2012. október 5., péntek

Átnevelik Kínában a papokat és szerzetesnőket

A kínai hatóságok a Sanghaji Egyházmegye nyolcvan papját és nyolcvan szerzetesnőjét kötelezték a Szocializmus Intézetében tartott képzésre. Megfigyelők szerint az intézkedésre az adott okot, hogy az egyházmegye új segédpüspöke kilépett a Katolikus Hazafias Szövetségből.
A képzésen, amely három napon át napi 12 órában folyt, egyetemi előadók beszéltek a Kína iránti kötelességtudatról, az Egyház és az állam kapcsolatáról, a kommunista párt vallással kapcsolatos felfogásáról és rendelkezéseiről, a szocialista értékrendről, valamint Kína gazdasági fejlődéséről.

A 45 éves Tadeusz Ma Daqin segédpüspök püspökké szentelésekor, júliusban lépett ki a kormány által elismert Katolikus Hazafias Szövetségből. Azóta a sesani szemináriumba „vonult vissza”, ahol „bizonyos fokú szabadságot” élvez – idézi az UCANews értesüléseit a Catholic Herald.
Magyar Kurír

Roma jogvédők a görögkatolikus iskola ellen: folytatódik a nyíregyházi per

Tanúk meghallgatásával folytatódott csütörtökön a Nyíregyházi Törvényszéken a Hajdúdorogi Egyházmegye és az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány (CFCF) közötti polgári peres eljárás, amelyben a jogvédő szervezet a nyíregyházi Huszár-telepen működő görög katolikus iskola bezárását szeretné elérni.
A CFCF (Chance for Children Foundation) álláspontja szerint az egyházmegye a többségében romák által lakott telepen lévő Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában szegregált oktatást folytat, illetve „akadályozza az ott élő emberek integrációját, illetve társadalomba való beilleszkedését”.
Az egyházmegyét perbe hívó alapítvány a jogsértő tevékenység megszüntetését és az iskola bezárását szeretné elérni, keresetükben emellett azt is kérték, hogy a bíróság tiltsa meg az egyháznak az új elsős osztály elindítását az iskolában. Az indítványt a legutóbbi, júniusi tárgyaláson elutasította a törvényszék, a CFCF azonban élt fellebbezési jogával. A csütörtöki tárgyaláson ismertetett iratok szerint a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla is a törvényszéknek adott igazat, így a Hajdúdorogi Egyházmegye szeptemberben elindíthatta az új elsős osztályt az iskolában. A Mohácsi Erzsébet vezette CFCF egyébként a helyi romák ellenében hadakozik a bezárásért.
A csütörtöki tárgyaláson az alperes egyházmegye jogi képviselője bejelentette, hogy a Szent Miklós Huszár-telepi telephelye megszűnt, az iskola a helyi Dália utcai óvodával önálló intézményként, Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola néven folytatja működését. Az alapítvány ügyvédje szerint viszont az iskola státusának megváltoztatásával az egyházmegye kész helyzet elé állította a CFCF-et, amelynek így valószínűleg módosítania kell keresetét. A tárgyaláson tanúkat is meghallgatott a bíróság.
A jogvédő szervezetnek 2008-ban már sikerült elérnie az akkor önkormányzati fenntartásban lévő telepi iskola bezárását. A görög katolikus egyház 2011 őszén indította újra az intézményt, amelyben jelenleg 34 gyermek tanul, 12 első és 22 második osztályos.
Az alapítványnak több hasonló pere van folyamatban, például Tiszavasváriban, Egerben és Jászladányban. Korábban Győrben és Hajdúhadházon is szembekerültek azokkal a cigányokkal is, akiknek az érdekében a saját felfogásuk szerint fellépnek. A győri önkormányzatot 2008 őszén jelentették fel, mert szerintük a Kossuth Lajos Általános Iskolában megkülönböztették a cigány és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket.
Az iskola bezárása ellen az oda járó roma gyermekek szülei aláírásgyűjtést folytattak. Horváth Attila, a Győr-Moson-Sopron megyei cigány kisebbségi önkormányzat elnöke írásban nyilatkozott a bíróságnak arról, hogy nem szeretnék megszüntetni a Kossuth iskolát, hiszen nem tapasztaltak szegregációt, és az iskolában hozzáértő tanárok foglalkoztak a cigány gyermekekkel.
Végül 2010-ben már nem indult új osztály az iskolában, a bíróság „spontán szegregációt” állapított meg, amit nem az önkormányzat idézett elő, de kötelezte annak megszüntetésére. A gyerekeket szétszórták a város iskoláiban, de nem érezték jól magukat, visszavágytak a Kossuthba. A perben az alapítvány ügyvédje azzal érvelt: „a cigány kisebbség véleménye nem releváns az ügyben”.
Kapcsolódó:
A helyi romák ellenére akarja bezáratni a nyíregyházi görögkatolikus iskolát a roma jogvédő alapítvány
MTI/Magyar Kurír

Zöld az út az iPhone felvételi funkciók letiltásához kormányépületek és politikai rendezvények közelében

Nyilván van, akinek tetszenek az olyan újítások, mint például az egyes új autómodellekben megtalálható távindító funkció. Azt azonban ne felejtsük el, hogy amennyiben valaki távirányítással képes beindítani az autónkat, ugyan azzal az erővel le is állíthatja vagy ránk zárhatja az ajtókat, különösen, ha erre valamelyik hatóság felszólította. Az ilyen technológia mindig kétirányú.
Ez egy fontos tényező az Apple új szabadalma szempontjából is, aminek lényege, hogy a cég vezeték nélkül képes legyen kikapcsolni bármelyik iPhone kamera funkcióját, amennyiben az bizonyos védett helyszínek közelébe kerül. Egyesek úgy gondolják, hogy a módszert részben arra használnák, hogy megakadályozzák, mondjuk egy tüntetés vagy politikai esemény résztvevőit, hogy felvételt készítsenek az esemény során vagy kommunikáljanak egymással.
Sok példát láthattunk rá a közelmúltban, milyen gyorsan és egyszerűen elérhetővé tehető egy telefonnal készült felvétel emberek milliói számára. Számos ilyen videó található az Interneten, egyértelművé téve egy konfrontáció vagy fontos esemény részleteit. A telefonok kamera funkciója komoly hatalommal bíró eszköz, és jelentős előnyt jelent a fővonalas médiával szemben, hiszen nem lehet mindenhol jelen, bár szívesen használja az ilyen felvételeket.
Ez hamarosan megváltozhat.
A 8.254.902 számú amerikai szabadalom egy gombnyomással lehetővé tenné egy „módszer vagy szabály betartatását egy vezeték nélküli eszközön”.
A szabadalom a következőket tartalmazza:
Berendezések és módszerek egy vezeték nélküli eszköz funkcionális vagy működési tényezőinek megváltoztatására egy bizonyos esemény bekövetkezése esetén. Az egyik megvalósítás szerint az esemény lényege megállapítani, hogy a vezeték nélküli eszköz egy másik eszköz hatótávolságán belül található-e. Ily módon lehetséges az eszköz funkcióinak engedélyezése vagy korlátozása (eszköz „irányelvek”). Az ilyen irányelvi betartatás több szempontból is hasznos, beleértve az eszköz által kiadott zaj és/vagy fény kikapcsolása (például egy moziban), a vezeték nélküli eszközök egymással történő kommunikációjának letiltása (például oktatási/tudományos környezetben), vagy bizonyos elektronikai eszközök „alvás üzemmódba” helyezése, amikor az eszköz érzékeny helyszín közelébe kerül.
Tehát „érzékeny helyszínek” közelében (ami bármit takarhat) lehetséges lesz minden felvételi funkció távirányításos kikapcsolása, illetve az adott helyszínen a készülékek egymással történő kommunikációja (telefonálás).
Ugye mennyivel nagyobb biztonságban érezzük magunkat?
Az új funkció segítségével a hatóságok saját megítélésük alapján fogják meghatározni, hogy egy adott helyen és időben mit lehet dokumentálni a telefonon.
Nem hangzik túl jó fejleménynek a szabadság pártolóinak.
A fejlemény annál is inkább érdekes, mivel a legújabb fejlesztésű fényképező gépekben a vezeték nélküli kapcsolat fontos funkció lesz, ami rosszat sejtet a fotóriporterek és újságírók számára, akik már így is kénytelenek megharcolni alkotmányos jogaikért.
Michael Zhang a Petra Pixel technológiai portálon a következőket írta:
„Amennyiben ez a technológia széles körben elterjed és a kamerák részévé válik, mindenfajta fényképezést ellehetetleníthetnek azáltal, hogy egy „geobarikádot” húznak az adott hely köré, legyen az egy mozi, celebek által frekventált hely, tüntetés vagy egy szupertitkos szoba, mondjuk az Infinite Loop utca 1-ben, a kaliforniai Cupertino-ban.”
Néhány megnyugtató szó a Petra Pixel-től:
„A vállalatok rengeteg szabadalmat nyújtanak be különféle technológiai újításokra, amelyek közül sok soha nem kerül megvalósításra. Egyelőre nem aggódnék túlságosan az Apple beadvány miatt, de jó figyelmeztetésül szolgál arra, hogy milyen irányba halad a világ.”
A tudás hatalom. Ennek a szabadalomnak a fejleményeit mindenesetre figyelemmel fogjuk kísérni.

Forrás: NaturalNews

A nemességről

A nemesség kiválóságot jelent, kiválni a közből, az egyszerűből, a hétköznapiból. A nemes kitűnő adottságokkal rendelkezik, kitűnik az átlagból valamivel, ami minőségileg a többi fölé emeli. Ami nemes az értékes, valódi, alapvető, örökérvényű értéket jelenít meg, vagy hordoz magában. A nemesség emberi vonatkozásban elsősorban és leginkább lelki nemességet jelent, olyan tulajdonságok meglétét, melyek lehetővé teszik egy magasabb szellemi nívó elérését, fenntartását és meghaladását.
Minél nemesebb valaki, annál inkább képes felismerni létezésének alapjait, lényegét és beteljesíteni az élet valódi és végső célját. A nemes ember mindezek mellett rendelkezik azokkal a kvalitásokkal is, melyek a külső szemlélő számára is nyilvánvalóvá teszik kiválóságát. Őszinteség, bátorság, erő, kitartás, egyenesség, részvét, szeretet, intelligencia, stb..
A benső törekvések és a külvilág felé mutatott magasabb fokú érdeklődés, rálátás, a lét és a világ átfogóbb és mélyebb ismerete mindenképpen az átlag fölé emeli a nemest. Egy olyan világban ahol a fenti értékek valóban értékként jelennek meg, ahol a szellem uralkodik az anyag felett, ott olyan elvek képesek irányítóvá válni, melyek az egyént a legoptimálisabb helyzetbe képesek hozni és a társadalom szerkezete is egy szabályos rend szerint épül fel. Csak és kizárólag ilyen struktúrában tud megnyilatkozni és mindent áthatni az a rend, amely elengedhetetlen egy egészséges társadalom létezéséhez. A nemes ember magában hordozza, megjeleníti és képviseli ezt a fajta rendet, ez alapján él és rendezi környezetét. Ez teszi alkalmassá arra, hogy vezető szerepet töltsön be, hogy uralkodjon – önmaga és – mások felett.
Beszélhetünk egyenlőségről, népfelségről, egyenjogúságról, demokráciáról, de a gyakorlatban ez soha nem valósul meg, a tömeg mindig irányított, még akkor is, ha azt hiszi magáról, hogy beleszólása van a kormányzásba. A modern demokráciákban is jelen van egy úgynevezett hatalmi elit, illetve egy olyan réteg, mely kiszolgálja, fenntartja, élteti és élvezi ezt a rendszert. Már önmagában az is igen elgondolkoztató, hogy bizonyos országok irányítói maguk is függő helyzetben vannak és/vagy maguk is irányítottak. De talán még ennél is érdekesebb megvizsgálni azt, hogy kik is jelentik a mai modern demokrácia „elit rétegét”.
Igazából csak az juthat magasabb pozícióba, az lehet meghatározó tagja és véleményformálója ennek a társadalomnak, aki képes teljesen azonosulni azzal a szellemtelen, és teljes mértékben materialista szemlélettel, vagy szemléletnélküliséggel, mely jelen korunkat jellemzi. (Későbbiekben már az egyszerű megélhetésnek is ez lesz az alapfeltétele.) Politikusaink közül nem nagyon lehetne olyat említeni, aki kimagasló emberi tulajdonságokkal rendelkezik, aki példaként szolgálhatna számunkra. Annál inkább találni olyat, aki még a legalapvetőbb emberi normáknak sem képes megfelelni. Ezen semmit nem változtat az, hogy időnként kulturális programokon vesz részt valaki, öltönyt visel, vagy hogy a legdrágább autóval közlekedik. Hasonló a helyzet „sztárjainkkal”, médiaszereplőinkkel kapcsolatban is. Gyakran primitív, írni, olvasni, beszélni alig-alig tudó, alkoholista, kábítószeres, aberrált, bűnöző hajlamú egyének jelennek meg, mint országunk nagyjai, büszkeségeink, véleményformálóink.
Művészeknek nevezik/neveztetik magukat, holott a valódi művészetről láthatóan sejtelmük sincs. Jól öltözött üzletemberek, bankárok parádéznak ma fényes külsőségek között, talán maguk is azt hiszik, hogy valódi urak, úriemberek, nemesek, miközben az emberi nemesség leghalványabb jeleit sem birtokolják. Vajon hány tehetős ember épít ma templomot, iskolát, kórházat? Ha tesznek is ilyet, azt a legnagyobb médiafelhajtás közepette, kampány, propaganda, marketing, vagy reklám célzattal. Sokféle módon lehetne még bemutatni, hogy milyen alacsony szellemi nívón mutatkoznak meg korunk „előkelőségei”, de mindenki találhat rá ezernyi példát maga is, ha szertenéz a világban.
Nemesnek lenni elsősorban lelki nemességet jelent, az Örökérvényű Igazságot birtokolni, vagy hajlandóságot mutatni az Igazság keresésére. Akiben megvan ez a fajta irányultság annak életfeladata hogy formálja, alakítsa, nemesítse önmagát és környezetét. Hogy birtokolja és őrizze az örök értékeket. Őrizze, egy arra érdemesebb kornak. Mert ami múlandó, az el is fog múlni és nem marad más, csak az, ami Örök.

L. RóbertPetőfi Sándor: AKASSZÁTOK FÖL A KIRÁLYOKAT!

 AKASSZÁTOK FÖL A KIRÁLYOKAT!
Lamberg szivében kés, Latour nyakán
Kötél, s utánok több is jön talán,
Hatalmas kezdesz lenni végre, nép!
Ez mind igen jó, mind valóban szép,
De még ezzel nem tettetek sokat ?
Akasszátok föl a királyokat!

Kaszálhatd a fűt világvégeig,
Holnap kinő az, ha ma lenyesik.
Tördelheted le a fa lombjait,
Idő jártával ujra kivirít;
Tövestül kell kitépni azokat ?
Akasszátok föl a királyokat!

Vagy nem tanúltad még meg, oh világ,
Gyülölni méltóképen a királyt?
Oh, hogyha szétönthetném köztetek
Azt a szilaj veszett gyülöletet,
Mitől keblem, mint a tenger, dagad! ?
Akasszátok föl a királyokat!

Szivöknek minden porcikája rosz,
Már anyja méhéből gazságot hoz,
Vétek, gyalázat teljes élete,
Szemétől a levegő fekete,
S megromlik a föld, melyben elrohad ?
Akasszátok föl a királyokat!

Ezerfelé bús harcmező a hon,
Arat rajt a halál irtóztatón,
Itt egy falu, amott egy város ég,
Százezerek jajától zúg a lég;
S halál, rablás mind a király miatt ?
Akasszátok föl a királyokat!

Hiába ömlik, hősök, véretek,
Ha a koronát el nem töritek,
Fejét a szörny ismét fölemeli,
S akkor megint elől kell kezdeni.
Hiába lenne ennyi áldozat? ?
Akasszátok föl a királyokat!

Mindenkinek barátság, kegyelem,
Csak a királyoknak nem, sohasem!
Lantom s kardom kezembül eldobom,
A hóhérságot majd én folytatom,
Ha kívülem rá ember nem akad ?
Akasszátok föl a királyokat!

(Debrecen, 1848. december.)

Megint lebuktak! Az IMF nem kér több megszorítást, a cionista kormány IGEN!

A 2013 évi elképesztő megszorításokra nem lenne semmi szükség, ha az egykulcsos adót kegyeskedne visszavonni a nemzeti egység kormányának nevezett kormány. Ezzel ugyanis 600 milliárd forint adóbevétel esik ki, ami csaknem azonos a tervezett megszorítások összegével! Miért kell mindig hazudni? Az IMF nem kér megszorításokat, de a hatalom és holdudvara, a gazdagok és a kegyencek giga jövedelmének fedezetét a magyar társadalomtól fogja elvonni a kormány! Ezt végre az arcunkba kellene vágni!
A másik rendkívül erkölcstelen dolog, hogy a hatalomra és holdudvarára, az egymillió forint feletti fizetésűekre a megszorítások továbbra sem vonatkoznak! Ez pedig most már több kettőnél: ez ki fogja verni előbb-utóbb a biztosítékot!
Az 1848-as követelések egyik pontja az egyenlő közteherviselés követelése volt, amit azóta sem sikerül elérnünk! Még úgy sem, hogy állítólag nemzeti kormány vezeti az országot – vajon hová is? Ideje lenne elárulni!
http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/hatterhatalom/1872-hitel-vagy-hit-el

Joseph Stiglitz: "Az amerikai álom egy mítosszá vált"

Az amerikai álom a gazdagságról, már nem a valóság, ez már csak az amerikai mese. - Állítja Joseph Stiglitz, az ismert Nobel-díjas közgazdász.
Az amerikai álom egy mítosszá vált, mondta Stiglitz a közgazdaság professzora a Columbia Egyetemen. Az amerikai álom hitelét nem támasztják alá az adatok. Nincs bizonyíték, ami alátámasztja az ilyen állításokat. Az Egyesült Államok gazdasági mobilitása kisebb, mint Kanadáé vagy sok más Nyugat-európai országé.
Bár az adatok nem ezt mutatják, de vannak néhányan akik úgy vélik, hogy az amerikai álom elképzelése nagyon fontos. Paul Ryan Republikánus elnökjelölt azt mondta tavaly, hogy "az amerikaiak 70%-a szeretné az amerikai álmot és mindössze 30% szeretné a jóléti államot."
Stiglitz elmondta, hogy az anekdoták ellenére, amikben a szegény emberekből gazdag válik amerikában, már csak mese. Az amerikai fiatalok oktatása jobban függ szüleik jövedelmétől, mint bármely más fejlett ipari országban. A leggazdagabb amerikai és a tipikus amerikai családok közötti szakadék több mint kétszeresére nőtt az elmúlt 50 évben, állítja egy nemrégiben készült felmérésre hivatkozva.
Miközben az USA-ban vagyoni és jövedelmi különbségek évtizedek óta nőttek, a tendenciát csak felgyorsította a nagy recesszió. Az átlagos családi jövedelem 6%-kal csökkent 2010-ben, mint egy évtizeddel korábban. A legtöbb amerikai állampolgárnak csökkent a vagyona az elmúlt évtizedekben. Míg 1983-ban egy átlagos család vagyona 73 000 dollár volt, addig 2010-ben ez az összeg 57 000 dollár lett.
A felső 1% vagyona viszont nőtt! Míg 1983-ban 9.6 millió dollár volt, 2010-ben 16 400 000 millió dollár lett. Ez jelentős részben megmutatja a növekvő jövedelemegyenlőtlenséget.

(presstv.ir)
Fordította: Völgyesi Szabolcs

Idén Rómában tartják a taizéi közösség decemberi találkozóját

PDF - 1.6 Mo
Ismét találkozóra hívja a fiatalokat az év végén a taizéi közösség, ezúttal Rómába.
A szervezők így írnak a Bizalom zarándokútjának idei állomásáról: „Részt venni a Bizalom zarándokútján Rómában azt jelenti, hogy közösen énekelünk, imádkozunk és csendben vagyunk a hét dombra épült város nagy bazilikáiban; több tízezer európai fiatallal elmegyünk a hit és a szeretet forrásaihoz; megtapasztaljuk Róma városának és környékének vendégszeretetét; az evangélium olyan tanúival találkozunk, akik készek szembenézni a mai kor kihívásaival; elzarándokolunk az apostolok sírjaihoz és meglátogatjuk a katakombákat; találkozunk XVI. Benedek pápával, akivel együtt imádkozunk a békéért és az emberek közti bizalomért.”
A gyakorlati tudnivalók a közösség magyar nyelvű honlapján olvashatóak.
1980, 1982, 1987 után ismét az örök város ad otthont az európai találkozónak. A helyi plébániák, egyetemi lelkészségek, taizéi imacsoportok már lelkesen készülnek a vendégfogadásra. Az összejövetel egyik csúcspontja az lesz, amikor december 29-én a Szent Péter-bazilikába gyűlnek össze imádságra, amelyen részt vesz XVI. Benedek pápa is.
Alois testvér így ír az idei rendezvényről: „azt szeretnénk, hogy a római találkozó a remény jele legyen, hogy az Istenbe vetett hit növelje Európa fiatalságában a jövőbe vetett bizalmat. Bizalmat a saját jövőjük iránt, amely gyakran nehéznek tűnik. Bizalmat az Egyház jövője iránti, mert napjainkban sok változásnak vagyunk tanúi. Bizalmat a társadalmaink jövője iránt: hogyan építsük azt az Európát, amelyben minden ország, minden régió megtalálja a maga helyét?”
Magyar Kurír (tzs)