http://www.youtube.com/watch?v=kCr6f83de6w
http://www.youtube.com/watch?v=3p39ulIfnzc
Fenti, I.Ferencet dicsőítő szöveg helyett sokkal jobb volna az alábbival énekelni a közismert dallamot, hisz e vers Szent Imádság Nemzetünkért, akár a Kölcsey írta jelenlegi. Senkit nem sért, nem irányul senki ellen!! Istent dicsőíti,valamint teljes egészében Oltalmába ajánljuk NEMZETÜNK,
- mindenkori Áldását kérve-, hogy amit (Szent Hazánk földjét) elejitől fogva nekünk szánt, azt tartsa is meg számunkra, sose kerüljön elleneink hatalmába!


Áldd meg Isten Nemzetünket!
Tartsd meg nékünk földünket.
Melyet adtál magyaridnak
koronázott királlyal.
Aki rólunk gondoskodva
kormányozzon Tefeléd.
Elleneink űzzed távol,
leljünk Benned új reményt.
Mindörökké teljes szívből,
imádunk Szent Fölségedért!

2013.09.18-án szerdán este 22 óra után hírtelen támadt ihletemben, egy imádság után, szinte "egy szuszra" írtam meg ezen sorokat
Nemzetünkért. Igaz ugyan, hogy a zenéhez kellett igazodnom a szöveggel, de talán elfogadható.
A hírtelen ötlet olyan gyorsan "jött", ahogy a filmben is látható: Erkel sok barátjának felkérése ellenére eleinte idegenkedett részt venni a kiírt
pályázaton, de hírtelen és váratlanul szívbe markolóan hatott rá, mikor a gyermekeinek vizsgáján, az óra végén a vizsgabiztos “úr” vezénylé
vala: "Énekeljük el a himnuszt!.."

Ez lelke mélyéig megrendítette. Haza érkezvén: családja döbbenetére, a közös ebédet is otthagyva, dühösen magányba vonult, és szobája
csendjében szinte “első indulatában” megkomponálta Nemzeti Himnuszunk zenéjét.
Amíg kiváló zeneszerzőnket a Magyarságot zsigereiben megalázó akkori szöveg bőszíthette fel, addig ma minden jóérzésű embert: a sokunk
lelkét felborzoló, vérlázító és tűrhetetlen -már eleve bűnben fogant- (velejéig romlott!), az emberiség nagy bánatára undorító féregként létrejött,
a világra gyilkos mérgét folyamatosan lövelő, ám akkor még ügyesen lappangó, alig észrevehető, de mára minden szempontból a valódi énjét
kimutató, teljes mivoltában elavult, legfőképpen: erkölcsileg végérvényesen megbukott kaotikus állapotok.
Mi viszont reményteli szívvel, és kitartóan imádkozva várjuk a Mindenható által kezdettől fogva elrendelt Szakrális Magyar Királyság visszatértét:

Nem tagadom: serkentett a vers megírásában a gondolat: Édes Istenem!... szegény Haydn foroghat a sírjában, hogy csodálatos zenéjét mennyi
hitvány diktátor, illetve rendszer használta fel jogtalanul a saját maga dicsőítésére.
Ha ezek elorozhatták, akkor mi (Európa minden népével egyenrangúak lévén!) végre joggal MEGTISZTELHETJÜK e szép zeneművet! Hosszú
kálváriája után megérdemli, hogy hozzá illő és méltó szöveggel társulhasson. Együtt jobban fogják érezni magukat.
Tudom, hisz az alábbi link is szemlélteti: minden másiktól különbözik Nemzeti Himnuszunk.

Tisztában vagyok azzal is, hogy maga Kodály Zoltán -az életével játszva- mondá vala az akkori véres kezű diktátornak, hogy a Kölcsey Ferenc által
csodásan megköltött írásmű tökéletes, nincs mit hozzá tenni. Eszem ágában sincs azzal versenyezni. Pusztán csak szerényen és alázattal, amint az alábbi linkekben szerepel:
http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/magyarsag/1964-vissza-a-szent-korona-alkotmanyat-igaz-becsueletes-magyar-vezetkkel

Még akkor is, ha mi azt már testi létünkben meg sem érhetjük, de legalább legyen egy királyi Himnuszunk is akkorra! Természetesen a mostani
maradna meg Nemzeti Himnuszunknak, de a Király jelenlétében ez újat is lehetne énekelni.
Nehogy úgy járjon Hazánk is, mint ahogy az angolok elbitorolták a német császári himnusz zenéjét:
http://www.youtube.com/watch?v=X4LB7g20Ts4

Majd aztán a németek vették el az Osztrák-Magyar monarchia himnuszának zenéjét.
A francia hazafiak is egyre jobban vágyakoznak vissza a királyi időkre:
http://www.youtube.com/watch?v=46cqiFowr9Q
http://www.youtube.com/watch?v=CvtLISbjnQY&list=RD0246cqiFowr9Q

Érdemes az alatta lévő olvasói bejegyzést is megnézni. Íme:
Vive le Roi !! Fuck la république!
Nos encetres guerrier ce sont battu pour rien .A regarder Ceux qui dirige la france ... Ou meme la population .. Ils crachent tous sur la france ...
The Kingdom of France is the greatest country of the world history !Vive le Roi Très Chrétien !Vive la France

Ismeretlen szerző