2013. június 15., szombat

Egy fontos bizonyíték

"A Közel-Kelet – Izrael és Irán részvételével – szintén érintett lesz a háborúban, és Szíria komoly szerepet játszik majd Egyiptom bukásában." (2012. május 16. szerda, 03.10)
A Presstv. comon a következő angol cikk jelent meg, melynek már a címe is bizonyítja a fenti üzenetrészlet hitelességét: Egyptians free to join militants in Syria: Advisor to President Morsi , vagyis: Az Egyiptomiak szabadon csatlakozhatnak a Sziríai harcosokhoz.

Olvass tovább: http://www.uzenetek.eu/news/egy-fontos-bizonyitek/


Morsi rosszabb mint Mubarak?


Érthetetlen, hogy egy állítólag muszlim államelnök miért beszél úgy, mint egy nyugati politikus. A Szíria feletti repüléstilalmi övezet létrehozása egyértelműen nyugati érdek, nem véletlenül ellenzi éppen Oroszország ezt a tervezetet.
A nyugat által létrehozandó repüléstilalmi övezet megvalósítása azt is jelenti, hogy az élelmiszert, ellátmányt, híradástechnikai eszközöket, fegyvert bármilyen mennyiségben és korlátlanul lehet leszállítani a kannibál és gyerekgyilkos lázadóknak, és a szíriai állami létesítményeket, beleértve a kórházakat, gyerekotthonokat, vízhálózatot, mint potenciálisan "vegyi fegyvereket rejtegető objektumokat" porig lehet bombázni, totális káoszt és tényleges humanitárius katasztrófát hozva létre. Azután az ország éppen felszabadított területei gyakorlatilag a külföldi kannibálok (akiket felkelőknek neveznek) révén teljesen kifoszthatók.
Morsi egyiptomi elnök nyugatbarát politikája ilyen értelemben egyértelműen hasonló Mubarakéhoz, ő sem tett volna mást, kiszolgálta volna a nyugati-izraeli érdekeket. Úgy tűnik, hogy az ilyen nyugatbarát politikai megnyilvánulások mind a török, mind az egyiptomi elnök részéről megmutatják, hogy semmivel sem jobbak a nyugati politikusoknál, és minden Izrael-ellenes retorika csupán a színjátékhoz tartozik. A játszma része, amivel a keleti, tényleges nyugatellenes erőket megtéveszteni szándékoznak. A Korán alapján ugyanis muszlim ember egyszerűen semmilyen szín alatt, semmi esetben sem követhet nyugatbarát politikát. Nem érthet egyet velük, nem segítheti őket és nem is támadhatja a nyugat ellenségeit. Ahogy igaz keresztény ember sem cselekedhet így. Még akkor sem, ha valaki minden erejével igyekszik elhitetni vele, hogy létezhet harmadik út is, hol az USA-izraeli érdekek, hol egyebek mellé állva...
Vagy talán negyedik út, egy létrehozandó "kalifátussal", Törökország vagy Egyiptom vezetése alatt, egyesítve a közel-kelet államait, ha a nyugat összeomlásával lehetőség adódik rá? Ezért a célért érné meg együttműködni a nyugati szabadkőműves-sátánista államelnökökkel? A hétköznapi rossz politikai döntések jól megmutatják, hogy erre most mind Törökország, mind Egyiptom politikai vezetése szellemileg-erkölcsileg alkalmatlan, és meglehetősen gátlástalan is. Tehát semmiféle cél sem szentesítheti hibás döntéseiket. Pedig valamit nagyon akarhatnak, ha hajlandóak képviselni nyugati politikai érdekeket...
Felmerülhet a kérdés, hogy mi lenne, ha Irán és Oroszország biztosítaná a repüléstilalmi övezet biztonságát? Azon kívül, hogy a nyugat ebbe biztosan nem menne bele, valószínűleg egyszerűen erkölcsi alapon sem Irán, sem Oroszország nem vállalná ezt. Ha valakinek segítek megvédeni a házát, nem veszem saját tulajdonba, semmi ideig sem, hogy megvédhessem másnak, inkább segítek a bajbajutott személynek, hogy közösen megvédjük azt, az ő tulajdonában.
Az utóbbi hónapok megmutatták, hogy kik Szíria barátai, és kik az ellenségei. A politikai szándékok, helyezkedések, kicsinyes kirohanások, álszent javaslatok hol felszínes, hol jobban kidolgozott hazugságokkal párosultak. Lassan azonban már minden nyilvánvaló.
Tálas András

A Karate és a Kyokushin története


A Karate és a Kyokushin története

A karate eredete megfelelő dokumentumok hiányában igen homályos. Azt az elképzelést, mely szerint a karate Indiából ered, a legtöbb keletkutató elfogadja. Egy buddhista pap, Bodidharma (kínai nevén Daruma) megalapította különleges buddhista szektáját, melyet zennek nevezett el. Kínába tervezett utazást misszionáriusként. Megszokott volt, hogy ezek a vándorló papok képesek voltak arra, hogy útjaik során vadállatokkal és banditákkal eredményesen megküzdjenek.

A Karate története

Időszámításunk után 500 körül Bodidharma megérkezett a kínai Chein-K'ang városába, Wu császár udvarába, ahol örömmel fogadták. Időnként elhagyta az udvart, északra, Henan tartományba ment, egy elszigetelt Shaolin templomba, hogy a zent tanítsa a szerzeteseknek. Ezzel egy időben a shorin kempot is oktatta, mert úgy gondolta, hogy a szellem kitisztulásához elengedhetetlen a megfelelően edzett test. Feljegyzések vannak kínai harcmodorokról az időszámításunk előtti 3. évezredből is, de azért tartjuk Bodidharmát a kínai kempo megalapítójának, mert a jóga és a zen meditációs gyakorlatait is ötvözte, ezen keresztül olyan tökéletes rendszert dolgozott ki, amelyet ma is ismerünk.

A zen tehát elválaszthatatlanul összefügg a karatéval, és a karate mesterek arra törekednek, hogy jobban elmélyüljenek általa.

Az idők folyamán a shorin kempo legfőbb felismeréseit a különböző papok érték el. Ugyancsak pap, Chiao Yuan, miután különböző vadállatok harci technikáit tanulmányozta - így a tigrisét, leopárdét, kígyóét és a daruét, valamint a mitológiai sárkányét -, rendszerezte ezek technikáit. Az állatoktól átvett elemek ma is megtalálhatók a karate repertoárjában. A papság és az orvostudomány közötti szoros kapcsolat Kínában nemcsak abban nyilvánult meg, hogy életfontosságú pontokat fedeztek fel a testen, amelyeket akupunkturásan kezeltek, hanem olyan pontokat is, amelyek támadása a leghatékonyabb eredményt adja. Később ez a harci technika tovább terjedt északra Mongóliába, keletre Koreába és délkeletre Okinawá-ra. Végül elérte Japánt is, ahol a Ka-makura kor után (i. sz. 1 200) rendkí-vül népszerűvé vált. Főként a harcosok kasztja, a szamurájok fogadták nagy örömmel a különböző harci formákat és a zen filozófiát. A zen-buddhizmus erkölcsi tanítása és misztikuma megfelelt fogékonyságuknak, de az igazi vonzerő az volt számukra, hogy a nagy önfegyelem hatására kiváló álló- és tűrőképességre tehettek szert, és nagyszerű harcosokká válhattak. Kifejlődött bennük az a pszichikai képesség, hogy mind a maguk, mind az ellenfeleik képességeit, belső énjét megismerjék.
1400-ban és 1609-ben is megtörtént, hogy Okinawa szigetén a japán megszállók betiltották a fegyverviselést a lakosság számára. Ennek hatására a templomokhoz tartozó iskolákban zárt körökben oktatni kezdték a fegyver nélküli harcot, az okinawa-te (okinawai kéz) technikáit, hogy a lakosság megvédhesse magát.
A japán megszállók gyakran találtak halott katonákat. Ennek okát először nem értették, s ezért ezt a technikát csendes halálnak nevezték el.
1901-ben aztán megtört a titkosság, és már nyíltan tanították ezt a technikát. Gichin Funakoshi, maga is katona lévén, Okinawán elsajátította ezt a harcmodort, majd 1916-ban visszatért Japánba, ahol képességei szerint rendszerezte azt. Első bemutatóját 1920-ban Tokióban tartotta meg. Ez az időpont a modern karate kezdetét jelenti. Első iskoláját shoto-kannak nevezte, s innen a stílus neve.
Funakoshi mester hosszú élete alatt rendszerezte a karate filozófiáját, etikettjét, alaptechnikáit és formagyakorlatait. A küzdelmet elítélte, s emiatt a shotokan-iskola követői nem is rendeztek versenyeket. Tanítványai még a mester életében elkezdték és halálát követően továbbfejlesztették a karatét, így alakultak ki a mai legismertebb irányzatok: a shito ryu, wado ryu, goju ryu, majd később teljesen új reformként a kyokushinkai.

A világon ma számtalan karateirányzat létezik, amelyek különböző eredetűek. Valamennyinek vannak erényei és talán hibái is. Mindenesetre igen rövid idő alatt meghódították a világot, és az emberek nagy számban űzik. Ma a karate és annak irányzatai a világon sok tízmillió embernek nyújtanak kikapcsolódást, testedzést, gyakran még ennél is többet.

A karate magyarországi története

A múltra visszatekintve, a karate magyarországi története 1972 -ben kezdődött, amikor a TF Judo-szakosztályának edzésére "betévedt " Mészáros Attila, Svédországban élő, akkor 2 danos kyokushin karate mester, aki egyeztetve Dr. Galla Ferenccel, a TF akkori küzdősport tanszék vezetőjével, egy színvonalas bemutatót tartva, elkápráztatta a jelenlévőket. Különösen két érdeklődő volt, akik fogékonyabbak voltak a karate mozgásanyagára, Furkó Kálmán és Adámy István személyében, akik dr. Galla mester támogatásával és gyakorlási lehetőség biztosításával, valamint Mészáros Attila mester iránymutatásai alapján elkezdték akkor a gyakorlásokat, immár az új sportág, a karate rendszerében.

A Kyokushin Karate magyarországi alapjai

Az évente hazalátogató mester tovább koordinálva, segítve és rendszeresen vizsgáztatva őket, sikerült lerakni a hazai kyokushin karate alapjait, mely azóta is meghatározó stílusa a magyar karaténak.
Ezt követően már kellő tudással és tapasztalattal rendelkezve megalakultak az első kyokushin edzőtermek is, először Adámy István révén Budapesten, majd Furkó Kálmán vezetésével Szolnokon.
Vele szinte párhuzamosan 1973-ben a shotokan karate is megjelent hazánkban, az akkoriban Belgiumban élő mester, Antal János révén, aki szintén a TF-en jelentkezett Galla mesternél, majd végül Budapesten indította meg kezdeti tevékenységét, ahol aztán Kecskés Sándor munkásságának köszönhetően alakult meg az első shotokan karate klub, MUTEX színeiben.
Ebben a karate hőskorában előfordult, hogy többször együtt edzettek a különböző stílusok akkori gyakorlói, vezetői is, ahol későbbi nagy legendák is találkoztak az akkori edzőtermekben.. mint pl Polyák József, aki külföldről hazatérve próbálta a karatét és a harci művészeteket elterjeszteni, vagy Bujtor István, Papp László, Popper György is, akik azóta ismert emberek lettek saját területükön.
A kezdeti lépéseket követően gomba módra szaporodtak az edzőtermek, és lassan nálunk is kialakultak a világban is jellemző és meghatározó stílusok, mint pl shito-ryu, goju-ryu, wado-ryu, stb.
1980-tól a judoszövetség égisze alatt, mint karate szakbizottság tevékenykedtünk, majd ezt követően 1984-től a Karate-Kickbox-Taekwon-do és más harci művészetek szövetségeként működtünk tovább.
1989-ben megalakult a Magyarországi Harci Művészetek Össz-Szövetsége, amely összefogta a Mo-n működő karate és harcművészeti szervezeteket, és állami jogosítványokat is kapott működéséhez.
1994-től az új Sporttörvény adta lehetőségek miatt a karate különvált a harci művészetek szövetségétől, és az olimpiai irányt kitűzve ezt követően Magyar Karate Szakszövetség néven folytatta működését a mai időszakig, először Popper György, majd Dr. Mészáros János vezetésével.
A Magyar Karate Szakszövetség jelenleg mintegy 500 klubban közel 50.000 igazolt és szabadidő sportolóként nyilvántartott tagsággal rendelkezik. A rendszeres edzések és próbatételek következtében hozzájárulnak olyan , a társadalom számára hasznos pozitív személyiség jegyek fejlesztéséhez, mint fegyelem, tisztelet, kitartás, szorgalom akaraterő, mások megbecsülése, az idősebbek, és a gyengébbek tisztelete és segítése, amelyek hiányoznak most a társadalomban, és a fiatalok nevelésében. Ezeket az értékeket szeretnénk közvetíteni az eseményeinken és a médiában.
Az eltelt időszakban számos nagyszabású hazai és nemzetközi versenynek és eseménynek voltunk házigazdái a közönség és a média kiemelt népszerűségével, valamint versenyzőink számtalan Európa-bajnoki és világbajnoki helyezéseket értek el a különböző hazai és nemzetközi porondon egyaránt.
A hazai karate-stílusok vezető mesterei között számos nemzetközi szinten is elismert mester és sportszakember található, akiket rendszeresen hívnak hazai és nemzetközi kurzusok vezetésére is.
A szövetség a World Karate Federation (WKF) alanyi jogán működő olimpiai karate szakága, a WKF szabályrendszerű küzdelemben, az elmúlt években Európa és a Világ élmezőnyébe verekedte be magát számos EB, és VB érmet szerezve, amelyek közül kiemelkedik S. Kovács Ádám teljesítménye, aki az elmúlt időszak legjobb teljesítményét szerezte meg a nem olimpiai sportágak világjátékán. A fiatalabb versenyzők között kiemelkedik Tadassy Martial, Szegedi Döme, Metzger Szandra valamint az új generáció versenyzőinek teljesítménye, akik letették a névjegyüket a nemzetközi színtéren is.
Az eredményesség tekintetében az ippon-shobu és a knock-down szakág versenyzői is jeleskedtek az elmúlt időszakban, számos nemzetközi, EB, -VB,- Világkupa dobogós helyezést szervezve hazánknak.

Magyarország CHEMTRAIL-támadás alatt áll egész nap

KÉTELKEDŐKNEK : CHEMTRAIL használatára KONGRESSZUSI BIZONYÍTÉK

 
Nyugodtan mutassátok meg azoknak, akik még mindig bizonyítékokat követelnek, amikor beszéltek erről, ahelyett, hogy kinyitnák a saját szemüket vagy az igazság nyomába erednének saját kutatásokkal !

UPDATE : 2013. Június 15. 16:50:
Két megjegyzés:
1., Ha megfigyelitek, ma szombaton szinte alig látni a tegnapihoz hasonló csíkokat.
Az ég gyönyörű kék, a látható utasszállító gépek pedig szép kis rövid vagy hamar elillanó kondenzcsíkot húznak. Ugye senki nem gondolja, hogy egyik napról a másikra ezerszeresére ugrik vagy csökken a forgalom és szerintem Ti is látjátok, hogy a légköri körülményekben sem állt be akkora változás.....
2., Nagyon fontos a tegnapi pénteki nap, mert szerintem Magyarországon eddig ekkora figyelemfelhívást és hírverést az égen lévő Chemtrail vegyi csíkokkal kapcsolatban MOST ELŐSZÖR sikerült elérni !!! Rengetegen átvették az anyagot és az írásokat, fotókat, videókat. Bár az is igaz, hogy talán több hónapja nem kaptunk a nyakunkba annyi anyagot, mint tegnap. Bár ez senkit nem vigasztal, de nem csak mi kaptuk, hanem Európa más részeit is "előkészítik" a következő hónapokra.....

Amikor hazaértem délben és az első fotókat otthon elkészítettem nem gondoltam, hogy özönleni fognak az ország minden részéből a hasonló beszámolók. Hajnalig rendszereztem őket, annyi van !

Tehát nem a dolog léte vagy nem léte már a kérdés, hanem hogy MOST tízezreknek feltűnt VÉGRE, hogy "
- Basszus, mi ez a sok izé az égen! " Csak nem az, amiről a neten is írnak.....

És ilyenkor érzi az ember, hogy egy pici morzsaként is tudsz olyan hatást kiváltani, ami igazolja, hogy az információban erő van .... Hatalmas erő.  Az más kérdés, hogy miért nem élünk vele jobban ! És miért nem képesek az emberek összefogni.
 
2013. JÚNIUS 14. CHEMTRAIL-felhőben úszik Magyarország ! Miért ?
   
Mivel a Chemtrail-ekkel szembeni nagyobb volumenű leleplező cikkeket elsőként a VilagHelyzete.com vállalta fel és töméntelen mennyiségű információt tettünk már közzé veletek közösen, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, így soha nem tudtam szó nélkül hagyni, amikor rekord mennyiségű mérgező anyagot kapunk a nyakunkba. 

Egy globális kísérletsorozatnak vagyunk a szemtanúi és leginkább elszenvedői. 

Most / ma ebben a pillanatban pedig ez történik éppen! 

Újtikoson készült az alábbi videó ma délelőtt 9 és 10 között:

 

Sajnos bosszant, hogy az emberek még mindig nagyon sokan nem látják azt, ami a fejük felett lebeg, pedig a szemük előtt van! 
Számomra a létezése nem kérdés, mert konkrétan tudok róla, hogy létezik és a mostani szórásról is. Sőt a hatásáról is..... Ezért nem is kell bizonygatnom senkinek.Hamarosan úgyis érzékelik majd sokan. Várhatóan a jövő héten....

Amit javasolni tudok addig is, hogy nézzetek utána,milyen módszerekkel lehet eltávolítani nehézfémeket a szervezetből, mert ez fontos!

Az én dolgom, hogy figyelmeztessem az embereket arra, ami folyik. Mert ellene tenni én sem tudok sajnos. Az információkkal viszont segíthetek a figyelmet ráirányítani a problémára.
(... SBG Buddha ... )
Nagyon sok minden van, amiről itt kezdtem el beszélni és átadni dolgokat, azóta pedig nagy oldalakon, néha a médiában is kezd témává válni, még ha felszínesen is. Mert muszáj vele foglalkozniuk, ha lépést akarnak tartani a közösségi médiával és tájékoztatással.


Ma viszont kénytelen vagyok "RIADÓT FÚJNI" emberek, mert Magyarország újra egész álló nap CHEMTRAIL-támadás alatt áll és vegyi csíkok százai borítják az eget. 

Szerintem nincs olyan szeglete az országnak, ahonnan ne küldenék nekem a képeket a kedves olvasók. Főleg a Face-en özönlenek és ha ezt veszem alapul kizárólag, amit a képeken láthatunk, elmondhatom, hogy
TONNÁNYI CHEMTRAIL (Vegyi csík) ANYAGÁVAL SZÓRTAK BE MINKET MA !


Aluminium, barium, stroncium van feltehetően a levegőben, de  a legfrissebb chemtrail-kutatások szerint nano-részecskéket is tartalmaznak már ezek a permetek. 
Azon kívül, hogy betegségeket okoznak, fő céljuk az időjárás mesterséges módosítása és befolyásolása lehet. 
24-36 órán belül pedig eléri a felszínt... Ahol csapadék hull majd, ott ennek töredéke alatt... 

Így talán sokan megértik, milyen tényezők is vezettek oda, hogy az idei nyár az elmúlt 200 év leghűvösebbike lehet..., ami miatt hatalmas árvizek és extrém események történnek
Az elkövetkező napokban kíváncsi leszek, milyen időjárás követi majd ezt az egészet és milyen szélsőségek várhatóak.

Nem magyarázhatom el minden egyes alkalommal, mivel is állunk szemben, de bárki utána tud nézni könnyen!
Mivel számos alkalommal írtam már erről, ezért azt javaslom azoknak, akik nem tudják miért veszélyes és miért beszélnek egyre többen a tájékozottabb emberek közül erről a titkos katonai programról - , hogy olvassák el a korábbi cikkeket vagy próbálják ki a keresést Google: Chemtrail / Geoengeneering Program 


 

Ezen a képen egyszerre látható kondenzcsík (contrail) és vegyi csík (chemtrail) is. A különbség nem mindig egyértelmű, de itt jól látszik:
 
Az alábbi mai képek önmagukért beszélnek és szerintem kommentár nélkül elég bizonyíték lesz azoknak is, akik eddig elhitték, hogy összeesküvés-elméletről van szó.Nekik az alábbi képpel üzenném, hogy kezdjék el magukat képezni egy másfajta tudás irányába ! Tájékozódni arról a világról, ami valójában körbe vesz bennünket, mert ez merőben eltér attól, amit vetíteni próbálnak nekünk.


Globális méreteket ölt ez a program és létezése bizonyított tény ! 
 

2013. Június 14 - Péntek - 

CHEMTRAIL VEGYI FELHŐBEN ÚSZIK EGÉSZ MAGYARORSZÁG ! MIÉRT ?

Ahogy érkeznek az országból a képek, folyamatosan teszem fel azokat, melyeken egyértelműen a mai chemtrail-vegyi csíkok láthatóak! 
Nézzétek meg Ti saját szemetekkel a személyes fotókat, amit sokan feltöltöttetek a FB-oldalra ! Utána már nem lesz szükség arra, hogy én adjam meg a választ.... 
BUDAPEST
Művészi fotókat készít a Rizsavi's Photo Blog, de a mai képet lehetetlen lett volna vegyi csíkok nélkül elkészítenie, hiszen teljes Magyarország felett egy vegyi lepel van !
(A belváros egy nem sűrűn látott szemszögből avagy Budapest a Nyugati Pályaudvar tetejéről készült a fotó. )


 

MÁR NEM ÖSSZEESKÜVÉS- ELMÉLET !

 
J.P. Holdren (Obama tudományos főtanácsadója) és a CFR (Külkapcsolatok tanácsa)-tag is, de Németország is kénytelen volt kiadni egy közleményt, amelyben elismerik a vegyi permetezést.

Holdren tökéletesen járható útnak látja a chamtrails módszert a bolygó lehűtésére, és teljes mértékben támogatja a bárium, magnézium, alumínium, nano-szálak, stroncium, baktériumok, spórák és más vegyi anyagok légkörbe permetezését,méltatja a globális felmelegedés elleni küzdelem jegyében nehézfémek légkörbe juttatását.

SAG, vagyis sztratoszférikus geo-mérnöki permetezéskor egy vastag fehér vonalat látni, ami megmarad az égen jó néhány órán át. Ez a chemtrail. A felső légkörbe permetezett SAG vonalak hosszú órák után terülnek csak szét, amik aztánúgy tűnnek föl, mintha felhők lennének. 

Alumínium, bárium-és egyéb elemek ezerszer nagyobb értékben fordulnak elő ezekben a felhőkben, mint az normálisan megengedhető lenne. Ezeknek a permeteknek a részecskéi aztán lassan leereszkednek a földre, amikor az belepi a talajt, a vizeinket valamint belélegezhetővé válik. A leereszkedési ráta lassúsága miatt akár 1-2 hét is eltelhet mire a kipermetezett anyag lassan emberközelségbe kerül. A sokat szabadban tartózkodók égő szemeket, migrénes fejfájásokat, szorongásokat, szabálytalan szívveréseket, magas vérnyomást és más egészségügyi problémákat tapasztalnak.
/Mi a fenét permeteznek ezek ? Teljes film !/
 

BUDAPEST 

 

ÉRD

 
 
 
 

Szihalom

 
Nyíregyháza
  

 
 
Debrecen

 
 
Mezőkövesd Leányvár
 
 
Hidasnémeti

Dusnok, Bács-Kiskun megye
 

 
 
 
  
SZOMBATHELY - Már korán reggel (6:45)
 
Ez egy most vasárnapi kép - szintén önmagáért beszél !
A bekarikázott gép sima kondenzcsíkot húz és láthatóan hamar el is oszlik. 
 

BUDAPEST - ÓBUDA
 

DÉL-SZLOVÁKIA is kapta rendesen
 
EGER - FÜZESABONY között
 
 
BOLDOG - HEVES MEGYE : A képeken látható felhők előtte nem sokkal még csíkok voltak ! 
 
 
PÁZMÁND - Ez a 3 párhuzamos csík is sokszor tipikus, mert látható, hogy kis időkülönbséggel repült ennyire közel egymáshoz 3 repülő, ami még a legsűrűbb légi forgalomnál sem hétköznapi dolog. Ráadásul ugyanígy nem fog megismétlődni következő héten,  ami a menetrend-szerinti utasszállító gépeknél normális lenne.
ZALAEGERSZEG mellett (9 és 10 óra között)
ESZTERGOM
SZIGETKÖZ 
 
VISEGRÁD - Naplementekor még mindig tartott a reggel óta tartó Chemtrail-szórás
SÜMEGEN szintén
 
EBBŐL SOK MINDENT MEGÉRTHETSZ ...
 
 
- Nézd csak kicsim, milyen szép színes felhők !
- Apa, az ott nem felhő, hanem Chemtrail, vegyi csík és nagyon mérgező!

 

"Rajta tartanák a szemüket" Oroszországon

Egy amerikai képviselő felszólította a Pentagont, hogy tartsa szemmel Oroszország katonai erejét és energiaforrásait, mert az veszélyt jelent az Egyesült Államokra és a NATO szövetségesekre. "Moszkva egy évtized alatt több mint 750 milliárd dollárt költ a hadsereg modernizálására, megszállás alatt tartják Grúzia egy részét, támogatják az Asszád-rendszert, egyáltalán nem támogatják a békefolyamatot, sőt, kifejezetten problémát jelentenek, mikor Irán kérdéséhez érkezünk... itt az idő, hogy rajta tartsuk a szemünket Oroszországon."
A felszólalás az oklahomai szenátor Jim Bridenstine-tól származik, aki nemrég két beadványt is adott a védelmi költségvetési javaslat módosítására. Bridenstine sürgette, hogy a Pentagon adjon rendszeres jelentéseket az orosz katonai erőről és erőforrásokról. Az egyik beadvány felszólítja a védelmi hivatalt, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel az orosz katonai technológia fejlődését, katonai stratégiát, a bevetési koncepciókat, az atomfegyvereket és az Egyesült Államokkal épített katonai kapcsolatokat, amit az amerikai nemzetbiztonságra leselkedő potenciális veszélyként jellemzett. "Tudni akarom, mik a lehetséges fenyegetések a következő 20 évben. Mire készülnek azzal, hogy 750 milliárd dollárt költenek haderőfejlesztésre?"
Az oklahomai törvényhozó azt akarja, hogy a védelmi hivatal folyamatosan jelentsen a Kaszpi-tenger olaj- és gáztartalékainak alakulásáról, mert ezt fel lehet használni az orosz befolyás csökkentésére a közép- és kelet-európai régióban. Az energetikai jelentés egyben tartalmazná a NATO szövetségesek orosz energiaforrásoktól való függőségének figyelemmel kísérését és kockázati elemzését is, mondván, hogy a posztszovjet köztársaságok függő viszonyba kerülése egyenes következménye annak, hogy a kaszpi régióban új olaj- és földgázforrásokat aknáznak ki és értékesítenek. A jelentés azzal számol, hogy a NATO végleg elveszítheti katonai potenciálját, mert tagállamai sorra energetikai függőségbe kerülnek a modern Oroszországtól.
Az amerikai energetikai információs hivatal szerint Oroszország birtokolja a világ legnagyobb földgáztartalékát, és bár nem birtokolja a világ legnagyobb olajtartalékait, 2011-ben már napi 9,8 millió hordó teljesítménnyel a világ elsőszámú olajkitermelője volt. A gazdasági adatok önmagukért beszélnek. A Nyugat hanyatlik, Oroszország és a posztszovjet térség pedig a világ legnagyobb gazdaságává és katonai erejévé fejlődik. Egy fecske pedig nem csinál nyarat. A Bridenstinehoz hasonló figurákat a vert helyzetbe került amerikai kormány sorban parkoló pályára teszi - mert nem tehetnek mást.
Az amerikai szolgálatok eddig is figyelemmel kísérték a helyzetet, de a régi módszerek egyre inkább használhatatlannak bizonyulnak, mert megvert és alárendelt helyzetből nem lehet az erő politikájával élni. Putyin nem véletlenül közölte velük: éppen itt az ideje felhagyni az imperializmussal. Előbb a nagyhatalmak - Oroszország és Kína - kezd az erő nyelvén beszélni az amerikai külüggyel. Lassan pedig annak is eljön az ideje, hogy a kisebb, térségi hatalmak is lábtörlőnek használják a dísznek kinevezett John Kerryt, akinek munkássága leginkább abban fog kimerülni, hogy a maradék amerikai érdekszférából is hazavigye az ottfelejtett csapatokat.
Molnár István