2011. december 24., szombat

Felgyógyult sebesült imája

Magasztallak óh én Istenem a szabadításért, mert nemcsak megmentettél a haláltól, hanem meg is gyógyítád sebeimet. Reménységemet nem szégyenítéd meg és gazdaggá tettél újolag az egészség drága kincsével. Sok szenvedésem álmatlan éjszakái után éjjel pihenni, nappal pedig munkálkodni s kötelességemet teljesíteni engedsz engemet.
Mit adjak neked jóságodért és mit cselekedjem, hogy atyai kedvezésedet továbbra is megérdemeljem? Oldalam mellől annyi sebesült bajtársamat eltemettél, engemet pedig imé meggyógyítottál. Tudom, hogy nem az én érdememnek, hanem könyörületességednek következménye ez.
Azért adom az én szívemet és egész életemet Tenéked s cselekedj úgy velem, amint neked tetszik. Ha szüksége van hazámnak munkás kezemre: engedj dolgozni érette. Ha az enyéimnek kell védő s takargató kéz: segíts fáradni érettök. És ha életemmel e haza földjét megválthatom a szolgaságtól: vígy ismét a harc mezejére, hogy legyek áldozat ott apáim földjéért.
Atyám, Istenem! Nincsen nekem más kívánságom, mint a te akaratodnak betöltése. Jelentsd meg azért nekem a Te kívánságodat, hogy beteljesíthessem azokat. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor:
Háborús idők imádságos könyve hadbavonultak és azok családjai számára, 1916

Pap Gábor - Bankárok Dózsa György korában