2012. április 21., szombat

Telefon- és internetadót vezet be a kormány

Újabb forgalmi adót vet ki a kormány. A retorika a régi, a módszer a régi, de a csomagolás új. Ez az adó a tervek szerint minden vezetékes- és mobiltelefonálást, valamint az internetforgalmat is érinteni fogja. Matolcsy 40-50 milliárd forint bevételt remél az intézkedéstől. Már korábbi intézkedésekor is megállapítottuk, hogy ettől vérszemet fog kapni. Ebben az országban gyakorlatilag akármit meg lehet csinálni!
A múltkori, tranzakciós adónak nevezett vívmány a kormány szerint elég lesz arra, hogy ne kelljen megemelni az ÁFA-kulcsot, ezért az újabb adót amolyan szakértői köntösbe csomagolnák - a Nemzetgazdasági Minisztérium javasolja a kormánynak, tehát alapvetően nem a kormány a hibás a népnyúzásért, most a minisztériumra hárítanák a felelősséget. Amolyan szakértői helyzetértékelésként. Tudniillik az újabb adó azért lesz kivetve, hogy Brüsszel meg ne büntessen minket a túl magas költségvetési hiány miatt. Április 30-ig a rabszolgatartónak be kell számolni, hogy az elítélt hány korbácsütést kapott. Ha rossz a válasz, akkor az őröket is korbácsolják. 30-ig van ideje a kormánynak, hogy Brüsszelben magyarázkodjon, mindent megtesz a költségvetési hiány 3% alá csökkentéséért, és fel kell mutatnia egy sor intézkedést, amit ennek érdekében megtesz.
Előbb bejelentik, hogy nem emelik az ÁFA-kulcsot. Azt követően bejelentik egy új adó bevezetését, amivel úgymond "el lehet kerülni az ÁFA-kulcs emelését". A fizetések egy tekintélyes része már eleve adó, a maradék felvehető pénzt érkezéskor megadóztatják, de megadóztatják átutaláskor, készpénzfelvételkor is, csekkbefizetéskor szintén megadóztatják, és most mint kiderült, ha telefonra vagy internetre költjük, még egy plusz összeget rászámolnak.
Ezen nincs semmi meglepő. Magyar állam nincs, de azt mondják ami van Magyarország az az államcsőd szélén. A magát kormánynak nevező cionista féreg-banda anyagi mozgástere egyre csökken, az emberek pedig birka módon bégetnek. Matolcsy múltkori ötletét ha egy normális országban mondja ki nyíltan, azonnal felakasztják. Azonban a tranzakciós adó bejelentését követően egyértelmű volt, hogy az ötlet nulla lakossági ellenállásba ütközik. A fővonalú média sikeresen elhalkította a hangoskodókat, a kritikák át lettek fordítva abba az irányba, hogy egy ilyen törvény elfogadható-e az Európai Unióban, vagy nem.
Erre nincs mit mondani. Mindenki azt kapja, amit megérdemel. Akivel ezt meg lehet etetni, és komolyan gondolja hogy ennek a pofátlan önzésen kívül pénzügyi okai is vannak, az megérdemli, hogy megcsinálják vele. Meg újra, meg újra, ameddig az utolsó falat kenyeret is kiveszik a szájából adó formájában.
Ha Matolcsynak van humorérzéke, mindezek után megemelik az ÁFA-kulcsot is.
Fenyvesi Áron

A volt NDK a leginkább ateista vidék a világon

Az egykori NDK területén a leginkább elterjedt jelenség az ateizmus az egész világon - írta pénteken a Die Welt című német lap a chicagói egyetem egy felmérését ismertetve.
A felmérés szerint a keleti tartományok lakosságának 60 százaléka soha életében nem gondolta, hogy Isten létezik. Az ország nyugati felében ugyanez az arány csupán 9 százalék. A nyugaton élők 54 százaléka mindig is istenhívőnek vallotta magát, keleten viszont csak 13 százalék állítja ezt, ami a legalacsonyabb arány a vizsgált 30 ország között.
A leginkább figyelemreméltó a 28 éven aluli, vagyis a rendszerváltás után felnőtt keletnémetek körében tapasztalható ateizmus, ebben a korcsoportban 71,6 százalék soha nem hitt Isten vagy más természetfeletti lény létezésében. Ez arra utal, hogy nem igazolódott be az a várakozás, amely szerint a kommunizmus bukása után idővel enyhül majd a vallást és az egyházakat elutasító tanok hatása – írta a Die Welt.
Ugyanakkor a világ szinte minden táján jellemző, hogy a fiatalok kevésbé istenhívők, mint az idősek, ami azt mutatja, hogy a modernizáció erős hatást gyakorol a vallásosságra. Az igen vallásos katolikus országként számon tartott Lengyelországban például a 68 éven felüli nemzedékekben 79,3 százalékos az istenben hívők aránya, míg a 28-37 év közötti korosztályban 58,4 százalék. Az egyetlen kivétel Izrael, ahol a fiatalok sokkal inkább istenfélők, mint az idősek. Ennek egyik magyarázata a vallásos zsidók bevándorlása lehet, de az is közrejátszhat, hogy erősödik a zsidók és muzulmánok közötti ellentét, és ilyen környezetben megnő a vallás szerepe az önazonosság felépítésében – írta a lap a chicagói egyetem NORC elnevezésű társadalomtudományi kutatóintézetének felmérésére hivatkozva.
A felmérés egy nemzetközi kérdőíves adatfelvételi program (International Social Survey Programme - ISSP) 1991 és 2008 között felvett adatainak elemzésén alapul. A Tom W. Smith által vezetett kutatócsoport vizsgálata szerint a Fülöp-szigeteken a leginkább elterjedt jelenség az istenhit, ott a lakosság 91,9 százaléka vallja magát hívőnek –  írta a Die Welt.
Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el a chicagói vizsgálat szerint: az istenben hívők aránya 30,9, az ateistáké pedig 12,6 százalék.
MTI/Magyar Kurír

A BRIC országok pénzt adnának az IMF-nek - nagyobb befolyásért cserébe

Az IMF már régóta próbálja megnyerni a BRIC országokat, hogy biztosítsanak készpénztartalékot "az eurózóna megmentésére". Az egyetlen tényező, ami a megállapodás létrejöttét hátráltatja, az az IMF-et (és általánosságban véve a nyugati vezetést) jellemző zsidó arrogancia. Arról van szó ugyanis, hogy olyan országoknak kellene nagyobb befolyást adniuk, ami még nincs teljesen a befolyásuk alatt.
Guido Mantega brazil pénzügyminiszter az Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika képviselőivel történt találkozó után bejelentette a megegyezés közösen meghatározott feltételeit. Brazília azt szabta feltételül, hogy a készpénzért cserébe a fejlődő országok kapjanak nagyobb beleszólást az IMF döntéshozatalába. Nem nagy beleszólást, hanem éppen csak akkorát, amekkora a gazdasági háttérrel arányos lenne.
Christine Legarde legalább 400 milliárd dollárt akar a BRIC-csoporttól "az eurózóna megmentésére". Az Európai Unió és Japán már kinyilvánították, hogy 320 milliárd dollárt biztosítanak az IMF-nek, ugyanis az IMF vezetője szerint az eurózóna a világgazdaságra leselkedő veszélyek középpontja, így minden országnak adakoznia kell, hogy az IMF megmenthesse a világot.
Japán már bejelentette, hogy biztosítja a kért összeget, és ezt a pénzügyminiszter már hivatalossá is tette. Azok az országok, melyek a nyugati hitelektől függenek, és ahol az Egyesült Államoknak katonai bázisai vannak, illetve több ezer (vagy több tízezer) fős hadereje állomásozik, azonnal kérdés nélkül biztosították a kért összeget. Ez kellőképpen megvilágítja, hogy mennyire demokratikus intézményrendszerről van szó.
Az IMF által kért pénzt egyenesen a bankok feltőkésítésére fordítják, vagyis a készpénz közvetlenül arra lesz fordítva, hogy a főbb európai bankok ne váljanak fizetésképtelenné. Ez mindenféleképpen egy lépéskényszert jelent, és Legarde már be is jelentette, elsődlegesnek tartják, hogy a fejlődő országok nagyobb beleszólást kapjanak a döntéshozatalba, és ennek megfelelően minden ország képviselői külön találkozzanak az IMF képviselőivel egyeztetés céljából. Az IMF feltehetőleg feltételeket akar szabni a feltételeknek, valahogy úgy, hogy az azonnal nem fizető országok is legközelebb kényszerben legyenek és azonnal fizessenek. Legarde bejelentette, hogy az erőforráskvóták és a kormányzati struktúrák terén fognak változtatásokat kérni, majd Washingtont felszólította, hogy mint legnagyobb részvényes, mutasson utat a többi országnak.
"Mondd Clinton, maradt még nálatok egy kis pénz?"
Vagyis az IMF pénzt kér, a feltételek teljesítésének pedig azt szabja feltételéül, hogy a BRIC országok közeledjenek az amerikai politikai-gazdasági modellhez. Csakhogy Washington már nem ad újabb készpénztartalékot az IMF-nek, mert nálunk sincs annyi, amennyi kellene. Az IMF először az Egyesült Államoktól akarta beszedni a teljes összeget, de ott elutasították. Viszont hogy más országok adjanak, azt lelkesen támogatják. Nem kérdés, hogy a karvalyorrú hitelezőknek meg vannak számolva a napjaik. A kérdés csak az, hogy mielőtt elbuknak, hány gazdaságra tudják még kiterjeszteni a fertőzést.
Molnár István


Az IMF az euro válságot a globális pénzhatalom bevezetésére használja

A Bloomberg weboldalán néhány napja megjelent cikkben a következőket olvashatjuk:
Az IMF több pénzt akar pénzes ládájába a spanyol bajok miatt… Az európai vezetők Washingtonba utaztak, hogy feltöltsék pénzes ládájukat a válság kezelésére, miközben a spanyol kormány egyre nehezebben tud megbirkózni piaci és pénzügyi gondjaival. Három héttel azután, hogy az európai vezetők nyilvánosságra hozták, hogy az euróövezet segélyalapja átlépte a szimbolikus ezermilliárd dolláros határt, a spanyol helyzettel kapcsolatos aggodalmak tovább drágították a hiteleket Spanyolország számára. Az IMF április 20-22 között tartandó tavaszi ülését nyilván a válság ellen bevethető eszközök megtárgyalása dominálja majd.

"Globális adósságválság - Megszorítások"
Milyen üzenetet szűrhetünk le a fővonalas médiában közölt cikkekből, azaz mit próbál elhitetni az elit a világgal? „A megszorítások működnének, ha Európa végre hajlandó lenne az együttműködésre.”
A világ vezetői, élükön a Nemzetközi Valutaalappal és a központi bankokkal szinte észrevétlenül milliók és milliárdok helyett ezermilliárdokban kezdtek beszélni.
A fenti intézményeket üzemeltető elit célja a világkormány megalakítása és az Európai Unió az egyik legfontosabb lépcsőfok efelé. Az európai pénzügyeket stabilizálni hivatott megszorítások tulajdonképpen az elit eszköztárának részét képezik és kijelentett szándékuknak pont az ellenkezőjét érik el velük.
A globális akció segítségével az elit bizonyos nemzetközi intézményeket akar feltőkésíteni és nagyobb hatalommal felruházni. A szokásos káoszból rend taktika, ahogyan a fent idézett cikk további szemelvényei is hűen tükrözik:
A nemzetközi nyomásnak engedve, hogy többet tegyenek a válság megfékezése érdekében, az európai kormányok, merészebb javaslat hiányában, a múlt hónapban megállapodtak, hogy további 500 milliárd eurót tesznek félre a már meglévő 300 milliárd mellett, egy 800 milliárd eurós gazdaságvédelmi alap létrehozása érdekében.
Azzal, hogy 150 milliárd eurót felajánlottak az IMF-nek, az „európai kormányok megtették a maguk részét,” mondta Joerg Asmussen, az EKB igazgatótanácsának egyik tagja április 13-án. „Most arra számítok, hogy ez Európán kívüli barátaink és partnereink is hozzátegyék a maguk részét az IMF forrásaihoz.”
Ezt a probléma-megoldás képletet bárki könnyen megértheti, akiben megvan rá a szándék. A hatalmi elit leginkább félelemalapú kampányok segítségével próbálja rávenni az embereket, hogy adják fel hatalmukat és vagyonukat a globalista intézmények javára. Egy korábbi cikkben is kifejtettük az elvet:
Fontos megérteni, hogy a jelenlegi gazdasági szerkezet mesterségesen lett kialakítva. A világgazdaság a központi bankok által nyomtatott fiat, vagy papírpénz monopóliumon alapul. Ez az a rendszer, ami látszólag összeomlasztotta a fél világ gazdaságait és jó úton halad Kína összeomlasztása felé…
Az EU válság akkor kezdődött, amikor bizonyos szegényebb országok nagyobb összegeket kaptak Brüsszeltől gazdaságuk „felzárkóztatására”. Ezeknek a pénzeknek elvileg az volt a célja, hogy a bürokrácia kezelni tudja a helyi egyenlőtlenségeket és egészségesebb pénzügyi környezetet alakítson ki.
Természetesen ez a támogatás egyfajta kenőpénz volt. Az egyes nemzetek elit vezetői zsebre vágták a pénzeket és biztosították, hogy országuk belépjen az EU-ba. A belépést követően ezek az országok további pénzeket kaptak a vezető elit bankoktól.
A 2008-as összeomlást követően egyértelművé vált, hogy a PIIGS országok nem lesznek képesek visszafizetni a kapott hiteleket. Valószínűleg kezdetben is ez volt a terv. Miután a helyzet egyértelművé vált, a hatalmi elit elsődleges célja az lett, hogy a vezetőkkel a „megszorításokban” láttassák a megoldást.
A cél egyértelműen olyan nyomor és kétségbeesés megteremtése, hogy az emberek végül hajlandóak legyenek elfogadni a világkormányt és az általa felajánlott pénzeket. A háttérben működő elit több évszázada próbálja irányítani a történelem alakulását a modern globális összeesküvés keretein belül.
A Bloomberg cikkből az IMF hatalmának kiterjesztésére lehet következtetni, amihez az EU válság szolgáltatja az alapot, ugyanakkor egyes fejlődő országoktól is 500 milliárdos bővítést remélnek, azzal érvelve, hogy az európai válság más nemzetekre is átterjedhet.  Az IMF fejenként félmilliárd dollárt vár azoktól az országoktól, amelyeket állítólag védeni akar a válsággal szemben. A Reuters a következőket írja:
Az euróövezet kövérebb pénzes ládát szeretne a spanyol aggodalmak miatt… Christine Lagarde, az IMF vezetője „igazi előrelépést” remél a mostani összejöveteltől.
Januárban az IMF azt nyilatkozta, hogy 600 milliárd dollárra van szüksége az „ártatlan szemlélődők” védelmére, akiket szintén érinthetnek az európai gazdasági bajok. Pénteken a G-20-ak vezetői azt nyilatkozták, hogy az IMF 400 és 500 milliárd dollár közötti összegre számíthat tőlük.
A pénzgyűjtő kampány során 50 milliárd dollárra számítanak Japántól és ugyanekkora összegre Kínától és Szaúdi-Arábiától, az EU-tól már odaígért 250-300 milliárd mellett. Kisebb összegekre számítanak továbbá Oroszországtól, Mexikótól és Brazíliától.
Így növekszik az IMF. Tehát úgy 150 milliárd dollár Európától és néhány százmilliárd a „fejlődő” országoktól. Érdekes megemlíteni, hogy a Bloomberg és Reuters cikkekben szereplő számok között van némi eltérés. Elvégre mi is az a néhány százmilliárd barátok között?
Az igazság az, hogy senki sem tudja pontosan, mennyi pénz mozog a vezetők között, illetve, hogy hová is tartanak ezek az összegek. Az idézett cikkek célja a kezdeményezés népszerűsítése nem pedig pontos számadatok közlése. (Időkjelei: Érdemes megfigyelni, hogy minden alkalommal, amikor az IMF vagy más elit pénzintézmények vezetői nyilatkoznak, minden médiumban naponta legalább egy tucatszor hallhatjuk és olvashatjuk gondosan megfogalmazott üzeneteiket.) A lényeg, hogy olyan összegekkel dobálózzanak, ami szinte isteni hatalommal ruházza fel a vezetőket.
Sokszor később kiderül, hogy a számokkal kapcsolatos nyilatkozatok nem feleltek meg a valóságnak. Az európai szuverén adósságválságot elvileg már évekkel ezelőtt „megoldották” az erre előirányzott összegek rendelkezésre bocsátásával. A globális válságokat legtöbbször szándékosan idézik elő. Nem véletlenül tartanak ilyen sokáig. Minél hosszabb a válság, annál több lehetőség van az elit által szükségesnek látott változtatások bevezetésére.
A jelen helyzetben is látható a szándék: olyan kétségbeesést kelteni az emberekben, hogy bármilyen változtatást elfogadjanak, ami javíthat életminőségükön.
Ezen a szemüvegen át vizsgálva láthatjuk, hogy a XX. század valamennyi „izmusa” ugyanezt a tervet volt hivatott előrevinni. Miután sikerült az embereket a kormánytól függővé tenni, a hatalom most eltünteti a gazdaságot eddig alátámasztó díszleteket. A világkormányt is valószínűleg a XX. század kezdeti kormányformáihoz hasonló módszerekkel vezetik be, egy olyan gyógyírt kínálva fel általa, ami a világ valamennyi baját meggyógyíthatja.
Egyelőre nem tudni, hogy az IMF végül a világ központi bankjává alakul-e, az SDR-ral, mint új globális valutával kiegészítve, de az biztos, hogy mindig a gazdasági történések középpontjában áll, inkább, mint a BIS vagy a Világbank.

 Forrás: The Daily Bell

Nő vagy gép? Az új japán robot elmossa a határokat

„És elhiteti a föld lakosait a jelekkel, amelyek adatnak neki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevad képét, aki fegyverrel megsebesíttetett, de megelevenedett. És adaték neki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek.” – Jelenések 13:14-15
Egyelőre nem tudjuk, hogy ez a kép, amit Dániel próféta „pusztító utálatosságnak” nevezett (Dániel 9:27), pontosan mi lesz, de láthatjuk, hogy az elkészítéséhez szükséges technológiai háttér rohamléptekkel fejlődik. Elképzelhető vajon, hogy ez a kép az Antikrisztus mesterséges intelligenciával felruházott kibernetikus megjelenítése legyen?

A hongkongi „Mozgásban lévő robotok 2012” elnevezésű expón a világ legkifinomultabb (és legszebb) robotjai keltek életre.
Képzeljünk el egy olyan világot, amiben robotok irányítják a közlekedést, robotok dolgoznak a gyárakban, robotok főzik az ebédet vagy takarítják a lakást. Lehet, hogy egy ilyen világ már nincs is olyan messze. Ugyanakkor sokakban felmerül a kérdés, hogy vajon tényleg ilyen világban szeretnénk-e élni.
Japánban a robotok szinte hétköznapi felszerelésnek számítanak és legújabb generációjuk igencsak megközelíti a gépeket és az embert elválasztó vonalat. Ezen a héten, első hongkongi látogatása alkalmával, a női Geminoid F android elbeszélgetett az expo látogatóival, énekelt, mosolygott és természetesen nagy sikert aratott. Készítője, a robotika gurujának számító japán Hiroshi Ishiguro, 65 viselkedéstípust programozott androidjába, aminek köszönhetően a Geminoid F jelenleg a világ legintelligensebb robotjának számít.
Ishiguro legutóbb 2006-ban került az újságok címoldalára, amikor a saját képmására készített Geminoid HI-1 androidot bemutatta a nyilvánosságnak. Úttörő munkájának köszönhetően a CNN szerint ő világ nyolc „legnagyobb zsenijének egyike, aki megváltoztatja életünket,” a BBC pedig dokumentumfilmet készített róla, „Ember-gép” (Man-Machine) címmel. Ishiguro szerint „F” (az új robot) elegánsabb és megközelíthetőbb, mint elődei.
A HI-1 és F közötti legnagyobb eltérés a robot viselkedését irányító működtető szerkezetek számában rejlik. HI-1 összesen 50 darab, míg F mindössze 12 ilyen szerkezettel rendelkezik, aminek köszönhetően a robot ára egymillió dollárról 110 ezer dollárra csökkent. Ishiguro reméli, hogy az alacsonyabb ár segíthet a robot széleskörű elterjedésében és népszerűségének növekedésében. A kutatók elektromos jelek segítségével emberi viselkedéseket programoztak a robotot vezérlő számítógépbe, amelyek lehetővé teszik, hogy az android mosolyogjon, grimaszokat vágjon, összeráncolja a szemöldökét, de azért egyelőre a szilikon bőrrel borított robot legtöbbször elég bamba arcot vág.
F ugyanakkor máris keményen dolgozik. Tavaly a tokiói művészeti fesztiválon lépett fel egy darabban, nemrégiben pedig az egyik tokiói áruházban pózolt a látogatóknak. Természetesen egyelőre nehéz megjósolni, mire fogják az emberek használni a robotokat a jövőben, de Ishiguro szerint a lehetséges alkalmazási területek száma végtelen. F-ből lehet manöken, helyettesítő tanár vagy hosztesz. „Most még nem tudjuk megjósolni mi mindenre használják majd az emberek a robotokat,” mondja Ishiguro. „Mi szolgáltatjuk a technológiát, de a felhasználást nem irányítjuk.”
Vajon egyszer a robotok barátainkká is válhatnak, netán belsőséges társak is lehetnek? Ishiguro szerint igen. Véleménye szerint a megfelelő technológiával az androidok képesek lesznek gondolkozni, színészkedni és ember módjára viselkedni.
„Mitől ember az ember?” – kérdezi. „Mondják meg nekem és én készítek róla egy másolatot.”

Te vagy a bankkártya: az új japán automatákhoz csak tenyér kell

Tavaly a márciusi földrengés elől ezrek menekültek el otthonaikból Japánban, mindent maguk mögött hagyva, a pénzüket is ideértve. Az egyik bank úgy tűnik előállt a probléma megoldásával: a személyazonosítást tenyérleolvasóval végző pénzkiadó automatákat készülnek bevezetni.
Az Ogaki Kyoristu Bank elmondta, hogy az új automaták egyelőre 10 bankfiókban és egy drive-through ATM-nél lesznek elérhetők idén szeptembertől.
Az új automatákat népszerűsítő szórólapokon a „Te vagy a bankkártya” reklámszlogen olvasható és kiemeli, hogy a bank lépése válasz a tavalyi cunami több ezer túlélője által átélt problémára, akik hónapokig nem tudtak hozzájutni bankszámlájukhoz, mert valamennyi bankkártyájuk és személyazonosító okmányuk elveszett a katasztrófában.
A tenyérleolvasóval ellátott pénzkiadó automaták nem számítanak újdonságnak Japánban, de a mostaniak lesznek az első olyan egységek, amelyekhez a tenyéren kívül semmi másra nincs szükség a pénzfelvéthez.
Decemberben a Kraft Foods, New Yorkban és Chicagóban, úgynevezett iSample étel/ital automatákkal végzett tesztüzemeltetést. Az iSample gépek egy biometrikus leolvasóval állapítják meg az előttük álló személy korát és nemét. A felnőtteket kiszolgálja, a gyerekeket pedig nem, mivel a teszthez egy felnőtteknek készült, „Temptations jelly” (magyarul: kísértés zselé) nevű desszertből kapnak ingyenes árumintát az automatát igénybevevő személyek.
Nyilván ebben az esetben egy promóciós termékről van szó, de a kampány mögött rejlő biometrikus technológia ettől még igen komoly, és számos más cég, például a Gillette is teszteli használatát.
Más szoftvereknél is láthattuk, hogy öt éves hibahatáron belül képesek „kitalálni” a felhasználó korát. Az otthoni szórakoztatásban is egyre népszerűbbek a biometrikus azonosítást alkalmazó termékek, például laptopok.

Forrás: Daily Mail