2013. február 18., hétfő

Már március 10-én megkezdődhet a konklávé

A nagyheti és húsvéti ünnepek közelsége miatt a Vatikán a konklávé megnyitásának előbbre hozását fontolgatja. Indokolt esetben erre a pápaválasztás menetét szabályozó dokumentum is lehetőséget ad, és az időpont módosítás a gyakorlatban is kivitelezhető lenne.
XVI. Benedek lemondása után a 117 választó bíborosnak össze kell gyűlnie Rómában, hogy új pápát válasszanak. A II. János Pál által kiadott Universi Dominici Gregis című apostoli konstitúció értelmében a konklávénak március 15. és 20. között kell megkezdenie munkáját.
A húsvét közelsége miatt, és mivel XVI. Benedek előre bejelentette lemondásának dátumát, időt hagyva ezzel a választó bíborosok felkészülésére, elképzelhető, hogy a konklávé a megszabott időpont előtt ülésezni kezd. Az I.Media értesülései szerint az új pápa beiktatása így már március 19-én megtörténhetne. Február 16-án, szokásos szombati sajtótájékoztatóján Federico Lombardi vatikáni szóvivő is megerősítette, hogy a bíborosok gondolkodnak a konklávé korábbi megkezdésének lehetőségén.
Az Universi Dominici Gregis ugyan pontosan meghatározza a konklávé kezdetének időpontját, mégis meghagyja a lehetőséget a bíborosi kollégium részére, hogy indokolt esetben néhány nappal eltérjenek az előírástól. A szöveg azt is megengedi, hogy ha kétely merülne fel a konstitúció előírásaival vagy azok betarthatóságával kapcsolatban, a bíborosi kollégium szabadon dönthet ezek megváltoztatásáról, „amennyiben az összegyűlt bíborosok többsége a módosítással egyetért”.
Márpedig február 28-án a bíborosok többsége Rómában lesz, hogy részt vegyen a XVI. Benedek által tartott utolsó audiencián. Így néhány órával később, a pápai trón megüresedésekor meg tudnak egyezni a konklávé kezdetének előbbre hozásáról. Ha a pápaválasztó tanács már március 10-e körül megkezdené munkáját, és az utóbbi száz évben megfigyelhető gyakorlat szerint 3-4 nap alatt döntésre jutnának, az új pápa beiktatása már március 19-én, Szent József ünnepén megtörténhetne. Így az új pápának lenne ideje felkészülni a nagyhéten esedékes, számos ünnepi szertartásra, és a világ különböző pontjairól érkező választó bíborosok is visszaérhetnének egyházmegyéjükbe a nagyhét idejére.
Magyar Kurír

Vatikán: akik az átmenetet biztosítják


Amint február 28-án XVI. Benedek lemondása ténylegessé válik, a Vatikánban egy legalább tizenöt napos átmeneti időszak veszi kezdetét, mely a pápaválasztó konklávé megnyitásáig tart. Az alábbiakban  az átmeneti időszakot biztosító személyeket mutatjuk be.
Tarcisio Bertone bíboros, a Római Katolikus Egyház camerlengója
Február 28-án 20 órától a vatikáni államtitkár hivatala megszűnik. De Tarcisio Bertone bíboros ezen kívül a Római Katolikus Egyház camerlengója is, és ezen a címen az ő feladata lesz, hogy az apostoli szék megüresedésének tényét megállapítsa, hogy gondoskodjon a pápai paloták őrzéséről, és hogy a bíborosi kollégium fennhatósága alatt a Vatikán folyó ügyeit irányítsa. Bertone bíboros 2007-ben kapta a camerlengói megbízást. A 78 éves, piemonti születésű,  szalézi szerzetes nyolc éven keresztül (1995-től 2002-ig) volt Joseph Ratzinger legfontosabb munkatársa a Hittani Kongregációban, majd Genova érsekévé nevezték ki. 2006-ban hívták vissza a Vatikánba az államtitkári posztra, és mint ilyen, a Kúria „fejévé” vált.
Angelo Sodano, a Bíborosi Kollégium dékánja és Giovanni Battista Re, a legidősebb püspök-bíboros
Általában a Bíborosi Kollégium dékánja elnököl a bíborosi testület ülésein abban az időszakban, amikor nem ül pápa Szent Péter trónján, és az ő feladata az is, hogy összehívja a bíborosokat Rómába. Mivel azonban a jelenlegi dékán, a 85 éves Angelo Sodano bíboros kora miatt már nem vehet részt az új pápa megválasztásában, és a 90 éves aldékán, Roger Etchegaray bíboros sem, a legidősebb püspök-bíborosra, a 79 éves Giovanni Battista Re bíborosra száll a feladat, hogy a Szent Kollégium ülésein és a konklávén elnököljön. Giovanni Battista Re korábban vatikáni helyettes-államtitkár, majd a püspöki kongregáció titkára, végül pedig, 2010-ig a Püspöki Kongregáció prefektusa volt.
Giovanni Becciu érsek, vatikáni helyettes-államtitkár és Dominique Mamberti érsek, a vatikáni államközi kapcsolatok titkára
A vatikáni államtitkár hivatala a pápa lemondásával automatikusan megszűnik, két legfőbb munkatársa azonban pozíciójában marad, hogy segítse a bíborosi testületet a folyó ügyek irányításában az új pápa megválasztásáig. A helyettes-államtitkár olyan, mint az egyház „főtitkára”. Ezt a pozíciót 2011 óta a 64 éves Giovanni Becciu érsek, volt kubai nuncius tölti be. Az államközi kapcsolatok titkára pedig a vatikáni diplomáciáért felel, ő 2006 óta a 60 éves Dominique Mamberti érsek, volt szudáni, majd eritreai nuncius látja el.
Lorenzo Baldisseri érsek, a Bíborosi Kollégium titkára
A Bíborosi Kollégium titkári feladatait hagyományosan a Püspöki Kongregáció titkára látja el. Ezt a posztot 2012 óta a 72 éves Lorenzo Baldisseri tölti be, aki tíz éven keresztül brazíliai nuncius volt. Ő az, aki átadja az új pápának a pápai fehér sapkát és átveszi tőle a bíborosi piros sapkát annak jeleként, hogy hamarosan bíborossá avatják (bár a 2005-ös konklávé után Monterisi érseknek 2010-ig kellett várnia bíborossá avatására).
Magyar Kurír

Gimnazistáknak tartott lelkigyakorlatot a Chemin Neuf közösség

„587 ismerős a Facebookon, és hány igaz barát?” címmel tartott két napos lelkigyakorlatot 14-18 év közötti gimnazistáknak a Chemin Neuf ökumenikus közösség Piliscsabán.
587 ismerős a Facebookon, és hány igaz barát? Ez a provokáló mondat adta meg a piliscsabai lelkigyakorlatos hétvége témáját. A Magyarországon is népszerű francia Chemin Neuf közösség két nap alatt 14-18 év közötti kamaszoknak bizonyította be, az igaz barát nemcsak interneten kerestetik. Hogyan lehet az isteni szeretet és elfogadást minden kapcsolat középpontjába állítani? Csapatmunka, kiscsoportos megosztás, örömtánc, zene, vezették a hétvégén a fiatalokat – tájékoztatta a Magyar Kurírt Zsoldos Alexandra.
Napjaink kamasza leginkább közösségi portálokon ápolja kapcsolatait – hangzott el a lelkigyakorlat egyik előadásában. A virtuális tért nem kiküszöbölhető a mai ember életéből. Nagyon könnyű a virtuális világban barátságokat kialakítani, adott a retusálás lehetősége, mindenki szépítheti önmagát. A tökéletessé formált profil a népszerűség növelésének eszköze. Mivel a kamaszok felnőtt bőrbe bújt gyerekek, még illúzióvilágban élnek. Úgy érzik, a tökéletesség elérhető, így ha ők nem is azok, megpróbálják annak mutatni magukat. Mindenki tartozni szeretne valahová. A közösségi portál, - ha tudattalanul is, - könnyed barátságokat ígér, ahol egy gombnyomás a viszontszeretet… Isten ennél sokkal többet ad – ezt igyekezett közvetíteni a hétvége.
A találkozó változatos programot biztosított. Az elmélkedéseket játék, sok nevetés egészítette ki. A résztvevők kiscsoportban osztották meg válaszaikat. A kiengesztelődésben a fiatalok Istennek ajánlották fel emberi kapcsolataikat.
A hétvége alapfonalát három tanítás adta. A fiatalok a virtuális világ, a barátság, és Isten barátságáról gondolkodtak el. A francia szerzetesnő, Marie arról beszélt, hogy a kereszt szimbolizálja legjobban az emberi kapcsolatokat. Embertársainkkal vízszintes a sík, míg Istennel az égbe húz. Ha istenkapcsolatunk élő, az keresztülszeli az összes humánkapcsolatot, és lélek irányítja az elfogult emberi érzelmeket. Már nincs virtuális verseny, nem megelőzni akarjuk a másikat, hanem felemelni az égbe.
A leligyakrolaton arra figyeltek a fiatalok, hogy nincs még egy barát, aki úgy szeret, mint Isten. Az igaz barát mindent megad, csak kérni kell, és hinni benne.
A Chemin Neuf (új út) közösség ökumenikus elhivatottságú katolikus közösség. Laurent Fabre jezsuita vezetésével, imacsoportból született 1973-ban Lyonban, Franciaországban. Ma közel 2000 tagja van, mintegy 30 országból. A közösség Magyarországon két házat vezet; egy egyetemista kollégiumot Zugligetben, és egy lelkigyakorlatos házat Bodrogolasziban.
Magyar Kurír

Beszélgetés a házasságra való készülésről

Parázs Pasztorális Központ: a házasság boszorkánykonyhája


A Parázs Pasztorális Központ koordinátorát, Néma Attiláné Ellát a Magyar Kurír arról kérdezte, milyen problémákkal kellene szembenéznünk készülve és készítve a házasságra.
Mindenki boldog kapcsolatra vágyik. Vajon helyesen határozzuk meg a boldogság fogalmát? Melyek a boldog kapcsolat ismérvei?
Az a boldog kapcsolat, amely megelégedést ad minkét félnek, ahol mindketten fejlődni tudnak, kiteljesedhetnek. Hogy ki mitől teljesedik ki, az már változó lehet. Azt gondolom, a feltétel nélküli szeretet, elfogadás tesz igazán boldoggá, az a biztonság, elkötelezettség, amit a házastársi eskü fejez ki a legteljesebben. Sokan azt képzelik, csak a 100%-os boldogságszinten mondhatjuk el, hogy jól működik egy kapcsolat. Úgy vélem, inkább „boldogságtartomány”-ban érdemes gondolkodnunk, amibe beleférnek a hepehupák is. Egy jól működő kapcsolatban gyorsan észreveszik a kapcsolat hanyatlását, ami időnként természetes, és együttes erővel elkezdenek dolgozni azon, hogy szebb legyen, mint valaha.

Adható-e útmutatás, mondjuk akár recept, amitől boldog lehet a kapcsolat?
De könnyű lenne, ha bevehetnénk egy boldog kapcsolat pirulát vagy megkapnánk egy tuti receptet. A legfontosabb tudnivaló, hogy a boldog kapcsolatért tenni kell, ápolni kell.  A kapcsolat élő és érzékeny, mint egy virág. A jó hír az, hogy amint a növényápolás, úgy a kapcsolatépítés is tanulható. A szerelemnek, az emberi kapcsolatoknak ugyanúgy vannak törvényszerűségei, mint akár a fizikának.  Segítségünkre vannak a különböző humán tudományterületek ismeretei, és az előttünk járó párok tapasztalatai, így nem a saját bőrünkön kell kísérleteznünk. Van tehát sokféle jó recept, és ahogyan a sütésnél, a párkapcsolatban is van néhány hozzávaló, amit nem szabad kihagyni és egy-két aranyszabály, amit érdemes betartani. Mindazonáltal minden párnak a saját ízlése szerinti változatot kell összeállítani. Ezt csak ők ketten tudják elkészíteni, hiszen minden kapcsolat egyedi. Ettől izgalmas!

Ha továbbvisszük a párhuzamot, a süteményben is sok függ az összetevőktől. Tudunk jól választani, mire kell figyelni a választásban?
Senki nem úgy tervez egy boldog kapcsolatot, hogy csak rövid ideig fog tartani. A párunkkal hosszú útra indulunk, együtt akarjuk leélni az életünket. Nyitott szemmel érdemes választani, olyan útitársat, aki nem megnehezíti, hanem inkább megkönnyíti a kalandtúrát. Figyelni kell a jellemre, az értékrendjére, hogy milyen fontossági sorrend van az életében. Arra, hogy mennyire képes áldozatot hozni, kötődni. Hogyan kezeli a kapcsolatait, a konfliktusokat, a pénzt. Milyen szerepelképzelései, elvei vannak, mit gondol a családtervezésről, a gyermeknevelésről. Érdemes tudatosítani, hogy miben vagyunk egyformák, miben különbözünk. Férfi illetve női létünkből eleve adódnak érdekes különbségek. Fontos alapot adhat, ha hitkérdésekben egyetértünk. Az az igazi, ha Isten az első mindkettőnk életében. Ez sok mindenre garanciát ad, de a fenti kérdések ebben az esetben is átgondolandók. Az, hogy két jó keresztény ember köt házasságot, még nem elégséges feltétel.
Az ember az igaziban a tökéletesre vágyik. Az „elég jó” is megfelelhet a boldogsághoz?
Sokan álmaik hercegét, hercegnőjét keresik, tökéletes testi-lelki paraméterekkel. A fehér lovon érkező herceg, a legszebb hercegnő is lesz fáradt és ideges. Azt gondolom, hogy nem csak egy igazi létezik, több jelölt is válhat igazivá. Viszont akit választunk a kínálatból, az lesz az Egyetlen. Ezért egy bizonyos szintnél alább nem szabad adni, nem érdemes megalkudni, akkor sem, ha elég szűkös a kínálat. Ha már az oltárnál sem mondunk teljes szívvel igent a másikra, mi lesz később? Alapvető feltételek, hogy vonzódjunk egymáshoz, hogy jó legyen köztünk a kommunikáció, és mindketten elköteleződjünk egymás felé. Egyik sem nélkülözhető, mert a hiányuk alapjaiban rengeti meg a kapcsolatot. Ha ez a három feltétel megvan, és élő marad köztünk a kommunikáció, minden nehézségen túl lehet jutni, és a kapcsolat egyre mélyülhet, szépülhet.
A Parázs Pasztorális Központ már nagyon korán, az együttjárás során elkezdi a kapcsolatépítő munkát.
Igen. Sok fölösleges év és könny megspórolható, ha valaki tudatosan készül a párválasztásra, és nemcsak az ösztöneire hagyatkozik. A tudatos készület nem öli meg a könnyedséget, csak a könnyelműséget, annak meg nem árt.
Népmeséink azt tanítják meg kell küzdeni a párunkért. Ma hogyan jelentkezik ez a megküzdés?
Ma is van megküzdés, csak a hétfejű sárkány és a gonosz mostoha néz ki másképp. Úgy gondolom, a próbatételt nem kívül kell keresni, hanem belül. A sárkány hét feje közt ott a kényelemszeretet, az önzés, a rendetlen vágy, a döntésképtelenség… Akinek szépen alakul a kapcsolata, annak sem megspórolható a megküzdés, előbb-utóbb eljön. Az lesz igazán értékes, amiért megdolgozunk.
A felkészülés is ezt a megküzdést segíti. A Parázs párkapcsolati műhelye, családi életre nevelő programja is ezt szolgálja. Mivel kell felvértezni a fiatalokat?
Jó, ha úgy tudunk tanúságot tenni a keresztény házasságról, hogy az a nem hívőknek is vonzó meghívás legyen. Nagyon fontosnak tartjuk a felkészítés minőségét, mert nagy lehetőség van a kezünkben. A programjaink interaktívak, nem előadásokat tartunk, hanem a párokat is megdolgoztatjuk. Ezáltal gyakorlati segítséget kapnak, elindul köztük a kommunikáció a témák és a feladatok nyomán. Hiszen a kapcsolat is kettejük munkája, és ami a felkészítés során kettejük között születik, az a lényeg. Mi csak inspirálni szeretnénk őket, hogy rákapjanak annak az ízére, hogy milyen jó együtt dolgozni a kapcsolatukon. Konkrét témaköreink: önismeret, családi örökségünk, kommunikáció, konfliktuskezelés, családtervezés, szexualitás, férfi-női identitás, a boldog kapcsolat összetevői, törvényszerűségei. Fontosak a szentségtani kérdések: mitől több a szentségi házasság, mint a polgári, és mitől lesz érvényes. Nélkülözhetetlen, hogy az atyák mellett házaspárok is tanúságot tegyenek a tapasztalataikról, hogy lássák a házasságra készülő fiatalok, amit hallanak az valóság, és a szerelem izzó lehet sok-sok év elteltével is.
A Parázs Pasztorális Központ Bábel Balázs érsek, metropolita főpásztori áldásával 2012. január 1-én jött létre. A Központot Finta József pasztorális püspöki helynök felügyeletével a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) működteti.
Trauttwein Éva/Magyar Kurír

A Hawaiiak 27 életbölcsessége

1. NO'ONO'O felismerés "Én - én vagyok: Isten egyik képviselője a Földön."
2. MOHALU szabadság "Az univerzum határtalan." - Az univerzumban minden lehetséges - Sohase mondd, hogy soha - sosem késő.
3. NANA PONO figyelmesség "Vizsgálj meg és ellenőrizz minden gondolatodért, mert az teremti a valóságot"
4. IKE tudatosság "Gondolkodj pozitívan, mert az vagy, amit gondolsz, az vagy amit gondolsz arról, ami vagy és a világod olyan, amilyennek te gondolod."
5. MANA'O célzatosság "Állíts sorrendet: először mindig a legfontosabbat tedd."
6. KALELE hit "A hit teremti meg a valóságot, s köt össze téged az egyetlen igazsággal."
7. PULE imádság "Az imádság teremti meg a valóságot, s köt össze téged az egyetlen igazsággal."
8. KULEANA felelősség "A saját életéért - és csak azért - mindenki kizárólag saját maga felelős."
9. WEHE WEHE elhatárolódás "Ne engedd, hogy mások rád hárítsák a problémáikat."
10. HILINA'I bizalom "Isten határtalan szeretete határtalan önbizalomhoz vezet."
11. HANO HANO önmagunk tisztelete "Minden és mindenki benned van"
12. MAHU'I elvárás "Ne azzal elégedj meg ami van, hanem azzal, ami lehetne."
13. WAI WAI felhasználás "Objektíven tarthatatlan helyzetekbe ne fektess energiát."
14. OLE,HO ÓLE önvédelem "Tanulj nemet mondani, és engedd el."
15. PONO realizmus "A hatékonyság az igazság mértéke."
16. A'O IKAIKA fegyelem "Mindent tegyél olyan jól, amennyire csak tudod, és tedd szívesen."
17. KAULIKA egyenlőség "Bánj mindennel és mindenkivel úgy, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak."
18. MAIKAI harmónia "Mindenkitől, mindig és mindenütt csak annyit várnak, amennyit képes elviselni."
19. MAKIA energia "Az energia a figyelmet követi."
20. MANAWA a döntés időpontja "Mindig most van itt a megfelelő pillanat a cselekvésre."
21. APO elfogadás "Minden úgy jó, ahogy van."
22. OIA igazság "Amit az ember mond, annak igaznak kell lennie, de nem kell kimondani mindent, ami igaz."
23. KALA elengedés "Az elengedés az igazi szabadság."
24. KALAKU megbocsátás "A megbocsátásban rejlik a gyógyulás."
25. KALANA odaadás "Csak az odaadás tanít meg minket önmagunk és mások szeretetére."
26. MALU béke "A belső békének semmi köze a külső viszonyokhoz."
27. ALOHA szeretet "Valójában csak szeretet van.

http://www.new-reiki.com/szellemiseg/item/102-a-hawaiiak-27-%C3%A9letb%C3%B6lcsess%C3%A9ge.html

Böjte Csaba: A tisztulás a bűnbánat útja

Csaba testvér nagyböjti levelében arra buzdít, hogy a bűnbánat útján hozott döntéseinkkel lépteinket igazítsuk a szeretet útjára.
A mai világban nagyon sokan foglalkoznak fizikai testük, belső szerveik megtisztításával, méregtelenítésével, ezért az emberek különféle kúrákon vesznek részt, nehéz gyakorlatokat végeznek, táplálkozásukat, mindennapi életüket átszervezik. Szerintem jól teszi az, aki elindul ezen a sokszor orvosok által javasolt úton, hogy ilyenkor tavasszal a sok téli salaktól, méreganyagtól, tartósítószertől a testét megszabadítsa.

Az ember testi, lelki valóság, nekünk nem választanunk kell a test és a lélek között, hanem az embert a maga egységében kell elfogadjuk, értékeljük és ápoljuk. Nem szabad se a testi, se a lelki dimenzióját az életnek elhanyagolni, megvetni, másodrendűnek bélyegezni. Bűn az is, ha valaki e szép világnak és benne az embernek csak a lelki, szellemi oldalát értékeli, de az is gond, ha nem veszünk tudomást arról, hogy az Isten alkotta ember nem csak 50-70-100 kg. élő szövet. Ezért, kisebb testvéri szeretettel szeretnék egy utat mutatni, mely az egész embert a maga szellemi, lelki méltóságában képes megtisztítani, gyógyítani, felszabadítani, az Istengyermeki örömteli méltóságra emelni.

A tudatosan elkövetett bűneink lehúznak, a rossz döntéseink, át nem gondolt cselekedeteink, szabadságunkat, emberi méltóságunkat nem csak beszennyezik, de össze is törhetik. Az orvosok egybehangzó véleménye, hogy a gondolatban, cselekedetben, mulasztásokkal elkövetett bűneink mindenféle testi, szellemi betegségnek a forrásai lehetnek. Anyánk az Egyház, ilyenkor tavasszal, a húsvéti szent időben az embereket ösztönzi az elcsendesedésre, a szellemi, lelki tisztulásra, a bűnbánat tartására. Ősidőktől a lelki tisztulás útjára lépő ember Isten törvényeire figyel, azok fényében újítja meg életét. Az erkölcsi életünket szabályozó parancsok világosak, egyértelműek, és hosszú évezredek tapasztalata alapján váltak az emberiség közkincsévé, ezért merem én is a bűnbánat útján, mint jelzőoszlopokat magunk elé állítani.

Isten a történelem során háromszor adott parancsokat az emberiségnek.

I. A Szentírás szerint, még a bűnbeesés előtt, Teremtőnk két dolgot kért tőlünk: „Szaporodjatok és sokasodjatok és hajtsátok uralmatok alá a földet”. Igazából e pár szóban Isten az önfenntartás, fajfenntartás parancsát adta nekünk. Minden embernek kötelessége az életét fenntartani, megtanulni uralni a saját testét, de a kommunikáció alapvető eszközeit is, a beszédet, írást és mindazt, mi egy embert emberré tesz. Ha útra kelünk, uralnunk kell a közlekedő eszközt, a szerszámokat, a gépeket, mindazt mi körülvesz, mit az emberiség évmilliárdok alatt felfedezett, alkotott, mi a civilizációnk része, meghatározója. Uralnunk kell gondolatainkat, vágyainkat, szavainkat, pont úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztustól láttuk, aki még elárulása estéjén is, nagycsütörtökön képes volt testvérei lábát megmosni. Természetesen nem csak „uralni”, nagyra értékelni kell az életet, hanem azt alázattal, szeretettel, mint drága ajándékot tovább kell adnunk a gyermekeinknek, az utánunk jövő generációknak. A fajfenntartás ösztöne minden élőlényben ott van, nekünk ezt a törvényt Isten írásba is adta a Teremtés könyvének az elején. Az élet tovább adása, szolgálata olyan parancs, melyet ha tudatosan megszegünk, súlyos bűnt követünk el. Az Isten adta fényt, az életet bűn veszni hagyni, kioltani.

II. Sajnos nem volt elég e két rövid, világos parancs, ezért Isten a bűnbe esett emberiségnek  részletes eligazítást adott a tízparancsolatban. A tízből a három első parancsolat Teremtőnk felé irányítja figyelmünket, a következő hét szüleinkkel és embertársainkkal való viszonyunkat határozza meg.

1.    Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!   
2.    Isten nevét hiába ne vedd!   
3.    Az Úr napját szenteld meg!   
4.    Atyádat és anyádat tiszteld!   
5.    Ne ölj!   
6.    Ne paráználkodj!   
7.    Ne lopj!   
8.    Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!   
9.    Felebarátod házastársát ne kívánd!   
10.    Mások tulajdonát ne kívánd!   

III. És végül megváltónk, Jézus Krisztus hihetetlen tömörséggel összefoglalta Isten akaratát a Főparancsban, az Isten, az embertárs és az önmagunk szeretetének a  parancsolatában.
„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legfőbb: az első parancs. A második hasonló ehhez: szeresd felebarátodat, mint önmagadat. E két parancson függ az egész törvény és a próféták.” (Mt 22,37-40)

Több ezer év és összesen tizenöt rövid, tömör parancs, melyeket ha betartanánk, a mi életünk is, de az emberiség élete is gyökeresen megváltozna. Nem az a cél, hogy mi egymás életét vizsgálgassuk, ítélkezve egymás hibáit, bűneit kiteregessük, mert az acsarkodás csak rosszabbá tesz bennünket. Az vinne előbbre, ha mindenki a maga életében teremtene rendet, és ez lehetséges is, mivel a magunk élete felett mi magunk döntünk. Vegyük alázatosan hosszan Isten parancsait, kéréseit, és a boldogságra vezető út jelzőkövei mentén induljunk el. Lépjünk rá a bűnbánat, a tisztulás útjára és minden egyes törvénynél megállva gondolkozzunk el, hogy életünk mennyire van összhangban az Isten adta normákkal. Tudnunk kell, hogy a bűnbánat útjára lépő ember az elcsendesedés, az elmélkedés fényében nemcsak a múltját faggatja, hibáit ismeri fel, hanem kemény döntéseket is hoz, pályáját bölcsen módosítja, saját lépteit, - a múltját megbánva - a szeretet útjára igazítja.

Az elmúlt napokban Budapesten voltam és a Pálos sziklatemplomtól a Gellérthegy oldalában a pesti ferences templomba zarándokoltam néhány testvéremmel. Nagy élmény volt, a csodálatosan szép tájban, jó időben, imádságos szeretettel bandukolni a templom felé, melyben mikor oda értünk éppen szentmise áldozatot mutatott be az atya. A zarándokutunk végén az Eukarisztiában az élő Isten fogadott. Ezt az egy órás utat mint bűnbánati zarándoklatot tiszta szívvel merem ajánlani mindenkinek. Remélem, hogy eljön az az idő, mikor a földből sudáran kinő tizenöt kopjafa, mindegyikbe belefaragva egy-egy Isteni parancs, hogy mint néma felkiáltó jelek megállítsanak, és némán ösztönözzenek lépteinket Istenünk lépteihez igazítani.

Kisebb testvéri szeretettel, Csaba t.

Magyar Kurír
Csaba testvér nagyböjti levelében arra buzdít, hogy a bűnbánat útján hozott döntéseinkkel lépteinket igazítsuk a szeretet útjára.
A mai világban nagyon sokan foglalkoznak fizikai testük, belső szerveik megtisztításával, méregtelenítésével, ezért az emberek különféle kúrákon vesznek részt, nehéz gyakorlatokat végeznek, táplálkozásukat, mindennapi életüket átszervezik. Szerintem jól teszi az, aki elindul ezen a sokszor orvosok által javasolt úton, hogy ilyenkor tavasszal a sok téli salaktól, méreganyagtól, tartósítószertől a testét megszabadítsa.

Az ember testi, lelki valóság, nekünk nem választanunk kell a test és a lélek között, hanem az embert a maga egységében kell elfogadjuk, értékeljük és ápoljuk. Nem szabad se a testi, se a lelki dimenzióját az életnek elhanyagolni, megvetni, másodrendűnek bélyegezni. Bűn az is, ha valaki e szép világnak és benne az embernek csak a lelki, szellemi oldalát értékeli, de az is gond, ha nem veszünk tudomást arról, hogy az Isten alkotta ember nem csak 50-70-100 kg. élő szövet. Ezért, kisebb testvéri szeretettel szeretnék egy utat mutatni, mely az egész embert a maga szellemi, lelki méltóságában képes megtisztítani, gyógyítani, felszabadítani, az Istengyermeki örömteli méltóságra emelni.

A tudatosan elkövetett bűneink lehúznak, a rossz döntéseink, át nem gondolt cselekedeteink, szabadságunkat, emberi méltóságunkat nem csak beszennyezik, de össze is törhetik. Az orvosok egybehangzó véleménye, hogy a gondolatban, cselekedetben, mulasztásokkal elkövetett bűneink mindenféle testi, szellemi betegségnek a forrásai lehetnek. Anyánk az Egyház, ilyenkor tavasszal, a húsvéti szent időben az embereket ösztönzi az elcsendesedésre, a szellemi, lelki tisztulásra, a bűnbánat tartására. Ősidőktől a lelki tisztulás útjára lépő ember Isten törvényeire figyel, azok fényében újítja meg életét. Az erkölcsi életünket szabályozó parancsok világosak, egyértelműek, és hosszú évezredek tapasztalata alapján váltak az emberiség közkincsévé, ezért merem én is a bűnbánat útján, mint jelzőoszlopokat magunk elé állítani.

Isten a történelem során háromszor adott parancsokat az emberiségnek.