2013. június 9., vasárnap

Ázsia országai saját "Schengent" hoznak létre

Indonézia, a Fülöp-szigetek, Mianmar és Kambodzsa az egységes vízum bevezetésének kérdését vizsgálják, ami érvényes lenne azon országok területén, amik a Dél – Kelet – Ázsia Egyesület tagjai (ASEAN).

A smart – vízum kidolgozásának érdekében ezen országok Idegenforgalmi Minisztériuma együttműködni kívánnak más érdekelt országok állami szerveivel.

Az ASEAN számára egységes vízum megalkotásának tervéről 2011 novemberében tettek bejelentést a szervezet csúcstalálkozóján.

Korábban a Schengen analógjáról megegyeztek már egymással Kolumbia, Mexikó, Peru és Chile, ezek az országok egységes vízumot vezetnek be azon személyek számára, akik a harmadik országból valók.

Oroszország Hangja

Legfontosabb magatartási szabályok árvíz esetén

Az alapvető magatartási szabályok árvízkor a következők:
• Kapcsolja be a rádiót, TV-t, figyeljen a külső tájékoztatásra, hangosbeszélőre, szirénára, informálja a szomszédokat is!
• Ne telefonáljon, csak segélykérési céllal!

• Ha elrendelték a kitelepítést, ne mondjon ellent, kövesse az utasításokat!
• Készítsen "túlélő"- csomagot!
• Zárja el és kapcsolja ki a gázt, villanyt, vizet ha elhagyja a lakást, és zárja be az ajtókat, ablakokat is!
• A csomagot hátizsákban vagy válltáskában vigye, kezei maradjanak szabadon!
• Öltözzön rétegesen, kényelmesen!
• Gondoljon a családtagok szükségleteire is!
• A megadott gyülekezőhelyet gyalog közelítse meg!
• Csoportosan közlekedjen, hogy segíthessenek egymáson!
• A gyülekezőhelyen várja meg a további utasításokat!
• Ne hallgasson rémhírekre, ne terjessze azokat!
Bízzon azokban, akik felkészültek a védelmére, és Önért is vállalják a veszélyt!
Alapszabály: A megáradt víz kiszámíthatatlan, ne menjen bele, csak ha már semmi más lehetőség nincs. A fenti magatartásszabályokból aszerint kell választania, hogy el tudja-e hagyni az épületet, amelyben tartózkodik, vagy sem.

Mi legyen a "túlélő-csomag"-ban?
• személyi okmányok, értéktárgyak, készpénz, betétkönyv, bankkártya,

• két- három napi élelmiszer (konzerv, nem romlandó élelmiszer) egy liter ivóvíz, tea, üdítő (az élelmiszereket úgy célszerű összeválogatni, hogy a napi kalória érték a 3000-3600 kalória tápértéket elérje)
• az évszaknak, illetve a helyzetnek megfelelő lábbeli, felsőruházat, fehérnemű,

• tisztálkodási eszközök,
• rendszeresen használt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök,
• egyéni védőeszköz (ha van) szükség szerint légzésvédő és bőrvédő eszközként használható ruházat,
• takaró (esetleg hálózsák, gumimatrac),
• ha van, hordozható, tranzisztororos rádió.
A csomag kialakításánál feltétlenül számolni kell azzal, hogy központilag biztosított szállítóeszközön, esetleg gyalog történik a lakóhelyelhagyás. Fontos, hogy az összeállított csomag könnyen szállítható legyen, nem haladhatja meg a 20 kg-ot. A csomagon fel kell tűntetni a nevet, a címet, a gyermek ruházatára lehetőleg fel kell írni, vagy varrni a nevét, születési évét. Mellékelni kell az esetleges gyógyszerérzékenységéről szóló iratot. Tartózkodni kell a mindennapi élethez nem szükséges tárgyak, eszközök, becsomagolásától, de a gyermek szeretett játékát tanácsos betenni.
Általános magatartási szabályok kitelepítés elrendelése esetén:

• a lakosság a kitelepítéséről, kimenekítéséről szóló elrendelést követően bárhol értesül róla az első és legfontosabb számára, hogy ha lehetséges, hazatérjen a lakásába, családtagjait "összegyűjtse", mert a kitelepítésre, kimenekítésre a családnak együtt kell felkészülni,
• alapvető követelmény, hogy a kitelepítést irányító szerv utasításait be kell tartani, a gyülekezőhelyen pontosan meg kell jelenni,
• első feladat a veszélyhelyzeti ("túlélő") csomag összeállítása,
• a megadott kitelepítési útvonalat kell használni,
• a kitelepítés során érvényesül a család együtt tartásának elve,
• ha a veszélyhelyzet bekövetkeztekor a tanulók az iskolában tartózkodnak, és az osztályok tanulóiért a nevelő felel, ő viszi őket a kitelepítési gyülekező helyre, a befogadási helyen le kell adnia a névsorukat,
• mindenkinek el kell döntenie, hogy saját maga által meghatározott befogadási helyre megy pld. rokonokhoz, vagy a befogadásra kijelölt helyre,

• az egyedül maradó gyermekekre, idősekre és betegekre megkülönböztetett figyelmet kell szentelni, a mozgásképtelen betegeket a gyülekezőhelyen be kell jelenteni, a segítők megérkezéséig maradnia kell valakinek mellettük,
• ne veszélyeztesse senki az életét a család értékeinek védelmével, mert a hátra maradt ingatlanok, egyéb vagyontárgyak őrzését a rendőrség, polgárőrség, őrző-védő szervezetek végzik.

A lakásból való távozáskor:
• ki kell kapcsolni a villanyt, az elektromos készülékeket, a világítást,
• el kell zárni a víz- és gázvezetéket, berendezéseket,
• el kell oltani a kályhákban, tűzhelyekben az égő tüzeket,
• be kell zárni az ablakokat, ha van leereszteni a redőnyöket,

• a lakásajtót kulcsra zárni,
• a mozgásképtelen beteg családtagokat a gyülekezési helyen be kell jelenteni, egy visszamaradó családtag felügyelete mellett meg kell várni, amíg az elszállításuk központilag megtörténik.
Forrás: katasztrófavédelem