2013. február 26., kedd

Franciaország nem vonja ki csapatait Maliból

Jean-Yves Le Drian Franciaország honvédelmi minisztere közölte még túl korai lenne beszélni a Maliból történő kivonulásról.
Franciaország január 11-én indított háborút Mali ellen az Egyesült Államok, Kanada, Nagy-Britannia, Dánia, Belgium és Németország támogatásával.
Február 1-jén az Amnesty International elítélte Franciaországot az emberi jogok megsértésével. A jogi szervezet szerint több civil köztük gyerekek haláláért is felelősek a katonák.
Mali valószínűleg a természeti forrásai, főként az arany és az urán miatt fontos a franciák számára.
Sántosi Károly


MALI HÁBORÚ KÖVETKEZMÉNYE
Nyugati lapok arra figyelmeztetnek, hogyha a franciák továbbra is háborúzni akarnak Maliban, akkor annak az lesz a következménye, hogy Franciaországban bosszú robbantások fognak bekövetkezni. Számos olyan eset volt, hogy terror merényletekkel leállították a gyarmatosítók háborúját.

ÚJ AFRIKA-HÁBORÚ KÉSZÜL
A Mali helyzet egy újabb Afganisztán képét vetíti előre. Az EU és a cionisták egy elhúzódó Afrrika-háborút akarnak, úgymond a terrorizmus elleni harcban. Persze emögött az van, hogy Egyiptomra, Líbiára és Szudánra így gyakoroljanak nyomást. A képen egy francia tankelhárító katona. Ennél gyalázatosabb dolog az, hogy a magyar külügy ott tülekedik a cionisták oldalán. Végül egy bíztató hír Chavezről. Evo Morales újra meglátogatta Chavezt és azt mondta, hogy most már fizikoterápiás kezelésben készítik föl a hazatérésre, ahol Venezuelában egy katonai kórházba kerül. Morales és Chavez is bízakodóan jelentette ki, hogy a közelgő chilei csúcson már lehet hogy szerepelnek.

Böjte Csaba levele a székely zászló ügyében

"Többen is kérték, hogy a székely zászló ügyben szólaljak meg...
Úgy gondolom, hogy Erdélynek, Romániának, de az egész térségünknek tudnia kell, hogy a létünkért küzdünk mindannyian. A legfontosabb kérdés Székelyföldön, de az egész országban, sőt egész Kelet-Európában, hogy megtudjuk-e állítani a fiatalok és az anyagi javak kiáramlását az országból. A népszámlálási adatok önmagukért beszélnek, de iskoláink, templomaink nyilvántartása nagyon világosan bizonyítja, hogy nagyon sokan elveszítették a szülőföldjükbe vetett bizalmukat és útra kelnek, messzi idegenben keresnek boldogulást. Sajnos nem kell a nagy pénzintézetek adatait kikérni, mert a mindennapi megélhetésért küzdő ember a saját bőrén, zsebén érzi, hogy már rég elkezdődött térségünk kivéreztetése, mindent drága pénzen külföldről hozunk, és a termelés az ország nagy részében leállt. Meddig lehet hitelből fenntartani egy gazdaságot?

Számomra döbbenetes, hogy most mikor a kormány meg kellene tegyen mindent, hogy az emberek megnyugodjanak, bizalommal, kipakolják a bőröndjeiket és maradjanak, hogy egymásra figyelve, váll a váll mellett tervezgessenek, alkossanak, termeljenek, akkor egy ilyen buta zászlóügyet ennyire felfúj a hatalom. Félelmetes, a hajó süllyed és a kapitány a függönyöket igazgatja??

Most minden értelmes ember a megmaradásunkon kellene fáradozzon! Még nyugodt, békés összefogással is kérdéses, hogy meglehet menteni ezt az örvényben vergődő országot? Döbbenetes, mind kinek nincs jobb dolga, belekötnek a felelőtlen politikusok egy senkit nem sértő zászlóba??
Lassan az ország olyan mind egy kifacsart citrom, az érettségiző fiatalok töredéke éri el a minimumot a vizsgákon és ők sem kapnak munkahelyet, mert minden akadozik és bukdácsol, és akkor a meglévő megannyi töréspont mellé egy újabb feszültséget kell mesterségesen szítani? Kinek használ ez??

Kisebb testvéri alázattal, bizalommal kérem a felelős politikusainkat, hogy ne feszítsék tovább a húrt, hanem nyugtassák meg az állampolgárokat, mutassák meg, hogy ez a térség is képes gondolkodásban, toleranciában felzárkózni a fejlettebb országokhoz. Bizonyítsák tettekkel, hogy mindenkinek jó román állampolgárnak lenni, hogy ez az ország szeretettel van mindenki iránt, ki becsületes munkával nemcsak megkeresi a maga megélhetését, de adót is fizet azért, hogy közös hazánk felvirágozzon.

A székely ruha, az anyanyelv, a népdal, a nép tánca, szokásai, zászlója, himnusza az a nép maga, és egy népet, annak szokásait, értékeit soha senkinek nincs joga becsmérelni, megalázni, ártatlanul meghurcolni!!

Szeretettel, Csaba t.Székely házak építését szorgalmazza a Hargita Megyei Tanács

 Megspórolhatják a tervezési költségeket azok a Hargita megyei polgárok, akik a székelyföldi hagyományos építkezés jegyeit viselő "modern székely házat" építenek - derült ki Az épített örökség fenntarthatósága Hargita megyében című Csíkszeredában pénteken tartott konferencián.
A Hargita Megyei Tanács vasárnapi közleménye szerint a Modern Székely Ház programmal az önkormányzat azt szeretné, hogy már az idei évtől korszerű, kényelmes, ugyanakkor tájba illő házak készüljenek fiatal értelmiségi családok számára.
A programot Gergely Attila építész mutatta be a konferencián, aki elmondta, partnereket keresnek a program lebonyolításához. A kész házterveket ingyen szándékoznak odaadni bárkinek, ezzel segítve a hagyományos falukép megőrzését, illetve azokat, akik e szempont figyelembe vételével építkeznek. Az építész szerint az ingyenes tervek felhasználásával az építkezők akár tízezer eurót (2,9 millió forintot) is megtakaríthatnak. 
A modern székely házak kilenc típusát a megyei önkormányzat a honlapon bocsátotta közszemlére.
Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat vezetője a konferencián elmondta, nem elég beszélni Székelyföld szépségéről, hanem meg is kell ezt a szépséget őrizni, illetve jó irányba kell alakítani.
"A székely zászló, a székely történelemkönyv, meg a székely termék mind fontos, de emellett fontos a hagyományos székely táj megőrzése is, új székely házak építésével, illetve a régiek megmentésével" - idézte az önkormányzat közleménye Borboly Csabát. 
(kitekinto.hu)

Globális elitizmus: a gonoszság jellemzői

Az első komoly hiba, amit az emberek a kérdéssel kapcsolatban elkövetnek, amikor azt gondolják, hogy a „gonoszság” egy szubjektív vagy „szürke”, se nem fekete, se nem fehér koncepció. Szeretnék azt gondolni, hogy ez a temérdek destruktív és rosszindulatú viselkedés csupán a negatív környezet, a rossz neveltetés vagy a mentális pszichózis következménye. A „haszon” vagy a társadalmi státusz elérése érdekében történő deviancia elfogadhatóbb magyarázat a legtöbb ember szemében. Ami sokakat megijeszt, az nem is maga a gonoszság, hanem a kézzelfogható magyarázat nélküli gonoszság. Egy átlagember számára nehéz felfogni, hogy valaki nem azért bánt másokat mert rossz családban nőtt fel vagy pszichológiailag nem beszámítható, hanem mert élvezi a gonoszságot. A mai társadalom egyre kétségbeesettebben próbál magyarázatot találni korunk szörnyetegeinek viselkedésére, valószínűleg azért, mert nem akarják elfogadni, hogy a világnak valóban létezhet egy sötét oldala, ami ellenállás hiányában tudatosan megpróbálja átvenni a teljes hatalmat minden ember felett.
Ezért maradnak büntetlenül a legnagyobb bűntettek. A közvélemény inkább nem is foglalkozik velük, mert nem tudják elképzelni, hogy nemzetközi pénzügyi vezetők és a politikai elit szándékosan gazdasági problémákat, társadalmi káoszt és globális háborúkat okozna a központosított hatalom megszerzése és a beteges felsőbbrendűség megerősítése érdekében. Nem lehet, hogy ezek a szörnyű események mégis inkább véletlen egybeesések és az emberi tévedések eredményeként következtek be?
Sajnos nem. Az igazság az, hogy a legtöbb katasztrofális társadalmi irányvonalat és tragédiát pontosan vissza lehet vezetni egy adott embercsoport tetteihez, akik pozíciójukat és befolyásukat rossz célok elérésére használták és tudatosan, nemcsak saját, hanem „társadalmi osztályuk” haszna érdekében váltották ki a problémákat.
Ezeket az embereket többnyire „globalistaként” vagy „elitistaként” emlegetjük. Megtalálhatók az Egyesült Államok és a legtöbb vezető nyugati ország felsőbb köreiben és valóban egy olyan kultúrában élnek, ami alapjaiban különbözik a miénktől. Saját irodalmukat, kezdeményezéseiket és indítékaikat megvizsgálva egy egészen más világot találunk, amit szokatlan célok és még ennél is szokatlanabb vallási buzgalom vezérel. Íme, néhány ismertetőjel és hittétel, ami jellemző rájuk.

Idegengyűlölő fasizmus

A globális elit magát egy külön, felsőbbrendű képességekkel rendelkező emberi fajnak tekinti, és ezért úgy gondolja, hogy a többi ember feletti uralkodásra született. Írásaikban gyakran idézik Platón Köztársaság című művének tanításait és a „filozófus királyok” koncepciót. Úgy gondolják, hogy bizonyos emberek genetikailag predesztináltak a vezetésre, egy átlagember pedig nem rendelkezik kellő intelligenciával saját sorsa irányítására. Számukra az emberiség többi része olyan, mint egy üres vászon, ők pedig a festők.
[Jézus ezzel szemben azt tanította, hogy „Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok!” – Máté 23:11]
A valóságban nem az ész választja el őket másoktól, hanem a vagyon és a befolyás. A társadalom sorsának alakítására csupán hihetetlen vagyonuk és az erkölcs teljes hiánya miatt vállalkoznak. Sajnos a mai világban a pénz megvásárolja a tiszteletet azok számára is, akik ezt nem érdemlik meg.
[Időkjelei: Fontos megemlíteni, hogy a társadalom egészére ugyanakkor a különbözőségek és a kitűnőségek elnyomása jellemző mégpedig a demokrácia nevében.]
„A szelektív nemzés segítségével az uralkodó osztály és az alattvalók közötti örökletes különbségek idővel olyan mértékben megnőnek, hogy szinte két különböző faj alakul ki. A plebejus osztály lázadása éppen annyira elképzelhetetlen lesz, mint a birkák felkelése az ürühús fogyasztása ellen.” (Bertrand Russel, A tudomány hatása a társadalomra, 1953, 49-50. oldal)

„Egy tőlünk néhány évtizednyire lévő jövőről szólva az intelligencia manipulálásával kísérletező szakember a következőket mondta: ’Egy olyan kort látok, ahol meg lesz a lehetőség, és így nyilvánvalóan a kísértés is, hogy az agy környezeti és biokémiai manipulálásával befolyásoljuk az emberek viselkedését és intelligenciáját.’” (Zbignyev Brezinszki, Két kor között, Amerikai szerepe a technokrata korban, 1970)

A lelkiismeret kiirtása

Az elit szemében a lelkiismeret csupán egy akadály, amitől tudatosan meg kell szabadulni, mert kellemetlen korlátokat állít eléjük. Az elferdült hozzáállás igazolására leginkább arra hivatkoznak, hogy mindent „a közjó vagy a nép érdekében tesznek”. Saját magukkal is elhitetik, hogy az emberiség jövőjét szolgálják, és nekünk hálásnak kellene lennünk irányításukért, annak ellenére, hogy tetteik minden jel szerint éppen az ellenkező célt szolgálják.
Nem véletlenül támogatják a viszonylagosság elvét, mert így a „jó” és „rossz” tettek meghatározása azok „magyarázatától” függ. „Minden relatív. Nincs jó vagy rossz, minden nézőpont kérdése.” Amennyiben sikerül minél több emberrel elhitetni, hogy ne hallgassanak saját lelkiismeretükre, elérhetik, hogy tetteik normálissá, sőt követendővé váljanak. A relatív erkölcs világában a lelkiismerettel rendelkezők válnak a bűnösökké, a számkivetettekké, az elit tagjai pedig azokká a hősökké, akiknek bőrében mindig is tetszelegni akartak.
[„Az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak; és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. – I. Timóteus 4:2]
„Most is katolikus vagyok és az is maradok.” – Adolf Hitler

„Komolyan azt gondolja, hogy a tömegek ismét keresztények lesznek? Badarság! Soha! Annak a mesének vége. Senki sem fogja meghallgatni többé. Mi azonban felgyorsíthatjuk az eseményeket. A lelkészek megássák saját sírjaikat. El fogják árulni saját Istenüket értünk. Bármit elárulnak majd nyomorult állásaikért és bevételükért…” – Adolf Hitler

„A szabályok etikájának tizedik törvénye, hogy az ember elvégzi, amit tud, azzal amivel lehet, erkölcsi magyarázatokba burkolva eszközeit. …Lenin beszédeinek lényege ebben az időben a következő volt: „Nekik fegyvereik vannak, úgyhogy mi békét és reformokat akarunk szavazás útján. Amikor nálunk vannak a fegyverek, akkor golyóval végezzük el ugyanezt.” És így volt.” – Saul Alinsky (Barack Obama szintén Alinsky erkölcstelen filozófiáját tanította, amikor szervezőként dolgozott Chicagóban. Hillary Clinton pedig Alinsky-ból írta szakdolgozatát.)

A kollektivizmus támogatása

A vezető globalisták maguk nem feltétlenül kollektivisták, sőt, sokszor beteges individualistaként a spektrum másik oldalán foglalnak helyet. Ez érthető, hiszen a lelkiismeretet szabadságuk gátjának tekintik. Nem értik, hogy a lelkiismeret egy ajándék, ami mindeddig megakadályozta, hogy az emberiség elpusztítsa önmagát. A lelkiismeret nem egy börtön, hanem védelem saját magunk ellen.
Az elit az általa követett önfegyelem nélküli individualizmusról nem szívesen ejt szót. Nyilvánosan inkább a kollektivista életszemléletet támogatják, az individualistákat pedig „önzőnek” vagy „önimádónak” nevezik.
Sokan összekeverik a kollektivizmust a közösségi mentalitással. Egy közösség önkéntesen áll össze valamilyen közös céllal vagy egymást segítő szándékkal. A kollektivizmus ezzel szemben egy veszély vagy veszteség miatt erőszakkal létrehozott gyülekezés, a hatalom néhány kézben történő összpontosítása érdekében. Az egyén elpusztítása a „csoport védelmének” nevében. A világban a közösségek lassan eltűnnek, miközben a kollektivizmus előnyeit a háztetőkről kiáltja világgá a globális elit.
Amennyiben képesek meggyőzni az embereket, hogy nem rendelkeznek önálló értékkel és egyéniséggel és csupán a környezet képezi létük egészét, önként átadják a hatalmat azoknak, akik a lehető legjobb környezetet ígérik számukra. Aki nem hisz az egyéni értékekben és felelősségvállalásban, az mástól vár védelmet, például az állam gondoskodásától vagy egy diktatúrától. Az önrendelkezés vagy szabad akarat fokozatos felszámolásának pedig egy nagyon is kézzelfogható célja van: a világkormány és a teljes hatalom megalapozása.
A pénzügyi kapitalizmus erőinek egy másik messze nyúló célja is volt, ami nem kevesebb, mint létrehozni a pénzügyi hatalom magánkézben lévő globális rendszerét, ami minden ország politikai rendszere és a teljes világgazdaság felett is hatalmat gyakorolhat. A tervek szerint ezt a rendszert, feudalista módon, a világ központi bankjai közös erővel irányítják majd, magán összejövetelek során hozott titkos megállapodásokon keresztül. Ennek a rendszernek a gerincét a svájci bázeli központú Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) alkotja, ami a világ központi (szintén magánkézen lévő) bankjai tulajdonában lévő magánbank.
Carroll Quigley, a Külkapcsolatok Tanácsának tagja, Bill Clinton mentora

„A következő évszázadban a nemzetek, ahogyan ma ismerjük őket, megszűnnek létezni. Valamennyi állam egyetlen, globális hatalmat fog elismerni. A nemzeti szuverenitás mégsem volt olyan jó elképzelés.”
Strobe Talbot, Bill Clinton kormányának külügyminiszter helyettese a Time magazinnak nyilatkozva, 1992

A nemes hazugság

Az elit szilárdan kitart álláspontja mellett, hogy a szerintük „pozitív célok” elérése érdekében úgynevezett „nemes hazugságokat” használjanak. Szerintük egy átlagember nem képes megérteni a nagyobb politikai és társadalmi folyamatokat, így hazudni kell nekik, hogy az elit elvégezhesse a számukra hasznos dolgokat.
[Időkjelei: Az igaz, hogy sokan tényleg nem értik ezeket fontos, néha bonyolultnak tűnő vagy összetett törekvéseket, éppen ezért azoknak, akik viszont értik, még nagyobb a felelőssége, hogy helyes, mások javát szolgáló döntéseket hozzanak. „Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.” – Lukács 12:48]
Természetesen az ő olvasatukban a társadalom javát szolgáló lépések többnyire az elit érdekeit szolgáló intézkedéseket takarják.
A nemes hazugság egy súlyos logikai tévedés. Amennyiben egy elképzelés elfogadtatásához hazugságokra van szükség, a hiba az elképzelésben, nem az emberek gondolkodásában van. Csak a destruktív filozófiák épülnek hazugságokra.
„Jelenleg diszkréten, de teljes erőnkből azon dolgozunk, hogy ezt a rejtélyes erőt, amit szuverenitásnak neveznek, kiragadjuk a világ nemzetállamainak kezéből. Eközben szánkkal váltig tagadjuk, amit a kezünkkel teszünk.”
Arnold Toynbee professzor, részlet a koppenhágai Nemzetközi Ügyek Kutatóközpontjában 1931-ben mondott beszédből

„Nem az a feladatunk, hogy megadjuk az embereknek, amit akarnak, hanem, hogy megadjuk nekik, amit mi szükségesnek tartunk számukra.”
Richard Salent, a CBS News korábbi elnöke, idézet Bill Clinton „Barát vagy ellenség” című könyvéből

Népességcsökkentés

A globalista vallás egyik központi eleme a népességcsökkentés koncepciója. Az elit nemcsak egy felsőbbrendű, jobb génekkel rendelkező, uralkodásra született fajnak tekinti magát, hanem a többi emberre „felesleges kenyérpusztítóként” tekint, és úgy gondolja, hogy számukat csökkenteni kell. Érdemes megfigyelni, hogy a népességcsökkentés hívei soha nem saját maguk, hanem mindig mások halála árán akarják megmenteni a földet. Saját életüket még véletlenül sem ajánlják fel a közjóért, mások azonban szerintük nélkülözhetőek.
A túlnépesedés természetesen szintén egy modern mítosz, amit számos tudományos munka megdöntött már. A népességnövekedés pedig önmagában nem káros folyamat. A nagyobb népesség több gondolkodót is jelent, akik megoldást találhatnak a valós problémákra. Támogatja a technológia fejlődését és arra ösztönöz, hogy hatékonyabb termelési módszereket fejlesszünk ki.
Ha jól megnézzük, a globális elitet egy cseppet sem érdekli a föld sorsa. Nem a környezetszennyezés csökkentése érdekében akarnak kevesebb embert. Nem a természet védelme, a „karbon lábnyom” csökkentése vagy a véges forrásokkal való takarékoskodás, de még csak nem is a kihalófélben lévő állatok megmentése motiválja őket. Azért akarnak megszabadulni a számukra fölöslegesnek tűnő emberektől, mert az eugenika tanait köveit, amelyek szerint egyes fajok genetikailag alsóbbrendűek, de leginkább azért mert egy kisebb népességet könnyebb irányítás alatt tartani.
„250-300 millió lakos a földön ideális lenne, olyan 95%-os csökkenés a jelenlegi szintről optimális lenne.”
Ted Turner, a CNN alapítója, az Audubon magazinnak nyilatkozva 1996-ban

„A nők sterilizálása a második vagy harmadik gyerek után, függetlenül attól, hogy az operáció bonyolultabb, mint a vasektómia, lehet, hogy egyszerűbben megvalósítható, mint a férfiak sterilizálása… Egy hosszú távú sterilizáló kapszula kifejlesztése, amit bőr alá lehetne ültetni, az eltávolítás lehetőségével, amikor a terhesség szükségessé válik, új lehetőségeket nyit a kényszer népességszabályozásban. A kapszulákat már pubertáskorban el lehetne helyezni és hivatalos engedéllyel eltávolíthatók lennének korlátozott számú terhességre.”
John P. Holdren (Barack Obama vezető tanácsadója tudományos kérdésekben)

Barbara Marx Hubbard
„Az emberi személyiségek teljes spektrumának egynegyede a transzcendenciát választja… Egynegyede készen áll, hogy ezt válassza, ha ezt a példát látja maga előtt… Egynegyede ellenáll ennek a választásnak. Nem érdekli őket a folyamatosan evolváló élet. Egynegyede pedig destruktív. Úgy születtek, hogy dühösek Istenre… Ezek hibás magok… Mindig is voltak hibás magok. A múltban ezeknek lehetősége volt „természetes halált” halni…
Mi, a bölcsek, türelmesen vártunk a kvantum transzformáció előtti utolsó pillanatig, hogy nekilássunk ennek a korrupt és másokat megrontó elemnek a kivágásához az emberiség testéből. Olyan mintha egy rák növekedését szemlélnénk… Most, hogy közeledünk az ember-teremtményből társteremtő-emberré (azzá az emberré, aki örökli az isteni erőket) történő kvantumváltáshoz, a destruktív egynegyedet ki kell törölni a társadalom testéből.
Nincs választásunk, drága szeretteim. Szerencsére ti, drága szeretteim, nem vagytok felelősek ezért a tettért. Ez a mi felelősségünk. A mi feladatunk az isteni kiválasztási folyamat elvégzése a föld bolygón. Ő végzi a választást, mi a pusztítást. Mi vagyunk a fakó ló lovasai: a halál. Halált hozunk azoknak, akik képtelenek Isten ismeretére… A fakó ló lovasai hamarosan közöttetek fognak járni. Borzalmas aratók, akik elválasztják a búzát a pelyvától. Ez az emberiség történelmének legfájdalmasabb korszaka…”
Barbara Marx Hubbard futurista (a „THRIVE” című filmből, ami egy kollektivista propaganda a globalista elit elleni támadásnak álcázva. Más szóval irányított ellenállás.)

Fájdalmunk forrása

A társadalmi bajoknak persze nem az elit az egyedüli forrása. Mi is felelősek vagyunk. Hibázunk, amikor felelőtlenek vagyunk, amikor nem ismerjük el saját tudatlanságunkat és nem vagyunk hajlandóak tanulni vagy változni, amikor saját magunknak is hazudunk, és inkább követjük saját felszínes vágyainkat, ahelyett, hogy a jövőre tekintenénk. Olyan mintha tudatosan ajtót nyitnánk az ördögnek. A gonosz mindannyiunkra, mindenki lelkiismeretére hatással van. A választás azonban a miénk.
A globalisták nemcsak egyszerűen vagy ötletszerűen gonosz emberek. Egy egész kultúrát építettek erre a devianciára. Ez maga a szervezett gonosz. A jó embereket nem csupán az igazság hangjára való figyelmezés határozza meg, hanem a hajlandóság, hogy hitüket tettekre váltsák, amikor az igazság veszélyben van.

 Forrás: Brandon Smith, alt-market.com