2013. szeptember 7., szombat

Csehország kiléphet a NATO-ból

Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja rendkívüli közgyűlést hívott össze a Szíriában kialakult helyzet megvitatására. A párt sajtószolgálata nemrég hozta nyilvánosságra az eredményt, miszerint a párt keresetet nyújt be az Észak-Atlanti Szövetségben Csehország kilépésére abban az esetben, ha az amerikai haderő beavatkozik Szíriában.
A párt vezetői közös nyilatkozatot adtak ki, ami kimondja, hogy az Egyesült Államok imperialista politikája nem csak hogy az általa is elfogadott nemzetközi jogot sérti, de az ENSZ BT felhatalmazása nélkül egy szuverén állammal szembeni agresszió éppen azon szervezet (ENSZ) működésének ellehetetlenítését jelenti, melynek az Egyesült Államok is alapító tagja.
Ezért a Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja kijelenti, hogy Csehország ki fog lépni a NATO-ból, ha az az ENSZ BT felhatalmazása nélkül támadóan lép fel Szíria ellen.
A kommunista párt a cseh parlament harmadik legnagyobb frakciója volt, az átmeneti belpolitikai káosz pedig második legnagyobb politikai erővé léptette elő, ami lehetővé teszi, hogy a közeljövőben az ország külpolitikáját meghatározza. A legújabb felmérések szerint a cseh kommunista párt többek közt a NATO elleni nyílt állásfoglalásokkal az ország második legnagyobb politikai erejévé lépett elő, ami az októberben tartott országgyűlési választások eredményén már látszódni fog.
Hídfő.net

Közös amerikai-orosz titkos akció Szíriában?

Habib tábornok, Szíria ex hadügyminisztere Isztambulba érkezett. Házi őrizetéből az amerikai és az orosz titkosszolgálat segítségével jutott el Isztambulba, ahol az Asszad-rezsim ellenzékének politikai vezérkara él.


A 74 éves Habib tábornok alavita, vagyis ugyanahhoz a szektához tartozik, mint Asszad elnök. Ennek a muzulmán szektának döntő szerep jutott Szíria hadseregében, minthogy a többségi szunniták nem voltak hajlandók belépni a francia gyarmati seregbe a húszas években. Habib tábornok még az idősebb Asszad egyik kedvence volt, ő töltötte be a vezérkari főnök tisztét. Az ifjabb Asszad is bízott benne: ezért lehetett hadügyminiszter 2009 és 2011 között. 2011 tavaszán az arab tavasz Szíriát is elérte. A tüntetéseket a biztonsági erők vaskézzel verték szét, meg is kezdődött a fegyveres ellenállás. Habib tábornok mérsékelt magatartását javasolt Asszadnak, de ezt nem fogadták el. A hadsereg is részt vállalt a megtorlásokban. Habib tábornok emiatt lemondott és házi őrizetbe került. Hivatalosan azt közölték: egészségi állapota miatt vonult vissza. Valójában ő volt az első dezertőr a hadseregben, melyet azután százszámra hagytak ott a szunnita tisztek és katonák. Alavita dezertőr viszont nagyon kevés volt, ilyen magas rangú egy sem! Ez indokolja, hogy Ali Habib tábornok személyéhez nagy reményeket fűz mind az amerikai, mind pedig az orosz titkosszolgálat.


Persze a hírt közlő Reuters hírügynökség szakértője is megjegyzi: egyáltalán nem biztos, hogy az idős tábornok megőrizte befolyását Szíriában, ahol nagyon gyorsan változnak a dolgok. Az alaviták a 22 milliós lakosságnak az egynyolcadát képviselik, és ők jelentik Asszad legbiztosabb bázisát. Ha kiderül, hogy az alaviták egy része is megtalálja a számítását az Asszad utáni időkben is, akkor létrejöhet valamiféle nemzeti egységkormány, melyet mind Amerika, mind Oroszország elfogadhatna. Valószínűleg ezért működött együtt az amerikai és az orosz titkosszolgálat Habib tábornok kiszabadításában, miközben Obama és Putyin farkasszemet néz egymással épp Szíria miatt a G 20 csúcson Szent Péterváron.
http://asiaport.hu/index.php/politika/6622-kozos-amerikai-orosz-titkos-akcio-sziriaban

Egy civil megoldási javaslat a gyors és mielőbbi – békés – rendezésre

Hallva a sok politikusi és „szakértői” nyilatkozatot a MINTHA DEVIZAHITELEKKEL kapcsolatban, úgy gondoltam, „tollat” ragadok, mert – finoman szólva – nagyon elegem van a hülyének nézésükből.

Szándékom a bankkal kölcsönszerződés megkötésére irányult, melyet a Ptk. 523. § és a Hpt. 2. számú mellékletének I.10. pontja szabályoz. Volt mire alapoznom a visszafizetését és a teherbíró képességemmel is tisztában voltam.
De a bank már várt engem… A kelepce szépen csillogott, kedvesen csalogattak és én besétáltam.
A fehérgallérosok jól előkészítették a kifosztásunkat. Az emberekét, tömegeink által pedig az egész nemzetgazdaságét. Sem az emberek, sem egy jogállam ezt nem tűrheti! Mondom: JOGÁLLAM!
bicskaElképesztő, hogy ma a törvények betartatásáért kell felemelnie a hangját egy egyszerű embernek. Ezt az álságos válságot a bizalom elvesztése gerjesztette. Előbb a bankok jöttek rá, hogy egymást is átverték, befagyott a bankközi hitelezés. Majd az emberek, hogy a bankszterek és a politikusok is átverték egymást is, minket is. Mindenki átver mindenkit. Az árat pedig mi fizetjük…itt lent. Hogyan akarunk talpra állni, amíg ezt a magatartást nem szüntetjük be?
A KÖZTÁRSASÁG MEGBUKOTT!
Jelentette ki Kásler Árpád teljesen jogosan. Megbuktatták a korrupt, pénzhatalomnak lefeküdt politikusok, ügyészek, bírák, közjegyzők. De Isten nem ver bottal…bár mi még verhetjük őket azzal is, ha továbbra is ilyen szemtelenül néznek minket hülyének. Mert a szerződések a megtévesztések eszközei. Attól kezdve bűncselekmények elkövetésére használják, hogy aláírásunk után a pénzmozgások megtörténtek. Attól kezdve számviteli csalás, tévedésbe ejtés, tévedésben tartás, károkozás, csalás eszközei. A kiutalt „kölcsönösszeg” a kifosztásunk ára volt. Ez volt a bankszterek befektetése egy jól jövedelmező üzletbe, amely busásan, többszörösen megtérülni látszott.
Fel fel kell tennem a kérdést!
Miért nem állítják le kormányzati utasításra a kilakoltatásokat és a végrehajtásokat?
Hol van a jogállam, amely megvédi polgárait?
A hibás terméket már ezerszer lenyilatkozták, tehát már csak ezért is hivatalból le kellett volna állítaniuk a kilakoltatásokat, végrehajtásokat. Kéz a kézben fosztjátok ki a tohonya bankszter barátaitokkal ezt az országot kedves politikus „honfitársaim”.
És akkor mondom én a saját megoldási javaslatomat!
A „mintha” kölcsönszerződések tekintetében kártérítési igényt támasztunk a bankok felé, mivel szerződésükkel megtévesztés és csalás árán jogtalanul írták elő a törlesztő részleteket, jogtalanul adták ki adatainkat a behajtó cégeknek, jogtalanul zaklattak felszólító leveleikkel, jogtalanul módosították egyoldalúan a szerződéses feltételeket, jogtalanul követeltek rajtunk árfolyamváltozásból eredő plusz összegeket, jogtalanul küldték el adatainkat a KHR rendszerébe, jogtalanul számoltak fel késedelmi kamatokat, különeljárási díjakat, jogalap nélkül lakoltattak ki és hajtottak végre, hajszoltak halálba embereket.
Kártérítés keretében minden bank utalja vissza számunkra az összes, „mintha” kölcsönszerződésből eredő befizetésünket és kérjenek bocsánatot Magyarországtól! Az elszámolás napján érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamattal növelt összeget mielőbb a becsapott adósok által megjelölt számlaszámra utalják vissza!
Mivel sok éven át a bank dolgoztatta a pénzpiacokon befizetéseinket és szedte annak hasznait, azt tartsák meg, veszteség a bankokat nem éri. Semmilyen egyéb javaslatnak helye nem lehet a részükről.
Azok, akik elvesztették ingatlanjukat, gépjárművüket a jogalap nélküli devizakövetelések miatt, azok szintén hasonlóképpen kapják vissza az összes befizetésüket és plusz fájdalomdíj megállapítása iránt intézkedjenek a bankok.
Azok, akiknek a végtörlesztés során kellett eladniuk ingatlanjukat, esetleg új kölcsönszerződést kötniük, szintén az eredeti szerződésükből adódóan szorultak ezen lépések megtételére, tehát az eljárás ugyanaz.
Azok az emberek, akik családtagjaikat veszítették el, mert a jogalap nélküli devizaköveteléseket nem tudták teljesíteni és végső elkeseredésükben az öngyilkosságba menekültek, azonnal, külön eljárás keretében kezdjék meg a kártérítés megállapítását. Első intézkedésként számukra is, hogy a jogalap nélkül beszedett forintokat utalják vissza a hozzátartozóiknak.
Amennyiben a bankok nem kívánnak élni a kártérítéssel és a jogi eljáráson kívüli rendezéssel, úgy a magyar állam haladéktalanul tegyen büntető feljelentést az összes olyan pénzintézet ellen, amely részt vett a DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT HITELEZÉSBEN.
A csalásra használt „kölcsönszerződések” alapján, jogalap nélkül a tulajdoni lapokra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalmakat, jelzálogjogokat, vételi jogokat haladéktalanul a bankok saját költségükre töröltessék az ingatlan nyilvántartásból.
Amennyiben a bankok működését ezen összegek ellehetetlenítenék, úgy rendelkezésükre állnak anyabankjaik a szükséges források VISSZA UTALÁSÁBAN, ugyanis eddig éveken keresztül fosztogatták a magyar embereket és a magyar államot, forintjainkat folyamatosan külföldre utalták a hazai leányaik. A „mintha devizaárfolyamok” követelése miatt, a magyar emberektől – erejük felett is – kipréselt forint törlesztő részletekből adódó extra profitok jó része az MNB-ben landolt, mely által az egész magyar gazdaságot kamatfizetési kényszerbe hajszolták. Ezért a kormányzat sem tűrheti tovább ezt a jogsértő magatartást – mely nyilvánvalóan kifosztás és népirtás – attól el kell határolódnia.
A tévedésben tartásban bűnrészességet vállaló nyilatkozataikat a politikusok haladéktalanul fejezzék be! Követeljük a törvények betartatását és az elszámoltatást, mert semmilyen indok nem adhat felmentést a törvénysértés alól.
A HAZA NEM ELADÓ!
Madaras János

A devizahitelesek nem vitathatják a tartozás összegét

Nem álltak le a végrehajtások!

fejfogas2013. szeptember 7. A végrehajtói kamara korábban tudatta, hogy a devizahitelesek díjmentesen kérhetik az ellenük indított eljárások leállítását. Úgy tűnik azonban, hogy a közjegyzőknek nem szóltak. Ők állítólag vígan írogatják a szerződések felmondását, banki „bemondásra”. Vitatásra nincs lehetőség. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara a Kúria döntése (amelyben szinte minden devizahitelre vonatkoztathatóan a szerződés semmisségét mondta ki) alapján tudatta: felfüggeszthetőek a devizahitelesek ellen indított végrehajtási eljárások. Logikus volt a lépés, hiszen a Kúria belenyúlt ugyan a szerződésbe, így az végül érvényessé vált, de a banki követelések értékét érinti a dolog. Nagy valószínűséggel ugyanis majdnem mindenkinek járhat vissza valamennyi pénz.
A végrehajtók fel is hívták a devizaadósok figyelmét, hogy a végrehajtást elrendelő bíróságtól többletköltség kifizetése nélkül kérhetik az eljárás felfüggesztését. A kereset benyújtására az adhat jogi alapot, hogy a követelések pontos összege jelenleg nem állapítható meg.
Több olvasónk is jelezte, hogy szó sincs az ellene indított végrehajtás leállításáról. Léhmann György siófoki ügyvéd pedig közzétette azt a levelet, amit a Budapest Közjegyzői Kamara elnöke, Parti Tamás az egyik devizahitelesnek válaszul írt. Mint ebben szerepel: az adós számára kézbesített felmondás a bank közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozata. Ennek alapján tehát tulajdonképpen megindulhat a végrehajtás, bármit is mondott a Kúria.
Parti Tamás az egyik szakértői megnyilvánulásakor elmondta: az adós közvetlen végrehajtásra számíthat, ha közjegyzői okiratban fizetési kötelezettséget vállalt, tehát elismerte, hogy megkötötte a szerződést és vállalta, hogy így és így megfizeti (ezt még a hitel felvételekor a legtöbben aláírták – a szerk.). Ha ezzel nem ért egyet, akkor jogorvoslatként ott a végrehajtási per, ahol például az elszámolási kérdéseket tisztázhatja.
Léhmann felhívja azonban a figyelmet arra, hogy ilyen per a törvény szerint csak akkor indítható, ha nincs is követelés, hiszen nem jött létre, vagy akár részben megszűnt, a végrehajtást kérő halasztást adott, illetve az adós a követeléssel szemben beszámítható követelést kíván érvényesíteni. A törvényben meghatározott négy feltétel egyike sem teszi lehetővé azt, hogy az adós a bank által Léhmann szerint „önkényesen meghatározott, állami eszközökkel kikényszeríteni kívánt követelés nagyságát vitassa, azaz elszámolási kérdéseket tisztázhasson.”

Megoldás helyett újabb ultimátum érkezett

Mindez egyébként azt is jelzi, hogy az egész kérdéskör egyáltalán nem egyszerű. Ilyen körülmények között különösen meglepő, hogy a miniszterelnök szokásos rádióinterjújában gyakorlatilag megismételte azt az ultimátumot, amit Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője a kormányülés után elmondott. Ennek lényege: felszólítják a bankokat, hogy önként dalolva módosítsák a devizahitel-szerződéseket az adósok javára november elsejéig. A Fidesz korábban ugyanezt már egy MTI-nek küldött nyilatkozatban is követelte.
Nem gondolhatjuk, hogy a kormány mostani ultimátuma komoly – írta a portfolio.hu. A szakportál szerint egyszerűen úgy döntöttek, hogy politikai megoldást választanak, miután az eddigi mentőcsomagok nem teljesítették azt a követelményt, hogy mind szakmailag, mind politikailag megállják a helyüket. (A bankszövetség javaslatát politikailag sokan nagyon elhibázottnak tartják.) Ez azonban – olvasható a cikkben – drámai következményekkel fenyeget, ráadásul forintgyengítő hatása miatt annál nagyobb lehet a költsége, minél később hajtják végre.

„A Budapest Közjegyzői Kamara elnöke, Parti Tamás az egyik devizahitelesnek válaszul írt. Mint ebben szerepel: az adós számára kézbesített felmondás a bank közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozata. Ennek alapján tehát tulajdonképpen megindulhat a végrehajtás, bármit is mondott a Kúria.”
Az Adós számára kézbesített felmondás a Bank közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozata.
Bármit is mondott a Kúria.
De az Adósé a bizonyítási teher, az Adósnak kell fizetnie, az Adós rendelkezik kizárólagosan azokkal az iratokkal, amelyeknek a megvizsgálása által meg lehet állapítani, hogy egyáltalán KAPOTT-E PÉNZKÖLCSÖNT.
Hiszen a közjegyzői okirat aláírásakor még nem állt fenn kölcsöntartozása, mert akkor még nem volt folyósítás. Ebből következően, az aláírása arról szólt, hogy KÖLCSÖN JOGCÍMEN KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL A TARTOZÁSELISMERŐ KÖZJEGYZŐI OKIRATBA FOGLALT KÖLCSÖNÖSSZEG, A DEVIZAÖSSZEG KÖLCSÖN JOGCÍMEN TÖRTÉNŐ MEGFIZETÉSÉRE.
Hogy ez az összeg pénzkölcsönné vált-e, azt kizárólag akkor tudja a közjegyző megállapítani, ha a megtekinti, hogy a tartozáselismerő közjegyzői okirat szerinti kölcsönösszeg rendelkezésre bocsátása megtörtént-e.
Ezt megtekinteni KIZÁRÓLAGOSAN azon a bankszámlán lehetséges, amelyre a Bank folyósította a kölcsön összegét.
Ez a hely nem a Bank nyilvántartási számlája.
A Bank nyilvántartási számlája technikai számla, a Bank belső számlája, ennek egyeznie kellene az Adós által KÖLCSÖN JOGCÍMEN megkapott összegnek és az eddig teljesített kötelezettségeinek a különbözetével.
Mivel azonban AZ ADÓS NEM KAPTA MEG A TARTOZÁSELISMERŐ KÖZJEGYZŐI OKIRATBAN ÁLTALA KÖLCSÖN JOGCÍMEN MEGFIZETNI VÁLLALT DEVIZAÖSSZEGET, ezért az Adósnak nincs kölcsöntartozása a bankjával szemben.
Ebből következően, a közjegyző, amennyiben mégis tanúsítja a Bank nyilvántartási számlája szerinti kölcsöntartozást, akkor közokirathamisítást követ el, mert nem a valóságban fennálló kölcsöntartozást tanúsítja .
Teszi ezt gondatlanságból, és amiatt, mert a Ptk. 242.§-át figyelmen kívül hagyja, és be sem hívja az adóst, akié a bizonyítási teher, és nem foglalkozik azzal, hogy a tartozás elismerését követően a tartozás jogcíme nem változik meg.
S mivel az aláíráskor még nulla volt a kölcsön jogcímen fennálló tartozás, ezért a felmondáskor meg kell néznie, hogy MEGKELETKEZETT-E A KÖLCSÖN JOGCÍM.
Ha nem azt a pénzösszeget folyósította a bank, mint aminek az Adós aláírt, akkor nem keletkezett meg a kölcsöntartozása a bankkal szemben a hatályos törvények szerint.
Még az is megtörténhet, hogy az adós egy fillért sem kapott, a közjegyzőnek nincs ahhoz joga, hogy bizonylat nélkül kölcsöntartozást igazoljon le.
A kölcsön jogcím megkeletkezését 2 db azaz kettő darab bizonylat igazolja:
egyik a szerződés és a tartozáselismerő közjegyzői okirat (nyilvánvalóan egyezően)
másik a folyósítást igazoló bankszámlakivonat(ok)
A szerződésben illetve a közjegyzői okiratban szereplő kölcsönösszeg és a folyósítást igazoló bankszámla kivonat szerinti teljes egyezőség megvizsgálandó, mert enélkül nem tudja a közjegyző megállapítani, hogy a tartozás jogcíme az aláírást követően fennáll-e a közokiratba foglalt kölcsön jogcímen , aminek az adós aláírt:
A tartozáselismerés
Ptk. 242. § (1) A tartozás elismerése a tartozás jogcímét nem változtatja meg, de az elismerőt terheli annak bizonyítása, hogy tartozása nem áll fenn, bírósági úton nem érvényesíthető, vagy a szerződés érvénytelen.
(2) A tartozáselismerés a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal történik.
Ha ellenben nem vizsgálja meg a törvény által előírt módon és a normális emberi ész általi módon ezeket a dolgokat, akkor dik mán szevasztok, Tik vagytok parasztok!
Dsupin Judit

LEVONULÁS A HEGYRŐL! Képriport “RENDSZERVÁLTÁST”

11-óra után néhány perccel a Döbrögi-rezidencia környékén elkezdett cihelődni a “kiéhezett” társaság, hogy alászálljon a hegyről Bankgyalázásra.
2013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 017A nemrégiben felfedezett menekülőkapuhoz is őrséget telepitettek előbb-de a főbejárati sátor is tovább szolgál Igaz, mostmár csökkentett személyzettel!

2013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 023Felkészült a demonstráló társaság. Kezdenek sorba rendeződni. Ki motorbiciklivel, ki autóba ül, ki pedig-a többség-gyalog vág neki a levezető útnak.

2013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0072013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0272013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 011A “diszkiséret” is felmálház! Eláll, lezár, körbevesz. Indul a menet-a környékbeli óvoások nagy csodálkozására.
2013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0302013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0132013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0152013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0372013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 036A “hegylakók” némelyike visszavárja a demonstrálókat, és kifejezik abbéáli reményüket, hogy hamarosan megszabadulnak a fölöttébb kellemetlen és igencsak kártékony, felfuvalkodott szomszédtól!
2013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0292013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0392013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0402013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 033A “T2″ rendőrségi “laborkocsi” mindent lát, mindent hall, mindenre és mindenkire odafigyel. És rögzit minden mozzanatot! Képet-hangot.
2013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0422013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0432013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0442013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0452013.09.05.-Demonstráció a Cinege úton 008A városba leérve előkerültek a bankgyalázáshoz (plakátoláshoz) nélkülözhetetlen kellékek. Vödrök, előre elkészitett tekintélyes mennyiségű ragasaztó, és rengeteg plakát.
16-órakor Póka László arról tájékoztatta a Bal-Rad-ot, hogy már a vonulási útvonal páratlan oldalát “lerendezték”!
16-órakor Póka László arról tájékoztatta a Bal-Rad-ot, hogy már a vonulási útvonal páratlan oldalát “lerendezték”!
2013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0572013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0482013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0512013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0522013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0502013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0532013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0492013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0592013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0652013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0692013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0732013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0722013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0582013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 0742013.09.06.-Demonstráció és bankgyalázás 063
Kb. 50 fő serénykedik a dekoráláson, a többiek biztatják őket. A Nem adom a házamat mozgalom vezetője elmondta: Egyszercsak odaállitott három angol srác. Azt mondták, hogy a világon még egy ilyen erkölcstelen, kifosztó rablóhadjárat nem volt-mint Magyarországon! Nem is értik, hogy miért tűrte idáig ezt a fosztogatást a magyar nép?! És mivelhogy roppantul szimpatikus nekik ez a demonstráció, hát ők bizony szivesen beszállnának a matricázásba! Kaptak is azonnal kegyszereket, és serényen nekiláttak!
Ahogy elnézem őket, van benne gyakorlatuk-állapitotta meg Póka László!
Beszámolója szerint a vonulást nemhogy nem zavarta semmi, hanem a legutóbbi hasonlóhoz képest ÉREZHETŐ LAKOSSÁGI SZIMPÁTIANÖVEKEDÉS TAPASZTALHATÓ!
“A rendőrök türelmesen kivárják amig végzünk egy-egy helyen, aztán komótosan megyünk tovább a “zemberek” hangos tetszésnyilvánitása közepette!
A Bal-Rad azon kérdésére, hogy meddig tart időben a ragasztgatás és a vonulás?-igy válaszolt: “amig ki nem fáradunk, vagy bele nem ununk!”
Hozzátette, hogy a tömeges demonstráció véget ért ugyan Döbrögi rezidenciájánál, ám november 1-ig mindenképpen örvendeztetni fogják az ábrázatát az ülősztrájk keretében. Az éppen ügyeletes “ülnökök” a bankgyalázás után mennek a rezidenciához, és lesbe ülnek! Minden járatnál!
Bár Döbrögi felbukkanására most egy időre nem lehet számitani lánya fejének bekötése apropóján, de előbb-utóbb belénk fog botlani!-mordul Póka László.

http://balrad.wordpress.com/2013/09/06/levonulas-a-hegyrol-kepriport/

Jó lenne ha többet is ki tudnánk deríteni az alábbi írásról....


http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/889414/000119312513107131/d501282dex12.htm

A kép a februárban 2 milliárd US dollárban kibocsátott államkötvény adatait tartalmazza:
http://www.boerse...445545AH91

"3,25 milliárd dollárnyi devizakötvényt bocsátunk ki 2013.02.12 19:28

Magyarország 3,25 milliárd dollár értékben bocsátott ki devizakötvényt öt- és tízéves lejárattal - közölte kedden az IFR pénzügyi adatszolgáltatóra hivatkozva a Reuters hírügynökség.

Az öt éves lejáratú kötvényből 1,25 milliárd dollár értékben kerül kibocsátásra 335 bázispontos prémiummal a megfelelő amerikai benchmark kötvény felett, míg a tízéves lejárat esetén 2 milliárd dollár értékben bocsát ki az ország 345 bázispontos felár mellett."
http://www.portfo...79627.html

http://index.hu/g..._csinalta/
http://www.invest...rszag.html
http://hvg.hu/gaz...nkjaiba_az

Szíriai helyzetjelentés

Obama tépelődése a szíriai helyzettel kapcsolatban érthető. Komoly gondokat okozhat a támadóknak a szíriai hadsereg felkészültsége, és a térségben tartózkodó hatékony fegyverzettel rendelkező orosz erők beavatkozása. Ha minden érintett fél alkalmazza a rendelkezésére álló haditechnikát, akkor egy igen kiterjedt és sok veszteséget követelő háborút vált ki az USA beavatkozása.
A mellékelt képek a Yakhont hajók elleni rakéták hatáskörét, az orosz hadihajókat és a szíriai védelmi rendszert ismertetik.
Az oroszok elkötelezték magukat Szíria mellett, és ezt sem a szaudi ígérgetések, sem a NATO fenyegetések nem változtatják meg. Putyin elnök kijelentette, hogy Szíriát segíteni fogják. Leonyid Ivashov, a Moszkvai Egyetem Geopolitikai Problémák Akadémiájának elnöke teljesen világosan megmondta egy interjúban, hogy Oroszországnak kötelessége támogatni Szíriát. A Pravda arról ír, hogy ha Szíria elesne, Oroszország rendkívül nehéz helyzetbe kerül. Ez már az orosz közvélemény felkészítése a közeljövő eseményeire.
Az USA már most is bajban van, mert ha támad, veszteségei igen nagyok lehetnek, ha pedig nem, akkor nevetségessé tette magát. Most valami áthidaló megoldást keres a Pentagon, de úgy néz ki a helyzet, hogy ilyesmi nem lesz. Tehát lépnie kell.
Hídfő.net

Sziria elvesztése-nekünk nem érdekünk!“Oroszország köteles támogatni Sziriát, és létre kell hogy hozzunk egy közös védelmi rendszert. Ha Sziria elveszik-elveszitjük-mindenki minket fog köpködni”-nyilatkozta a Pravda tudósitójának adott interjújában Leonyid G Ivasov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium Nemzetközi Katonai Együttműködési Főigazgatóságának nyugalmazott egykori vezetője.
-Leonyid Grigorjevics. A legnagyobb kérdés most az, hogy az Egyesült Államok intéz-e rakétatámadást Sziria ellen.
“Ami ma Sziriában történik, az nem más mint a fasizmus újjászületése és legitimizálása Nyugaton. A Nyugat mindig is a legnagyobb katasztrófákat idézte elő az emberiség számára. Gondoljunk csak a keresztesháborúkra, Napoleon hadjárataira, az első és második világháborúkra. Ma már világosan látható, hogy a nyugati elitek ideológiája nem a humanizmust, hanem valamiféle messianisztikus célokat szolgál. Az ideológia szférájukban kialakult egyfajta perverz liberalizmus-fasizmus-homoszexualitás veszélyes keveréke. Ez egy őrült elegy, de sajnos sok országban ez uralkodik, és határozza meg ezen országok politikai irányvonalát. Ezt az őrült és robbanékony egyveleget terjesztik világszerte. Amerika két évvel ezelőtt kezdte volna ezt az őrültséget Sziriára ráerőltetni. Ám a mai napig nem voltak képesek a szir népre, a szir kormányra ráerőltetni ezeket az elképzeléseiket. Nem kis erőt forditottak pedig arra, hogy Sziriát a saját szatelitállamukká tegyék.”
-Mely országok az amerikaiak leghűségesebb szövetségesei e téren?
“Nekik (Amerikának) nincsenek szövetségesei. Neki csak szatelitállamai vannak. Olyanok, mint Szaudi-Arábia vagy Katar, amelyek csak zsoldosok.. Most már látható, amit róluk Bashar al-Asszad mondott: ez a szövetség csak egy politikai buborék. Az amerikaiak egy arctalan szatelitszövetsége, amely fölött kezdik elvesziteni ellenőrző képességüket. Ezért aztán szeretnék bizonyitani erejüket, hatalmukat, hogy ő a globális vezető ereje a nyugati gengszterközösségnek.
Most aztán készek bizonyitani erejüket és elszántságukat Sziriában. Bizonyitani akarják hatalmukat nem csak a szatelitországok előtt, de Oroszország számára is. Azt akarják bizonyitani, hogy mindenben Amerikának kell hogy emgedelmeskedjenek. Azt akarják, hogy engedelmeskedjünk. Mindent az ő érdekeiknek megfelelően. Ez az a logika, ami ma döntően meghatározza cselekvéseiket. És nem szeretik, ha ezt valaki elutasitja. A Nyugaton és az Egyesült Államokban a politikusok nem országaik népeinek érdekeit képviselik, hanem a pénzügyi tőke érdekeit. Ahogyan Marx mondta: a nyereség kedvéért elkövetnek mindenféle bűncselekményt. Most is ilyen bűncselekmények elkövetésére készülnek.”

-Ez azt jelenti, hogy a Sziria elleni agresszó elkerülhetetlen és elkerülhetetlen ott a vereség?
“Nem gondolom hogy igy van. Látni már, hogy a világ kezd megváltozni. Most egy átmeneti állapot van, a Nyugat-központúságból tart egy jobb irányba. A világ ennek az útnak még láthatóan a kezdeténél tart. Oroszország keresi magát ebben a helyzetben-de ez mutatja függetlenségünket. Putyin elnök bejelentette az Eurázsiai Unió létrejöttét. Kina hajlandó átalakitani a Sanghaji Együttműködési Szervezetet, hogy az beintegrálódhasson a hatalmas eurázsiai transzkontinentális blokkba. Amint azt látjuk ráadásul-a BRIGS országok- amelyek az emberiség jelentős részét alkotják-új világot szeretnének, és már rakosgatják egy új együttműködés falaiba a téglákat.
Világos, hogy az amerikaiak félnek.

És ez az erő-elsődlegesen Oroszországra támaszkodik. Oroszország jelentette az emberiség számára a második világháború után a nemzetközi békét és a biztonságot. Oroszország állandó tagja az ENSZ BT-nek. Ez pedig nem csak azzal a kötelezettséggel jár, hogy emlékezzen az elesett katonákra! Oroszország nagy felelősséget vállal a nemzetközi béke megőrzése érdekében. Ebben a rendkivül fenyegető és súlyos sziriai helyzetben országunk a politikai megoldást szorgalmazza, és az ENSZ BT Sziriát elitélő-és az agressziónak megágyazó határozatot megvétózta, mivel szerintünk az agresszió nem megengedett.
Oroszország második legfontosabb és legsürgetőbb feladata, hogy támogassa Sziria védelmi képességének megtartását és növelését.
Ez kötelességünk is. Kötelességünk egy kollektiv védelmi rendszer megalkotása.

A BRIGS országok az idén Durbanban állásfoglalást fogadtak el Sziria ügyében-Sziria mellett. Öt állam, egyhangúlag.
Ám a külügyminiszterek valamiért ezt nem tekintik a nemzetközi közösség akaratának. Kijelenthetem a föld háromilliárd lakójának a nevében: ez az emberiség akarata.”

http://balrad.wordpress.com/2013/09/07/sziria-elvesztese-nekunk-nem-erdekunk/