2013. július 21., vasárnap

Az új háborúk alapképlete: szírializálás

Háború és Béke
Háború és Béke

I. rész: A nagyhatalmak szerepének áttekintése – …”A nagyhatalmak olyan katonai rombolóerővel rendelkeznek, mely egy atomháború esetén képes a Föld teljes elpusztítására. Ez még nem zárja ki egy atomháború lehetőségét, de csak legvégső eszközként, igen kis valószínűséggel következhet be. Azonban a hatalmi érdekellentétek óriásiak, ezért a háború -mint végső megoldás és a politika folytatása más eszközökkel- szükségszerű és elkerülhetetlen…”

II. rész: Háború a saját környezetünkben – …”A könnyebb megértés kedvéért egy saját környezetünkbe helyezett, feltételezett (és remélhetőleg soha meg nem valósuló) példával mutatjuk be a szírializálásnak elnevezett háborút. Képzeljük el azt, hogy hazánkba beszivárog egy pár száz fős, jól kiképzett és felfegyverzett, nagy harci tapasztalatokkal rendelkező, kitűnő információkkal és műholdas kapcsolattal bíró alakulat, melynek hazai segítői is vannak. Ezt az alakulatot erős hatalmak támogatják minden vonatkozásban…”

I. rész

A nagyhatalmak olyan katonai rombolóerővel rendelkeznek, mely egy atomháború esetén képes a Föld teljes elpusztítására. Ez még nem zárja ki egy atomháború lehetőségét, de csak legvégső eszközként, igen kis valószínűséggel következhet be. Azonban a hatalmi érdekellentétek óriásiak, ezért a háború -mint végső megoldás és a politika folytatása más eszközökkel- szükségszerű és elkerülhetetlen. Földünk javai és kincsei korlátozottak, és mert senki nem képes a fogyasztói önkorlátozásra, illetve a megegyezésre, ezért a növekvő népesség és az igények arra sarkallják az erős államokat, hogy érdekszférájukat kiterjesszék.
Ez a terjeszkedés csak egy másik erős állam rovására történhet, és mert ebben a kérdésben megegyezés kizárt, a háborúk okai adottak. A nagyhatalmak adottságai igen eltérőek. Oroszország óriási területtel rendelkezik, viszont a lakossága ehhez viszonyítva csekély. “Szabad földterülettel” (civilizáció nélküli térségekkel), mint az emberiség végső lehetőségének birtoklásával azonban olyan helyzetbe került, hogy védenie kell ezt a térséget.
Kína fejlődése olyan ütemű, melyre a politika világa nem tud válaszolni. Jól képzett és szervezett, birodalmi gondolkodású, világviszonylatban másfél milliárd kínai óriási kihívás minden nagyhatalom számára. Kínának létkérdés az érdekszféráinak kiterjesztése, és ennek érdekében igen erős és modern hadsereget hoz létre.
Az USA olyan bajban van, melyre nehéz megoldást találnia. Tarthatatlan az eddigi gyakorlata, mely különböző eszközökkel kiszipolyozta a világot, így teremtve egy olyan rendszert és államot, melyben az életminőség jobb, mint amilyent a saját munkája és lehetőségei alapján elérhetett volna. Ezért az érdekszférák fenntartása és növelése számára is létkérdés.
India és Brazília ebbe a küzdelembe egy ideig még nem avatkozik be, mert a belső gondjaik megoldása a fő kérdés számukra. A rivális nagyhatalmak gyengítése olyan módon, hogy belső zavarokat előidézve okozzanak nehézségeket egymásnak, nem vezetett célra. Oroszország nem gyengült meg a kaukázusi háborúktól, és Kína sem az ujgur zavargásoktól. Sőt, mindezt a hasznukra tudták fordítani. Volt okuk drasztikusan fellépni az idegen behatások ellen, növelték a katonai erejüket, a társadalom ellenőrzése nem váltott ki ellenkezéseket, és a sikeres leverése ezeknek a bomlasztási szándékú műveleteknek emelte a politikai súlyukat.
Az ellenségeskedések ezért áttevődtek az érdekszférákra. Egyrészt az ellenséges államok gazdaságának fejlődését akadályozó, másrészt a politikai kapcsolatok kiépítését ellehetetleníteni szándékozó okok miatt. Az USA vonatkozásában tragikus következményekkel járhat az érdekszférák elvesztése. A politikai és gazdasági hátrányok mellett az amúgy is rendkívül megosztott társadalma az életminőség romlása miatt belső forrongásokkal, zavarkeltésekkel és különféle tiltakozó műveletekkel tovább növeli a gondokat. Hogy ez a folyamat ne teljesedhessen ki, különös gonddal vigyáz a vezetés az érdekszférák megtartására és a lehetséges növelésére.
Kínának is létkérdés az érdekszféráinak megőrzése és kiterjesztése. A kínai gazdaság nyersanyagszükséglete óriási, és a piac iránti igénye is. Gazdaságilag behálózza az egész világot, és ennek biztosítékaként igen nagy ütemben fejleszti a hadseregét. Már a csúcstechnológiában is az élen jár (a világ legnagyobb kapacitású számítógépét mostanában helyezte üzembe) és a társadalmi háttere is igen jó.
Oroszország gazdasága a kiváló háttér (nyersanyag, energia, egységes társadalom) miatt nagy lehetőségek előtt áll. Érdekszférákra elsősorban az exportja miatt, különösen a fegyverek exportja miatt tart igényt, és ezért együtt tud működni Kínával, amely inkább az energiahordozókra és más nyersanyagokra, valamint a közszükségleti termékek exportpiacára összpontosít. Másodlagos célja a ‘”bekerítés” megakadályozása és az ellenfelének nehézségek okozása. Az USA nem tud együttműködni senkivel, még az EU-val sem (csak Izraellel). Ezek tények és ezek egyben az elkerülhetetlen háború kiváltó okai is.
A háborúra utaló jelek közül kiemelkedőek a következők: minden nagyhatalom ellenőrzése alá vonta az összes külföldi érdekeltségű szerveződést. Minden szintre kiterjesztették az információgyűjtést. Különleges katonai egységeket hoznak létre és igyekeznek az érdekszféráikban fegyveres csoportokat szervezni. A belső ellenzéket drasztikus módszerekkel kezelik, és nyilvántartják. A katonai szövetségeket erősítik, modernizálják, a katonai propaganda elsődlegességet kap.
A következő háborúk főpróbája most Szíriában történik. Az atlantiak előnyben vannak, mert ezt a fajta háborút ők dolgozták ki, és kezdték el. A rivális nagyhatalmak most keresik erre a megfelelő válaszok lehetőségeit. Olyan ez a szíriai háború, mint az egykori spanyolországi.

II. rész

Budapest_ vadászterület _ veszélyes zóna _ Elképzelt szimbolikus grafika a háborúról, mely saját környezetünkbe jön
Budapest, – vadászterület. – Veszélyes zóna! – Elképzelt szimbolikus grafika, – a háborúról, mely saját környezetünkbe jöhet…

…”A hagyományos háborúnak is megvannak a törvényei, de a szírializált háborúk semmiféle törvényességgel, szabályokkal nem rendelkeznek. Egyetlen céljuk a tömegmészárlás…”

Ahhoz, hogy a szírializálásnak, mint a háború egyik új megjelenési formájának a lényegét megérthessük, egy feltételezett helyzetet ismertetünk, mivel a távoli országokban történteket egy hazánkban élő átlagember nehezen képzelheti el, mert nincsenek megfelelő információi. Ezért a könnyebb megértés kedvéért egy saját környezetünkbe helyezett, feltételezett (és remélhetőleg soha meg nem valósuló) példával mutatjuk be a szírializálásnak elnevezett háborút.
Képzeljük el azt, hogy hazánkba beszivárog egy pár száz fős, jól kiképzett és felfegyverzett, nagy harci tapasztalatokkal rendelkező, kitűnő információkkal és műholdas kapcsolattal bíró alakulat, melynek hazai segítői is vannak. Ezt az alakulatot erős hatalmak támogatják minden vonatkozásban. Civil ruhában, a kijelölt célterületek közelében 8-10 fős egységekre osztódva megkezdik a környezet felderítését. Ha az egész alakulat 300 fő, akkor ez 30-35 önállóan operáló, de központilag irányított harccsoportot jelent.
A támogató nagyhatalmak politikai és propaganda szinten előkészítik az akciót, és ennek érdekében világméretű lejárató kampányt kezdenek hazánk ellen. Mozgósítják a belső szövetségeseiket (az ötödik hadoszlopot), és tüntetéseket, civil jellegű összetűzéseket szerveznek, melyeket igyekeznek eldurvítani. Ezeknek a tervezett műveleteknek a pszichológiai előkészítés a célja.
Mikor a helyzetet megfelelőnek találják, parancsot adnak a művelet megkezdésére. A harccsoportok brutális támadásokat intéznek az infrastruktúra, a katonailag fontos pontok, és a lakosság ellen (merényletek). Lerobbantott távvezetékek, gázvezetékek, vízművek, hidak, felüljárók, vasúti létesítmények, a sok halott és sebesült megbénítja az országot. Az akciók utáni felszívódás helyett minden művelet színhelyén támadólag lépnek fel, és válogatás nélkül lőnek mindenkire. A számtalan helyre kihelyezett robbanószerkezetek igen megnehezítik a hatásos ellenlépéseket. A törvényszerűen kialakuló káoszban lehetőség nyílik a tömeges beszivárgásra, melynek érdekében a támogató nagyhatalmak igen komoly pénzügyi támogatást adnak (fejenként napi 1.000 dollár zsold). A kialakuló pánik, és félelem az alapvető élelmiszerek és víz hiányától tömeges törvénytelenségekbe torkollik, némely kritikus helyeken akár súlyos összecsapásokat is eredményezhet. A fosztogatás és az erőszak elterjed, mely nagy tömegek meneküléséhez vezet. A beszivárgókból újabb és újabb harccsoportok alakulnak, melyek felfegyverzése és információval történő ellátása a támogató nagyhatalmak feladata. A közlekedésében megbénított, az energiaszolgáltatás terén lenullázott, az élelmezés vonatkozásában ellátatlanná vált országunkban megtörtént a szírializálás.
A hazug ellenséges propaganda (a felforgatók által irányított média közvetítésével) a világ felé átírta a történéseket, jogos polgárháborúról beszél és a védekező hatalmi rendszabályokat elviselhetetlen terrorként vetíti a közvélemény elé. Itt véget is érne a történet és az ország függetlensége, ha egy ellenérdekű külső erő nem állna a hatalom (a kormány) mellé.
A jövőben világszerte számolni kell az ilyen szírializálási műveletekkel, valószínű, hogy ez lesz a közeljövő háborúinak a stílusa. Rendkívül veszélyes és ördögi játék ez, és ha a nagyhatalmak egyöntetűen nem utasítják el, nagyobb veszélyt jelent a világra nézve, mint bármi más. Mert a hagyományos háborúnak is megvannak a törvényei, de a szírializált háborúk semmiféle törvényességgel, szabályokkal nem rendelkeznek. Egyetlen célja a tömegmészárlás.
Kassai Ferenc

Nem alapjog többé a szociális biztonság – ombudsman-válasz egy állampolgárnak

Budapest, 2013. július 21. Vasárnap
A kormánytöbbség által megszavazott alaptörvényből kiiktatták a szociális biztonsághoz való jogot, ezért a szociális biztonság Magyarországon megszűnt alapjognak lenni – tűnik ki abból a válaszból, amelyet Dr. Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa egy nyugdíj előtt álló asszony megkeresésére adott megélhetési és emberjogi ügyben.
A Magyar Szociális Fórumhoz (MSZF) szombaton eljuttatott beszámolójában az érintett asszony megírta, hogy Szabó Máté ombudsmantól az alábbi választ kapta a ledolgozott évek után alanyi jogon járó ellátásának biztosítására vonatkozó panaszára: Az Alkotmánybíróság több határozatában kifejtette, hogy a szociális biztonsághoz való jog nem alapjog, hanem olyan állami kötelezettségvállalás, amelynek az állam eleget tesz, ha a szociális ellátás biztosítására megszervezi, és működteti a társadalombiztosítás, és a szociális támogatás egyéb rendszereit.
Az MSZF-hez küldött üzenetében az asszony a következő kérdést tette fel: hogyan lehet az emberi méltóság védelméről (állami kötelesség) beszélni akkor, amikor valakinek a jövedelme mindössze 25 százalékban fedezi a megélhetési költségeket? Hogyan engedheti meg egy kormány, hogy egyesek százszor-kétszázszor annyit keressenek, mint amennyiből meg lehet élni, míg egész életüket becsületesen ledolgozott emberek a megélhetési küszöb alatt vergődnek? Mit ért az állam emberi méltóságon olyan körülmények között, amikor sokan éheznek, van, aki éhen is halt, százak fagynak meg telente, és ezreket lakoltatnak ki otthonukból?
„Sajnos nem kaptam jogi orvoslatot elvárásaimra, csak annyit, hogy a beadványomban jelzett /korhatár előtti ellátásról/alkotmányossági problémákat áttekintve az ombudsman arra a következtetésre jutott, hogy a szóban forgó témakörben súlyos alkotmányossági aggályok merülnek fel, ezért indítványt terjesztett elő az Alkománybíróságnál.
Az életben maradásunkhoz mindez igen kevés! Úgy döntöttem, hogy panaszaimmal az Európai intézményekhez fordulok” – írta az asszony a Magyar Szociális Fórumhoz címzett levelében.+++
Kiadta: MSZF SZK - www.mszfszk.hu

Bezárják a HAARP komplexumot, van helyette jobb, amit még nem lepleztek le...

Lekapcsolták a már kezdetektől a legkülönbözőbb találgatások középpontjában álló HAARP rendszert (High Frequency Active Auroral Research Program - nagyfrekvenciás aktív ionoszféra-kutató program). Dr. James Keeney, a HAARP program menedzsere az új mexikói Kirtland légibázison elmondta, az Alaszkában mintegy 35 hektáron elterülő ionoszféra kutató létesítmény május eleje óta nem üzemel.
"A létesítmény jelenleg elhagyatott" - mondta. "Ez anyagi okokra vezethető vissza, nincs pénz az üzemeltetésére." Keeney elmondása szerint a létesítmény elérhetetlen, az oda vezető utak le vannak zárva, az épületeket lezárták és lekapcsolták az áramellátást is. A HAARP honlapja sem elérhető, Keeney elmondása szerint a program nem tudta fizetni a működtetését. "Csak a létesítmény fizikai biztonsága van már fenntartva," mondta, hozzátéve, hogy ez a következő 4-6 hétben így lesz. Ebben az időszakban egy új befektetővel zajlanak az egyeztetések.
A HAARP két évvel ezelőtt jelezte, hogy le fogják állítani a programot, és nem folyamodtak költségvetési támogatásért. Akkor erre senki nem figyelt oda, a kongresszusban most kaptak észbe. A HAARP kutatásait figyelemmel kísérő egyetemek szintén felháborodtak a történteken. Idén ősszel és télen a DARPA fogja befejezni a HAARP néhány kutatását (Defense Advanced Research Projects Agency, azaz Fejlett Védelmi Kutatási Projektek Ügynöksége). A DARPA közel 8,8 millió dollárt hívott le a költségvetésből olyan természeti jelenségek természetének kutatására, mint a mágneses viharok, napkitörések, villámok és más geofizikai jelenségek.
Keeney elmondása szerint a HAARP kora májusi leállításának oka sokkal inkább környezeti, mint pénzügyi természetű volt. A létesítmény dízel generátorai nem felelnek meg többé a Clean Air Act törvény által meghatározott feltételeknek, felújításuk, illetve az EPA standardnak megfelelő korszerűsítésük 800000 dollárba kerülne. Ezen felül havonta 300000 dollárba kerül csak a létesítmény működésben tartása, és 500000 dollár a létesítmény teljes kapacitáson való üzemeltetése 10 napig.
Az amerikai légierő és a haditengerészet fejlesztő laboratóriumai által támogatott HAARP program egy ionoszféra kutató rendszer. Legismertebb létesítményei a 3,6 MW HF (3-tól 10 MHz-ig) ionoszféra kutató létesítmény, melynek a felszínen lévő 180 antennából álló rendszere az ionoszféra egyes rétegeit veszi célba, miközben más létesítmények a kiváltott hatás kielemzését végzik.
Sajnálattal fogadták a hírt rádióamatőr körökben is. Larry Ledlow (N1TX) szerint a HAARP tevékenysége a sarki övezetben uralkodó viszonyok megértésének szempontjából is felbecsülhetetlen értékű, ezért megvitatták egy saját létesítmény üzemeltetésének lehetőségét. Eric Nichols (KL7AJ) korábban végzett kísérleteket a HAARP-nál, szerinte a program lekapcsolása hatalmas veszteség, nem csak az alaszkai, de a világ valamennyi amatőr rádiósa számára is. A létesítmény kísérletei az alaszkai és a világ valamennyi részén élő amatőr rádiós érdeklődését is vonzották. 1997-ben a HAARP rövidhullámon 3,4 és 6,99 MHz-en továbbított jeleket, majd amatőr rádiósok és az alacsonyabb frekvenciák hallgatói is jelezték, hogy a HAARP adásai mennyire jól hallhatók délen. 2007-ben a HAARP sikeresen visszapattintott egy 40 méteres jelet a Holdról, idén pedig, mint korábban beszámoltunk róla, sikeresen létrehozott egy magas sűrűségű plazmafelhőt a Föld atmoszférájában.
A dolgok jelenlegi állása szerint az amerikai légierőé a tulajdonjog, de ha nem jelentkezik más ügynökség a HAARP üzemeltetésre, a létesítményt végleg lekapcsolhatják. Keeney elmondása szerint kevesebbe kerül elbuldózerolni az antennákat, mint a létesítményt korszerűsíteni.
arrl.org

Magyarországon elhallgatják a hírt!

MADURÓ BEOLVASOTT AMERIKÁNAK

Csütörtökön a venezuelai elnök, Nicolas Maduro elítélte azokat a "felháborító" megjegyzéseket, amit Amerika intézett országa ellen és követelte, hogy "azonnal vonja ezt vissza az amerikai kormány." Amerika ugyanis azt mondta, hogy legyen harc az elnyomás ellen Venezuelában. Milyen elnyomás? Ott van az elnyomás az Egyesült Államokban, ahol megölik az afro-amerikaiakat büntetlenül és ahol vadásznak az ifjú Edward Snowden ellen, aki csak az igazat mondta. Maduro volt az első külföldi vezető, aki államfőként nyíltan bejelentette, hogy menedéket nyújtanak Snowdennek. Venezuela és az Egyesült Államok nem váltott nagykövetet 2010 óta. Márciusban Caracas kiutasított két amerikai katonai attasét, akik instabilitást szítottak Venezuelában. Washingtont az is feldühítette, hogy nem a venezuelai ellenzék vezetőjét Henrique Caprilest választották elnökké, aki vitatja azóta is az eredményeket az áprilisi elnökválasztásról, amit Maduro nyert meg 50,7 százalékkal, míg Capriles csak 49,1 százalékot ért el.(pressTV, részlet)
A cikk szerint Venezuela megszüntet ezek után minden tárgyalást Amerikával.

EZ IS ELHALLGATOTT HÍR NÁLUNK
Az egyiptomi lakosságnak, akiket felhecceltek a Morsi ellenes tüntetésre, hamar kinyílt a szemük, mert rájöttek arra, hogy csupán felhasználták őket egy zsarnoki katonai puccsra. De volt közöttük olyan, aki ismerte a keresztény kultúrát és rájöttek, hogy azon a napon puccsolták meg Morsit, amikor Egyiptomból kiűzték a zsidókat. Így azonnal felébredtek, hogy ez a puccs a zsidók bosszúja volt, hogy viszafoglalják Egyiptomot és megint kifoszthassák. Hát legyen mindenkinek a jelszava: SOSEM FELEJTÜNK! (pressTV, részlet)

A JAPÁNOK FIGYELMEZETTÉK ANGLIÁT
Az angolok jólétét a japán befektések (is) biztosítják.A japánok figyelmeztetik Angliát, hogyha kilépne az EU-ból, azzal mindkét ország rosszul járna, mert a japánoknak 1300 cége működik Angliában és ezen keresztül, mintegy kapun jutnak el az összes európai országba. Ha kilépne az EU-ból Anglia, akkor ezen nemcsak Japán vesztene, de Anglia is, aki jócskán nyereséggel tudja továbbadni Japán termékeit az európai országoknak. Ha kilép, akkor viszont a vámtarifák miatt óriási vesztesége keletkezik. (pressTV, részlet)

MORALES DÖNTÉSÉT IS ELHALLGATJÁK
A boliviai elnök kiutasította több ország nagykövetét, mert amikor Moszkvából repült volna haza, akkor ezek az országok megtagadták az átrepülését: Portugália, Spanyolország, Olaszország és Franciaország.

http://amagyaroldal.hu/hirek/content/k%C3%BClf%C3%B6ldi-h%C3%ADrek-k%C3%A9pekben-120

Több tucat sérült Bahreinben


Több tucat ember sérült meg Bahreinben pénteken, miután rendőrök a tüntetők közé lőttek nem éles lövedékkel. Több száz tüntető tüntetett a kormány ellen a síta területeken. Egy rendőr is megsebesült, mert meglőtték egy házi készítésű fegyverrel. A tiltakozás csütörtökön kezdődött és pénteken is tartott. A Február 14 nevű ellenzéki csoport hajtotta végre a tiltakozó akciót. A tüntetők azt kiabálták, hogy el fogják távolítani a szunita Hamad királyt. A bahreni belügyminisztérium a Twitteren azt írta, hogy a rendőrségi erők Manama, a főváros mellett csaptak össze terroristákkal és egy házilag készített pisztoly megsebesített egy rendőrt is. A tüntetők már sokadszorra csaptak össze a biztonsági erőkkel, amióta követelik az uralkodó távozását. Teszik azt annak ellenére, hogy 2011-ben szaúdi vezetésű öböl-menti csapatok ütöttek rajtuk. A bahreini kormány terroristáknak nevezi a tüntetőket azóta, hogy egy autóba rejtett bomba robbant egy szunita mecset mellett. A felkelés kezdete óta eddig legalább 80 ember halt meg. 
Ungvári Bertalan