannak-figyelmeztetett a Kommunista Párt vezetője. El kell utasitanunk minden kisérletet arra, hogy egységünket megtörjék. Ukrán, kisorosz, nagyorosz, belorusz-egy ember, egy történelem, egy hit, egy kultúra-és közös győzelem.”

“Ma Oroszország vagyonának 35 százaléka 110 család kezében van. Ilyen éles társadalmi rétegződés sehol a világban nincs még egy. Sem Ázsiában, sem Afrikában, sem Latin-amerikában! Ennek csak rossz vége lehet. Nem véletlen, hogy ma ezt a központi témát vitatta meg a Tanács. Putyin elnök is felszólalt. Kiemelve identitásunkat-a nemzeti gondolatot kihangsúlyozva.
Ám a nemzeti gondolkodás alapja mindig is az erős állam, a magas szellemiség, fejlett kultúra, kiváló igazságszolgáltatás, jó közösségi érzés. De az összes ilyen alapvető érték összeomlott. Az orosz embereknek végre meg kell érteniük, hogy civilizációnkat hatalmas veszély fenyegeti”

“Amikor az orosz központ összeomlott, hatalmas ellenőrizetlen térségek keletkeztek a Baltikumtól a Csendes-Óceánig-folytatta a KPRF elnöke. Ez egy teljes szégyen! Amikor azt halljuk a rádióban, hogy adjuk fel Szibériát-és akkor nincs problémánk az Északi-sark körül! Nem kell az Észak-Kaukázus! Mindezek nem csak értelmetlenségek, hanem valódi provokáció is. Provokáció hazánk ellen, amely évezredes harcok, győzelmek és fájdalmak, nehéz küzdelmek árán teljesitette spirituális küldetését.”
“A kommunizmus épitésének erkölcsi kódja és Krisztus Hegyi Beszéde szövegszerűen szinte ugyanazt tükrözi vissza, azonosak az erkölcsi és etikai értékek. Az ortodoxia volt az az alap, amelyre felépült a nagy orosz állam és az orosz civilizáció. Ezt teljesitette ki a szovjet korszak. Akkor nyertünk a barbár náci hordák ellen, akkor jutottunk ki a kozmoszba. Akkor valósitottuk meg nukleáris potenciálunkat, és ezzel megmentettük a világot a III. világháborútól!”-mondta a kommunista párt elnöke.
“Az nagy hiba volt-folytatta Gennagyij Andrejevics-hogy elődeink egy időben úgy vélték: nincs szükség az ortodox hitre. Ezt nem lett volna szabad megtenni. De a háború alatt Sztálin kijavitotta ezt a hibát. Magas rangú egyházi vezetőkkel való tárgyalásai után a patriarchátus újjászerveződött, újjáteremtődtek a vallási akadémiák, megújult a kiadói tevékenység, új templomok épültek.”
“Ami a kommunista pártot illeti, mi részünkről nem elvárás, hogy tagjaink ateisták legyenek-folytatta a KPRF elnöke. Mert van egy tiszteletben tartandó dolog-a hit! Mi fogjuk garantálni a lelkiismereti és vallásszabadságot!
Két módja van a problémák megoldásának. A párbeszéd és a háború! Mi készitettünk egy programot, amelyben garantáljuk a szólásszabadságot, a tisztességes és demokratikus választásokat.
Ez a program garantálja a szellemi fejlődést, az új iparositást, a tudományos és technikai fejlődést. És ez igy normális. Emberek összejönnek, és megvitatják a problémákat. Mi a nép választásokon kinyilvánitott akaratát tiszteletben tartjuk. De csak a tisztességes választásokon elért eredményeket tiszteljük. Nem a rablott szavazatok alapján elért választási eredményeket”-mondta befejezésül GA Zjuganov.

(kprf.ru )

10 módszer, amelyekkel a gyermekeink egészségét rombolják

A modern gyermekeket úgy mérgezik, mint még soha az emberi civilizáció történelmének folyamán. Nem csoda, hogy az autizmus aránya égbeszökő.
Itt a tíz leglátványosabb módszer, amelyekkel a gyermekek egészségét rombolják.


1 – Sorozatos oltásokkal, velük higany, alumínium, formaldehid, MSG ( monoszódium-glutamát) és egyéb más adalékanyag jut a gyermekek szervezetébe.

inject
Elismert tény, hogy a mai vakcinák esetében a gyermekeket szándékosan teszik ki higany, alumínium, MSG és formaldehid mérgezésnek és őrült mennyiségben fecskendezik a csecsemők és a gyermekek testébe.
Az orvos-gyógyszerészeti maffia ahelyett, hogy megpróbálná kideriteni mi áll az egyébként egészséges gyermekek autistává, cukorbeteggé, rákos beteggé való transzformálódása mögött, a gyermekét beoltatni nem kivánó szülőt büntetőjogi procedúra alá vetik.


2 – Amalgám tömésekkel

Megdöbbentő, hogy ezek a tömések behelyezhetők a gyermekek fogaiba. A higany az emberiség által ismert egyik legtoxikusabb nehézfém.
Nem hívják higanynak persze, mert az túl sok kérdést vetne fel az emberekben. A neve még mindig “ezüst amalgám tömés.”


3 – Az iskolai ebéddel, amelyek mérgező feldolgozott élelmiszereket tartalmaznak, tartósítókkal, ízfokozókkal és nátrium-nitrittel vannak tele

ebed
Az iskolai ebéd toxikus koktélját adalékanyagokkal, részlegesen hidrogénezett olajokkal, kémiai tartósítószerekkel, ételszínezékkel vegyítve nap mint nap kapják a gyermekek.
A Nátrium-nitrit színfixáló adalékanyagot gyermekek esetén összefüggésbe hozták már a hasnyálmirigyrákkal, vastagbélrákkal és agydaganatokkal. Szándékosan adják hozzá a hot doghoz, kolbászokhoz, szalonnához, pepperonihoz és szinte minden feldolgozott húshoz. Egy rendszeresen nátrium-nitritet fogyasztó nemzetre pedig jellemző a magas rák előfordulási arány.


4 – Televízió programokkal, amelyek a gyermekek agyát a materializmus eszméivel mérgezik

tv
A televíziót híradásra, oktatásra és szórakoztatásra találták ki. Az oktatás hiánya mára már teljesen eluralkodott a csatornákon, hiszen az nem szolgálja a kereskedelmi érdekeket. A gyerekek materialista agymosása és manipulálásra való nevelése nem egyenlő azzal, ami sajnos manapság már csak néhány csatornára korlátozódott, azonban ezeket az adásokat is vállalati érdekek finanszírozzák…A lényeg mindenhol az, hogy cukros gabonafélék, játékfigurák, játékok és szemét élelmiszerek legyenek a gyerekek fejében és kisírják azokat maguknak, szüleiket manipulálva.


5 – A közoktatással, amely revizionista történelmet, a társadalomról pedig hamis képet közvetít

A gyermekeket alattomosan mérgezik az állami iskolák, teljesen letörve szabad gondolkodásukat és önálló ötleteiket. Alapjában mit is tanít az iskola a diákoknak?
1. Az igazság forrása mindig hivatalos személy vagy szerv
2. Az intelligencia mérőfoka az, hogy ki tud jobban odafigyelni, emlékezni és ismételni
3. Jó jegyet a pontos memóriával rendelkező kap
4. A rendbontókat megbüntetik
5. Az intellektuális és a szociális szabálykövetés a legfontosabb.


6 – Mérgező testápolási termékekkel, rákot okozó mérgekkel: sampon, bőrápoló, fogkrém, légfrissítők, szappan és így tovább…

A gyerekek mindenütt szinte fürdenek a mérgekben. A testápoló termékek, beleértve a szappanok, samponok, mosószerek, lágyítószerek és még a fogkrém is szintetikus vegyszereket tartalmaz.
A mosószerek a gyermek ruházatát rákot okozó vegyi anyagokkal telítik, amelyek azután viselés közben beszívódnak a gyerekek bőrébe és felszívódnak a testükbe. Amikor a gyerekek tinédzserekké válnak, a mérgek még nagyobb terheket rónak rájuk dezodorok, smink-és kozmetikai termékek, parfümök és kölnik megtestesítőjeként. Szinte az összes hagyományos testápolási termékek tartalmaznak rákot okozó vegyi anyagokat, köztük a drága márkákkal.


7 – Az ivóvízben található fluoriddal

fluorid
A “fluorid” valójában idegméreg, és rendkivül jó rovarölő szer…. Azt tudjuk, hogy olyan ivóvíz fogyasztása, amely már kis mennyiségű, 1,2 – 3 ppm fluort tartalmaz, olyan fejlődési rendellenességeket okoz a csontokban, mint csontkeményedés, csigolyabántalom és csontritkulás.
A fluorid annyira mérgező, hogy a folyókba vagy patakokba való öntése ökológiai terrorizmusnak minősül. Mégis, valahogy a palckozott vizekhez és az ivóvízhez való adása nem minősül mérgezőnek.


8 – Mérgező beltéri környezetekkel otthonokban és az iskolákban: formaldehid, penészgombák, ragasztók és szintetikus szennyező anyagok

A beltéri levegőszennyezés jelentős forrása a mérgező vegyi anyagoknak való kitettségnek a gyermekek életében. A szőnyegek, festékek, fa padló és még a bútorok is mérgező anyagokat bocsátanak ki, amelyek elősegítik a rák és az allergia kialakulását.
Sok otthon, iskola és kereskedelmi épület mérgező penészgombákkal, toxikus tisztitószerekkel és szuperbacikkal mérgezi a gyermekeket.


9 – Videojátékokkal

Félreértés ne essék, gyermekek – különösen a fiúk – mentális mérgezése zajlik jelenleg a videojátékokon keresztül. Ezek a játékok arra tanítják a fiúkat, hogy az erőszak normális, a könyörtelen gyilkos támadások az ultra-realisztikus lövöldöző szereplő személyében teljesen elfogadhatóak.
Közben pedig érzéketlenné teszik a gyerekeket a való világra, azzal a céllal, hogy mire felnőnek, csatlakozzanak a hadsereghez. Néhányat a legnépszerűbb játékok közül valójában a katonaság tervez és tesz közzé, mint katonai toborzó rendszert tizenévesek számára.
Amikor Xboxot vásárolsz, legyél ennek tudatában.


10. Tudatmódosító pszichiátriai szerekkel

Az egyik legnagyobb gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények közé tartozik az, amit a mai pszichiátria csinál. A gyermeket először “diagnosztizál”-ják a rendellenességekkel,hiperaktivitással vagy depresszióval, aztán tudatmódosító pszichiátriai gyógyszereket adnak nekik. Magyarországon mind az öt SSRI ( szelektív szerotonin újrafelvevő inhibitor, vagy antidepresszáns) forgalomban van: citalopram (Seropram), fluoxetin (Prozac), fluvoxamin (Fevarin), paroxetin (Seroxat), sertralin (Zoloft).

Forrás: naturahirek.hu