2012. augusztus 19., vasárnap

A Szent Korona-tan kritikája és helyesbítése, a magyar alkotmány helyes alapjai

"A Szentkoronát élő személyként tisztelni, őfelségezni, természetfeletti erőkkel felruházva imádni nem csak bálványimádás, hanem rendkívül káros és nevetséges is. A Korona azon túl, hogy a magyar államiság jelképe, az egyik uralkodói jelképünk is, a legjelentősebb és ezért különös szeretettel övezzük. De nem őfelségezzük, különösképp pedig nem imádjuk. Ha a Korona élő személy lenne és életfunkciókkal is rendelkezne, a sárga földig lehordaná imádóit. Mert nem imádókra, őfelségezőkre, önjelölt filozófusokra lenne most szüksége, hanem harcosokra, mert veszélyben az ezeréves államiságunk, a maradék hazánkkal együtt. Bátor és tettre kész magyarokat akarna látni, nem ködevő okoskodókat. Ez a bálványimádó csodavárás rosszabb mint az ellenség, mert az ellenség a bátor és hívő magyarokat védekezésre, cselekedetekre, harcra készteti, a csodavárás pedig elgyengíti, álomba ringatja. Ezért a mi világunkban nincs és nem is lesz az ilyesmi elfogadva, és ezért tartjuk távol magunkat az ilyen bálványimádó ködevőktől." /Idézet az MNA vezetőjének egy tábori előadásából/
Teljesen meglepő a számunkra, hogy a nemzet gondolkodói közül még senki nem nevezte a szentkorona-tant bődületes nagy baromságnak, követőit pedig hatökröknek. Ezen egy kicsit túlmegyünk, és rávilágítunk, hogy nem csupán istentelen bálványimádás, de olyan képtelen állítások halmaza is, amelyek elfogadásával és terjesztésével a követői tevékenyen hozzájárulnak a nemzet szellemi leépüléséhez, pusztulásához. A szentkorona-tan közismert kifejezései, még akkor is ha ezeket szimbolikusan értelmezzük, a józan gondolkodók számára elfogadhatatlanok, már csak ezért is kötelességünk lesöpörni mindent ezen a területen, és létrehozni egy olyan új és helyes tant, amelyik józanul és tárgyilagosan értelmezi a magyarság és a Szent Korona viszonyát.
A jelenlegi Szent Korona-tan rövid összefoglalása:
1. Őfelsége a Szent Korona jogi személy
2. A Szent Korona a magyar állameszme megtestesítője
3. A Szent Korona teste az ország teste, vagyis az ország földje
4. A Szent Korona tagjai a korona országainak polgárai
5. A Szent Korona minden hatalom és jog forrása, a legfőbb felség
6. A Szent Korona a mindenkori uralkodó fölött áll, az uralkodó a Korona nevében kormányoz
A Szent Korona-tan közismert pontjainak elfogadott magyarázatait nem ismertetjük, mert az csak növelné azoknak a mondatoknak a halmazát, amikkel vitatkoznunk kellene. De ezeket a pontokat még áttekintjük, és reméljük hogy elegendő ahhoz, hogy a józan emberek gondolkodása megerősödjön és a kevésbé józanoké kitisztuljon. Aki felháborodik rajta, azért csak olvassa el a következő hat pont utáni részeket is, különösen azt a részt, amely tisztázza, hogy hogyan szeretnénk a megfelelő alapokra helyezni az alkotmányunkat.
1. Őfelsége? Miféle őfelsége? Országunkban az emberek többsége nem ismer semmiféle őfelséget, márpedig egy király attól király, ha elfogadják. Ha van egy olyan serege, amivel az akaratát érvényesíteni tudja, megvédik és ő is meg tudja védeni a népét a hódítóktól. Ha akaratát ki tudja fejezni és érvényesíteni tudja. Minden kisérlet, ami arra irányul, hogy őfelségének tartsanak egy tárgyat, ezt másokkal elfogadtassák, nem más, mint egy pogány kultusz erősítése és táplálása. Ha átvitt értelemben értelmezzük ezt a pontot, akkor azt látjuk, hogy azok a pártoskodó csoportok ragaszkodtak a korona legfőbb felségként történő elismeréséhez, akik az ország egységének megbontására törtek, és zavarkeltésükhöz jogalapot akartak szerezni. Természetesen az uralkodó hatalom is a koronára hivatkozva igyekezett megtartani a hatalmát.
2. Miféle állameszményt testesít meg? Hogyan lehetne egy eszményt tárgyban megtestesíteni? Hol volt ebben a történelem során bármikor is példa? Pontosan mi is a magyar állameszme? Tessék már észrevenni, hogy ennek a mondatnak semmiféle értelme nincs! Amikor meg valaki egy képtelen zagyvaságot kezd el megmagyarázni, még sokkal rosszabbal áll elő, mert a hülyeségeket akarja igazolni!
3. Ez is egy értelmezhetetlen állítás. Akkor most a magyar föld aranyrögökből áll, vagy a korona van humuszból? Valaki már megnézte egyáltalán magának ezt a koronát? Szó szerintti jelentése ennek a kijelentésnek hülyeség, az átvitt értelemben vett jelentése pedig az elmúlt másfél évszázad eseményeinek következtében csak igen nehezen magyarázható.
4. Ezt a pontot még lehetne értelmezni, csak ugye itt is szimbolika van, amely szerint a koronának lenne keze és lába (mint tagok), vagy inkább részei, mint az ötvösök által kimunkált darabjai.
5. Érdekes módon ma senkit sem érdekel hogy a jog a koronától származik. Tulajdonképpen senkit sem érdekelt az utóbbi párszáz évben. A kommunistákat sem, a demokratákat sem, de az országot megszállás alatt tartó cionistákat még annyira sem érdekli. De ha jobban megnézzük, ma már szinte jog sincs.
6. Már hogy állna az uralkodó fölött? Tessék észrevenni, hogy nem áll sehol sem, legfeljebb a kincstárban. A koronát mindig politikai érdekeknek rendelték alá, amikor rá hivatkoztak.
Ideje megfogalmazni azokat a pontokat is, amelyek a szent korona-tan helyes alapjait képezhetik. Ezek:
1. A szent korona egy történelmi emlék, koronázási ékszer, semmiféle természetfeletti erővel nem rendelkezik.
2. A szent koronának nincs rangja, teste, tagjai, nem forrása semmiféle jognak, és nem áll senki fölött sem.
3. A szent koronát bármilyen módon megszemélyesíteni, őfelségezni, hódolni előtte vagy imádni bűncselekménynek és szentségtörésnek (bálványimádásnak) minősül, amelyet példás módon, a felségsértés szabályai szerint kell büntetni.
Vannak olyan elmebeteg magyarázatok is, amely szerint a szent korona misztériumát azért nem értheti teljesen senki, mert misztérium. Hát kérem a misztériumoknak mind vannak misztikus magyarázatai, ezek éppen ezért lettek kitalálva. Ahol nincs magyarázat, ott vagy a magyarázó tájékozatlan és tudatlan, vagy nincs misztérium, csak zavaros okoskodás. Krisztus példázatainak is meg van a magyarázata, amelyeket enélkül nem lehetett volna megérteni. A példázatok is misztériumok, és van hozzájuk misztikus magyarázat is, hogy ha más példázatokat talál az ember, azt is tudja majd értelmezni.
A szent korona-tan áltudósai – akik közönséges szélhámosok, vagy egy bálványimádó szekta vezetői – semmiféle tiszteletet nem érdemelnek, sőt, inkább káros tevékenységük miatt börtönbe kellene őket zárni. Arról próbálják meggyőzni a nemzeti érzelmű embereket, hogy a magyaroknak azért van rossz sorsa, mert a szent koronától elfordultak, és ha alávetnék magukat a koronának, minden jobb lenne. Mindenkinek tudnia kellene, hogy elég az Isten közbenjárónak, hozzá kellene megtérni, nem egy élettelen tárgyhoz hódolattal fordulni. Ezért a szent korona-tan terjesztése nemhogy jobbá nem teszi a magyarság sorsát, hanem még súlyosbítja is azt. Olyan ez, mintha a veremből úgy akarnánk kijutni, hogy lefelé próbálunk ásni.
A szent korona tan áltudósai az őrületüket az apostol-királyok és lovag-királyok tetteivel próbálják igazolni, és így a bűneiket másra fogni. Márpedig a királyok ártatlanok mindebben, ez az egész csak az áltudósok kitalációja. A koronával vannak elfoglalva, amikor az Istenhez kellene közeledni, nem a koronához. A korona semmiféle segítséget nem tud nyújtani a népünknek, eddig sem tudott. Csak Istentől jöhet a segítség!
A szent korona helytelen tisztelete egyenesen szentségtörés, hiszen egy olyan tárgyat illetnek helytelen tisztelettel, amely egy koronázási ékszer, az apostol-királyok korából fennmaradt liturgiai tárgy. Ennélfogva a templomban bemutatott, miséhez, Istentisztelethez tartozó tárgyak után következik fontosságban. Kifejezi azt, hogy az ország Isten kegyelméből létezik, és urlakodója, vezetője Isten kegyelméből uralkodik. Ezért ezt a tárgyat vallásos tisztelettel illetni, személyiséget tulajdonítani neki, bálványozni igen súlyos szentségtörés és egyenértékű a legelvetemültebb gyalázkodással.
Mindezeket kiegészíthetjük a következőkkel, amelyeket mi képviselünk, és meghatározzák az állammal kapcsolatos felfogásunkat:
1. A legfőbb felség Isten, Ő minden hatalom és jog forrása.
2. A magyar alkotmány és jogrend alapja az Isten kinyilatkoztatása.
3. A magyar állameszmény az Isten kinyilatkoztatásán alapuló állameszmény, amelynek feladata az Istenben hívők közösségének létrehozása, segítése, tanítása.
4. Az ország teste az a terület, ami az országhatárokon belül van, átvitt értelemben az a terület, ahol a magyar állameszményt elfogadják, és a magyar jogrendet gyakorolják.
5. Az ország állampolgárai azok a hívő emberek, akik a magyar állameszményt, jogrendet elfogadják, követik és aszerint élnek.
6. A mindenkori uralkodó felett Isten áll, az uralkodó Isten nevében, tanítása és kinyilatkoztatása szerint kormányoz.
7. A magyar állam feladata az Istennel való kapcsolat megőrzése, fenntartása vagy helyreállítása.
Ez utóbbi hét pontban a magyar szót a mi fogalmaink szerint kell értelmezni, a mai világban mindez még csak a mi köreinkben létezik. Reméljük nem kell különösebben megmagyarázni,hogy miért tartjuk a mi hét pontunkat messze jobbnak, mint a jelenlegi szent korona-tant. Egyszerű, világos, józan és lényegretörő.

DHS pontosítja az új lőszerbeszerzéssel kapcsolatos információkat

Az amerikai védelmi minisztérium (DHS) átszerkesztette a legújabb lőszerbeszerzésére vonatkozó információkat, miután arról jelentek meg hírek, hogy a hivatal több mint egymilliárd lőszer beszerzésére készül, ami sokak szerint újabb jele annak, hogy az amerikai kormány polgári felkelések kitörésére számít az Egyesült Államokban.
Annak ellenére, hogy a kormány hivatalosan közzétett dokumentumait kizárólag a kongresszus jóváhagyásával, illetve megalapozott nemzetbiztonsági fenyegetettség esetén lehet szerkeszteni, a FedBizOpps weboldalon megjelent lőszerbeszerzési kérelem a Bevándorlási és Vámügyi Erők (ICE) részére több feketével kihúzott szakaszt is tartalmaz.
A kitörölt szakaszok többek között a 223 kaliberes, 4,14 és 4,01 grammos lőszerek beszerzésére vonatkoznak.
A kérelem elmagyarázza, hogy a lőszerbeszerzési szerződésre nem írtak ki nyílt közbeszerzési pályázatot és a DHS megfogalmazása szerint az intézkedést „rendkívüli és nagyon sürgős tényezők” indokolták, megjegyezve, hogy lőszerekből hiány van, ami a „kormány számára veszélyes helyzetet teremthet,” amennyiben a fegyveres erők kellő felfegyverzése nem megoldható.
A dokumentum egyes szakaszainak kitörlése, beleértve a beszerzendő lőszerek mennyiségére vonatkozó adatokat, összefüggésben lehet azzal az elmúlt hetekben egyre nagyobb hévvel folyó vitával, hogy miért vásárolt a szövetségi kormány több milliárd lőszert csak az elmúlt hat hónap során.
A védelmi minisztérium 450 millió üreges hegyű lőszer beszerzésére vonatkozó márciusi döntése sokakban felvetette a kérdést, hogy miért van szüksége az államnak maximális belső roncsolást okozó golyókra és miért ilyen nagy mennyiségben.
A márciusi beszerzést további 750 millió különféle lőszer követte, beleértve a falon áthatolni képes golyókat is.
Mindezek mellé a hivatal felkelések leveréséhez szükséges védő és egyéb felszerelést is vásárolt, elvileg a közelgő választások alkalmából várt rendbontásokra és tüntetésekre való felkészülés részeként.
A példanélküli beszerzések miatt egyre többen attól tartanak, hogy a kormány tényleg arra készül, hogy fegyverrel forduljon a civil lakosság ellen. 

Forrás: Infowars.com

Csak egy újabb hazugságot készítenek elő?

Egy, a közelmúltban közölt kormányhatározat alapján költségvetési felügyelőket küld a kormány több főiskolához, egyetemhez és szakiskolához, valamint a Magyar Országos Levéltárhoz. Viszont erős a gyanú, hogy a pénzügyi felügyelő kinevezése mögött nem a racionalizálás, hanem a gazdasági önállóság elvételének szándéka áll.

A napokban jelent meg a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely kimondja: költségvetési felügyelőket küld a kormány több felsőoktatási intézményhez, szakiskolához és a Magyar Országos Levéltárhoz. Főfelügyelő kerül az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez - amely így a tavalyi felügyeletet is beszámítva már szinte állandó "felügyelet" alatt áll -, valamint felügyelő lesz a Miskolci Egyetemen, a Budapesti Gazdasági Főiskolán, a Dunaújvárosi Főiskolán, az Eötvös József Főiskolán, a Nyíregyházi Főiskolán és az Eszterházy Károly Főiskolán. Emellett felügyelőt rendelnek ki a NEFMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános iskola és Szakiskolához és a Károlyi István Gyermekközponthoz is.
A STOP érdeklődésére, miszerint mennyire indokolt egy ilyen felügyelő kihelyezése, Kunhalmi Ágnes úgy reagált: önmagában az ilyen jellegű támogatással, mint technikával semmi baj nincs. Indokolt, hogy az állam ösztönözze a hatékony költséggazdálkodást, és ehhez akár ilyen jellegű támogatást is adjon, első ránézésre ebben az esetben is lehetne ilyen olvasat. Az MSZP elnökségi tagja szerint viszont árnyalja a képet, hogy ennek a kormánynak meghirdetett célja a sok tízmilliárdos megtakarítás a felsőoktatás rendszerében, mindeközben pedig világos, cáfolhatatlan szándék az egyetemi autonómia szűkítése.

- Az új felsőoktatási törvény és egyéb vonatkozó vagyoni szabályok már eddig is szűkítették az egyetemi autonómiát és gazdálkodási mozgásteret. Ilyen helyzetben, látva a kormány elmúlt két és fél éves politikáját, erős a gyanú, hogy a pénzügyi felügyelő kinevezése mögött nem a racionalizálás, hanem a gazdasági önállóság elvételének szándéka áll. Ezen felül pedig az ilyen felügyelők erősítik azt a kommunikációs irányt, mely szerint "az egyetemek pazarolnak" hazánkban - hangsúlyozta a szocialisták szakpolitikusa.

Nem idegen a kormánytól az ilyenfajta látszatkeltés: intézkedéseiket rendszeresen próbálják alátámasztani ilyen és ehhez hasonló látszatakciókkal. Ez történt, amikor Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár tavaly tavasszal öt kérdést tett fel e-mailben minden iskolaigazgatónak, amelyre pár napon belül várt választ. Erről szólt, amikor a Nemzeti Alaptantervet üres, manipulatív kérdésekből álló közvélemény-kutatással erősítették meg, ezt szolgálják a nemzeti konzultációk- és levelek, de ez történt akkor is, amikor formálisan egy tanulmányra hivatkozva indokolták a magánnyugdíj-pénztárak felszántását. Kunhalmi Ágnes úgy véli: lehet attól tartani, hogy csak idő kérdése, mikor készül egy újabb elemzés vagy tanulmány, amelyben ellentmondást nem tűrően "kiderül", hogy az egyetemek csak és kizárólag rosszul gazdálkodnak, képtelenek önállóan menedzselni gazdasági tevékenységüket és a piac működését sem értik.

Arra a felvetésre, hogy sértheti-e az intézmények autonómiáját egy pénzügyi gondnok kihelyezése, Kunhalmi így reagált: nem törvényszerű, hogy akadályozó tényező legyen, de tartani lehet attól, hogy végül problémát jelent majd. A kormány erőpolitikája ellentmondást nem tűrő, nem együttműködő stílusa sokakban kelt aggályokat, egy ilyen rendszer pedig alkalmas lehet olyan látszatot kelteni az egyes intézményben, hogy "itt bármi megtörténhet". Ez a kiszámíthatatlanság, központi kegy- és büntetésosztási gyakorlat az, amiért igazán veszélyes ez a lehetőség.

A Közlönyben kihirdetett kormányhatározat csak annyit jelöl meg, hogy Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter jelölheti ki a feladataikat. Mivel korábban Matolcsy tárcájától kerültek elő az egyetemi megszorításokat előíró Széll Kálmán tervek, majd költségvetések, sok jóra nem számíthatnak az egyetemi intézmények. - Normál esetben egyébként egy ilyen felügyelő természetesen átláthatná az intézményi politikát annak veszélyeztetése nélkül is, sőt, ahhoz életszerű, hatékonyságnövelő tanácsokat adhatna. Ennek lehetne elvben értelme, de ahogy látjuk, itt elsősorban nem erről van szó, hanem a kormányzati megszorítást "házon belül" kikényszerítő kinevezettekről - közölte a szocialista politikus.

Már minden jel arra mutat, hogy a magyar felsőoktatás meglehetősen nehéz helyzetbe került. - Persze, ez már maga a következmény. Elvettük a pénzt, ha nem alkalmazkodtok hozzá, a döntés jogát is elvesszük - körülbelül ez lehet a kormány logikája. Innen már csak egy lépés, hogy Selmeczi Gabriella Fidesz-szóvivő az egyetemi oktatás megmentéséért felelős kormányzati kinevezetté válik, és bebizonyítja, hogy a rossz gazdálkodás miatt tűnnek el a tízmilliárdok, nem azért, mert a költségvetés ennyivel kevesebbet folyósít. Ezután pedig kifejtheti, hogy az egyetemeket meg kell menteni, még hozzá úgy, ahogy a nyugdíjrendszerben már megtörtént: egy részét fel kell számolni - nyilatkozta Kunhalmi Ágnes.

http://www.stop.hu/belfold/csak-egy-ujabb-hazugsagot-keszitenek-elo/1075255/