2013. június 4., kedd

Egyetlen törvényben sincs szabályozva a behajtó cégek munkája

Elkészült az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-209/2013.sz ügyben, mely a bírósági végrehajtások rendszerét érintette. A jelentés számos visszásságot tárt fel kizárólag a végrehajtók munkájával kapcsolatban. Sajnálatos és egyben felháborító, hogy az adósok jogait és érdekeit a civil érdekvédőkön kívül senki és semmilyen jogszabály nem védi meg a behajtók, követeléskezelők, végrehajtók sokszor és sok esetben vitatott eljárásától, behajtási módszereitől-akár valós, vagy vitatott a követelés jogalapja.
Az alapvető jogok biztosának jelentése, a végrehajtók, behajtók, követeléskezelők eljárásáról, módszereiről terjedő visszásságok-melyek nem ismeretlenek többek között a PSZÁF előtt sem- valamint az a tény, hogy a Vht.-t is szükségszerű módosítani, bizonyítja, hogy valami nagyon nincs rendben.
Felhívnánk a jogalkotók figyelmét, hogy a Vht. módosítás még utalást sem tesz gyermekek jogaira, holott a kiskorú gyermek ártatlan szenvedő alanya az eljárásnak, amiről egyáltalán nem tehet, még akkor sem, ha a szülei esetlegesen egy felelőtlen döntést hoztak, vagy csak egy példa a sok közül- elérte a szülőket a munkanélküliség réme!
Az alapvető jogok biztosának jelentése 19 oldal, mely kizárólag a végrehajtók munkájával, tevékenységükkel kapcsolatos anomáliákat elemzi. Fontosnak tartjuk néhány szóval megemlíteni a bírósági végrehajtást megelőző behajtási, követeléskezelési folyamatok szintén szabályozatlan, minősíthetetlen voltát, melynek tarthatatlanságára szintén folyamatosan hívják fel az érdekvédők és az érintettek a jogalkotók figyelmét, hiába.
A PSZÁF a Fogyasztóvédelmi Bizottságának 2013. február 25-i ülésére készített háttéranyagában mutatott rá a követeléskezelés fogyasztóvédelmi szempontból hiányos szabályozására, esetenként a túlzott mértékű díjakra, zaklató, tisztességtelen követeléskezelési gyakorlatra.
A Hiteles Mozgalom villám vizsgálatot végzett négy-öt követeléskezelő cég vonatkozásában:
- Adatvédelmi azonosítót egyetlen  cég esetében láttunk feltüntetve.
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) –t egyetlen egy esetben láttuk feltüntetve.
- Felügyeleti engedély egyetlen esetben került feltüntetésre.
- Adatvédelmi szabályzatot külön egy esetben láttunk feltüntetve.
- Követeléskezelési szabályzatot, mely adatvédelem, adatkezelésre vonatkozó részt tartalmazott, két helyen láttunk feltüntetve.
- A követeléskezelési módszerek között még mindig megtalálható az adósok munkahelyen történő „személyes felkeresése”…
- Díjtáblázatot egyetlen esetben sem láttunk külön feltüntetve, így kideríthetetlen, mely jogszabály alapján határoz meg például egy behajtó cég 50.000.-Ft behajtási díjat, egy pénzintézet által fel sem mondott kölcsön esetében.
Álláskínálatok: telefonos behajtó, követelés kezelő „személyes felkereső” bárki lehet, mindenféle különösebb végzettség nélkül, akár vállalkozói igazolvánnyal. PSZÁF vizsga követelményét, vagy annak elvégzését a munkába állástól számított 3 hónapon belül-egy cég határozta meg.
Tarthatatlannak és több jogszabályba ütközőnek tartjuk, hogy az adósok, díjhátralékosok személyes és banktitkot képező adatait beazonosíthatatlan vállalkozói, vagy munkaerő kölcsönzés által foglalkoztatottak, diák munkások, nyugdíjasok kezeljék.  Tarthatatlannak tarjuk a telefonon történő egyezkedést, anonim vezetékes, vagy mobil számokról történő hívásokat, X.Y. bemutatkozik az X. cég nevében és erre már az adósoknak minden személyes és banktitkot képező adatot kellene közölniük.  Abban az esetben, amikor az érintett hitelt érdemlő beazonosítást kér a telefonvonal másik végén tartózkodó személytől, a válasz: „küldtünk sms-t”, vagy nem azonosítja be magát, vagy leteszi a telefont.
Tarthatatlannak és zaklatásnak tartjuk az adósok otthonában, munkahelyén történő „személyes felkeresést”, az ügyféllel történő kapcsolattartásra a cég iroda helysége szolgál, vagy banki kölcsön esetében a bankfiók!
Tarthatatlannak és nem az európai üzleti normának megfelelőnek tartjuk azt az újabb pénzintézeti módszert, ezt egyenlőre a lízing cégeknél tapasztalták a civil érdekvédők - mely szerint vagy a behajtóval fenyegettetik meg az adóst, hogy feljelentik a rendőrségen hitelcsalásért – ha nem működik együtt a behajtóval, vagy egyszerűen feljelentik a rendőrségen, ha vitatja a szerződést – úgy hogy még felmondásra sem került a kölcsön!
Tarthatatlannak tartjuk, hogy ezen működésük hivatalosságát is megkérdőjelezendő cégek sima postai levélben értesítik a legtöbb esetben az adósokat, melyet értesítést vagy megkap az adós vagy nem. Mivel elektronikus nyilvántartásukban a levél feladás szerepel, akár megkapja az adós, akár nem, ők azt kézbesítettnek tekintik.
A sort a végletekig lehetne folytatni a minősíthetetlen hangú „fizetésre ösztönző” telefonokkal és levelekkel…
Teszik ezt abban az esetben is, ha pénzintézeti tartozás esetében bírósági per van folyamatban.
Csak eme néhány gondolatból megállapítható, hogy mind a végrehajtók, követeléskezelők, behajtók munkája gyakorlatilag jogilag teljesen szabályozatlan környezetben zajlik, sérül többek között a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye, a tisztességes eljáráshoz való jog, a jogorvoslathoz való jog,a tulajdonhoz való jog, a gyermekek jogai,valamint az emberi méltósághoz való jog.
A Hiteles Mozgalom sajnálatos tényként állapítja meg, hogy sem a kilakoltatási, sem a behajtási, követeléskezelési, végrehajtási eljárásokban, az Ember, a család és a gyermek jogai továbbra sem kapnak szerepet. Magyarországon az Ember, a Gyermek szó is ismeretlen fogalom lett.
Megállapítható, hogy a tömeges végrehajtások, kilakoltatások véghez vitelére mindenféle hatástanulmány nélkül kerül sor. Az illetékesek felé több civil szervezet többször intézett konkrét kérdéseket, ami természetesen érdemi válasz nélkül maradtak, tehát továbbra is várjuk az érdemi választ a kérdéseinkre. Például:
- Azoknak a családokkal, gyermekekkel, akiknek nem lesz hova költöznie, mi lesz a sorsa?
- Az anyák átmeneti otthonában csupán azokat tudják elhelyezni, akiknek a gyermeke még nem töltötte be a 3. életévét. Mi lesz azokkal az anyákkal, akiknek idősebb gyermekei vannak, de még nem érték el a nagykorúságot? Mi lesz az apákkal, akik elveszítik a családjukat?
- Hol marad a  gyermekek szociális biztonsághoz, és a családban való nevelkedéshez való joga?
- Lakcím nélkül hogyan fognak ezen családok a családtámogatási ellátásokhoz jutni, a kilakoltatott gyermekek hogyan fognak lakcím nélkül óvodába, iskolába járni?
- Ezen családok  lakcím nélkül nem juthatnak társadalombiztosítási ellátáshoz, nem juthatnak munkaszerződéshez – azonnali elbocsájtása várható a kilakoltatás után. Nem juthatnak munkanélküli ellátáshoz sem, lévén nem tudják őket regisztrálni. Nem fognak önkormányzattól semmiféle ellátásban részesülni, mert lakcím nélkül egészen egyszerűen nem létezik illetékes önkormányzat, aki bárminemű ellátást folyósíthatna részükre.
Arról nem beszélve, hogy amennyiben az érintetteknek még munkahelye van, adott esetben egy önkormányzati vagy pénzintézeti tartozásból adódóan élete végéig adósrabszolga marad.
Ez nem néhány embert érint, hanem tömegeket.
Hogyan kívánják a problémát a 24. órában kezelni?
Jakus Mariann – Fővárosi Hírhatár.hu

Zavargásoktól tartanak a munkanélküliség miatt

208 millió munkanélküli lesz 2015-re. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet riasztó tényekre hívta fel a figyelmet legújabb jelentésében.
Öt évvel a pénzügyi válság kirobbanása után számos ipari államban tovább növekszik a munkanélküliség és ennek következtében a szociális zavargások kockázata – figyelmeztet a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) legújabb, “A Munka Világa 2013-ban” című globális tanulmányában.
Az elemzés szerint a legnagyobb veszély az Európai Uniót fenyegeti. A munkanélküliek száma – hacsak nem jönnek határozott ellenintézkedések – 2015-ig globálisan nyolcmillió fővel nő, és eléri a 208 millió főt – hangoztatta az ENSZ szervezete hétfőn beterjesztett, erre az évre vonatkozó globális munkaerő-piaci kitekintésében.
Az ILO szerint kivételt képez Németország, ahol 2007 és 2012 között több mint kétmillió új munkahelyet teremtettek, szemben azzal a 2,7 millió munkahellyel, amely a hétéves időszakban megszűnt az Európai Unióban. Az EU-beli forrongások kockázata az ILO szerint a 2006-ban mért átlag 34 százalékról tavaly 46 százalékra növekedett. Ehhez döntően hozzájárultak a drákói takarékossági intézkedések. Az euró övezet ráadásul 2011 óta recesszióban van, a munkanélküliség több mint 12 százalékot ért el, a fiatalkorúak körében pedig a munkanélküliség csaknem 24 százalékos – emlékeztet a tanulmány.
Az elemzés azt is kiemeli, hogy a bizonytalanság és visszaesés főleg a közepes jövedelemmel rendelkező középosztálybelieket érinti a fejlődő gazdaságokban. A munkahelyek biztonságának gyengülése, a munkanélküliség és bizonyos csoportok teljes kiesése a munkaerőpiacról hosszú távú következményekkel járhat a gazdaságra, ahol éppen a tervezhetőség és a stabilitás alapozhatná meg a várt fellendülést.
(profession.hu)

A jóslatok beválnak?

…”Se jobb se bal, – egyszerűen csak magyar…”

- Független Magyarok az összefogás fontosságáról -
A jóslatok beválnak? – Ezt a kérdést teszem fel magamnak, de feltehetném minden hitetlennek, akik másképp gondolták el a világot Magyarországon.
Még mindig fülembe cseng egy Fidesz politikus kijelentése, amit igen nagy felháborodás követett, – minek következtében ettől a politikustól még a közszereplést is megvonták.
Ha jó emlékszem a kijelentés így szólt; “Adjunk szavazati jogot a határon túl élő magyaroknak, és akkor 20 évre bebetonozzuk magunkat a hatalomba.”
Doktor úr! Úgy néz ki, maga jó jósnak bizonyult, nem a kijelentéséért kellett önnek háttérbe vonulni, hanem azért mert elárulta a pártjának hosszú távú stratégiáját.
A hatalomra kerülésük adott nekik egy olyan lehetőséget, amivel ezt valóra is tudják váltani. Hogy, hogyan, ezt már jó előre érzékeltették velünk. Mindenkit, aki nem pártkatona, kitessékeltek az államaparátus területéről. Minden felelős pozícióba pártakatona került. A választási bizottságoktól kezdve, a médiáig, az igazságügyi szervekig, – nem sorolom tovább mert már ez lerágott csont. Többet foglalkoztak ezzel, mint az ország helyzetének javításával.
Ezért mi, a nemzeti oldalon állók is felelősek vagyunk, hogy ilyen könnyen árkot tudtak ásni közénk, mert mi, – a liberális erők letörésére, és az egymással való hadakozásra emésztettünk fel minden erőnket, és nem vettük észre, hogy az igazi ellenség közben úgy megveti a lábát, hogy tényleg nem lesz annyi robbanó anyag, amivel ki tudjuk őket robbantani a hatalomból.
Mi pedig, ha tovább keresgéljük a vezéreket, – bedőlünk ezek hazugságainak, szolgáljuk hatalmi vágyaikat, akkor valóban a saját temetésünk eljövetelét gyorsítjuk fel.
Ezért mi, a Független Magyarok Csoportja azon dolgozunk, hogy megállítsuk ezt a folyamatot.
Ehhez az kell, hogy azok a nemzeti erők és hazafiak, akik a változást akarják, – teljes és feltétel nélküli összefogással egyesüljenek egy erőben, – csak akkor lehetséges ezt a folyamatot megállítani.
De, aki ebben az összefogásban nem akar részt venni, annak semmi keresni valója nincs az ellenállási mozgalomban. – Az megalkuvó és nemzetellenes.
Igen most van jelentősége annak mondásnak, hogy; “se jobb se bal, – egyszerűen csak magyar”. – Mert mi, a hazáért aggódók, csak akkor tudjuk elérni azt a célt, hogy mindenki megvalósítsa azokat az értékeket, amiket képvisel, – ha összefogunk.
Ennek csak együtt tudjuk megteremteni az alapját, – és így, az igazi jobb és baloldali értékeket az emberek szolgálatába állítani.
Ne adjuk fel, álljunk be abba nagy sorba, amely a helyes útra vezet bennünket!
Szabadság Egyenlőség Testvériség!
Alázattal: Független Magyarok Csoportja
Forrás: Kanalas András – Független Magyarok – Fb

Először egy szocialista paktum pecsételte meg a devizahitelesek sorsátElőször egíy szocialista paktum pecsételte meg a devizahitelesek sorsát…”Nagyobb biznisz évtizedekig beszedni az emelkedő törlesztőrészletet, és felszámolni az egyéb költségeket, – mint elköteleződni az etikai kódex mellett.”

“A PSZÁF szóvivője: “Jelenleg 556 ezer devizaalapú jelzáloghitelt tartunk nyilván, de ebben a számban nincsenek benne a gépjárműhitelesek, az áruhitelesek és mások. 556 ezren ingatlanra vettek fel devizahitelt. Közülük már több mint 116 ezren kilencven napnál régebb óta nem fizetik a hitelüket, így esetükben a bank akármelyik pillanatban felmondhatja a szerződést. Mintegy 493 ezren pedig kilencven napnál kevesebb késedelemmel bírnak. Jelenleg 110 670 ingatlan van kijelölve kényszer értékesítésre, intézkedésre…”

A Szabad Riport előzetes megjegyzése, a miheztartás véget:
Az alábbi cikk eredeti címe a következő volt:
“Szocialista paktum pecsételte meg a devizahitelesek sorsát” – ez csak félig igaz.
Éspedig azért mert, amit a szocialisták elkezdtek, azt most a Fidesz akarja befejezni, – mégpedig alaposan.
Tehát a cím helyesen úgy néz ki, ahogyan fentebb írtuk: “Először egy szocialista paktum pecsételte meg a devizahitelesek sorsát”
Példa rá az alábbi cikkben is szereplő fotó is, mely Budatétényben készült, 2010 június 15-én, a Tauzin család kilakoltatásán. – És az ott lévők, – a család tagjai és az otthonvédők, – akkor (még) elkövették azt a hibát, hogy úgy gondolták; mivel kilakoltatási moratórium volt érvényben, – ezért az új kormány nem hagyja kilakoltatni a 4 gyermekes családot. – De hagyta. Sőt, mosta kezeit. Mondván hogy; “A moratórium, pont erre az esetre nem vonatkozik.”
És manapság még rosszabb a helyzet. Nem beszélve a számlaadósokról, meg az önkormányzati lakásokból kilakoltatottakról. Csak Kőbányán 800 családot akarnak az utcára tenni.
A fideszes önkormányzatoknál önzőbb, kegyetlenebb, pénzéhesebb és pökhendibb banda még nem volt a világon.
Egyszóval: nem kell mindent a szocialistákra kenni, – a Fidesz éppen olyan bűnös, mint ők. – Mindkét díszes társaság a bankok és a Pénzügyi Háttérhatalom fenekét nyalja, – és eladták, eladják honfitársaikat a hódítóknak.
De meg is kapják érte jól megérdemelt jutalmukat. – Nemcsak az idegenektől elektronikus pénz formájában, (mely nemsokára semmit nem ér), – hanem azoktól a magyaroktól is, akiket az árulásuk nyomán földönfutóvá tettek, – akiktől a kilakoltatás miatt elvették gyermekeiket, – vagy akiknek szerettei a kilakoltatások közben, vagy annak következtében haltak meg.
Szemet szemért. Ez a nép törvénye.
A Tauzin család kilakoltatá már a Fidesz kormányzat alatt 20100615Lássuk tehát a Pesti Srácok.hu egyébként korrekt cikkét:

Százezreket taszított kezelhetetlen devizaadósságba a Gyurcsány-kormány, majd, hogy tisztára moshassa a kezeit, paktumot kötött a magyarországi bankokkal. A megállapodásban ugyan a devizahitelesek megmentése körvonalazódik, de a pénzintézetek pofátlan profitjának a garantálása stratégiai fontosságú volt az MSZP-nek, így agyonhallgatták és kvázi eltitkolták a paktum létezését. Mindez családok tízezreit tette földönfutóvá, emberek ezrei választották az öngyilkosságot, és olyan súlyos társadalmi feszültséget generált a szocik által népszerűsített és elterjesztett devizahitelezés, amelyre már aligha lehet minden fél által elfogadott és preferált megoldást találni. A PestiSrácok.hu kiderítette, hogy jelenleg 110 ezer ingatlan van kijelölve kényszer értékesítésre, így akár 400 ezer ember válhat otthontalanná.

Vasvári Miklós – Pestisrácok.hu
Egyetlen tollvonással megszüntethette volna 2008-ban a kormány a devizahitelesek problémáját, de nem ezt tette. Kommunikációs trükkre hajtva, és kezei tisztára mosása érdekében látszatmegállapodást kötött a kereskedelmi pénzintézetekkel, majd elhallgatva ezen paktumot, tovább ásatta a devizahitelesekkel a saját sírjaikat, miközben garantálva a profitot, szabad kezet adott a bankoknak a szabad rablásra. Röviden és tömören ez a lényege annak a 2008. november 6-i megállapodásnak, amelyet a Gyurcsány-kormány és a bankok kötöttek a devizahitelesek terheinek csökkentéséről.
Veres, Csányi, Felcsuti, Patai
Az egyezséget Veres János (pénzügyminiszter), Csányi Sándor (OTP Bank Zrt.), Felcsuti Péter (Raiffeisen Bank Zrt.), Gyuris Dániel (FHB Jelzálogbank Nyrt.), Papp Edit (Erste Bank Hungary Nyrt.), Marko Volc (Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.), Erdei Tamás (MKB Bank Zrt.), Török László (CIB Bank Zrt.), Patai Mihály (UniCredit Bank Hungary Zrt.) és Csicsáky Péter (Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.) jegyezte ellen.
A megállapodáshoz csatlakozott kilenc hitelintézet elviekben vállalta, hogy az adós kérésére külön díj felszámítása nélkül lehetőséget adnak a törlesztő részletek mérséklésére a törlesztési időszak meghosszabbításával, valamint díjfizetés nélkül lehet forintosítani a devizahitelt. A 3. pontban az áll, hogy az önhibáján kívül nehéz helyzetbe került – például állástalanná vált – adós kérésére, a hitelintézet egyedi döntése alapján, a törlesztés átmeneti könnyítésére kerülhet sor. Törlesztő részletek mérséklése, forintosítás, könnyítés, micsoda áhított szavak ezek ma, a devizahitelesek a mai napig erre vágynak.
A kutya azonban ott van elásva, hogy a megállapodásról a bankok egyáltalán nem értesítették az adósokat, és a kormány sem kommunikálta agyon. A pénzintézeteknek nem állt érdekében a segítés, hiszen így elestek volna a busás profittól, míg a Gyurcsány-kabinet a hitelintézetekhez és nem a magyar emberekhez volt lojális.
A PSZÁF-ot körön kívül hagyták
A paktummal kapcsolatban Binder Istvánt, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének szóvivőjét is megkerestük, aki kijelentette, nem tud róla, hogy a felügyeletet is beavatták a megállapodásba. „Kérdéses, hogy tudott-e minderről a PSZÁF akkori vezetése” – mondta Binder István. A devizahitel-konstrukciókról leszögezte, súlyos társadalmi problémát generáltak.
„Jelenleg 556 ezer devizaalapú jelzáloghitelt tartunk nyilván, de ebben a számban nincsenek benne a gépjárműhitelesek, az áruhitelesek és mások. 556 ezren ingatlanra vettek fel devizahitelt. Közülük már több mint 116 ezren kilencven napnál régebb óta nem fizetik a hitelüket, így esetükben a bank akármelyik pillanatban felmondhatja a szerződést. Mintegy 493 ezren pedig kilencven napnál kevesebb késedelemmel bírnak. Jelenleg 110 670 ingatlan van kijelölve kényszer értékesítésre, intézkedésre” – ismertette az adatokat a Pestisrácoknak a PSZÁF szóvivője. Hozzátette, létezik egy kvóta, amely meghatározza, hogy negyedévenként valójában mennyi árverezést lehet végrehajtani, és értékesíteni. Az idén a teljes állomány négy százalékát lehet negyedévenként licitre dobni. Ebben a negyedévben 5038 ingatlan kerülhet kalapács alá. „Valójában azonban 3560 ingatlant jelöltek ki a bankok, miután pang az ingatlanpiac, és a pénzintézetek nem tudnák megfelelő áron értékesíteni a tulajdont” – hangsúlyozta Binder István.
Komolytalan mentőakció
Müller János, a Magyar Bankszövetség vezető tanácsadója kérdésünkre kijelentette, 2008. október végéig még a válság szót is tilos volt leírni Magyarországon, és az akkori kormánytagok is mindenkit arról biztosítottak, hogy a recesszió oldalszele éri csak el hazánkat, aggodalomra semmi ok. A megállapodásról semmit nem tudott, konkrétumot így nem tudott elárulni. Mindez kiválóan jelzi, hogy a szocialisták mennyire komolyan gondolták 2008-ban a devizahitelesek megmentését.
A kilakoltatottak sokszor nem adják olcsón a bőrüket. A képen a sajtót bejárt budafoki eset látható.
Úgy tudjuk, a csapdát jelentő rabló konstrukciók több ezer embert kergettek öngyilkosságba, családok tízezrei lettek földönfutók. A devizahitel mintegy 1,5 millió embert közvetlenül, négymilliót pedig közvetve érint Magyarországon.
Információink szerint eddig mintegy ezer devizahiteles perelte be a bankját, a jogerős ítéletek mindegyike elutasította az adósok kérelmét. Ilyen az, amikor legalizált az emberek kifosztása, tönkretétele, és minderre a szocialista kormány mondta ki az áment. – (Először. – SzRTI)
Egymásra mutogattak
Miközben egyre több család veszítette el az otthonát a tisztességtelen kölcsönök miatt, és kiderült, hogy tarthatatlan állapotokat okozott a devizahitelezés, az egymás tenyerébe csapó pénzintézetek és a szocialisták egymásra mutogattak. Az MSZP ugyan kidolgozta a banki etikai kódexet 2009-ben, amelyre csodapirulaként tekintettek, de persze ebből sem lett semmi. A szocialista kabinet és a bankok 2009. júliusában állapodtak meg az etikai kódex kidolgozásáról, amely a tervek szerint szabályozta volna, hogy a hitelintézetek miként képezhetik a kamatot, a kezelési költséget. Elvileg eszerint kellett volna eljárnia a bankoknak 2009. szeptemberétől, de a valóságban más forgatókönyv lépett életbe. A bankok akár saját hatáskörükben is csökkenthették volna a törlesztő részleteket, de minden maradt a régiben, sőt, a kötelezettségek és a devizahitelesek terhei az egekbe szöktek. Úgy tűnik, hogy az MSZP és a bankok mindent megértettek, csak egyet nem, hogy együtt kell működniük a társadalmi problémák kezelésében.
Leporoltuk a kódexet
A banki etikai kódexet lapozgatva kijelenthető, nem lehetett véletlen, hogy nem épült be a gyakorlatba a dokumentum, miután egyebek mellett az alábbi rendelkezések állnak a kódexben:
„A hitelezők vállalják, hogy legkésőbb a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatják ügyfeleiket arról, hogy van-e az ügyfélnek – akár jogszabályi előírás, akár üzletpolitikai megfontolás alapján – lehetősége a szerződés díjmentes felmondására. A hitelezők a szerződés megkötésekor vállalják, hogy az ügyfél számára lehetőséget biztosítanak a devizaalapú hitel devizában történ egyösszegű törlesztésére.” Mindemellett a bankok azt is vállalták, hogy a kamaton kívüli, a hitelhez kapcsolódó egyéb jutalékokat, költségeket és díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emelnek.
Nem árt megjegyezni, hogy nagyobb biznisz évtizedekig beszedni az emelkedő törlesztőrészletet, és felszámolni az egyéb költségeket, mint elköteleződni az etikai kódex mellett.
Pesti Srácok.hu – Szabad Riport Tudósító Iroda

Szigorúan tények

Bajnai Gordon 1968. március 5-én született Szegeden.

Baján nőtt fel, apja, Bajnai György az 1980-as években a környék egyik legbefolyásosabb üzletembere volt, a rendszerváltozáskor egyik napról a másikra családostul Bécsbe költözött, csak a fia maradt itthon. Első munkahelyére, a Creditum Pénzügyi Tanácsadó Kft.-hez is apja hathatós támogatásával került. A Creditum Gyurcsány Ferencnek is első munkahelye volt. A közgazdász végzettségű Bajnai Gordon 1993-ban Londonban, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknál volt szakmai gyakorlaton, majd az Eurocorp Nemzetközi Pénzügyi Rt. tanácsadójaként dolgozott, szintén Gyurcsánnyal együtt. Alma a fájától A befolyásos apára, Bajnai Györgyre ma is sokan emlékeznek Baján. Nem túl nagy szeretettel. Bajnai György a város egyik legnagyobb vállalatának, a Bajai Lakberendező, Építő és Vasipari Szövetkezetnek, a BLÉVISZ-nek az elnöke volt. A BLÉVISZ-nek több megyei bútorgyárban volt érdekeltsége. A rendszerváltás után ezeket kivétel nélkül felszámolták. Megszűntek, csődbe mentek. A BLÉVISZ ellen 1994 januárjában indult csődeljárás, amelynek végeztével a bíróság 1997 áprilisában a céget megszüntette. A BLÉVISZ bútorgyárai bezártak, az ingatlanokat eladták, utcára kerültek az emberek.Még nem indult meg a csődeljárás a BLÉVISZ ellen, amikor a rendszerváltás évében, 1990-ben Bajnai György a bécsi székhelyű EWT Kereskedelmi Kft. (EWT Handelsgesellschaft mbH.) ügyvezető igazgatója lett és Ausztriába költözött. Egy sor bútoripari cég csődje még csak ezután következett. 1989-ben alakult a Möbeltrade Külkereskedelmi Kft., amelynek több bútorgyár mellett a Bajai Lakberendező, Építő és Vasipari Szövetkezet is a tagja volt. A cég felügyelőbizottságában ott ült Bajnai György is. A cég ellen 1993-ban felszámolási eljárás indult. A cég 2002 decemberében szűnt meg a bíróság jogerős végzésével. 1990-ben jegyezték be a Baja Design Termelési és Kereskedelmi Kft.-t, amely, a bútoripari termékek mellett iparcikk-kiskereskedelemmel munka- és üzemszervezéssel, kiállítások szervezésével foglalkozott. A cég felügyelőbizottsági tagjai között itt is megtaláljuk Bajnai Györgyöt. A cég felszámolását 1993-ban rendelték el, a cég 1996-ban végleg megszűnt. Mintha valakik tudatosan kiszívták volna az életerőt a környék bútoripari vállalkozásaiból. Ezután jött az első agrárcég. 1993-ban alakult az INT-FOOD, amit 1994-ben jegyeztek be. A cég képviseletére Bajnai Györgyön kívül, aki az igazgatóság elnöke volt, már fia, Gordon is jogosult lett. A fiú a cég igazgatóságának is tagja volt. A cég gabonakereskedelemmel, élelmiszer-kereskedelemmel, iparcikk-kereskedelemmel foglalkozott. Kapcsolatai révén könnyen jutott hitelhez, és akadtak bankhivatalnokok, akik akkor is pozitívan bírálták el a hitelkérelmét,amikor már a INT-FOOD - mit tesz Isten - úszott az adósságban. Az pedig nyilván csak a véletlen műve, hogy a Mezőbank helyi fiókvezetője az INT-FOOD felügyelőbizottsági tagja is volt egyben. Végül ez a vállalat is belefulladt az adósságba, amelyet a hoppon maradt pénzintézetek mellett a cég hitelezői is alaposan megsínylettek. Az INT-FOOD ellen 1998-ban indult meg a csődeljárás, 2001-ben a bíróság a céget megszüntette. Az INT-FOOD csődje sem vette el a Bajnaiak kedvét a cégalapítástól. 1990-ben hozták létre az Agromercat Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaságot, amelynek egyik igazgatója Bajnai György lett. A vállalkozás egyebek mellett mezőgazdasági termeléssel, szolgáltatással, vegyes termékkörű nagykereskedelemmel, élelmiszer-nagykereskedelemmel, idegenforgalommal, külkereskedelemmel foglalkozott. Igen, kitalálta az olvasó, a cég végelszámolását a társaság közgyűlése rendelte el. Ez volt a második agrárcég, amely valamiért újra tiszavirág-életűre sikeredett. 1996-ban jegyezték be a Pekár '96 Malomipari Részvénytársaságot, amely malomipari termékek gyártásával, mezőgazdasági termék-nagykereskedelemmel, élelmiszer-nagykereskedelemmel, külkereskedelemmel, raktározással, tárolással foglalkozott. A cég képviseletére dr. Róla Jolán felszámolóbiztos mellett Bajnai Gordon igazgatósági tag is jogosult volt. A felügyelőbizottsági tagok között megtaláljuk Gordon édesanyját, Bajnai Györgynét is. Sejthető, hogy a Pekár '96 sem lett hosszú életű.A cég ellen 1997. október 8-án felszámolási eljárás indult. A bíróság megállapította az adós fizetésképtelenségét és elrendelte a cég felszámolását. De végelszámolással törölték a cégjegyzékből azt az 1993-ban alapított betéti társaságot is, amely növénytermesztéssel, kertészettel, szarvasmarha-tenyésztéssel, baromfitenyésztéssel, kereskedelemmel, zöldség-, dísznövénytermeléssel foglalkozott, és amelynek kültagja Bajnai György volt. A Bajnai-cégeket finanszírozó hitelintézetek zömét ma már hiába keressük a cégjegyzékben. Azért mégis sokan emlékeznek a Trigonra, a Mezőbankra vagy a Magyar Külkereskedelmi Bankra, annál is inkább, mert az utóbbi nevét az új tulajdonosa, a Bayerische Landesbank nem változtatta meg. A hazai pénzintézetek a rendszerváltást követő években egyre növekvő adósságcsapdába kerültek. Ennek egyik oka az volt, hogy hitelnyújtásaiknak nem volt fedezete: ügyfeleik csődbe mentek és magukkal rántották a hitelező pénzintézetet is. Erre példa a Trigon csődje. A magyar pénzintézetek zöme ezt az időszakot nem élte túl. Az 1987-ben alakult Agrobankot 1995-ben, működésének felfüggesztését követően látványosan konszolidálták, majd beolvasztották a Mezőbankba. A Bajnaiéknak is hitelező Mezőbankot, amely 1988-ban alakult, még 1992-1993-ban konszolidálták, majd a már kistafírozott pénzintézetet 1997-ben megvásárolta az Erste Bank. Az Erste másik szerzeménye, a Postabank 1988-ban alakult és 1996-ra az ország második legnagyobb pénzintézetévé nőtte ki magát. Tőkéjét azonban, mint tudjuk, elveszítette. Az állam 1998-ban konszolidálta, vagyis az adófizetők pénzéből felpumpált bankra a Horn- és az Orbán-kormány összesen több mint 200 milliárd forintot költött. Az ily módon kitisztított bankot vette meg azután az Erste Bank.Bajnai Gordon 1995-től a CA-IB Értékpapír Rt. ügyvezető igazgatója. A CAIB Értékpapír Rt. volt az a cég, amelyet az 1998. február 11-i Fenyő-gyilkosság után a VICO-lapok és a nagyértékű ingatlanok értékesítésével megbíztak. (A VICO-Birodalom által kiadott sajtótermékek havi példányszáma 1994 végére meghaladta a 12 milliót!) Bajnai Gordon 1999-től 2000-ig a cég vezérigazgató-helyettese volt. 2000 és 2005 között a Wallis Rt. vezérigazgatói posztját töltötte be, az ő időszakához köszönhető a magyar baromfiágazatot megrázó Hajdu-BÉT csődje, amelynek következtében libatenyésztők nem jutottak hozzá a pénzükhöz, kilencen öngyilkosságba menekültek kilátástalan helyzetükben. Ez volt a rendszerváltás óta legnagyobb csőd, amely azután a hajdúsági állattenyésztők évtizedes munkáját, egzisztenciáját, sőt sokak egészségét is aláásta: nekik ugyanis csak kétségbeesés, kilátástalanság, és néhány beváltatlan ígéret jutott. Szinte mindenük odaveszett: körülbelül 80-100 millió forinthoz jutottak hozzá a közel hatmilliárdos követelésükből a Hajdú- Bét károsultjai, ami durván egy százalékos kártérítés: azaz semmi. A Hajdú-BÉT Baromfi-feldolgozó és Értékesítő Rt. egyik tulajdonosa a csőd kezdetén a Wallis Rt. volt, amelynek irányításában Bajnai Gordonnak kulcsszerep jutott: ő volt a cég egyik igazgatósági tagja, emellett vezérigazgatói címmel is rendelkezett. A Wallis Rt. egészen 2002 áprilisáig változó mértékű, olykor jelentős befolyással rendelkezett a Hajdú-BÉT-ben. Ugyanekkor, 2002 áprilisának elején jelentős befolyást szerzett a Hajdú-BÉT-ben a Vitonas Ltd., az a Cipruson, Limassolban bejegyzett offshore cég, amelynek kézbesítési megbízottja - milyen érdekes - Bajnai Gordon volt. A Wallis ezt követően szépen kiszállt a Hajdú-BÉT-ből, de az adóparadicsomban bejegyzett offshore cég, a Vitonas befolyása továbbra is megmaradt. Olyannyira, hogy közvetlenül a 2004. január 22-én bejelentett csőd előtt, vagyis 2002. április 25-től egészen 2003. december 12-ig már többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezett a néhány héttel később felszámolás alá kerülő cégben.A Hajdú-BÉT felügyelőbizottságában 1998-tól 2003-ig megtaláljuk Zelles Sándort, aki egy ideig a Wallis egyik igazgatója volt és később a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vezérigazgatója lett, könyvvizsgálói között pedig újabb jeles személyek bukkannak fel: a cég könyvvizsgálatát 2002 áprilisától 2007 novemberéig a Simor András jegybankelnök által vezetett Deloitte and Touche Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. látta el. A Wallis a felszámolási eljárás indulásakor közleményben tudatta, hogy a fejlesztésekre fordított pénzek, feltőkésítés és egyéb tranzakciók miatt több mint ötmilliárd forint befektetési veszteséget szenvedett el a Hajdú-BÉT miatt, és nincs reménye arra, hogy tulajdonosi hitelei megtérüljenek.De ez nem volt igaz.

Feloldott államtitok

Valójában az történt, hogy 2002. szeptember 4-én, másfél évvel a felszámolás előtt a Hajdú-BÉT hitelszerződést kötött a Raiffeisen Bankkal és fedezetként 7 milliárd forint értékben jelzálogot jegyeztetett be 22 ingatlanára. Nem sokkal ezután a debreceni bíróság a hitelezők kérésére elrendelte a Hajdú-BÉT felszámolását. A cég ezt megfellebbezte, majd székhelyét Kecskemétre áthelyezve, felszámolást kért maga ellen. És ekkor jött a csavar: a Raiffeisen Bank 2003 decemberében felmondta a hitelszerződéseket és közölte, hogy él opciós jogával, ami azt jelentette, hogy azonnal megvásárolhatja mind a 22 ingatlant. Ám miután erre a törvény nem adott közvetlenül lehetőséget, így színre lépett egy kft., amelyik eljátszotta a vevő szerepét. Ez a jóságos vállalkozás mintegy 2 milliárd forintot fizetett volna a több, mint 4 milliárdot érő ingatlanvagyonért. Csakhogy az ingatlanok a hitel fedezetéül szolgáltak, és mivel a Hajdú-BÉT nem tudta a hitelt visszafizetni, így az ingatlanok az adós Hajdú-BÉT hiteltartozását csökkentették. A cég vagyona tehát több mint 4 milliárddal csökkent, miközben a hiteltartozásaiból csak mintegy kétmilliárdot írtak jóvá. A Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) azóta kémkedéssel meggyanúsított főigazgató-helyettese, dr. Galambos Lajos 2003. december 19-én az NBH nevében feljelentést tett a Hajdú-BÉT megtervezett felszámolásba vitelének gyanúja miatt. Feljelentését a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat lehallgatására alapozta, aminek során bizonyítékokat gyűjtöttek dr. Varga Miklós kecskeméti és dr. Szűcs Gyula debreceni bírák ellen. A lehallgatás tényanyaga nyilvános, a világhálóról letölthető. Ugyanakkor: "a közel tíz év eseményeinek tényadatai alapján tételesen rögzített súlyos törvénysértések törvényi következmények nélkül maradtak: a Központi Nyomozó Főügyészség 2009. május 10-én másodszor is megszüntette a dr. Varga Miklós és társai ellen, vezető beosztású hivatalos személy által kötelezettségszegéssel elkövetett vesztegetés bűntette és más bűncselekmények miatt folytatott büntetőeljárást" - olvasható az immár nyilvánosságra hozott lehallgatási jegyzőkönyv tényvázlatában.A Központi Nyomozó Főügyészség a megszüntető ítéletét 2009 májusában, Bajnai Gordon miniszterelnöksége alatt hozta. A 2003-ban indult nyomozást először 2004-ben zárták le, mert a KNYF nem tartotta felhasználhatónak a telefonlehallgatások alatt szerzett információkat. Az indoklásban arra hivatkoztak, hogy a felhasználás célja nem egyezik a titkos információgyűjtés céljával, ezért más bizonyítási eszközök híján megszüntette az eljárást. 2006-ban új tény, körülmény felmerülése miatt folytatni rendelték az ügyet. 2008-ban a KNYF már biztosra szeretett volna menni, ezért arra kérte a Pesti Központi Kerületi Bíróságot (PKKB), döntse el, hogy felhasználható-e bizonyításra a nem bűnüldözési céllal folytatott titkos információgyűjtés során összeállt anyag. A PKKB végzése egy hónapon belül megnyugtatóan rendezte a kérdést és mindenkire kötelező érvényű jogerős végzésben mondta ki: "a titkos információgyűjtés eredménye a büntetőeljárásban bizonyítékként felhasználható". 2009-ben a KNYF mégis a régi "fel nem használhatóságra való" hivatkozással szüntette meg az ügyet, azzal a kiegészítéssel, hogy túl sok idő telt már el a telefonlehallgatások óta, vagyis ennek a nyomozásnak sem lett semmilyen jogkövetkezménye. Bajnai Gordon már korábban szoros üzleti kapcsolatba került Kóka Jánossal, az SZDSZ volt elnökének, korábbi gazdasági miniszternek érdekeltségébe tartozó Elender informatikai-kommunikációs vállalat megvásárlásakor. 2001 és 2004 között részt vett a Graboplast Rt., 2003 és 2005 között a Rába Rt. igazgatóságának munkájában. 2005-től a Budapest Airport Zrt. igazgatóságának elnöke volt és a Corvinus Egyetem Gazdasági Tanácsának tagja. Nemcsak az üzleti életben, de ifjúsági politikusként is dolgozott Gyurcsány Ferenccel. A rendszerváltozáskor részt vett a Gyurcsány által alapított Új Nemzedék létrehozásában, továbbá az Unió a Demokratikus Szocializmusért nevű ifjúsági szervezetben. Már 2004-ben, az első Gyurcsány-kormány megalakításakor felmerült a neve miniszterjelöltként. 2006 júliusától a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetője, fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos volt. 2007 és 2008 között önkormányzati és területfejlesztési miniszterként dolgozott. 2008. május 1-jétől a Nemzeti Gazdasági és Fejlesztési Minisztériumot vezette. Sokáig ő is, és Bécsben élő édesanyja, Bajnai Györgyné is tagadta, hogy fia kormányfői babérokra pályázik. Ám ahogy egyre jobban ingott a szék Gyurcsány Ferenc alatt, úgy merült fel Bajnai Gordon neve egyre gyakrabban. Most négy év múltán a baloldal újra benne látja összefogása zálogát.

KÖVETKEZTETÉS:

Hogy kicsoda Bajnai Gordon? Némi hasonlattal éve, olyan, mint egy magasan képzett temetkezési vállalkozó, aki kifinomult eszközökkel vezényli le csődközeli helyzetbe került, de jelentős értékekkel bíró vállalkozások megsemmisítését. Eközben, hogyan, hogy nem, ismeretlen hátterű, olykor offshore vállalkozásnak nagyon jó üzleteket kötnek. Úgy tetszik, Bajnai Gordon ehhez ért igazán. Őt kiáltják ki zseniális gazdasági szakembernek! Eddigi áldatlan tevékenysége inkább egy sunyi dögkeselyű képét vetíti elénk.....és még van, aki hisz neki. Persze csak az, akit a fentebb felsorolt - köztudott és bizonyított - tények nem érdekelnek....Bajnai Gordon vezette MSZP-SZDSZ-kormány 2010 előtti megszorításai:

Befagyasztották a közszféra bruttó bértömegét.

Megszűnt a 13. havi közalkalmazotti bér.

Csökkentették az önkormányzati támogatásokat.

65 évre emelték a nyugdíjkorhatárt.

Megszüntették a 13. havi nyugdíjat.

2010-ben teljesen elmaradt a nyugdíjkorrekció.

A gyes és a gyed háromról két évre csökkent.

Megszűnt a lakástámogatás korábbi rendszere.

Tíz százalékkal csökkent a táppénz.

Csökkentek a tömegközlekedésre fordítható keretek.

Csökkent az EU-s agrártámogatások nemzeti kiegészítésének összege.

Bevezették a vagyonadót.

Zsille Antal (polgarihirszemle)

Megállapodtak, vagy lefizették?

Megállapodott a kormány az e-útdíj kompenzációjáról a 3 nagyobb fuvarozói érdek képviseleti szervvel. Ennek értelmében adókedvezményt kapnak a helyben fizetett vállalkozói adóból, és a légrugós járművek kedvezményt kapnak a súlyadóból, valamint kedvezményes hitellehetőséget kapnak az azonnali kiadások miatt.
Ez mind olyan semmiség, hogy nem mehetünk el szó nélkül mellette. Az adókedvezmények eleve csak a következő évben lépnek életbe, az e-útdíjat pedig azonnal fizetni kell. Mindez nem lenne érdekes, ha emberléptékű, az ország anyagi körülményeihez méretezett e-útdíjról lenne szó. De ismét látható, hogy a kormány milliós fizetéseiből élő miniszterek, tanácsosok és biztosok mennyire elrugaszkodtak már a valóságtól. Fogalmuk sincs mi van az országban, vagy kretének a szakmájukhoz, más lehetőség nincs.
Hogy lehet valakinek "szakmai" alapon annyi esze, hogy egy új kiadási-adózási formát már eleve úgy vezet be, hogy arra azonnal bevezeti az eladósítás rendszerét is, mivel ekkora mértékű kiadásokra nincs fedezet. A súlyadó abban az esetben, ha egy fuvarozó cégnek több járműve van, nagyjából ötszázezer forint kedvezményt biztosít. A 7.5 százalékos adókedvezmény cég esetében átlagosan 100 000 forint megtakarítás. Milyen arányban áll ez azzal, hogy ugyanennek a cégnek közel 10-15 milliót kell kifizetnie e-útadóra? Köszönő viszonyban sincsenek egymással. Ráadásul a súlyadó és a vállalkozói adó helyi adók, vagyis ismét csak az önkormányzatokat rövidítik meg. Ez egy újabb eszköz a nem Fidesz kötődésű önkormányzatok sanyargatására, mert az egyik kap majd vissza, a másik nem. Azt hiszem nem kérdés, ki nem fog kapni.
Kérdezhetjük, hogy az érdekképviseleti szervek ezt aláírták, akkor ez most mi? Megállapodás, vagy lefizetés? Mert ha ez érdekképviselet, akkor egy régi szólásra hivatkozhatunk: akinek ilyen barátai vannak, annak nincs is szüksége ellenségre. Sokkal valószínűbb, hogy az érdek képviseleti szervek hűen ahhoz, hogy hazánk a világ egyik legkorruptabb országa (hivatalosan is), zsebre tették a saját kis pénzeiket, és hazamentek aludni. Ahelyett, hogy sztrájkkal, útlezárással fenyegetnének, ordítanának a tárgyalásokon, ahogy az elvárható lenne tőlük azért a pénzért, amit mint érdekképviseleti vezetők zsebre vágnak. Inkább lagymatag módon megállapodnak, hiszen személy szerint ők úgyis tesznek az egészre, megkapták a maguk pénzét, vagy kedvezményeit.
Végül is nincs ezen mit aggódni, úgy látszik a Fidesz elhatározta, hogy mindenáron pattanásig feszíti a húrt. Játszadozik még egy röpke szólamot az emberek idegszálain, és ha most sem szakad el, akkor végképp a magyarok fejére húzhatják a bohóc sapkát - és röhöghet rajtunk az egész világ, hogy ezekkel a bolondokkal mit meg nem lehet csinálni. Így vagy úgy, de kenyértörésre viszik a magyarság ügyét, vagy kiborul a bili, vagy nem. Ha igen, megmaradunk, ha nem, akkor meg legalább tudjuk hányadán is állunk saját magunkkal, mert örök igazság: gyáva népnek nincs hazája!
Miért olyan érdekes kérdés ez az útadó? Mert óriási pénzekről van szó, és rendkívül rövid idő alatt - és még ez sem veri ki a biztosítékot. A fuvarosok is inkább menekülnek, felszámolnak, mint hogy küzdenének. Valahol ez egy népre jellemző magatartásforma lett, és mondhatjuk nyugodtan, hogy sajnos jellemző. Ideje lesz gondolkodni, és megtanulni cselekedni, legalább a helyes önvédelem szintjén.
Kemény Gábor

Jelszótabletta és elektromos tetoválás a régi jelszavak helyett

Joseph Candel: A Bibliából „Fenevad Bélyegeként” ismert gazdasági rendszer bevezetéséhez szükséges technológia rohamléptekkel fejlődik. Ennél is intenzívebb azonban az a médiakampány, ami az új azonosítási és fizetési módszereket hivatott népszerűsíteni, természetesen saját kényelmünk és biztonságunk érdekében. Az út végén azonban tudjuk, hogy egy olyan rendszer vár a világra, amiben senki sem vehet vagy adhat el, aki nem viseli ezt a bizonyos „jelet”. (Jelenések 13:16-18)

A Google tulajdonában lévő Motorola az All Things Digital D11 (minden ami digitális) elnevezésű konferencián bejelentette, hogy a hagyományos jelszavak helyére új, biztonságosabb megoldásokat keres. Ilyenek lehetnek például az elektromos tetoválások és az azonosító vagy jelszótabletták.

A biopecsét

A bélyegszerűen a bőrre ragasztható, rugalmas áramkörökből álló tetoválást a Massachusetts-i központú MC10 nevű cég gyártja.
A biopecsétként is ismert tetoválás képes nyomon követni viselője testhőmérsékletét, hidratáltságát, kimerültségi szintjét és egyéb orvosi adatokat. Az első prototípusokat ragtapasz-szerű anyagok segítségével helyezték fel, de újabban már csupán egy gumibélyegzővel teszik közvetlenül a bőrre. Igény szerint folyékony tapasszal le lehet fújni, hogy tartósabb és vízállóbb legyen.
Az eddigi tesztek alapján a biopecsét két hét után kezd leválni a bőrről.
A tetoválást eredetileg a páciensek orvosi megfigyelésére fejlesztették ki, a Motorola azonban azt állítja, hogy a bennük található apró antennákat és érzékelőket át lehet alakítani, hogy mobil telefonokkal és táblagépekkel is tudjanak kommunikálni és így a felhasználók automatikus azonosításával a jelszóhasználat feleslegessé válhat.

A jelszótabletta

A konferencián bemutatott másik újítás a jelszótabletta volt. A Proteus Digital Health által kifejlesztett tablettára az amerikai egészségügyi hatóság 2012-ben adta ki a forgalomba hozatali engedélyt, az Európai szabályozó hatóság pedig már 2010-ben engedélyezte.
A Proteus féle tabletta egy chipet és egy kapcsolót tartalmaz, amit lenyelés után a gyomorsav, az elektrolitokon keresztül aktivál. Ennek eredményeként egy 18-jegyű EKG-szerű jel jön létre, amit a mobil- vagy azonosító eszközök képesek venni, automatikusan azonosítva az eszköz gazdáját.
A tabletta a pulzusszám mérésére is képes.
A Motorola speciális projektekkel foglalkozó ágának vezetője, Regina Dugan, aki korábban a DARPA igazgatója volt, elmondta, hogy a tablettát 30 naponta lehet gond nélkül bevenni.
Mindkét ötlet lényege, hogy maga a felhasználó válik a fizikai azonosító tokenné. „Az azonosítás idegesítő. Olyannyira idegesítő, hogy csupán az emberek fele teszi meg,” mondta Dugan.
A megoldás bizonyára sok ember számára, akik például nyűgnek tekintik a jelszavakat, rendkívül vonzó lesz. Mivel a növekvő számú valós és megrendezett hekkertámadások egyre fontosabb szempontnak számítanak a nagy cégek biztonsági intézkedéseiben, nem lehetetlen, hogy hamarosan az ilyen vállalatoknál, vagy például kormányhivatalokban, a kötelező ujjlenyomat vagy íriszleolvasás után a jelszótabletta használata is követelménnyé váljon.
Forrás: Daily Mail
http://idokjelei.hu/tag/okosgyogyszer/
http://idokjelei.hu/2013/06/jelszotabletta-es-elektromos-tetovalas-a-regi-jelszavak-helyett/


Bankmentő-csomag


1175107_522492701152370_1386609097_n

„ÉBREDJ, HAZÁM, MERT HA MOST NEM ÉBREDSZ,
SOHA TÖBBÉ NEM LESZ ÉBREDÉSED,
S HA ÉBREDSZ IS, ANNYI IDŐD LESZ CSAK,
MÍG NEVEDET SÍRKÖVEDRE VÉSED!„
(Petőfi Sándor: A nemzethez)

Hús-vérrel telítődj, Petőfi csontváza!
Nemzetünknek testét hideglelés rázza.
Március idusán küldtél égi jelet,
lelkünkig hatoló barguzini telet.
Ébredj álmaidból Pató Pálnak népe!
Valósággá válik rémálmodnak képe.
Kidobnak házadból, földönfutó leszel,
uraid markából csak morzsákat eszel.
A régi hatalom látszatra távozott,
a sok vörös róka farkassá változott.
Vedlett lelkülettel reád gondot tettek,
s banki segédlettel dúsgazdagok lettek.
Marx és Engels ravasz, felszentelt papjai,
kiknek henyéléssel telnek el napjai,
Göteborgban földünk árucikké tették,
Lisszabonban lelkük üdvét elégették.
A szerződést itthon vakon megszavazták,
szép szülőföldünket kalmárkézre adták.
Lehet most már venni éltető erőnket,
éjsötétbe vonták napfényes jövőnket.
Gójok hajcsárhada a hátunkon trónol,
nyolcvankilenc óta vadnyugatnak hódol.
Júdás sorsa ismert, bibliai eset,
harminc ezüstpénzért a becsület veszett!
Feltétel nélküli, vak bizalmad jogán,
új erő tornyosul piramisnak fokán.
Szabadulnál onnan, de be vagy falazva,
nem hallgattál sosem a józan szavakra.
Hittél a jött-mentek csábító dalának,
külföldi, belhoni széltolók hadának.
Kik segítőkészen, képmutató keggyel,
ellopták javaid kárpótlási jeggyel.
De mind ez nem elég, hogy zsebüket tömjék,
dolgos nemzetünket szolgasorba lökték.
Monopolhelyzetben kötözött a gazda,
munkaadó ura, - vagyonát apasztja.
Szabadkőművesek védtelen prédája!
Jóhiszeműségnek osztályos példánya!
Sorsod palástjára sorskockát vetettek,
vagyontárgyaidra jelzálogot tettek.
Ha ritkán említnek, NEM EMBER a neved!
Bánat aromáját rendelettel eszed.
„Rejtett erőforrás” apasztja zsebedet,
„Isten ajándéka” szabja meg létedet.
Mások hangos gyászát, sajátként kell élned,
magyar bánatodat néma szóval félned.
Megtörte a TESTÜNK Trianon korbácsa,
törvényt ül felettünk keresztfánknak ácsa.
Ember közt az árkot bércsákánnyal húzzák,
álmaink, vágyaink, árulással zúzzák!
Oda lesz a földünk, s abban minden kincsünk,
nyúzott koponyánkra most már hamut hintsünk?
Csörömpölve ébreszt a kuvikos óra,
lelked mély sikolyát fojtja Örömóda.
Téped és szaggatod a nehéz vasláncot,
páholyból bámulják vonagló végtáncod.
Képedbe vigyorog a halál cinkosa,
hatalom képében liheg cinizmusa.
Csurog az arcukon gennyes, hideg nedvük,
mohó kapzsiságuk legyen majd a vesztük!
Árpád nemzetsége mára mivé lettél?
Apró keresztekkel keresztre tétettél.
A diktatúrából átléptél más útra,
demokráciában belöktek egy kútba.
Ötvenhat árnyai sötéten követtek,
s kétezerhat őszén közétek lövettek.
Most külföldről fúrják életfánkat férgek,
tűzbe kell majd vetni a lehántott kérget!
Atilla királyunk, Istennek ostora!
Legyél nemzetünknek tartó védoszlopa!
Vond fölénk a pajzsod, sorscsapás ne verjen,
ellenség kezedtől igazulást nyerjen!
Szent István királyunk, áldjuk Szent Jobbodat!
Égi erőterek rendezték sorsodat.
Éltedet az Úrnak, s népednek szentelted,
az égi koronát örökre elnyerted.
Lengyel földön termett, jó lovagkirályunk,
tetteidért László holtadban is áldunk!
Erkölcs, erény, vallás, mind szellemi vérted,
a törvény szigorát vasmarokkal mérted.
Hunyadi kormányzónk! Neved: „Törökverő”,
balkáni vészelem növelt benned erőt.
Al-Dunánál védted Nándorfehérvárunk,
déli harangszóval mindig visszavárunk!
.
Hunyadi s Szilágyi, Mátyás nevű fia,
igaz meséinket tovább gazdagítja.
Szellemisége él, egységünk kovásza,
támadjon fel újra, kora reneszánsza!
Bánat hajnalokon másfél század óta,
felhangzik ajkunkon egy-egy Kossuth nóta.
A nagy győzelmekre rávetültek árnyak,
nem szabad feledni azt a Tizenhármat!
Vitéz Nagybányai Horthy Miklós urunk!
Dicső tetteidért hozzád lehajolunk.
Megalázott népünk porból felemelted,
s a világ haladó sorába helyezted.
Képviselő, aki sorsunkat viseled,
addig van előttünk szótartó hiteled,
míg tart a gerinced, s érdekünket véded,
idegenek előtt nem hajlik főd s térded...
Ha szülőföldünket másnak átengeded,
taszítson halálba a hitvány jellemed!
Nyeljen Duna vize s e gondolatfolyam,
vagy végezzen veled egy heves szívroham!
Fényesedj fel újra Szent Korona Tanunk!
Isten-értékrendhez igazodjon szavunk!
Növeljük jótettel az ébredő tavaszt,
erősítsük hittel a kétkedő kamaszt!
Élt egykor egy atya, szentéletű ember,
teste telve vérző, mély krisztusi sebbel.
Tekintete sokszor révületre váltott,
lelki szemeivel jövendőkbe látott.
„Magyarország csodás, szép, fényes kalitka.
madár repül onnan, mely gyönyörű, s ritka.
Nemzetére sok kín és szenvedés zúdul,
megalázzák százszor, megtapossák rútul.
Irigylem a magyart, mert tőle jön béke,
mely az emberi lét, alapja és éke!
Megdicsőül képe, kivirul országa,
s boldogság árad szét az egész világra.
Hívják védelmükre népük őrangyalát!
Kérjék erős hittel hathatós oltalmát!
S ha hitük olyan lesz, mint a betonszikla,
értelmet fog nyerni e látomás titka..”
Röppenésünk zúgjon az égbolt széléig,
küldetésünk tartson a világ végéig!
Fakasszuk életre Pió atya álmát,
növesszük szívünkben a hit olajágát!
Jézus a mennyekben, segítsd szárnyainkat,
mondd el az Atyának szerény vágyainkat!
S ha jő a sorscsapás, csak agyon ne verjen,
hosszú szenvedésünk üdvösséget nyerjen!
Bálint Miklós Bendegúz
2013. június 4.

A Hunok ellen használt legősibb módszer (2500 éve hatástalan)

A recept ősi, itt az ideje, hogy véget vessünk a módszereik ismeretében ennek az egésznek. Mindenki saját magáért felelős, ha egyesével megfelelő választ adunk a felmerülő kérdésekre, akkor olyan nemzeti ellenállás jöhet létre, amivel nem tudnak mit kezdeni

Döntött a hadsereg: nincs pénz, nincs behívás

Az izraeli hadsereg a költségvetési megszorítások miatt leállította a tartalékosok 2013-ra tervezett összes gyakorlatát – közölték a keddi lapok.

Az új költségvetés 3 milliárd sékellel (mintegy 180 milliárd forint) csökkenti a hadikasszát, és emiatt a vezérkar máris lefújta négy tartalékos zászlóaljnak a következő hetekre tervezett mozgósítását, pedig már ki is küldték számukra a behívókat.

Benni Ganc vezérkari főnök hétfőn jelentette be, hogy az év hátralévő részére lemondtak minden tartalékos tevékenységet, ezzel több százmillió sékelt takarítva meg. Az eddig tartalékosok által végzett feladatokat a sorköteles állomány fogja ellátni, mert velük kevesebbe kerül.

A pénzhiány miatt elhalasztották az eredetileg tervezett hadgyakorlatok egy részét, és minimálisra csökkentik a hadsereg kulturális és oktatási tevékenységét. Ámosz Jaron tartalékos tábornok szerint „ez történik, amikor egyik napról a másikra hajtanak végre megszorításokat onnan, ahonnan lehet, és nem onnan, ahonnan kellene”.

A védelmi tárca és a pénzügyminisztérium között komoly vita folyt a költségvetés elkészítésekor, amelyben Benjámin Netanjahu miniszterelnök kompromisszumos javaslata döntött, amely a pénzügyesek tervezte négymilliárd sékeles és a hadsereg javasolta kétmilliárdos elvonás helyett végül hárommilliárdos megszorítást határozott meg.
MNO

Interjú Bashar Al-Assadal

Az brit Sunday Times interjút készített a Szíriai Arab Köztársaság elnökével Bashar Al-Assadal. A kérdések eléggé arrogánsak voltak.
(részlet)
Sunday Times: Egyes külföldi politikai vezetők a Nemzetközi Bíróság elé állítanák önt azzal az ürüggyel, hogy háborús bűnöket követett el, és ön a felelős, amiket a hadsereg művel. Nem tart attól, hogy a Hágai Bíróság elé kerül vagy a jövőben egy szíriai bíróság mond ön felett ítéletet?
Bashar Al-Assad elnök úr: Amikor az ENSZ egy bizonyos ügyben döntést hoz, az sosem a hitelességről szól. Ezt jól tudjuk mindannyian, hogy így van főleg miután felbomlott a Szovjetunió. Az ENSZ és az összes nemzetközi szervezetek, amik hozzá kapcsolódnak a zsarnokságot szolgálják és nem az egyenlőséget. Ezek a szervezetek csak politikai eszközök, hogy olyan országok ellen lépjenek fel, amik önállóságra és szuverenitásra képesek. Ez az ENSZ alapokmányával is ellentétes.
A kérdést, amit valójában fel kéne tenni: Vajon bíróság elé fognak kerülni az amerikai és brit vezetők, akik 2003-ban megtámadták Irakot és fél millió ember haláláért felelősek. Nem beszélve a sebesültekről, árvákról és a testi fogyatékosokról. Vajon elítélik e az amerikaiakat és a franciákat és a szövetségeseiket akik megtámadták Líbiát ENSZ felhatalmazás nélkül aminek a következménye több ezer halálos áldozat. Ezeket nem ők tették?! A válasz egyértelmű.
Másrészről, bármelyik országba zsoldosokat küldeni a Nünbergi Elvek és az 1945-ben ratifikált Londoni egyezmény alapján háborús bűncselekmény. Ezen elvek alapján Erdogant bíróság elé fogják állítani, amiért zsoldosokat küldött Szíriába? Hogyan fognak viselkedni a katariakkal és a szaúdiakkal, akik hasonlóképpen cselekednek? Amikor ezekre a kérdésekre választ kapunk akkor majd beszélhetünk a nemzetközi szervezetek hiteleségéről és békeszeretetéről.
Asszadról, kicsit másképp – amiről a Wikipédia hallgat
Damaszkuszban a világ legősibb, élő fővárosában született 1965. szeptember 11-én. Hafez Al-Asszad néhai szír köztársasági elnök és Anissza Makhlúf középiskolai tanárnő fia, Szuleimánnak a földművesnek unokája, akit ereje és bátorsága miatt a helybéliek egy Kardaha nevű faluban Asszadnak neveztek el. Az Asszad név – aki nem tudná – oroszlánt jelent arab nyelven. Szuleimán volt akkoriban az egyetlen azon a vidéken, aki szembeszállt a földbirtokosokkal a jogaiért, és ki is harcolta azt magának.
Szíria fővárosában Damaszkuszban végezte Bessár a középiskolát, majd a damaszkuszi orvosi egyetemen kiváló tanulóként végzett. Szerénységéről lett híres országszerte, aki bár Szíria első, misztikus és erős emberének a fia volt, de ugyanúgy állt sorban minden nap az egyetemi menzán, mint a többi évfolyamtársa.
Minden szír tudja a fiatal szemorvosról, még az is, aki a legjobban gyűlöli, hogy az egyetemen ő volt az egész ország legfontosabb politikusainak, katonatisztjeinek vagy nagyobb kereskedőinek fiai közül az egyetlen, aki a saját régi rozoga kocsijával járt az egyetemre. „Egy régi Peugeot 505-tel”, miközben a többi miniszter fiai és más fontosabb személyiség fiai a legdrágább , és legmodernebb kocsikkal és sokszor még testőrökkel is jártak. [A 80-as években – melyekben az ország egy komolyabb terror elleni háborút élt át –, a helyzet hasonló volt a mostanihoz, bár akkoriban a szír ellenzék hivatalosan is iszlám államot akart létrehozni. Akkor semmiféle demokráciáról, sem szabadságról nem meséltek, s elképzelt államuk leginkább a szaúdi rendszerhez hasonlított volna, amely elsősorban a szaúdi rendszer támogatásával jött volna létre.]
Sokan mondják arrafelé, hogy Hafez az idősebbik fiát, Bászelt akarta elnöknek halála után. Annak az országnak, mely neki köszönhetően egy teljesen önellátó országgá vált, semmi nemzeti adóssággal, erős stabilitással, és az Izrael által elfoglalt szír területekről le nem mondással!
Baszel egy autóbalesetben meghalt 1993-ban. Bászel volt az az erős ember, aki leállította a csempészetet az országban, és ami fontosabb talán, az egész libanoni drogkereskedelem felszámolása neki köszönhető. Aki kicsit is tudja, milyen ópium-kereskedelem volt Libanonban, az tudja mit jelent ez.
Baszel halála után a fiatal szemorvost hazahívták Londonból – ahol továbbképzésen volt –, és apja óhajára katonai egyetemet végzett, amely végzettségével később komolyabb rendfokozatokat ért el.
2000-ben meghalt az ország nagy vezetője, minden bezárt, több százezren mentek a temetésére. S talán a világon ez volt az egyetlen temetés, ahol egy helyen gyászoltak a nyugat vezetői a szerintük terror szervezetek vezetőivel együtt. Haszan Naszrallah, a libanoni felszabadító szervezet vezére, Jacques Chirac francia elnöktől pár székre ült és Chirac nem csak hogy sírt, hanem egyenesen bőgött a kamerák előtt. Szavai szerint: egy hatalmas elmét és barátot vesztett el!
Hafez Al-Asszad volt az egyetlen ember a világon, akitől Bill Clinton amerikai elnök rettegett – Clinton saját önéletrajza szerint. Henry Kessinger szerint pedig Hafez volt a legokosabb ember, akivel valaha találkozott, és az egyetlen ellenfél, akit méltónak talált magához. Hafez Al Asszad volt az a misztikus személy, aki bár nagyon ritkán tartott beszédet, és alig jelent meg nyilvános eseményen, de nem egyszer látták azon a vidéken, ahonnan származik, hogy saját maga vezeti kocsiját, felességével és gyermekeivel együtt, minden őrizet nélkül. Az összes közel-keleti uralkodó közül ő volt az egyetlen, aki még a lakását sem változtatta meg, csak több mint 10 évre rá, miután elnök lett. S még legnagyobb ellenségei is nagyon jól tudták, hogy milyen szerény lakásban lakott. Továbbra is ő volt az az arab elnök, aki sosem mondott le az arab nacionalizmusról, sem Palesztináról. Több merényletet élt túl, egyiken épp egy palesztin testőre védte meg a saját testével egy bomba robbanáskor… És ő volt az az arab vezető, aki sosem repült el az Egyesült Államokba, hanem Damaszkuszban fogadta az amerikai elnököket mindig.
Basshart nevezték ki köztársasági elnöknek az ország miniszterei és katonatisztjei apja halála után. A szavazásokon Szíria fiatal oroszlánja több mint 70% „igent” kapott. Nem beszélve arról, hogy több tízezer szír az ország különböző részein megvágott véres ujjlenyomattal szavazott rá, amely egy utalás volt arra, hogy mindhalálig vele vannak.
Basshár egy valódi gazdasági csodát hozott létre a kis országban. Reformjainak hála, országa lett Kína után a világ második legjobban fejlődő országa az egy személye jutó jövedelem, a GDP terén, valamint az arab világ egyik leginkább látogatott turisztikai célpontja, s egyike azoknak az országoknak, melyeket nem érintett a később bekövetkező gazdasági világválság.
Több ezer kórházat, mecsetet, templomot, iskolát, szír autógyárat is épített, mellyel Szíria lett az egyetlen arab ország, amelynek saját gyártmányú kocsija van (Sham autógyár) és saját maga is hirdette az autót. Miközben családjával együtt az ország különböző pontjain megjelent egy-egy ebédre, vacsorára, vásárlásra; minden védelem nélkül, a világ akkori 3-ik legbiztonságosabb országában.
Egy olyan országot hozott létre Szíriából, mely Anhar Kochniva nemrég kiszabadult ukrán újságíró szerint a lehetőségek és befektetések országa lett, s mely leginkább az 1991-es Moszkvára hasonlít.
Basshar leginkább arról lett híres később, hogy a legváratlanabb helyeken, eseményeken, vagy események nélkül egyedül jelent meg, néha gyerekeivel, de mindig védelem nélkül. Megevett egy-egy szendvicset vagy ivott egy teát, valami egyszerűbb régi kávézóban, ami annyira szokatlan volt a helybéliek számára hogy sokszor meg sem merték tőle kérdezni, hogy ő e az, főleg hogy apja nevét a mai napig sokan csak halkan merik kimondani.
Basshár lett több újság és statisztika szerint a világ legszeretettebb és legpopulárisabb, legnépszerűbb elnöke egészen 2011-ig. Egyben a világ legfiatalabb elnöke is (34 évesen vette át a hatalmat) és a világ legmagasabb elnöke is.
Mindezek mellett az ország fiatal oroszlánja volt az egyetlen arab vezér, aki támogatta és a mai napig is támogatja az arab ellenállást és felszabadító mozgalmakat Palesztinában, Libanonban, és Irakban is igen csak nagy szerepet játszott az Egyesült Államok országból történő kiűzésében, mellyel egy hidat hozott létre Iránnal, s mely ma összeköti Dél-Libanont egészen Teheránnal!
Az iráni Khomaini forradalomról talán annyit érdemes tudni, hogy az arab és muszlim vezetők közül csak Hafez Al-Asszad támogatta azt, és talán ez is lett a két ország között létrejövő, mai napig tartó szövetségnek a titka. A két ország pár évvel ezelőtt közös védelmi egyezményt kötött, amely azt jelenti, hogy bármi külföldi katonai beavatkozásnál az egyik ország köteles a másik védelmére sietni.
Basshár egy komolyabb rakéta-védelmi rendszert is létrehozott országában, melynek részleteiről nem igen tud senki sem, s bár folyamatosan hol Izrael, hol Törökország próbálja tesztelésre kényszeríteni Asszad fegyvereit, Asszad hidegvérrel vár és nem lő vissza. S mára már az is hivatalos lett, hogy Oroszország látta el Szíriát a legmodernebb Alexander rakétákkal is 2012-ben.
2011-ben különböző városokban törtek ki tüntetések, amelyek hónapokig nem Asszad-ellenességről szóltak, hanem különböző politikai reformmal kapcsolatos tüntetések voltak. Továbbá egy-egy polgármester ellen, és máig érthetetlen módon mindegyik tüntetésnek rengeteg halott áldozata volt; mind a tüntetők, mind a biztonsági erők soraiban.
A mai ellenzék szerint a biztonsági szervek brutálisan reagáltak a tüntetésekre, miközben a mai Asszad-pártiak a hivatalos jelentéseknek hisznek, amelyek szerint egy harmadik fél mindent elkövetett, hogy minél jobban egymást ellen ugrassza a szír társadalmat. S még nem is beszéltünk a katari székhelyű Al Jazeera tv-csatorna szerepéről, amely számos más médiával együtt nem csak tudósított az eseményekről, hanem egyenesen provokálták azokat. Akkor megismert módszereik mai napig sem változtak…
Mégis Bessár –sokak értetlensége közben – szinte a legtöbb szavazatot kapta a Times Magazin 2011-es decemberi on-line szavazásán, a maga több mint 90.000 szavazatával… Bár a világ-média ekkorra már hivatalosan is egy őrült, mocskos diktátorként állította be, aki minden ok nélkül öli a demokráciára vágyakozó népét és már akkor több mint 50 ezer ember haláláért tették felelőssé!
Ma a Dr. Bessár Al Asszad ellen harcoló erők listája talán a világ legfurcsább és leghosszabb lista, amely valaha is együttesen harcolt bárki ellen. Ezek közé tartozik az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió, Szaúd-Arábia, Katar, Törökország, Izrael, az új iszlamista rendszerek, melyek Tunéziában, Líbiában és Egyiptomban időközben átvették a hatalmat, az úgy mond „Arab Tavasznak”, no meg NATO beavatkozásnak köszönhetően. S ne felejtsük el még a világ első számú terrorszervezetét, az Al Kaidát sem…
És mindezek a hatalmak „hivatalosan” szabadságot és demokráciát akarnak Szíriának, miután Bessárt a világ-média saját népe gyilkolásával vádolta meg.
Mára már nap mint nap lehet hallani olyan hírt, vagy provokációt, hogy Asszad meghalt, elvesztette kezét, lábát, vagy egy orosz hadihajón tartózkodik a családjával, ennyire félne az –úgy mond – „forradalomtól”. Olyat is lehetett hallani, hogy már rég Iránban tartózkodik. Ennek ellenére a legváratlanabb helyeken jelenik meg mindig, le nem mondva régi szokásáról, mármint saját kocsija vezetéséről…
Ami még szintén biztos, hogy Asszad milliók szemében mindig is egy vérengző őrült diktátor fog maradni, aki gyilkolja a népét, s amely egy szabad országban szeretne élni, az Asszad-család hatalma nélkül; s aki mindent elkövet azért, hogy a családjával együtt hatalomban maradjon. De sok-sok millió ember szemében meg egy olyan nemzeti hős fog maradni – bármi is történjen vele –, amely szembe mert szállni a fél világgal, nagyon jól tudva azt, hogy ha bármikor lemondana, akkor több ország is tárt karokkal várna élete végéig egész családjával együtt. És nagyon jól tudva azt is, hogy ha aláírta volna azokat a békeszerződéseket, melyeket rá akartak erőltetni, vagy a katari-izraeli gázvezeték rendszer Európába juttatásába belement volna, akkor a mai napra az országa már talán a világ legbiztonságosabb és legfejlettebb ország is lehetett volna.
De Asszad, avagy Damaszkusz fiatal oroszlánja a mai napra már valahogy leginkább az ellenállásnak az elsődleges szimbóluma minden szabad ember számára a világon. Aki szembe mert szállni azzal, akivel kevesen mertek, és mind bele is buktak. Egy olyan ellenállásnak a szimbóluma és talán a vezére is, aki talán egyesíteni tudja azokat az embereket, akik igazi változást akarnak mindenhol a világon, és valódi szabadságot. S nap mint nap – minél tovább fennmarad a szír állam és szír nemzeti hadsereg – annál jobban és gyorsabban indulhatnak el olyan ellen-mozgalmak világszerte, amelyek igencsak nincsenek megelégedve saját országuk helyzetével, eladósodásával, vagy hogy másoktól függenek, kiszolgáltatottak és gyengék. Szíria az a kis ország, „amelyben nemigen van olaj, és több mint fele sivatag”, tudott olyan önellátó lenni, hogy senki másra ne szoruljon rá.
Ma már Asszad túlzások nélkül is nem csak a Közel-Kelet, hanem az egész világ legfontosabb embere lett. Ha őrült diktátor – mint ahogy sokan mondják róla ha nem –, hisz a stabilitás mely döntéseitől függ vagy életétől meg halálától, nem csak hogy Magyarországot is elérné, hanem még magát az Egyesült Államokat is. Nem beszélve arról, hogy a mai napig nem használta fel a hadseregének közel 30%-át sem – mely készenlétben áll az izraeli határon –, s nem lőtt ki egyetlen rakétát sem, egy ellenséges országra sem.
Asszad a konfliktus kirobbanása utáni egyik legfontosabb beszédében fogalmazta meg a következőt gondolatot: „Én nem egy nyugati báb vagyok, hogy a nyugat felé menjek vagy bárhova máshova. Én szíriai vagyok. Szíriában születtem és Szíriában is fogok élni, és meghalni.” …
Szíriai Hírek