2013. augusztus 23., péntek

A magyar hús “Európa hulladéklerakójában” végezheti


A magyar hús 'Európa hulladéklerakójában' végezheti Kollázs_ Oroszország hangja

SzRTI: “Az 1945 előtti “3 millió koldus országát”, alig 25 év leforgása alatt, – 9 millió kiszolgáltatott, földönfutó országává tették…”

Ruvr.ru: “Miután elvesztette a keleti piacot, Magyarországnak nem sikerült teret nyernie az uniós rendszerben. Amíg a KGST-ben a magyar húst a minősége miatt értékelték, addig az EU-ban az alacsony ár számított. Ennek eredményeként a magyar sertéshús és szalonna lemaradt a dán és holland hús mögött. Nem a minőség szempontjából marad alul, hanem a termelő országok ”szállítószalagjának” olcsósága miatt, ahol olcsó és mesterséges tápot használnak…”

- Hír és vélemény -
A magyar közgazdászok megszólaltatták a vészcsengőt. Az ország 2004-es csatlakozása az Európai Unióhoz anyagi haszon helyett növekvő veszteségeket hozott a nemzetgazdaság számára. A hatóságok kénytelenek voltak példátlanul kemény protekcionista intézkedésekkel megvédeni a saját termelőiket.
Úgy tűnik, hogy a Budapest és Brüsszel közötti ellentét csak súlyosbodni fog. Továbbá az egyre növekvő konfliktusban Magyarországot támogathatják a kelet-európai régió szomszédos országai is.
Egészen az 1980-as évekig Magyarország vezető szerepet töltött be Közép- és Kelet-Európa mezőgazdasági területén. Ehhez hozzájárultak a kedvező éghajlati feltételek (Pannon-síkság), valamint a szocialista államok rendszerében kialakult munkamegosztás.
A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának (KGST) összeomlása megsemmisítette a hasonló modellt. Magyarország figyelme az új piacok keresése során nyugat felé fordult. Azonban nem sikerült fájdalommentesen irányt változtatni. Miután elvesztette a keleti piacot, Magyarországnak nem sikerült teret nyernie az uniós rendszerben. Amíg a KGST-ben a magyar húst a minősége miatt értékelték, addig az EU-ban az alacsony ár számított. Ennek eredményeként a magyar sertéshús és szalonna lemaradt a dán és holland hús mögött. Nem a minőség szempontjából marad alul, hanem a termelő országok ”szállítószalagjának” olcsósága miatt, ahol olcsó és mesterséges tápot használnak.
Az EU-ba való belépés után nemcsak Magyarországon találkoznak hasonló problémákkal, hanem a régió más országaiban is, amelyeket gyakorlatilag megfosztottak a gazdasági függetlenségüktől, a saját iparuktól és mezőgazdaságuktól, továbbá a hagyományos piacaiktól. Ez újabb érv az Oroszországgal, továbbá az Európai Unióval való kapcsolat átfogó újragondolására – jegyezte meg az Oroszország Hangjával folytatott beszélgetésében Konsztantyin Nyikiforov, az Orosz Tudományos Akadémia Szláv Tanulmányok Intézetének igazgatója:
- Itt az ideje átgondolni azt, hogy mi történt két évtizeddel ezelőtt, és mit hoztak mindannyiunk számára ezek az évek. Oroszországban erre gondolunk, hiszen Oroszország a régió része, amelyet ”egykori” Kelet-Európának neveznek.
A protekcionista intézkedések bevezetésével és az EU-val való konfrontációval Orbán irritálja legjobban a brüsszeli bürokráciát. Neki tulajdonítható a következő ékesszólás: “Mi, magyarok tisztában vagyunk azzal, hogy Oroszország milyen fontos partnerünk. Tisztában vagyunk Oroszország súlyával és jelentőségével is”. Egy ilyen kölcsönösen előnyös szövetség megváltást jelenthet a nemzeti gazdaságok számára, amelyek az európai normák csapdájába kerültek.
Pjotr Iszkenderov
A Szabad Riport véleménye:
Magyarország gazdasági katasztrófájának elsődleges oka, nem csupán az EU-hoz való csatlakozás módja, hanem azok a hazaáruló politikusok, akik egyfelől a haza érdekeit semmibe véve gazdaságilag teljesen kiszolgáltatták “Európa éléskamráját”, – a szervezet érdekeinek, miközben szó szerint lerombolták a gazdaságot és szemétlerakóvá, de szemétfelvevő piaccá is züllesztették.
Valamint a felesleges hitelfelvételekkel, idegen, és saját kézre játszották az országot tokkal-vonóval, a szociális- és, oktatási intézményeinek működésképtelenné tételével egyetemben.
A hihetetlen erkölcsi rombolás ennek a példátlan méretű kifosztásnak elengedhetetlen feltétele volt.
Mondjuk ki nyíltan, a nem az elithez tartozó az öregeket, rokkantakat, akárcsak a középkorúakat és fiatalokat halálraítélték, megfosztva őket a tisztes megélhetést nyugdíjtól, járadéktól, a hatékony egészségügyi ellátástól, a munkahelyeiktől, vállalkozásaiktól és piacképes jövedelmüktől.
Az egész országra kiterjedően, aktívan támogatják a szabad rablást. Az uzsorahitel és “köz”szolgáltatók határtalan és jogellenes kapzsiságának koncként vetik oda a teljes lakosságot. Így szerezve meg az eddig megtakarított javaikat, otthonaikat, vagyontárgyaikat.
Az 1945 előtti “3 millió koldus országát”, alig 25 év leforgása alatt, – 9 millió kiszolgáltatott, földönfutó országává tették.
És erre a szégyenletes rablásra még büszkék is!
A cionmédia propagandájukkal fennen hirdetik ”nagyszerűségüket”, “eredményeiket” szerte a világban.
Az EU-ba NATO-ba be sem kellett volna lépni, de most legalább olyan gyorsan kell onnan távozni, ahogy csak lehet.
Különben a magukat ”szövetségesnek – barátnak” hazudóktól, – Isten sem ment meg minket.
SzRTI

Állami össztűz a civilek összefogása ellen – Ideológiák kontra elszegényedés

Az első biztosítékot a HVG provokatív cikke verte ki, aztán jött a Magyar Narancs és a Magyar Nemzet is, később az Anarchisták Közössége is támadásba lendült. A Hallgatói Hálózaton belül is komoly dilemmák támadtak emiatt. A Koppány-Occupy-Haha elszegényedés elleni tüntetés és civil dialógus soha nem látott sajtótámadásokat szenvedett el a napokban. A legfontosabb információ, hogy ez az élőláncos civil tüntetés a Nemzetgazdasági Minisztérium előtt tulajdonképpen az elszegényedés ellenében szerveződött figyelemfelhívó akcióként, a rendkívül súlyos és egyre romló, és a magyar lakosságot egyre mélyebb rétegeiben érintő, súlyos, erkölcsi, anyagi és társadalmi válság miatt; nos ez a központi kérdés  azonban teljesen marginalizálódott, és a fenti cikkekben semmiféle jelentőséget nem kapott, így annak sem volt semmiféle sajtósúlya példaként, hogy Laár András “buddhista-lelkészként”, személyesen tisztelte meg ezt a “náci rendezvényt”, vagyis a szegénységellenes rendezvénybe ezáltal került egy olyan szellemiségében békésebb vallási irányzat, ami magasan felette áll az európai jó-rossz, fekete-fehér duális politikai tengelynek. Magyarország  és nyilván más európai országok is jelenleg a keresztény vallási kultúrának a folyamatos hatása alatt és annak determinációja alatt lettek politikailag és világnézetileg is végletesen megosztott társadalmak. Ez a történeti keresztény ideológia alakította azt a hamis felsőbbrendűség tudatot is (Kasztília), ami az Újvilág felfedezésekor és gyarmatosításakor a kegyetlenkedések és a bennszülöttek lenézésének is fő legitimizációját és teológiáját is adta. Ma Magyarországon egy új ideológiai tendencia lépett életbe és tör egyeduralomra. Ez pedig: a hamis jogegyenlőség és ezt az emberi jogok álvédelmén keresztül propagáló és gyakorló újkapitalista diktatúrák korának hipokrita de valójában antiszociális fedőideológiája. Amikor a Haha és Occupy szónokai is megfogalmazzák hasonlóképpen az általános bizalmatlansági elveket az uralkodó és megosztó pártokkal szemben, mint a Koppányhoz közeli civilek is hasonlóképpen, akkor tulajdonképpen megint csak az általános hazugságokkal szemben tanúsított helyes és egyetlen hosszú és keserű tapasztaltból leszűrt autentikus álláspontot képviselik, kiábrándultságot és meghasonlást mindazzal szemben amit ma rendszerváltásnak neveznek. Nem véletlen az sem, hogy a HVG-n és számos más helyen is szétszórt és megbízott névtelen állami troll írása egy nap alatt terjedt szét, mint egy klónozott vírus. A legtöbb virtuális sajtóorgánum azonnal átvette, érdekes és baromi vicces ez, mivel én a blogomon nem hoztam volna le ezt az írást sem, még akkor sem ha több millió forintot ajánlott volna ezért valaki. Egyrészt nem tűröm a kapitálfasiszta felforgatókat, másrészt megvetem azokat, akik pénzért és tehetségtelenül és a rendszer fennmaradásáért hazudnak, azokat meg még inkább, akik tehetséges íróként egy ilyen állami burzsoá fenevadnak a szolgálatába állnak. Mindenesetre a támadás legfőbb oka úgy volt álcázva, hogy ők a Koppány Csoport szélsőséges nézetei miatt támadnak. Miközben még csak most a mai nap folyamán szedegetik össze a különböző nézeteket, innen-onnan, hogy efféle bolond és nevetséges igyekezetükben alátámasszák a tegnapi vehemens támadásaikat. Az ember mindig azt reméli, hogy ezekkel a támadásokkal valójában a saját hitelességüket ássák el jó mélyre – és igyekezetükkel ha nem is a poklokig, de a végső vereségig biztosan eljutnak. Megrökönyödésem legfőbb oka az, hogy kifejezetten szociális célokért való nemes összefogást és civil- társadalmi dialógust egyáltalán miért kell támadni, támogatás helyett. Ha ebbe az egy ténybe belegondolunk, már azt érezzük, hogy rendkívül egyedül maradtunk azzal, hogy szolidaritást vállalunk  esetleg valamiféle szegényebb rétegekért való kiállással. Tudjuk jól, hogy Józsefvárosban, a szégyenteljes kukázási népszavazáskor a 9 000 ördöggel szemben, csak 400 jó ember gondolta úgy – maradva a történeti keresztény dualitásoknál – hogy a hajléktalanok és létminimum alatt tengődők (nem csak hajléktalanok kukáznak) számára a kukázást biztosítani kell és bűn volna büntetni. A kormány persze számít majd az antiszociálisok minden egyes szavazatára, és ezzel a büdös széllel vitorlázza be magát a hatalomba újra, talán ezért görnyed most Tarlós barátunk Hitlerként Budapest műveleti térképe fölött, hogy kijelölje a hajléktalan gettó határait és kitiltsa hajléktalan honfitársainkat a Belvárosból, az aluljárókból, mert az alkotmány őt erre kötelezi, azt teszi, amit már évekkel ezelőtt megtett kiváló szegedi elődje és mestere Botka László mszp-s polgármester is. Tudjuk jól, hogy ez a tett bűncselekmény. Egy kiszolgáltatott embercsoport életterének a drasztikus lecsökkentéséről van szó. Egyesek alaposan megrökönyödnek azon, ha a tüntetésen felszólaló a régi rendszer címerét viseli. Pedig ami régen kopottnak tűnt, az most a kapitalizmusban aranykori fényességgel és szakrális eufóriával sugároz ránk, erősebben mint a nap. Ez az egykori munkás-paraszt hatalom emléke.
A Magyar Narancs sértett gúnyolódással képes csak reagálni, arra, hogy a Haha és a Koppány is leszólta a pártokat, szerintük a Hahának, ha a Pedofilok Ketrecgyártó Szakköre tüntet az emberi jogokért, akkor ott a helye. Itt már nem is a vélt náci-nyilas/anticionista ideológia a szemükben a szálka, hanem annak a rendszernek az abszolút és konszolidáció nélküli megkérdőjelezése, amiben a burzsuj bérújságíró pénzért és pártközpontilag elferdíthetett bármit és leírhatott, kivéve az elmúlt rendszer bármiféle jobb fényben való beállítása vagy a jelen rendszer áldozatai. Így számadatok a szegénységről vagy a rendszer valós áldozatairól a Magyar Narancs újságírójától is elmaradtak. Nagyon veszélyes vagy veszélyesen primitív és központosított politizálásnak látom, ha az un. demokratikusnak világba hazudott pofátlan jogegyenlőség fontosabb ezek számára, mint a szociális védőháló nélküli tajgetoszról lelökött emberek,  az út szélén hagyott családok, utolsó vagyonuktól megfosztott munkanélküliek, szenvedő szegények és hajléktalanok ezrei. Kínában is a köztársaság korszaka lehetett a legborzalmasabb, amiről Ligeti Lajos is tudósít útleírásában. Az sem paradoxon számukra, hogyha akad is az otthonvédők között egy tucat ember, aki szélsőséges politikai nézeteket vall, releváns-e annak megítélése, ha öregeket, rokkantakat és súlyos beteg embereket védenek a kilakoltatástól. Akik számára az önfeláldozó otthonvédő csatákat látva semmiféle kétsége nem merül fel, hogy esetleg ezek az otthonvédők – még ha számukra nem is kompetens nézeteket vallanak, de valójában legfőbb tevékenységük nem ideológiai, hanem – emberi és önfeláldozó tetteikkel bizonyítják évek óta, hogy  sokkal inkább védik ezek a civilek a társadalmat amiben élnek, mint bármelyik politikus, párt, önkormányzat, amelyik öreg és beteg embereket szolgáltat ki a hatósági kilakoltatásnak (ezzel járó TEK-Rebiszes rendőrterrornak) avagy másképp: a hozott ideológia-összeesküvés elmélet megerősítést nyer az állam embertelen és antiszociális kegyetlenkedései és vaksága láttán. Akkor ki a felelős a szélsőséges nézetek kialakulásáért az egyén vagy ez a rém környezet és csak a hipokrita jogegyenlőségre és nem a nyomorra érzékeny hazug demokrácia, amit a politikai hazugságok és embertelenségek halmaza jelent?
Gulyás Gergely (fidesz-kdnp) az atv-n elmondta, hogy azért nincs szükség társadalmi párbeszédre “semmilyen ügyben”, mert ők vannak felhatalmazva (2/3-al) erre a feladatra. Elgondolkodtató, hogy a beleszólásunk az ügyekbe csak egy 4 évente behúzott X-ig terjedjen, egy hazug kampány végén a Fidesz álláspontja szerint. Valóban érdemes felhatalmazni bárkit is, hogy képviseljen?. Csak azért felhatalmazni egy Tarlóst, hogy tiltott zónákat hozzon létre a hajléktalanoknak? Ez nem aberráció? (tartarossz.blogspot.hu)

Stadionfejlesztésre továbbra is van pénz

Kupacsapataink kínos nemzetközi szereplései ellenére is folytatódhatnak a stadionfejlesztések. Erről Orbán Viktor beszélt augusztus eleji sportági évértékelő interjújában, amelyet a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia honlapjának adott. A miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy szeretné, ha a kormány még a nyáron döntene újabb futballstadionok rendbehozataláról. Így még az idén elkezdődhetnének a munkálatok Mezőkövesden, Diósgyőrben, Székesfehérváron és Szombathelyen is. A felsorolt helyszíneken az MLSZ pénzügyi rendszerén kívül, közvetlenül hozzák rendbe a pályákat. Az MLSZ-rendszerében pedig több NBI-es és NBII-es stadion újulhat meg.
Emellett szót ejtett a Puskás Stadion rekonstrukciójáról is, amely nemcsak egy futballstadion, hanem egy egész olimipiai központ lesz. 2018-ban vagy 2019-ben pedig már akár Bajnokok Ligája-döntőt is képesek leszünk rendezni. A terveket 2013 őszén mutatják majd be.
A foci mellett azért más sportágak is kapnak új létesítményeket. Fehérváron a jégkorongcsapat kaphat új arénát, illetve mivel Budapest rendezheti a 2021-es vizes vb-t, ezért a Dagály fürdőnél épülhet fel a világbajnokság központi komplexuma, amelynek a hazai junior úszó-világbajnokság miatt 2017-ig kellene elkészülnie.
ov stadion kosa.jpg
Milyen lesz is a látvány?
Folytatódnak a stadionfejlesztések Magyar szempontból az utóbbi évek legkiábrándítóbb eredményét hozták az Európa Liga- és a Bajnokok Ligája selejtezői: egyik csapatunknak sem sikerült megélnie legalább az augusztust, ami pedig a kormány focifetisizmusa miatt különösen kínos. Csányi Sándor MLSZ-elnök pedig korábban úgy nyilatkozott, hogy amelyik csapat kiesik az első körben, az kárt okoz a magyar futballnak.
A miniszterelnök szerint a miskolci, a mezőkövesdi, a székesfehérvári és a szombathelyi stadiont az MLSZ pénzügyi rendszerén kívül, közvetlenül hozzák rendbe. Más NB I-es és NB II-es illetőségűeket pedig az MLSZ rendszerén belül oldják meg.
400 millió a Kövesdnek
Az már korábban tudható volt, hogy az NB II Keleti-csoportjából feljutott Mezőkövesd 400 millió forintot kap a költségvetés tartalékaiból, mivel az élvonalbeli induláshoz nem rendelkeznek megfelelő létesítménnyel, így ők is úgy járhattak volna, mint az előző szezonban az Eger együttese, amely végig “albérletben” volt kénytelen fogadni ellenfeleit. Igaz, nekik nem Tállai András fideszes államtikár volt az elnökük.
A Videoton otthona is megújul
A székesfehérvári Sóstói Stadion a hosszabb távú projektek között kaphat helyet, a korszerűsítés ebben az esetben azonban csak a következő kormányzati ciklus feladatai között valósulhat meg. Fehérváron emellett egy új multifunkciós jégkorong- és rendezvénycsarnok is épülhet. A tervek szerint a a város még idén egy tanulmányt készíttet, ez alapján a jövő évi költségvetésben a kormány biztosítja a tervezés költségét.
Miskolcon is felújítják a DVTK-pályáját
Az eddig is ismert egy milliárd forintos tao-támogatás mellé az állam további három milliárd forintot ad a diósgyőri stadion és környezetének rendbetételére. Az egyik főlelátó már korábban elkészült, így ennek a közelébe helyezik a játékteret. Az őszi szezonban így néhány meccsen Nyíregyházán fogadja majd  ellenfelit a Diósgyőr.
Szombathelyen is gigaberuházás várható
Hende Csaba honvédelmi miniszter szerint (aki Szombathely országgyűlési képviselője), a stadion tervezését többéves előkészítés előzte meg. Ennek ellenére még nem hozták nyilvánosságra a látványterveket. A képviselő azt hangsúlyozta, hogy sokmilliárdos gigaberuházás várható. Emlékeztetett arra, hogy néhány hónappal ezelőtt a kormány úgy döntött, hogy az érintett Haladás ingatlanok a MÁV tulajdonából Szombathelyhez kerülnek, méghozzá ingyen.
Csökkenő nézőszám
Az átfogó stadionfelújításokat beárnyékolja, hogy a 2012/13-as szezonban csökkent a meccsek látogatottsága. A korábbi átlagos 3645-as nézőszám 2728-ra csökkent. Ez pedig ellentétes azzal a céllal, amit korábban az MLSZ-stratégiában fogalmaztak meg, hogy az évtized végére az átlagos nézőszám 10 ezer legyen. Ha sikerül teljesen megtölteni majd az új létesítményeket, ez akár teljesülhet is.
A Puskás Stadion
2013. április 15-i kormánydöntés értelmében mégis a Puskás marad a nemzeti futballaréna: a belsejében új lelátókat alakítanak ki. Az Istvánmező rehabilitációjának részeként a Puskás Ferenc Stadiont a legmagasabb UEFA-kategóriájú, legalább 65 ezer fő befogadására alkalmas, multifunkcionális sportközponttá építik át.
A stadion építése várhatóan a 2014 végén kezdődhet, és a tervek szerint 2017 végén kerülhet átadásra. A létesítmény 60-80 milliárd forintba kerülhet, ám a kiszolgáló egységek – például parkoló létesítése – miatt a beruházás összköltsége 70-90 milliárd forint lehet. A terveket 2013 őszén mutatják majd be.
Emellett felújítják a Körcsarnokot és a Millenáris Velodrómot, illetve átépítik a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokot. Új létesítmények is készülnek: egy nemzetközi úszó- és vízilabda versenyek lebonyolítására alkalmas csarnok, atlétikai pálya és fedett atlétikai edzőpálya, valamint kiszolgáló épületek és parkolók. Az aréna egyik különlegessége lesz a tetőre kerülő, körülbelül egy kilométer hosszúságú kivilágítható panoráma futópálya.
A 10 éves MLSZ-stratégia
A 2020-ig terjedő időszakban az MLSZ céljai között szerepel a tízezres átlagnézőszám elérése az élvonalban. A felnőtt válogatott részvétele legalább két világtornán (ez a 1986-os mexikói világbajnokság óta nem sikerült). Valamint a 2012-14-es időszakban évente egy klubcsapatnak a főtáblán kell szerepelnie, majd 2015-től már kettőnek, s ebből egyiknek a nemzetközi kupatavaszt is meg kell élnie.
(Ténytár)

Ketyeg a nyugdíjbomba

Harapófogóba kerülnek a mai 30-asok, 40-esek – írja a napi.hu.
A gazdasági portál szerint extra terhek várnak a Ratkó-korszakban születetettek leszármazottaira. A nemzetközi kitekintést adó MarketWatch-tanulmány szerint a babyboom-generáció gyermekei felének nincs annyi megtakarítása, hogy idős éveire fedezze az alapvető kiadásait, miközben hosszabb időskorra számíthatnak, mint bármely más korábbi korosztály.
Tavaly Magyarországon a frissnyugdíjas vagy a nyugdíjkorhatárhoz (viszonylag) közel álló Ratkó-nemzedék – vagyis az 1949-1956 közötti népesedéspolitika idején születettek – gyermekeiből álló 31-40 éves korosztályban 225 ezer forint volt a havi bruttó átlagkereset, a 41-45 éveseké nem érte el a 220 ezer forintot a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal adatai szerint.
A napi.hu az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól nem kapott választ arra, hogy a Ratkó-generáció nyugdíj előtt álló tagjai közül hányan, mekkora ellátásra számíthatnak majd. Az viszont, hogy ebből a csoportból a rendszerváltás után rengetegen vesztették el állásukat, illetve kényszerültek a szürke zónába, félig-meddig bejelentett munkát végezve, továbbá rokkantnyugdíjba, biztosan negatívan hat a várható öregségi ellátás összegére – írja a lap, amely szerint az 1949 és 1957 között születettek 1,29 millió fős sokaságából ez év januárjában 730 ezren (56,7 százalék) részesültek nyugellátásban, illetve más tartós ellátásban. Kevesebb mint felük kapott öregségi nyugdíjat, 18 százalékuk korhatár alattiaknak járó ellátást, bő 37 százalékuk pedig rokkantsági és rehabilitációs ellátást. (Utóbbiból egyrészt következtethetünk az érintett korosztály lesújtó egészségi állapotára, másrészt előrevetíti azt, hogy a majdani öregségi nyugdíj sem lesz fényes összeg.) Mindebből az látszik, hogy jelentős réteg számíthat arra, hogy “néhány éven belül középkorúként harapófogóba kerül, hiszen gyermekeik mellett szüleik is támogatásra szorulhatnak, nem beszélve arról a sokat hangoztatott tényről, hogy saját idős korukra is spórolniuk kellene”.
A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) szerdán közleményben tudatta, hogy a Nyugat-Európában népszerű egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítások szerepe Magyarországon marginális. Ez a hosszú távon társadalmilag nélkülözhetetlen konstrukció jelenleg komoly versenyhátrányban van az alternatív nyugdíjcélú megtakarításokhoz képest, mivel az egyéni befizetések után nem jár szja-kedvezmény. A MABISZ szerint az ügyfelek alapvető érdeke lenne, hogy a jövőben hasonló támogatást élvezzen a nyugdíjbiztosítás is.
(Forrás: napi.hu)


Bal-Rad komm: A rendszerváltáskor 35-45-éves korosztály közel fele (elsősorban vidékiek) kiesett az ún. “munkaerőpiacról”! A másfél millió munkahely elvesztésével együttjáró Nagy Országlerablás ezt a korosztályt teljesen felkészületlenül érte.
Olyan emberekről van szó, akik a szocializmus korszakában szocializálódtak-viszonylagos biztonságban. Ezek a korosztályok hozzá voltak szokva a rendszeres munkához, és abban becsülettel helyt is álltak. Zömmel ők váltak talajvesztettekké, és ők azok, akik gyermekeiknek nem tudnak segiteni, ill. gyermekeik nem tudnak nekik segiteni.
A morális veszteség is őket érte leginkább.
Ezek a korosztályok a rendszerváltásig jól képzett országépitők voltak! Ám részvételük a rendszerváltás folyamatában azt is jelentette, hogy saját munkájukat rombolták le-és mint már viszonylag régóta köztudott, önmaguk érdekei ellen (is) hatottak jövőjük ellehetetlenitésével.
Nem véletlen, hogy ezek a korosztályok “fogják leginkább a fejüket” a huszonhárom-éves pusztitás, és saját sorsuk kilátástalansága láttán!
Ám a morális teher miatt ezek a korosztályok megrogytak! Válluk több terhet elviselni képtelen már, de ezek a korosztályok azok, amelyek leginkább fegyver után kiáltanak!
Ezek a korosztályok azok, amelyek hajlandóak akár a golyófogó szerepét még betölteni-mert másra már nemigen alkalmasak!
Önérzetük és hazaszeretetük viszont még van!

Kissinger szerint Izraelnek 10 éve maradt

Henry Kissinger meglehetősen hírhedt politikus az Egyesült Államokban. A faji lojalitása miatt Izrael-pártisága érthető. Politikai pályája során valamennyi nagy amerikai felforgató műveletben benne volt a keze. Mondhatjuk azt is, hogy az egyik fő motorja volt a rengeteg csalással, hazugsággal, ármánnyal teleszőtt amerikai külpolitikának.
Benne volt a keze az arab-izraeli háborúkban, ő járta ki a zsidók elképesztően magas támogatását, a Liberty hadihajó elleni izraeli támadás ellenére is. Része volt az egyiptomiak megfenyegetésében, majd lefizetésében is, de éppúgy ott volt a dél-amerikai USA-ellenes kormányok megbuktatásában, ha demokratikusan nyertek, ha nem, a különböző junták pénzelésénél, a kínai-orosz konfliktus felbujtójaként már a háttérben mozgolódott, az India és Pakisztán között kirobban háborúban szintén a közvélemény részéről élesen bírált felbujtó volt. Gyakorlatilag egy bebetonozott zsidó az amerikai kormányban, 1969-től 1977-ig volt hivatalos tanácsadó, de befolyása semmit sem csökkent a nemhivatalos időszakában sem.  Érintett volt a Watergate-ügyben, mint tanácsadó, érdekes módon mégsem bukott együtt Nixonnal, hanem hivatalban maradt.
Hivatalos távozása után céget alapított, amely stratégiai tanácsadó cég. Természetesen folyamatosan dolgozott a kormánynak. Az öreg Henry Kissinger a mai napig aktív, és úgyszintén aktív kapcsolatot tart fenn a hivatalos titkosszolgálatokkal, hálózatokkal. Legutóbbi közszereplése nagy meglepetést okozott. Kissinger ugyanis tényként közölte, Izraelnek jó esetben tíz éve van hátra. 16 különböző titkosszolgálattal egyeztetett, amelyek vezetői hivatalosan is egyetértenek Kissinger kijelentéseivel. Nem hozott fel mentségeket, hogy ki az oka a kialakult helyzetnek, vagy mi az oka, nem hozott fel lehetséges alternatívákat arra vonatkozóan, hogy milyen módon lehetne ezt elkerülni. Mekkora fokú amerikai katonai jelenlét akadályozná meg, milyen titkosszolgálati tevékenység kellene hozzá. Kissinger, az öreg zsidó megváltoztathatatlan tényt közölt. Izrael tíz év múlva már nem lesz. 
Az a meglepő a dologban, hogy Kissinger mindezt olyan higgadtsággal közli a közvéleménnyel, mintha csak annyit mondana, két napig nem lehet majd tejet kapni. Ez pedig az ő szintjükön nagyon is beszédes. Amikor egy zsidó el akar érni valamit a közvélemény előtt, akkor feltüzelt, lázító módon beszél, kihasználva minden lehetőséget a zsidó előnyök megtartására. Szó sincs erről. Kissinger egyszerűen pontot tett a mondat végére. A felesleges kérdéseket pedig elhárította, nincs mit magyarázni ezen, ez be fog következni, erre fel kell készülni. Ő továbbra is támogatja Izrael államot, de annyi mindent hibáztak el az elmúlt évtizedekben, hogy azt helyretenni már nem lehet. Izrael az arab tenger közepén még a fegyverei védelmében sem képes kitartani tovább.
Ránk nézve ez egy igencsak rossz hír. Számunka az lenne a jó hír, ha Kissinger azt mondaná, holnap minden zsidó hazaköltözik Izraelbe. De ehelyett inkább ide fognak özönleni. No meg a többi már felvásárolt országba, Lengyelországba, Romániába, Szlovákiába, és persze az elmaradhatatlan Nyugat-Európába és az Egyesült Államokba. Ami azonban nagyon kérdéses, megvárja-e a világ mindezt. Lesz-e hova menni, vagy addigra ezen a vidéken már új szelek fújnak? Valószínű, legalábbis a helyzet ezt mutatja. Akkor elgondolkodhatnak majd a régen felvetett nagy ötleten, merre is van Madagaszkár.   
Kemény Gábor