2012. január 16., hétfő

Kásler kontra OTP Bank

Száz milliárdokat kell hogy visszafizessenek a bankok a devizahiteleseknek és a devizahitelekkel rendelkező önkormányzatoknak, egy bírósági ítélet alapján!

Az ítélet még nem jogerős. Az OTP Bank 2012 január 04-én fellebbezett a Békés Megyei Bíróság ítélete ellen, az ügy a Szegedi Ítélőtábla elé kerül.
Minden eddiginél nagyobb szükség van a nyilvánosság erejére, az emberek támogatására.

Kásler Árpád vagyok, a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének (BAÉSZ) elnöke. Az ítélet közlése előtt ismertetni szeretném röviden a per előzményeit.

A BAÉSZ megalakulása óta , minden törvényes eszközt megragadott, hogy fényt derítsen az emberek és önkormányzatok, ezen keresztül az ország kirablását eredményező devizahitelek törvénytelenségére és csalására.

A bírósági eljárás kezdeményezése előtt, szervezetünk jogorvoslatért folyamodott a Fogyasztóvédelmi Hivatalhoz, a PSZÁF-oz, a Bankszövetséghez, valamint Miniszterelnöki Hivatalhoz. Ezen hivatalok sorra megállapították illetékességüknek hiányát ugyanúgy mint a Gyulai Városi Bíróság, amely továbbította az ügyet a Pesti Kerületi Bíróságnak, amely megállapította illetékességének hiányát úgyszintén. Az ügy a Legfelsőbb Bírósághoz került, aki a Gyulai Városi Bíróságot jelölte meg a tárgyalások lefolytatására, amely városi bíróság ismét megállapította illetékességének hiányát és a Békés Megyei Bírósághoz továbbította az ügyet, amely bíróság tárgyaláson kívül, egy személyes egyeztetésre hívatott be, az alperes bank részvétele nélkül, ahol arról tájékoztatott, hogy az ügynek per pillanat az tenne jót, ha szüneteltetnénk az eljárást.

Az igazsághoz és a bíróság ezen javaslata megértéséhez hozzátartozik az is, hogy elég sok módosító beadvány lett benyújtva a bírósághoz, amely beadványok száma és tartalma a stratégiánkat képezték.

Ezúttal szeretném kifejezni köszönetemet a jogászi segítségért, valamint mindazoknak akik a háttérből, a legmagasabb pozíciókból is, (MNB-Pénzügy Minisztérium) szállították a hasznos információkat, amelyek 29 hónapnyi küzdelem után, hozzásegítettek az első jelentős csata megnyeréséhez, de a háború megnyerése még hátra van.

Kijelenthető, hogy minden korábbi nehézség és néhány kifogásolható pont ellenére, egy tisztességes ítélet született, amely bizonyító értékkel bír arra nézve, hogy a bankok tévedésbe ejtették, tévedésbe tartották és ezáltal anyagi kárt okoztak a hitelfelvevőknek, vagyis a Ptk. szerinti súlyos és szándékos jogszabálysértést követtek el.

A legóvatosabb becslések szerint is közel 500 milliárd forintot csaltak ki így az emberektől és önkormányzatoktól. 2011 végén a fősodrású média igen halkan megjegyezte, hogy az elemzőket is meglepte az OTP ismételt rekord nyeresége.
Aki nem tudja, hogy hol keresse ezen nyereség egy részét, az ítéletből megtudhatja.
Az elmúlt időszakban nagyon kevesen hittek abban és nem ok nélkül, hogy jogi úton bármit is el lehetne érni Magyarországon a devizahitelekkel kapcsolatban. Ez az ítélet egy újabb reménysugár azoknak akik kiállnak igazukért és bizonyítékokkal megteremtik a feltételét annak, hogy a bíró azt tegye amire felesküdött, vagyis ítéletében érvényt szerezzen a jognak és a jogállamiságnak.

Messzemenő következtetéseket le nem vonva belőle, de említésre méltó, hogy az adott helyen ez volt az utolsó ítélet a Magyar Köztársaság Nevében.

-2011december 8-án a bíróság ítéletében kimondta, hogy a devizahitel kezelési költségének devizában való megállapítása visszamenőleges hatállyal SEMMIS.

Indoklás:
A kezelési költségre vonatkozó szerződés kikötés tisztességtelen az alábbi okokból:

A kezelési költség a kölcsönügylettel kapcsolatban felmerülő adminisztrációért felszámított díj. Semmi sem indokolja, hogy CHF alapon legyen nyilvántartva, hiszen az árfolyam változás következtében a pénzügyi intézmény oldalán felmerülő, a technikai-személyi feltételek biztosítására fordított kiadások nem emelkednek. Ezzel szemben a hitelező bank a kezelési költség szerződéses összegét is CHF-ban tartja nyilván és az egyes törlesztőrészletek esedékessé válásakor az árfolyamváltozás figyelembe vételével számolja el. A szerződésben a III. pont első mondata rögzíti, hogy a kezelési költség is az árfolyamváltozásra figyelemmel terheli a hitel felvevőket.

Ez a szerződési feltétel tisztességtelen azért, mert a benne megállapított kezelési költség CHF-ban történő elszámolása a pénzintézet részéről haszonelemeket tartalmaz, burkolt ügyleti kamatként jelenik meg, így a fogyasztó hátrányára a másik félnek teljesen indokolatlan, egyoldalú előnyt biztosít. Ezért a bíróság ezen kikötés semmisségét is megállapította.

A bíróság megállapítja, hogy a III.2. Pontjának azon rendelkezése, amely szerint

-Az egyes fizetendő törlesztőrészletek forint összegét a Hitelező a Bank által alkalmazott, az esedékesség napját megelőző napon érvényes deviza ELADÁSI árfolyamon határozza meg, SEMMIS.
A szerződést annak megkötésére visszamenőleges hatállyal érvényessé nyilvánítja akként,………………………………………………………………………………………………………….
„Az egyes fizetendő törlesztőrészletek forint összegét a Hitelező a Bank által alkalmazott, az esedékesség napját megelőző napon érvényes deviza VÉTELI árfolyamon határozza meg.”

Indoklás:
A Kölcsön összegét a pénzintézet a folyósítás időpontjában aktuális vételi árfolyamon szolgáltatta a hitelfelvevőknek. A vételi és eladási árfolyam közötti különbözet haszna ebben az esetben a pénzügyi intézménynél csapódik le, anélkül azonban, hogy e mögött bármilyen szolgáltatás állna.

A kölcsönszerződésnek ugyanis nem célja a deviza értékesítés, amelyhez a kérdéses haszonelem rendeltetésszerűen kapcsolódik, arra a felek szándéka nem terjed ki, a hitelnyújtó bank hasznának a kölcsönszerződés alapján pedig a megállapított kamatban, nem pedig a vételi és eladási árfolyam közti különbségben kell realizálódnia.

Tényleges szolgáltatás hiányában a bíróság szerint ez a haszon indokolatlan előny a hitelnyújtó bank oldalán, egyben a feltétel támasztójával szerződést kötő félre egyoldalú hátrány, amely a Ptk.209/A.§(2) bekezdése alapján a feltétel semmisségének megállapítását vonja maga után.

Ez kivonatolt része volt a 13 oldalas ítéletnek. Mindössze annyit fűznék hozzá illetve kérdeznék, hogy a milliárdos költségvetéssel rendelkező PSZÁF mit felügyelt ha ez a csalás hosszú éveken keresztül háborítatlanul működhetett? Ki és kik lesznek a felelősök a közel három ezer öngyilkosságért? Kik lesznek a felelősök a tönkre ment családokért? Mert egy háztartásból ha havi szinten csak 10-20 ezer forintot csaltak így ki a bankok, de a gyakorlatban ettől sokkal többet, akkor az a család néhány hónap után fizetési nehézségekbe ütközik majd fizetés képtelen lesz. Az ítélet tükrében egy 15 milliós hitel esetében milliós nagyságrendű összeggel károsította meg a bank a hitelfelvevőt. Ez bankoktól függően változó, az alkalmazott árfolyamok viszonylatában.

A kihelyezett hitelek összességénél száz milliárdokra rúg a jogosulatlan tőke elvonás. Ezeket az összegeket a bankok kamatostól kell hogy visszafizessék. Azt sem szabad megengedni hogy a virtuális tőkébe úgymond jóváírják. Ezek kézzelfogható valós értékkel bíró összegek voltak, senkinek sem áll jogában rendelkezni felettük az Adósokon kívül. Majd ők eldöntik, hogy tőke törlesztésre fordítják vagy a család megélhetésére.

Az önkormányzatok esetében felmerül a kérdés, hogy azok a polgármesterek, akik nem kezdeményeznek bírósági eljárást ez ügyben, illetve nem kérik a hitelező bankot visszamenőleges elszámolásra, nem követnek-e el hűtlen kezelést az adófizetők vagyonával? Dehogynem!

Kásler Árpád a BAÉSZ elnöke.
Kelt.,Gyulán 2012 január 10-én.

forrás: www.kaslerarpad.hu

Kissinger-interjú,mely ki fogja verni a biztosítékot - Nyíltan készül és örül a III.Világháborúnak

HENRY KISSINGER : "Ha nem hallod a harci dobokat, minden bizonnyal süket vagy."

Ha már ő is ezt mondja,akkor jól nézünk ki !
Megszólalt a pénzhatalom nagyágyúja. Jobban mondva november végén adott gyors interjút Alfred Heinznek, múlt héten került ki mégis erre az oldalra. Az interjú az eddig összeesküvés teóriának nevezett elméletek nyílt beismerése.
Henry Kissingert, gondolom egyikőtöknek sem kell bemutatnom: gyakorlatilag nagyobb hatalma van, mint az Egyesült Államok elnökének és közvetlen kapocs az Irányító Elithez, sőt évtizedek óta meghatározója a világpolitika alakulásának.

Figyelemre méltó Henry Kissinger, Nixon egykori külügyminiszterének megnyilatkozása arról, hogy mi történik a világban, különösen Közel-Keleten.

Bár híres mondása önmagáért beszél, jelzi, milyen "emberrel" van dolgunk.


Manhattani luxuslakásában a visszavonult államférfi, aki májusban 89 éves lesz,
igen csak nyílt módon analizálta a világ jelenlegi helyzetét:

„Az Egyesült Államok visszaszorítja Kínát és Oroszországot, és az utolsó szög koporsójukba Irán lesz, amely természetesen Izrael fő céltáblája. Kínának eddig megengedtük, hogy növelje katonai erejét és Oroszországnak, hogy magához térjen a kommunizmusból. Ezt azért tettük, hogy elbizakodjanak, így aztán annál nagyobbat fognak huppanni. Olyanok vagyunk, mint egy mesterlövész, aki megengedi a pancsernek, hogy puskája után nyúljon, és ha próbálkozik, akkor aztán bumm bumm. Az eljövendő háború olyan súlyos lesz, hogy csak egy szuperhatalom nyerheti meg, és az mi vagyunk barátaim.
Ezért van az EU is oly nagy sietségben, hogy egy szuper-államot létrehozzon, mert tudják mi lesz, és hogy túléljék azt. Európának egy nagy állammá kell válnia. Sietségükből úgy látom, hogy tisztában vannak azzal, hogy a végső harc az, ami előttünk áll. Ó, mennyire vágytam erre a gyönyörű pillanatra!”


„Ellenőrizd az olajat és ellenőrzöd az államokat; ellenőrizd az élelmiszert és ellenőrzöd a népeket.”

Kissinger aztán hozzáfűzte: “Az átlagember úgy készülhet fel a háborúra, hogy vidékre költözik és létrehoz egy farmot. De vigyen magával puskát is, mert az éhezők hada fog kószálni mindenütt. Habár az elitnek meg lesznek a saját biztonságos kuckói és speciális menedékhelyei, nekik is vigyázniuk kell, mert a menedékhelyeik is veszélybe kerülhetnek.” Néhány perc szünet után, míg gondolkodott, Kissinger így folytatta.

„Megmondtuk a hadvezetésnek, hogy nyersanyagforrásaik miatt át kell vennünk hét Közel-Keleti országot, és már majdnem befejezték a munkát. Mindannyian tudjuk, hogy én mit gondolok a katonaságról, de meg kell mondanom, hogy ezúttal fölöslegesen engedelmeskedtek a parancsnak. Pont az utolsó akadály, Irán az, ami átbillenti a mérleget.
Meddig nézheti Kína és Oroszország tétlenül az amerikai tisztogatást? A nagy orosz medve és a kínai kuli felébred félálmából, és akkor kell Izraelnek küzdenie minden erejével és fegyverével, hogy annyi arabot megöljön, amennyit csak tud.Remélhetőleg, ha minden jól megy, a fél Közel-Kelet Izraelé lesz. Katonáink az utolsó évtizedben remek kiképzést kaptak harci konzol játékokkal. Érdekes volt a Modern Hadviselés 3 nevű játék (Call of Duty Modern Warfare 3), amely előre programozza az embereket, hogy mi fog hamarosan bekövetkezni.
Katonáink Amerikában és Nyugaton jól fel lettek készítve, mert jó katonáknak nevelték őket, ágyútölteléknek, és ha el kell indulniuk, hogy küzdjenek azokkal az őrült kínaiakkal és ruszkikkal, engedelmeskedni fognak a parancsnak. A hamuból egy új társadalmat fogunk felépíteni, s csak egy szuperhatalom marad, és aki nyer, az a globális kormány lesz.
Ne felejtsük, hogy az Egyesült Államok rendelkezik a legjobb fegyverekkel, olyanokkal is, ami senki másnak nincs, és be fogjuk dobni azokat a fegyvereket, ha eljön a megfelelő idő.”

Vége az interjúnak. Riporterünket Kissinger embere kitessékeli.


Amit hallottunk teljes mértékben kapcsolódik Wesley Clark tábornok által elmondottakhoz:


Fordította: Vajta Dénes

forrás: http://vilaghelyzete.blogspot.com/


Keresd, kinek áll érdekében...

Az Egyesült Államok tudatosan élezi az iráni nukleáris program körüli helyzetet. A több milliárdba kerülő „nehéz” szénhidrogén-kitermelési programot, amelyet az USA fogatott el, csakis abban az esetben realizálhatja, ha az olajárak magas szinten maradnak. Ha Irán, Washington lépéseire válaszolva, elzárja a Hormuzi-szorost, az olajárak óhatatlanul felszökkennek – jegyzik meg az elemzők.
Mindössze egy pár héttel ezelőtt a szakértők meg voltak győződve arról, hogy nem kerül sor az Iránnal szembeni olajembargó bevezetésére. Az iráni olajat importáló országok, elsősorban az EU-tagországok és Japán kénytelen lesz sürgősen más olajszállítót keresni. De a legnagyobb veszélyt Teherán válaszlépései jelenthetik. Az iráni hatóságok bejelentették, hogy ha a nyomás fokozódik, elzárjak a Hormuzi-szorost, ami az olaj-világpiac megbénulásához vezethet, hiszen éppen a tengeri szoroson át bonyolítják le az egész világ tengeri szállítása 45%-át. Ebben az esetben az olaj-világárak csaknem duplájára növekedhetnek. És ez elsősorban az amerikai olaj- és gézipari cégeknek kedvez – vallja meggyőződéssel Szergej Pravoszudov orosz szakértő.
„Az Egyesült Államokban ez sokak számára előnyös. Az utóbbi évtizedekben élénken fejlődött a palagáz-kitermelés, most a palaolaj-kitermelésre álltak át. Az amerikaiak ezt alighanem nemzeti projektnek tartják, amelyik több mint egymillió munkahelyet teremtene. Hiszen az olajkutakat folyamatosan fúrni kell, ugyanis egy év leforgása alatt gyakorlatilag alkalmatlanná válnak a kitermelésre. De az olajnak legalább 100 dollárt kell érnie hordónként, máskülönben ez nem lenne nyereséges. az Egyesült Államoknak éppen azért van szüksége Iránra, hogy elzárja a Hormuzi-szorost, amelyen át a közel-keleti olajt és földgázt szállítják. És akkor óriási hiánnyal kell számolni.”
Szakértők rámutatnak a „palagáz-sztori” további aspektusára. Amerikai ökológusok rámutatnak, milyen katasztrofális következményei lehetnek a pala-lelőhelyek tömeges kiaknázása esetén. Alekszej Jablokov professzor, orosz környezetvédő kommentárja.
„A palagáz kitermelése földrengéseket provokálhat ki. Létezik egy másik probléma is: a föld alatti rétegek szennyezése. A szennyezés eléggé messzire terjedhet. Amerikában jelenleg folyamatosan csetepaték folynak a körül, hogy engedélyezzék-e New Yorkban, illetve máshol a kitermelést.”
New Yorkban és Texasban sikerült betiltani a pala-szénhidrogének kitermelését. A lelőhelyek környéki lakosok még emlékeznek arra, hogy a vízcsapból a vízzel együtt gáz jött. Azonban ha az olajárak emelkednek, a környezetvédőkre és a lakosságra aligha fognak hallgatni. Recesszió idején az USA nem engedheti meg magának, hogy a közel-keleti olajtól és Irántól függjön – hangoztatják egyre gyakrabban a Fehér Házban és a Capitoliumban.
ruvr.ru

Közelgő események Márianosztrán

Január 18-án szerdán ünnepeljük a Pálos Rend alapítójának Esztergomi Boldog Özsébnek mennyei születésnapját.

MarianosztraAz ünnepi szentmise keretében egyházmegyénk főpásztora Dr. Beer Miklós püspök atya fogja megáldani a 660 éves templomunkban az új padsorokat. Ezen az ünnepen szeretnénk ünnepélyesen is megköszönni az adományozóknak áldozatvállalását. A zarándokok mellett ez az ünnep találkozó is a rendtagok, pálos konfráterek, Pálos Baráti Kör tagjainak.
Február 2-án csütörtökön a szerzetesek világnapján, a Szeretetláng átadására is sor kerül. Az ünnepi eseményeket 10 órakor a szeretetláng rózsafüzérrel kezdjük, majd szentmise 1/2 11-kor, a szentmise végén a szeretetláng átadása körmenettel és utána ismertetés a Szeretetlángról és a templomról.
(pazmaneum.com)

Az erkölcs társadalomépítő ereje

A mai társadalom egy teljesen erkölcstelenségbe züllött társadalom, amelynek már fogalma sincs, hogy mi is az erkölcs. Mi erkölcs alatt a keresztény erkölcsöt értjük, amely az isteni parancsolatok betartása által elérhető legmagasabb szintű életvitel az élet minden lehetséges területén. Vannak más erkölcsök is, volt a római erkölcs, volt a görög erkölcs az ókorban, de volt a japánoknak is egy harcos erkölcsisége a középkorban, ami bizonyos kérdésekben megalkuvó, de harcos szellemiségében kérlelhetetlen és legyőzhetetlen, páratlan volt. Az erkölcsiségek rangsorolhatók, mindegyik elfoglal valamilyen helyet a keresztény erkölcs után.
A mai nyugati társadalom európában és észak-amerikában abban vált egyedülállóvá a történelemben, hogy semmiféle erkölcsisége nincs. Ennek az állapotnak a borzalmas és kiábrándító jellegét a társadalom fel sem ismeri. A nyugati társadalom a konzumidióta szintet az erkölcstelenségen keresztül érte el, mivel erkölcsös ember nem lehet konzumidióta. Egyben megállapíthatjuk azt is, hogy a minden erkölcsi érték nélküli ember konzumidióta, mivel nincsenek az életében a hitének olyan megnyilvánulásai, amik cselekedeteinek gyakorlatias kereteket szabnának. Mivel nincs megnyilvánult hite, ezért a hite is hiányzik, törvényszerű, hogy nincsenek erkölcsei sem. A kultúra a társadalom erkölcsiségének kivetülése és lenyomata: az erkölcsös ember viszolyog a mai kultúrának nevezett elmebeteg művészettől, de mivel ez a mai társadalom emberéből hiányzik, ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy az erkölcstelenség az anti-kultúrát hozta létre.
A mai társadalomhoz képest tehát a római rabszolgák kultúrembernek számítottak. Ez is egy olyan megállapítás, ami teljesen nyilvánvaló.
Az erkölcstelenség reklámozásával a kilencvenes években egy párt nyert mérhetetlenül nagy társadalmi bázist, a neoliberális szabad demokrata szövetség. Ennek a pártnak a mai napig nem létezett rajtunk kívül politikai ellenfele. egyetlen demokratikus párt sem szállt szembe azokkal a társadalmat leépítő, romboló eszmékkel, amit a romlás prófétái hirdettek. Köztudomású, hogy ennek a neoliberális pártnak és holdudvarának voltak a legnagyobb bevételei a gazdasági átalakulásnak nevezett szabadrablásból, tehát elmondhatjuk, hogy a neoliberálisok az erkölcstelenségen keresztül igázták le az országot. Bűnnel uralkodtak, és mivel senki sem lépett fel ellenük rajtunk kívül, ezért uralmukat csak és kizárólag mi veszélyeztettük.
Gazdasági megközelítéssel áttekintve: a romlás templomaiban, azaz a diszkókban a mámorító, őrült bódulatban a fiatalok megkaptak mindent, amit a csábító kínált - alkoholt, drogot, szabadosságot. Az első kettő hülyít, azaz elveszi a gondolat szabadságát, a szabadosság gondoskodik arról, hogy ne legyenek közösségek, hiszen annak a család lenne az alapja. Csak a tiszta, időtálló, hitelveken felépülő férfi-nő kapcsolatból kiindulva lehet családokat, és családok együttműködésén alapuló közösségeket létrehozni. Mindezek hiányában ma nincs tiszta gondolkodás, és nincs közösség: a társadalom megbénult. Mindezért a fiatalság még fizetett is, és szórakozva, idiótán vigyorogva végezte ki magát és saját jövőjét. Fizetett azért, hogy rabszolga lehessen. Milyen borzalmasan rossz üzlet volt!
Mindezeket átgondolva nyilvánvaló, hogy az erkölcsiség nagyon is kifizetődik. A hiten alapuló, egészséges társadalomban a férfi-nő kapcsolat életre szóló, éppen ezért hatékony, alapja a stabil háttérnek, ami a gyermekneveléshez kell. A vagyonközösség gyarapodása töretlen, mentes a szétosztás és újrakezdés zavaraitól. A kicsapongásoktól mentes életvitel olyan anyagi forrásokat biztosít, ami teljes mértékig a család vagy a közösség javára fordítható. Az alkohol és a drog hiányában a tiszta gondolkodás a lehető leghatékonyabban értelmezi a társadalomi zavarokat, problémákat. A társadalom tehát egységessé válik, ami bármilyen külső fenyegetéssel szemben maximális erővel tud védekezni.
A keresztény erkölcs hiten alapszik: ha tehát megjelenik a hit, és a hit szerint kezdi szervezni magát a társadalom, akkor az erkölcsiség is visszatér. Az erkölcsiséggel a társadalom egysége áll helyre, amely feltétele az ország újjáépülésének. Olyan erő ez, amely megtöri a sötétség erkölcstelenségből fakadó erejét. Az erkölcsös társadalomban nincs helye bűnnek, ennélfogva a a bűn elveszti uralmát, ami a társadalmi problémákban jelenik meg. Minden társadalomi-gazdasági probléma erkölcsi alapú: ezért a gazdasági fellendüléshez hit, a hit cselekedetei és erkölcsök szükségesek. Az erkölcs tehát megejelenik minden területen: a szerelemben, házasságban, az életvitelben és a pazarlástól mentes gazdálkodásban, a gondolkodásban, a társadalom önszerveződésében, a munkában. Ha mindezekben teljességre jut, helyreáll a rend, és felvirágzik a társadalom. Régi tapasztalat ez, amit csak az utóbbi évtizedekben feledtettek el az emberekkel: az emlékezetükbe kell idézni.

Tamási Attila
Egy orvos a saját leleteivel sétál be az amerikai ÁNTSZ-re számonkérni.
Vérében sok Barium alumínium és stroncium részecske van.

Miért publikusak a globalista elit bizonyos dokumentumai?

Sokan teszik fel a kérdést, hogy miért elérhetők a globalista elit bizonyos dokumentumai, mint például a „Melyik út vezet Perzsiába?” vagy a „Gyöngysor” a széles nyilvánosság számára. Amennyiben feltételezhetjük, hogy ezek a dokumentumok stratégiai fontosságúak a földünket irányító elit számára, miért hagynák, hogy ilyen „érzékeny” információkat vagy „terveket” bárki elolvashasson?
Habár földünk szabályainak, törvényeinek és a történelmünket meghatározó irányelveknek, vagy háborús terveknek jelentős részét ezek a hatalmas cégek, agytrösztök állítják fel, a nyilvánosság szinte semmit sem tud róluk és a többség a fáradságot sem veszi, hogy tájékozódjon felőlük.
A globális birodalmat nem lehet titokban tartani és tulajdonképpen az elit szempontjából fontos, hogy az emberek higgyenek „ügyükben”, bár természetesen nagy gondot fektetnek a tálalásba, nehogy egyértelmű legyen, nem egyébről, mint a világ teljes leigázásáról van szó. A globális vállalati és pénzügyi elit a fontos információk különböző típusait teszi elérhetővé a társadalom különböző osztályai számára. Erre mindig ügyeltek a történelem során. Az arisztokrácia kordában tartásához számukra tálalt érvelés mindig is direkt és pragmatikus volt, az egyszerű emberek elhitetésére és manipulálására használt teljes fantazmagóriákhoz képest.
Különböző szinteket alkalmaznak. A „Melyik út vezet Perzsiába?” például a csúcson elhelyezkedő réteg számára készült, akik hisznek a globális kormányzásban és a globalizáció elvében. Egyetemi professzorok, főszerkesztők, vállalati vezérigazgatók, stb. számára íródott, akikkel sikerült elhitetni, hogy a globális kormányzás a javukat szolgálja. Bár ezek a dokumentumok nyilvánosak, a nagyközönség számára mégis elérhetetlenek, mert számukra nehezen érthető nyelven íródtak, terjedelmesek és megértésükhöz bizonyos történelmi, stratégiai, geopolitikai ismeretek valamint az emberi természet megértése szükséges.
A Brookings Intézet saját weboldalán is találunk újságok számára előre lebutított, egyszerűbb nyelven megfogalmazott cikkeket és szerkesztői üzeneteket. Például Kenneth Pollack a „Melyik út vezet Perzsiába?” társszerzője írta az „Irán titkos háborúja az USA ellen” című „könnyedebb hangvételű” cikket a Daily Beast (Napi fenevad) számára, feltételezve, hogy az olvasók nem ismerik a „Melyik út vezet Perzsiába?” tartalmát.
A következő szint, a fővonalas média számára készült információs csomag, a legnagyobb tömegek által olvasott, hallott propaganda. Azok, akik mindent elhisznek, amit a CNN-en vagy a Fox-on hallanak (de írhatnánk ide szinte bármilyen magyar csatornát is), általában azt sem tudják, hogy a Brookings Intézet létezik, bár az intézet „szakértői” gyakran nyilatkoznak ezeken a csatornákon.
Az alternatív média viszonylagos térnyerése ellenére az emberek többsége nemhogy nem olvasta ezeket az írásokat, soha nem is hallott még az Új Amerikai Évszázad Tervezetéről, az ENSZ 21-es Napirendjéről (Agenda 21) a fenntartható fejlődésről vagy a Brookings Intézetről.
Ezért hangoztatjuk olyan sokszor a tájékozódás fontosságát! Az elitnek sok igazságkereső embert sikerült már elhitetnie ezekkel a hangzatos, pozitívnak tűnő (és sokszor számos valóban pozitív kezdeményezést is tartalmazó) eszmékkel, mozgalmakkal. Végtére is ki ne akarna fenntartható fejlődést? A probléma a mögöttes szándékban keresendő. Ne elégedjünk meg a felszínnel, ássunk mélyebbre! Az elit intézetek nyilatkozatai mindig bizonyos érdekből születnek, ezért a kimondott szavak legfeljebb abban segíthetnek, hogy következtetni lehessen következő lépésükre.
A világ megváltoztatását, felvilágosítását kezdjük saját magunkkal, saját otthonunkkal és ismerőseinkkel. Ez az egyetlen dolog, amiben biztosak lehetünk.
„És megismeritek az igazságot és az igazság szabadokká tesz titeket.” János 8:32

Forrás: Activist Post