2019. 09.11.
Uram! Nehezen megy az imádkozás, a Veled való beszélgetés és írás nem olyan, mint korábban. Mi ennek az oka?

Jézus: Drága kislányom Évikém!
Ilyenkor nem szabad megijedned, mert ez az állapot nem azt jelenti, hogy visszaesett volna a lelked és távolabb vagy Tőlem, hanem ennek az a neve, hogy lelki szárazság. Ilyenkor nyomott a hangulatod, nincs kedved az imához, a Szentmiséhez és a Velem való beszélgetéshez sem.
A lelki szárazságnak 2 forrása lehet. Vagy a gonosz, vagy pedig Én. Ne félj kicsim .Nem engedem a gonosznak hogy befolyásoljon ellenem, vagy elszakítson Tőlem. Én részesítelek téged ebben a próbatételben. Azt vizsgálom, hogy milyen erős az akaratod, hogy vajon így is úrrá leszel-e érzéseiden, jársz-e Szentmisére és imádkozol-e.
Jelesre vizsgáztál előttem! Legyőzted a rossz hangulatodat és azért is elvégezted vallásgyakorlataidat. Az ilyenkor elmondott ima 10x (tízszer) annyit ér, mint amelyet buzgó áhítattal, könnyek között mondasz. Sokkal több lelket tudsz menteni így. Ez azért van, mert a lelki szárazság alatt csak te működsz egyedül, a te akaratoddal.
Máskor viszont a te érdemedhez hozzátevődik az Én égi kegyelmem.
Ne félj, hamarosan újra írni fogsz, mert beborítalak az Én lángoló szeretetemmel.
Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.


2019.09.20. Vác. Szentségimádás alatt.

Mennyei Atya: Drága Gyermekem! Már korábban is szerettem volna veled beszélni a házasságról.
A házasság szó töve, "ház", amely védelem: óv a külső veszélyektől az időjárás viszontagságaitól. A házassággal is így van ez. Amelyik házasságot komolyan veszi a férj és feleség, az megtámadhatatlan védelem, mert a hűség és a szeretet annak a páncélja. Sem külső, sem belső ellenség nem vehet rajta erőt. A házasságon Isten Pecsétje van, mert Isten szerezte, Ő alkotta, és ez felbonthatatlan. Ez egy olyan egység, mely az Égben köttetik. A házasság egy megszentelt "intézmény", amelyen áldás van. Egy hűségben leélt házasság példa a gyermekek és az unokák számára is.
Minden felbontott házasság akár hűtlenség, akár más okból bontatik fel, bűn. A Bibliából tudjátok, Mózes "válólevelet" adott az embereknek, de ez, az ember " kemény szívűsége" miatt , nem Isten akaratából történt.
A legtisztább, legtökéletesebb házasságban szeretett leányom Mária  és Szent József élt. Ők legyenek a ti példaképeitek. Elsősorban  az Isten iránti szeretet, az egymás iránti szeretet, tisztelet és hűség legyen a legfontosabb erény.
Minden gondjukat, Rám, Mennyei Atyjukra hagyták, Én gondoskodtam róluk.
Drága gyermekeim! Tartózkodjatok a házasságon kívüli együttéléstől, a házasságon kívüli testi kapcsolattól, a hűtlenségtől, a paráznaságtól, mert ezzel mélységesen megbántjátok Mennyei Atyátok Szívét és halálos bűnben haltok meg, ha bűnbánatot nem tartotok, meg nem gyónjátok, és ha nem hagytok fel  ezzel a bűnös kapcsolattal. Én végtelenül irgalmas Atya  vagyok , és megbocsátok, ha ti őszintén megvalljátok, megbánjátok bűneiteket.
Tudnotok kell, hogy ez a rengeteg meddőség, szexuális módon terjedő betegség, a vetélések, mind, a bűnös kapcsolatok, a fogamzásgátlás és az abortuszok következménye.
Ezért Gyermekeim, éljetek tisztán, éljetek házasságban, éljetek hűségben férjeitekkel, feleségeitekkel és Én megáldalak benneteket bőséges gyermekáldással, az Atya, A fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Jézus bátor harcosa.

2019.09.20. Vác. Szentségimádás alatt.

Jézus: Drága Gyermekem! A test bűnei közül, a paráznaság az egyik legutálatosabb bűn az Én szememben. De tudnotok kell,hogy a paráznaságon kívül sok egyéb a test ellen elkövetett bűn is van.
Itt van az evés és az ivás. Ezeknek a legfőbb jellegzetessége a mértéktelenség. A mértéktelen evés-ivás, sok-sok betegség kiinduló pontja lehet. Annyira, hogy az elhízott ember kiszolgáltatottá, munkaképtelenné válik, sőt bele is halhat ebbe az állapotába.
Ez, a falánkság, torkosság, halálos bűn. Aztán itt van az ivás. Itt első sorban az alkoholizmusról kell szólni, amely teljesen tönkre teszi az alkoholista férfit vagy nőt, a családját, és  a környezetét. Ez bizony ugyanolyan káros szenvedéllyé válhat, mint az evés. Ez is beteggé, földönfutóvá teheti az iszákos embert és családját.
De mondok most valami újat Gyermekeim. Mostanság meghatározzák, mennyit, hogyan , mit, és mikor igyatok. Ez is bűn. A média, a különböző italokkal foglalkozó iparágak, a gyógyszeripar, a nagyobb nyereség reményében, manipulálják az emberek ivási szokásait. Sokszor halljátok, " minimum 2-3 liter folyadékot kell elfogyasztania minden embernek".
Gyermekeim! Minden embernek mások a szükségletei, ivási szokásai. Akkor és annyit igyatok, amikor szomjasak vagytok. Nyilván a beteg embernél, a csecsemő és gyermekkorban, idős korban ez változik, mert kiszolgáltatott vagy tehetetlen állapotban vannak. De egészséges felnőttek akkor és annyit igyatok, amennyi jól esik. Minden mértéktelenség a sátántól való.
A test bűnei között, már sokszor említettem a jógát, egyéb keleti vallások mozgáskultúráját, amelyek nem mentesek a lelki, spirituális terheltségektől.
A sport, ami önmagában nagyon jó elfoglaltság,- mértékkel, amíg az egészség vagy a család egysége rovására nem megy. De nézzétek a labdarúgás, az autóverseny ,az extrém sportok,az ökölvívás és még sorolhatnám tovább a többi sportot is .Ezeken az eseményeken őrjöngő durva tömegek, súlyos balesetek, tragédiák történnek. Ezeket és most már minden sportágat a pénzvilág érdekei uralják. A sportolók többsége persze szereti amit csinál, de sok esetben a sport bálvánnyá változik az életükben.
Aztán itt vannak a szerencsejátékok, a TV-ben zajló kvíz-játékok. Nézzétek csak meg jobban, ravaszul, a versenyszellemre van építve, de valójában mindegyikben a PÉNZ a főszereplő. Aztán televíziós asztrológia műsorok, amelyek jóslással, jövendölésekkel foglalkoznak. Ez egy nagyon veszélyes műsor, mert ezzel közel kerülhetnek a fehér és fekete mágiához az emberek. Aztán egyéb filmek, amelyek tele vannak erőszakkal, ezotériával, varázslással, szexualitással, vagy egyenesen pornográf tartalmúak.Vagy az ártatlannak tűnő "szappanoperák", idealizált, rózsaszín ködben, fülledt erotikával tele filmek. Bódulat az emberiségnek. Leül a nép a televízió elé , és mint egy kábítószert úgy szívja magába a szennyet a szemetet a förtelmet.
A divat és az úgynevezett "szépségipar",  megnyomorítja a nőket, a férfiakat és most már a gyermekeket is. Idealizált külső, egy kitalált vagy elfogadott, emberek által kreált alak, csak a külsőség, lélektelen "lárva-arcok", és a plasztikai műtétekkel rengeteg szenvedés. Ez a gender ideológiának a melegágya.
Isten képmására lettetek teremtve. Isten férfinek és nőnek teremtette az embert. Olyannak, amilyennek az Atya akarta, amilyen az Atya tervében volt. Amit az ember mesterségesen át akar alakítani magán az a sátántól van. Az élet minden területén az ember, az ember, és az ember. A mai ember szinte teljesen kizárta életéből Teremtőjét. Csak amikor hirtelen megváltozik az élete egy betegség, egy hirtelen bekövetkező tragédia, természeti csapás, baleset vagy egyéb katasztrófa miatt, akkor szembesül kicsinységével, semmiségével, gyarlóságával. Akkor, ha Istenhez kiált, bűneit megvallja, megbánja, bűnbánatot tart, bocsánatot kér Urától, megtér, megmenekül. Mert Én, végtelenül irgalmas, megbocsátó, szerető Isten vagyok.
Megáldalak az Én mindent felülmúló szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Jézus bátor harcosa.

2019.09. 21. 21 óra Imák után.

A Kereszt hordozás és a Keresztre feszítés imáit imádkoztam a Szent Brigitta 12 évig tartandó imái alatt, amikor Te Uram ezt mondtad.
Jézus: Gyermekem! Szemlélődő imádban, a három elesésemkor, minden alkalommal a segítségemre siettél. Misztikusan hol a Kereszt végét fogtad, hol erőtlen Testemet segítetted föl. Hálás vagyok  a segítségedért, megáldalak érte.
Legtöbbször azonban az jut eszedbe, amikor Cirenei Simon segít a Keresztemet hordozni. Ilyenkor Simon helyébe képzeled magadat, szemtől szembe, végtelen kimerültségemet és szenvedésemet testközelből látva, visszük együtt a nehéz keresztet.
Gondolatban sokszor feltetted már magadban a kérdést. Miért volt szüksége Jézusnak segítségre, emberi segítségre? Hiszen Isten Fia volt. Bármekkora gyengeséget, fáradságot, nehézséget el tudott volna viselni. A Mennyei Atya egy szempillantás alatt felrepíthette volna a Golgotára.
Mennyei Atya: Drága Gyermekem!  Először is, Szent Fiam önként vállalta a szenvedést, nekem, a Mennyei Atyjának felajánlva szenvedését, az emberiség megmentéséért. Másodszor, teljesen kiüresítette önmagát Istenségétől és Ő, mint ember, emberi törékenységével járta végig a Keresztutat. Harmadszor, Cirenei Simont küldtem, mint segítőkész embert, a mindenkori segítőkész ember előképét, aki segít Szent Fiam kereszthordozásában. Ezzel a cselekedettel bevontam az embert, Fiam kereszthordozásának misztériumába. Az ember, aki  Fiam Keresztjét a Golgotára felsegítette, Cirenei Simon, akkor és ott, megtért, megváltozott az egész élete.
Nos, aki a mai időkben is részt vállal Fiam kereszthordozásában, annak ma is megváltozik az élete. Jézus Keresztjével felveszi a maga és mások keresztjét is, és így segít Jézusnak a kereszthordozásban.
A megváltás teljes mértékben Isten műve, de nem zártam ki ebből az embert sem. Cselekvő részese volt a Golgota felé vezető úton és most is cselekvő részese. Hogyan? Kérdezhetitek. A válaszom a következő. Amikor szeretitek embertársaitokat, imádkoztok ellenségeitekért, amikor engeszteltek,imádkoztok, böjtöltök, segítitek az árvát, az özvegyet, amikor nagylelkűen adakoztok a szükségben szenvedőknek. Amikor szívből megbocsátotok, akkor Cirenei Simonokká váltok. Így viszitek Szent Fiammal a Keresztet.

A Keresztútról elmélkedtem Istenem. Az egész Keresztutat végig gondolva, az nem lehet, hogy ennek ne legyenek következményei.Az nem lehet, hogy csak itt a Földön van hatása.
Mennyei Atya: Drága Gyermekem! Valóban jól gondolkodsz. Fiam születése, élete és Kereszthalála, nemcsak a Föld, de az egész Világegyetem működésére kiható dolog volt. Keresztútja, annak minden állomása, mint egy lenyomat, mint egy pecsét, rányomódott az egész Világmindenség és a Föld életére. Az emberiség életére. Mint Mindenható és Mindent Tudó Atya, előre tudtam, hogy az emberiség Fiam Kereszthalála, áldozata, megváltó műve nélkül elbukna. Azt is láttam, hogy az utolsó időkben a sátán ostorcsapásait,  tövissel  koronázását kell elviselni Egyházamnak. Fiam Keresztre feszítésekor a jobb lator a Maradék Egyházat, a bal lator pedig az eretnek , új egyházat jelenti. Az Egyház és az emberiség haldoklása, Szent Fiam utolsó Vércseppjeinek kiontásáig tart, amikor Én, mint a Mindenség Ura azt mondom Elég!
A három napos sötétség után,amely Fiam sírban töltött idejére emlékezteti a Földet, az emberiség megtisztul,Maradék Egyházam új életre kel, Új Eget és Új Földet teremtek, ahogyan Szent Fiam is feltámadt a halálból. Ez egy új korszak lesz az emberiség történelmében, ahol Isten lesz mindenben és Istenért lesz minden.
Most pedig megáldalak mindent felülmúló szeretetemmel, az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Jézus bátor harcosa.

2019. 09.29.21 óra 15. perc . Imák után.

Jézus: Drága Gyermekem!
A mai napon, a Váci Egyházmegye védőszentjét ünnepeltétek. A szentmisén részt vettek Szent Mihály Angyalfejedelem és az ő harcos Angyalai. Ők nagy örömmel és áhítattal térdeltek a Szent Térben az Oltáriszentség előtt. Az Angyalok 9 kara dicsőítette Istent, imádatukat és hódolatukat mély alázattal és szeretettel fejezték ki, mélységes meghajlással. Ott volt a templomban Égi Édesanyátok, az Angyalok Királynője is. Minden Szent Angyalom szeretettel és mélységes tisztelettel várja és teljesíti Édesanyám kéréseit.
Ma  otthon, sok égi üzenetet küldtél el gyermekeimnek és a nap végén a Szent Mihály rózsafüzért is elimádkoztad. Szent Mihály és Én, a te Jézusod is éreztük azt a mélységes szeretetet, amit irántunk érzel.
Most kis szobádban, Mennyei Édesanyád, Szent Mihály , az Őrangyalaid mellett, az Angyalok 9 karából is itt voltak Angyalok. Nagy örömmel imádkoztak veled.  Ez a rózsafüzér, a lelki tisztaság és tökéletesség felé visz, véd, erősít, főleg ha rendszeresen imádkozod. Szent Őrangyalodat kérheted, hogy jöjjön és imádkozzon veled, erősítsen téged. Ő azon fáradozik megszületésed óta, hogy a Mennye Dicsőségbe vigyen téged.
Most pedig megáldalak a kitartás, az engedelmesség és a bátorság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Jézus bátor harcosa.