2009. június 16., kedd

Irán még nem érett meg a nyitásra


A szavazatok újraszámlálása pusztán taktikai manőver
A Neue Zürcher Zeitung egykori közel-keleti tudósítója, Arnold Hottinger kérdésekre válaszolva fejti ki, hogy Iránban még nem érett meg a helyzet a nyitásra, és arról is beszél, miért nem alkalmas a választások vesztese, Hoszein Muszavi egy olyan vezetői pozícióra, amilyenre az országnak szüksége volna.
Hottinger több okból is gyanúsnak tartja a szavazatszámlálás eredményét. Nem csak a folyamat gyorsaságát érzi furcsának, hanem azt is, hogy az országban mindenütt hasonló eredmények születtek, továbbá hogy Mohszen Rezai, a harmadik jelölt csak egy százalékot ért el, pedig a korábbi választásokon 17 százalék körüli eredményeket ért el. Nyilvánvalónak látja, hogy felső utasításra alakították mindenütt az eredményeket. Ennek pedig az az oka, hogy az Őrök Tanácsa a legfőbb vallási vezető, Ali Khamenei szándékának megfelelően még egyszer Mahmúd Ahmadinezsádot kívánta az államfői posztra, mert tart a rendszer fellazulásától. Muszavi nem mondható valódi reformistának, de mindenki mögötte sorakozott fel, aki alternatívát keres a fennálló állapotokkal szemben.
A zürichi lap további kérdésére válaszolva Hottinger úgy vélte, hogy a szavazatok újraszámlálása pusztán taktikai manőver. Az Őrök Tanácsa ugyanis egyfajta állam az államban, amely a politikai és katonai mellett a saját gazdasági hatalmát is elkezdte kiépíteni. Velük szemben a politizáló ajatollahok belátják, hogy Ahmadinezsáddal nem vezet út előre. Már csak ezért is mindenképpen a nyugalom helyreállításában érdekeltek. Khamanei és társai azzal is tisztában vannak, hogy meg kell akadályozniuk egy lehetséges vezető kiemelkedését a másik oldalon.
„Nincs elegük a fiatal irániaknak a totalitárius rendszerből?" - kérdezte a Neue Zürcher Zeitung volt közel-keleti tudósítójától. Hottinger szerint igen, de ehhez vezetőre van szükségük, aki lelkesíti őket, aki mögé fölsorakozhatnak. Személyes emlékeire utal: Khomeini ajatollah hatalomra kerülése után egy fiatal iránitól csodálkozva kérdezte: „Most zavarták el a sahot, és máris új vezetőt kerestek maguknak?" „A perzsák már csak ilyenek." - hangzott a válasz. Ez az ottani hagyományokból következik. Muszavi azonban aligha tenné ki magát annak a veszélynek, hogy ilyen vezéri törekvéseket ápoljon. Sokan mondják, hogy hogy még mindig túl szkeptikusak azok, akik átélték az 1979-es fordulatot, és nem akarnak újabb forradalmat. Újabb lökést az adhat, ha többségbe kerül a fiatalabb nemzedék. És akkor is az lesz a kérdés, hogy felbukkan-e az új vezető. Más lehet a helyzet, ha Khamenei meghal, ő ugyanis élethossziglan áll az ország élén. Az utódlásért folyó harc elvezethet a nyitáshoz, de mindenképpen hosszú és összetett folyamatra kell számítani - mondta Arnold Hottinger a Neue Zürcher Zeitungnak.

http://www.nzz.ch/nachrichten/international/arnold_hottinger_ehemaliger_nzz-nahostkorrespondent_zur_lage_in_iran_1.2751202.html?printview=true

Az atomfegyvermentes világ ígérete


Az orosz-amerikai leszerelési megállapodás következményei
Policy Review

Tíz éve még csak naiv illúziónak tűnhetett az atomfegyverek nélküli világ képe. Az elmúlt években egyre több biztonságpolitikai szakértő és politikus támogatta a teljes nukleáris leszerelést. Barack Obama hivatalba lépése után pedig tárgyalásokat kezdeményezett Oroszországgal az atomfegyverek számának jelenős csökkentéséről. Henry Sokolski biztonságpolitikai szakértő, az amerikai kongresszus tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozására létrehívott bizottság tagja arra figyelmeztet a konzervatív  Policy Review hasábjain, hogy  a nem kellően átgondolt nukleáris leszerelési program visszaüthet, és könnyen a globális geopolitikai egyensúly felborulásához, illetve újabb atomfegyverkezési versenyhez vezethet.
Sokolski röviden összefoglalja az amerikai elnök által Oroszországnak ajánlott nukleáris leszerelési tervezet főbb pontjait. Barack Obama európai körútján jelentette be, hogy a teljes nukleáris leszerelést fogja szorgalmazni. Dmitrij Medvegyev orosz elnökkel elvben már meg is egyezett a stratégiai atomfegyverek csökkentéséről. Sokan úgy vélik, hogy a világ nukleáris robbanótölteteinek 96 százalékát birtokló két nagyhatalom vezetőinek egyetértése nyomán remény van rá, hogy globális megállapodást lehet kötni a teljes nukleáris leszerelésről. Így nemcsak a nagyhatalmak közötti atomháború lehetőségét lehetne kizárni, hanem azt is, hogy a nukleáris fegyverek terrorista szervezetek kezére jussanak. Az Obama által javasolt egyezmény megerősítené az atomenergia békés célú felhasználását, de szabályozná a dúsított urán előállítását, tárolását és kereskedelmét is.
Az atomfegyverek számának jelentős csökkentése világszerte nagy érdeklődést váltott ki annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent a két nagyhatalom nukleáris arzenálja. Sokolski emlékeztet rá, hogy Oroszország és az Egyesült Államok a hatvanas években még 77 000 nukleáris töltettel felszerelt fegyverrel rendelkezett, mára azonban hetedére, 11 000-re csökkent a számuk. A folyamat hátterében elsősorban az áll, hogy a modern rakéták sokkal pontosabban célba juttathatók, így az elrettentéshez kevesebb nukleáris töltet is elegendő. Az atomfegyverek jelentős csökkentésére tett obamai javaslat így tulajdonképpen csak az elmúlt évtizedek spontán folyamatainak felgyorsítását indítványozza. Szakértők szerint akár 1000-re, még merészebb elemzések szerint 500-ra csökkenhetne az Egyesült Államok stratégiai atomfegyverkészlete.
Sokolski arra hívja fel a figyelmet, hogy a széles körben üdvözölt obamai leszerelési javaslat könnyen káros mellékhatásokkal járhat. Nem kizárt az sem, hogy globális atomfegyverkezési hullámot indíthat el, ha az Egyesült Államok és Oroszország megállapodik nukleáris arzenáljaik csökkentéséről.
Az egyik problémát az atomenergia békés felhasználásának támogatása okozza. A javaslat értelmében minden államnak jogában állna nukleáris erőműveket üzembe állítani. Sokolski szerint azonban egyáltalán nem könnyű a békés célokat és az atomfegyverek előállítását elválasztani. Az atomerőművekben használatos hasadóanyagok ugyanis könnyen alkalmassá tehetők nukleáris fegyverek előállítására. Oroszország például 700 tonnányi dúsított „békés célú" urániumot és 100 tonnányi plutóniumot raktároz a 160 tonnányi hadászati hasadóanyagon túl. A kínai békés célú tartalékok az ország nukleáris arzelnáljának négyszeresére növelését teszik bármikor lehetővé. De a deklaráltan atomfegyver-ellenes Japán is 50 tonnányi hasadóanyaggal rendelkezik, amelyből akár 1500 atomtöltet is előállítható lenne néhány hónap leforgása alatt.
Az atomerőművek építése és az urándúsítás engedélyezése nem választható el a hasadóanyagok katonai felhasználásától. Az az állam ugyanis, amely atomerőművekkel és urándúsításra alkalmas centrifugákkal rendelkezik, hónapok alatt atomfegyvereket gyárthat. Észak-Korea és Irán évek óta az atomerőművek építésére hivatkozva folytat atomprogramot, és semmi kétség nem fér hozzá, hogy mindkét ország valódi célja nukleáris fegyverek előállítása.
Az is kérdéses, hogy lehetséges-e kellő hatékonysággal kontrollálni a kísérleti atomrobbantásokat. Szakértők szerint ugyanis hiába az egyezmények, ma már mód van olyan kis kísérleti robbantások végrehajtására, amelyeket a szeizmográfok nem tudnak kimutatni.
A legnagyobb kérdés azonban az, hogy a leszerelés vajon hozzájárul-e a globális biztonság és stabilitás növekedéséhez. Sokolsi arra hívja fel a figyelmet, hogy a két nagyhatalom nukleáris arzenáljának csökkentésétől nem feltétlenül remélhetjük ezt. Pakisztán, India, Kína és Izrael ugyanis aligha dönt atomfegyvereinek csökkentése mellett pusztán azért, mert az Egyesült Államok és Oroszország csökkenti atomtölteteinek számát.
Sőt, az sem kizárt, hogy a második világháború óta fennálló, és még a hidegháború idején is aránylag stabil  globális geopolitikai egyensúlyt biztosító rend is felborulhat - figyelmeztet az amerikai biztonságpolitikai szakértő. Ha a két nagyhatalom nukleáris elrettentőereje csökken, akkor a többi atomfegyverrel rendelkező állam kénytelen lesz saját arzenáljának fejlesztésére. Bizonyára akadnának olyan országok is, amelyek úgy érznék, hogy könnyen fontos geopolitikai szereplővé válhatnak atomfegyverek gyártásával. Könnyen lehet, hogy például Japán, Ausztrália, Dél-Korea is nukleáris fegyvereket akar, ha úgy ítéli meg, hogy az Egyesült Államok már nem képes megvédeni. Az orosz-amerikai leszerelés hatására geopolitikai hatalmi harc és atomfegyverkezési hullám indulhat meg, amely jelentős biztonságpolitikai kockázatokkal járna. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség az elmúlt években sem volt képes nem csak meggátolni az atomfegyverkezést, így nincs rá remény, hogy a jövőben meg tudná akadályozni, hogy az atomreaktorokkal bíró államok nukleáris fegyverek gyártásába kezdjenek. Az atomfegyverkezési hullám fokozná annak kockázatát, hogy terrorista szervezetek is nukleáris robbanótöltethez jutnak.
Nem szükségszerű azonban, hogy így legyen - teszi hozzá gyorsan Sokolski. Ehhez azonban nem elég az orosz és az amerikai nukleáris arzenál csökkentése, hanem minden atomhatalomnak el kell köteleznie magát fegyvereinek számának csökkentése mellett, és biztosítani kell az atomsorompó egyezmény betartását is. Legalább ilyen fontos lenne a békés felhasználására szánt hasadóanyagok a jelenleginél sokkal szigorúbb ellenőrzése is. (Sokolski nem fejti ki, hogy milyen előírásokkal és intézmények felállításával lehetne garantálni, hogy a dúsított uránt ne lehessen atomfegyverek előállítására használni.) A globális geopolitikai egyensúly fenntartása érdekében elengedetlen lenne a rakétavédelem erősítése, hogy az elrettentő potenciál csökkenésével ne nőjön a jelenlegi atomhatalmak fenyegetettsége.

http://www.hoover.org/publications/policyreview/46390537.html

Kadarkúti Hétfői üzenetek - 32 -Jézus tanítása a VIII. parancsolatról

Jézus: VIII. parancs: Hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen!
Én: Édes Jézusom, nagyon szeretlek, tégy engem békéd eszközévé. Ma Te leszel a mi bölcs tanítónk. Add, hogy összeszedve figyelmünket, szívvel-lélekkel hallgassunk Téged! Szentlélek Úristen, jöjj, segíts, hogy az Úr Jézus szent Szavait méltóképpen közvetíthessem engesztelő testvéreimnek.
Jézus: Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Jézus Krisztus, a ti Megváltótok és Éván, eszközömön keresztül szólok hozzátok. Ma a VIII. parancsról lesz szó: Hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen!
Mi a hamis tanúság? Másról olyat állítani, ami egyáltalán nem igaz. Állítsunk párhuzamba egymással két bűnt: az ítélkezést és a rágalmazást. Mindkettő szeretetlenséget jelent a felebaráttal szemben. Az ítélkező más valós hibáiról beszél, tehát nem hazudik. A rágalmazó hazudik, mert valótlan dolgokat mond másról és ezzel tekintélyét és becsületét tönkreteszi. A rágalmazás kegyetlen dolog, a gyilkosságnál is több. Míg a gyilkos csak a testet öli meg, a hazug viszont megöli a jó hírnevet, becsületet. De van olyan szörnyű rágalmazás is, mely egyaránt megöli a testet és a becsületet. Itt arra a szélsőséges esetre gondolok, mikor a bírósági tárgyaláson valaki hamisan tanúskodik, és miatta halálra ítélik az ártatlan embert.
Az emberek szeretik kategóriákba sorolni a hazugságot: szükség hazugság vagy szívesség hazugság, kegyes hazugság vagy részvéthazugság. De ez csak mellébeszélés. Minden hazugság - hazugság.
Szükséghazugság : Mikor valaki kénytelen azt hazudni, hogy szombaton egy komoly szinfonikus hangversenyen volt, mert különben a művelt társaságból kinézik.
Szívességhazugság : A férjnek titkos randevúja van, és a barátja fedezi őt, hogy ma nála lesz egy videofilmet nézni.
Kegyes hazugság: Csak úgy mehet el szentmisére valaki, ha ateista férjének azt mondja, hogy a barátnőjéhez megy.
Részvét hazugság: 2 fiú focizik az iskolaudvaron, az egyik véletlenül betöri az ablakot és a másik együttérzésből magára vállalja.
Akárhogy szépítitek a dolgokat, ez mind hazugság, mert félrevezetitek, becsapjátok vele felebarátaitokat. Az „igen" legyen mindig „igen" és a „nem" legyen mindig „nem". Akkor nagy lesz a jutalmatok az égben.
Gyermekeim! Vizsgáljuk meg, honnan ered a hazugság! A sátántól. Ő a hazugság atyja. Hasznosnak mutatja be a hazugságot, mert védelmet nyújt a kényelmetlen helyzetekben, esetleg anyagi előnyökhöz juttat, elfedi az emberek szeme elől a bűnöket stb.. De hátrányai sokkal nagyobbak: a kárhozatba visz, a hazug ember környezete tiszteletét, hitét, bizalmát, szimpátiáját elveszti, és általában kitudódik az igazság.
Mi a Sátán legravaszabb hazugsága? Hogy elhiteti veletek, hogy ő és a pokol nem is létezik. Tehát arra ösztönöz, hogy ne féljetek, bátran bűnözzetek, mert nem jár büntetés érte. És mi az ember legnagyobb hazugsága? Ha valaki magát szentnek tartja: nem loptam, nem öltem, jó vagyok, nincs semmi bűnöm, még a házastársamat sem csaltam meg. Biztos a Mennybe jutok. Minden vasárnapi misén ott vagyok és áldozok. Nem gyónok, mert nincs mit meggyónni. Az ilyen embernek elaludt a lelkiismerete, a legrosszabb úton jár. Van egy ilyen öregasszony, már 30 éve házasságon kívüli kapcsolatban él egy emberrel, 13 abortusz van a háta mögött, és mindig arról beszél, hogy ő milyen jó.
Tudjátok-e kedveseim, miről lehet felismerni a hazug, rágalmazó embert? Hogy társaságban hirtelen lehalkítja a hangját és suttogva beszél a fületekbe. Egészen biztos, hogy másokat akar bemártani előtted.
Miért hazudik az ember?
  1. Gyűlöletből: Csak az gyűlöl, aki a Sátán barátja. A jó ember sohasem gyűlöl. A gyűlölet a gonosz támadása és lázadása a jó ellen. Nem bocsát meg annak, aki jó. Erre mesélek egy esetet. Láttam egy tanárnőt az iskolában, aki csak kiabálva, trágár szavakkal, kemény szigorral tudott félelmen alapuló fegyelmet tartani. Páttag volt a kommunizmus alatt, magas jutalmakat kapott. Volt egy vidám, kiegyensúlyozott kolléganője, akiről tudta, hogy vallásos, Isten hívő, a tanítványaihoz kedves, mosolygós, barátságos, és szereteten alapuló jó fegyelmet tud tartani. Ez ellenszenvet, gyűlöletet ébresztett benne. Nemegyszer megrágalmazta a tantestület előtt. Egyik lukas órán a tanári szobában megkérdezte tőle: Mondd, te miért mosolyogsz mindig? Nincs semmi gondod? Sose vagy ideges? A szelíd tanárnő így felelt: Ez az én titkom. És közben arra gondolt: „Jézus békéje és szeretete él bennem."
  2. Irigységből is hazudik az ember. Bosszantja, hogy a másik tehetségesebb, okosabb, gazdagabb, sikeresebb, mint ő. Egy irodában egymás mellett dolgozott két férfi. A főnökük nyugdíjba készült menni, és gondolta, hogy a nagyobb gyakorlattal rendelkező, szorgalmasabb, ügyesebb beosztottját teszi meg utódjául. A másikat elöntötte a sárga irigység. Ő akart vezető pozícióba kerülni, és ezért minden aljas lépésre készen állt. Egyik délután látta, ahogy az utcán ez a kollégája és a főnök fiatal felesége állnak és beszélgetnek. A fantáziája megmozdult és másnap azonnal mondta az igazgatónak, hogy a kollégaúr elcsábította a feleségét és felmentek a lakására. Egy kis kivizsgálás után kiderült, hogy az állítás alaptalan rágalom.
  3. Félelemből is lehet hazudni. Ez nagyon gyakran elő fordul az emberekkel. Van, aki azért rágalmaz, hogy magát kimentse. Ami rosszat tett, azt másra fogja, hogy reá nézve ne legyen következménye és ennek érdekében mindenki előtt eláztatja, rossz színben tünteti fel.
    Először egy olyan történetet mondok el nektek, amiben nincs rágalom, csak félelmen alapuló hazugság. Egy fiatal leány találkozni akar a barátjával, de szülei erről hallani se akarnak, mert sok rosszat hallanak erről a fiúról. A lány - hogy nem kelljen elmondani otthon - azt hazudja, hogy a barátnőjéhez megy tanulni, de elfelejti megbeszélni ezt a cinkosságot a barátnővel. Míg ő a fiúval van, közben az osztálytársa felhívja őt otthon. A szülei veszik fel a telefont és kiderül a hazugság.
    Egy professzor orvosi műhibát követ el a műtétkor, és a beteg meghal. A felelősséget - a következménytől való félelmében - áthárítja az asszisztáló orvosra. A műtős nővér nem mer a főnökével szembeszállni, másik tanú nincs, így az ártatlan orvost ítéli el a bíróság.
Hogyan viszonyulnak az őszinte emberhez, és hogyan a hazughoz. Az őszinte embert szeretik, bizalmasak hozzá, hisznek neki. A hazug embernek még a közelléte is kellemetlen. Nem barátkoznak vele, gyanakszanak rá. Még ha az igazat mondja is, aki hallja, titokban arra gondol: „Vajon most is hazudik?"
Drága Gyermekeim! Legyetek őszinték! Oly szép annak az embernek a szája, aki nem ismeri a hazugságot. Az őszinteség aranynál, gyémántnál értékesebb ajándék, a tömeg fölé emel. Vigyázzatok, mert a hazugságot meg lehet szokni és nehéz abbahagyni. A hazug ember nyugtalan, mert fél a hazugság kiderülésétől, mert emlékeznie kell arra, hogy mit hazudott, kinek hazudott, még évek után is, nehogy ellentmondásba keveredjen. Én végtelenül irgalmas Isten vagyok és ezt a csúf bűnt is megbocsátom. Mély bűnbánattal, szentgyónással és az Én Szent Vérem permetezésével a hazugságot is eltávolítom lelketekről. Vannak emberek, akiket megkötözött a gonosz és notórius hazudozóvá tett. Csak az ima és a böjt segíthet rajtuk. Imádkozzatok a rágalmazókért és a hamis tanúkért, mert ők vétnek a legsúlyosabban a VIII. parancs ellen. Imádkozzatok minden hazudozóért, a nagyzolókért is, akik feltűnési mániából hazudoznak, hogy magukat jobb színben tüntessék fel!
Ti magatok, tiszta szívű kicsi engesztelőim Irántam való szeretetből és az Én kedvemért soha ne hazudjatok. Mindig igazat kell mondani, de az igazat nem kell mindenkinek elmondani. Megáldalak benneteket az igazmondás lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2009.06.15. hétfő