2012. október 4., csütörtök

Hogyan lettem katolikus? – egy egykori ortodox zsidó vall megtéréséről

A hit évéhez közeledve néhány személyes megtérés történetét ismertetjük, egykori ateisták, újpogányok, buddhisták, muzulmánok, zsidók, protestánsok interneten közzétett tanúságtételei alapján.
Janice S. Lockwood

Közvetlenül a második világháború után születtem Wimbledonban, nagyon vallásos zsidó családban. Apám megjárta Auschwitzot. Szüleim nyolchetesen megkereszteltettek, hogy ha a nácizmus újra felütné fejét, letagadhassák zsidóságukat. A templomba soha többé be nem tették a lábukat. Életünk a zsinagóga körül zajlott, ahol anyai nagyapám volt a rabbi.

1962-ben protestáns matematikatanárnőm váratlanul elhívott egy vasárnapi istentiszteletre. Mikor otthon felvetettem a kérdést, anyám kereken megmondta, egy rendes zsidó lánynak semmi keresnivalója ott, tehát nem mehetek. Így hát elmentem. 

A kétórás istentiszteletet ebéd, bibliaóra, majd újabb kétórás esti istentisztelet követte, mindez harminc fölötti „vénasszonyok” társaságában. Boldog voltam, mikor végre hazamehettem. Otthon apám megkérdezte: Rémes volt, nem? Hogy ne kelljen beismernem a vereséget, kijelentettem: „Nem. Nagyon jó volt, és jövő héten is megyek.”

Vasárnapról vasárnapra visszajártam. Olvasni kezdtem a tanárnőmtől kapott Bibliát. 1962 augusztusában átéltem Krisztus szívet melengető közelségét, és 1963 februárjában teljes alámerítkezéssel újra megkeresztelkedtem a baptista egyházban. Szüleim szemében ez zsidó örökségem megtagadását jelentette. Kitiltottak otthonról, és úgy tekintettek, mint aki meghalt. Megszaggatták ruháikat, és síremléket állítottak számomra a zsidó temetőben.

Tizenhét évesen keresztények fogadtak be, segítségükkel befejezhettem tanulmányaimat. Az Úr Jézus missziós hívását elfogadva évekig Nyugat- és Dél-Indiában szolgáltam leprások között.

Hazatérésem után férjhez mentem egy metodista lelkészhez. Három fiunk született. A következő években befejeztem teológiai tanulmányaimat és doktorátust szereztem a Londoni Egyetemen. Keménynyakú kálvinistaként nehezen fogadtam el, hogy fiainkat katolikus iskolába adjuk, de az volt az egyetlen jó iskola a környéken. Mindenesetre bementem az iskolába, és kijelentettem, nem óhajtjuk, hogy katolikus pap által vezetett programokon vegyenek részt. 

2000-ben, miközben teológiai előadásokat tartottam az Egyesült Királyságban és az USA-ban, mind gyakrabban éreztem, hogy valami nincs rendben az egészségemmel. Állandó kimerültség, járási nehézségek, fulladás, kettőslátás kísérte a betegséget, amit izomdisztrófiaként (OPMD) diagnosztizáltak. Annyira elgyengültem, hogy fel kellett adnom az aktív életmódot. Otthon – más teendő nem lévén – egyre többet néztem az EWTN katolikus televíziót. Érdekesnek találtam azt a műsort, amelyben meghívott vendégek mondták el, hogyan találtak rá kételyeik és aggályaik ellenére a Katolikus Egyházra. Csodálkoztam, hogy ezeknek az embereknek katolikus létükre élő kapcsolatuk van Krisztussal.

Protestáns barátaim hiába imádkoztak gyógyulásomért. Nem sokkal később egy katolikus ismerős biztatására levelet írtam a katolikus papnak, melyben kértem, imádkozzék értem és kenjen meg olajjal. Másnap ott állt az ajtóban az ősz hajú, hatvanas éveiben járó pap. Mosolyogva bemutatkozott. Bevallottam neki, hogy nem vagyok katolikus, sőt mennyire csúnyán viselkedtem a Katolikus Egyházzal szemben. Nem szólt, csak felvonta a szemöldökét, majd Jakab levelét idézve megkent szentelt olajjal, és kézrátétellel imádkozott értem. Utána elárultam neki, hogy csecsemőként megkereszteltek. „De hiszen akkor maga katolikus, Janice!” – Magam is meglepődtem, hogy én, aki az Antikrisztus egyházának tartottam a római Katolikus Egyházat, mennyire megörültem a hírnek. Férjemet nem érte váratlanul, elfogadta, amikor elmondtam neki, hogy szeretnék továbblépni a megkezdett úton a Katolikus Egyház felé.

A következő felülvizsgálaton az orvos meglepve állapította meg, hogy az állapotom javult. Elmondtam neki, hogy egy katolikus pap megkente olajjal a homlokomat és a kezeimet, és azóta megszűnt a kettőslátásom. Csak annyit mondott: sohasem tudna úgy gondolkodni, mint én, de ilyet még életében nem látott, és az a pap valami különleges pap lehetett. 

2007-ben megbérmálkoztam, és boldog voltam, hogy hazaérkeztem a Katolikus Egyházba.

Férjem ekkor már hosszú ideje rákbeteg volt, hónapjai voltak hátra. Csonttá soványodva, fájdalmak közepette készült a halálra. Protestánsként élt, protestánsként akart meghalni is. Egy nap mégis megkért, hívjam el az atyát, hogy megkenje olajjal. A pap több alkalommal is megtette. 2008 őszén kérte, hogy gyónhasson nála. „Áldjon meg, atyám...” - így kezdte, és a könnyei csorogtak az arcán. Az utolsó napokban levelet írt nekünk, hogy nagyon szeret minket, és kifejezte őszinte vágyát, hogy bárcsak katolizált volna. Majd elköltözött az Úrhoz, akit több mint ötven éven át szeretett és szolgált igehirdetőként.  

Hazatalálásom nyomán tizenkét protestáns barátom is visszatalált a Katolikus Egyházba. Köszönöm az Úrnak, hogy amikor igazi kincset kértem tőle, a katolikus hittel ajándékozott meg.
Forrás: chnetwork.org
Magyar Kurír (mk)

Küszöbön a nyílt invázió Szíria ellen?

A Szíriába vezényelt nyugati zsoldosok és felforgatók komoly veszteségeket szenvedtek az elmúlt hetekben. Az ellenzék már a békés rendezést is elfogadná, de a cionista háttérerők ezt nem akarják megengedni. Amerika további összegeket szabadított fel a Szíriai ellenzék (értsd: cionista zsoldosok) támogatására, illetve még több fegyvert és zsoldost irányítanak Szíriába, melynek hatására a már elcsendesedni látszó harcok új lendületet vettek. Ennek ellenére a Szír kormánycsapatok mindenhol visszavonulásra kényszerítik a lázadókat, akik folyamatosan hátrálnak a szír - török határ felé.
A török hadsereg az elmúlt napokban nehézfegyvereket, tüzérségi ütegeket telepített a közös határ mentén, felkészülve a visszavonuló zsoldosok fedezésére. Törökország félelme nem volt alaptalan. A Szír kormányerők folyamatosan lövik és üldözik a NATO terroristákat. A harcok egyes helyeken már elérték a szír - török határt. 
A határ felé menekülve a lázadók elfoglaltak egy őrhelyet Tell Abyad településen, amely a törökországi Akçakale várossal határos. A kormánycsapatok igyekeznek visszavenni a terület felett az ellenőrzést. Tüzérségi tűzzel támadják a cionista zsoldosok állásait.
A harcok során a törökországi Akçakalében egy lakóházba csapódott be egy tüzérségi lövedék, aminek következtében 5 személy életét vesztette és 13 megsebesült. A lövedék a török hatóságok szerint szíriai területről érkezett. A határ közelében élő lakosok körében pánik tört ki. Kivizsgálják a lakosság evakuálásának célszerűségét.
A szír hatóságok még nem erősítették meg, hogy valóban ők lőttek volna át a határon, így nem lehet biztosan tudni, hogy hibás célzásról, vagy megrendezett esetről lehet szó.
A török hatóságok mindenesetre nem hagyták válasz nélkül az esetet. Az éjszaka támadást intéztek a Szír területen fekvő Tel Abyad település ellen. A bombázásban több szír katona meghalt. Pontos számokról nem érkeztek jelentések. Ankara azt mondta, hogy a bombázás megtorlás volt a Sanliurfa tartományban lévő Akcakale városban öt török ember életét követelő támadásért.
A helyzet a végsőkig kiéleződött a két ország között. Mivel a zsoldosokkal érdemi eredményt nem sikerült elérniük a nyugati cionistáknak, ezért lehetséges, hogy Szíria invázióját készítették elő egy megrendezett provokációval.
Sólyom Gábor

Frissítés: Törökország hadműveletre készül Szíria területén


A török hatóságok követelik az ENSZ Biztonsági Tanácsától, hogy tegyen intézkedéseket a „szíriai agresszió leállítására”. Amint a török média jelenti, a közeli órákban a török kormány a parlamenthez fordulhat, hogy engedélyt kapjon katonai akció elvégzésére szíriai területen. „Törökország soha nem hagyja válasz nélkül a szíriai rendszer provokációit, amelyek nemzetbiztonságunk aláaknázására irányulnak” - hangoztatják a török hatóságok.
Előző nap szíriai területről ért támadás következtében Akcsakala dél-törökországi faluban öten életüket vesztették. Törökország a szíriai konfliktus 18 hónapja óta első ízben nyitott tüzet, viszonozva a támadást.
Időközben Brüsszelben nagyköveti szinten összeült az Észak-atlanti Tanács. A résztvevők elítélték a szíriai akciót, amelyet a „nemzetközi jog kirívó megszegésének” neveztek.
(ruvr.ru)


Szíria és Törökország a háború szélén


Az ENSZ és a NATO elítélte a szíriai-török határon történt incidenst. Törökország a világszervezet Biztonsági Tanácsához fordult, olyan intézkedéseket kérve, amelyek rákényszerítik Szíriát az agresszív tetteinek beszüntetésére.
Szerdán Szíria területéről aknagránátok csapódtak be Akcakale településre, egy lakóházba. Egy anya és négy gyermeke életét vesztette, 13-an megsebesültek.
Törökország követelte az Észak-atlanti Tanács összehívását. Az ülésen teljes mértékben támogatták Ankarát és követelték Damaszkusztól az agresszív cselekedetek haladéktalan beszüntetését. A nyugati sajtó értesülése szerint még korai lenne a NATO Washingtoni Szerződése 5. cikkelyének alkalmazása, amely előirányozza az összes szövetséges kollektív katonai válaszának lehetőségét, amennyiben egyiküket agresszió érte.
A NATO-beli források szerint egyelőre a Törökország által benyújtott információ alapján konzultációkat tartanak. Elhamarkodottnak tartják a spekulációkat egy esetleges kollektív katonai válaszról.
Igaz, nincs kizárva, hogy a török hadsereg már ma megkapja a felhatalmazást a katonai műveletekhez a Szíriával határos körzetekben. Olga Haldiz, az Oroszország Hangja Rádió különtudósítója jelenti!
- Október 17-én jár le annak az engedélynek a hatálya, amely lehetővé teszi a katonai műveleteket Törökország területén kívül. A fegyveres erők évente kapnak a medzslisztől engedélyt arra, hogy Irak területén katonai akciókat hajtsanak végre a Kurd Munkáspárt gerillái ellen. A török parlament nem várja meg a korábbi engedély lejártát, és rendkívüli ülést tart, amelyen nyilván szó lesz annak az engedélynek a kiadásáról, amely alapján a török fegyveres erők hadműveletet hajthatnak végre Szíria területén is.
Az erre vonatkozó kérelmet Tayyip Erdogan miniszterelnök csütörtökre virradó éjszaka küldte el a parlamentnek. Ebben szó van arról, hogy a nemzetbiztonságot fenyegető kockázatok és veszélyek ellen sürgősen meg kell hozni a szüksége intézkedéseket.
Ugyanakkor Ban Ki Mun, az ENSZ főtitkára arra hívta fel Ankarát, hogy továbbra is tartsa meg valamennyi kapcsolatát Damaszkusszal. Ezek fontosak azért, hogy szükség esetén csökkenteni lehessen az incidens miatt kialakult feszültséget.
Törökország hadműveletre készül Szíria területén
A török hatóságok követelik az ENSZ Biztonsági Tanácsától, hogy tegyen intézkedéseket a „szíriai agresszió leállítására”. Amint a török média jelenti, a közeli órákban a török kormány a parlamenthez fordulhat, hogy engedélyt kapjon katonai akció elvégzésére szíriai területen.
„Törökország soha nem hagyja válasz nélkül a szíriai rendszer provokációit, amelyek nemzetbiztonságunk aláaknázására irányulnak” - hangoztatják a török hatóságok.
Előző nap szíriai területről ért támadás következtében Akcakale dél-törökországi faluban öten életüket vesztették. Törökország a szíriai konfliktus 18 hónapja óta első ízben nyitott tüzet, viszonozva a támadást.
Időközben Brüsszelben nagyköveti szinten összeült az Észak-atlanti Tanács. A résztvevők elítélték a szíriai akciót, amelyet a „nemzetközi jog kirívó megszegésének” neveztek.

Sürgősen összehívták a török parlament ülését
Zárt ülésen foglalkozik a török parlament a szíriai témával. Korábban a kormány memorandumot intézett a parlamenthez, azzal a kéréssel, hogy hagyja jóvá a katonai akciókat Szíria területén, válaszképp Damaszkusz agresszív cselekedeteire.
Ibrahim Kalin, a miniszterelnök tanácsadója a Twitteren azt állítja, hogy Törökország nem érdekelt a háborúban Szíriával, de védeni fogja saját határait. Szavai szerint a kormány folytatja a diplomáciai és politikai erőfeszítéseket a helyzet rendezésére.

Háború ellenes tüntetők Ankarában
A Török rendőrség könygázzal lőtte a háború-ellenes tiltakozókat. A török parlamentben a mai napon tárgyalják a törvényhozók a szíriai határokon átnyúló katonai műveletek kérdését.
Az Ankarában tüntető tömeg a "mi nem akarunk háborút" és "A szíriai nép testvéreink!" jelszavakat skandálja.

A török tüzérség folytatja a támadást a szíriai határkörzetben
A Török rendőrség könygázzal lőtte a háború-ellenes tiltakozókat. A török parlamentben a mai napon tárgyalják a törvényhozók a szíriai határokon átnyúló katonai műveletek kérdését.

Az Ankarában tüntető tömeg a "mi nem akarunk háborút" és "A szíriai nép testvéreink!" jelszavakat skandálja.
A török tüzérség támadásai folytatódtak a szíriai Tell Abjad ellen, a határtól mintegy tíz kilométer mélységben. A támadást Akcakale településről indították, ahol előző nap öt békés polgár vesztette életét a szíriai területről végrehajtott támadásban.
Damaszkuszi jelentések szerint Tell Abjadban már többen, köztük katonák is áldozatul estek a török támadásoknak.
A török kormány a parlamenthez fordult, engedélyt kérve a szíriai területen folytatandó akciókhoz.

A török parlament engedélyt adott a kormánynak a katonai akciókra Szíriában
A török parlament zárt ülésen amellett döntött, hogy egy évre szólóan engedélyt ad a kormánynak a határon átívelő katonai akciók lebonyolítására, többek között Szíriára vonatkozólag is.
A törvényhozó testülethez engedélyért fordult a kormány azzal kapcsolatban, hogy öt török honpolgár vesztette életét annak következtében, hogy szíriai csapatok török területre lőttek.


A török parlament jóváhagyta a Szíria elleni „katonai műveleteket”. Ezt pontosan hogyan is kell értenünk? Törökország hadat üzent Szíriának? Egyelőre a török kormány egyértelművé tette a különbséget a „katonai műveletek” és a „hadüzenet” között. Hadüzenet esetén a török csapatok nyilván behatolnának az országba és a háborút akkor tekintenék megnyertnek, ha elérték céljaikat. A „katonai műveletek” engedélyezésével így Törökország szépen hátradőlhet és nyugodt szívvel lövöldözhet (vagy akár légitámadást is indíthat), anélkül, hogy elkötelezné magát a behatolásra vagy Damaszkusz megtámadására.
Törökország amúgy sem szívesen támadná meg Szíriát egymagában. Ezt csak a NATO támogatásával lépné meg, Barack Obama pedig egyértelművé tette a törökök számára, hogy a választások előtt szó sem lehet ilyesmiről. A jelenlegi elnök minden eddigi felmérés szerint vezet a választásokban és nem akar kockáztatni.
A helyzet ellenben ismét egyértelművé tette, hogy a közel-kelet egy igazi gyújtódoboz, ami bármikor felrobbanhat, megperzselve az egész világot. Érdemes megfigyelni, hogy a török-szír incidens híre önmagában elég volt arra, hogy az olajárak elszálljanak csütörtökön. Mi történne, ha tényleg kitörne a háború?
Lássuk mi vezetett a török lépéshez. Törökország szerdán szíriai célpontokat bombázott, miután egy szíriai területről indított támadás megölt öt török polgári személyt. A török kormány rendkívüli NATO-tanácskozás összehívását kérte az ügyben – jelentette az al-Arabiya televízió. A Fox News a következőket írta:
A török parlament csütörtökön jóváhagyta a Szíria elleni katonai műveleteket miután szíriai területről török célpontokat támadtak, öt polgári személy halálát okozva egy határ menti török településen.
Szíria magára vállalta a felelősséget az öt ember halálát okozó támadásért és formálisan bocsánatot kért az esetért, nyilatkozta egy török vezető.
Egyes híradások szerint a török válasz sokkal erősebb volt, mint ahogyan azt a fővonalas média mutatni szeretné. A Debka szerint például a török hadsereg szünet nélkül lőtte a szíriai katonai célpontokat:
Barack Obama vétója és a pénzhiány miatt, mivel Szaúdi-Arábia és Katar nem hajlandók támogatni az akciót, Törökország kénytelen beérni azzal, hogy egy tíz kilométeres védelmi vonalat alakít ki a két ország között, szíriai területen, folyamatos tüzérségi támadások segítségével.
Október 4-én hajnalban, Ankara utasította a török hadsereget, hogy a szerda esti első támadás után folytassa a határ menti ágyúzást az öt török áldozatot követelő szír akcióra adott válaszként.
A DEBKAfile katonai forrásai szerint a tüzérségi csapatok azt a parancsot kapták, hogy elsősorban katonai célpontokra lőjenek a kijelölt sávon belül, beleértve támaszpontokat, előőrsöket és mozgó csapatokat is.
Számos szíriai bázist és előőrsöt ért már találat és sok katona vesztette életét vagy sebesült meg a török támadás során. Sem Ankara, sem Damaszkusz nem hozta nyilvánosságra az áldozatok számát. A két ország teljes hírzárlatot rendelt el az eseményekkel kapcsolatban, hogy irányításuk alatt tudják tartani a helyzetet és megakadályozzák a teljes háború kirobbanását.
Sokan úgy gondolják, hogy az incidens jó ürügyként szolgálhat a NATO számára a szíriai eseményekbe történő beavatkozáshoz. A Bashar al-Assad elnök elleni felkelés kirobbanása óta hozzávetőlegesen 30.000 ember vesztette életét a szíriai összecsapásokban.
Szíria azonban nincs egyedül. Az Assad rezsimnek sok barátja van. Több jelentés is érkezett arról, hogy a Hezbollah és Irán elkezdte csapatait olyan pozíciókba mozgatni, hogy gyorsan Szíriai segítségére siethessenek.
Fontos figyelemmel kísérni ezeket az eseményeket, mert a török-szír konfliktusba bármikor bekapcsolódhat az USA, a NATO, Irán, a Hezbollah és sok másik közel-keleti ország is.
Egy közel-keleti háború hatására az olaj amúgy is magas ára teljesen elszállhat. Csütörtökön a török-szír konfliktus hírére az olaj hordónkénti ára 3 dollárral emelkedett. Mi történne, ha tényleg háború törne ki?
Könnyű megfeledkezni arról, hogy a helyzet rendkívül gyorsan képes megváltozni. Kaliforniában például néhány olajfinomítóban tapasztalt fennakadás hatására rohamos ütemben emelkedett a benzin ára a környéken, olyannyira, hogy számos benzinkút kénytelen volt ideiglenesen bezárni.
A világ helyzete egyre bizonytalanabb. Olyan korban élünk, hogy a bolygó másik oldalán folyó események hatására az élet egy szempillantás alatt megváltozhat mindannyiunk számára. 

Forrás: The American Dream

Válság: Nem jelent meg a Haaretz


A zsidókat is utolérte a saját maguk gyújtotta tűz. A mai nap nem jelent meg a legrégebbi izraeli újság, a Haaretz. A szerkesztőség munkatársai döntöttek úgy, hogy leállítják az 1919 óta megjelenő kiadványnál a munkát, tiltakozva az ellen, hogy a válság miatt több újságírót elbocsátottak.
A Haaretz már a második izraeli lap, amelynek munkatársai sztrájkkal tiltakoznak. A Maariv napilap munkatársai folytatják tiltakozó akciójukat, tegnap a kormányfő rezidenciája előtt tüntettek.
Egyre több jelét láthatjuk, hogy a zsidó állam lakossága is elégedetlen. Nem elegendő az amerikai segély és a "holokauszt biznisz" is leáldozóban van. Kíváncsian várjuk a fejleményeket.

Fereczi István

Az ember hajnala

Gazdag István: Légibombázás: a hatalmasok terrorizmusa

A terrorista olyasvalaki, akinek van bombája, de nincs légiereje. Miközben a jelenlegi nemzetközi jog szerint „városok és falvak indokolatlan lerombolása” elévülhetetlen háborús bűncselekménynek számít, addig az emberi települések gyakorlatilag büntetlenül bombázhatók repülőgépről, holott a légibombázás nem más, mint állami terrorizmus. Ez a hatalmasok terrorizmusa, amely több ártatlan áldozatot követelt az utóbbi hat évtizedben, mint a valaha élt összes államellenes terrorista együttvéve.
Douglas Lummis, az egyik neves amerikai nonkonformista politikai gondolkodó szerint „az Egyesült Államokban nem tartanánk alkalmasnak az elnökségre azt az embert, aki valaha bombát dobott egy zsúfolt étterembe, de örömmel elnökké választunk olyan embert, aki valaha repülőgépről dobott le bombákat, amelyek nemcsak éttermeket romboltak le, hanem a nekik helyet adó épületeket és a környékbelieket is”. Valóban, mintha egy sajátságos amerikai perverzió lenne, hogy magasból bombáznak és távolból rakétákkal lőnek olyan városokat és népeket, amelyek valamiért az amerikai szoldateszka és politikai vezetés célkeresztjébe kerültek. Ez részben azzal a tudatos óhajjal függ össze, hogy ne kockáztassanak amerikai életeket földfelszíni hadszíntereken, részben pedig azzal az inkább tudatalatti vággyal, hogy az áldozatok véres maradványai véletlenül se zavarják meg az amerikai bakák és az otthoni tévénézők hipokrita érzéseit önmagukról, kormányukról és fennen hangoztatott „családi értékeikről”. Korszakunk példátlan tudományos-technikai forradalma ellenére igazi haladást az jelentene az emberiség számára, ha véget lehetne vetni az amerikai bombázásoknak és háborúknak, egy kis szerénységre késztetve az USA/EU/NATO „szentháromságot”, amely nem ismer el semmiféle felsőbb hatalmat, és azt hiszi, hogy szó szerint joga van a világon mindenhol azt csinálni, amit csak akar, mindenki ellen, ameddig neki tetszik, és ráadásul mindezt „humanitáriusnak” álcázva.
Szinte már közhelynek számít azzal vádolni az USA-t, hogy rendre színes bőrű, harmadik világbeli, főleg muzulmán népeket választ célpontnak, de ne feledjük, hogy a modern idők egyik leghosszabb - folyamatosan 78 napig tartó - amerikai bombatámadása a volt Jugoszlávia fehér, európai és keresztény lakosságát sújtotta. Jól látható tehát, hogy amikor bombázásról van szó, az Egyesült Államok a teljes esélyegyenlőség híve. Számára a célponttá válás egyedüli feltételei: a) akadályt jelenteni az amerikai birodalmi akarat útjában; b) gyakorlatilag védtelennek lenni a bombázásokkal szemben. (Szíria például megfelel az előbbi kritériumnak, az utóbbinak azonban távolról sem, tehát minden esélye megvan rá, hogy megússza az amerikai bombázást.)
A washingtoni vezetés gondosan megkülönbözteti az amerikai légierő által ledobott robbanószereket a „tömegpusztító fegyverektől”, amelyek bevetéséhez szerinte csak a hivatalosan annak nyilvánított ellenségek elég romlottak. Az amerikaiak az atom-, a vegyi és a biológiai típusú fegyvereket tartják tömegpusztítóknak, amelyek hatása nem korlátozható kizárólag katonai célpontokra, szemben az általuk használt „precíziós” cirkáló rakétákkal. Mindez persze igencsak ingatag szemantikai lábakon áll, tekintettel az utóbbi hat évtized amerikai bombázásainak milliós nagyságrendű civil áldozatára. Ráadásul Washington nem alkalmazza a tömegpusztító minősítést az általa gyakran használt, noha válogatás nélkül gyilkoló szegényített urániumtartalmú és fürtös bombákra. Ugyanakkor rendkívül nehéz lenne „emberbarátnak” minősíteni a Tomahawk cirkáló rakétákat, amikor több ezer fontnyi TNT-t tartalmazó hasznos teherrel becsapódnak sűrűn lakott városok központjába, gyakran szegényített urániummal a robbanófejükben.
A náci rezsim ellen (persze csak utólag) szót emelő egyik német papot plagizálva: amikor Koreát, Vietnamot, Laoszt, Kambodzsát, El Salvadort és Nicaraguát bombázták, nem szóltam, mert nem voltam kommunista; amikor Kínát, Guatemalát, Indonéziát, Kubát és Kongót bombázták, nem szóltam, mert nem vettem róla tudomást; amikor Libanont és Grenadát bombázták, nem szóltam, mert nem értettem semmit; amikor Panamát bombázták, nem szóltam, mert nem voltam drogkereskedő; amikor Irakot, Afganisztánt, Pakisztánt, Szomáliát és Jement bombázták, nem szóltam, mert nem voltam terrorista; amikor Jugoszláviát és Líbiát bombázták „humanitárius” okokból, nem szóltam, mert indokoltnak látszott; amikor engem jöttek bombázni, nem maradt senki, aki megvédjen, de nem számít, mert már halott voltam.
Mementóként álljon itt tehát az USA által a második világháború óta bombázott országok listája William Blum Rogue State: A Guide to the World’s Only Superpower c. könyve alapján: Korea és Kína 1950-53, Guatemala 1954, Indonézia 1958, Kuba 1959-61, Guatemala 1960, Kongó 1964, Laosz 1964-73, Vietnam 1961-73, Kambodzsa 1969-70, Guatemala 1967-69, Grenada 1983, Libanon 1983, 1984, Líbia 1986, El Salvador 1980-as évek, Nicaragua 1980-as évek, Irán 1987, Panama 1989, Irak 1991, Kuvait 1991, Szomália 1993, Bosznia 1994, 1995, Szudán 1998, Afganisztán 1998, Jugoszlávia 1999, Jemen 2002, Irak 1991-2003, 2003-11, Afganisztán 2001-napjainkig, Pakisztán 2002-2003, 2007-napjainkig, Szomália 2007-2008, Jemen 2009, Líbia 2011.
„Bónuszként” pedig Philadelphia, Pennsylvania állam / USA 1985. május 13. Egy rendőrségi helikopter plasztik-dinamit bombát dob a MOVE nevű keresztény-karizmatikus néger szekta által elfoglalt épületre, az így keletkezett tűzvészben megsemmisül egy egész háztömb 60 lakása, és szörnyethal 11 ember, köztük öt gyermek; Franciaország 1986. április 15. Miután a francia kormány megtiltotta légterének átrepülését a Líbia ellen felvonuló amerikai légierő számára, retorzióként a tripoli francia nagykövetség épületét „véletlenül” találat éri a líbiai fővárost sújtó bombázásban; Kína 1999. május 7. A Jugoszlávia elleni amerikai agresszió során ugyancsak „véletlenül” súlyos bombatámadás éri a Kínai Népköztársaság belgrádi nagykövetségét; 2003 áprilisában Irak lerohanásakor az Iráni Iszlám Köztársaság területére is amerikai rakéták csapódnak be „tévedésből”, legalább egy ember halálát okozva.
MD 2012. X. 3.


Tábla Bírósági végzés a helyi bíróságok végrehajtóval való összejátszásáról

Közlemény!
Folytatódik és egyre több bizonyíték kerül elő arról, hogy a helyi bíróságok, mivel napi kapcsolatban vannak a kedvenc végrehajtójukkal, ezért vagy másért azt nem tudhatjuk, de elfogultak vele szemben és anyatigrisként védik őket. Most ezen véleményt a Győri Ítélőtábla is megerősítette.
Már csak az a kérdés merül fel, ha ítélkezni és tárgyalást vezetni nem lehet az összeférhetetlenség és a jó munka kapcsolat véget a bíróságoknak a végrehajtóval szemben, akkor hogyan tudnak kívülállóként, független bíróságként végzés hozni egy "végrehajtási kifogás" vagy "végrehajtás megszüntetése" iránt indított perben úgy, hogy ne a végrehajtót védjék a napi jó munka kapcsolat vagy "más" okból kifolyólag? Hol élünk? Milyen jogszolgáltatás van, ha bíróságokat is a gátlástalan végrehajtók irányítják?
Az alábbi végzés, azt gondoljuk, hogy magáért beszél és megválaszolja feltett kérdéseinket. Egy fontos kérdés marad még hátra, hogy Mire vár az Országos Bírói Tanács? Miért nem intézkedik?

(feherkemeny.com)

Assange és a Mossad

A közelmúlt eseményei világrengetőek, főleg ami a hazudozási és félrevezetési "piac" hatásaként is, életről és halálról szól milliók számára. Az igazi konfliktusok Machiavelli találmányaként, az információs kor háborújaként a megtévesztés eszközeire épül, ami erősebb, mint bármely fegyver amilyet valaha is el lehetett képzelni, különleges lehetőségeket biztosítva a csalók lehetőségfelismerése számára. Igazi regionális konfliktusokat, agresszív háborúkat, törzsi, etnikai és vallási rivalizálást lehet létrehozni a semmiből, talán a történelemben először, nyíltan is elismerve. Kérdés, hogy miként ismerjük fel az irányított hatásokat kiváltó hamis prófétákat, mikor hamisak, és mikor állítják róluk, hogy csalók. A káosz megteremtésének a legkézenfekvőbb lehetősége a félrevezetés, ám ennek is van több aspektusa.

Félre lehet vezetni úgy is, hogy az igazság csak egy szeletét mutatjuk meg, és a további részeit elhallgatjuk. Úgy is, hogy sugalmazunk le nem írt, ki nem mondott tartalmakkal, rábízva a megcélzott áldozatokra, hogy arra a következtetésre jussanak, amilyen irányába terelgetjük őket. Valószínűleg hasonló gondolatok következtében került ilyen vonatkozásban is célkeresztbe Julian Assange. A Wikileaks feltűnésekor, de a mai napig is feltűnő, hogy az USA soha semmit nem tett a Wikileaks ellen, ahogy a síkosított sajtó, és az izraeli lobbi sem. Kezdhetjük a legújabb beállított jelenet epizódjával, ugyanazokat a reakciókkal, és műveletekkel, amiket egyetlen hírügynökség sem akar látni, de megérinteni sem.

Jelenleg Irán és az Egyesült Államok között egy olyan időszakot élünk meg, ami végeredményeként - sokan remélik, hogy - a párbeszéd elvezet a megbékéléshez. Az amerikaiak közül kevesen vannak tisztában a CIA szerepével az iráni kormány 1953-as megdöntésében, és a brutális rezsimnek nyújtott támogatásokról. 1979-ben minden megváltozott. Voltak amerikaiak Iránban, akik támogatták az elnyomó kormány politikáját a nép ellen, és ez is része volt, hogy mit kell tekinteni egy olyan politikának, amely igazolta a hidegháborút a Szovjetunió ellen. Amerika és a világ népei kénytelenek voltak egy tucat diktatúrával szembenézni, és "harcot hirdetni a kommunizmus ellen". Néhány ezek közül a kormányok közül még mindig ott van a Közel-Keleten.

Az ecuadori nagykövetség erkélyéről Assange ezen a héten bejelentette a programot, amelyet előzőleg gondosan összehangoltak a kábítószer-urakkal a világon, a bankster barátaikkal és különösen Bejamin Netanjahuval, a legerősebb támogatóval. A cél az volt, hogy befolyásolják az amerikai választásokat Mitt Romney érdekében. Assange eredetileg megismertetett minket azzal a videóval, amelyikben az USA helikoptere megölte az iraki civileket. Természetesen a probléma, hogy Assange támogatta az iraki háborút, és ő is támogatja az amerikai támadást Irán ellen, valamint a további háborút Pakisztán ellen, és az USA beavatkozást Szíriában. Ő is a világ egyik vezető alakja, visszaszorítva a 9/11 vizsgálatát, amely okairól, végrehajtóiról mindent megtudhat egy tájékozottabb ember a világon.

Gordon Duff és mások véleménye szerint Assange a Wikileaks égisze alatt az izraeli titkosszolgálatnak dolgozik. Alapozzák ezt arra, hogy a Wikileaks kinyilatkozásokból mindig kiszűrik Izraelt. Nincs egységes dokumentum az Egyesült Államokban, amely bűncselekménnyel vádolná, vagy kiadatását követelné. Duff szerint, a svédországi kiadatás elkerülése érdekébe akár az USA-ba is menekülhetne menedékjogot kérni "politikai üldöztetése" miatt, hogy együtt ünnepelhessen az izraeli-lobbival, a milliárdosokkal, és a Fox News-al, amely minden nap az állami frekvenciákon küldi üzeneteit. "Ez az üldöztetés"!
Csakúgy, mint ahogy Terry Jones feladata, hogy úgy tűnjön, Amerika egy nemzeti háborúban van az iszlámmal, ... Julian Assange megbízása az, hogy képviselje Irán fenyegető nukleáris "készülődését". Assange, Murdoch és Netanyahu úgy tűnik ", hogy az azonos anyától származik," talán egy nem humán eredetűtől..."

Múlt héten Obama elnököt és Benjamin Netanjahu miniszterelnököt tájékoztatta a NAÜ vezető nukleáris szakértőjének kézhezvett levele, amelyben Clinton Bastin megerősítette, hogy nincs olyan folyamat, amelynek során a gáz halmazállapotú uran-hexaflouridot fém halmazállapotúvá lehetne tenni, egy bomba előállítása érdekében.
Kiderült, köszönhetően Jim Deannek és a Press TV-nek, hogy a levél ezeket az információkat tartalmazza, és amely felfedik a világot fenyegető nemzetközi korrupciót és azt, hogy a Wikileaks "érinthetetlen". Amit nem szabad Amerika és Irán esetében kimondani, azt megteheti a NAÜ egy csoport gazembere, akiknek a szóvivője, az izraeli David Albright, a sajtó (mint Terry Jones és Julian Assange) és az áltudomány vezetőjeként közvetlenül a New Times, de ugyenebben az újságban Julian Assange kijelentése is megtalálható, hogy támogatja az iszlám elleni háborút.

Mi a terve a "haszontalan evőkkel", a tervben, amely mögött látni az arcokat Romney és Netanyahu személyében, a főző-kavaró Adelson, Terry Jones és Julian Assange tevékenysége mellett?
Néhány pillantást kell vetni a színfalak mögé, és a politika mögött felsejlik a terv, a New World Order terve, akik azt hiszik, hogy túl sok a haszontalan evő. Kik a haszontalan evők? Ezek Te és én vagyunk, a gyerekeinkkel együtt. Szerintük. Ezekre az összeesküvés elméletekre senki sem válaszol, de a valódi összeesküvések, a titkos társaságok, az ismerté vált projektek, az időjárás manipuláció, a géntechnológiával módosított élelmiszerek és biokémiai hadviselés, a valóság. Összeesküvés, és nem elmélet, hanem tények.

Ahmadinedzsád elnök kifejezést adott azon elképzelésének, hogy a NAM országok voltak az igazi Egyesült Nemzetek Szervezete. Ők képviselik a nemzeti érdekeket, amelyek csak akkor állhatnak fenn, ha érvényesülhet és nincs elfojtva a párbeszéd, és az emberek nincsenek megfosztva reményeiktől. Nem véletlen, hogy a jelenlegi pénzügyi összeomlást a nyugat hozta létre, a háború lehetőségével, az oligarchák növekvő erejével, alászállva a kegyetlen önkényuralom poklába, létrehozva azt a gazdasági modellt, amiben generációról-generációra növekszik a szegénység, és kifosztott embereket végül el is akarják pusztítani.

Amíg a figyelmet felvásárolja a lárma, a nárcisztikus szamár annyira olcsó, mint az ártatlanok vére... mindaddig, amíg mi hagyjuk, hogy a hatalom hentesei vágóhidat építsenek országainkból...


Supradyn Plus

Tényleg az embernek már üldözési mániája lesz, ahogy mindent körülöttünk olyan módon alakítanak ki, hogy szinte nincs menekvés.Már sem enni, sem vizet inni, sem orvoshoz menni nem ajánlatos, legalábbis már mindenben megrendült a bizalom, de hát élni meg kell valahogy...
Eddig mindig időszakosan kiegészítettem a vitamin, ásványi anyag és nyomelem szükségleteimet a gondolom mindenki által jól ismert "Supradyn" pezsgőtablettával.
Legutóbb mikor a gyógyszertárban kértem, azt mondták már nem gyártják, csak az új Supradyn Plus van. Kérdezem, hogy mi a különbség, azt válaszolták hasonlítsam össze otthon, ők nem tudják.
Na, hát megnéztem, teljesen egyforma az összetétel, két különbséggel, amitől "Plus".
A két anyag, amit hozzátettek: Fluor és Aszpartam. Semmi mást. Bárki ellenőrizheti.
Azért az kizárt, hogy véletlen legyen, pont ez a kettő mérgező anyag.
Korábban az "eredetit" a Roche gyártotta, időközben az ilyen jellegű termékeket gyártó részlegét a Bayer-nek adta el..., most az gyártja.Kik az önjelölt megvilágosodottak, vagyis az illuminátusok, új világunk alakítói?

Az illuminátusok nevet a történelem során négy különböző társaság viselte. Az alombrádoké (Spanyolo.), az entuziászta és vizionárus álmodozókból álló guerineteké (Franciao, 1684 körül), a misztikusok által alkotott egyesület (Belgium, XVIII. század második fele), és végül az illuminátusok rendje.
”Az Illuminátusok modern változatát Adam Weishaupt (zsidó, jezsuita tudós, szabadkőműves) alapította 1776-ban négy barát segítségével: Francis Dashwood (jezsuita tudós, Hellfire klub), Marki Francois de Sade (jezsuita tudós, szabadkőműves), Kollmer (valószínűleg jezsui­ta) és Meyer Rothschild (zsidó, pénzember).

Az az eszme fogalmazódott meg Weishauptban, hogy egy társaságot kell létrehozni, amely hatását mindenfelé kiterjeszti, a leghatalmasabb szellemeket öleli föl, az ész uralmának helyreállításáért munkálkodik, továbbá előremozdítja a vallásos s politikai felvilágosodást és az emancipációt.
Tanai szerint a vallásos dogmák és istentiszteleti formák elvetendők, csak a deizmus rendszere terjeszthető, és a köztársasági elvek a hirdetendők. Knigge betársulásával, és a szabadkőműves páholytól nyert támogatás folytán az új rend rohamosan terjedt.
Enrey Antal szerint:
network.hu
"...Weishaupt, aki 1748-ban Ingolstadtban, módos zsidó családból született, fiatal korában kikeresztelkedett és belépett a jezsuita rendbe, ahol magas kiképzést nyert. Pappá szentelése előtt azonban meghasonlott önmagával, és miután a rendből kilépett, az ingolstadti egyetemen lett a kánonjog tanára. 1771-től kezdve tanulmányozni kezdte az egyiptomi és más okkult tanokat, és ezekben egyre jobban elmélyedve, arra az elhatározásra jutott, hogy a különböző okkult rendszerek híveit egyetlen hatalmas szervezetté egyesíti, mely az ő vezetésével egy új világrendet fog kialakítani. Öt évig dolgozott ezen a tervén, és végül 1776. május 1.-én létrehívott egy kis titkos társaságot, melynek az Illuminátusok ("megvilágosodottak") nevet adta.
Elképzelése a következő koncepción alapult:
1. A monarchiák és minden tekintélyelvű kormányzati rendszer eltörlése.
2. A magántulajdoni és örökösödési rend eltörlése.
3. Hazafiság és nemzeti érzület felszámolása.
4. A család és házasság intézményének felszámolása.
5. Mindenféle vallás eltörlése..."
(Endrey Antal - A disznófejű nagyúr)
A Bajor Illuminátusok Zürich-i főhadiszállásának ajtaja fölött e szavak állnak: Ordo ab chao (rend a káoszból).
network.hu
Az ősi trükk rendetlenséget teremteni, aztán kihasználni ezt a lehetőséget az irányítás megragadására, míg azt tetetni, hogy visszahozzák a rendet. Az elit tudja, hogy az emberek mindig hajlandóak lesznek feláldozni szabadságuk egy részét a biztonságért. íme néhány ultratitkos csoport, akik a háttérből szervezik a káoszt, és akik az igazi Illuminátusok:
A 300-ak Bizottságát 1729-ben alapította B a Brit Kelet-Indiai Társaság, hogy gondoskodjék a nemzetközi kereskedelemről és banktevékenységről, és így támogassa az ópiumkereskedelmet. Egyesíti a világ 300 leggazdagabb családját I a Brit Korona vezetése alatt. Egészében meg- I személyesíti a bankrendszert, együtt a nyugati B államok legfontosabb képviselőivel. Mindegyik f bank a 300 Bizottságán keresztül kapcsolódik | a Rothschildokhoz. E társaság két legismertebb tagja Henry Kissinger (balra) és Paul Volcker (Federal Reserve).

network.hu
Paul Volcker
• A B’nai B’rith (a Szövetség gyermekei) a legrégibb ma is aktív zsidó szervezet. 1843-ban zsidó szabadkőművesek alapították New York-ban. Törekszik mindenkit elhallgattatni, aki a zsidók ellen felemeli szavát, azzal, hogy antiszemitának bélyegzi. Hierarchiájának csúcsán a zsidó Kabbalah követőit találhatjuk, ami az ősi Babilonig és Egyiptomig visszanyúló misztikus iskola.
network.hu
• A Skót Rítus 33. szintjének Nagy Tanácsa képviseli a bank, politikai, gazdasági, ipari és vallási területek szabadkőműves elitjét. Tagjai döntéseiket a fekete mágia mély ismeretére alapozzák. Híres tagja, Albert Pike ügyész, katona, író, a nemzetközi sza­badkőművesség főpapja, az Illuminátusok feje, a Sátán Templomának főpapja, és a Ku Klux Klán alapítója volt.
• A Bajor Illuminátusok 13-ak Tanácsa képviseli a Druidák Nagy Tanácsát. A Rothschildok 13 főpapjából áll. Ezek irányítják a globális gazdaságot. Globális összeesküvés látomással rendelkeznek, melynek ők a végső szervezői, és a leglelkesebb előmozdítói.
network.hu


http://hirekhirek.network.hu/blog/hirek_hirek_hirek_klub_hirei/kik-az-onjelolt-megvilagosodottak-vagyis-az-illuminatusok-uj-vilagunk-alakitoi