2012. május 16., szerda

Kadarkúti Égi Üzenetek 146. Mennyei Atya: A Szűzanya életének kezdetei

ÉGI ÜZENETEK         2012.05.15  Mennyei Atya: A Szűzanya életének kezdetei
Szülei Anna és Joákim. Anna Áron leánya volt, Joákim Dávid törzséből való. Jó házasság volt az övéké, szeretetben, békességben éltek, csak nem volt gyermekük. Mikor Anna 50 év körüli volt, a templomban buzgón imádkoztak gyermekáldásért. Isten teljesítette kérésüket, és Anna áldott állapotba került. Mária volt az egyetlen emberi lény a világon, aki az eredeti bűn nélkül fogant meg. Bizony, abszolút tisztának kellett lennie, mert így tervezte a Szentháromság, hogy Ő lesz Isten anyja. Képzeljétek el, milyen másképpen alakult volna az emberiség élete, ha Ádám és Éva nem estek volna bele az engedetlenség bűnébe. Utódaik teljesen tisztán, az áteredő bűn nélkül születtek volna. Mentesek lettek volna a bűnök elkövetésétől, hiába kísértette volna őket a gonosz. Csak szeretet és béke uralkodna ma is az emberek között, a Szűzanyához hasonló tisztaságban élnétek.
A kis Mária megszületett. Csodálatosan szép, szőke, kékszemű, formás kisbaba volt. Hamarosan elvitték a templomba a szülei, Zakariás és Erzsébet kíséretében, azért, hogy egészen a Úrnak szenteljék. A papok megígérték Annának, hogy kislányát, ha majd belép a templomba 3 éves korában, az őszhajó, idős Anna fogja tanítani. Erre a szertartásra Joákimék 2 bárányt vittek ajándékba a templomnak.
Máriát szülei nagy szeretettel, kedvességgel nevelték. Még nem volt 3 éves, mikor kérdezgette édesanyját, hogy mikor jön már el a Messiás, és megígérte, hogy sokat fog ezután imádkozni az eljöveteléért. Még azt is mondta, hogy egészen Istené akar lenni és megfogadta, hogy szűz lesz. Úgy gondolta, hogy az a leány, aki a Messiás anyja lesz, már megszületett és ott nevelkedik majd a templomban, ahova ő is kerül nemsokára. Társa és szolgálóleánya lesz, és ha megszületik majd a Fia, őt, a Messiást is szolgálni fogja. Eljött az ideje, hogy a szülők a 3 éves kis Máriát elvigyék a Jeruzsálemi templomba. Mindhárman szomorúak voltak. A kicsi leány letérdelt előttük és áldásukat kérte. Ők megáldották és össze-vissza csókolgatták. Erzsébet és Zakariás elkísérték őket. Egy díszes öltözékű főpapnak adták át, aki rábízta Anna prófétanőre. Szépen növekedett jóságban, bölcsességben. Már 12 éves lett. Volt egy kicsi szobája a templomban, ahol varrt valamit és közben énekelt. Anna prófétanő bement hozzá és boldogan mondta tanítónőjének, hogy ő gyakran beszélget szívében Istennel. Annának is mondta, hogy ő szűz akar maradni, hiszen Isten a bensőjében ezt nyilvánítja ki: „Én akarlak téged.” Persze tudja, hogy a törvény azt kívánja tőle, hogy legyen jegyese, férje, és hogy anya legyen. Anna prófétanő ezt kérdezte: „Csak nem azért akarsz szűz lenni, hogy te legyél a Messiás anyja?” Ő alázatosan így felelt: „Ó, nem! Én nyomorúság és por vagyok. Vannak nálam érdemesebbek.”
Mikor 15 éves volt, a főpap maga elé hivatta, megdicsérte buzgóságáért, szelídségéért és mondta, hogy már nem gyermek és jegyest kell választania. Szeme megtelt könnyel és Anna prófétanő közölte a főpappal, hogy már egész kicsiny gyermekkorában elhatározta, hogy szűz marad. A főpap annyit mondott, hogy majd Isten választ neki jegyest. Imádkozz, hogy jövendő jegyesed elfogadja szüzességi fogadalmadat.
Hamarosan, Én a Magasságbeli valóban választottam Máriának jegyest. A főpap összehívott néhány 30 és 50 év közötti férfit, és mindegyiknek a kezébe adott egy száraz faágat. Józsefnek, az ácsnak is. December volt. József kezében a faág kivirágzott. Ez volt a jel, hogy ő lesz a Szűz Mária jegyese. József 30 éves, szép férfi volt, rövid barna hajjal, szakállal. A pap hívta Máriát, hogy lépjen elő. Bemutatta őket egymásnak és ünnepélyes szavakkal megáldotta őket. Majd az ifjú pár egyedül maradt. Kedvesen elbeszélgettek egymással, és Mária kissé aggódva elmondta Józsefnek, hogy ő egészen az Úrnak szentelte magát. A végtelenül szelíd és jóságos jegyes azt mondta, elfogadja, és kettőjük tisztaságát felajánlja az Örökkévalónak, hátha ettől hamarabb eljön a Messiás. Majd József elhatározta, hogy készít Máriának Názáretben egy házat, ahol lakhat, ugyanolyat, mint régi házuk volt.
Megtörtént Jeruzsálemben az ünnepélyes eljegyzés. A főpap Mária és József kezét egymásra tette, gyönyörű szavakkal megáldotta őket. Utána elbúcsúztak a vendégseregtől. Egy kocsi vitte őket Názáretbe. József megmutatta Jegyesének, milyen sokat dolgozott a házzal és a kerttel. Egy kicsit beszélgettek, azután József hazament a saját házába, de lelkére kötötte Máriának, hogy csak hívja, ha valamire szüksége van. Megegyeztek abban, hogy Máriának nem kell dolgoznia, József majd a munkájából mindent előteremt kettőjük számára. A kis fiatal Mária otthonában rendet tartott, szőtt-font és imádkozott. Hirtelen egyik nap nagy fény támadta a kicsi szobában és megjelent neki Gábriel főangyal. Megijedt, de az angyal megmutatta, hogy Isten küldte, mert Őt választotta ki a Messiás anyjának. Megkérdezte, teljesíti-e az Örökkévaló akaratát. Az engedelmes és alázatos Mária „igen”-t mondott így: „Íme, az Úr szolgáló leánya, legyen nekem az Ő akarata szerint.” Ekkor a Szentlélek reá szállt, és a Magasságbeli ereje beárnyékolta. És ebben a percben az Ige testté lett, megtörtént Jézus Krisztus emberré-válása.
Képzeljétek el, Gyermekeim, hogy abban a Krisztus születése előtti régi időben Anna és Joákim gyermekáldásért esengő imája fényes sugárként érkezett az Én atyai trónom elé, az egész Szentháromság elé. Akaratunk találkozott az ő kérésükkel és Anna méhébe leküldtünk egy tisztaságtól ragyogó „csillagot”, egy áteredő bűntől mentes lelket, melyhez hasonló makulátlan lélek nem volt, és nem lesz sohasem a Földön. Ezt a kegyelemmel teljes lelket egyesítettük a szülők által előkészített testtel. Ezt nevezzük szeplőtelen fogantatásnak, mely a Szűzanya egyedülálló kiváltsága.
Gyermekeim! Ha nem is láthatjátok, higgyétek el Nekem, hogy itt áll térdem előtt – miközben beszélek – a kicsi 3 éves Szűz Mária. Két kis karját felemelve ölembe kérezkedik: Atyám, emelj fel engem, mert onnan szeretnék szólni az Én kedves Gyermekeimhez. Így kezdi:
Drága Engesztelőim! El kell mondanom nektek, hogy én nem voltam tudatában szeplőtelen fogantatásomnak. Egyáltalán nem tartottam magamat különbnek, tisztábbnak vagy tökéletesebbnek a többi leánynál. Én csodálkoztam a legjobban, hogy a Magasságbeli Engem tartott alkalmasnak az Isten-anyaság-ra. Ma már tisztában vagyok vele, hogy mivel mentes voltam az áteredő bűntől, ezért nem volt Bennem bűnre való hajlam sem. Nem zaklattak bűnös vágyak és kísértések. Olyan bűntelen voltam, mint amilyennek Isten Ádámot és Évát teremtette. Ilyennek tervezte Atyánk az embereket, de sajnos az engedetlenség mindent elrontott. Mind egytől-egyik örököltétek az áteredő bűnt és a bűnre való hajlamot. De Szent Fiam kereszthalála lehetővé tette számotokra, hogy a keresztséggel megszabaduljatok az áteredő bűntől, és a bűnbánat szentségével mindig újra megtisztuljatok. Ha tisztán akartok élni, gyermekeim, forduljatok Hozzám bizalommal. Én, aki bűn nélkül születtem és éltem ezen a világon, segítelek titeket, hogy bűn nélkül távozzatok ebből a földi életből az örök életre. Kérlek, jó Atyám, így az öledben vigyél körbe gyermekeim között. Nézzétek, van nálam egy üvegtál, tele Jézusom Szent Vérével, melyet oldalsebéből gyűjtöttem össze. Vegyétek ki szíveteket, és Én egyenként megmosom e tálban. Szent Fiam vércseppjei letörlik bűneiteket és hozzám hasonlóvá, szeplőtelenné tesznek titeket. Most visszaadom szíveteket, tegyétek a helyére! Búcsúzásul átölelem nyakatokat, és mindkét arcotokra egy csókot adok. Végtelenül szeretlek benneteket. Ezután átadom a szót a Mennyei Atyának.
Drága, engesztelő Gyermekeim! Legyetek hálásak, hogy ilyen jóságos, szerető és tiszta, tökéletes Édesanyát adtam nektek. Megáldalak benneteket az Iránta való szeretet, tisztelet és bizalom lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Új baby boom!

A Nemzetgazdasági Minisztériumban működő Családbarát Magyarországért Munkacsoport közzéteszi az Új baby boom, ”a középosztály gyermekvallási forradalma” című stratégiai vitaanyagát. A gyermekvallás nem az én elírásom, de ha azt veszem, hogy Ajkán egyelőre sikeresen ellenálltak ugyan a szülők a polgármester zseniális ötletének, mely szerint a Hit gyülevész cionista szektájának fenntartásába adják az iskolákat, akkor lehetne ez is a stratégia címe.
Nyilván gyermekvállalási forradalom akarna születni. Szokásos FIDESZ forradalmi recept szerint. Ebből is feltűnő a középosztály. Akkor most ezt érthetem úgy, hogy a cigánypurdék születését szabályozni fogják? Mert a kettő kiüti egymást.
Ez a stratégia sem piskóta, van demográfiai mutató, minden oldalról összehasonlítás az összes EU-s országgal, kerek asztal, hosszú asztal, bizottság, elemzés, monitoring, értékelés szakmai workshop. Lehet, hogy az a Bahamákon lesz, ahogy a cigánystratégia készülését ismerjük, valahol alá kell majd írni.
No, meg a tömjén:
Az új arányos, egykulcsos adórendszerrel együtt bevezetett családi adókedvezmény hatására 2011-ben mintegy 155 milliárd forinttal több jövedelem maradt azoknál, akik gyermeket nevelnek. A három vagy annál több gyerekesek reálkeresete kimagasló mértékben nőtt, pontosan 19 százalékkal haladta meg a 2010-es szintet.
Az új arányos áremelésekkel, a hitelek tartósan magas összege miatt, a havonta kitalált új adókkal és büntetésekkel, vagy semmit nem emelkedtek a keresetek, vagy kevesebb marad a háztartásban.
Az új Munka Törvénykönyvében több, a gyermekes munkavállalók számára kedvező változtatás került bevezetésre.
A karriert ez nem érdekli. A középosztálynak nevezett rétegnek az előrelépés is fontos. Ha valaki netán 3 évig távol maradna, az valószínűleg már onnan sem tudja folytatni, ahonnan elment GYES-re. A rugalmas munkaidőt egy multicégnél hagyjuk, a reggeli beérkezés valóban nem olyan szigorú, de ezzel ki is fújt a rugalmasság.
Szerintük a következő okok lettek a felelősek az elmaradó gyermekvállalásnak:
Jövedelem: a kieső kereső és a több eltartott miatt alacsonyabb és főként távlatosan bizonytalan a jövedelem. Az eltartottak számát figyelembe vevő, családbarát adórendszerre van szükség.
Ezt megtörtént, pénz nem lett több.
Kiesés a munkaerőpiacról: gyermekek mellett mindkét szülőnek nehéz munkát vállalnia. Ezt enyhítheti a munkahelyek családbarát szemléletének erősítése és a rugalmas foglalkoztatási formák támogatása.
A kapitalista turbóverseny sosem fog szemléletet váltani. A középosztály nagy része külföldi tulajdonú cégnél dolgozik, nem hiszem, hogy meghatja a profitjával szemben, hogy itt csökken a népesség.
Gyermekellátó intézményrendszer: Magyarországon a tervezett gyermekek megszületésének egyik alapvető akadálya, hogy hiányoznak a kisgyermek elhelyezési intézményi férőhelyek.
Első kézből rengeteget bezártak, nem tudtak enni adni, fűteni stb. Most akkor megállapítják, hogy kevés van. Azért ehhez tényleg kell egy munkacsoport felállítása!
Nem támogató a környezet: a lakhatási, közlekedési, oktatási feltételek nem kedveznek, sőt kifejezetten nehézzé, kényelmetlenné teszik sok esetben a gyermekvállalást.
Megszüntetjük a közlekedés lehetőségét, majd megállapítjuk ezt a kellemetlen tényt. Sok iskolát összevontak, megszüntettek, és tele van az integrálódni képtelen agresszív cigányokkal.
Szemlélet és értékrend: nem támogató, esetenként negatív társadalmi megítélés a gyermekvállalással szemben. Jó példákat kell közvetíteni a médián és az oktatáson keresztül.
Ennek megszüntetését elősegítendő deviáns felvonulást szervezünk, mert ez egy jó példa lehetne. Esetleg bevezetésre kerülhetne a svéd kísérleti modell, ahol nem szólítják kisfiúnak és kislánynak a gyerekeket, csak kispajtások vannak. Még véletlenül egymásnak esnének felnőtt korukban túlhevülve a nemi identitásuktól, és gyerekeket szülnének!
Halogatás: Az első szülés kitolódása világjelenség, viszont a halogatott gyermekvállalás, végül igen gyakran annak elmaradásával jár.
Egyrészt az emlegetett karrier, másrészt viszont a középosztálybeli gyerekek is egyre tovább kényszerülnek otthon lakni, mivel még az ő középfizetésük sem elegendő az önállóélet megteremtésére.
Biztonságra és kiszámíthatóságra van szükség, hiszen az elmaradt gyermekvállalás legfontosabb oka a bizonytalanság.
Ezt a szükséget vajon miből óhajtják előteremteni? A múltat elvették, meghamisították, a jövő a politikusok lila ködfelhője, építettek itt már világvárost, meg elmondta mindenki, egyre jobb lesz, csak a jelennel ne kelljen foglalkozni, azzal a mérhetetlen erkölcsi, anyagi lepusztultsággal, ami eluralkodott.
A munkacsoport végső célja a gyermekvállalás ösztönzésével kapcsolatos tudás megteremtése, továbblépés irányának meghatározása, és az ehhez kapcsolódó döntéstámogatás és javaslattétel. A munkacsoport jelen munkaanyagában is támaszkodik a Népesedési Kerekasztal által felhalmozott és rendelkezésre bocsátott tudásra.
Ki gondolta volna, hogy egyszer ennyire bonyolult lesz a gyermeknemzés! Ezt köszönhetjük a demokráciának! Miniszter kell már ehhez is, aki monitoringozza majd a Kerekasztalon!
A népességszám alakulása Magyarországon
Magyarország demográfiai szempontból válságban van, népessége 1981 óta, közel 20 év alatt 737 ezer fővel fogyott és 2010 augusztusában már 10 millió alá csökkent. Így legnagyobb demográfiai kihívása a népességcsökkenés megállítása.
Magyarország több tekintetben is válságban van, aki jobb életet akar vagy kamatoztatni tudását, az kiköltözik nyugatabbra. Nem új keletű ez, csak a megoldása marad a sok éves átlag alatt, mert valahogy egyik önmagától megrészegült Miniszterelnöknek, pártnak sem sikerült azt a bizonyos szükséget kielégíteni, ami a kiszámíthatóság és a biztonság.
Születés és halálozás
Magyarországon egészen az 1980-as évekig a halálozások száma elmaradt a születések számától, vagyis a népesség folyamatosan növekedett. Majd az 1980-as évek közepétől kezdve a folyamat megfordult, többen haltak meg, mint ahányan születtek.
A halálozások magas száma mögött a lakosság rendkívül rossz egészségi állapota áll, ezért a demográfiai krízis megoldásában a megfelelő népesedéspolitika mellett az egészségügynek is rendkívül fontos szerep jut.
Közben volt egy csernobili katasztrófa, ahol szintén a vezetőknek és az alájuk dolgozó katasztrofálisan hallgató orvos társadalomnak köszönhetően, ha hozzá lehetett tenni az önmagában is súlyos szennyeződés hatásaihoz, akkor ők azt megtették. Aztán a rendszer nem váltás óta tömegével árad az országba az élelmiszernek nem nevezhető moslék. Az egészségügyet mindenki ismeri, az orvos előbb esküszik a gyógyszeriparra, mint a te gyógyításodra, erre beveheti mindenki a gyógyszeripar mérgét.
Ez valami alapszemlélet a politikában, először megteremtik, alattomosan elterjesztik a problémát, aztán pár év múlva felállítanak mindenféle bizottságokat, megállapítják azt, amit már mindenki tud, lát, sőt előre látta, hogy ez lesz belőle, és akkor ők előállnak, hogy felfedezték a spanyolviaszt. Nyilvánvaló, hogy ebben a rendszerben, ezen semmit nem fognak tudni változtatni, a rendszert nem érdekük megváltoztatni, de elmondhatják, hogy már mindenre van nemzeti kerekasztaluk és verejtékesre dolgozzák magukat!
Ez az asztalok kora kérem! Örülnék, ha a példa nem lenne ragadós, és mindenki egy emberként készen állna ahhoz, hogy ezt az asztalmániás bagázst lesöpörjük!
Pilisi Zsálya

NATO csúcsértekezlet: Döntés a nemzeti hadseregek felszámolásáról

A hétvégén Chicagóban rendezett NATO csúcstalálkozón bejelentik a NATO szervezetének átfogó reformprogramját. A változások valamennyi NATO tagállamra, így Magyarországra is vonatkoznak, és az új program értelmében a tagállamok kötelező jelleggel alávetett helyzetbe kerülnek a NATO szervezeti egészével szemben. Ez az alárendeltség nem csak katonai, hanem gazdasági és politikai vonatkozású alárendelődés is. Az új program szerint a kormányoknak alkalmazkodniuk kell a NATO egészének igényeihez, és össze kell hangolniuk költségvetésüket a NATO vezetéssel. A Smart Defence program értelmében a tagállamok nem tarthatnak fenn teljes, saját hadsereget, és a NATO vezetés által meghatározott szakmai specializációra kötelesek áttérni.
Ez a reformprogram két célt is szolgál egyszerre: csírájában elfojtja a tagállamok önállósodási törekvéseit, miközben lehetővé teszi, hogy a NATO szervezete a korábbi "védelmi" jelleg feladásával hivatalosan is támadó jellegű imperialista hatalomként pozícionálja magát.
A NATO támadó jellegű katonai szövetséggé alakulása a posztszovjet térség bekebelezésével kapott lendületet, mikor is a szövetség agresszív terjeszkedő politikáját a világ más térségeibe is exportálni kezdte. Az Európába telepített rakétarendszert követően a Közel-Kelet gyarmatosításával, majd a Közel-Kelet országaiba telepített "rakétavédelmi" rendszerekkel a NATO terjeszkedése azonban több szinten is akadályokba ütközik. A NATO növekedése tetőpontjára ért, és ebben a helyzetben a belső és külső problémák egyszerre kezdenek kiütközni. A NATO belső szerkezete kaotikusnak mondható, annál is inkább, mivel a tagállamok közötti konfliktusok a gazdasági válság közepette újra kiéleződni látszanak, a költségek és szerepvállalások elosztása aránytalan, a gazdasági háttér pedig túlnyomórészt külső forrásokból biztosított, ami nélkülözhetetlenné teszi a NATO jelenlétét a világ bármely részén kibontakozó konfliktusokban. Ez a szervezeti rend a gazdasági válság mélyülésével lassan tarthatatlanná válik, és miközben a NATO a világ szinte összes térségi konfliktusában jelen van, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a nyugati vezetés ezekkel a reformokkal a NATO felbomlását, a hanyatlás, a visszahúzódás megkezdődését akarja időben kitolni.
Nem lehet nem észrevenni, hogy a tagállamok által fenntartott teljes értékű hadseregek további fenntartásának tiltása is ezt a célt szolgálja. A NATO reformprogramja a tagállamokat katonai, gazdasági és politikai vonatkozásokban egyaránt érinti. Mindez azt vetíti előre, hogy a NATO a közeljövőben katonai, gazdasági és politikai vezetésként akarja megszilárdítani magát. Ez esetben már szó nincs az Egyesült Államok vagy az Európai Unió jól szervezett demokratikus illúzióiról - a NATO előírásai kötelező érvényűek lesznek a kormányokra, - nemzeti vagy politikai hovatartozástól függetlenül - ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy a demokratikus illúzió mögött a háttérben felemelkedőben van egy katonai diktatúra gépezete.
Az európai országokban évtizedek óta feszültségekre ad okot a nemzeti haderők leépítése. Magyarország hadereje megszűnt létezni, és ez a leépülő tendencia mutatkozik valamennyi európai országban. Ezeket a lépéseket a kormányok mindeddig a "megtakarítás politikájával", költségcsökkentésekkel magyarázták, de igazán értelmes magyarázattal egyetlen politikus sem tudott szolgálni arra a kérdésre, hogy miért kell leépíteni a hadsereget. A válasz eddig is kézenfekvő volt, de az újabb NATO reformprogram ezt csak alátámasztja. A NATO vezetés a reformokat követően egyetlen szervezeti egészként fogja kezelni az amerikai és az európai katonai rendszereket, ami jól mutatja, hogy ez a háttérben működő hatalom mindig is egységes nyugati vezetésként volt jelen, ami döntéseit nem az országgyűlés vitái közepette, hanem a páholyok homályában hozza. A NATO a világ számos térségében jelen van, és egy sor olyan tényező van, ami a többközpontúságot vonná magával, éppen ezért egyetlen NATO vezető sem fog értelmes válasszal szolgálni arra a kérdésre, hogy miért kell egyetlen központot létrehozni és az egyes tagállamok haderejét önmagában védekezésképtelenné tenni.
Az új NATO program értelmében ugyanis lesznek olyan országok, melyek csak légierővel rendelkeznek, lesznek olyanok, melyek csak páncélos haderővel, de olyanok is, melyek csak felderítő egységekkel rendelkeznek majd. A szövetségi felderítés drónjait természetesen amerikai cégek közreműködésével gyártják, és a megkezdődő átszervezés közepette semmi nem utal arra, hogy az amerikai haderő bármely fegyvernem terén is leépítené magát. Mindezt összevetve azzal, hogy a nyugati vezetés épp azon a ponton fogja meglépni ezeket a szerkezeti átalakításokat, mikor a NATO terjeszkedése elérte csúcspontját, láthatóvá válik, hogy egy olyan katonai diktatúra bontogatja szárnyait, ami nemcsak hogy a teljes nyugati világot magába foglalja, de a kormányok helyét is átvenné, ugyanis utasításai katonai, politikai, és gazdasági szinten is kötelezően végrehajtandóak, miközben vannak olyan tagállamok, melyek nemhogy semmilyen "specializációval", de gyakorlatilag semmilyen haderővel nem fognak rendelkezni.
Általános jelenség, hogy a szociális kiadások rohamosan csökkennek - minden nyugati országban. A kormányok működése gyakorlatilag az államvezetés működtetésére, az ahhoz szükséges javak megtermeltetésére, sarcolásra korlátozódik. A szociális kiadások háttérbe szorításával olyan elégedetlenségi hullám halad végig Európán, aminek egyenes következménye az Európai Unió széthullása. Egy ilyen környezetben döntenek a NATO vezetők a tagállamok önálló haderejének megszüntetéséről.
Jelenleg a NATO működésének sikeressége azon múlik, hogy a tagállamok politikája hogyan alkalmazkodik a szövetség elvárásaihoz. Ezt a líbiai példa is jól mutatja, ahol egyes tagállamok részt akartak venni a hadműveletekben, mások teljesen távol maradtak. Az új rendszer ezt az önállósodást csírájában elfojtja, és a nyugati világban egy sajátos kettős rendszer alakul ki, ahol a NATO (katonai vezetés) előírásai a termelés terén kötelező érvényűek, az Európai Unió intézményeinek (politikai vezetés) pedig a tiltásai kötelező érvényűek. A tagállamok mozgástere gyakorlatilag a NATO előírások és az uniós tiltások közötti résre korlátozódik, amit az új szabályozások egyre szűkebbre zárnak, a politikusok pedig elfogadják az új szabályozást, egyrészt mert ezért tették őket a pozíciójukba, másrészt mert a katonai kiadások csökkentésével pénzt lehet megtakarítani, ami miatt a Brüsszelnek küldött statisztika is jobb képet mutat.
A társadalmi és gazdasági összeomlás szélén a katonai rendszer összpontosítása mellett szemtanúi leszünk az Európai Unió politikai és gazdasági kormányzása összpontosításának, miközben a kormányok sorra hozzák az intézkedéseket az állampolgárok feletti teljes ellenőrzés megvalósítására. Ez alól a magyarországi kormányzat nem kivétel, hanem erős példa. A szabadkőműves politikusok nagy vágyálma karnyújtásnyira, de ennek ellenére a NATO és a nyugati rendszerek nem kerülhetik el a felbomlást - mert a történelem folyamán még egyetlen olyan birodalom sem maradt fenn, aminek alapja a társadalmi problémák megoldása helyett a társadalmi feszültségek elfojtása volt. Ugyanez igaz a cionista vezetésű nyugati rendszerre is - és minél nagyobb erővel próbálják elnyomni az ellenállást, annál nagyobb erővel fog kirobbanni.
Nógrádi Tamás


Több ezren tüntettek a NATO ellen Chicagóban


Chicagóban újabb NATO-ellenes tüntetést tartottak, közvetlen a hétvégére tervezett NATO-csúcstalálkozó előtt. A felvonulás több NATO tagállam konzulátusát is érintette, a tüntetők "Mondj nemet a NATO-ra" feliratú plakátokat vittek, de volt olyan is, amin a következő volt olvasható: "Ahol a drónok szállnak, gyermekek halnak. Állítsátok le a háborúkat most!"
Egy házilag készített, távirányítású drón-imitáció röptetését követően több tucatnyi tüntető a földre feküdt és halottnak tettette magát, hogy a konzulátus ablakából is jól látható legyen, mi miatt vannak ott.
Az afgán háború elleni tiltakozás mellet már megjelentek a líbiai, szíriai mészárlásokat elítélő plakátok. A feliratok miatt több tucatnyi tüntetőt le is tartóztattak, ugyanis a NATO tagállamokban nem szabad ellenezni a független államok civil lakosságának drónokkal bombázását.
A rendőrség több hónapja készült a békés tüntetés leverésére, - a rohamrendőrök felszereléseire csak az utóbbi két hónapban 1 millió dollárt költöttek. A NATO-csúcs biztosítására ezen felül Philadelphiából is érkeznek egységek. Valószínűleg néhány ezer békés tüntetőnél nagyobb ellenállásra számítanak - bár ott még nem tartanak a dolgok.
Fenyvesi Áron


Orbán keleti nyitása a NATO terjeszkedését jelenti


2012. május 20-án a chicagói NATO-csúcstalálkozón elfogadták a NATO szervezetének átfogó reformját. Az úgynevezett "Okos Védelem" vonatkozásairól korábban már írtunk. Az esemény fénypontja volt, mikor Magyarország miniszterelnöke az országot gyarmatosító Nyugat elleni harc közben kis pihenőt tartott, hogy együtt fotózkodjon a magyar nemzetet kisemmiző senkiházi férgekkel.
Láthatóan jól érezte magát az eseményen.
A zsidó, a cigány és a néger. Együtt a nagy csapat.
Orbán Viktor természetesen fel is szólalt a rendezvényen. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy Magyarország elkötelezett a NATO további bővítése mellett, - pontosabban, hogy továbbra is rendelkezésre bocsátja Magyarországot eszközként a NATO agresszív terjeszkedésére. Hogy ehhez mi köze a kormány olyan intézkedéseinek, mint a RÁBA államosítása, a hadköteles korúak összeírása, a csendben megkötött helikopter-üzletek, a magyar katonák amerikai egyenruhával és felszereléssel ellátása, vagy a határ menti üzemanyag-tározók kiürítése és az alkalmazottak elbocsátása, azt nem kötötte az orrunkra. Bár erről függetlenül tudni lehet.
Feltehetőleg a NATO azon a téren sem szán kiszolgáló szerepet Magyarországnak, hogy az amerikai adófizetők pénzéből a NATO Európában tárolt teljes atomfegyver arzenálját korszerűsítik. Elvégre periféria állam vagyunk és a NATO kelet-közép-európai logisztikai központja, - egy olyan terület, ahol töménytelen mennyiségű hadianyag összpontosul. Persze, meg Magyarország demilitarizált zónává lett nyilvánítva, mondván, hogy ha már magyar haderő nincs, NATO haderő se biztosítsa a stratégiai készleteket.
Ugyan már, valaki egy pillanatra is komolyan gondolja azt a maszlagot, amit a nemzetközi médiának is sikeresen beadagoltak Orbán Viktorról? Arról az Orbán Viktorról, aki lelkes KISZ-titkárból a demokrata utcai hangoskodón át végül a nyugati világ egyik legalávalóbb köpönyegforgató kapitalistájává nőtte ki magát? A háborús uszítóról, aki a 2008-as grúz háború során Oroszország elleni katonai beavatkozásra szólította fel a NATO vezetőit?
Ez az Orbán Viktor most megint a NATO bővítése mellett szónokol - ami a háttérben merényletek, politikai leszámolások sorozatát jelenti a megnevezett országoknak -, miközben a magyar katonákat a halálba küldi, hogy az általa is szívesen vásárolt Mol részvények értéke ne romoljon.
Ez lenne a nagy keleti nyitás, amiről annyit szónokol.
Ez lenne az, amivel bizonyosan helyet nyert magának a Moszkva térre, mikor azt újból Moszkva térnek fogjuk nevezni.
Fenyvesi Áron

A szója sötét oldala: miként került tévútra egy csodanövény?

Egy évtizeddel ezelőtt a szóját még csodaélelmiszerként ünnepeltük, de az utóbbi években számos napvilágra került tény hozza összefüggésbe az erdőirtásokkal, és vet fel kérdéseket egészségügyi hatásaival kapcsolatban is.
Az egykor a rák megelőzésének képességével felruházott, és a magas koleszterinszint elleni küzdelem hatékony eszközeként beharangozott szójáról az elmúlt néhány évben sorra kerülnek felszínre olyan bizonyítékok, melyek alapján messze nem csodaélelmiszer. S régebbi támogatóit nem csak a szójabab lehetséges káros egészségügyi hatásai mozgósítják, hanem a környezetre gyakorolt hatása is. Az Egyesült Királyság nagymértékben függ a szójától, s nem csak azért, mert egy vegetáriánus ételről van szó. Rejtett alkotója ez sok élelmiszernek és olyan hétköznapi termékeknek is, mint például a szappan. Olcsó fehérjeforrás embernek és állatnak egyaránt, s a Greenpeace adatai szerint, a szóját világszerte 80%-ban az állattenyésztés használja fel. A WWF hozzáteszi, hogy csak az Egyesült Királyság fogyasztásának kielégítésére évente egy Yorkshire méretű területet kell szójával beültetni [ez 15 ezer km2-t jelent, amely hozzávetőlegesen Borsod-Abaúj-Zemplén megye területének a kétszerese]. Hogyan is vált tehát a csoda jó szója csoda rosszá?
Erdőirtás és rabszolgaság
A világ második legnagyobb szójatermelője, s legnagyobb szója exportőre, Brazília, olyan jelentős szereplője az ágazatnak, hogy komoly aggályok merülnek fel mindezek amazóniai esőerdőkre gyakorolt hatásával kapcsolatban. A Greenpeace szerint, 2005-ben hozzávetőlegesen 1,2 millió hektár szóját ültettek a brazil esőerdőkben. Sarah Shoraka, a Greenpeace erdővédelmi hálózatának munkatársa azt mondja, hogy 2008 óta összességében csökkent Brazíliában az erdőirtás mértéke. Ez alapvetően a szója moratórium betartatásának a következménye, mely tiltja az erdőirtások helyén megtermelt szója piacra lépését. Azonban Shoraka arra is figyelmeztet, hogy ez a kedvező folyamat megváltozóban lehet. „Az összes erdőirtás a legfontosabb szójakörzetekben, köztük Mato Grossoban, mely a legnagyobb szójatermesztő állam, egy idő óta először az elmúlt évben növekedett.” A Greenpeace úgy véli, hogy ennek legfőbb okai az ellentmondásos erdőtörvényben javasolt változtatások. Ez a törvény szabályozza, hogy az egyes gazdaságoknak a tulajdonukban lévő földterületen mennyi erdőt kell megóvniuk. „Amnesztiában akarják részesíteni azokat, akik korábban erdőirtásokat végeztek, s ez elég nyilvánvalóan arra sarkallta az embereket, hogy még a törvény elfogadása előtt végezzenek erdőirtásokat.”
Az erdőirtások mellett, aggodalomra adnak okot a szójatermesztésben felhasznált vegyszerek – a vízkészletek és a talaj elszennyeződésének kockázatát jelentve – valamint a munkaügyi kérdések és a különböző [természeti] erőforrások körüli feszültségek is. A Greenpeace Amazónia felfalása (Eating Up the Amazon) címmel megjelent tanulmánya szerint, hátborzongató módon, a modernkori rabszolgaság szintén komoly probléma a térségben.
De mit tesznek mindezen hatások ellen? A szójatermesztéssel összefüggő kérdések kezelésére, 2006-ban a WWF többekkel összefogva létrehozta a Felelős Szója Szövetség Kerekasztalát (Roundtable on Responsible Soy Association (RTRS)), hogy megteremtse annak a lehetőségét, hogy az érdekeltek egyesült erővel találjanak megoldást. Ők egy tanúsítási rendszert kínálnak a szójatermesztésben érdekelt vállalkozások számára. Shoraka azonban az RTRS-t nem tartja életképes megoldásnak. „A tanúsítási rendszerek segíthetik ugyan a vállalkozásokat abban, hogy visszakereshessék, honnan származik a szójájuk, de ez az erdőt egyáltalán nem védi.” Szerinte a végső célkitűzés csak egy, az erdőirtások minden formáját megtiltó brazíliai törvény lehetne.
Ben Zeehandelaar, az RTRS információs és kommunikációs vezetője azt mondja, hogy szigorúak az erdőirtásokkal kapcsolatban. „Ha egy vállalat vét a célkitűzéseink és szabályaink ellen, akkor az a vállalat a továbbiakban nem dolgozhat az RTRS-sel. Ha egy tanúsítvánnyal rendelkező vállalatnál egy felülvizsgálat azt találja, hogy tiltott területen végez erdőirtást a birtokán, akkor az elveszíti a tanúsítványát.” Tisztában van az RTRS-t érő kritikákkal, de úgy véli, hogy olyan másik, többszereplős és valós alternatíva nem létezik, amely része lehetne a hagyományos értékláncolatnak. A genetikailag módosított (GM) szója kérdése szintén megosztja a véleményeket. Az RTRS a GM szójára is kiterjed, s Zeehandelaar szerint, ennek az az oka, hogy az erdőirtás, a vegyszerezés és társadalmi hatások kérdései legalább annyira fontosak a GM szójánál, mint a nem GM szója esetében. „Ha kihagynánk a genetikailag módosítottat, akkor a napjainkban meglévő problémák jelentős részét is kihagynánk” – magyarázza.
Élelmezési kockázatok?
A szójavita legellentmondásosabb része azonban az emberi egészségre gyakorolt hatását kíséri. A legfőbb aggályokat a növényi ösztrogének közé tartozó izoflavonoidok vetik fel, melyekből a szója nagy mennyiségeket tartalmaz. Kate Arthur, a Brit Dietetikusok Szövetségének (BDA) szóvivője szerint, a gondot az okozza, hogy ezeket a növényi ösztrogéneket gyakorta keverik össze az emberi ösztrogénnel. „Vizsgálták ugyan a szója izoflavonoidjainak, illetve a növényi ösztrogéneknek és a termékenységnek a kapcsolatát, de eme vizsgálatok mindegyikét állatokon vagy kémcsövekben végezték” – magyarázza. „Minden emberekkel kapcsolatosan ismert adat azt mutatja, hogy a szója fogyasztása biztonságos.” Dr. Kaayla Daniel, táplálkozási szakértő és a Szója teljes története (The Whole Soy Story) című könyv szerzője azonban aggodalmasabb. „Több ezer tanulmány kapcsolja össze a szóját az alultápláltsággal, az emésztési zavarokkal, a pajzsmirigy problémákkal, az értelmi hanyatlással, a termékenységi rendellenességekkel, az immunrendszer zavaraival, de még a szívbetegséggel és a rákkal is.” Amanda Baker, a Vegán Társaság tagjának véleménye szerint, a fogyasztás mértéke alapján kellene a szójára tekintenünk. „Amit tudunk, az az, hogy a szója kiváló fehérjeforrás, és, hogy mértékletes mennyiségben a szójafehérje segíthet a koleszterinszint csökkentésében” – jegyzi meg. „A valóságban minden egyéb állítás, legyen az pozitív vagy negatív, teljességgel vitatható, és bizonyítatva sincsen.”
Az élelmiszerekben, fogyasztási cikkekben és a környezetben előforduló vegyi anyagok toxicitásával foglalkozó bizottság (Committee on Toxicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment (COT)) 2003-ban kiadott egy jelentést, melyben bizonyítékok alapján a veszélyeztetett emberek három csoportját azonosította. Ezek a szója alapú étrenddel táplált újszülöttek, a pajzsmirigytúltengésben szenvedők és az emlőrákos betegek. A csecsemők esetében attól lehet tartani, hogy az izoflavonoidok a fejlődésükre lehetnek hatással. A BDA szerint, a szója megfelelő hathónapos kortól, de ennél fiatalabban az anyatej a legjobb. Arthur azt is mondja, hogy a szója jó választás azoknak, akik el akarják kerülni a tejtermékeket, hiszen aminosavakat tartalmaz, s gyakran dúsítják olyan anyagokkal is, mint a kalcium vagy a D-vitamin. A [brit] Egészségügyi Minisztérium egyetért, de az a véleménye, hogy az anyatej jobb egyéves korig, s hogy az emberek mindenképpen konzultáljanak háziorvosukkal a lehetőségeikről.
A szója körüli vita annak ellenére sem csitul, hogy potenciális veszélyforrást jelent a gyerekekre. A szója mellett felhozott érvek közül az egyik legnépszerűbb szerint, az ázsiai népesség már évezredek óta fogyasztja, minden gond nélkül. A WWF adatai alapján, a világ szójakereskedelmének 37%-a Kínába irányul. „Semmilyen káros egészségügyi hatást nem tapasztaltunk náluk” – mondja Arthur. „Tulajdonképpen, több kedvező hatást is tapasztaltunk a szívbetegségekkel és néhány rákfajtával, például az emlőrákkal kapcsolatban.” Daniel szerint ez csak egy legenda, s az első szójából készült ételeket csak 3000 évvel ezelőtt találták fel. „Más jellegű egészségügyi problémáik vannak, nem kevesebb” – jegyzi meg. „Az ázsiaiaknál ritkább az emlő-, a prosztata- és a vastagbélrák, de gyakoribb a pajzsmirigy-, a nyelőcső-, a hasnyálmirigy- és a gyomorrák. Ha egyes rákfajták ritkább előfordulását a szója javára írjuk, akkor más fajták gyakoribb előfordulásáért viszont felelőssé kell tennünk.” Szerinte a feldolgozott élelmiszereket legjobb, ha mindenki kerüli, de az olyan „ódivatú” termékek, mint amilyen a miso , egy gazdag és változatos növényi alapú étrend részeként, egészségesek. „Egyszer-másszor egy kis tofu általában nem okoz gondot.” Noha Baker nem véli a szóját veszélyesnek, tanácsosnak tartja a feldolgozott élelmiszerek szintjét minimálisra csökkenteni. „Az olyan dolgok, mint amilyenek a szója alapú felvágottak, sóból is sokat tartalmaznak, s valószínűleg izolált szójafehérjéből készülnek inkább, mint szójababból” – mondja.
Akkor tehát mi legyen?
Továbbra sincs könnyű dolga a fogyasztónak, ha fel akarja deríteni az általa megvásárolt szója környezetre gyakorolt hatását. Zeehandelaar szerint, mivel a szója egy eléggé rejtett összetevő, az RTRS tanúsítványai valószínűleg iparági szinten meg fognak rekedni. Shoraka elmondása alapján, ezért is dolgozik a Greenpeace a szója moratóriumon. „Nagyon nehéz visszakeresni, hogy honnan származik [a szója], ezért közelítettük meg úgy a kérdést, hogy összehoztuk a legnagyobb felhasználókat azért, hogy a megoldás érdekében tevékenykedjenek.” Azt is megjegyzi, hogy amikor húst eszünk, nem tudhatjuk honnan származott az állat takarmánya, s ez, ahogy Zeehandelaar rámutat, nem is annyira hatékony, mint közvetlenül a szója fogyasztása. Daniel azt mondja, hogy súlyos szója allergiás esetek fordultak elő szójával takarmányozott állatok húsának fogyasztása miatt, de hozzáteszi: „Kifejezetten ajánlom helyi gazdáink támogatását, s a fűvel táplált, legeltetett állatokból származó hús- és tejtermékek beszerzését.”
A WWF egyik, az Egyesült Királyság szójafogyasztásának káros következményeit mérséklő javaslata az, hogy meg kell változtatni azokat a szabályokat, melyek jelenleg tiltják az alternatívát jelentő [állati] melléktermékek felhasználását a haszonállatok takarmányaiban. A szabályokat a 90-es évek szivacsos agyvelőgyulladás (BSE) járványa után hozták, mert fennállt a keresztfertőződés veszélye. A Föld Barátai által kiadott Új legelők (Pastures New) című kiadvány szerint, megoldást a több belföldön megtermelt szója jelenthetne. A Királyi Mezőgazdasági Főiskola kutatásaira alapozott, 2010-ben megjelent tanulmány alapján, az Egyesült Királyságban az állatok takarmányozására felhasznált mennyiség 50%-át ki lehetne váltani belföldi alternatívával. A szójáról kideríteni az igazságot olyan, mint a tűt meglelni a szénakazalban, s míg úgy látszik, hogy a környezetvédelmi aggályokat egyetemlegesen elismerik, az egészségügyi hatások már ingoványosabb területet jelentenek. Úgy tűnik, hogy amíg a kutatások zajlanak, amennyiben orvosi akadálya nincs, a kiegyensúlyozott és változatos étrend a legjobb megoldás. A mértékletesség a megoldás kulcsa. Elég valószínűtlen, hogy egy pohár szójatej hamarabb sírba juttatna minket, azonban a bolygóra dermesztően hathat.
Írta: Amy Hall
http://www.theecologist.org/green_green_living/food_and_drink/1337453/th...

A görög helyzet önbeteljesítő jóslat

Görögországban több mint egy hát alatt sem tudtak megegyezni a pártok a kormányalakításról. Mivel egyik párt sem tudta megszerezni a koalíció létrehozásához szükséges mandátumokat, júniusra kiírták az újabb választásokat, ami az előzetes felmérések szerint már teljesen más eredményeket mutat majd.
A görög választók ugyanis még a választások előtt egy nappal is bizonytalanok voltak, az akkori felmérések szerint az emberek több mint fele nem tudta egyértelműen megmondani, kire fog szavazni. Az elmúlt tíz nap azt is megmutatta, miért. Az Athéni Gazdasági és Üzleti Egyetem szervezésében készült egy felmérés, ami már 31% fölötti eredményt jelez a Syriza pártnak. Korábban nagy vihart kavart, hogy a párt a választások előtt megnégyszerezte a támogatottságát - csakhogy azóta újra megduplázta. Ez csak és kizárólag annak köszönhető, hogy a párt vezetője nem volt hajlandó összejátszani a hitelszerződést támogató pártokkal, helyette viszont bejelentette, hogy semmisnek nyilvánítja a hitelszerződést, és sikeres kormányalakítás esetén államosítja a bankokat.
Ebből az esetből több tanulságot is le kell vonni. Egyrészt: a görög választók ugyanúgy kiábrándultak a demokráciából, mint az Európai Unió összes többi országában. (nyugaton kevésbé, keleten egyre nagyobb mértékben, de az irányvonal jól kivehető) Nem tudták, kire szavazzanak, mivel az elmúlt évtizedekben a demokratikus politikai elit eljátszotta a becsületét. Mikor a Syriza vezetőjén volt a sor, és a választási ígéretekhez híven nem lépett szövetségre az IMF-pártokkal, ez olyan mértékben megnövelte a párt népszerűségét, hogy a több évtizednyi választási hazugságokat követően ez eufórikus hangulatot teremtett az országban. A legújabb felmérés szerint a hitelt erőltető pártok támogatottsága tovább csökkent, a Syriza támogatottsága megduplázódott. Ez már önmagában elég beszédes eredmény.
Másrészt: a bizonytalanság legfőbb oka az utólagos felmérések alapján az volt, hogy a választók nem tudták, melyik pártnak hihetik el, hogy tényleg felmondja a hitelszerződést. Ezért össze-vissza szavaztak mindenkire. Most, hogy a Syriza vezetője a szerződést érvénytelennek nyilvánította, a választók már nagyon is tudják, kire akarnak szavazni. Ez ilyen egyszerű, és ezzel a görög nép sokkal inkább véleményt nyilvánított, mint magával a szavazással.
A görög helyzet egy önbeteljesítő jóslat. (A nyugati rendszer összeomlása is az, és ezzel nem tudnak mit kezdeni) Görögországban a választások után nem alakult kormány. Ez a nemzetközi befektetők körében olyan pánikrohamot idézett elő, hogy a görög gazdaság ha eddig nem is, az újabb választásokra bizonyosan olyan állapotba kerül, hogy elkerülhetetlenné válik a drachma újbóli bevezetése. 
Nem árt megjegyezni azt sem, hogy nyugaton már nem folyik éles harc a görög tagságért. Korábban a vita azon folyt, hogy előáll-e majd a mostani helyzet - most már azon vitáznak, hogy a görögök kilépése után milyen sorsa lesz az eurozónának. A Der Spiegel pár napja egyenesen amellett érvelt, hogy a görögök lépjenek ki az eurozónából - és hogy a több éves médiacsendet megtörve egy ilyen cikk megjelenhetett, az szintén beszédes.
Júniusban újabb választások lesznek, ami a jelenlegi állás szerint kétféleképpen végződhet: vagy a Syriza egyedül megszerzi a kormányalakításhoz szükséges 151 mandátumot, vagy egy kisebb párttal lép szövetségre és koalíciós kormány fog létrejönni. Mindkét esetben egyértelmű a bankok államosítása és a drachma bevezetése. A veszteségek miatt pánikoló befektetők éppen most teremtik meg az ehhez szükséges feltételeket.
Molnár István"A görög kilépés nagyobb lavinát indít majd, mint a Lehman bukása"


A mexikói központi bank vezetője, Guillermo Qrtiz pénteken bejelentette, hogy a világ összes országának készülnie kell, mert ha Görögország kilép az eurozónából, az nagyobb lavinát fog elindítani, mint 2008-ban a Lehman Brothers csődje - és számolni kell azzal, hogy az USA gazdasági növekedése leáll, a dollár elértéktelenedése pedig felborítja a globális pénzügyi egyensúlyt. A bankvezető szerint sorban be fog következni az államcsőd a világ valamennyi országában, melyek aránytalanul nagy mértékben függenek a nemzetközi hitelezőktől.
A görög kilépés azért jár sokkal nagyobb kockázattal, mert az eurozóna bankjai adják a világ összes hitelezésének 36%-át, így működésük is nagy mértékben attól függ, hogy a hitel-láncolat összes eleme fizetőképes-e. Ha egy ország nem fizet, a pénz hiánya azonnal jelentkezni fog és a működés kérdésessé válik. Franciaország és Spanyolország bankjai adják az ázsiai országoknak folyósított hitelek több mint kétötödét, de az ázsiai országok egy része is a dollártól erős függésben van, így ha beindul egy láncreakció, könnyen fizetésképtelenné válhatnak. A bankvezető elmondása szerint a Lehman Brothers csődje óta azon dolgoznak, hogy miközben a mexikói bankrendszert a nemzetközi bankokkal összhangban működtetik, fel legyenek készülve arra, hogy egy nagyobb katasztrófa esetén azonnal függetlenedni tudjanak. Nem kérdéses, hogy erre szükség lesz, mivel a BBVA spanyol bank is jelen van az országban, Spanyolország pedig a közeljövőben fizetésképtelenné válhat és valószínűsíthető a bank csődje is. Mexikó pedig exportja 80%-át az Egyesült Államokba küldi, így ha ez a folyamat mozgásba lendül, könnyen öngerjesztővé válhat.
A hétvégi G8 találkozón a legiparosodottabb országok vezetői megegyeztek a spanyol bankrendszer feltőkésítésében. Ezzel együtt persze ki is jelentették, hogy a közeljövőben valószínűsíthető, hogy Spanyolország fizetésképtelenné válik, vagyis bármennyire is tőkésítik a bankokat, maga a hír is el fogja zavarni a pénzesebb befektetőket. Ahogy a görög fizetésképtelenség is önbeteljesítő erőt kapott az ilyen hírektől, a spanyol helyzet ugyanígy fog alakulni.
Molnár István

Obama ezen a héten a gyermekgyilkosságok mellett kampányol

Obama elnök ezt a hetet a "nők jogainak" szenteli - írja a The Telegraph. Felszólítja a nőket, hogy éljenek jogaikkal, a fogamzásgátlással és az abortusszal (gyermekgyilkossággal). Végülis mit vár az ember egy liberális szabadkőműves politikustól?
Egy Amerikában élő rokon kétségbeesve telefonált haza, hogy az amerikai gazdaság az összeomlás szélén tánccol, és készüljünk fel a teljes összeomlásra, mert magával fogja rántani az egész nyugati világot. Összegyűjtött pénzét hazaküldi, hogy önfenntartó gazdasági rendszer kiépítésére adja, mert különben felfordulunk - ahogy fogalmazott.
Az Amerikában élő Jövőnk.info tudósítónk szintén hasonlókról számolt be, "késélen táncolunk" kifejezéssel.
Nos, így érthető, ha valamibe kapaszkodik a kétes születési helyű elnök. Mivel mást nem tud felmutatni, nem maradt más, mint a látszólagos jogokat hangoztatni, amelyek ugyan nem a szabadság, hanem a szabadosság jogai, és jobb nem lesz tőlük a világ, csak szennyesebb, de legalább az is valami. Kicsi is, savanyú is - ahogy azt Básti elvtárs mondta a magyar narancsról, hát ez hasonló ahhoz. Jót, szépet nem tudok nektek adni, de adok néhány szemetet és örüljetek neki.
Az ilyen jog azonban csak egy látszólagos jog, és egy katasztrófa a társadalom számára. Ezért fogynak a nyugati társadalmak, ezért nincs nemzet-reprodukciós képesség. A kényelem, az önszeretet, a szabadosság mindenek felett.
Mi magyarok Trianon miatt szívesen mondogatjuk magunkról, hogy a népek Krisztusa, vagy azt, hogy a magyarral bánik legrosszabbul a világ. Lehet benne valami, de azért lássuk meg azt is, valamennyi cionisták által megszállt nyugati országban ez a tendencia. A szép szőke északi lányoknak azt reklámozzák, hemperegjenek négerrel - sőt divatot csináltak belőle. A férfiakból "macsó" hímringyókat faragnak. Nincs más életmodell, csak a mobiltelefon, nyakkendő, BMW. Ezért hanyatlik a Nyugat, ezért fogynak a nyugati nemzetek, nem csak a magyar, hanem az összes. Bezzeg figyeljük csak meg a cionista elnyomók családjait! Hány gyerek is van a családjaik nagy részében? Három? Négy? Míg maguk gondoskodnak az utódokról, másoknak azt mondják vetesd el! No ez a jellemző a cionista zsidó felforgatásra.
Egy új hazafias államvezetés legfontosabb teendője a magyar népesség fogyásának megállítása. Ez az egyik fő programunk, és a jelenlegi kormányzat pedig hiába is próbálja ezt 'kölcsön venni', nem fog sikerülni. Mert a megoldási kulccsal nem rendelkeznek a megvalósításához – ugyanis a mi lelkiségünket képtelenek magukévá tenni, az számukra ellophatatlan.
Kemény Gábor

Az ENSZ és a Világbank népesség csökkentést követel

Világbank, és az ENSZ Népesedési Alapja diktálja, miszerint végre kell hajtani népesség csökkentést. Ha nem hajlandók rá, a hitelezés visszavonásra kerül. Már előre tesztelték a végrehajtást Jemenben és Nigeri Köztársaságban, de a következő évtizedekben globális végrehajtást terveznek.
Jemen lakossága hozzávetőleg 22,5 millió, 44,7 fő/km2 népsűrűséggel. A Nigeri Köztársaság kb. 11,5 milliós és 8 fő/km2 népsűrűségével a Világbank szerint "túlnépesedés jeleit mutaja". A Világbank Reproduktív egészségügyi cselekvési 2010-2015 terve, 2010 áprilisában jelent meg. A Bank Millenniumi 5 (vagy MDG5) Fejlesztési Célról beszél, amelynek jelentése "reproduktív egészség".


Az eugenika új-populációszabályozási rendszer. A "pro-death" globalista professzor John Cleland, a 2008-as összejövetelen érvelt a hasonló gondolkodásúaknak az ENSZ Népesedési Alapja, a Nemzetközi Planned Parenthood Alapítvány, az Európai Bizottság, a Világbank és a Bill és Melinda Gates Alapítvány előtt:
"Ez az ügy nem szolgáltatás, hogy továbbra is leplezzük a családtervezés kifejezéssel a "szexuális és reproduktív egészség programját". Az emberek nem igazán tudják, mit jelent ez. Ha azt értjük családtervezés és a fogamzásgátlás alatt, el kell mondani. Ha aggódunk a népesség növekedése miatt, el kell mondani. Fel kell használni a megfelelő, egyértelmű nyelvezetet. Elegem van a politikai korrektségből, hogy nevén nevezzék a gyereket, a népesség stabilizálását. Alig merjük megemlíteni a családtervezés vagy a fogamzásgátlás fogalmait, mert a félünk, hogy valaki meg fog sértődni. Ez szánalmas! "

A 2010-es jelentést elhallgatta a világbank, de az ENSZ 2010. szeptemberi jelentése elég világosan fogalmazott, és 50%-os népesség csökkentést írt elő, ami per pillanat 3,5 milliárd embert "érint". Ez a 21. századi eugenika. A Bank, mint ahogy az ENSZ is, úgy véli, nincs más választása, mint megtévesztő nyelvezettel tálalni a tervezetet, hogy ne túl sokan fogjanak gyanút:
"(...) A megújult globális konszenzus előírja annak a szükségességét, hogy előrelépést tegyünk az MDG5-tel együtt, és nagyobb figyelmet szenteljünk a nemek egyenlőségének kérdésére belül és kívül. A Bank összpontosítsa figyelmét az RH-ra, és kínáljon példátlan lehetőséget. Ezek közül említésre méltó fejlődés, hogy az ENSZ 2007-ben teljesen RH-n belüli a millenniumi fejlesztési célok keretében."

Eltekintve a rendelkezésre álló globális nyomásgyakorlás bizonyítékaitól, a népesség csökkenése, és a globális megegyezés kifejezés önmagában bizonyítja, hogy:
"A globális konszenzus", mondja a jelentés, "elismeri, hogy a 4. és 5. millenniumi fejlesztési célok nem érhetők el anélkül, hogy az ország vezetésével és reproduktív rangsorolásával, az anyai és újszülött egészségügyi célok tarthatók legyenek országos szinten. A globális konszenzus javasol egy öt pontból álló tervet, amely tartalmazza:
(I.i) politikai, üzemeltetési és közösségi vezetői elkötelezettség,
(II.) a csomag a bizonyítékokon alapuló beavatkozások hatékonyságával, az egészségügyi rendszerek egy folytonosság mentén kívánja, a jó minőségű ellátást, és kiemelt helyen a színvonalas születéskori ellátást,
(III.) a szolgáltatások a nők és gyermekek számára ingyen, a felhasználás helyén, ha egy ország úgy dönt, hogy biztosítják ezt számukra,
(IV.) a képzett és motivált egészségügyi dolgozók, a megfelelő helyen, a megfelelő időben, támogató infrastruktúrával, és
(V.) az eredmények felelősségteljes, és alapos nyomon követését és kiértékelését írja elő. "

Erről beszélt Klaus Töpfer, 1996-os Bilderberg-résztvevő és korábbi ügyvezető igazgatója, az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjának (UNEP), aki 2000-ben elismerte, hogy "nemzetközi konszenzust kell teremteni" a világ népessége ellenőrzése felett. Beszédében Berlinben, már az elején az új évezreddel kapcsolatban Töpfer egyenesen kijelentette:
"A legtöbb ember és a politikusok nem tudják, hogy létezik egy nemzetközi konszenzus, ami alapján, a népesedési politika az emberi jogok és a fejlesztés hangsúlyozza ezek kapacitását. A nők tudják kezelni a saját életüket."

2010. szeptembere óta, amikor az ENSZ meghozta a döntést az 50-50-50 célkitűzéseiről, egyértelművé vált, hogy az ENSZ-ben résztvevő országok nagy részének politikusai, vagy talán mind, titokban, a hivatalos jelentésen kívül is megegyeztek a népességcsökkentés közeljövőbéli vállalt mértékéről. Itt nem csak a magyar egészségügy lerombolását lehet felhozni példaként, de az orosz-német kismamákat meddővé tevő "védőoltás" programról is. Főleg Európában és az USA-ban, nem tudni, hogy az égbolton szétterülő csíkokból mikor fog az alumíniumon, báriumon, ólmon, vason, krómon, stronciumon kívül vírus vagy baktérium a fejünkre potyogni.

A nemzetközi konszenzus elérésében a Világbank is "büszkélkedhet":
"A Világbank egyedülálló helyzetben van országos szinten, a tanácsadási és a reproduktív egészségre való hatásaival, elérve a pénzügyminisztereket. Ehhez az szükséges, felhasználva a Világbank "gazdasági elemzési és technikai erőforrásait, érveljen a reproduktív egészség beruházásai érdekében. A Bank igazgatói az országokban fontos szerepet játszanak a RH folyamatban, hogy egy ország prioritásként folytasson szakpolitikai párbeszédet a kormányokkal."

És megint megérkeztünk. A Világbank a hitelező-függő nemzeteket a markában tartja. Ha a nemzet nem tesz eleget ezirányban, a Bank pénzügyileg zárolja. Vagy, mint a World Development Report fogalmazott 1984-ben , a Világbank veszélyezteti a nemzeteket, akik a Bank lassú "népesedéspolitikai" végrehajtása, és a "drasztikus lépések miatt, egyre kevésbé összeegyeztethetően az egyéni választás lehetőséggekkel és a szabadsággal, életükre törnek."
A Világbank megbeszéléséről készült leírás 2007-től, az úgynevezett népesedési kérdések a 21. században:(The Role of the World Bank), elmagyarázza, hogyan működik ez a folyamat részletesebben:
"A Bank a potenciális komparatív előnye, hogy ezeket a kérdéseket a legmagasabb szinten kezeli, az ország politikai beállításával, és nem csak az Egészségügyi Minisztérium és társaik, hanem a tisztviselők, a pénzügyi és tervezés területén is. Ez azért fontos, mivel egyre inkább elismert, hogy a politikai gazdaság kritikus tényező a végrehajtásban, a lakosság és a reproduktív egészségügyi programokat illetően. Különösen a magas termékenységű országokban.A dokumentum egyértelművé teszi, hogy e globális és összehangolt lökés a teljes irányításon nem valami homályos álom. A dokumentum kimondja, hogy a két ügy jelenleg folyamatban van. Az első példában, Niger esetében már rendelkezésre állnak referencia adatok is. Mivel Niger, az IMF megítélése szerint, mint "Súlyosan eladósodott szegény ország" -, könnyű legyőzni, és a dokumentum azt is kimondja:
"A népességnövekedés dokumentálva van, és a lakosság ESW (gazdasági és az ágazati munka) tervezett. A nemzeti, lakossági és a reproduktív egészségügyi stratégia nem csak a CAS (Country Assistance Strategy) benchmark függvénye, hanem a hitelezés ravaszságán is múlik, míg a reproduktív egészség A CAS pilléreként. szerepel. "
A módszer hasonlatos a 2009. decemberi éghajlat-változási konferencia szén-dioxod kvótáinak megállapítási kísérletéhez, amikor a "fejlődő országok", vagyis a "harmadik világ" rovására akartak az alig iparosodott országok számára csökkentett kvótát megállapítani, amíg a légkör szennyezésében oroszlánrészt vállalók megkapták volna a szegény országoktól elvett részt is. Obama ezzel a tervezettel, és népesség terület szintű újra eloszlási tervezetével érkezett a konferenciára.

"A magas termékenység és a lakosság gyors növekedése nemcsak elismert, a komoly problémák terén, de a termékenységet is felhasználták, mint a CAS teljesítmény elemét. Ez volt a legtöbb az ESW instrumentális javításában. Ez oda vezetett, hogy egy szabadon álló Nemzetközi Fejlesztési Szövetség (IDA), szabályozza a népesség létét. Jelenleg előkészítés alatt áll a megvalósítás, amely az első sok évre tervezett népesség-specifikus közreműködése Világbanknak az afrikai régióban. Egyéb banki partnerek, mint az EU is, csatlakozott az "erőfeszítésekhez". Végül, a népesedési kérdések is kiemelt szerepet kaptak az új vidék-és szociálpolitikai reformok (fejlesztéspolitikai hitelnyújtás) hitelei elbírálásában."

Az ördög a részletekben rejlik. A zsarolás kiterjed a Világbank és az ENSZ részéről a "súlyosan eladósodott, szegény országokkal" szembeni végrehajtásra, a globálisan összehangolt ellenőrzési politikák érvényesítésére a lakosság ellen, és nyilvánvalóvá válik, hogy a második teszt-eset Jemen:
"A hitelezési portfólió átalakítása az egészségügyi reform projekt keretében (amely magában foglalja a családtervezést) javasolt, és várhatóan a lakossági II. projekt, hogy konkrétan a magas termékenységi és családtervezési kérdésekben döntsön. A második és harmadik pillére címét a lakossági és a reproduktív egészség képezi. A fogamzásgátlást hatékonyan kell kezelni, és a CPR szerepel a CAS indikátorban. Továbbá, a korábbi, a Bank által 2006-ban készített tanulmány "előmozdítása iránti FP igény merült fel Jemenben."
"A magas termékenységről és a gyors népességnövekedésről", a dokumentum így szól: "nem csak ismert, de a legfőbb akadálya a gazdasági növekedés és a szegénység csökkentésének, de az egyik konkrét célja, hogy a későbbiekben csökkenteni kell a népesség növekedési rátáját 3 százalékkal évente."

"A módszeresebb megközelítés a többségi lakosság alapvető menetrendjében, ami (...) nagyban fokozza a multiszektoros megközelítés elfogadását. (....) A bank komparatív előnyök megerősítését az egészségügyi rendszerekben, elsősorban az egészségügy finanszírozásával, a rendszer, a kormányzás, az elszámoltathatóság, az egészségügyi szolgáltatásnyújtás, és a keresletoldali beavatkozásokkal éri el, amelyek mindegyike fontos a további lakossági napirendben."

A szerzők megfogalmazásában továbbra is:

"Támogatásával nagyszabású a megvalósítás az integrált egészségügyi ágazat terveiben, amelyek magukba foglalják a családtervezést.
A Bank fontos szerepet játszhat a családtervezés során kiemelten magas termékenységű és a magas népességi momentumú országokban.
Bár történelmileg néhány sikeres családtervezési program alapján vertikális a megközelítés, ez a megközelítés ma már kevésbé vonzó, mind a fenntarthatóság szempontjából, mind egy átfogó reproduktív egészségügyi megközelítés terén."
Azonban megtévesztő a "racionális" nyelvezet, a dokumentum mégis furcsán titkolja, hogy a teljes spektrumú dominancia, egy katonai kifejezéssel él: "Nem valószínű, hogy ez felgyorsítja a demográfiai átmenet ezekben az országokban."


A jelentés hozzáteszi, hogy: "A bank jó helyzetben van, hogy ezt módszeresen foglalja bele lakossági és a reproduktív egészségügyi dimenziók kulcsfontosságú stratégiai dokumentumába (...). A Bank különösen jó helyzetben van, hogy pénzügyi és gazdasági elemzéseket tudjon elvégezni annak biztosítására, hogy a népesedési kérdések finanszírozásra kerültek az átfogó fejlesztési programban."
"Ezzel a stratégiával lehet a legjobban elérni egy összehangolt stratégia végrehajtását egy jól látható, erős és magas szintű, országon belüli tervezési megbízást. Monitorozza, és értékeli a program hatékonyságát. A Bank segíthet erősíteni az intézményi mechanizmusokat, és segítené külső nemzeti vagy nemzetközi partnerekkel való kapcsolatot. "
Ott is van. Világbank:, "az ország egységes" lesz, erősíti" az intézményeket, hogy Rockefeller ki tudja osztani az általa finanszírozott termékenység elleni védőoltásokat és GM élelmiszereket. Mindenekelőtt a bank eszközeit használja amit rájuk bíztak a tudományos diktatúra:keretében
"A politikai gazdaságtan szerepe és végrehajtása során, a lakossági és a reproduktív egészségügyi programok és politikák kritikus helyzetet teremtenek. A Bank azáltal, hogy előállítja a szükséges elemzési alapot a politikai vitához, játszhat konstruktív szerepet a politikai döntéshozók megkérdezésével, tegyenek lépéseket a jövőbeni változásokra, a népesség szerkezete és méretét illetően."

Tudományos diktatúrában a Világbank közreműködik a Bildrberg polip összes karjával:
"Ahogy részben a globális politikai összefüggésében lehetetlen, hogy a Bank dolgozzon ki reproduktív egészségügyi kérdésesekre válaszokat, támogatják és együttműködnek a szélesebb nemzetközi közösségek. Az UNFPA, a vezető technikai ügynökség, a lakossági területen egy nagy hálózata a kirendeltségeknek. A bank már használja az UNFPA fogamzásgátló beszerzési lehetőségeit és fokozza az együttműködést más területekkel (pl. országos képzési program irányítás). A WHO, a normatív ügynökség, kritikus partner mind globális, mind országos szinten. Mivel a népesedési kérdések kapcsolódnak a reproduktív egészségügyi kérdésekhez, HIV / AIDS, és a gyermekek túléléséhez. A bank is együttműködik a WHO-val, az UNAIDS-szel és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapjával (UNICEF)."

Visszatérve a lényegre, a szándékot és a stratégiát hagyjuk kicsit a fantáziára. Egy globális konszenzus van a főbb nemzetközi intézmények és a bankok: között. A Föld lakosságának védekezni kell, minden eszközzel. A Világbank pénzügyi eszközöket használ, hogy a nemzetek a térdükön csússzanak. Azt állítja, hogy selejtesek a számukra. Az ENSZ garantálja a politikai legitimációt az elnéptelenedési politikában (Agenda 21). Az alapítványok fejlesztése kiterjed a termékenység-ellenes vakcinákra és GM élelmiszerekre. Az Egészségügyi Világszervezet gondoskodik az "egészség-szabványokról" és forgalmazásról. Segítségükkel a globális konstrukció gondosan koordinált felülről lefelé. A (ál)tudományos diktatúra veszélyt jelent minden szabad emberre.
A legaljasabb az egészben az, hogy a sunyi zsidó irányítású amerikai kormányzat még csak a leggyengébb államokat meri ilyen módszerekkel terrorizálni, mert az igazán túlnépesedett országokat nem meri megtámadni, és pénzügyi eszközökkel sem tudja zsarolni, mert meg tudják védeni magukat.


Cigány kérdés, kicsit másképp

Más országokban megoldható a cigány probléma. Hazánkban nem tudják megoldani már évtizedek óta. Miért? Ki profitál mindebből a káoszból?
Van, akinek megéri ezt a zűrzavart fenntartani a magyar lakosságon belül, és segélyekkel szaporítani a munkakerülő, nem magyar, bűnöző réteget... Így ebben a zűrzavarban a figyelem elterelődik az igazi bűnösökről, és ezért ők addig is a zavarosban halászhatnak.

Teljesen egyetértek Svájc álláspontjával!

Most már értem, miért nem mennek a cigányok Svájcba - csak Kanadába,
Franciaországba, Dániába...
Hat napos tanulmányi útról tértem haza, Svájcból.
Ott is rengeteg a cigány, de ott azt látjátok, hogy keményen dolgoznak, mint ahogy azt nekem két hotel tulajdonosa elmondta:
következő motivációjuk van:
- munkanélküli segélyt csupán öt megszakítás nélkül ledolgozott év után kapnak.
- ha a felkínált munkát elutasítják, semmilyen támogatást nem kapnak.
- ha a munkát saját hibájuk miatt vesztik el - pl. alkoholt fogyasztanak a munkahelyen -, akkor támogatást nem kapnak.
- ha a községi lakást vagy az állami tulajdont megkárosítják, akkor ki kell fizetniük a javítást, vagy leülni börtönben és ott dolgozni, míg ki nem fizetik az adósságot.
Érthetetlen számomra, hogy senki sem kritizálja Svájcot, hogy nem akarják munka nélkül etetni a hátrányos helyzetűeket.
És Európában senki sem beszél svájci rasszizmusról..

Ezért azt szeretném, hogy a parlamenti pártok gondolkozzanak el ezen és ők fizessék a különböző szociális segélyeket, ha már ilyen megfordított rasszizmust tettek lehetővé a rendszerváltás után...!

Aki hasonló véleményen van, küldje tovább!